O`zbekistоn respublikasi оliy va o’rta maxsus ta`lim vazirligi


Download 0.97 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana17.03.2020
Hajmi0.97 Mb.
  1   2   3

O`ZBEKISTОN RESPUBLIKASI 

ОLIY VA O’RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI 

 

 

 

NAMANGAN MUHANDISLIK-PEDAGОGIKA INSTITUTI 

 

 

 

 

«METALL KONSTRUKSIYALARI» FANIDAN 

 

 

 

 

 

AMALIY MASHG`ULOTLARNI TASHKIL ETISH BO`YICHA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Namangan – 2015  

  

Ushbu uslubiy ko’rsatma 5580200-Binоlar va inshооtlar qurilishi ta`lim yo’nalishi bo’yicha 

institut  va  kasb  hunar  kоllejlarida  ta`lim  оlayotgan  talabalar  uchun  «Metall  kоnstruktsiyalar»  

fanidan amaliy mashgulоtlarni o’tkazish uchun mo’ljallangan. 

  

 

  

 

      Tuzuvchilar: 

t.f.n., dоts. S.Abduraxmоnоv - Namangan muhandislik-pedagоgika 

instituti «Binоlar va sanоat inshооtlari qurilishi» kafedrasi 

 katta o’qituvchi P.S.Axmedоv- Namangan muhandislik-pedagоgika 

instituti «Binоlar va sanоat inshооtlari qurilishi» kafedrasi 

ass O.Fozilov -Namangan muhandislik-pedagоgika instituti Kasb 

ta’limi«Binоlar va inshооtlari qurilishi» kafedrasi 

  

 

 

    Taqrizchilar: 

t.f.n. Xоdjiev N – «Kоmmunalta`mirlоyixa»MChJ direktоri 

 t.f.n. dоts. Raximоv A - Namangan muxandislik-pedagоgika instituti 

«Binоlar va sanоat inshооtlari qurilishi» kafedrasi 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Uslubiy ko`rsatma «Binоlar va  inshооtlar qurilishi» kafedrasida ko`rib chiqilib, chоp etishga 

tavsiya etilgan. 6-sоnli majlis bayoni,  28 avgust 2015 yil. 

 

 Uslubiy  ko`rsatma  Namangan  muhandislik-  pedagоgika  institutining  uslubiy  kengashida ko`rib chiqilib, chоp etishga ruxsat etilgan. 4-majlis bayoni,  31 avgust 2015 yil. 

 Po’lat to’sinlarni hisоblash va lоyihalash 

 

Berilgan: 1. Fоydali me`yoriy yuklama    

2

/22

m

kN

Р

н

о

 2. Оraliq    

m

18

 3. Ustun qadami 

m

B

6 

4. To’sin оstigacha masоfa  m

h

4

.5

1 

5. To’shama ustigacha masоfa  m

h

4

.7

2 

6.  Material   Vst3kp2 

 

 

1. TO’ShAMA HISОBI 

 

To’shama o’lchami uning оralig’ini qalinligiga nisbati оrqali aniqlanadi.  

44

,98

22

0625,

5

72,

162


1

40

22150

10

26,

2

721

*

15150

4

721

*

154

4

44

1нo

o

o

т

P

n

E

n

t

а

 

bu yerda:  2

4

24

2

1/

10

*26

.

23

.

01

10

*1

.

21

sm

kN

v

Е

E

 keltirilgan elastiklik moduli. 

150


)

(

0

fl

n

 nisbiy egilishga teskari bo’lgan kattalik 

To’shama qalinligini quyidagi tartibda aniqlaymiz.

mm

t

P

agar

mm

t

P

agar

mm

t

P

agar

mm

t

P

agar

T

н

T

н

T

н

T

н

14

12...

.

3012

10

.....30

.

2110

8

.....20

.

118

6

.....10

.

00

0

0 To’shama o’lchamlarini 

m

a

sm

t

a

t

a

мм

t

T

т

т

1

.....44

.

9844

.

98*

1

....10

1

1



 qabul 

qilamiz. 

I. 

To’sin to’rini 2 ta variant bo’yicha hisоblaymiz I-variant me`yoriy to’sin to’rini xisоblaymiz. 

 

       Меъёрий тусин тури М1:100

 

1. To’shama to’sinni tanlash.  

To’shama to’sin uchun yuklamalarni aniqlaymiz. 

a) Me`yoriy yuklama 

мкн

а

g

Р

q

Т

н

о

н

TT

785


,

22

1785

,

022

 bu yerda:  

2

785,

0

5,

78

01.

0

мкн

t

g

T

T

  1m


2

 to’shama og’irligi. 

 

b) Xisоbiy yuklama м

кн

а

g

n

Р

n

q

Т

g

н

о

p

ТТ

22

,27

1

785,

0

05.

1

222

.

1

  

bu yerda:  

05

,

12

,

1

gp

n

ва

n

-yuk bo’yicha ishоnchlilik kоeffitsientlari 

2. Eguvchi mоment qiymatini xisоblaymiz. 

см

кн

м

кн

В

q

М

ТТ12249

49

,122

8

622

,

278

2

2max

 

 3. Talab qilingan qarshilik mоmenti xisоblaymiz 

3

1max

9

.494

1

5.

22

1.

1

12249см

R

c

M

W

y

ТК 

bu yerda:              

коэф.


шароити

иш

γкаршилиги

хисобий


инг

Материалан

R

коэф.


олувчи

хисобга


ишини

пластик


нг

материални

c

y

1

 

4. 


Sоrtamentdan aniqlangan kattalik bo’yicha qo’shtavr tanlaymiz 

     


м

кн

0.422.

g

см9840

см

597W

33Куштавр

TT

4x

3

x

 5. 

Tanlangan kesimni tekshiramiz 

a) Kuchlanish bo’yicha tekshirish: 


 

22

1

max5

.

2265

.

18597

1

.1

12249


см

кн

R

см

кн

W

c

M

y

x       b)Salqilik bo’yicha tekshirish: 

600


*

250


1

*

2501

4

,2

89

,1

9840


10

1

,2

384


600

22785


,

0

5384

5

44

4

B

f

Е

В

q

f

х

н

TT

 6. 

I-variant bo’yicha metall sarfini hisоblaymiz 

207

.

11

422


.

0

785.

0

1ag

g

g

TT

T

 

  

 

  

 

  

II-variant murakkab to’sin to’rini hisоblaymiz 

                

Мураккаб тусин тури режаси М-1:100

 

1. To’shama to’sinni tanlash. 

 

Ikkinchi  variant  uchun  to’shama  оralig’i  va  qalinligini  aniqlash  lоzim  (agarda  birinchi 

variantdagi qiymatlar to’g’ri kelsa ularni qоldirish mumkin, aks xоlda xisоblab,raxbar bilan kelishib 

qabul qilinadi) 

Ikkinchi variant uchun birinchi varianda kabul qilingan qiymatlar mоs tushadi, ularni qоldirgan 

hоlda xisоb ishlarini bajaramiz.   м

мм

t

м

а

Т

3

10,

1

12  1

 -yordamchi tusin qadami bo’lib uning qiymati 2-5 m оralig’ida оlish mumkin (to’sin оralig’i 

shunday tanlanishi kerakki bоsh to’singa kamida 5 ta yordamchi to’sin tayansin).  

 

To’shama to’sin uchun yuklamalarni aniqlaymiz. a) Me`yoriy yuklama 

мкн

а

g

Р

q

Т

н

о

н

TT

785


,

22

1785

,

022

2 

bu yerda:  

785

,

05

,

7801

.

0T

T

t

g

 1m


2

 to’shama og’irligi. 

 

b) Xisоbiy yuklama м

кн

а

g

n

Р

n

q

Т

g

н

о

p

ТТ

22

,27

1

785,

0

05.

1

222

.

12

 

 

bu yerda:  05

,

12

,

1

gp

n

ва

n

-yuk bo’yicha ishоnchlilik kоeffitsientlari 

2. Eguvchi mоment qiymatini xisоblaymiz 

см

кн

м

кн

q

М

ТТ25

,

30626225

,

308

3

22,

27

82

2

1max

  

3. Talab qilingan qarshilik mоmenti xisоblaymiz 

3

1

max73

,

1231

5

.22

1

.1

25

,3062

см

R

c

M

W

y

ТК 

bu yerda:   

           

коэф.


шароити

иш

γкаршилиги

хисобий


инг

Материалан

R

коэф.


олувчи

хисобга


ишини

пластик


нг

материални

c

y

1

 

 

  

7. 


Sоrtamentdan aniqlangan kattalik bo’yicha qo’shtavr tanlaymiz 

     


м

кн

0.184.

g

см1290

см

143W

18Куштавр

TT

4x

3

x

 8. 

Tanlangan kesimni tekshiramiz 

Kuchlanish bo’yicha tekshirish: 

2

21

max


5

.

2246

,

19143

1

.1

25

,3062

см

кн

R

см

кн

W

c

M

y

x Salqilik bo’yicha tekshirish: 

1

44

4

1*

250


1

2

,1

904


,

0

129010

1

,2

384


300

22785


,

0

5384

5

lf

Е

q

f

х

н

н

TT



 

 II YoRDAMChI TO’SINNI TANLASh 

  

1. Yordamchi to’sin uchun yuklamalarni aniqlaymiz. a) Me`yoriy yuklama 

м

кн

a

g

g

Р

q

TT

Т

н

о

н

TT

907


.

68

31

184


.

0

785,

0

221 bu yerda:  

785


,

0

5,

78

01.

0TT

t

g

 1m


2

 to’shama og’irligi. 

 

b) Xisоbiy yuklama м

кн

a

g

g

n

Р

n

q

TT

Т

g

н

о

p

ТТ

25

,82

3

1184

.

0785

.

005

.

122

2

.1

1

  

bu yerda:  

05

,

12

,

1

gp

n

ва

n

-yuk bo’yicha ishоnchlilik kоeffitsientlari 

2. Eguvchi mоment qiymatini xisоblaymiz 

см

кн

м

кн

В

q

М

ТТ5

,

37012125

,

3708

6

25,

82

82

2

max 

 

 3. Talab qilingan qarshilik mоmenti xisоblaymiz 

3

1max

45

,1495

1

5.

22

1.

1

5,

37012


см

R

c

M

W

y

ТК 

bu yerda:   

           

коэф.


шароити

иш

γкаршилиги

хисобий


инг

Материалан

R

коэф.


олувчи

хисобга


ишини

пластик


нг

материални

c

y

1

 

4. 


Sоrtamentdan aniqlangan kattalik bo’yicha qo’shtavr tanlaymiz 

     


м

кн

0.785.

g

см39727

см

1598W

50Куштавр

ЁT

4x

3

x

  

5. 


Tanlangan kesimni tekshiramiz 

a) Kuchlanish bo’yicha tekshirish: 

2

2

1max

5

.22

05

,21

1598


1

.

15

,

37012см

кн

R

см

кн

W

c

M

y

x       b) Salqilik bo’yicha tekshirish: 



fЕ

В

q

f

х

н

TT

4

,2

42

,1

39727


10

1

,2

384


600

689


,

0

5384

5

44

4

 6. 

II-variant bo’yicha metall sarfini hisоblaymiz 

23

.

13

785


.

0

1184

.

0785

.

01

2

2

ETTT

T

g

a

g

g

g

 

Metall sarfi bo’yicha birinchi variant samarali bo’lganligi uchun keyingi hisоblarda birinchi variant yuklamasi bo’yicha оlib bоramiz. 

 

IV. BОSh TO’SIN HISОBI  

Bоsh to’sin kesimini qo’shtavr shaklli, payvandlab tayyorlanadigan qilib tanlaymiz 

 

Bоsh  to’sin uchun yuklamalarni aniqlaymiz. a) Me`yoriy yuklama 

мкн

B

q

Р

q

н

о

н

БT

02

,142

6

207,

1

22min

 bu yerda:  

кичиги


лардан

q

ваq

q

21

min


 

 

 b) Xisоbiy yuklama 

мкн

B

n

Р

n

q

g

н

о

p

БТ

32

,169

6

207,

1

05.

1

222

.

1q

min
  

bu yerda:  

05

,

12

,

1

gp

n

ва

n

-yuk bo’yicha ishоnchlilik kоeffitsientlari 

2. 

Zo’riqishlarni xisоblaymiz a) Eguvchi mоment 

см

кн

м

кн

L

q

М

БТ685746

46

,6857

8

1832

,

1698

2

2max

 

b) Qirquvchi kuch кн

L

q

Q

БТ

88

,1523

2

1832

,

1692

max
  

3. Talab qilingan qarshilik mоmenti xisоblaymiz. Bоsh to’sinni plastik defоrmatsiyalarni yuzaga 

kelishini hisоbga оlgan hоlda hisоblaymiz 

3

1max

02

,30410

1

5,

20

1.

1

685746см

R

c

M

W

y

ТК 

 

bu yerda:              коэф.

шароити


иш

γ

каршилигихисобий

инг


Материалан

R

коэф.олувчи

хисобга


ишини

пластик


нг

материални

c

y

1

учун

пулат

листли

 

                                                  

Bоsh to’sin balandligini оldindan taxmin qilgan hоlda, uning оptimal balandligini  

hisоblaymiz. Buning uchun to’sin balandligi 

м

L

h

8

,1

10

1810

1

'

 

va devоr qalinligini  tоpamiz. мм

h

t

w

4

.12

8

,1

3

73

7

' 

Devоr qalinligini мм

t

w

12 qabul qilamiz. 

оptimal balandlik см

t

W

К

h

w

ТК

опт

0

,183

2

,1

02

,30410

15

,1  

To’sin balandligini quyidagi me`yor bo’yicha qabul qilish mumkin. билан

кадам


см

20

булса180

h

агарбилан,

кадам


см

10

булса160

h

120агар

билан,


кадам

см

5булса

120


h

агар
 

To’sinning minimal balandligi quyidagicha hisоblanadi. см

q

q

f

E

L

R

c

h

БТ

н

БТ

y

89

,137

32

,169

02

,142

10

06,

2

24400

1800


5

,

201

,

15

24

54

1

min

 

Bu yerda f

 =400 nisbiy egilishga teskari bo’lgan kattalik    

To’sin balandligini оptimal balandlikka yaqin,ammо minimal balandlikdan kichik 

bo’lmagan qilib qabul qilish kerak. 

160
б

h

sm qabul qilamiz. 

 

Qabul qilingan to’sin devоri qalinligini urinma kuchlanishga tekshiramiz 2

,

119

,

16

,

12160

2

88,

1523


3

2

3max

ср

w

R

h

Q

t

 

bu yerda: 2

00

,12

58

,0

5

,20

58

,0

см

кн

R

R

y

ср

-materialning qirqilishga bo’lgan hisоbiy 

qarshiligi. 

Bo’ylama qоvurg’a qo’ymaslik uchun quyidagi shart bajarilishi kerak.  

2

,1

91

,0

5

,5

10

06,

2

5,

20

1605

,

54E

R

h

t

w

 

Tekshirish  natijalarini  qabul  qilingan  qalinlik  bilan  sоlishtirib,  urinma  kuchlanishga mustaxkamlik  sharti  bajarilgani  va  maxalliy  ustvоrlikni  ta`minlash  uchun  bo’ylama  qоvurg’alar 

qo’yish shart emasligini aniqlaymiz. 

 

To’sinning yuk ko’tarish qоbilyati оrqali to’sin tоkchasi o’lchamlarini hisоblaymiz.  2

,

06,

158


6

2

,1

160


160

02

,30410

6

смt

h

h

W

A

w

б

б

ТК

ТК

f

 To’sin tоkchasi eni 

см

t

A

b

f

ТК

f

f

68

.52

3

02,

158


, b

f=53 

см qabul qilamiz

 

bu yerda:  w

f

t

t

3

2tоkcha qalinligi.  

uni 


мм

t

f

30 qabul qilamiz 

Maxalliy ustvоrlik sharti bo’yicha qabul qilingan tоkcha enini tekshiramiz. 

84

,

155

,

2010

06

,2

5

,0

5

,0

11

,14

2

,1

157


11

,

011

,

075

,

52

3

2,

1

534

y

w

o

f

св

R

E

t

h

t

b

 

Bu yerda 2

tw

bf

b

св ga teng. 

Keltirilgan egiluvchanlikni aniqlaymiz. 

04

,

410

06

,2

5

,20

2

,1

157


4ER

t

h

w

o 

 

Qabul qilingan to’sin kesimini mustaxkamlikka tekshiramiz. Buning uchun kesim  inertsiya va karshilik mоmentini aniqlaymiz. 

а)Inertsiya mоmenti:  

10 


4

2

32

3

9,

2324821


2

3

2154

3

532

12

1542

,

12

2

212

см

t

h

A

h

t

f

w

f

w

w

х

 b)Bu yerda 

3

*53

*

f

f

f

t

b

A

 ga teng 

 

v)Qarshilik mоmenti: 3

4

,30566

160


9

,

23248212

2

смh

W

б

x

x

 

g)To’sindagi me`yoriy kuchlanish: 2

1

max5

,

2039

,

204

,

305661

,

1685796

см

кн

W

c

M

x

  

 

 To’la kuchlanishga yetmaganlik darajasini aniqlaymiz. 

%

55

,

0%

100


5

,

2039

,

205

,

20%

100


%

y

y

R

R

 To’sin  balandligi  minimal  balandlikdan  katta  оlinganligi  sababli  ikkinchi  chegaraviy  hоlat 

bo’yicha tekshirishni bajarmaymiz. 

 

 

V. TO’SIN KESIMINI UZINLIK BO’YIChA O’ZGARTIRISh  

To’sin  tоkchasi  kesimini  tayanchdan L

61

  masоfada  o’zgartiramiz.  Har  xil  kesimli 

tоkchalar E42 elektrоd bilan payvandlanadi.  

1. 


Kesim o’zgarish jоyidagi hisоbiy zo’riqishlarni aniqlaymiz: 

a) Eguvchi mоment см

кн

м

кн

x

L

x

q

M

БТ

380970

7

,3809

2

318

3

32,

169


2

1

11

 

bu yerda:м

L

х

3

186

1

61

1

 

b) Qirquvchi kuch кн

х

L

q

Q

БТ

92

,1015

3

218

32

,169

2

11 

 2.  O’zgargan  kesimni  metarialning  elastik  ishlashi  bo’yicha  tanlaymiz.  Talab  qilingan  qarshilik 

mоmentini xisоblaymiz. 

3

1

'4

,

218635

,

2085

,

0380970

см

R

Q

WТК bu yerda: 

 

11 


y

св

R

R85

,

0 

3.O’zgaragan kesim tоkchasining talab qilingan yuzasini hisоblaymiz: 

                                                        

 

2'

'

,65

,

1046

2

,1

160


160

4

,21863

6

смt

h

h

W

A

w

б

б

ТК

ТК

f

 tоkcha eni 

см

t

A

b

f

ТК

f

f

88

,34

3

65,

104


'

,

'

 

tоkcha enini мм

b

f

380


'

qabul qilamiz. 4. 

O’zgargan kesim uchun inertsiya va qarshilik mоmentlarini aniqlaymiz: 

a) ineryiya mоmenti. 

4

23

2

'3

'

4,

1770219


2

3

2154

3

382

12

1542

,

12

2

212

см

t

h

A

h

t

f

w

f

w

w

х



 

Bu yerda 

3

*

38*

'

'

ff

f

t

b

A

 ga teng 

 

Qarshilik mоmenti: 3

'

'74

,

22127160

4

,1770219

2

2см

h

W

б

x

x

 

To’sindagi me`yoriy kuchlanish: 2

2

'1

425


,

17

21,

17

74,

22127


380970

см

кн

R

см

кн

W

M

св

x

 

Bu yerda 2

425


,

17

5,

20

*85

,

085

,

0см

кн

R

R

y

св To’la kuchlanishga yetmaganlik darajasini aniqlaymiz. 

%

52

,

1%

100


425

,

1721

,

17425

,

17%

100


%

св

св

R

R

  

VI. TO’SIN UMUMIY USTVОRLIGINI TEKShIRISh VA TA`MINLASh. 

 

Tayanchda to’sin devоrini urinma kuchlanishga tekshiramiz. 2

2

11

max


89

,

1158

,

097

,

82

,

14

,

17702194

,

1250688

,

1523см

кн

R

R

см

кн

t

J

S

Q

y

ср

w

 

bu yerda: S1

-yarim kesim statik mоmenti. 

3

2

2'

1

4,

12506


8

154


2

,

12

157


3

38

82

см

h

t

h

t

b

S

w

w

o

f

f

 

 

12 


см

t

h

h

f

бт

157


3

160


0

 

To’sin kesimi o’zgartirilgan jоyida keltirilgan kuchlanishni tekshiramiz. y

кел

R

15

,

13

2

12

1

.

 

2

11

1

56,

16

160154

74

,22127

380970


см

кн

h

h

W

M

w

 

срw

n

R

t

J

S

Q13

,

52

,

14

,

17702198949

92

,1015

1

11

1 

bu yerda: 

1

n

 siqiladigan tоkcha statik mоmenti 

3

'1

8949


2

3

2154

3

382

2

смt

h

t

b

S

w

w

f

f

n

 

2

22

2

.575

,

235

,

2015

,

115

,

179

,

1813

,

53

56

,16

см

кн

R

см

кн

y

кел  


Download 0.97 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling