O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmasevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet37/39
Sana28.11.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

9.
 
Glossariy 
 
1.
 
Toksikologiya  —  zaxarli  moddalarni  organizmga  ta‘sirini,  organizmda 
bo‘ladigan o‘zgarishlarni o‘rganadigan fan. 
2.
 
Zaxarli  moddalar  —  kam  miqdorda  organizmga  kuchli  yoki    toksik  ta‘sir 
ko‘rsatuvchi moddalar. 
3.
 
Ksenobiotiklar—grekcha  –xeno-  yot,    bioѕ-  xayot,  ya‘ni  xayotga  yot 
moddalar. 
4.
 
Zaxarlanish  –  zaxarli moddalarning organizmga kuchli ta‘sir etishidan kelib 
chiqadigan kasallik. 
5.
 
Giyohvandlik  vositalari  va  psixotrop  moddalarning  analoglari  — 
kimyoviy  tuzilishi  va  xossalariga  ko‘ra  giyohvandlik  vositalari  va  psixotrop 
moddalarga  o‘xshash,  ular  singari  ruhiyatga  faol  ta‘sir  etuvchi,  kelib  chiqishi 
sintetik yoki tabiiy moddalar; 
6.
 
Preparat — moddalarning har qanday fizik holatdagi, tarkibida bitta yoki bir 
nechta giyohvandlik vositalari yoxud psixotrop moddalar bo‘lgan aralashmasi; 

358 
 
7.
 
―PDK‖ – ruxsat etilgan modda miqdori. 
8.
 
―OBUV‖ — taxminiy zararsiz modda miqdori. 
9.
 
LD 50 – 50% xayvonlarda ulimga olib keladigan mikdor. 
10.
 
Zaharvandlik (toksikomaniya) — psixotrop moddalarga, shuningdek dorilik 
xususiyatiga  ega  bo‘lmagan,  kelib  chiqishi  sintetik  yoki  tabiiy,  giyohvandlik 
vositalarga  o‘xshash  ruhiyatga  faol  ta‘sir  etuvchi  moddalarga  ruhiy-jismoniy 
qaramlik bilan bog‘liq kasallik. 
11.
 
Maxsus  vakolatli  organlar  —  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar 
Mahkamasi tomonidan belgilanadigan vakolatlarga muvofiq giyohvandlik vositalari, 
psixotrop  moddalar  va  prekursorlarning  muomalada  bo‘lishi  sohasidagi  boshqaruv 
va nazoratni amalga oshiruvchi organlar. 
12.
 
Morfinizm  –  Morfinga  o‘rganib  qolish,    undan  qayta    qo‘llanilganda,  unga 
moyillik tug‘ilishi.  
13.
 
Kokainizm—kokainga  o‘rganib  qolish,    undan  qayta    qo‘llanilganda,  unga 
moyillik tug‘ilishi.  
14.
 
Nashavandlik--  Nashaning  har  xil  turli  preparatlari  ta‘siridan  kelib 
chiqadigan  narkomonlikni nashavandlik deb nomlanadi. 
15.
 
Ekstraksiya—Turli    ob‘ektlardan  moddalarni  mos  erituvchi  yordamida 
ajratib olish. 
16.
 
Ekstragent--  Ekstraksiyada  ishtirok etadigan erituvchi. 
17.
 
Extractant  -  Solvent  extraction  involves  the  transfer  of  one  (or  more)  of 
soluble  substances  contained  in  the  feed  solution,  in  another  immiscible  liquid 
(extractant). 
18.
 
Ekstrakt- extractant enriched with soluble substances called extract 
19.
 
Metabolizm—grekcha  metabol  –  aylanish,  o‘zgarish  so‘zidan  kelib  chiqqan 
bo‘lib,  moddaning  bir  kimyoviy  tuzilishdan  boshqa  kimyoviy  tuzilish  holatiga 
o‘zgarishi. 
20.
 
Metabolitlar—Organizmga  kirgan  moddalarning  o‘zgarishga  uchragan 
mahsulotlari. 
21.
 
Summatsiya  (additivlik)  –  kombinatsiyada  ta‘sir  kursatishi  natijasida 
ta‘sirlarni yigilib kushilgan effekti xolati 
22.
 
Potensiyalanish  (sinergizm)  –  ta‘sir  effektining  oshishi;  kushma  ta‘sirga 
nisbatan kuprok effekt  
23.
 
Antagonizm – oddiy kushma ta‘sirga nisbatan past bulgan kombinatsiyadagi 
ta‘sir effekti 
24.
 
Kimyoviy  sifat  taxlili – bunda taxlil ob‘ekti kanday komponentlardan tarkib 
topganligini,  ya‘ni  kimyoviy  elementlarni,  ionlar,  atomlar,  atom  guruxlarini  va 
molekulalarni  tekshiriluvchi  modda  tarkibidan  aniklaydi.  Sifat  taxlili  jarayoni 
chinligini aniklash, identifikatsiyalash yoki bor-yukligini aniklash deb ataladi. 
25.
 
Mikdoriy  taxlil  –  moddaningyoki  ob‘ektning  mikdoriy  tarkibini  belgilaydi. 
Mikdoriy taxlil jarayoni deb konsentratsiyani yoki massani aniklashga aytiladi.  
26.
 
Instrumental  taxlil  usullari  (fizik  va  fizik-kimyoviy)  –  moddaning ulchash 
mumkin  bulgan  fizik  xususiyatlari  bilan  ularning  sifat  va  mikdoriy  tarkibiga 
boglikligiga asoslangan usllar. 

359 
 
27.
 
Kimyoviy taxlil usullari – usullarning asosiy boskichi bulib analitik reaksiya 
xisoblanadi,  bunda  analitik  signalni  kuzatish  murakkab  jarayonsiz  bajariladi  (sifat 
taxlilida bu – reaksiyaning tashki effekti) 
28.
 
Fizik taxlil usullari – bunda asosiy boskich bu – analitik signalni ulchash va 
uni taxlil kilish 
29.
 
Fizik-kimyoviy  taxlil  usullari-  analitik  signalni  reaksiya  mobaynida  yoki 
analitik reaksiyani utkazgandan sung kullaniladi. 
30.
 
Taxlil  usuli – taxlil ob‘ektining kimyoviy tarkibi tugrisida axborot olishning 
umumiy  fizikaviy  prinsipi,  ya‘ni  tekshiriluvchi  ob‘ektni  va  aniklanuvchi 
komponentni  inobatga  olmagan  xolda  tarkibni  aniklashning  universal  va  nazariy 
asoslangan usuli 
31.
 
Taxlil  uslubi-  bitta  yoki  bir  necha  komponentlarni  mikdorini  aniklashda 
ob‘ektni taxlili uchun kerak bulgan barcha jarayonlarni tulik yoritib berilishi 
32.
 
Tahlilining anikliligi, ishonchliligi, xaqiqiyligi –( tahlil natijalarining tizimli 
xatoligi  nolga  intiladi)  va  ularning  qaytaruvchanligi  taxlil  natijalarining  bir-biriga 
yaqinligini ko‗rsatadi. 
33.
 
 Sezgirlik – usulning kam miqdordagi moddalarga qo‗llanilishini ko‗rsatadi. 
34.
 
Xususiylik    –  bu usulning xarakteristikasi bo‗lib, boshqa komponentlarning 
xalaqit beruvchi ta‘sirini aniqlaydi. 
35.
 
Tezkorlik – tahlilga va natijalarini olishga sarflanadigan vaqtni tasniflaydi.  
36.
 
Tahlilga  tayyorlash  –  ob‘ektni  tahlilini  amalga  oshirishda  jarayonlarning 
yig‗indisi  (maydalash,  gomogenlash,  ekstraksiya,  gidroliz,  cho‗ktirish  va  b.) 
namunani  davomiy  tahlilga  makbul  shaklga  keltirish  maqsadida  (quruq  qoldiq, 
eritma  va  b.),  moddaning  xolati  (asos,  tuz  ko‗rinishida,  kon‘yugatlarni  gidroliz 
mahsulotlari), 
xamda 
 
konsentrlash 
yoki 
suyultirish, 
xalaqit 
beruvchi 
komponentlarni yo‗qotish. 
37.
 
Xromatografiya  –  bu  qo‗zg‗oluvchi  va  qo‗zg‗almas  fazadagi  moddalarning 
adsorbsiya va desorbsiya xodisalariga asoslangan jarayon. 
38.
 
Qog‗oz  xromatografiyasi – maxsus qog‗ozlarda moddalarning taqsimlanish 
jarayoni.   
39.
 
YUpqa  qatlam    xromatografiya  –  moddalarning  yupqa  qatlam  sorbent 
yuzasida ajralishi.  
40.
 
Gaz-suyuqlik  xromatografiyasi  (GSX) – eng  zamonaviy  ko‗pkomponentli 
tahlillar uchun mo‗ljallangan. (qo‗zg‗almas faza- suyuqlik va  qo‗zg‗oluvchi faza — 
qattiq faza yuzasiga shimdirilgan suyuqlik). Moddalarning ajralishi turli uchuvchan 
va eruvchanlik xususiyatlariga asoslangan jarayon.  
41.
 
YUqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YUSSX)  – yuqori bosimdagi 
va  tezkor  suyuqlik  xromatografiyasi,  ajralish  mexanizmining  qanday  bo‗lishidan 
qat‘iy nazar qo‗zg‗oluvchi faza - suyuqlik. 
42.
 
Plastinka  –  bu  oyna  (folga  yoki  poliefir  plyonka)  yuzasiga  sorbent 
yopishtiriladigan moslama. 
43.
 
Kolonka —  modda  komponentlarini  ajratish  uchun  o‗zida  xromatografik 
sorbent saqlaydi 

360 
 
44.
 
Elyuent
 — 
 qo‗zg‗oluvchi faza
 (erituvchi yoki erituvchilar aralashmasi): gaz, 
suyuqlik. 
45.
 
Xromatogramma —  vaqt  birligida  modda  komponentlarini  ajralishga 
bog‗liqligini qayd etish natijasi.  
46.
 
Detektor
 — kolonkadan chiqayotgan moddalarning signallarini qayd qiluvchi 
qurilma. 
47.
 
Xromatograf
 —  xromatografiyani bajarish uchun mo‗ljallangan asbob. 
48.
 
 R
f
 ko‗rsatkichi    -  dog‗ning  ko‗tarilish  ko‗rsatkichi  bo‗lib,  plastinkaning 
o‗lchamiga, ajralish vaqtiga va konsentratsiyasiga bog‗liq emas
49.
 
Ultrabinafsha 
spektroskopiya
 - 
(UB 
spektroskopiya
)- 
moddalarning 
ultrabinafsha nurida yutilishini ko‗rsatadi.   
50.
 
Fotometrik thlil –Bunda rangli moddalar yoki mos reagent bilan xosil qilgan 
rangli maxsulotlarining infraqizil va ultrabinafsha nurida yutilishini ko‗rsatadi. 
51.
 
Optik  zichlik  –  moddaning  1  sm  qatlam  qalinligida  (kyuvetada)  nur  yutish 
ko‗rsatkichi.    
 
 
1.
 
Токсикология - (греческ. toxikon – яд, logos – учение) – наука, которая  
2.
 
изучает токсические свойства химических веществ и их воздействие на  
3.
 
живые организмы и экосистемы.  
4.
 
Токсичность-  это  способность  химических  веществ  действовать  на 
биологические объекты, вызывая их нарушение 
5.
 
Ядовитые  вещества  -  В  токсикологии  вредным  веществом  (ядом) 
называют  любое    химическое  вещество,  которое  при  взаимодействии  с 
организмом  вызывает    заболевание  или  гибель  (интоксикацию,  отравление  и 
т.д.). 
6.
 
Токсикант  - вещества, которые вызывают не только интоксикацию, но 
провоцируют  и  другие  формы  токсического  процесса  (организма  и 
биологических систем иных уровней организации – клеток, популяций) 
7.
 
Ксенобиотики - это чужеродные для организма химические соединения, 
которые  в  любом  количестве  оказывают  на  организм  отрицательное 
воздействие. 
8.
 
Отравление  -  патологическое  состояние  или  нарушение  функций 
биологических систем, которое развивается при взаимодействии токсиканта с 
организмом, называют интоксикацией вещества или отравлением. 
9.
 
Токсикометрия  –  это  совокупность  методов,  а  ткже  приемов 
исследований  для  количественной  оценки  токсичности  и  опасности  вредных 
веществ.  
 Кумуляцией  -  Вредное  вещество  может  постепенно  накапливаться  в 
организме  при  повторных  воздействиях.  Это  явление  называется  (или 
материальной  кумуляцией),  когда  поступления  вещества  в  организм  
превышает выведение яда из него. 
10.
 
ПДК 

в 
основу 
гигиенической 
классификации 
положена 
количественная  оценка  опасности  химических  соединений,  полученная  на 

361 
 
основании  экспериментальных  данных  по  определению  их  предельно-
допустимой концентрации 
11.
 
Ориентировочный  безопасный  уровень  воздействия  (ОБУВ)-  
предварительные  величины  ПДК,  в  частности,  полученные  с  помощью 
расчетных методов, в настоящее время обозначаются термином ОБУВ.  
 LD  50  -  величины  средних    смертельных  доз  или  концентраций  выбраны 
потому,  что  эти  величины,  соответствующие  гибели  50%  подопытных 
объектов, наиболее статистически достоверны 
12.
 
Наркомания  -  Всемирная  организация  здравоохранения  определила 
наркоманию  как  состояние  эпизодического  или  хронического  отравления, 
вызванного повторяющимся введением наркотика 
13.
 
Морфинизм  -  опиумный  тип  зависимости  вызывают  опиум,  морфин, 
кодеин и др. алкалоиды содержащиеся в млечном соке мака. 
14.
 
Кокаинизм  -  вызывается  кокаином,  который  принадлежит  к  группе 
самых  старых  психостимулирующих  средств.  Появляется  непреодолимое 
желание повторного потребления наркотика.  
 Гашишизм  -  тип  зависимости  вызывают  препараты  индийской  или  южной 
конопли (марихуана, гашиш). 
15.
 
 кстра кция (от 
лат.
 extraho — 
извлекаю) — 
способ 
извлечения 
вещества
 из 
раствора
 или 
сухой 
смеси 
с 
помощью 
подходящего 
растворителя
 (экстраге
 нта). 
Для 
извлечения 
из 
смеси 
применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью. 
16.
 
 кстрагент - Жидкостная экстракция предполагает перенос одного (или 
больше) растворимых  веществ,  содержащихся  в подаваемом  растворе,  в 
другую несмешиваемую жидкость (экстрагент). 
17.
 
 кстракт-  экстрагент,  обогащенный  растворимыми  веществами, 
называется экстракт 
18.
 
Метаболи зм (от 
греч.
 μεταβολή — 
«превращение, 
изменение»), 
илиобмен  веществ —  набор 
химических  реакций
,  которые  возникают  в 
живом 
организме
 для поддержания жизни. 
19.
 
Метаболи ты (от 
греч.
 μεταβολίτης, metabolítes) — 
продукты 
метаболизма
 каких-либо соединений
.
  
20.
 
Суммация  (аддитивность)  –  явление  аддитивных  эффектов, 
индуцированных комбинированным воздействием;   
21.
 
Потенцирование  (синергизм)  –  усиление  эффекта  действия  ;  эффект 
больше, чем суммация;  
22.
 
Антагонизм  –  эффект  комбинированного  воздействия,  менее 
ожидаемого при простой суммации.  
 
23.
 
Качественный  химический  анализ  -устанавливает,  из  каких 
компонентов  состоит  объект  анализа,  т.е.  определяет  химические  элементы, 
ионы,  атомы,  атомные  группы  и  молекулы  в  анализируемом  веществе. 
Процедурой  качественного  анализа  называется  обнаружение,  идентификация 
(«отождествление») или открытие.  

362 
 
24.
 
Количественный  анализ  -устанавливает  количественный  состав 
вещества  или  объекта  анализа.Процедурой  количественного  анализа 
называется определение концентрации или массы.  
25.
 
Инструментальные  методы  анализа  (физические  и  физико-
химические)  –  методы,  основанные  на  использовании  зависимостей  между 
измеряемыми  физическими  свойствами  веществ  и  их  качественным  и 
количественным составом. 
26.
 
Химические  методы  анализа  –  основная  стадия  методов  – 
аналитическая реакция, при этом измерение аналитического сигнала проводят 
без  сложных  операций  (в  качественном  анализе  –  это  внешний  эффект 
реакции). 
27.
 
Физические  методы  анализа  –  основная  стадия  –  измерение 
аналитического сигнала и его расшифровка. 
28.
 
Физико-химические  методы  анализа  –  аналитический  сигнал 
используют в ходе аналитической реакции или после ее проведения. 
29.
 
Метод анализа – общий физический принцип получения информации о 
химическом  составе  объекта  анализа,  т.е.  универсальный  и  теоретически 
обоснованный способ определения  состава безотносительно к определяемому 
компоненту и (обычно) к анализируемому объекту.  
30.
 
Методика анализа – подробное описание всех операций, необходимых 
для анализа объекта на содержание всех или только данного компонента. 
31.
 
Точность,  надежность,  достоверность  результатов  анализа  - 
(систематическая  погрешность  результатов  анализа  стремится  к  нулю)  и  их 
воспроизводимость,  которая  показывает  степень  близости  друг  к  другу 
результатов отдельных измерений при анализе пробы материала;  
32.
 
Чувствительность  – применимость методики для низких концентраций 
определения компонента.  
Селективность  (избирательность) методики – это характеристика методики 
анализа,  которая  определяет  мешающее  влияние  посторонних  компонентов 
пробы; 
33.
 
 кспрессность -  характеризует  время проведения анализа и получения 
результатов. 
34.
 
Пробоподготовка  -  совокупность  действий  над  объектом  анализа 
(измельчение, гомогенизация, экстракция, гидролиз, осаждение и пр.) с целью 
превращения пробы в подходящую для последующего анализа форму (сухой 
остаток,  раствор  и  пр.),  состояние  вещества  (основание,  солевая  форма, 
гидролиз конъюгатов и пр.), а также для концентрирования или разбавления, 
устранения мешающих анализу компонентов. 
35.
 
Хроматография  –  процесс,  основанный  на  многократном  повторении 
актов  сорбции  и  десорбции  вещества  при  перемещении  его  в  потоке 
подвижной фазы вдоль неподвижного сорбента. 
36.
 
Бумажная    хроматография  –  разделение  веществ  проводится  на 
специальной бумаге.  

363 
 
37.
 
Тонкослойная    хроматография  –  разделение  веществ  проводится  в 
тонком слое сорбента. 
38.
 
Газожидкостная хроматография (ГЖХ) – один из самых современных 
методов  многокомпонентного  анализа.  (неподвижная  фаза  —  жидкость, 
нанесенная на твердый носитель). Процесс разделения основан на различиях в 
летучести, растворимости (или адсорбируемости) разделяемых компонентов. 
39.
 
Высокоэффективная  жидкостная  хроматография  (В ЖХ)  — 
жидкостная  хроматография  высокого  давления,  скоростная  жидкостная 
хроматография,  независимо  от  механизма  разделения  подвижная  фаза  в 
ВЭЖХ — жидкость. 
40.
 
Пластинки  - подложки для сорбента  обычно изготавливают из стекла, 
алюминиевой фольги или полиэфирной пленки.  
41.
 
Хроматография —  метод  разделения  смесей  веществ  или  частиц, 
основанный  на  различиях  в  скоростях  их  перемещения  в  системе 
несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз. 
42.
 
Колонка — 
содержит 
хроматографический 
сорбент

выполняет 
функцию разделения смеси на индивидуальные компоненты. 
43.
 
 люент
 — 
подвижная  фаза
 (растворитель  или  смесь  растворителей): 
газ, жидкость или (реже) 
сверхкритический флюид

44.
 
Неподвижная  фаза —  твердая  фаза  или  жидкость,  связанная  на 
инертном носителе, в 
адсорбционной хроматографии
 — 
сорбент

45.
 
Хроматограмма — 
результат 
регистрирования 
зависимости 
концентрации компонентов на выходе из 
колонки
 от времени. 
46.
 
Детектор
 —  устройство  для  регистрации  концентрации  компонентов 
смеси на выходе из колонки. 
47.
 
Хроматограф
 — прибор для проведения хроматографии 
48.
 
Значение  R
f
   -величина подъема  пятна ,
 
не  зависит  от  размера 
пластинки,  времени  разделения  и  (при  достаточно  малой  массе  пробы)  от 
концентрации компонента в пробе и присутствия других компонентов, то есть 
это идентификационная характеристика.  
49.
 
Ультрафиолетовая 
спектроскопия
 - 
(УФ 
спектроскопия
), 
раздел 
оптич. 
спектроскопии
,  включающий  получение,  исследование  и  применение 
спектров  испускания,  поглощения  и  отражения  в  ультрафиолетовой  области, 
т. е. в диапазоне длин волн 10-400 нм. 
50.
 
Фотометрический 
анализ (ФА), 
совокупность 
методов 
мол.-
абсорбционного 
спектрального  анализа
,  основанных  на  избират.  поглощении 
электромагн. 
излучения 
в 
видимой, 
ИК 
и 
УФ 
областях 
молекулами
определяемого 
компонента 
или 
его 
соед. 
с 
подходящим 
реагентом
.  
51.
 
Оптическая плотность-
(D),   мера   непрозрачности  слоя  вещества  толщиной  l для  световых  лучей; 
характеризует ослабление  оптического 
излучения  в слоях  различных  веществ.  
 

364 
 
1.
 
Toxicological  chemistry  is  the  science  which  studies  toxic  and  potent 
substances,  their  physical  and  chemical  characteristics  and  prepares  samples  for 
analysis  as  well  as  methods  of  isolation  and  quantitative  determination  of  these 
substances. 
2.
 
Toxicology  is  the  science  that  deals  with  the  study  of  the  mechanism  of 
chemicals‘  toxic  actions,  diagnostics  and  prevention  of  poisoning  cases  as  well  as 
treatment of poisoned patients. 
3.
 
Toxicology  -  (in  Greek  toxikon  -  poison,  logos  -  study)  -  the  science  which 
studies  the  toxic  characteristics  of  chemical  substances  and  their  impact  on  living 
organisms and ecosystems. 
4.
 
Toxicity- is the ability of chemicals substances to affect biological objects by 
causing damages  
5.
 
Toxic  substances  –  in  toxicology,  any  chemical  substance  which  causes 
disease  or  death  (such  as  intoxication,  poisoning,  etc.)  in  contact  with  the  body 
called harmful substance (poison). 
6.
 
Toxicant  -  substances  which  cause  not  only  the  toxicity  but  also  provoke 
other forms of toxic processes  
7.
 
Xenobiotics - is an alien chemicals to the body that have negative impact  on 
the body despite its amount. 
8.
 
Poisoning  -  a  pathological  condition  or  dysfunction  of  biological  systems 
occurring  when  the toxicant  interacts  with  an  organism  (it  is  also  called  substance 
intoxication). 
9.
 
Toximeter  -  a  set  of  methods  and  techniques  to  conduct  quantitative 
assessment for the toxicity and danger of harmful substances.  
10.
 
Cumulation  -  Harmful  substances  may  gradually  accumulate  in  the  body 
with  repeated  interactions.  This  phenomenon  is  called  cumulation  or  cumulation 
material  occurring  when    proceeding  substance  in  an  organism  exceeds  the 
removing poison from it. 
11.
 

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling