O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti tillar kafedrasi


Download 29.66 Kb.
Pdf ko'rish
bet24/25
Sana19.02.2020
Hajmi29.66 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
 Atamalarni shartli tasvirini tuzib, Nom.va Genda lotin tiliga to‘g‘ri tarjima qilingan 
qatorni toping. 
                         Tirnoqgul nastoykasi  
-Nom:tincturae Calendulae     
Gen: tincture Calendulae 
+ Nom:tinctura Calendulae 
  Gen:tincturae Calendulae 
-  Nom:tinctura Calendula      
Gen: tincture Calendulae    
- Nom:tincturae Calendula 
   Gen:tincturae Calendulae            
512. Quyidagi otlarni qaratqich kelishik birlik son shakllarini aniqlang: 
                 qalam, ekstrakt 
  - astilus,extractum  
    +   stili, extracti 
       -stilorum,extracti  
   -   stili, extracta 
513 Atamalarning shartli tasvirini tuzib,Gen.da lotin tiliga to‘g‘ri tarjima qilingan qatorni 
toping:  qarag‘ay kurtaklari damlamasi 
    +   Infusi gemmarum Pini   

Decocti gemmarum Pini 

 Infusi gemmae Pini  

 Decocti gemmae Pinus 
514.Quyidagi otlarning rodini aniqlang:Helianthus,Rhamnus 
+     m, f      

f, f       

 f, m        

m, m 
515.Quyidagi otlarning bosh kelishik ko‘plik son shakllarini aniqlang: qaynatma, modda 
-decoctum, material 
+decocti, materiae 
-infusi,materiae 
 -infusi, materiarum 
516. Quyidagi otlarning kelishigini aniqlang: foliorum, unguenta 
-Nom,Nom  
       + Gen, Gen 
-Gen, Nom   
-Nom, Gen 
517.   2-turlanish sredniy roddagi otlar Nom. Sing. Va Gen. Sing.da qanday qo‘shimchalarga 
ega? 
-um, oru     
          - I, orum     
 -um,a     
  +um,i 
518.  Quyidagi otlarning bosh kelishik ko‘plik son shakllarini aniqlang:     limon, shira 
+Citri, succi           

269 
 
- Citrus, succus    
 -Citrus, succi   
-Citri,succus 
519.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: folia, Salvia 
-Mavrak bargi      
+Mavrak barglari    
 -Gazanda barglari     
-Bo‘znoch bargi 
520. Jenskiy roddagi otlar Nom. Sing. va Gen. Sing.da qanday qo‘shimchalarga ega?                                                               
-I, orum      
- um, a        
-us, er, orum    
+us, er, i 
521.Quyidagi otlarning qaratqich kelishik birlik son shakllarini aniqlang: do‘lana , zig‘ir 
+Crataegi, Lini       
- Crataegus, Linum    
 -Crataegi, Linum   
 -Crataegi, Linorum 
522. Quyidagi dorivor preparatlarning lotincha nomlarini Gen. Sing. yozing: Papaverin, 
Adrenalin           
 -Papaverini, Adrenalinorum     
 +Papaverini, Adrenalini 
  -Papaverini, Adrenalinum           
-to‘g‘ri javob yo‘q 
523.O‘zbek tiliga tarjima qiling:Lanolinum et Vaselinum 
 +Lanolin va Vazelin        
 - Lanolin yoki Vazelin       
- Lanolin uchun  Vazelin          
-Vazelinning Lanolini 
524.   Dorivor preparatlar nomi Nom. Sing. va Gen.Sing da qanday qo‘shimchalarga ega? 
-a, orum        
- I,orum    
 -um, a     
 +um,i 
525. Nuqtalar o‘rnini fiant yoki fiat fe‘llari bilan to‘ldiring: Misce,ut…..globuli 
+fiant         
 - fiat    
 -et     
  -seu 
526.  Lotin tiliga tarjima qiling: ― Surtma hosil bo‘lguncha aralashtiring ― 
+Misce, ut fiat unguentum      
-Misce, ut fiant unguentum 
-Misce, ut fiat linimentum      
-Misce, ut fiat unguenti 
527.   Atamalarni Gen.da lotin tiliga tarjima qiling: ― bo‘ymadoron yerustki qismi damlamasi‖ 
+Infusi herbae Millefolii      
- Infusum herbae Millefolii 
-Infusi herbae Millefolium    
-Infusi herba Millefolii 
528.  Quyidagi otlarni bosh kelishik birlik son shakllarini aniqlang: shira, kristall 
-Succi, crystalli        

270 
 
+succus crystallus 
-Succi, crystalli       
 -succus, crystalli 
529.  Quyidagi Gen. Sing.da berilgan otlarni aniqlang: guttae, decocti, tela, remedium 
+guttae, decocti          
 -decocti, remedium,tela 
  -guttae, tela                   
-guttae, remedium 
530.  Quyidagi otlarni qaratqich kelishik, birlik son,rodini ko‘rsating: sharbat, ampula 
       -sirupi,m,2 ; ampullae,f,1     
 +sirupi,n,2; ampullae,f,1 
     -sirupus,m,2; ampulla,f,1       
-sirupus,n,2; ampulla,f,2 
531. Quyidagi otlarni qaratqich kelishik,birlik va ko‘plik son shakllarida yozing: 
arslonquyruq, kanakunjut 
Leonurus,Leonuri;Ricinus,Ricini;   
+ Leonuri, Leonurorum;Ricini, Ricinorum 
-Leonurus, Leonuri; Ricinus,Ricini 
-Leonuri,Leonuri; Ricinorum,Ricinorum 
532.   Atamalarni shartli tasvirini tuzib, Nom. Genda lotin tiliga tarjima qiling: strofant 
nastoykasi 
 -Nom:tinctura Strophanthi  Gen:tincturae Strophanthi        
  +Nom:tincturae Strophanthi Gen:tincturae  Strophanthi  
-Nom:tincture  Strophanthus Gen:tincturae Strophanthi 
  -Nom:tincturae Strophanthus Gen:tincture    Strophanthi             
533.   Quyidagi atamani faqat Genetivusda lotin tiliga tarjima qiling: Mavrak barglari 
-foliorum Salviae             
+folii Salviae 
 -folii Salvia                       
-foliorum Salvia 
534. Quyidagi otlarning bosh, qaratqich birlik son shakllari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni 
toping?   Kurtak, malham 
      +gemma, gemmae; emplastri,emplasrum 
       -gemma, gemmae;emplastri,emplastrorum 
       -gemmae,gemma;emplastrorum,emplastri 
      -to‘g‘ri javob yo‘q 
535.   Quyidagi atamalarni Genetivusda lotin tiliga tarjima qiling: kanakunjut moyi 
-Olei Ricini       
+oleum Ricini      
-olei Ricinus   
-olei Rici 
536. To‘g‘ri tarjima qilingan atamalarni toping: sirupi Rubi idaei,tinctura Leonurae,oleum 
Anisi 
   -sirupi Rubi idaei,oleum Anisi,tinctura Leonurae 
 +sirupi Rubi idaei, tinctura Leonuri 
  -tincture Leonurae, oleum Anisi 
  -tinctura Leonurae 
537.    O‘zbek tiliga tarjima qiling: baccae Juniperi 
+archa rezavor mevalari     
-Bo‘znoch rezavor mevalari 
-archa bargi                     

271 
 
-Bo‘znoch bargi 
538.  Quyidagi otlarning rodini aniqlang: stilus, bolus,globulus 
+m,f,m         
-f,m,n      
-m,n,n       
-f,m,m 
539.    Quyidagi atamani Genetivusda lotin tiliga tarjima qiling: gulxayri sharbati 
+sirupi Althaeae     
-sirupi Althaea 
-sirupi Althaearum    
-sirupus Althaeae 
540.  Quyidagi atamani Genetivusda lotin tiliga tarjima qiling:  kungaboqar moyi 
+olei Helianthi      
-oleum Helianthus 
-olei  Helianthus     
-oleum Helianthi 
541.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: sirupi Glycyrrhizae 
-Gulxayri sharbati     
 - istod sharbati 
+qizilmiyya sharbati    
-arslonquyruq sharbati 
542. Quyidagi otlarning bosh va qaratqich kelishik ko‘plik son shakllari to‘g‘ri ko‘rsatilgan 
javobni aniqlang: zig‘ir, archa, oqqaldirmoq 
-Linorum, Juniperorum,Farfararum 
+Linum, Juniperus,Farfarae 
-Helianthi,Juniperi, Farfarae 
-Tiliarum, Juniperorum,Convallariarum 
543.  Lotin tiliga tarjima qiling: qog‘oz orqali 
-charta ex    
+per charta    
-pro  charta  
-cum charta 
544.  Nuqtalar o‘rniga predloglardan mosini qo‘yib gaplarni yozing: Solve tabulettam 
………. Aqua 
-cum       
+pro      
-ex     
-per 
545.   Accusativus bilan qaysi predloglar ishlatiladi? 
   +ad, per, contra    
 -sine,pro, ex,cum 
  -sub,per,contra     
 -ad, pro, per,contra 
546.    Lotin tilida qanday bog‘lovchilar mavjud? 
-in,per,pro     
+et, aut, seu   
-in, cum,ex   
-et,ad,per 
547.  Quyidagi atamani Genetivusda lotin tiliga tarjima qiling: tirnoqgul nastoykasi 
   -tincturae Calendula    
 -tincture Calendulae 

272 
 
+tincturae  Calendulae     
-  tincturae Convallariae 
548.  Retseptnig lotincha qismi qaysi sozlar bilan boshlanib qaysi so‘zlar bilan tugaydi? 
+Recipe,signa    
 -Recipe,Misce    
-Recipe,da 
 -Recipe, statim 
549.   Dorini tezlik bilan tayyorlash lozim bo‘lsa qanday lotincha so‘zlar qo‘llaniladi? 
+statim, cito    
-statim, da   
-signa,cito    
 -statim,signa 
550.   Retseptda dori moddalari nomi qaysi kelishikda yoziladi? 
 -Casus Nominativus   
 -casus datives  
+casus genetivus  
-casus Accusativus 
551.  Quyidagi otlarning bosh kelishik ko‘plik son shakllarini ko‘rsating: hab dori, yer ustki 
qism 
  +Pilulae,Herbae        
-pilula,herba   
-mixturae,herba  
-pilulae, plantae 
552. Rod, son, kelishiklarning lotincha nomlarini ko‘rsating 
-cera, numerous, casus      
+genus,numerus,casus 
 -femininum,numerus,genus      
-genus,numerus,datives 
553.  2turlanish sredniy roddagi otlarni ko‘rsating: Magnolia,Ferrum,decoctum,ampulla 
 +ferrum,decoctum         
 -ampulla,decoctum 
-Magnolia,ampulla        
-ferrum,ampulla 
554. 2 turlanishga qaysi roddagi otlar kiradi? 
-jenskiy   
 -mujskoy,sredniy   
+mujskoy,sredniy,jenskiy  
-jenskiy 
555.  3tuslanishdagi fe‘llarning buyruq mayli qanday hosil qilinadi? 
+fe‘l negiziga –e qo‘shiladi        
--ere qo‘shimchasini olib tashlash  
-re qo‘shimchasini olib tashlash  
 -fe‘l negizidan iborat 
556.  1tuslanishdagi fe‘llar qanday qo‘shimchaga ega? 
 -ere     
+are    
-qisqa –ere  
-ire 
557..Fe‘lning negizini qanday aniqlash mumkin? 
+3tuslanishdagi fe‘llardan –ere qo‘shimchasi olib tashlanadi 
-3tuslanishdagi fe‘lga –e harfI qo‘shiladi 

273 
 
-ire   qo‘shimchasi  olib   tashlanadi 
-are qo‘shimchasi olib tashlanadi 
558.  O‘zbek tiliga tarjima qiling:‘‘tinctura Erysimi‖ 
-qirqbo‘g‘im nastoykasi    
 +jeltushnik nastoykasi 
-qirqquloq nastoykasi   
-tillabosh nastoykasi   
559.ti-harf  birikmasi qachon [ti] deb talaffuz qilinadi? 
-diftongdan  keyin  kelganda 
+ x, s  undoshlaridan  keyin kelganda 
-digraflardan  keyin  kelganda 
-a, e unlilaridan  keyin  kelsa 
560.Qaysi harf  yunon tilidan  o‘zlashtirilgan so‘zlarda old  qo‘shimcha, o‘zak  va 
qo‘shimcha  sifatida uchrashi  mumkin? 
-x 
-h 
+y 
-o 
561.Agar  bo‘g‘inda  diftong  bo‘lsa  o‘sha bo‘g‘in  doimo …..  o‘qiladi 
+ cho‘ziq 
-qisqa 
-o‘qilmaydi 
-to‘g‘ri  javob yo‘q 
562.b,p,t,d harflari  qaysi  harflar  bilan birikib  kelganda  bu harf  birikmalaridan  oldin 
turgan  unli harf qisqa o‘qiladi 
-t yoki l 
-u  yoki  y 
+ r yoki l 
-e yoki a 
 563..Predmetning  ish  harakatini  ifodalovchi so‘z turkumi nima deb ataladi ? 
-ot 
-)sifat 
-aniqlovchi 
+d)fe‘l 
564.Fe‘llarning  negizini  aniqlash uchun  III tuslanishdagi  fe‘llarning  noaniq shaklidan 
qaysi  qo‘shimchani  olib tashlash  kerak? 
+ ere 
-re 
-e 
-ae 
565.Lotin  tilida  fe‘llar  necha turda tuslanadi? 
-3 
+ 4 
-5 
-6 
566.Buyruq  mayli  ko‘plik  sonini  hosil  qilish  uchun qaysi  tuslanishdagi  fe‘llarning  fe‘l  
negiziga –te qo‘shimchasini  qo‘shish  kerak? 
-I, II 
-I, II, III 
-II, III 
+ I, II, IV 

274 
 
567.‖depurare‖  atamasi o‘zbek tilida quyidagilardan qaysi  biriga  mos  keladi? 
-bermoq 
-suzmoq, tinitmoq 
+ tozalamoq 
-olmoq 
568. Qaysi  fe‘l  IV tuslanishdagi  fe‘lga  kiradi? 
+ finire 
-dare 
-miscere 
-parare 
569.II tuslanishdagi  fe‘lga  qaysi  fe‘l  misol bo‘ladi? 
-colare 
+ miscere 
-recipere 
-audire 
570.II  turlanishdagi  otlar Gen.Sing. da qanday  qo‘shimchaga  ega  bo‘ladi? 
+ i 
-ei 
-us 
-is 
571.Farmatsevtika  atamashunosligida  otlar asosan  nechta  kelishik  bo‘yicha  turlanadi? 
-4 
-3 
-6 
+ 5 
572.‖tetratsiklin‖ dorivor  preparati  lotin  alifbosida  quyidagilardan  qaysi  biriga  mos  
kelishini  aniqlang. 
-Tetratsiklin 
-Tetratsiklinum 
+ Tetracyclinum 
-Tetraciclinum 
573..‖nastoyka  va  mikstura‖  atamasini  lotin  tiliga  tarjima  qiling 
-tinctura  in  mixtura  
+ tinctura  et mixtura  
-tinctura ex  mixtura  
-tinctura pro  mixtura  
574.. I turlanishdagi  otlar Gen.Plur. da qanday  qo‘shimchaga  ega  bo‘ladi? 
-orum 
-us 
-ae 
+arum 
575.Majhullik  nisbati  III shaxs,  birlik sonini  hosil  qilish  uchun fe‘l  negiziga  qaysi  
qo‘shimcha  qo‘shiladi? 
- t 
+  tur 
-nt 
ntur 
576. I turlanishdagi  otlarga  qaysi  roddagi  otlar  kiradi? 
+ jenskiy 
-murskoy 
-sredniy 

275 
 
- hamma javob  to‘g‘ri 
577..Retsept  necha  qismdan  iborat? 
-6 
-7 
-8 
+ 9 
578Lotin tilida  fe‘llarning  ikkita  nisbati  bor. Ular  qaysilar? 
+ aniqlik, majhullik 
-to‘g‘ri va  noto‘g‘ri 
-orttirma va qiyosiy 
- to‘g‘ri javob  yo‘q 
579. Retsepning  qaysi qismi  lotincha qismi  hisoblanadi? 
-7 
+6 
-5 
-4 
580. II turlanishdagi  otlar Gen.Plur da qanday  qo‘shimchaga  ega  bo‘ladi? 
-us, er 
-i 
+ orum 
-arum 
581.‖damlama‖  so‘zini  Gen.Plur da tarjima  qiling 
+ infusorum 
-infusi  
-infusa 
-infusum 
582.II turlanishdagi  otlar  Nom.Sing. da qanday  qo‘shimchaga  ega  bo‘ladi? 
- arum 
-orum 
+us, er 
- i 
583.‖crystallus‖  so‘zi  qaysi  roddagi  otga  kiradi? 
+ jenskiy  rod 
-mujskoy  rod 
-sredniy  rod 
-b va c  javoblari  to‘g‘ri 
584.Yunonchadan  o‘tgan  to‘rtta  ot: bolus; crystallus;  methodus; periodus so‘zlari  qaysi  
roddagi  otlar  tarkibiga  kiradi? 
-mujskoy rod 
+b)jenskiy  rod 
-sredniy 
- hammasi  to‘g‘ri 
585.Retsept  qaysi  so‘zlar  bilan  tamomlanadi? 
-Resipe 
-Da. Ana 
-ana  
+ Da. Signa 
586.Predmentning  belgisini  bildirib, qanday? Qanaqa? Savollariga  javob  bo‘lgan so‘z  
turkumiga ….deyiladi? 
+ sifat 
-ot 

276 
 
-fe‘l 
-son 
587. ―qutichada ber‖ atamasini  lotin  tiliga tarjima  qiling
- Da in charta 
+ Da in scatula 
- Da in vitro 
- Da in capsula 
588.Lotin  tilida sifatlar  necha  guruhga  bo‘linadi? 
-3 
-5 
-4 
+ 2 
589.I guruh sifatlarga nechanchi turlanishdagi sifatlar kiradi ? 
-III 
-IV 
-III-IV 
+ I-II 
590.II guruh sifatlarga nechanchi turlanishdagi sifatlar kiradi ? 
+ III 
-II 
-I-II 
-IV 
591.‖sariq‖(o‘simliklarga nisbatan) sifat so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-albus 
-flavus 
+ luteus 
-purpureus 
592.‖suvsiz‖ sifat so‘z atamasini lotin tiliga mos ravishda tarjima qiling ? 
-aquosus 
-hydricus 
-oleosus 
+ anhydricus 
593.‖oq‖ sifat so‘z turkumini lotin tilidagi mos tarjimasini toping ? 
-flavus  
+ albus 
-luteus 
-purpureus 
594.‖Pb‖ qaysi kimyoviy element ? 
+ Plumbum  
-Plumbae 
-Plumbarum 
-Pburorum 
 
595.  …. turlanishdagi otlarga Gen.Sing.da –us qo‘shimchasiga ega bo‘lgan mujskoy va 
sredniy roddagi otlar kiradi.  
Ular Nom.Sing.da mujskoy rodga kirsa –us, sredniy 
rodga kirsa –u qo‘shimchasiga ega bo‘ladi. 
+ IV 
-III 
-II 
-I 
596. ―gelu, us, n‖ ot so‘z atamasini o‘zbek  tiliga tarjima qiling ? 

277 
 
-meva 
-holat 
-muguz(shox) 
+ muz,yax 
597.V turlanishga qaysi roddagi otlar kiradi ? 
-mujskoy   
-sredniy  
-mujskoy, sredniy, jenskiy 
+d)jenskiy 
598.Lotin tilida predloglar faqat ikki kelishik bilan ishlatiladi. Ular qaysilar ? 
-Nominativus va Genetivus 
-Nominativus va Ablativus 
+ Ablativus va Accusativus 
-Genetivus va Ablativus 
 
 
 
598.Lotin tilida nechta difton bor va ular qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

4 ta ae oѐ au eu 

3 ta ae oe ei 
 +      4 ta ae eu au oe 
– 
4 ta ch ph rh th  
599. Ikkita turli unli harfning bir bo‘g‘in sifatida talaffuz etilishiga . . . deyiladi. 
– 
Digraf 
– 
Harf birikmalari 
+        Diftong 
– 
To‘g‘ri javob yo‘q 
600.  Lotin tilida nechta digraf bor va ular qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? 

4 ta ae oѐ au eu 

3 ta ae oe ei 
  –    4 ta ae eu au oe 
 +    4 ta ch ph rh th  
601.  ti harf birikmasi qaysi harflardan keyin kelsa [ti] deb o‘qiladi 
  +    X  S 
– 
Digraf 
– 
Diftong 
– 
X  S  K 
602.Bo‘g‘inlarning cho‘ziqlik qoidasiga qaysi qator to‘gri kelmaydi? 
– 
Diftong bo‘lsa 
– 
Unli harf ikki yoki undan ortiq undosh harf oldida kelsa  
– 
X yoki Z undosh harf oldida kelgan unli tovush 
+     H harfi oldida kelgan unli tovush 
603.  Bo‘g‘inlarning qisqalik qoidasiga qaysi qator to‘gri keladi? 
– 
Diftong bo‘lsa 
– 
Unli harf ikki yoki undan ortiq undosh harf oldida kelsa  
– 
X yoki Z undosh harf oldida kelgan unli tovush 
+     H harfi oldida kelgan unli tovush 
604. Kanakunjut so‘zining tarjimasini toping. 
– 
Hyoscyamus 
 +     Ricinus 
– 
Fungus 

278 
 
– 
Helianthus 
605. II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi jenskiy rodini toping. 
– 
Boli 
– 
Pini 
 +    Bolorum 
– 
Rheorum 
606. II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi sredniy rodini toping. 
 +     Foliorum 
  –    Bolorum 
– 
Stiolrum 
– 
Ricinorum 
607.  II turlanishdagi otni Genetivus Pluralisdagi mujskoy rodini toping. 
– 
Foliorum 
– 
Bolorum 
–        Succi 
+      Ricinorum 
608. II turlanishdagi otni Genetivus Singularisdagi sredniy rodini toping. 
-Boli 
– Sirupi 
– Decocta 
+ Tritici 
609.  II turlanishdagi otni Genetivus Singularisdagi mujskoy rodini toping. 
– 
Infusi 
    Fungi 
– 
Remedii 
– 
Rhamni 
610. II turlanishdagi otni Genetivus Singularisdagi jenskiy rodini toping. 
 +    Alni 
– 
Millefolii 
– 
 Viburni 
– 
Fungi 
611..Genetivusda ―bodom moyi‖ning tarjimasini toping. 
– 
Olei Amygdalae 
– 
Oleorum Amygdalae 
+       Olei Amygdalarum 
– 
Oleum Amygdalarum 
612. Nominativusda ―o‘rik sharbati‖ning tarjimasini toping. 
– 
Sirupi Armeniaca 
– 
Siruporum Armeniacae 
– 
Sirupis Armeniacae 
+     Sirupus Armeniacae 
613.  Genetivusda ―ukrop suvi‖ning tarjimasini toping. 
– 
Aquae Foeniculum 
– 
Aqua Foeniculi 
+     Aquae Foeniculi 
– 
Aquarum Foeniculi 
614.   Qaysi  harf yunonchadan o‘zlashtirilgan so‘zlarda uchraydi? 
 +     Z 
– 

– 

– 


279 
 
615.    O‘zbek tiliga tarjima qiling: folium Hyoscyami 
 +    Mingdevona bargi 
– 
Chayono‘t bargi 
– 
Bo‘ymadaron bargi 
– 
Bodrezak bargi 
616.   O‘zbek tiliga tarjima qiling:baccae Juniperi 
– 
Archaning kurtagi 
– 
Itjumrutning bargi 
+     Archaning rezavor mevasi 
– 
Chayono‘t bargi 
617. ―Surtma hosil bo‘lguncha aralashtiring‖  tarjimasini toping. 
– 
Misce, ut fiat linimentum 
– 
Misce, ut fiat emplastrum 
– 
Misce, ut fiat infusum 
+     Misce, ut fiat unguentum 
618.  ―Aralashtirib, shamchalar hosil qilinsin‖  tarjimasini toping. 
– 
Misce, ut fiat linimentum 
– 
Misce, ut fiat emplastrum 
+     Misce, ut fiant suppositoria 
– 
Misce, ut fiat unguentum 
619.  ―Misce ut fiant bacilli‖ iborasini to‘g‘ri tarjimasini toping  
– 
Aralashtirib, shamchalar hosil qilinsin 
– 
Surtma hosil bo‘lguncha aralashtiring 
+     Aralashtirib, tayoqchalar hosil qilinsin 
– 
Nastoyka hosil bo‘lguncha aralashtiring 
620.  ―Aralashtirilgan bo‘lsin‖ tarjimasini toping. 
 +     Misceatur 
– 
Miscetur 
– 
Misce 
– 
Misceatur 
621.―Berilgan bo‘lsin‖  tarjimasini toping. 
– 
Dare 
+     Detur 
– 
Misce 
– 
Denture 
621.  ―Bildirilgan bo‘lsin‖  tarjimasini toping. 
– 
Signare 
+     Signetur 
– 
Signa 
– 
Miscetur 
622.  Nominativusda ―qirqilgan barglar‖ning  tarjimasini toping. 
– 
Folia concisum 
– 
Folium concisum 
– 
Foliorum concisus 
+     Folia concisa 
623.  O‘zbek tiliga tarjima qiling:Tabulettae Raunatine obductae. 
– 
Raunatinning ichakda eriydigan tabletkasi 
– 
Raunatinning til ostiga qo‘yiladigan tabletkasi 
+    Raunatinning po‘st bilan qoplangan tabletkasi 
– 
To‘g‘ri javob yo‘q 
624  ―Emplastrum Crataegi siccum‖  iborasini to‘g‘ri tarjimasini toping. 

280 
 
 +     Do‘lananing quruq malhami 
– 
Do‘lananing quyuq malhami 
– 
Do‘lananing suyuq malhami 
– 
Do‘lananing suyuq surtmasi 
625.Lug‘atda sifatlar qanday shaklda yoziladi. 
– 
Sredniy rodda yoziladi yonida jeskiy va mujskoy rod qo‘shimchasi ko‘rsatiladi. 
– 
Jeskiy rodda yoziladi yonida sredniy va mujskoy rod qo‘shimchasi ko‘rsatiladi. 
– 
Mujskoy rodda yoziladi yonida sredniy rod qo‘shimchasi ko‘rsatiladi 
 +     To‘g‘ri javob yo‘q 
626.To‘q qizil so‘zining sredniy rodini toping. 
– 
Purpureus 
– 
Fluidum 
+      Purpureum 
– 
Cinereum 
627.   Achchiq so‘zining jenskiy rodini toping. 
– 
Cinereum 
+       Amara 
– 
Spissa 
– 
Cinerea 
628.  ―Linimentum Lagochili simplex‖ iborasini to‘g‘ri tarjimasini toping. 
               +    Bozulbangning oddiy suyuq surtmasi 
– 
Bozulbangning  suyuq surtmasi 
– 
Bozulbangning murakkab suyuq surtmasi 
– 
Bozulbangning oddiy quyuq surtmasi 
629.   ―Urug‘larning‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 
– 
Semena  
+       Seminum 
– 
Seminia 
– 
Seminium 
630.   III turlanish sredniy roddagi otni ko‘rsating 
– 
Fluidum 
+       Rhizoma 
– 
Cinereum 
– 
Purpureum 
631.  ―Acidum carbolicum crystallisatum‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 
– 
Kristal karbolat kislota 
– 
Kristalli karbol kislota 
– 
Karbolat kislotaning kristali 
+     Kristallangan karbolat kislota 
632.   Unli tipdagi sredniy roddagi otni ko‘rsating. 
– 
Rhizoma 
– 
Borax 
+     Animal 
– 
Menthe 
633. Undosh tipdagi jenskiy roddagi otni ko‘rsating. 
– 
Rhizoma 
+     Borax  
– 
Animal 
– 
Menthe 
634. Undosh tipdagi mujskoy roddagi otni ko‘rsating. 
– 
Borax  

281 
 
– 
Animal 
– 
Numerous 
+     Cortex 
635.  ―Semena Amygdalae amarae‖  to‘g‘ri tarjimasini toping. 
– 
Achchiq bodom kurtagi 
– 
Achchiq bodom damlamasi 
+     Achchiq bodom urug`lari 
-Achchiq bodom bargi 
636. ‖Extractum Viburni fluidum‖  to‘g‘ri tarjimasini toping. 
  -Bozulbangning oddiy suyuq surtmasi 
+ Bodrezakning suyuq ekstrakti 
-Do‘lananing quyuq malhami 
-Bozulbangning  suyuq surtmasi 
637. Genetivusda ‖Chayono‘t  barglarinig  qaynatmasi‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 
-Extractum Viburni fluidum 
-Semena Amygdalae amarae 
-Decoctum foliorum Urticae 
+ Decocti foliorum Urticae 
638. Dorivor vositaning lotincha nomini ko`rsating ? 
+ medicamentum, remedium   
- preparatum   
- unguentum     
-materialmedica 
639. Gul so`zining lotincha nomini ko`rsating ? 
- radi   
- herba  
+ flos   
- gemma 
640 O`simlik so`zining lotincha nomini ko`rsating ? 
- folium 
 - herba  
+ planta  
- plantarum 
641. Moy so`zining lotincha nomini ko`rsating ? 
- axungia 
 + oleum  
- oleorum  
- olea 
645. II tipik guruxga qaysi dorivorlar kiradi ? 
- damlama B) qaynatma   
+ nastoyka, ekstrakt, sharbat             
- surtma, suyuq, surtma 
646. Damlama so`zining lotinchasi ? 
- decoctum     
+ infusum  
 - sirupus      
- succus 
647. Po`stloq so`zining lotincha nomi ? 
- radix   
+ cortex    
- rhizoma   

282 
 
- corticum 
648. Gullarning so`zining lotincha nomi ? 
- flores  
 - flos  
 - florium     
+ florum 
649. Mevalarning so`zining lotincha nomi ? 
- baccarum  
- fructus    
 + fructuum   
- fructa 
650. Oddiy so`zining lotincha nomi ? 
- composites   
+ simplex       
 - composita  
- simplicia 
651. murakkab so`zining lotincha nomi ? 
- infusum     
+compositus      
-decocta   
- decoctorum 
652. ―Bahorgi Adonis‖ so`zining lotincha nomi ? 
- Adonis simplex 
 + Adonis vernalis   
 - Adonis herba  
- vernalis Adonis 
653. ―achchiq urug`‖ so`z birikmasini Nom. Sing. da yozing ? 
- semina amare  
- semen amara  
- seminis amarum  
+ semen amare 
654. ―To‘biiy shira‖ Nam.sing da ko`rsating ? 
-Siccus naturale  
- Siccus naturalis   
-Succi naturalis  
+ Succus nanuralis 
655. ―Baxorgi o‘t‖ Nom.plur da yozing ? 
- Herba vernale   
- Herbae vernalis   
+ Herbarum vernalium  
-Herbae vernalia 
656. ―Uchuvchan suyuq surtma‖ Nom. Sing da yozing ? 
-Volatile unguentum  
 - unguentum volatile   
+ linimentum volatile  
-linimentvolatile 
657. ―Shirin urug‘‖ Nam.sing da yozing ? 
-Semen dulcia   
-Seminis dulcis  
+ semen dulce  
-semina dulce 

283 
 
658. ―Limonnik nastoykasi‖ Nam.sing da yozing ? 
+Tinctura Schizandrae    
-Tincturae Schizandrae 
- Tincturarum Schizandrae   
 - Tincturae Schizandrarum 
659.‖Ko‘mir‖ so‘zini lotinchaga to‘g‘ri yozilgan formasi Nom.plur da yozing ? 
- Carbo   
- Carbonis    
+ Carbonum   
 -Carbonia 
660‖Suyaklik‖ so‘zini Gen.plur da yozing  ? 
- liquor    
+ liquories  
 - liquoria   
- liquorium 
661.‖Jag‘-Jag‘‖ so‘zini lotincha nomini toping 
-Chamomilla   
- Daturae stramonium   
+Bursa pastoris  
-Plantaginis 
662. ―Solutio Iodi spirituosa‖ so`zini to`g`ri tarjimasini toping ? 
-yodning eritmali spirit    
- spirtning yodli eritmasi 
+ yodning spirtli eritmasi     
- eritmali, spirtli yod 
663. ―Lolaguldoshlar‖ oilasini lotincha nomini toping ? 
- Rosaceae    
-Magnoliaceae      
+liliaceae   
- Fabaceae 
664. ―Koknoridoshlar‖ oilasini lotincha nomi ? 
- Pinaseae     
+Papaveraceae     
- Polygonacea  
- Linaceae 
665. ―Torondoshlar‖ oilasini lotincha nomi ? 
- Urticaceae    
 - Berberidaceae  
 + Polygonaceae  
- Papaveraceae 
666. Botanik oila ―Fabaceae‖ so`zini o`zbekcha nomini toping ? 
- zig`irdoshlar   
-qarag`aydoshlar      
- zirkdoshlar  
+ dukkakdoshlar 
667. ―Infusi herbae Hyperici perforati" atamasining to`g`ri tarjimasini toping ? 
- dalachoy o`tining damlamasi    
- teshik dalachoy o`simligining damlamasi 
- teshik dalachoy o`tining qaynatmasi   
+ teshik dalachoy o`tining damlamasi. 
668. ―Extractum Belladonnae spissum‖ atamasini to`g`ri tarjimasini toping ? 

284 
 
- Quruq belladonna ekstrakti    
- Belladonnaning suyuq ekstrakti 
+ Belladonnaning quyuq ekstrakti   
- Quyuq belladonna ekstrakti 
669. ―Oleum Mentae piperitae‖ atamasini to`g`ri tarjimasini toping ? 
- yalpizli qalampir moyi     
- moyli yalpiz qalampiri 
+ Qalampir yalpiz moyi     
- yalpizning qalampirli moyi 
670. ―cholagogus‖ so`zini to`g`ri tarjimasini toping ? 
- siydik haydovchi  
- issiqni pasaytiruvchi    
- og`riq qoldiruvchi  
+. o`t haydovchi 
671. ―ich suradigan, surgi‖ so`zining lotin tiliga to`g`ri tarjimasini toping ? 
- cholagogus       
- anaestheticus        
+ laxativus, catharticus      
 - hypnoticus,somnifer 
672. Fermentlar nomi qanday hosil qilinadi ? 
- vit  
- abol  
+ as         
 - oestr 
673. Antibiotiklar nomi qanday xosil qilinadi ? 
- sulfa, fur (a)   
- somn, hyrn, gorm      -cain  
+ cillin, cyclin, mycin 
674 Nima uchun dorilarga trivial nom beriladi ? 
-Dorilarni tipik guruhlarga ajratish uchun     
- Dorivor moddani ajratish uchun 
+ talaffuz osonligi uchun       
 Tez-tez takrorlanadigan bo`laklarni ajratish uchun 
675. ―Qumloq bo`znochning gullari‖ atamasini Nom. Plur da tarjima qiling ? 
- folium Helichrysi arenarii     
 -florum Helichrysum arenarium 
+ flores Helichrysi arenarii   
- florum Helichrysi arenarii 
676. ―Spiritus aethylici‖ atamasini o`zbek tilidagi to`g`ri tarjimasini toping ? 
- spirt efiri  
- spirtli etil       
+ etilli spirt  
- efirli spirt 
677. ―Chochqa yog`i‖ atamasi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan ? 
- oleum suillus  
- suilli oleosus  
+ axungia porcina    
- oleum porcinum 
678. ―concisus‖ so`zini o`zbek tilidagi to`g`ri tarjimasini belgilang ? 
- tuyilgan, yanchilgan           
- qaytarilgan 

285 
 
- ishqalab maydalangan    
+ maydalangan kesilgan qirqilgan 
679. ―exsiccatus‖ so`zini o`zbek tilidagi to`g`ri tarjimasini belgilang ? 
+ quritilgan    
- cho`ktirilgan     
- kukunga aylantirilgan      
- suyultirilgan 
680. ―Bo`g`maga qarshi‖ so`zining lotin tiliga to`g`ri tarjima qiling ? 
- antirabicus    
 + antidiphthericus  
- antipestosus  
- antigangraenosus 
681. ― Antitetanicus a , um‖  atamasini o‘zbek tiliga to‘gri tarjima qiling 
- Bo‘g‘maga qarshi     
+ Qoqsholga  qarshi 
- Gangrenaga qarshi    
- Qutirishga qarshi 
 
 
682.Parofin  bilan qoplangan qog‘oz atamasini Nom sing da tug‘ri tarjimasini toping 
- Parafina charta obuducta    
+ Charta paraffinatae 
- Chartae paraffinatae obuductae  
- Paraffina obuducta charta 
683. ― Cassia acutifolia‖  atamasini o‘zbek tiliga to‘gri tarjima qiling 
- Chalkashgan isparak           
- Teshik dalachoy  
- Dengiz piyozi   
+ O‘tkir barglisano 
684. ―Glycyrrhiza glabra‖ atamasini o‘zbek tiliga to‘gri tarjima qiling 
-Kichik sanchi o‘t  
 -Tik o‘suvchi bo‘rigul   
+ Tuksiz qizilmiya   
-Sabzisimon visnaga 
685. ―Atropa causcasica‖ atamasini o‘zbek tiliga to‘gri tarjima qiling 
- Yapon laminariyasi          
+ Kavkaz belladonnasi      
-Qorako‘l parpisi          
- Xitoylimonnigi 
686. ― Eritma‖ so‘zini lotincha to‘g‘ri tarjimasini toping 
- mixitio   
- suspension    
+ solution  
- liquoris 
687. ―Ildiz‖ so‘zini lotincha to‘g‘ri tarjimasi toping 
- Faex    
- mixtio    
+ radix  
- rsizoma 
688. ―Extractum Nucis vomicae siccum‖ atamasini to‘gri tarjimasini toping 
- Kuchala daraxtining quruq ekstrakti    

286 
 
- Makkajo‘horining quruq ekstrakti 
+ Kuchalaning quruq ekstrakti    
- Quruq kuchalaning ekstrakti 
689. ― Shilliq eritma‖ so‘zini lotincha to‘g‘ri tarjimasini toping 
-Inholatio  
- Suspensio    
+ mucilago   
-Hirudo 
690. [ti] harf birikmasi qachon [si] tarzida talaffuz qilinadi ? 
-  x,s  undoshlaridan keyin kelganda 
-  digraflardan keyin kelganda 
-  undosh harf oldidan kelganda 
+  unli harf oldidan kelganda 
691.Lotin tilida nechta digraf bor ? 
-  2 
+  4 
 -  3 
-   5 
692.. Lotin tilida nechta harf bor ? 
-  26 
+  25 
-  27  
-  29 
693. Lotin tilida nechta unli harf bor ? 
-  7 
+  6 
-   8 
-   5 
694. Lotin tilida nechta nechta digraph bor ? 
-  6 
-  5 
+  4 
-  3 
695.[ae] diftongi qanday tarzda talaffuz qilinadi ? 
+  [e] 
-  [a] 
-  [ae] 
-  o‘qilmaydi 
696. [oe] diftongi qay tarzda o‘qiladi ? 
 
 
-  [oe] 
-  [i] 
697. Cc harfi ikki tovushni ifoda etadi ular qaysilar ? 
-  [f] va [c] 
-  [c] va [s] 
-  [c] va [t] 
+  [s] va [k] 
698. Agar c harfi ae, oe, diftonglaridan oldin tursa qay tarzda o‘qiladi ? 
-  [k] 
+  [s] 

287 
 
-  [d] 
-  [j] 
699. Agar c harfi  e, i, y unli harflaridan oldin tursa qay tarzda o‘qiladi ? 
-  [a]  
+  [s] 
-  [k] 
-  [r] 
700. Agar c harfi a, o, u unlilari oldida tursa qay tarzda talaffuz qilinadi ? 
-  [j] 
-  [p] 
+  [k] 
-  [d] 
701. Hh harfi o‘zbekcha …. Singari talaffuz etiladi ? 
-  [k] 
+  [g‘] 
 
-  [o] 
702. Xxharfi … tovushini beradi. 
+  [ks] 
-  [s] 
-  [a] 
-  [s] 
703. Ss harfi ikkita unli harfini o‘rtasida kelsa qay tarzda o‘qiladi ? 
-  [g] 
-  [gh] 
+  [z] 
-  [s] 
704. Ss harfi ‖unli + s +m  yoki n‖ o‘rtasida kelganda qay tarzda talaffuz etiladi ? 
+  [z] 
-  [s] 
-  [o] 
-  [d] 
705. Ss harfi ikki tovushni beradi. Ular qaysilar ? 
+  [s] va [ z] 
-  [j] va [k] 
-  [t] va [j] 
-  [r] va[g]  
706. sch harf birikmasi qay tarzda talaffuz etiladi ? 
-  [j]  
-  [t] 
-  [k] 
+  [sx] 
707. ngu harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qay tarzda talaffuz etiladi ? 
-  [ngu] 
-  [ng] 
-  [nv] 
+  [ngv] 
708. qu harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qay tarzda talaffuz qilinadi ? 
-  [qu] 
+  [kv]  
-  [qv] 

288 
 
-  [kj] 
709. ti harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qay tarzda talaffuz qilinadi ? 
-  [po] 
+  [si] 
-  [ti] 
-  [gh] 
710. ch digrafi qay tarzda talaffuz qilinadi ? 
-  [ch] 
-  [p] 
+  [x] 
-  [c] 
711. ph digrafi qay tarzda talaffuz eetiladi ? 
+  [f] 
-  [k] 
-  [j] 
-  [p] 
712. rh digrafi qanday o‘qiladi ? 
-  [k] 
-  [h] 
+  [r] 
-  [o] 
713. th digrafi qanday talaffuz qilinadi ? 
-  [l] 
-  [o] 
+ [t] 
-  [u] 
714. Predmetning ish harakatini ifodalovchi so‘z turkumi nima deb ataladi ? 
-  ot 
-  sifat  
-aniqlovchi 
+  fe‘l 
715. Lotin tilida fe‘llar necha turda tuslanadi ? 
-  3 
+  4 
-  6 
716. I tuslanishdagi fe‘llar qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  ire 
-  ere 
+  are  
-  i 
717.II tuslanishdagi fe‘llar qanday qo‘shimchaga ega ? 
-  are 
+  ere 
-  ire 
-  i 
718. III tuslanishdagi fellar qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  are 
-  ire 
+ ere 
-  i 
719.IV tuslanishdagi fe‘llar qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 

289 
 
-  are  
-  ure 
+  ire 
-  re 
720. Suzmoq fe‘lini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  recipe 
-  cuqere 
-  miscere 
+  colare 
721. Aralashtirmoq fe‘lini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  resipe 
-  extendere 
-  vertere 
+  miscere 
722. Olmoq fe‘lini lotin tiliga tarjima qiling ? 
+  resipere 
-  vertere 
-  extendere 
-  destillare 
723. Eritmoq fe‘lini lotin tiliga tarjima qiling ? 
 -  recipere 
-  extendere 
+  solvere 
-  addere 
724. Surtmoq so‘zini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
+  extendere 
-  solvere 
-  recipere 
-  repetere 
725. Eshitmoq so‘zini lotin tiliga tarjima qiling ?  
-  recipere 
-  solver 
-  vertere 
+  audire 
726. Predmet nomini bildirib kim ? nima? so‘roqlariga javob beradigan so‘z turkumi nima 
deb ataladi ? 
-  fe‘l 
-  sifat 
-  aniqlovchi  
-  ot 
727. Otlar lotin tilida nechta rodga ega ?  
-  4 
-  5 
+ 3 
-  6 
728. Lotin tilida otlar uchta rodga ega.Ular qaysilar ? 
+  mujskoy, sredniy, jenskiy 
-  ortirma, qiyosiy, sredniy 
-  mujskoy, ortirma, qiyosiy 
-  sredniy, mujskoy, qiyosiy 
729. I turlanishdagi otlarga qaysi roddagi otlar kiradi ? 

290 
 
-  mujskoy 
-  sredniy 
-  qiyosiy 
+  jenskiy 
730. I turlaninishdagi otlar Gen. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  ae 
-  i 
-  orum 
+  arum 
731. I turlanishdagi otlar Nom. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega ? 
-  i 
-  orum 
+  ae  
-  arum 
732. ―moychechak‖ o‘simlik nomini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Urtica 
-  Calendula 
-  Mentha  
+  Chamomilla 
733. Mentha, ae, f lotin tilidagi tarjimasini toping ? 
-  jambil 
+  yalpiz 
-  tirnoqgul  
-  sano 
734. Tirnoqgul ot so‘z atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  Urtica  
-  Belladonna 
+  Calendula      
-  Aqua 
735.Oqqalddirmoq ot so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Calendula  
+  Farfara 
-  Urtica 
-  Betula 
736. Qayin ot so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
+  Betula 
-  Urtica 
-  Calendula 
-  Senna 
737. Quyidagi javoblardanqaysi biri qanday ?qanaqa ?so‘roqlariga javob bo‘ladi ? 
-  ot 
-  fe‘l 
- son  
+ aniqlovchi 
738. Bodom ot so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
- Belladonna  
-  Tormentilla 
-  Aralia 
+  Amygdala 
739.‖Glycyrrhiza‖ atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  araliya 

291 
 
+  shirinmiya 
-  bodom 
-  mavrak 
740. contra predlogi qanday ma‘noni beradi ? 
-  -siz 
+  orqali 
-  uchun 
-  -da 
741et  boglovchisi qanday ma‘noni anglatadi ? 
-  yoki 
+  va 
-  uchun 
-  da 
742. aut bog‘lovchisi qanday ma‘noni anglatadi ? 
-  va 
-  da 
+  yoki 
-  to‘ri  javob yo‘q 
743.sub predlogi qanday ma‘noni anglatadi ? 
-  va 
-  bilan  
+  ostiga, ostida  
-  yoki 
744. Dorini tezlik bilan tayyorlash lozim bo‘lsa, retsept varaqasini yuqorosiga nima deb 
yozib qo‘yiladi ? 
+  cito 
-  ana 
-  aa 
-  LP 
745. Agar ikki dori moddasini miqdori bir xil bo‘lsa, unda ikkinchi dori nomidan keyin nima 
deb yozib qo‘yiladi ? 
-  et 
-  esse 
-  aut 
+  ana 
746. Qovoq ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ‗ 
-  Bistorta 
+  Cucurbita 
-  Betula 
-  Leuzea 
747. O‘rik ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Cucurbita  
-  Betula 
-  Rosa 
+  Armeniaca 
748. Da in scatula. Quyidagi iborani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  qog‘ozda ber 
+  qutichada ber 
-  qog‘ozda ber 
-  kapsula shaklida ber 
749. Zaytun ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 

292 
 
-  Rosa 
+  Oliva 
-  Armeniaca 
-  Bistorta 
750. Da in tabulettis. Quyidagi iborani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
+  tabletka shaklida ber 
-  qutichada ber 
-  qog‘ozda ber 
-  ampulada ber 
751. Ilonsimon toron ot so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Armeniaca  
-  Leuzea 
-  Terebinthina  
+  Bistorta 
752. Da in ampullis. Iborani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  qog‘ozda ber 
+  ampulada  ber 
-  qutichada ber 
-  to‘gri javob yo‘q  
753. Na‘matak ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Glycyrrhiza 
-  Sterculia 
+  Rosa 
-   Armeniaca  
754. Da in charta. Ushbu iborani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
+  qogozda ber 
-   qutichada ber 
-  ampulada ber 
-  kapsula shaklida ber 
755. II turlanishdagi mujskoy roddagi otlar Nom. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi 

-   ae 
+  i 
-  orum 
- arum  
756. Oddiy igir ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Leonurus 
-  Risinus 
+ Acorus calamus 
-  globules 
757. II turlanishdagi mujskoy roddagi otlar Gen. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  i 
-  ae  
-  us 
+  orum 
758. Mingdevona ot so‘z turkumini  lotin tiliga tarjima qiling ? 
+  Hyoscyamus  
-  Mirtillus 
-  Ricinus 
-  Thymus 
759. Tog‘jambil ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 

293 
 
-  Acorus calamus 
+  Thymus 
-  Myrtilus 
-  Hyoscyamus 
760. II turlanish sredniy roddagi otlar Gen. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
+  orum 
-  i 
-  ae 
-  e 
761. ―seu‖ bog‘lovchisi qanday ma‘noni anglatadi ? 
-  va 
-  bilan  
-  uchun 
+  yoki 
762. Gulxayri ot so‘z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  Arnica 
+  Althaea 
-  Ginseng 
-  Bidens 
763. Ichtyolum atamasini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
+  Ixtiol 
-  Introl 
-  Indol 
-  Ichtyol 
764. ‗‘Sariq‖ sifat so‘z turkumi dori vositalariga nisbatan qo‘llanilganda lotin tilida qay 
tarzda ifodalanadi ? 
-  luteus 
-  albus  
-  purpureus 
+  flavus 
765. ―Methylenum(i) coeruleum‖  ushbu atamani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  metallar yaltirog‘i 
+  metilen ko‘ki 
-  metilen suyuqligi 
-  metallar qoplamasi 
766. ―enterosolubiles‖  quyidagi atamani o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  ingichka ichak 
-  ichki eritma 
+  ichakda eriydigan 
-  ichakdagi suv 
767. ―Rosaceae‖ atamasi o‘zbek tilidagi qaysi oilani nomlanishiga to‘g‘ri keladi ? 
+  ra‘noguldoshlar 
-  torondoshlar 
-  gulxayridoshlar 
-  qarag‘aydoshlar 
768. ―Oxygenium‖  lotin tilidan tarjima qilinganda qaysi elementni ma‘nosini beradi ? 
-  vodorod 
-  qalay 
+  kislorod 
-  oltin 
769. ―Gul‖ ot so‘z turkumini lotin tiliga tarjima qiling ? 

294 
 
-  Adonis 
-  Pulvis 
+  flos, floris 
-  color, coloris 
770. Vodorod elementini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  oxygenum 
+  Hydrogenium 
-  Fluorum 
-  Aurum 
771. Aralash tipdagi otlarga hamma roddagi otlar kiradi, lekin asosan, qaysi roddagi otlar 
kiradi ? 
+  jenskiy  
-  mujskoy 
-  sredniy 
-  qiyosiy 
772. Aralash tipdagi otlar Gen, Sing.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
+   ium 
-    i 
  -  ae 
-    a 
 773.‖tish‖ atamasini o‖zbek tiliga tarjima qiling ? 
-  bidens, bidents 
+  dens,dentis 
-  videns, vidents 
-  to‘gri javob yo‘q 
774. Unli tipdagi otlarga qaysi roddagi otlar kiradi ? 
-  mujskoy 
-  jenskiy 
-  qiyosiy 
+  sredniy  
775.  V turlanishga qaysi roddagi otlar kiradi ?  
-  sredniy 
+  jenskiy 
-  orttirma 
-  mujskoy 
776. V turlanishdagi otlar Nom.Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  us 
+  es  
-  is 
-  i 
777. ―unguentum‖ atmasi retsepda qo‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishga ruxsat beriladi ? 
-  ruxsat berilmaydi 
-  UN. 
-  UNGUENTA. 
+  ung. 
778.‖linimentum‖ atamsi retsepda ishlatilganda qanday qisqartirilishi mumkin ? 
+  linim. 
-  L. 
-  LM. 
-  ruxsat berilmaydi 

295 
 
779.‖suppositorium‖  atamasi retsepda ishlatilganda qay tarzda qisqartirilishga ruxsat 
beriladi ? 
-  ruxsat berilmaydi 
-  SP. 
-  S. 
+  supp. 
780. ―ftivazid‖ dorivor preparatini lotin tilidagi variantini toping ? 
+ Phthivazidum‖ 
-  Ftivazidum 
-  Phthyvasyd 
-  to‘g‘ri javob yo‘q 
781. ―kofein‖ dorivor preparatini lotin tilidagi mos terminini toping ? 
-  Kofein 
+  Coffenium 
-  Cofeni 
-  Copheinim 
782. ―sintomitsin‖ dorivor preparatini lotin tilidagi mos termini toping ? 
+  Synthomycinum 
-  Sintomitsin 
-  Syntomycinum 
-  Suntomytcini 
783. ―fenobarbital‖ dorivor preparatini lotin tilidagi mos atamasini toping ? 
-  Fenobarbital 
-  Fenobarbitalym 
-  Phenobarbitalum 
-  Phenobarbytali 
784. ―antipirin‖ dorivor preparatini lotin tilidagi mos atamasini toping ? 
-  Antipirin 
-  Annapirin 
-  Anipirinaum 
+  Antipyrinum 
785.‖primus‖ atamasi o‖zbek tilidagi qaysi tartib songa to‘gri keladi 
- uchinchi 
- to‘rtinchi 
+ birinchi 
- o‘ninchi 
786. ―qirqquloq, paporotnik‖  atmasini o‘zbek tiliga tarjima qiling ? 
+  Filix, Filicis 
-   filix, filix 
-  to‘gri javob yo‘q 
-  Berberis 
787. ―sut‖ ot so‖z atamasini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  per os 
-  elixir 
-  corpus 
+  lac, lactis 
788. Aralsh tipdagi otlar Nom. Plur.da qanday qo‘shimchaga ega bo‘ladi ? 
-  ae 
-  i 
+  es 
-  har hil 

296 
 
789. ‗sirupus‖ atmasi retsepda q‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
-  ruxsat berilmaydi 
+  sir.  
-  S. 
-  sirip. 
790. ―siccus‖ atamasi retsepda qo‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
+  sicc. 
-  ruxsat berilmaydi 
-  S. 
-  sis. 
791. ―infusum‖ atamasi retsepda qo‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
-  ruxsat berilmaydi 
-  I.  
-  IN. 
+  inf.  
792. ―suspensio‖ atamasi retsepda qo‘llanilganda qay tarzda qisqartirilishi mumkin ? 
-  ruxsat berilmaydi 
-  S. 
+  susp. 
-  SP. 
793. Skopolamin dorivor preparatini lotin tiliga tarjima qiling ? 
+  Scopolaminum 
-  Skapalamin 
-  Scapalamin 
-  to‘g‘ri javob yo‘q 
794. Depressin dorivor preparatini lotin tiliga tarjima qiling ? 
+  Depressinum 
-  DP. 
-  depressin 
-  to‘g‘ri javob yo‘q 
795. Anestezin  dorivor preparatini lotin tiliga tarjima qiling ? 
-  to‘g‘ri javob yo‘q  
+  Anaesthesinum 
-  AN. 
-  anastezin 
796. octavus lotin tili termini o‘zbek tilidagi qaysi tartib songa to‘g‘ri keladi ? 
-  birinchi  
-  to‘rtinchi 
-  oltinchi 
+  sakkizinchi 
797.  ―quinque‖ atamasi o‘zbek tilidagi qaysi sanoq songa mos keladi ? 
+  besh 
-  olti 
-  yetti 
-  sakkiz 
798. Yog‘sizlantirilgan xantal urug‘ining kukuni bilan yupqa qoplangan qog‘oz varag‘i … 
deyiladi. 
-  to‘gri javob yo‘q 
+  gorchichnik 
-  yig‘ma 
-  briket 

297 
 
799. ―Suyuq surtma‖ atmasini lotin tilidagi mos terminini toping ? 
-  unguentum  
  +  linimentum 
-  charta 
-  granula 
800. Gaz yoki gazlar aralashmasidan iborat dispers muhitdan, qattiq modda zarrachasi yoki 
suyuqlikdan iborat dispers fazadan tashkil topgan, maxsus qolip yordamida olinadigan 
dispers sistemali dori turi nima deb ataladi ?  
-  to‘g‘ri javob yo‘q 
+  aerozol 
-  emulsiya  
-  ekstrakt 
801. Zahar so'zining tarjimasini toping. 
-vitrum 
-medicamentum 
-venenum 
-antidotum 
802.Ixtiol so'zining tarjimasini toping. 
+Ichthyolum 
-vaselinum 
-coriandrum 
-verbasrum 
803.Tuproq so'zining tarjimasini toping. 
- pinus 
-Juniperus 
+bolus 
-Rhamnus 
804. Sariqchoy so'zining tarjimasini toping. 
+Hypericum 
-Trifolium 
-viburnum 
-adultis 
805. Archa so'zining tarjimasini toping. 
+ Juniperus 
- Citrus 
-orum 
- Oleum 
806.Bangidevona  so'zining tarjimasini toping. 
-Viburnum 
-Peganum 
- Trifolium 
+ Datura 
807. Barg so'zining tarjimasini toping. 
+folium 
-decoctum 
-infusum 
-unguentum 
808. Kraxmal so'zining tarjimasini toping. 
-linimentum 
+amylum 
- emulsum 

298 
 
-granulum 
809.Ravoch so'zining tarjimasini toping. 
+ Rheum 
-Triticum 
-Capsicum 
- unguentum 
810.Bug'doy so'zining tarjimasini toping. 
-Linum 
-Erysimum 
-Anisum 
+Triticum 
811.Sharbat so'zining tarjimasini toping. 
+sirupus 
-medicus 
-succus 
-stilus 
812. Chernika so'zining tarjimasini toping. 
- Thymus 
- Leonurus 
-stilus 
+ Myrtillus 
813.Sharcha so'zining tarjimasini toping. 
+ globulus 
-fungus 
-Hyoscyamus 
-Rubus 
814.Tayoqcha so'zining tarjimasini toping. 
- stilus 
+bacillus 
-numerus 
-Ricinus 
815.Kungaboqar so'zining tarjimasini toping. 
+Helianthus 
-Strophanthus 
- Myrtillus 
- medicus 
816.Yog', moy so'zining tarjimasini toping. 
+axungia 
-colla 
-cella 
-cellula 
817.Istod so'zining tarjimasini toping. 
-Oliva  
-Cucurbita 
+Polygala 
- Inula 
818. Na'matak so'zining tarjimasini toping. 
+Rosa 
-Leuzea 
- Bistorta 
-Armeniaca 

299 
 
819. Qovoq so'zining tarjimasini toping. 
- Polygala 
+ Cucurbita 
- Armeniaca 
- Strophanthus 
820. O't, Safro so'zining tarjimasini toping. 
- cella 
+cole 
- medicus 
- Helianthus 
821. Hujayra so'zining tarjimasini toping. 
- colla 
+cella 
-Leuzea 
-Rosa 
822. O'rik so'zining tarjimasini toping. 
- Cucurbita 
+ Armeniaca 
- axungia 
- Polygala 
823. Dorixona so'zining tarjimasini toping. 
+ officina 
-lingua 
-pasta 
-spongia  
824.Qog'oz so'zining tarjimasini toping. 
- Rubia 
+charta 
-Althaea 
- Leuzea 
825. Parda so'zining tarjimasini toping. 
+ membranulla 
-Rosa 
-Armeniaca 
-Polygala 
826.Bodom so'zining tarjimasini toping. 
+Amygdala 
-colla 
 -Armeniaca 
-lingua 
827. Ro'yan so'zining tarjimasini toping. 
- camphora 
+Rubia 
-Eucommia 
- axungia 
828. Gazako't so'zining tarjimasini toping. 
- Arnica 
+Gentiana 
- stilus 
-succus 
829. Limonnik so'zining tarjimasini toping. 

300 
 
- Rubia 
-pasta 
-Rosa 
+ Schizandra 
830. Erbaosi so'zining tarjimasini toping. 
+ Gentiana 
- Rubia 
-pasta 
-Rosa 
831. Du..us ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
+r 
- s 
-d 
-l 
832. Spiri..uosus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
+ t 
- d 
-l 
-s 
833. Chola...ogus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
+g 
- m 
-p 
-t 
834. car..iacus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
- l 
+d 
-b 
-e 
835.am..laceus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
- i 
+y 
- k 
-o 
836. se..ativus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
- p 
+d 
-l 
-i 
837. hy...noticus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
-o 
-l 
+p 
-q 
838. haemos..aticus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
- s 
+t 
-u 
-b 
839. anti..sthmaticus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
+a 

301 
 
- m 
-l 
-k 
840. anal..eticus ushbu so'zda qaysi harf qolib ketgan? 
-k 
+g 
-l 
-m 
841.dia...oreticus  ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
+ph 
-mn 
-ae 
-ln  
842. ae....ereus ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
- kl 
-os 
- ul 
+ th 
843. a...estheticus ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
+ na 
-th 
-ae 
-oe 
844.som...fer ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
+ni 
- kl 
-oe 
-ph 
845.al...s ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
- bn 
+bu 
-km 
-oc 
846. lu...us ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
+te 
-op 
-ls 
-km 
847. fl...us ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
-ms 
-ks 
+av 
-op 
848. gro..us ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
- pp 
-ll 
+ss 
-cc 
849. gelatin..us ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
+os 
-mk 

302 
 
-lo 
-qq 
850. ext..nus ushbu so'zda qaysi harflar qolib ketgan? 
-fd 
+er 
-ll 
-ns 
851. qu harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qanday o'qiladi? 
-tv 
+kv 
-lv 
-ku 
852.ngu harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qanday o'qiladi? 
+ngv 
-ngu 
-ngt 
- ngs 
853. su harf birikmasi a,e unli harf oldidan kelganda qanday o'qiladi? 
- su 
-ss 
+sv 
-sh 
854.ti harf birikmasi unli harf oldidan kelganda qanday o'qiladi?\ 
-su 
-ti 
-sv 
+si 
855. ti harf birikmasi x,s undosh harflaridan keyin kelsa qanday o'qiladi? 
-vs 
-ks 
-ki 
+ti 
856.sch harf birikmasi qanday o'qiladi? 
-sch 
+sx 
-sd 
-kv 
857.ch digrafi qanday talaffuz qilinadi?  
-ch 
-s 
-cc 
+x 
858.ph digrafi qanday talaffuz qilinadi? 
-us 
-yt 
-h 
+f 
859.rh digrafi qanday talaffuz qilinadi? 
- hj 
+r 
-uh 

303 
 
-er 
860.th digrafi qanday talaffuz qilinadi? 
+t 
-vd 
-th 
-hh 
861.au diftongi qanday o'qiladi ? 
+ au  
- av 
-as 
-avv 
862. eu diftongi qanday o'qiladi? 
-av 
+ au 
-ae 
-ao 
863.ae diftongi qanday o'qiladi? 
-aa 
-ae 
-ao 
+e 
864.oe diftongi qanday o'qiladi? 
-oe 
-ee 
+e 
-o 
865.folium, i, n so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
+folium 
-folii 
-folia 
-folio 
866.oleum, i, n  so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
-oleo 
-olea 
+oleum 
-olee 
867. decoctum, i, n so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
-decocta 
-decocto 
-decoc 
+ decoctum 
868.infusum, i, n  so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
- infusi 
-infusia 
+infusum 
-infuso 
869. unguentum, i, n so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
- unguenti 
+ unguentum 
-unguento 
-unguerta 

304 
 
870. linimentum, i, n so'zi Nominativus Singularis da qanday bo'ladi? 
+ linimentum 
- linimenta 
-linimento 
-linimenti 
871. vaccinum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
-vaccinum 
-vaccino 
+vaccina 
-vaccinis 
872. emulsum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
- emulso 
-emulsis 
-emulsum 
+emulsa 
873. Triticum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
- Triticis 
-Tritico 
+Tritica 
-Triticum 
874. Linum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
+Lina 
-Lino 
-Linos 
-Linis 
875. btiketum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
-birikrtis 
+briketa 
-briketorum 
-briketum 
876. grandulum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
-grandulis 
-grandulo 
+grandula 
-grandul 
877. infusum so'zi, i, n Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
+infusa 
-infuso 
-infusis 
-infus 
878. decoctum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
+decocta 
-decoctum 
-decoctorum 
-decoctis 
879. extractum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 
-extractum 
+extracta 
-extractis 
-extracto 
880. oleum, i, n so'zi Nominativus Pluralis da qanday bo'ladi? 

305 
 
-oleum 
-olei 
+olea 
-oleorum 
881.folium , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
+foliorum 
-foliis 
-folio 
-folia 
882. oleum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
+ oleorum 
-oleis 
-oleo 
-ole 
883. extractum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
+extractorum 
- extractis 
- extracto 
- extractum 
884.briketum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
- briketum 
-briketis 
+briketorum 
-briketo 
885. infusum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
-infuso 
+infusorum 
-infusi 
-infuis 
886. amylum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
+amylorum 
-amyla 
-amylis 
-amyle 
887. emulsum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
-emulsum 
+emulsorum 
-emulsis 
-emulsi 
888. Rheum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
-Rheum 
-Rheumi 
+Rheorum 
-Rheis 
889. saccharum, i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
-saccharis 
-saccharum 
-saccharo 
+saccharorum 
890. oleum , i, n so'zi Genetivus Pulralis da qanday bo'ladi? 
-olei 

306 
 
-oleo 
-olea 
+oleorum 
891. folium , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
+folei 
-folea 
-foleo 
-foleis 
892. decoctum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
+decocti 
-decocta 
-decoctum 
-decoctis 
893. oleum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-oleo 
-oleum 
+olei 
-oleorum 
894. amylum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-amyle 
-amylis 
+amyli 
amyla 
895. emulsum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-emulsa 
-emulso 
-emulsis 
+emulsi 
896. briketum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-briketum 
-briket 
-briketa 
+briketi 
897. granulum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-granula 
+granuli 
-granulo 
-granuls 
898. Anisum, i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
+Anisi 
-Anisis 
-Aniso 
-     Anisa 
899. Triticum , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
+       Tritici 
-       Tritica 
-       Triticis 
-       Tritico 
900.  suppositorium , i, n so'zi Genetivus Singularis da qanday bo'ladi? 
-       suppositorium 
+      suppositori 

307 
 
-       suppositoria 
-       suppositorio 
901. Genetivusda ‖ O‘rmonda o‘sadigan qarag‘ay‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 

Pinus silvestris 
     Pini  silvestris 

Pinus  simplex 

Triticum simplicis 
902.  Nominativusda ―Medisina jelatinasining eritmasi‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 

solutionis gelatinae medicatae 

solutio  gelatinae  medicatae 
+      solutio  gelatinae  medicate 

solutionis gelatinae medicate 
903.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: infusum herbae Lagochili. 

Bozulbang yer ustki qismi qaynatmasidan. 

Bozulbang yer ustki qismi sharbatidan. 

Mingdevona yer ustki qismi qaynatmasidan. 
+    Bozulbang yer ustki qismi damlamasidan. 
904.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: Florum  Helichrysi arenarii 
 +     Qumloq bo‘znoch gullari              

Qumloq bo‘znoch barglari  

Qumloq bo‘znoch shirasi 

Qumloq bo‘znoch yer ustki qismi 
905.  Genetivusda ‖ Angishvonagul barglarining kukuni‖ to‘g‘ri tarjimasini toping 

Pulvis foliorum Digitalis 
 +    Pulveris foliorum Digitalis 

Pulveris herbarum Digitalis 

Pulveris gemmarum Digitalis 
906.  Nominativusda ―Arpabodiyon mevalarinig damlamasi‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 

Infusi fructuum Anisi 
 +     Infusum fructuum Anisi               

Succis fructuum Anisi 

Siruporum fructuum Anisi 
907.  O‘zbek tiliga tarjima qiling: Flores Chamomillae exsiccatus. 

Moychechakning quritilgan barglari, 

Moychechakning quritilgan urug‘lari 
 +      Moychechakning quritilgan gullari,  

Moychechakning quritilgan yer ustki qismlari. 
908.  O‘zbek tiliga tarjima qiling:  Pulvis schizandrae chinensis 

Xitoy limonining kukuni, 

Xitoy limonnigining moyi 

Xitoy limonnigining malhami 
+       Xitoy limonnigining kukuni, 
909.  Nominativusda ―Oddiy bug‘doy‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 
 +      Triticum simplex               

Triticum simplicis 

Triticum  durum 

Triticum  amarum 
910.  Genetivusda ‖ Amur zirki nasoykasi ‖ to‘g‘ri tarjimasini toping. 

Tinctura Berberidis amurensis 

308 
 

Folium Berberidis amurensis 
+       Tinctura Berbridis amurensis 

Decoctum Berberidis amurensis 
911. O‘zbek tiliga tarjima qiling:  Infusum Sennae composite 
 +      Sanoning murakkab damlamasi 

Sanoning murakkab qaynatmasi 

Archaning murakkab qaynatmasi 

Moychechakning murakkab damlamasi 
912.  O‘zbek tiliga tarjima qiling:  Infusum  fructuum  Juniperi 

Archaning murakkab qaynatmasi 

Archaning murakkab damlamasi 
Download 29.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling