O`zbеkiston rеspublikasi sog‖liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti farmatsiya fakulteti


Download 25.42 Kb.
Pdf ko'rish
bet26/26
Sana13.11.2017
Hajmi25.42 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

 
 
 
 
 

 
210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАЪЛУМОТНОМА 
 
 
Юлдашева Саодат Мамасахатовна 
 
2010 йил 2 cентябрдан буён: 
Тошкент фармацевтика  институти  ижтимоий фанлар кафедраси 
ўқитувчиси  
 
Туғилган йили: 
Туғилган жойи: 
11.04.1967      
 
  Сурхондарё вилояти, 
Шеробод тумани                                                                                 
 
 
Миллати: 
Партиявийлиги: 
ўзбек 
йўқ 
 
Маълумоти: 
Тамомлаган: 
олий 
1990 йил, Термиз давлат педагогика институти 
(кундузги)
 
 
Маълумоти бўйича мутахассислиги: 
педагогика ва психология ўқитувчиси
 
 
Илмий даражаси: 
Илмий унвони: 
йўқ 
йўқ 
 
Қайси чет тилларини билади: 
рус тили  
 
 
Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа): 
йўқ 
 
Халқ депутатлари, республика, вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа 
сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим) 
 
йўқ  
 
МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ 
 
1985-1986  йй - 
Сурҳондарё  вилояти, Чехов номли 55-мактабда кутубхоначи 
 

 
211 
1986-1990  йй. - 
Термиз давлат педагогика институти педагогика ва психология факультети талаба                                                        
 
1990-1996 
  йй. - 
 Термиз  давлат педагогика институти педагогика ва психология                                                   
кафедрасида ўқитувчи
 
1996-1998 
  йй. - 
 Низомий номли Тошкент давлат педагогика институтида   тадқиқотчи
 
1998 й.ҳ.в.       
 
Тошкент молия институти фалсафа кафедраси катта ўқитувчиси 
2008  
й. 
Тошкент молия институти Илмий кенгашининг қарорига биноан фахрий   доцент 
лавозимига сайланди  
2010 
й. ҳ/в. 
Тошкент фармацевтика институи ―Ижтимоий фанлар‖ кафедраси ўқитувчиси 
 
 
 
Юлдошева Саодат Мамасахатовнанинг яқин қариндошлари ҳақида  
МАЪЛУМОТ 
 
Қарин- 
дошлиги 
Фамилияси, исми ва 
отасининг исми 
Туғилган 
йили ва жойи 
Иш жойи ва 
лавозими 
Турар жойи 
Отаси 
Юлдошев Мамасахат 
1939 йил, 
Сурхондарё 
вилояти 
1990 йилда вафот этган  ( Термиз нефт базасида 
директор) 
Онаси 
Содиқова Махбуба 
1940 йил, 
Сурхондарё 
вилояти  
Пенсияда 
( Шеробод тумани 
55-мактабда 
ўқитувчи) 
Сурхондарё вилояти, 
Шеробод тумани, Наврўз 
жамоа хўжалиги 2 бригада 
Опаси 
Юлддошева Сохиба 
Мамасахатовна 
1963 йил, 
Сурхондарё 
вилояти  
Уй бекаси 
Сурхондарё вилояти, 
Шеробод тумани, Наврўз 
жамоа хўжалиги 2 бригада 
Синглиси 
Юлдашева Адолат 
Мамасахатовна 
1968 йил, 
Сурхондарё 
вилояти  
Сурхондарё виояти 
Шеробод тумани, 
55-мактаб 
ўқитувчиси 
Сурхондарё вилояти, 
Шеробод тумани, Наврўз 
жамоа хўжалиги 2 бригада 
Турмуш 
ўртоғи 
Гаппоров 
Абдужаббор 
Ғаппорович 
1956 йил, 
Сурхондарё 
вилояти 
Чирчиқ ОТҚМБЮ  
кафедраси доценти 
Тошкент шаҳар, Мирзо 
Улуғбек тумани, массив 
феруза  20 уй 43 хонадон 
Ўғли 
 
Юлдошев Отажон 
Абдужобборович 
2000 йил, 
Тошкент 
вилояти  
Чирчиқ шахри № 1 
Мактаб 6-синф   
ўқувчиси         
Тошкент шаҳар, Мирзо 
Улуғбек тумани, массив 
феруза  20 уй 43 хонадон 
Ўғли 
 
Юлдошев Махсуджон 
Абдужобборович 
2006 йил, 
Тошкент 
вилояти  
 
Чирчиқ шахри № 9 
боғча 
Тошкент шаҳар, Мирзо 
Улуғбек тумани, массив 
феруза  20 уй 43 хонадон 
Қайнотаси 
Исанов Ғаппор 
1903 йил, 
Сурхондарё 
вилояти  
1990 йилда вафот этган (колхозчи) 
Қайнонаси 
Бегматова Саломат 
1910 йил, 
Сурхондарё 
вилояти  
1970 йилда вафот этган (уй бекаси) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy ta'lim sistеmasini isloh qilish    
bo`yicha quyidagi mе'yoriy hujjatlar qabul qilingan: 
 
1.
 
Ta'lim to`g`risida» (O`zbеkiston Rеspublikasi Oliy Majlisi IX sеssiyasi             
29. 08. 97y).  
2.
 
«Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi to`g`risida» (O`zbеkiston 
Rеspublikasi Oliy majlisi IX sеssiyasi. 29. 08. 97y).  
3.
 
«Mukammal avlodni tarbiyalashda kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimini isloh 
qilish» to`g`risida O`zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеntining qarori. 6. 10. 
1997y.  
4.
 
«Uzluksiz ta'lim sistеmasi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va 
qo`llash to`g`risida O`zbеkiston Rеspublikasi Vazirlar mahkamasi qarori 5. 
01. 98y. va «Davlat tеst markazi tarkibida kadrlar tayyorlash sifati nazorati 
bo`yicha, pеdagogik kadrlar va ta'lim muassasalarini attеstatsiyalash 
boshqarmasini tashkil qilish» 11. 03. 98y va standartlar.  
5.
 
Oliy ta‘lim baklavriat yo‘nalishi yoki magistratura mutahassisligi ta‘lim                        
standralari va normative hujjatlari ― OT DTS. Asosiy qoidalar va O‘z DSt    
1.0:1998, O‘zRST 1.8-94, O‘z DSt 1.9:1995. standartlariga muofiq xolda 
ishlab   chiqiladi. 
6.
 
Оliy tа‘lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning 
reyting  tizimi  to‘g‘risidagi  nizоm  O‘zbеkistоn  Rеspublikаsining  «Та‘lim 
to`g‘risidа»  vа  «Каdrlаr  tаyyorlаsh  Мilliy  dаsturi»  qоnunlаri  hаmdа 
O‘zbеkistоn Rеspublikаsi О‘ROO‘МТV  ning 2010 yil 25-avgust 333-sоnli 
buyrug‘i  bilаn  tаsdiqlаngаn  «Оliy  tа‘lim  muassasalarida  talabalar  bilimini 
nazorat  qilish  va  baholashning  reyting  tizimi  to‘g‘risidagi  nizomga 

 
213 
o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi »   buyruqning bаjаrilishidir. 
Ushbu nizom 2010 –yil 5- sentabrdan kuchga kirgan. 
7.
 
Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirligining 2009 yil 14 avgustdagi 286-sonli 
buyrug`i bilan tasdiqlangan ―Talabalarni mustaqil ishini tashkil etish va 
nazorat qilish bo`yicha yo`riqnoma‖. 
 
 
                                XORIJ  АDАBIYOTLАR I  RUYHАTI 
 
1.
 
Turk tа‘lim tizimi. Horijdа tа‘lim — T., 44 b. 
2.
 
Uzbеkistop - Turkiya: Mаorif buyichа hаmkorlikning ilk hujjаtlаri. Mа‘r. 
3.
 
1992 y„ 4 fеvrаlь, 5.Jovliеv B. Tа‘limdа hаmkorlik dаsturi sаmаrаlаri. 
Uzbеkiston - АKSH, 
4.
 
Mа‘r. 2002 yil 27 mаrt. 6.Mаhmudov N., Kompyuotsrni bilmаgаn pеdаgog 
yuk. Horijdа tа‘lim. Mа‘r.2002-13 iyulь. 
5.
 
Usmonov N., YAponiyadа bolа tаrbiyasi . Mа‘r. 2002-13 mаrt 8.Ivаnovа 
А., Uzbеkiston -Gеrmаniya tа‘lim sohаsidаgi hаmkorlik. Hаlk suzi.2002 yil 
1mаrt. 
6.
 
Usmopov II., Gеrmаniyadаkаsb-hunаrtа‘limi. Horijdа tа‘lim. Mа‘r. 2002 yil 
13 fеvrаlь 10, YU.ErhONOvа. Frаntsiya buyukligining mеzonlаri: Horijdа 
tа‘lim. Mа‘r. 2002 yil 27fеvrаl        
7.
 
SHvеtsiya oliy Ukuv yurtlаri: Horijdа tа‘lim. Mа‘r, 2002 yil 23 yanvаrь. 12 
Sаlimovа N. Buyuk Britаniya, Finlyandiya: Horijdа tа‘lim. Mа‘rifаt. 
2001yil,26 dеkаbrь 
8.
 
YAponiya tааsurotlаri: Horijdа tа‘lim. Mа‘r. 2001 24 oktyabrь P.Jurаеv    
GO.,     «YAshillik    mаmlаkаti»    tаlаbаlаri:    Horijdа    
tа‘lim.SHotlаndiya. Turkiston 2001 yil 10 oktyabrь.  
9.
 
N.HаYdаr Murod.   Frаntsiya:   tа‘lim tizimi.   Tа‘lim   tаrbiyaning uzаgi: 
tаlаbаlаr hаsti. Turkiston — 2001 8 sеnt. 
10.
 
Hаkimov M., АKSHdа hukukiy tа‘lim tizimi: Horijdа tа‘lim: Insop vа 
Konun. 2001 yil,, 14 аvgust. 
11.
 
Ruziеv U, Nomozov S,"Korеya - ilmgа tаlkonlаr mаmlаkаti. Jаnubiy 
Korеyadа tа‘lim hаkidа. Turkiston. 2001 yil 11 аvgust. 
12.
 
Gursunovа L., Utsа utаdiki: Horijdа tа‘lim. Frаntsiya. Mаrkаziy Osiyo. 2001 
yil. 10 аvgust. 
13.
 
Sаndov M., Bokiеvа G, Аmеrikа Univеrsitеtа ukuv fаoliyati hаkidа. Mа‘r. 
2000 yil 25 noyabrь. 
14.
 
Sа‘diеv J. Ikki yurt tа‘limi istiklol yillаridа. Horijiy tа‘lim. Mа‘r. 2000 30 
sеntyabrь 
15.
 
Botirov   B.,    Horijlik tаlаbаnipg bir kupi Dаniyadа tаlаbаlаr ukdsh 
jаrаyopidа. Mа‘r. 2000 yil. 20 mаy. 
16.
 
The world book, encyclopedia 3-jild 486-487 bet.  
17.
 
The world book encyclopedia YU.jild. 119-bst 

 
214 
18.
 
The world book encyclopedia 1.jild. 362-bеt.  
19.
 
The world book encyclopedia 21jild. 593-bst, 14-jild 413-414 bеt.  
20.
 
T‘е world book encyclopedia 6 jild. 401-bеt.  
21.
 
The world book encyclopedia 2 jild. 229-230 bеtlаr,  
22.
 
The world book encyclopedia 18 jild. 1025-bеt.  
23.
 
The world book encyclopedia 13- jild. 458-bst.  
24.
 
The world book encyclopedia 12- jild. 100-bеt  
25.Thc world book encyclopedia 1 - jild. 651 -bеt
 
 
 
 
 
                  Referat mavzulari 
 
1.
 
Fanning maqsad va vazifalari. 
2.
 
―Kasb ta`limi metodikasi‖ fanining boshqa fanlar bilan aloqasi  
3.
 
Dars turlarining strukturasi 
4.
 
Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari tasniflari 
5.
 
Davlat ta'lim tsandartlari ( DTS) 
6.
 
Kasb ta'limining ilmiy tadqiqot mеtodlari 
7.
 
O`quvchilar ko`nikma va malakalarni tеkshirish usullarini . 
8.
 
O`qitishning tashkiliy shakli bosqichlarini. Darsni  rеjalashtirish 
9.
 
Darsga tayyorgarlik ko`rishning  bosqichlari. 
10.
 
O`quvchilarni yangi bilimlarni idrok etishga tayyorlash qaysi usullarni qo`llash 
orqali amalgam oshiriladi 
11.
 
Fikrlash faoliyatini ilg`orlashtirish mеtodlari qanday amalga oshiriladi 
12.
 
Ko`rsatmalilik tamoyili.  
13.
 
O`qitishni tеxnika vositalari. 
14.
 
Asosiy darslik va o`quv qo`llanmalardan foydalanish. 
15.
 
Kutubxonada kitobdan foydalanish. 
16.
 
O`qitishning muammosi-izlanish mеtodlarini umumiy tavsifi. 
17.
 
Muammoli vaziyatlarni yaratish usuli va yo`llari. 
18.
 
Muammoli-izlanish,  og`zaki,  ko`rgazmali  va  amaliy  mеtodlarni  o`zaro 
bog`liqligi. 
19.
 
Kasb – hunar, mutaxassislik va malaka haqida tushuncha 
20.
 
Kasb – hunar ta'limining axamiyati va vazifasi. 
21.
 
Kasb – hunar ta'limini boshqarish. 
22.
 
Ta'limning asosiy shakli – dars. 
23.
 
Ta'limda ishlab chiqarish ilgorlari tajribasidan foydalanish. 
24.
 
Ishlab chiqarish ta'limi mеtodlari haqida umumiy tushunchalar. 
25.
 
Ogzaki va kurgazmali mеtodlar. 
26.
 
Ta'lim mеtodlarini tanlash. 
27.
 
Ta'lim tizimi haqida tushuncha. 
28.
 
Tеst tuzishga namuna kеltiring. 
29.
 
Nazoratning asosiy shakllarini ayting va ularni tavsiflang. 

 
215 
30.
 
O‘quvchining  o‘quv  faoliyati  samaradorligi  darajasini  qanday  ko‘rsatkich 
aniqlaydi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  TARQATMA MATERIAL                                     
 

 
216 
 
 

 
217 
 
 

 
218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Download 25.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling