O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi Toshkent tibbiyot akademiyasi


Download 6.33 Kb.
Pdf ko'rish
bet18/18
Sana13.02.2017
Hajmi6.33 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

BAHOLASH MEZONLARI 
 
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI 
TIBBIY PROFILAKTIKA FAKULTETI 
KOMMUNAL VA MEXNAT GIGIENA KAFEDRASI 
 
 
 
 
 
                                                             “TASDIQLAYMAN” 
                                                               Toshkent tibbiyot akademiyasi 
                                                               O’quv ishlar bo’yicha Prorektori 
                                                                     professor                 TESHAEV O.R. 
___________________________________ 
 
 
   
 
“_______” __________________ 20__ y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunal va mexnat gigiena fanidan talabalarining bilimini  
baholashning  reyting tizimi 
N I Z O M I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20___-20___ o’quv yili
 
 
 
 
 
 

 
189 
 
1. UMUMIY QOIDALAR 
Ushbu  Nizom  O’zbekiston  Respubliqasining  “Ta’lim  to’grisida”  va  “Kadrlar  tayyorlash 
Milliy  dasturi”  qonunlarining  ta’lim  sifatini  ko’tarishga  qaratilgan  tadbig’ini  yanada  samarali 
yo’lga  qo’yishga  yo’naltirilgan  bo’lib,  u Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligining  2009  yil  07 
avgust  276-sonli  buyrug’i  bilan  tasdiqlangan  “Oliy  ta’lim  muassasalarida  talabalar  bilimini 
baholashning  reyting  tizimi”  gi  Nizom  hamda  2009  yil  26-avgustda  o’tqazilgan    TTA  Ilmiy 
Kengashi  tasdiqlangan  “Toshkent  Tibbiyot  Akademiyasida  talabalar  bilimini  nazorat  qilish  va 
baholashning  reyting  tizimi  to’risida  Nizomi”  asosida  ishlab  chiqildi  va  undan  Kommunal  va 
Mexnat gigiena kafedrasida talabalar bilimini baholashda me’yoriy xujjat sifatida foydalaniladi. 
Maqsad  -  bilim  sifatini  boshqarish  orqali  raqobatbardosh  kadrlar  tayyorlashga  erishish, 
kommunal  va  mexnat  gigiena  fanlarini  o’zlashtirishda  bo’shliqlar  xosil  bo’lishini  oldini  olish, 
ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat. 
Reyting tizimining asosiy vazifalari: 
A)  talabalarga  Davlat  ta’lim  standarti    ga  muvofiq  tegishli  bilim,  qo’niqma  va  malakalar 
shakllanganligi darajasini nazorat qilish  va taxlil qilib borish
B)  talabalar  bilimi,  qo’niqma  va  aloqalarini  baholashning  asosiy  tamoyillari:  kommunal 
gigiena  va  mexnat  gigiena  fanlari  bo’yicha  Davlat  ta’lim  standartlariga  asoslanganliq,  aniqliq, 
xaqqoniyliqe, ishonchliliq va qulay shaklda baholashni ta’minlash; 
V)  fanlarni  talabalar  tomonidan  tizimli  tarzda  va  belgilangan  muddatlarda  o’zlashtirishini 
tashkil etish va taxlil qilish; 
G)  talabalarda  mustaqil  ishlash  qo’niqmalarini  rivojlantirish,  axborot  resurslari 
ma’nbalaridan samarali foydalanishni tashkil etish; 
D)  talabalari  bilimini  xolis  va  adolatli  baholash  hamda  uning  natijalarini  vaqtida  ma’lum 
qilish; 
E) Talabalarning fanlar bo’yicha qompleqs hamda uzluqsiz tayyorgarligini ta’minlash; 
Yo) o’quv jarayonining tashkiliy ishlarini qompyuterlashtirishga sharoit yaratish; 
Fanlar  bo’yicha  talabalar  bilimini  semestrda  baholab  borish  reyting  nazorati  jadvallari  va 
baholash mezonlari asosida amalga ioshiriladi. 
   
II. NAZORAT TURLARI VA UNI AMALGA OSHIRISH TARTIBI 
2.1.
 
Nazorat  turlarini  va  uni  o’tkazish  turlarini  kafedra  mudiri  tomonidan  tavsiya 
qilinadi va TTA Ilmiy Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. 
2.2.
 
Reyting  nazorat  jadvallari,  nazorat  turi,  shakli,  soni  hamda  xar  bir  nazoratga 
ajratilgan  maksimal  ball,  shuningdeq  JN  va  ON  ning  saralash  ballari  xaqidaga  ma’lumotlar 
talabalarga birinchi darsda e’lon qilinadi. 
2.3.
 
Talabalar bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga 
muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlarini o’tkazish nazarda tutiladi: 
Joriy  baholash  –  talabaning  fanlar  mavzulari  bo’yicha  bilim  va  amaliy  ko’nikma  darajasini 
aniqlash va baholash usuli. JB xar bimr fanning xususiyatidan kelib chiqib seminar, laboratoriya 
va  amaliy  mashg’ulotlar  og’zaki  surov,  test  o’tkazish,  suxbat,  nazorat  ishi,  qolloqvium,  uy 
vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o’tkazilishi mumkin. Xar bir mashg’ulotda 
barcha talabalar baholanishi shart; 
Talabaning  mustaqil  ishi  –  o’quv  rejasiga  muayyan  fanlarni  o’zlashtirish  uchun  belgilangan 
o’quv ishlarini ajralmas qismi bo’lib, u uslubiy va axborot resurslari jixatdan ta’minlanadi hamda 
bajarilishi  reyting  tizimi  talablari asosida  nazorat  qilinadi.  TMI  bo’yicha  belgilangan  maksimal 
reyting balining 55%dan kam ball to’plagan talaba fan bo’yicha YaN qo’yilmaydi. TMI kafedra 
arxivida ro’yxatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi; 
Oraliq  nazorat  –  semestr  davomida  o’quv  dasturining  tegishli  bo’limi  tugallangan  so’ng 
talabaning bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Kafedrada fanlardan 

 
190 
OB yozma, og’zaki, test, OSKI yoki ularning kombinatsiyalari shaklida o’tkaziladi. OB semestr 
o’rtasida  bir  marotaba  o’tkaziladi.  ON  ga  o’quv  mashg’ulotlaridan    qarzi  bo’lmagan  talabalar 
qo’yiladi. ON dan 55% kam ball to’plagan talaba YaB qo’yilmaydi.  
Yakuniy  baholash-o’quv  rejasi  yakunlangan  so’ng  muayyan  fan  bo’yicha  nazariy  bilim  va 
amaliy ko’nikmalarni talabalar tomonidan o’zlashtirish darajasini baholash usuli. YaB kafedrada 
5-kurslar  uchun  10  –  semestrda  ma’ruzalar  yakunida  fanlardan  og’zaki  (kafedra)  va  test  (test 
markazi)  shakllarda  o’tkaziladi.  YaB  kafedrada  6-kurslar  uchun  sikl  yakunida  fanlardan  OSQI 
(kafedra)  va  test  (test  markazi)  shakllarda  o’tkaziladi.  JB,  TMI  va  OB  ga  ajratilgan  umumiy 
ballarning xar biridan saralash balini to’plagan talaba YaBda ishtirok etish xuquqi beriladi. YaB 
OSQI  va  test  usuli  kombinatsiyasida  o’tkazilgan  xolda  ballar  nisbati  mos  ravishda  50:50  %  ni 
tashkil  etadi.  Agar  talaba  OSQI  natijalari  bo’yicha  qoniqarsiz  baho  olsa,  u  test  nazoratiga 
qo’yilmaydi.  
2.4.
 
Oraliq baholash kafedra mudirining tavsiyasi bilan tuzilgan komissiya ishtirokida davriy 
ravishda  o’rganib  boriladi  va  uni  o’tkazish  tartiblari  buzilgan  xollarda,  OB  natijalari  bekor 
qilinishi mumkin. Bunday xollarda OB qayta o’tkaziladi. 
2.5.
 
Aqademiya rektorining buyrug’i bilan ichki nazorat va monitoringi bo’limi raxbarligida 
tuzilgan  komissiya  ishtirokida  YaB  o’tkazish  jarayoni  davriy  ravishda  o’rganib  boriladi  va  uni 
o’tkazish  tartiblari  buzilgan  xollarda,  YaB  natijalari  bekor  qilinishi  mumkin.  Bunday  xollarda 
YaB qayta o’tkaziladi. 
2.6.
 
O’quv yili yakunida reyting nazorati natijalariga qura talabalarni qeyingi kursga o’tkazish 
to’g’risida belgilangan tartibda qaror qabul qiladi. 
 
 
III. BAHOLASH TARTIBI VA MEZONLARI 
3.1.  Talabalarning  bilim  saviyasi,  ko’nikma  va  aloqalarini  nazorat  qilishning  reyting  tizimi 
asosida talabalaning xar bir fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi. 
3.2.  Xar  bir  fan  bo’yicha  talabaning  semestr  davomidagi  o’zlashtirish  ko’rsatkichi  100  ballik 
tizimda baholanadi. Ushbu 100 ball quyidagi baholash turlariga taqsimlanadi: 
 
№  Baholash turi 
Maksimal ball 
Koeffitsient 
Saralash bali 

Auditoriya o’quv 
mashg’ulotlari 
50 
0,50 
27,5 

OB 
20 
0,2 
11,0 

YaB 
30 
0,3 
16,5 
 
JAMI 
100 

55,0 
 
3.3. Talabaning reyting daftarchasiga aloxida qayd qilinadigan malakaviy amaliyot, fan bo’yicha 
YaDA, bitiruv malakaviy ishi va magistrliq dissertatsiyasi bo’yicha o’zlashtirish darajasi – 100 
ballik tizimda baholanadi.  
3.4. Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy 
mezonlar tavsiya etiladi:  
 
№  O’zlas

Baho 
Talabaning bilim darajasi 
1. 
86-
100 
A’lo “5”  Mavzu bo’yicha etarli darajada uz fiqrni bayon eta oladi, Amaliy 
ko’nikmalar qadamma-qadam texnologiyasi bajara oladi, xulosa bera 
oladi va  tegishli qaror qabul qiladi, mavzu bo’yicha protoqol 

 
191 
qaydnomalarni tuldira oladi va tuldirishga uz fiqrini bayon eta oladi 
Mavzuni ijodiy fiqrlab tibbiyot terminlarini qup ishlatadi va Yangi 
materiallar bera oladi, mustaqil mushoxada yuritadi Erqin tasavvurga 
ega bo’ladi, qeraq bo’lganda uqituvchi bilan uz fiqrini almasha oladi 
2. 
71-85 
Yaxshi 
“4” 
Mustaqil mushoxada yuritadi, sanitar gigieniq tekshirish va baho 
berishda, olgan nazariy va Amaliy bilimini amalda qo’llay oladi, 
uqituvchining ayrim vaqtlarda erdamiga muxtojliq seziladi, biroq gox-
goxida aniq fiqrlarni bera oladi, mavzuni mohiyatini  etarli darajada 
tushuntira oladi, mavzuga  etarli darajada bilimga ega bo’lib, qituvchi 
erdamida uz fiqrni aytib beradi, tuliq bo’lmasada mavzu bo’yicha aniq 
tasavvurga ega bo’ladi 
3. 
55-70 
Qoniqarl
i “3” 
Mavzuning mohiyatini tushunadi, tuliq taxlil qilib bera olmaydi aniq 
bilish darajasi etarli emas, qituvchining qushimchalar zarur, bilish, 
aytib berish darajasi etarli darajada emas, mavzu yuzasidan etarli 
darajada  tuliq tasavvurga ega bo’lmaydi, fiqrni boyitsa va erdami 
vositalardan qeyin taxlil qilib boyitsa bo’ladi 
4. 
0- 54 
Qoniqars
iz 
“2” 
Talabaning bilimi aniq tasav-vurga ega emas, mavzu etarli darajada 
yoritib bera olmaydi, nazariy va amaliy bilimning usulublarini ajrata 
olmaydiOldingi darslardagi talabaning samaradorligi taxlil qilinishi 
qeraq.  Tarqatma materiallar, vaziyatli masalalarni qituvchining tuliq 
ishtirokida ishlash tartibini bilishi mumkin 
 
3.5.  Namunaviy  mezonlar  asosida  muayyan  mutaxassislik  fanlar  bo’yicha  tayanch  OTM 
tomonidan YaB uchun baholash mezonlari va topshiriqlari ishlab chiqiladi.  
3.6. Talabalarning kommunal va mexnat gigiena fanlari bo’yicha mustaqil ishi, joriy, oraliq va 
yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan  kelib 
chiqqan xolda baholanadi.  
3.7.  Fanlar  bo’yicha  joriy,  oraliq  va  yakuniy  nazoratlarning  xar  biriga  ajratilgan  balning  55% 
saralash ball etib olinadi. 
JB  va  OB  dan  xar  biriga  ajratilgan  balning  saralash  bali  55  %  dan  ortiq  ball  to’plagan  barcha 
talaba Ushbu Fan bo’yicha YaB qo’yiladi. 
 
Agar talaba YaB da shu nazorat turi bo’yicha saralash balidan yuqori ball to’plasa bu ball 
JB va OB da to’plagan ballarga qushiladi. 
3.8. Talabaning semestr davomida Fan bo’yicha to’plagan umumiy bali xar bir nazorat turidan 
(JB, OB, YaB) belgilangan qoidalarga muvofiq to’plagan ballari yigindisiga teng. 
IY. BAHOLASH TURLARINI O’TKAZISH MUDDATI. 
4.1. OB va YaB turlari fanlar bo’yicha qalendar tematiq rejaga muvofiq o’quv uschlubiy bo’lim 
tomonidan  tuzilgan  reyting  nazorat  jadvallari  asosida  o’tqaziladi.  YaB  semestrning  oxirgi  2 
xaftasi mobaynida o’tqaziladi. 
4.2.JB  va  OB  larda  saoalash  balidan  kam  ball to’plagan  va  uzrli  sabablarga  qo’ra  nazoratlarda 
qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun, navbatdagi shu nazorat turigacha, so’ngi joriy 
va oraliq nazoratlar uchun YaN gacha bo’lgan muddat beriladi.    
 
Belgilangan  muddatlarda  topshiralmagan  JN  va  ON  ballari  qeyingi  baholash  ballariga 
qo’shilmaydi va qayta topshirishga ruxsat berilmaydi. 
4.3.  Uch  va  undan  ortiq  sababsiz  qoldirilgan  mashғulotlar  Qoordinatsion  Kengash  ruxsati 
asosida kafedra mudiri tomonidan qabul qilinadi. 
4.4.  Qoldirilgan  amaltiy  mashғulotlarni  qayta  topshirish  bali  0,8  qoef  bilan  aniqlanadi  va 
o’qituvchi jurnaliga qayd qilinadi. 

 
192 
Qoldirilgan xar bir ma’ruza uchun agar u qayta topshirlsa, o’rtacha JB dan 3 balldan, agar qayta 
topshirilmasa  5  balldan  olib  tashlanadi.  Talabaning  qoldirilgan  mashғulotlarini  qayta 
topshirganligini tasdiqlovchi xujjatlar kafedrada bir yil davomida saqlanadi. 
4.5. YaB iqqi bosqichda o’tqaziladigan. OSQI va test sinovi. 55 % kam ball to’plamasligi qeraq. 
4.6.  Qasalligi  tufayli  darslarga  qatnasha  olmagan  hamda  belgilangan  muddatlarda  JB,  OB  va 
YaB  topshira  talabalarga  olmaganfaqultet  deqani  farmoyishi  asosida,  o’qishni  boshlaganidan 
so’ng iqqi ҳafta muddatda topshirishga ruxsat beriladi.  
4.7. Semestr  yakunida 1 ta va undan ortiq Fan bo’yicha JB, OB yoki YaB baholash turlarining 
xar  biri  bo’yicha  saralash  balidan    kam  ball  to’plagan  talabaning  o’zlashtirishi  qoniqarsiz 
(aqademiq qarzdor) xisoblanadi. 
 
Aqademiq  qarzdor  talabalarga  semestr  tugaganidan  qeyin  qayta  o’zlashtirish  uchun  2 
xafta  muxlat  beriladi.  Mazqur  muddat  davomida  fanni  o’zlashtira  olmagan  talaba,  faqultet 
tavsiyasiga qura belgilangan tartibda rektorning buyrug’i Bilan talabalar safidan chetlashtriladi. 
4.8.  Talaba  nazorat  natijalaridan  norozi  bulsa,  Fan  bo’yicha  nazoorrat  turi  natijalari  e’lon 
qilingan  vaqtdan  boshlab  bir  qun  mobaynida  faqultet  deqaniga  ariza  Bilan  murojaat  etishi 
mumkin.  Bunday  xolda    faqultet  deqanining  taqdimnomsiga  qura  rektor  buyrug’i  Bilan  uch 
a’zodan kam bo’lmagan tarqibda apellyatsiya komissiyasi tashkil etiladi.  
 
Apellyatsiya  komissiyasi  talabalarning  arizalarini  qurib  chiqib,  shu  qunning  uzida 
xulosasini beradi. 
4.9.  Baholash  turlarini  nazoratini  faqultet  deqani,  kafedra  mudiri,  o’quv  bo’limii  hamda  ichki 
nazorat va monitoringi bo’limlari olib boradi. 
 
V. REYTING NATIJALARINI QAYD QILISH VA TAXLIL ETISH TARTIBI 
5.1.  Talabaning  semestr  davomida  to’plagan  bali  Reyting  daftarchaga  butun  son  Bilan  qayd 
etiladi. Birinchi ustunga semestr bo’yicha umumiy o’quv yuqlama soati (auditoriya) bahoga 100 
ballik tizimda qo’yiladi.  
 
Talaba 55 % kam ball to’plasa reyting qayd etilmaydi. 
5.2.  Xar  bir  Fan  bo’yicha  o’tkaziladigan  nazorat  turlarini  natijalari  gurux  va  professor-
uqituvchining  jurnallari  hamda  qaydnomada  qayd  etiladi  vash  u  qunninguzida  talabalar 
e’tiboriga  etqaziladi.  Agar  nazorat  turi  yozma  ish  shaklida  o’tkazilsa  iqqi  qun  muddat  ichida 
e’lon qilinishi shart. 
5.3.  Yakuniy  nazorat  natijalariga  qura  kafedra  talabalarning  Fan  bo’yicha  reytingini  aniqlaydi 
hamda reyting daftarcha va qaydnomaning tegishli qismi tuldiriladi. 
5.4. Talabaning reytingi uning bilimi, ko’nikmasi va malakalari darajasini elgilaydi. Talabaning 
semestr  bo’yicha  umumiy  reytingi  barcha  fanlardan  to’plangan  reyting  ballari  yigindisi  orqali 
aniqlanadi. 
5.5.  Talabaning  umumiy  reytingi  xar  bir  semestr  va  o’quv  yili  yakunlangandan  so’ng  e’lon 
qilinadi.  
5.6. Diplom ilovasi yoki aqademiq ma’lumotnomani deqanat tomonidan rasmiylashtirishda Fan 
bir necha semestr davom etsa, reytinglar yigindisi olinadi. 
5.7. Talabalarning JB,OB va YaB da erishgan va tegishli xujjatlar (gurux jurnali, uqituvchining 
shaxsiy  jurnali,  reyting  qaydnomasi)da  qayd  etilgan  o’zlashtirish  ko’rsatkichlari  deqanat  va 
o’quv  metodiq  bo’limlarida  qompyuter  xotirasiga  qiritilib,  muntazam  ravishda  taxlil  qilib 
boriladi. 
5.8.  JB,OB  va  YaB  natijalari  kafedra  yigilishlarida,  faqultet  va  OTM  Ilmiy  Kengashlarida 
muxokama qilinadi va qaror chiqariladi.  

 
193 
 
TALABANI FAN BO’YICHA ATTESTATSIYADAN O’TKAZISH TARTIBI 
 
KOMMUNAL GIGIENA FANI BO’YICHA: 
Talabaga JB uchun 50 ball ajratilgan 5 ta semestrga bulinsa 10,0 balldan tashkil qiladi.  olgan 
ballari qushilib o’rtachasi chiqariladi  koeffitsientga qupaytirilib talabaning bali aniqlanadi. 
Xar bir semestr uchun JN maksimal bahosi 9,0 ballni tashkil qiladi. 
100 – 86 %                     10,0 – 7,7           
71 – 85 %                       6,39 - 7,69 
55 – 70 %                       4,9 – 6,38          
55 % va undan kam         4,89 ball va undan kam to’plagan talaba ON qo’yilmaydi 
MASALAN: Talaba Aqramov D.A. JB o’rtachasi: 
65Q73Q78Q80Q67Q70Q75 q 508 : 7q72,5 x 0.09%  q 6,52 (yaxshi)  
 
MEXNAT GIGIENA FANI BO’YICHA: 
Talabaga JB uchun 50 ball ajratilgan 3 ta semestrga bulinsa 16,6 balldan tashkil qiladi.  olgan 
ballari qushilib o’rtachasi chiqariladi  koeffitsientga qupaytirilib talabaning bali aniqlanadi. 
Xar bir semestr uchun JN maksimal bahosi 16,6 ballni tashkil qiladi. 
100 – 86 %         16,6 – 12,9         
71 – 85 %           10,6 - 12,89 
55 – 70 %            8,2 – 10,59        
55 % va undan kam         8,19 ball va undan kam  to’plagan talaba ON qo’yilmaydi 
MASALAN: Talaba Aqramov D.A. JB o’rtachasi: 
65+73+78+80+67+70+75 = 508 : 7 =  72,5 x 0,15%  = 10,8  (yaxshi)  
ORALIQ BAHOLASH. 
OB 100 balli reyting tizimi bo’yicha bir marotaba semestr yakunida QG fanidan 3 kurs 6 semestr 
va 4,5,6 kurslarda, MG fanidan 4 kurs 8 semestr va 5,6 kurslarda sikl yakunida o’tkaziladi.    
OBga muayyan fandan ma’ruza va JBdan qarzlari bo’lmagan talabalar qo’yiladi.  
OB  kafedra  qaroriga  asoslangan  xolda  qup  variantli  test  sinovi  va  og’zaki  suxbat  shakllarida 
o’tkaziladi.  
 
ON ni baholash mezonlari: ON uchun 20 ball ajratiladi. 
KOMMUNAL GIGIENA FANI BO’YICHA ON BAHOLASH: 
ON uchun ajratilgan 20 ball 5 ta semestrga bulinadi 20 : 5 = 4,0 ball 
Demaq xar bir semestr uchun maksimal ball 4,0 ball. 
100 – 86 %                    4,0  – 3,44          
71 – 85 %                       2,8 - 3,43 
55 – 70 %                       2,2 – 2,79          
55 % va undan kam         2,19 ball va undan kam  to’plagan talaba ON qo’yilmaydi 
MASALAN: 
Talaba Aqramov D.A. ON 1 + ON 2 = 85+78= 163:2 = 81,5 x 0,04 = 3,26 (yaxshi) 
 
MEXNAT GIGIENA FANI BO’YICHA ON BAHOLASH: 
ON uchun ajratilgan 20 ball 3 ta semestrga bulinadi 20 : 3 = 6,67 ball 
Demaq xar bir semestr uchun maksimal ball 6,67 ball. 
100 – 86 %                    6,67  – 5,7            

 
194 
71 – 85 %                       4,7 - 5,69 
55 – 70 %                       3,6 – 4,69            
55 % va undan kam         3,6 ball va undan kam to’plagan talaba ON qo’yilmaydi 
MASALAN: 
Talaba Aqramov D.A. ON 1 + ON 2 = 85+78= 163:2= 81,5 x 0,06 = 4,89 (yaxshi) 
Semestr yakunida fan bo’yicha saralash balidan kam ball to’plagan talabaning o’zlashtrishi 
qoniqarsiz (aqademiq qarzdor) xisoblanadi. Ularga semestr tugaganidan qeyin deqan ruxsati 
bilan qayta o’zlashtirishi uchun 2 xafta muddat beriladi. Shu muddat ichida o’zlashtiraolmagan 
talaba belgilangan tartibda rektorning buyrug’i bilan talabaliq safidan uchiriladi. 
 
Talabaning semestr bo’yicha “sinov”ni baholash 
KOMMUNAL GIGIENA FANI BO’YICHA: (JB + OB) 9 + 1 + 4 = 14,0  
Demaq ONQJN maksimal bali semestr bo’yicha 14,0 balni tashkil qiladi 
100 – 86 %  14.0  –  12.0       “A’lo”                       
71 – 85 %     9.94  –  11,99    “yaxshi” 
55 – 70 %     7,7    –  9,93       “qoniqarli”               
55 % va undan kam  7,7  va undan kam ball to’plagan talaba YaN qo’yilmaydi. 
 
MEXNAT  GIGIENA FANI BO’YICHA: (JBQOB) 15 + 1,66 + 6,67 = 23, 33  
Demaq ONQJNmaksimal bali semestr bo’yicha 23,33 balni tashkil qiladi 
100 – 86 %   23.33   –  20.06     “A’lo”                  
71 – 85 %     16.5     –  20,05    “yaxshi” 
55 – 70 %     12,83   –  16,4     “qoniqarli”          
55 % va undan kam  12,83  va undan kam ball to’plagan talaba YaN qo’yilmaydi. 
 
YAKUNIY BAHOLASH 
YaB  uchun  maksimal  30  ball  ajratilgan.  Fan  bo’yicha  o’quv  mashg’ulotlari  tugashidan  so’ng 
institut test markazida 5 kurs (10 semestr) da “imtixon” qompyuter test sinovi 15 ball Q OSQI 
kafedrada 15 ball va 6 kurs (11,12 semestr) “sinov” OSQI shaklida o’tkaziladi. YaB bosqichiga 
fandan JB va OB dan ijobiy baho olgan talabalar qo’yiladi. 
YaB  ham  100  balli  reyting  tizimida  baholanadi  va  0,3  koeffitsient  bilan  aniqlanadi.  YaB  dan 
qoniqarsiz topshirganlarga deqanat tomonidan qayta topshirish ruxsati bilan amalga oshiriladi. 
YAN NI BAHOLASH MEZONLARI: 
100 – 86 %                     30 – 25,8                      
71 – 85 %                       21,3 – 25,7 
55 – 70 %                       16,5 –  21,2                   
55 % va undan kam         16,49  
Respubliqa  fan  olimpiadasida  qatnashib,  faxrli  urinlarni  egallagan  talabalar  YaB  topshirishdan 
ozod etiladi va unga YaB ning maksimal bali qo’yiladi. 
JB, OB va YaB bo’yicha fanni o’zlashtira olmagan ya’ni 55 % kam ball yiggan talabalar institut 
tomonidan belgilangan muddatda qayta baholashga ruxsat berilishi mumkin. 

 
195 
Talabalar  YaB  natijalarini  bo’yicha  apellyatsiya  komissiyasiga  murojaat  etishlari  mumkin. 
Apellyatsiya komissiyasi 3 a’zodan kam bo’lmagan tarqibda rektor buyrug’i bilan tashkil etiladi. 
Talaba YaN bahosi e’lon qilingan qundan 1 qun davomida ariza yozishlari mumkin. Komissiya 
ariza tushgan quniyoq uz xulosasini e’lon qilishlari qeraq. 
MASALAN:  5 kurslar uchun: 
Talaba Aqramov D.A. OS+I + Test = 85+83= 168:2= 84 x 0,3= 25,2 (yaxshi) 
Talaba Aqramov D.A.ni fan bo’yicha attestatsiyasi quyidagicha o’tkaziladi: 
JB+OB+YaB= 32,5 + 4 +16,3 + 25,2 = 78 ball (yaxshi) 
 
Fan bo’yicha reyting daftarchasini rasmiylashtirish tartibi: 
 
Talaba reytingi: R = V x OG’100= umumiy soat x talabaning bali =100 q 
 
№ 
Fan nomi 
Umumiys
oati 
Ball 
Reyting  
Uqituvchi 
FISh 
Sana 
Imzo 
1  Kommunal 
gigiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test markaziga taqdim etish uchun talabalarning o’zlashtirish qaydnomasini tuldirish shakli 
 
Toshqent Tibbiyot Akademiyasi, Faqultet Tibbiy profilaqtiqa, 
                  Fan _________________,  gurux _____________________________ 
Uqituvchining FISh __________________________________________ 
 
№  FISh 
JN  
JN  
ON  
ON 
6se
10 
Jami 
10 
Jami 

AAA 

45 

20 
 
VI.
 
YAKUNIY QOIDALAR 
 
O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi hamda O’zR VM xuzuridagi Davlat test markazi 
test baholari va reyting ballarning xolisligini tekshirishni tashkil etadi va nazorat qiladi.  
 
Ushbu  Nizomda  belgilangan  masalalar  bo’yicha  kelib  chiqqan  nizolar  qonun  xujjatlari 
asosida xal qilinadi.  
 
 
 
 
 


Download 6.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling