O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti tillar kafedrasi


Download 29.66 Kb.
Pdf ko'rish
bet23/25
Sana19.02.2020
Hajmi29.66 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
 
                   
 -Resipe: Mentholi                                                          
                  Olei  Helianthi  20,0                                                            
                  Misce. Da.                                                                             
                  Signa: Mentolli  moy                                                           
+Resipe: Mentholi  
                   Olei  Helianthi  ana  20,0 
                   Misce. Da.  
                   Signa: Mentolli  moy 
- Resipe: Mentholi 
                Olei  Helianthi  ana 20,0  
                Da.  
                Signa: Mentolli  moy 
312. ―evkalipt  barglari‖ atamasini Gen. da to‘g‘ri  yozilgan javobni toping. 
-folii  Eucalyptus                           
 -folium  Eucalypti              
+ foliorum  Eucalypti                    
-foliorum     Eucalyptus 
314. Quyidagi otni  Gen. Sing. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: moy 
-oleum                    
+-olei                   
-olea                    
-oleorum 

253 
 
315.  Quyidagi otni  Gen. Sing. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping:  qalam 
-stilorum                   
-stilus                  
 -stilo              
+ stili 
316. Quyidagi otni  Gen. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping:  arslonquyruq 
+ Leonurorum                   
-Leonuri                     
-Leonurus                    
Leonuris 
317. Quyidagi otni  Gen. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: bug‘doy 
-Triticum                  
-Tritica                      
+ Triticorum                
 -Tritici 
318. Quyidagi otni  Gen. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: qarag‘ay 
-Pinus                    
+-Pinorum                   
-Pinoli                    
-Pinolis 
319. Quyidagi otni  Gen. Sing. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: modda 
-materia               
 +-materiae                  
-materiam                    
-materiarum 
320. Quyidagi otni  Gen. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: modda 
-materia               
 -materiae                
 -materiam                    
+ materiarum 
321. Quyidagi otni  Nom. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: modda 
-materia                
+-materiae                 
 -materiam                    
-materiarum 
322. Quyidagi otni  Nom. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: shakar 
-saccharum                
-sacchari                   
+sacchara                
 -saccharorum 
323. Quyidagi otni  Nom. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping: son 
-numerus                  
-numero                     
-numerorum                 
 + numeri 
324. ―marvaridgul  yoki belladonna‖  so‘z birikmasini  lotin tiliga tarjima qiling. 
+ Convallaria  aut  Belladonna                            
- Convallaria  seu  Belladonna 
-Convallaria  et  Belladonna                               
 -Convallaria  ad  Belladonna 
325. ―shirinmiya  yoki qizilmiya‖ so‘z  birikmasini  lotin tiliga tarjima qiling. 

254 
 
-Glycyrrhiza  aut  Liquiritia                               
 +- Glycyrrhiza  seu   Liquiritia  
-Glycyrrhiza  et  Liquiritia                                  
  -Glycyrrhiza  ad Liquiritia    
326.‖nastoyka va  mikstura‖  so‘z  birikmasini  lotin tiliga tarjima qiling. 
-tinctura aut  mixtura                      
- tinctura  seu  mixtura      
+-tinctura et  mixtura                      
-tinctura ad mixtura       
327. Quyidagi otni  Gen. Plur. da  to‘g‘ri  yozilgan  javobni  toping:  ampula 
-ampulla                
-amullae               
+ ampullarum                
-ampullis 
328.‖bolus‖- qaysi turlanish va qaysi rodga kiradi? 
- I turlanish; jenskiy rod                     
+- II turlanish; jenskiy  rod 
-II turlanish; mujskoy  rod                 
 -II turlanish; sredniy rod 
329.‖purus‖-qaysi  so‘z turkumiga kiradi? 
-ot               
+-sifat                  
-son                
-fe‘l 
330. ―siccus‖-qaysi  so‘z  turkumiga kiradi? 
-ot              
 +-sifat                  
-son               
 -fe‘l 
331.‖numerus‖-qaysi so‘z  turkumiga kiradi? 
+ ot               
-sifat                 
 -son               
 -fe‘l 
332.‖Rheum‖-qaysi turlamish  va qaysi  rodga kiradi? 
- I turlanish; jenskiy rod                        
- II turlanish; jenskiy  rod 
-II turlanish; mujskoy  rod                  
+-II turlanish; sredniy rod 
333.  Kungaboqar so‘zining tarjimasini toping. 
+Helianthus 
-  Tilia 
-  Betula 
-  Senna 
334. Qirqbo‘g‘im  so‘zining  Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
-Amygdalarum 
+ Equisetorum 
- Gentianae  
- Amygdalae  
335.  Bo‘znoch so‘zining  Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- Amygdalarum 

255 
 
- Urticarum 
+Helichrysorum 
-Amygdalae  
336.  Mujskoy roddagi otni ko‘rsating. 
-  Aѐrosolum 
+ Leonurus  
 - Pilula  
-  Emulsum 
337.  Sredniy roddagi otni  ko‘rsating. 
-  succus 
- stilus 
+  decoctum 
-  bolus 
338.  II turlanish Genetivus Singularisdagi otni toping. 
-capsulae 
- sirupus 
+ infusi 
- oleum 
339.  II turlanish Nominativus Pluralisdagi sredniy rod otini toping 
+ folia 
-  granulum 
-  grandule 
-  numero 
340.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- briketi 
- gemmae 
+ amylorum 
- baccae 
341. II turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi shaklini  toping. 
-tincturae 
- capsularum 
+ Pini 
- tabuletties 
342.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
- sirupus 
- folium 
- mixture 
+ fungi 
343.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
+Persicum 
- stilus 
-aqua 
- extracta 
344.  II turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
+linimenta 
-herba 
- pilula 
- oleum 
345.  II turlanish Genetivus Singularisdagi otni toping. 
- unguentum 
- Crataegi 

256 
 
- plantae 
+ globuli 
346.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
- numero 
-numeri 
+Thymorum 
- liniment  
347.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
+Alnus 
- sirupus 
- glandula 
- aѐrosolum 
348. II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
+Lagochilus  
- gemma 
- officinal 
- infusum 
349.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- aqua 
- Rubus idaeus 
+ Capsicum 
- sirupus 
350.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
- corpus 
+ Triticum 
- gutta  
- bolus 
350. II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
-semen 
- tincture 
- solutio 
+ Hyoscyamus 
351.  II turlanishdagi otni Nominativus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
- emulsum 
- folium 
+ crystallus 
- amylum 
352. II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi shaklini  toping. 
-gemma 
+foliorum 
-liniment 
-specierum 
353.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi mujskoy rodini toping. 
- spiritus 
- spissus 
- succus 
+siruporum 
354.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
+foliorum 
- seminum 
- Polemoniorum 

257 
 
- Strychnorum 
355. II turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi mujskoy rodini toping. 
- Strychnorum 
+Myrtilli 
- Polemonii 
- Persici 
356. II turlanishdagi otni Nominativus Pluralisdagi jeniskiy rodini toping. 
+ Juniperi 
- Myrtilli 
- Polemonii 
- Persici 
357. II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi jenskiy rodini toping. 
- radices 
- Polemoniorum 
+ Pinorum 
- siruporum 
358. Pinus so‘zining tarjimasini toping. 
-itjumrut 
- kanakunjut 
- bo‘ymadaron 
+ qarag‘ay 
359.  Zig‘ir so‘zining tarjimasini toping. 
- Equisetum 
- Taraxacum  
+ Linum 
- Pinus 
360. Myrtillus so‘zining tarjimasini toping. 
+chernika 
- kanakunjut 
- bo‘ymadaron 
- qarag‘ay 
361.  Lagochilus so‘zining tarjimasini toping. 
-kungaboqar 
- qo‘ziqorin 
+ bozulbang 
- tillabosh 
362.  Qirqbo‘g‘im  so‘zining tarjimasini toping. 
+Equisetum 
-Taraxacum  
- Linum 
- Pinus 
363. Jeltushnik so‘zining tarjimasini toping. 
- Lagochilus 
- Myrtillus 
+Erysimum 
- Capsicum 
364.  Malham so‘zining tarjimasini toping. 
- suppositorum 
-linimentum  
+ emplastrum 
- bolus 

258 
 
365. Hypericum  so‘zining tarjimasini toping. 
- Jeltushnik 
- skipidar 
+sariqchoy 
-bangidevona 
366.  Tog‘jambil so‘zining tarjimasini toping. 
- Hypericum 
- Myrtillus 
- Erysimum 
+ Thymus 
367. O‘zbek tiliga tarjima qiling:oleum Anisi 
- qalampir moyi 
- chernika moyi 
- kanakunjut moyi 
+ arpabodiyon moyi 
368.  O‘zbek tiliga tarjima qiling:infusum foliorum 
- barg qaynatmasi 
- barg surtmasi 
+ barg damlamasi  
- o‘simlik nastoykasi 
369.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: sirupus Myrtilli 
- gulhayri sharbati 
- chernika moyi 
+ chernika sharbati 
- bozulbang damlamasi 
370.  Gulhayri sharbati tarjimasini toping. 
- sirupus Myrtilli 
+ sirupi Althaeae 
- succi Citrus 
- tincturae Leonuri 
371.Mingdevona so‘zining tarjimasini toping. 
- A Equisetum 
+Hyoscyamus 
- Linum 
-Pinus 
372.Quyidagi javoblardan moshlashgan  atama to‘gri berilgan qatorni toping?                                               
Sigirquyruq shirasi 
+Nom. succus Verbasci Gen. succi Verbasci  
-Nom. succi Verbasci Gen. succi Verbasci 
-Nom. succus Verbascae Gen.succus Verbascae 
-Nom. succus Verbascae Gen. succi Verbascae 
373.V turlanishdagi otlarga qanday otlar kiradi ? 
+Gen.Singda –ei, Nom. Singda –es qoshimchasiga ega bolgan jenskiy roddagi otlar 
-Gen.Singda –es, Nom. Singda –ei qo‘shimchasiga ega bolgan jenskiy roddagi otlar   
-Gen.Singda –ae, Nom. Singda –i qoshimchasiga ega bolgan mujskoy roddagi otlar 
-Gen.Singda –ei, Nom.Singda –i qo‘shimchasiga ega bolgan sredniy roddagi otlar 
374.V turlanishdagi otlar Nom. Sing.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi? 
+es 
-ei  
-erum 
-orum 

259 
 
375.V turlanishdagi otlar Nom. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega boladi ? 
+es 
-ei  
-erum 
-orum 
376.V turlanishdagi otlar Gen. Sing.da qanday qo‘shimchaga ega boladi ? 
+ei 
-es 
-erum 
-orum 
377.V turlanishdagi otlar Gen. Plur.da qanday qoshimchaga ega boladi ? 
-orum 
+erum 
-ei 
-ae 
378.species so‘zining o‘zbekcha ma‘nosini toping ? 
- kun, kunduzgi 
+yig‘ma 
-achchiq ta‘m 
-narsa, buyum 
379.res sozining o‘zbekcha ma‘nosini toping ? 
-achchiq ta‘m 
+narsa, buyum 
-yigma 
-kunduzgi 
380.specias birlikda qo‘llaniladimi yoki ko‘plikda ? 
-birlikda  
+ko‘plikda  
-ikkalasida ham qo‘llaniladi 
-hech qaysinida qo‘llanilmaydi 
381.Decoctum so‘zi retseptda qo‘llanilganda qanday tarzda qisqartirishga ruxsat beriladi ? 
-decoc. 
+dec. 
-)d. 
-ruxsat berilmaydi 
382.Depuratus,a, um atamasi retsepda qo‘llanilganda qanday tarzda qisqartirishga ruxsat 
beriladi? 
-depura. 
+depurate. 
-dep. 
-depurate. 
382.Dorivor vositalar sifatida qo‘llaniladigan organik kimyoviy moddalar ikkita nomga ega. 
Ular qaysi javobda berilgan ? 
-biologik va kimyoviy 
+fizik va kimyoviy 
-ilmiy va trivial    
 -to‘g‘ri javob yo‘q 
384.Morfin atamasini lotin tilidagi terminini ko‘rsating ? 
-Morfinum 
-Morfina 
+Morphinum 

260 
 
-Morphini 
385.Unus,a,um atamasini o‘zbek tilida tog‘ri berilgan javobini toping ? 
-birinchi 
+birinchi bo‘lib 
-bir 
-birinchidan 
386.Duo,duae o‘zbek tilida qanday ma‘noni anglatadi ? 
-ikkinchi 
+ikkinchi bo‘lib 
-ikki 
-ikkinchidan 
387.Bolus atamasi retsepda qo‘llanilganda qanday qisqartirilishi mumkin ? 
-bolu. 
-bolusa. 
+bol. 
-B. 
 387.Folium oti retsepda qanday qisqartirilishi mumkin ? 
-mumkin emas  
-folia. 
-foliu. 
+fol.  
388.Quyidagi atama retsepda qanday qisqartirilishi mumkin ? 
herba 
-her. 
-H. 
+hb.    
-to‘gri javob yo‘q 
389.Quyidagi atama retsepda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
in ampullis 
-mumkin emas. 
-ampulla. 
-in. 
+in. amp. 
390.To‘qqiz sanoq son atamasi quyidagi qaysi lotin terminlaridan biriga to‘gri keladi ? 
-decem  
+septum 
-octo 
-novem  
391.Septum o‘zbek tilida qaysi sanoq songa to‘gri keladi ? 
-to‘rt 
-o‘n 
+to‘qqiz 
-yetti 
392.Octo atamasi o‘zbek tilidagi qaysi terminga to‘gri keladi ? 
+besh 
-olti 
-yetti 
-sakkiz 
393.Tarkibida 20-25 % dan ortiq kukun holidagi moddalar bo‘lgan surtma nima deb ataladi 

-sharbat 

261 
 
-kapsula 
-nastoyka  
+pasta 
394.Ichish uchun mo‘ljallangan. tarkibida dorivor vosita va yordamchi moddalar bo‘lgan bir 
xil plastik massadan tayyorlangan sharcha holidagi dozalangan qattiq dori turi … 
+pilula,ae,f 
-pasta,ae,f 
-kapsula,ae,f    
-tincture ae,f 
395.Ichish uchun mo‘ljallangan, qandning suvdagi konsentrlangan eritmasidagi dorivor 
moddalarning eritmasidan iborat suyuq dori turi… 
-kapsula 
+habdori 
-pasta  
-sharbat 
396.Ichish uchun mo‘ljallangan ichiga dorivor vosita solingan g‘ilofcha (jelatin, kraxmal 
yoki boshqa polimerlardan tayyorlangan) dan iborat bo‘lgan dozalangan dori turi…. 
-sharbat 
+kapsula 
-nastoyka 
-pasta 
397.Quattuor atmasi o‘zbek tilidagi qaysi atamaga to‘gri keladi ? 
-ikki 
+uch 
-to‘rt 
-besh 
398.Quintus,a,um atamasi o‘zbek tilida qaysi tartib songa to‘gri keladi ? 
-to‘rtinchi  
+beshinchi 
-oltinchi 
-yettinchi 
399.Octavus ,a,um atamasi o‘zbek tilidagi qaysi tartib songa to‘gri keladi ? 
-sakkizinchi 
+to‘qqizinchi 
-o‘ninchi 
-yettinchi 
400.Spiritus atamasi retsepda qo‘llanilganda qanday qisqartirilishga ruxsat beriladi ? 
-spir. 
+spirit.   
-SP.    
-spiriti. 
401.Recipe atamasi retsepda qo‘llanilganda qanday tarzda qisqartirish mumkin ? 
-Reci. 
-Recip. 
-R. 
+Rp. 
402.Ichish,sirtdan ishlatish yoki inyeksiya qilish (tegishli erituvchida eritilgandan so‘ng) 
uchun mo‘ljallangan, dorivor moddalarni presslab olingan, dozalangan qattiq dori turi … 
+tabletka 
-nastoyka  
-kapsula 

262 
 
-pasta 
403.Ichishga yoki sirtdan ishlatishga mo‘ljallangan, dorivor o‘simlik mahsulotining 
qizdirilmagan va spirtli, spirt-suvli, spirt-efirli tiniq ajratmasidan iborat bo‘lgan suyuq dori 
turi … 
-tabletka 
+nastoyka 
-kapsula 
-pasta  
404.Ichish, sirtdan ishlatish yoki inyeksiya qilish (tegishli erituvchida eritilgandan so‘ng) 
uchun mo‘ljallangan kukun holidagi qattiq dori turi …. 
-granula  
-draje 
+eritma 
-emulsiya 
405.Secundus,a,um atamasi o‘zbek tilidagi qaysi tartib songa to‘gri keladi ? 
-birinchi 
+ikkinchi 
-uchinchi 
-beshinchi 
406.Alloxol dorivor preparati lotin alifbosida qanday yoziladi ? 
-Alloxol,i,n 
+Alloxolum,i,n 
-Allocholae,ae, 
-Allocholum,i,n 
407.Tertius,a,um atamasi o‘zbek tilidagi qaysi tartib songa to‘g‘ri keladi ? 
-uchinchi 
+to‘rtinchi 
-beshinchi 
-oltinchi 
408.Xloramin dorivor preparari lotin tilida qaysi qanday yoziladi ? 
+Chloraminum,i,n 
-Chloraminum,ae,n 
-Chloraminum,ae,m 
-Chloraminum,i,m 
409.Signa. Signetur. so‘zlari retsepda qo‘llanilganda qanday qisqartirilishga ruxsat beriladi ? 
- rusat berilmaydi 
+S.  
-Sign. 
- shifokor o‘zi qulay xoxlagan tarzda 
410.Tinctura atamasi retsepda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
- ruxsat berilmaydi 
+tinct. 
-T. 
- tin. 
411.Misce.Misceatur. atamasi retsepda qo‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
+M. 
-Mis. 
-Misc. 
-ruxsat berilmaydi 
412.Solutio retsepda qanday tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
+sol. 

263 
 
-solut. 
-S. 
-SL. 
413.Fenoksimetilpenitsillin dorivor preparati lotin alifbosida qay tarzda yoziladi ? 
-Fenoksimetilpenitsillin 
+Phenoxymethylpenicillinum ,i,n 
-Phenoxymetilpenicillinum,ae, m 
-Fenoksimetilpenitsillin,i.n 
414.Eritromitsin dorivor preparati lotin alifbosida qay tarzda yoziladi ? 
+Erythromycinum,i,n 
-Eritromitsin,i,n 
-Eritromytcinum,i,n 
-Erithromycinum,i,n 
        415.Arslonquyruq yer ustki qismi atamasini Nom.va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling. 
-Nom:Herbae Leonurus  Gen:Herbae Leonuri 
 + -Nom:Herba Leonuri   Gen:Herbae Leonuri 
-Nom:Tincturae Leonuri  Gen:Tinctura Leonuri 
-Nom:Tinctura Althaeae  Gen:Tincturae Althaeae 
416Malina sharbati atamasini Nom. va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling. 
      + Nom:Sirupus Rubi idaei  Gen:Sirupi Rubi idaei 
        -Nom:Succus Rubi idaei  Gen:Succi Rubi idaei 
        -Nom:Succus Thymi  Gen:Succi Thymi 
       -Nom:Sirupus Thymi  Gen:Sirupi Thymi 
417.Shiralarning so‘zini lotin tiliga tarjima qiling 
-succus          
-succi            
-stilorum         
 +succorum 
   418. 2 turlanishdagi otlarga qaysi roddagi otlar kiradi? 
-mujskoy va sredniy rod   
-mujskoy va jenskiy rod 
+ mujskoy,sredniy va jenskiy roddagi ba‘zilari 
 -jenskiy va sredniy rod 
   419.Bosh kelishik birlik sonda mujskoy rodga kirsa qaysi qo‘shimchalarga ega bo‘ladi? 
-us   
--um   
--er   
 +us,-er 
   420.Bosh kelishik birlik sonda sredniy rodga kirsa u qaysi qo‘shimchaga ega bo‘ladi? 
   --us    
+--um    
--er    
--um,-er 
  421.Mujskoy rodda Nom.Plur.da qaysi qo‘shimchani oladi? 
  + -I    
--orum    
-is   
 -os 
  422.Sredniy rod otlarining o‘ziga xos hususiyatlari qaysilar? 
+Accus.Sing=Nom.Sing=um   Accus.Plur=Nom.Plur=a 
 -Abl.Sing=Nom.Sing=um    Abl.Plur=Nom.Plur=a 

264 
 
-Dat.Sing=Nom.Sing=a    Dat.Plur=Nom.Plur=orum 
 -Abl.Sing=Nom.Sing=is   Abl.Plur=Nom.Plur=o 
  423.Qayin bargi atamasini Nom. va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling 
-Nom:Folium Betulae   Gen:Folia Betulae  
  +-Nom:Folium Betulae   Gen:Folii Betulae 
 -Nom:Folia Betulae   Gen:Folium Betulae 
-Nom:Folium Farfarae   Gen:Folii Farfarae 
  424.Mujskoy rodda Gen.Plur.da qaysi qo‘shimchasini oladi? 
   -I     
+--orum    
--is    
--os 
   425.Sredniy rodda Nom.Plur.da qaysi qo‘shimchani oladi? 
  --i,-is    
--orum    
+ -a    
 --is 
  426.Dorini tezlik bilan tayyorlash lozim bo‘lsa,retsept varaqasining yuqorisiga qaysi so‘z 
yoziladi? 
  -fiat,fiant  
 -ana    
-sina    
+ cito,statim 
  427.Mavrak barglari atamasini Nom. va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling 
-Nom:Folia Farfarae   Gen:Folirum Farfarae 
   -Nom:Folium Rosae   Gen:Folii Rosae 
  + Nom:Folia Salviae   Gen:Foliorum Salviae 
  -Nom:Folium Betulae  Gen:Folii Betulae 
428.Zaytun moyi atamasini Nom.va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling 
  -Nom:Oleum Lini   Gen:Olei Lini 
  -Nom:Oleum Anisi Gen:Olei Anisi 
  -Nom:Oleorum Lini Gen:Olea Lini 
 + Nom:Oleum Olivae Gen:Olei Olivae 
  429.Globuli,bacilli so‘zlarini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
-globuslar,briketlar       
  -surtma,qand                                   
+ sharchalar,tayoqchalar       
-shira,sharcha 
  430.Herba Sennae,Convallariae atamalarini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
  + Sano yer ustki qismi,marvaridgulning    
-strofant o‘ti,marvaridgullar 
 -sano o‘ti,mavrak                
-mavrak,strofant 
  431.Kanakunjut moyi atamasini Nom. va Gen.da lotin tiliga tarjima qiling 
  -Nom:Sirupus Rhei  Gen:Sirupi Rhei 
  -Nom:Oleum Rhei  Gen:Olei Rhei 
  + Nom:Oleum Ricini  Gen:Olei Ricini 
  -Sirupus Ricini   Gen:Sirupi Ricin 
   432.Infusi foliorum Urticae gapini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
 + Gazanda barglaridan damlama   
-Zaytun barglaridan qaynatma 

265 
 
-Oqqaldirmoq barglaridan damlama   
-Qayin barglaridan damlama 
433.Yunonchadan o‘tgan 2 tur jenskiy roddagi otlarga qaysi otlar kiradi? 
-folium,Pinus,Anisum,bolus    
-Eucalyptus,bolus, decoctum 
+ bolus,crystallus,methodus,periodus    
-Juniperus,bolus,oleum, 
    434.Tabuletta Inulae atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling  
  -Malina barglari   
+-Andiz tabletkasi   
-Evkalipit tabletkasi   
-Mingdevona barglari 
   435.Shunday sozalarda …(son)ta ber gapini lotin tiliga tarjima qiling 
-da in charta   
-da vitro   
+ da tales doses numero   
-massae pilularum 
   436.Baccae Rubi idaei gapini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
-malina barglari   
-malina yogi   
-Mingdevona tabletkasi   
+ Malina mevasi 
   437.Shisha idishda ber atamasini lotin tiliga tarjima qiling 
 + da in vitro   
-da in ampulla   
-massae pilularum   
-da in scatula 
   438.Quantum satis atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
-bermoq   
-signetur    
+ keragicha   
-bildirmoq  
484.Misce,ut … pilulae nuqtalar o‘rnini kerakli fe‘l bilan to‘ldiring 
   -ana   
 -fiat    
-cito     
+ fiant 
  485.Misce,ut … globuli nuqtalar o‘rniga kerakli fe‘l bilan to‘ldiring 
  -fiat    
-statim   
 + fiant  
 -cito 
  486.Misce,ut …unguentum nuqtalar o‘rniga kerakli fe‘l qoying 
 + fiat   
-fiant   
-cito  
 -statim 
   487.Misce,ut fiant bacill … nuqtalar o‘rniga kerakli kelishik qo‘shimchasini qo‘ying 
-bacillus   
-bacilla   
-bacillae   

266 
 
+bacilli 
   488.Misce,ut fiat suppositori … nuqtalar o‘rniga kelishik qo‘shimchasini qo‘ying 
+ um    
--orum    
--is   
--us 
489.Surtma hosil bo‘lguncha aralashtiring, gapini lotin tiliga tarjima qiling 
  -Misce,ut fiat globulus   
-Misce,ut fiant globuli   
+ Misce,ut fiat linimentum  
 -Misce,ut fiant liniment 
  490.Aralashtirib,tayoqchalar hosil qilinsin,gapini lotin tiliga tarjima qiling 
+ Misce,ut fiant bacilli  
-Misce,ut fiat bacillus   
-Misce,ut fiant succi   
-Misce,ut fiat succus 
 491.Lug‘atda sifatlar qaysi rodda va qanday yoziladi? 
-jenskiy rodda va so‘z yonida sredniy va mujskoy rod yoziladi 
  -jenskiy rodda va so‘z yonida sredniy rod yoziladi 
  -sredniy rodda va so‘z yonida  mujskoy rod qo‘shimchasi yoziladi 
  + mujskoy rodda va so‘z yonida jenskiy va sredniy rodlar qo‘shimchasi yoziladi 
  492.cera(albus,a,um) sifatni otga moslashtiring 
-Nom:Album cerum  Gen:Albi cerae   
+-Nom:Cera alba Gen:Cerae albae 
  -Nom:Cera albae Gen:Cerae albae   
-Nom:Cera albus Gen:Cerae albae 
   493.bacca(grossus,a,um) sifatini otga moslashtiring 
  + Nom:bacca grossa Gen:baccae grossae    
 -Nom:bacca grossi Gen:bassae grossi     
-Nom:baccae grossae Gen:bacca grossa    
-Nom:bacca grossae Gen:baccae grossae 
494.Lotin tilida sifatlar nechiga bo‘linadi? 
 -3 guruhga  
 -4 guruhga   
+ 2 guruhga   
-1 gurugga 
  495. 3 turlanishdagi sifatlar qaysi guruhga kiradi? 
  -1 guruhga  
 +2 guruhga   
-3guruhga  
-4 guruhga 
 496.tillabosh yer ustki qismi atamasini lotin tiliga tarjima qiling 
  + Herbae Centaurii  
 -Folii Centaurii   
-Herbae Capsici   
-Folii Capsici 
497.Aloy suyuq surtmasi atamasini lotin tiliga tarjima qiling 
 + linimentum Aloes   
-unguentum Aloes   
-Oleum Aloes   
-Folia Aloes 

267 
 
  498.Herba Millefolii atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
  -Archa barglari  
 -Archa mevasi   
+ Bo‘ymadaron o‘ti  
 -Bo‘ymadaron bargi 
  499.Sharbat so‘zi lotin tilida Gen.Plur.da qanday bo‘ladi? 
  -succi    
-succorum   
-sirupi    
+siruporum 
500.Botanik nomenklaturada sifatlar nima uchun ishlatiladi? 
-o‘simlik tarqalishi    
+o‘simlik  turini va botanik oilani bildirish  
  -o‘simlik nomlari va tarqalishi  
 -o‘simlik navlarini bildirish 
  501.Vaksinalar,zardoblar va anatoksinlar nomidagi sifatlar tegishli kasalliklarning 
nomlariga qaysi suffikslarni qo‘shib hosil qilinadi? 
  - -icum,-osum  --aceae  
 +  -ferae,aceae   
--ferae, 
--osum 
 502.Gangrenaga qarshi zardob atamasini lotin tiliga tarjima qiling 
 -anatoxinum antigangraenosum   
-vaccinum brucellicum 
  -serum tetanicum    
+ serum antigangraemosum 
  503.Purificatus atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
 -quruq   
+-tozalangan   
-tirik  
 -konsentratsiya qilingan 
 504.Chechak vaksinasi atamasini lotin tiliga tarjima qiling 
 + vaccinum variolae   
-vaccinum brucellicum   
-vaccinum tetanicum 
  -vaccinum vivus 
505.Botanik oilalar nomi qaysi rodda bo‘ladi? 
  -sredniy rodda   
-mujskoy rodda   
+ jenskiy rodda   
-sredniy va jenskiy rodda 
  506.O‘tkir bargli sano atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
 + Cassia acutifolia   
-Cassia graeca  
 -vinca erecta 
 -Vince acutifolia 
507.Gentiana lutea atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
  +a)sariq nufar   
-sariq sano   
-oq maralquloq   
-tuksiz qizilmiya 

268 
 
 508.Scilla maritime atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling 
 + dengiz piyozi   
-  tog‘ arnikasi   
-  kichik sanchiqi o‘t  
 - nashasimon kendir 
   509
Download 29.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling