O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/39
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

8 semestr 
 

Zaharli  moddalarni  biologik  ob‘ektdan  qutbli  erituvchilar  yordamida  ajratib  olish 
usullari. Fenatsetin va salitsil kislotasi, atsetilsalitsil kislotasi.Tokskologik axamiyati 
va tahlil usullari. 


Pirazol  xosilalari:  fenazon  (antipirin),  propifenazon  (amidopirin),  metamizol  natriy  
(analgin),  fenilbutazon  (butadion).  Toksikologik  axamiyati,  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari. 


Alkaloidlar  xaqida  ma‘lumotlar.  Alkaloidlarni  umumiy  cho`ktiruvchi  va  rang  hosil 
qiluvchi reaktivlar. Indol alkaloidlari: Strixnin, brutsin, rezerpin. 


Ksantin  xosilasini  saqlovchi  alkaloidlar.    Kofein,  teobramin,  teofillin,  ularning 
toksikologik ahamiyati, ajratib olish va tahlil usullari. Kofein toksikomaniyasi. 


Piridin,  piperidin alkalodlari, ularni toksikologik ahamiyati,  tahlil usullari.   Nikotin, 
tamaki chekish toksikomaniyasi, anabazin, paxikarpin, arekolin, koniin.     


Atropin,  giossiamin,  skopolamin,  хinin,  papaverin  alkaloidlari.  Toksikologik 
ahamiyati va tahlil usullari.  


Novokain,  dikain,  lidokain,dimedrol.  Ularning toksikologik ahamiyati,  ob‘ektlardan 
ajratib olish va tahlil usullari. 


Antiaritmik dori vositalari. Amiadaron, atenolol, propafenon. Ularning  toksikologik 
ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 
 


Antidepressant  dori  vositalari.  Amitriptillin,  venflaksasin,  mirtazapin,  fluoksetin. 
Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 
 

10    Is  gazi  bilan  zaxarlanish.  Karboksigemoglobinni  qondan  kimyoviy  va  fizik -
kimyoviy usullarda taxlil qilish.                                         

11  Dializ  usulida  ajratib  olinadigan  zaharli  moddalar.  Mineral  kislotalar,  ishqorlar  va 
tuzlar. 

12  Qishloq  xo‗jalik  ximikatlari.  Fosofrorganik  va  xlororganik  karbamin  kislota  
xosilalari. Ularni ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari.                                                                                           

13  Qishloq  xo‗jalik  ximikatlari.  Sintetik    peritroidlar  xosilalari.  Ularni  ob‘ektlardan 
ajratib olish va tahlil usullari.                                                                                        

14  Zaharli moddalarning farmakokinetika va farmakodinamika masalalari. 

Jami  
28 
 
Laboratoriya mashg`ulotlarining  tavsiya etiladigan mavzulari 
7 semestr 
Toksikologik kimyo faniga kirish. Toksikologik kimyoda qo`llaniladigan 
usullar va ularning validasiyasi. Ashyoviy dalillar xaqida tushuncha. Ashyoviy 
dalillarni dastlabki tekshirish: pH, rang, hidi va ob‘ektni ayrim moddalar 
uchun dastlabki tekshirish (kislotalar, ishqorlar, nitrit va nitratlar, sianidlar, 
oq mishyak). 
Toksikologik  kimyoning  asosiy  bo‘limlari  va  sud  kimyosi  tahlili,  o‘tkir 
zaharlanish hollarida qilinadigan asosiy tahlillar o‘rgatiladi. 

22 
 
Qo`llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  аqliy  xujum,  charxpalak,  guruhlar  bilan 
ishlash, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a 
 
Ob‘ektdan zaharli moddalarni suv bug‗i yordamida haydab ajratib olish. 
Birinchi distillyatni sianid kislotasiuchun tekshirish. 
 
Suv  bug‗i  yordamida  haydab  ajratib  olish  usulining  nazariy  va  amaliy  mohiyati 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish  va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi. 
 Qo`llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  аqliy  xujum,  charxpalak,  guruhlar  bilan 
ishlash, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
 
Distillyatdan uchuvchi moddalarni formaldegid va asetonni tahlil qilish.    
 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
 
Distillyatdan uchuvchi moddalarni sirka kislotasi va fenolni tahlil qilish.    
 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
 
Ikkinchi distillyatni  xloroform, xloralgidrat, to‗rtxlorli uglerodlar uchun 
tekshirish va ularni bir-biridan farqlash. 
Alkilgologenidlarni  xossalari,  toksikologik  ahamiyachti  va  tahlil  usullari 
o‘rtatiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4a. 
Distillyatdan metil, etil, amil spirtlarini kimyoviy usullarda tahlil  kilish. 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  zaharli  spirtlarni  organizmga  ta‘siri  ularni 
metobolitlanishi hamda kimyoviy  usullarda tahlil qilish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4a. 
 

23 
 
Toksikologik  kimyo amaliyotida zaharli spirtlarni gaz suyuqlik xromatografiyasi 
usulida  qon  va  peshob  tarkibidan  aniqlashning  nazariy  va  amaliy  jihatlari 
o`rganiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: аqliy xujum, blis, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 1. 
 
Ob‘ektni sulfat va nitrat kislotalari ishtirokida xo‗l mineralizatsiyalash. 
Mineralizatni denitratsiyalash va tahlilga  tayyorlash.  
 
Zaharli  metall  saqlovchi  moddalarni  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish    va 
denitrasiya usullari bilan tanishtirish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: tezkor so`rov, klaster treningi, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
 
Mineralizatdan cho‗kmani ajratib so‗ng bariy, qo‗rg‗oshin kationlarini 
aniqlash. 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli    tahlil  usulini  qo`llash 
tushuntiriladi.  Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy 
xossalari,  organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish  va  tahlil 
sharoitlari yoritiladi.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
 
Mineralizatdan marganets, xrom, mis va kumush kationlarini aniqlash. 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish.  
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: аqliy xujum, charxpalak, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
 
Mineralizatdan   rux, surma,talliy vakadmiy kationlarini aniqlash. Oraliq 
nazorat. 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish. 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: аqliy xujum, blis, test. 
Gaz suyuklik xromatograflari  ishlash tartiblari bilan tanishish. Spirtlarni 
sifat va miqdorini qon va peshobdan GSX usulda aniqlash. 
 

24 
 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
 
Mineralizatdan mishyak kationini aniqlash.Amalda vaziyatli masalani 
yechish. 
 
Toksikologik  kimyo  amaliyotida  metall  zaharlarini  kasrli  usulda  tahlil  qilish. 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: аqliy xujum, blis, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 3,4c. 
 
Jigar va buyrakni destruksiyalash.    Destruktatdan simobni sifat va 
miqdorini aniqlash. 
 
Ashyoviy  dalillardan  simob  kationlarini  ajratib  olish  va  tahlil  usullarini  olib 
borish.  Noma`lum  eritma  berilib,  o`tilgan  moddalar  asosida  vaziyatli  masala 
yechiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: аqliy xujum, klaster, test.  
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 3,4c. 
 
8 semestr 
Zaharli moddalarni biologik ob‘ektdan qutbli erituvchilar yordamida 
ajratib olish. Nordonlashtirilgansuv usuli yordamida ajratish. 
 
Zaharli  moddalarni  ta‘sir  etish  xususiyatlari  va  ularni  ashyoviy  dalillardan 
ekstraksiya 
usulida 
ajratib 
olish.Toksikologik 
kimyo 
amaliyotida 
keng 
qo‘llanadigan ekstraksiya usullarini zaharli moddalarni ajratib olishda  qo‘llanilishi 
va ahamiyati.   
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: bumerang, blis, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan fenatsetin, salitsil kislotasi, atsetilsalitsil 
kislotasini aniqlash. 
Mavzuda  nomi  keltirilgan  zaharli  birikmalarni  fizik  va  kimyoviy  xossalari, 
organizmdagi  va  murda  a‘zolaridagi  metabolizmi,  ajratib  olish va  tahlil  sharoitlari 
yoritiladi. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: bumerang, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan   fenazon (antipirin), propifenazon 
(amidopirin), metamizol natriy  (analgin), fenilbutazon (butadion) moddalarini 
aniqlash. 
 

25 
 
Pirazolhosilasiga kiruvchi moddalar va butadion haqida ma‘lumotlar berish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: bumerang, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan indol alkaloidlari strixnin, brutsin,  
rezerpinni aniqlash. 
 
Indol guruhi alkaloidlarini  ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan purin (kofein, tiabromin, teofellin) 
alkaloidlarini aniqlash. Kofein toksikomaniyasi. 
 
Kofein guruhi va boshqa kislotali muhitda ajraluvchi  moddalarini toksikologik  
ahamiyati, ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil usullari.        
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: bumerang, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyodan nikotin, anabazin va paxikarpin 
alkaloidlarini aniqlash. Tamaki chekish toksikomaniyasi. 
 
Piridin, piperidin   guruhi alkaloidlarini ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil 
usullari.  
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: charxpalak, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4b. 
 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan atropin, skopolamin,  xinin, papaverin 
alkaloidlarini aniqlash. 
 
Tropan, indol va xinolin  hosilasiga kiruvchi alkaloidlari toksikologik  ahamiyati, 
ashyoviy dalillardan ajratib olish va tahlil usullarihaqida ma‘lumotlar berish. 
Qo`llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  charxpalak,  baliq  skeleti,  tezkor  so`rov, 
test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q 4b. 
Ajralmadan va suyuq ashyolardan novokain, dikain, dimedrol, lidokain  
moddalarini aniqlash. 
 
Yuqorida  keltirilgan  alkaloidlarni  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish  xususiyatlari 
va tahlil usullari.                                                                
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: domino, baliq skeleti, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Antiaritmik dori vositalari. Amiadaron, atenolol, propafenon. Ularning  
toksikologik ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 

26 
 
 
Yuqorida  keltirilgan  dori  moddalarini  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish 
xususiyatlari va tahlil usullari.                                                                
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: baliq skeleti, tezkor so`rov, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Antidepressant dori vositalari. Amitriptillin, venflaksasin, mirtazapin, 
fluoksetin. Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 
 
Yuqorida  keltirilgan  dori  moddalarini  ashyoviy  dalillardan  ajratib  olish 
xususiyatlari va tahlil usullari.                                                                
Qo`llaniladigan  ta‘lim  texnologiyalari:  charxpalak,  baliq  skeleti,  tezkor  so`rov, 
test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4b. 
 
Is  gazi  bilan  zaharlanish.  Karboksigemoglobinni  qondan  kimyoviy  va  fizik-
kimyoviy usullarda tahlil qilish. Oraliq nazorat. 
 
Is gazini qondan o‘ziga xos usullar yordamida tahlil usullarini o`rganish. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: tezkor so`rov, charxpalak, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A5; Q 4b. 
 
Dializ. Ob‘ektdan suv yordamida ajratib aniqlanuvchi zaharlar. Mineral 
kislotalar, ishqorlar va ularning tuzlariniajratib olishhamda dializatdan 
aniqlash. Mineral kislotalar (sulfat kislota, xlorid kislota, nitrat kislota).                                               
 
Toksikologik  ahamiyatga  ega  bo‘lgan  kislota  ishqor  va  tuzlarni      ashyoviy 
dalillardan ajratib olish va tahlil usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: tezkor so`rov, blis, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A6; Q 4b. 
 
Qishloq xo‗jalik pestitsidlari, fosfororganik, xlororganik zaharli ximikatlar.  
Fozalon, geksaxloran moddalarini  ajratib olish va aniqlash. Amalda vaziyatli 
masalani echish
.
 
 
Pestisidlarni  toksikologik  ahamiyati,  ashyoviy  dalildan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: tezkor so`rov, bumerang, test. 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4d. 
 
Sud kimyoviy tekshiruvi dalolatnomasini yozish va himoyalash. 
 
Sintetik  peritroidlar xosilalari. Sipermetrin, Danitol, Detsis. Ularni 
ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 

27 
 
Pestisidlarni  toksikologik  ahamiyati,  ashyoviy  dalildan  ajratib  olish  va  tahlil 
usullari. 
Qo`llaniladigan ta‘lim texnologiyalari: ma`ruza, аqliy xujum, munozara, test 
Adabiyotlar: A1; A2; A8; Q 4d. 
Toksikologik kimyo fani bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotining 
kalendartematik  rеjasi 
№ 
Laboratoriya mashg‘ulotlar mavzulari 
Dars 
soati 
 
7 semestr 
 

Toksikologik kimyo faniga kirish. Toksikologik kimyoda qo`llaniladigan usullar 
va ularning validasiyasi. Ashyoviy dalillar xaqida tushuncha. Ashyoviy dalillarni 
dastlabki tekshirish:  pH, rang, hidi va ob‘ektni ayrim moddalar uchun dastlabki 
tekshirish (kislotalar, ishqorlar, nitrit va nitratlar, sianidlar, oq mishyak).  


Ob‘ektdan zaharli moddalarni suv bug‗i yordamida xaydab ajratib olish. Birinchi 
distillyatni sianid kislotasiuchun tekshirish. 


Distillyatdan uchuvchi moddalarni formaldegid va asetonni tahlil qilish.    


Distillyatdan uchuvchi moddalarni sirka kislotasi va fenolni tahlil qilish.    


Ikkinchi  distillyatni    xloroform,  xloralgidrat,  to‗rtxlorli  uglerodlar  uchun 
tekshirish va ularni bir-biridan farqlash.   


Distillyatdan metil, etil, amil spirtlarini kimyoviy usullarda tahlil  kilish. 


Gaz suyuklik xromatograflari  ishlash tartiblari bilan tanishish. Spirtlarni sifat va 
mikdorini qon va peshobdan GSX usulda aniqlash. 


Ob‘ektni  sulfat  va  nitrat  kislotalari  ishtirokida  xo‗l  mineralizatsiyalash. 
Mineralizatni denitratsiyalash va tahlilga  tayyorlash. 


Mineralizatdan cho‗kmani ajratib so‗ng bariy, qo‗rg‗oshin kationlarini aniqlash. 

10  Mineralizatdan marganets, xrom, mis va kumush kationlarini aniqlash. 

11  Mineralizatdan      rux,  surma,talliy  vakadmiy  kationlarini  aniqlash.  Oraliq 
nazorat. 

12  Mineralizatdan mishyak kationini aniqlash.  Amalda vaziyatli masalani echish.  

13  Jigar  va  buyrakni  destruksiyalash.      Destruktatdan  simobni  sifat  va  miqdorini 
aniqlash.    

14  Sud  kimyosi  ekspertizasi.  Sud  kimyogarlari,  ularning  vazifalari,etika  va 
deontologiyasi. Sud kimyoviy tekshiruvi dalolatnomasini yozish va himoyalash.  

 
8 semestr 
 

Zaharli  moddalarni  biologik  ob‘ektdan  qutbli  erituvchilar  yordamida  ajratib 
olish. Nordonlashtirilgansuv usuli yordamida ajratish. 


Ajralmadan  va  suyuq  ashyolardan  fenatsetin,  salitsil  kislotasi,  atsetil  salitsil 
kislotasini aniqlash. 


Ajralmadan  va  suyuq  ashyolardan      fenazon  (antipirin),  propifenazon 
(amidopirin),  metamizol  natriy    (analgin),  fenilbutazon  (butadion)  moddalarini 
aniqlash.  


Ajralmadan va suyuq ashyolardan indol alkaloidlari strixnin, brutsin,  rezerpinni 
aniqlash. 


Ajralmadan  va  suyuq  ashyolardan  purin  (kofein,  tiobromin,  teofellin) 
alkaloidlarini aniqlash. Kofein toksikomaniyasi. 


Ajralmadan  va  suyuq  ashyodan  nikotin,  anabazin  va  paxikarpin  alkaloidlarini 
aniqlash. Tamaki chekish toksikomaniyasi. 


Ajralmadan  va  suyuq  ashyolardan  atropin,  skopolamin,    xinin      va  papaverin 
alkaloidlarini aniqlash. 


28 
 

Ajralmadan  va  suyuq  ashyolardan  novokain,  dikain,    dimedrol,  lidokain  
moddalarini aniqlash.  


Antiaritmik  dori  vositalari.  Amiadaron,  atenolol,  propafenon.  Ularning  
toksikologik ahamiyati, ob‘ektlardan ajratib olish va tahlil usullari. 

10  Antidepressant dori vositalari. Amitriptillin, venflaksasin, mirtazapin, fluoksetin. 
Toksikologik ahamiyati va tahlil usullari. 

11    Is  gazi  bilan  zaxarlanish.  Karboksigemoglobinni  qondan  kimyoviy  va  fizik -
kimyoviy usullarda taxlil qilish. Oraliq nazorat. 

12  Dializ.  Ob‘ektdan  suv  yordamida  ajratib  aniqlanuvchi  zaharlar.  Mineral 
kislotalar, ishqorlar va ularning tuzlariniajratib olish xamda dializatdan aniqlash. 
Mineral kislotalar (sulfat kislota, xlorid kislota, nitrat kislota). 

13  Qishloq  xo‗jalik  pestitsidlari,  fosfororganik,  xlororganik  zaharli  ximikatlar.  
Fozalon,  geksaxloran  moddalarini    ajratib  olish  va  aniqlash.  Amalda  vaziyatli 
masalani echish. 

14  Sintetik  peritroidlar xosilalari. Sipermetrin, Danitol, Detsis. Ularni ob‘ektlardan 
ajratib olish va tahlil usullari.   
Sud kimyoviy tekshiruvi dalolatnomasini yozish va himoyalash. 

Jami 
112 
 
Mustaqil ta‘limni  tashkil etishning shakli  va mazmuni 
Toksikologik  kimyo  fani  bo‘yicha  talabalar  mustaqil  ishi  O‘zbekiston 
Respublikasi OO‘MTVning 2005 yil 21 fevral 34-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan 
―Ta‘lim  mustaqil  ishini  tashkil  etish‖  to‘g‘risidagi  Namunaviy  nizom  asosida 
Toshkent  farmasevtika  instituti  bo‘yicha  ishlab  chiqilgan  ―Talaba  mustaqil  ishini 
tashkil etish, nazorat qilish va nazorat to‘g‘risidagi nizom‖ asoisda olib boriladi.  
Talabalar  mustaqil  ishi  uchun  toksikologik  kimyo  fanidan  tasdiqlangan 
namunaviy  dasturga  kiritilgan  mavzular  bo‘yicha  har  bir  talabaga  har  semestrda 
alohida  topshiriq  beriladi.  Topshiriq  talabalarga  laboratoriya  mashg‘ulotlarini  olib 
boradigan o‘qituvchilar tomonidan taqsimlanadi va o‘qituvchi jurnaligi belgilangan 
bo‘ladi. Talaba topshiriqni bajargandan so‘ng berilgan ball (100 balgacha) jurnalga 
yoziladi.  
TMI kafedrada bir yil davomida saqlanadi.  
TMI  TIJ bo‘yicha olib boriladigan ilmiy anjumanga maqola tayyorlash, mavzular 
bo‘yicha  jadvallar,  slaydlar,  referativ  maqolalar,  vaziyatli  masalalar  majmuasini 
ishlab chiqish va boshqa shakllarda tashkil etilishi mumkin. 
Talabalar  mustaqil  ishi  mavzusi  farmasiya  va  kasbiy  ta‘lim  yo‘nalishi  bo‘yicha 
115  soatdan  rejalashtirildi.  Talabalar  mustaqil  ishi  auditoriyadan  tashqari 
kafedraning  professor-o‘qituvchilar  raxbarligida  bajarilib,  laboratoriya  mashg‘uloti 
o‘qituvchilariga  topshiradilar  va  10  balgacha  baholanadi.  TMI  topshirmagan 
talabalar semestrdan qarzdor hisoblanib yakuniy nazoratga qo‘yilmaydilar.   
 
 
 

29 
 
Talabalar mustaqil ta‘limining mazmuni va xajmi 
№       Mustaqil ta‘lim mavzulari 
 
Berilgan 
topshiriqlar 
Bajar. 
muddat 
Xajmi 
(soatda) 

Uchuvchi  zaharlarni  suv  bug`i  bilan  haydash 
usulining validasiyasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krossvord, 
test, 
tezkor 
savollar 
chaynvord, 
vaziyatli 
masalalar, 
ped 
texnologi-
yaning 
boshqa 
turlari 
 
2-hafta 


Nitrobenzol.  Uning  asosiy  fizik  va  kimyoviy 
xossalari, 
toksikologik 
ahamiyati, 
organizmga 
kirish 
yo‘llari, 
tarqalishi, 
metabolizmi,  Turliob‘ektlardan  ajratib  olish 
va tahlil qilish usullari. 
 
3-hafta
 


Krezollarni  toksikologik      ahamiyati,  ajratib 
olish va tahlil usullari. 
 
4-hafta
 


Zaharli  moddalarni  tahlilida  YUSSX  usulini 
qo`llash. 
 
5-hafta

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling