O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi


Download 5.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/29
Sana28.11.2017
Hajmi5.17 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 82. Marixuanna tarkibida biofaol moddalar necha foizni tashkil etadi? 
A.13-15% 
B.2-10% 
C.10-60% 
D.20-80% 
 
83. Gashish tarkibida biofaol moddalar necha foizni tashkil etadi? 
A.13-15% 
B.2-10% 
C.10-60% 
D.20-80% 
 
84. Gashish yog‘i tarkibida biofaol moddalar necha foizni tashkil etadi? 
A.13-15% 
B.2-10% 
C.10-60% 
D.20-80% 
 
 
 
85. 
 
              - bu qaysi moddaning kimyoviy formulasi? 
 
 
A.Kannabidiol 
B.

8-tetragidrokannabinol 
C.

9-tetragidrokannabinol 
D.Kannabinol 
 
86. Pauli reaktivining tarkibi qanday? 
A.2g vanilinni 100 ml asetaldegidni spirtdagi 1% eritmasidagi aralashmasi 
B.2 qism kons. sulfat kislotasini, 3 qism 96
0
 spirtdagi aralashmasi 
0,05% diazotirlangan sulfanil kislotasining 10% karbonat natriy eritmasidagi 
C.aralashmasi 
A.
 
0,05% prochniy goluboy B ni 10% karbonat natriy yoki 1n ishqor 
eritmasidagi aralashmasi. 
 
C
5
H
11
O H
CH
3
CH
3
H
3
C
O
C

268 
 
87. Dyukenua reaktivining tarkibi qanday? 
A.2g vanilinni 100 ml asetaldegidni spirtdagi 1% eritmasidagi aralashmasi 
B.2 qism kons. sulfat kislotasini, 3 qism 96
0
 spirtdagi aralashmasi 
C.0,05% diazotirlangan sulfanil kislotasining 10% karbonat natriy eritmasidagi 
aralashmasi 
D.0,05% prochniy goluboy B ni 10% karbonat natriy yoki 1n ishqor eritmasidagi 
aralashmasi. 
 
88. Buke reaktivining tarkibi qanday? 
A.2g vanilinni 100 ml asetaldegidni spirtdagi 1% eritmasidagi aralashmasi 
B.2 qism kons. sulfat kislotasini, 3 qism 96
0
 spirtdagi aralashmasi 
C.0,05% diazotirlangan sulfanil kislotasining 10% karbonat natriy eritmasidagi 
aralashmasi 
  D.0,05% prochniy goluboy B ni 10% karbonat natriy yoki 1n ishqor eritmasidagi 
aralashmasi. 
 
89.
 
Nasha tarkibidagi kannabinoidlarni narkologik aktivligini farmakologik   
tekshirish qanday amalga oshiriladi? 
A.sichqonlarda ingalyasion usulda 
B.quyonning quloq venasiga yuborib 
C.baqaning orqasiga tomizib 
   D.mushukning ko‘ziga tomizib 
 
90.
 
Nasha komponentlarining  gaz-suyuqlik xromatografik tahlilida ichki standart 
sifatida nima qo‘llaniladi? 
A.Morfin gidroxlorid 
B.Kokain gidroxlorid 
C.Geroin 
   D.Strixnin 
 
91. Nasha tarkibidagi narkotik ta‘sirga ega bulgan modda. 
A.Kannabinol 
B.Tetragidrokannabinol 
C.Kannabidiol 
    D.

9
-TGK-9-karbon kislota  
 
92.  Benzodiazepin  xosilalari  preparatlari  bilan  zaharlanishda  nechta  klinik 
stadiya kuzatiladi? 
A.mudrash, engil uxlab qolish (apatichnost) 
B.yuzaki koma: bexush bo‘lib qolish (poverxnostnaya koma); 
C.xushdan ketish (koma) 
D.Barcha javoblar to‘g‘ri. 
 

269 
 
93. Benzodiazepinlarni biologik  ob‘ektdan ajratib olish kim tomonidan tavsiya 
etilgan usul yordamida amalga oshiriladi? 
A.E. M. Salomatin 
B.B. I. Izotov 
C.Stass-Otto 
D.Vasileva 
94. 
O
2
N
NH
C
N
C
6
H
5
C
O
CH
2
bu qaysi moddaning kimyoviy formulasi? 
A.Nitrozepam 
B.Diazepam 
C.Xlordiazepoksid 
D.Oksazepam 
 
95.
 
Nitrozepamning sinonimlarina ko‘rsating. 
A.Eunoktin 
B.Magadon 
C.Radedorm 
D.Barcha javoblar to‘g‘ri. 
 
96.
 
1,4- benzodiazepinlarning miqdoriy taxlili qaysi usulda amalga oshiriladi? 
A.FEK 
B.UB-SF 
C.Argentometrik 
D.To‘g‘ri javoblar A va V 
 
97.
 
Aminazinni  aniqlash  uchun  sud  kimyo  analizida  qaysi  reaksiya 
qo‘llaniladi? 
A.Dragendorf reaktivi bilan 
B.Vagner reaktivi bilan 
C.Marki reaktivi bilan 
D.Reyneke  tuzi bilan 
 
98.
 
Aminazin  miqdorini  aniqlash  uchun  sud  kimyo  amaliyotida  qanday 
usuldan foydalaniladi? 
A.Nefelometrik 
B.spektrofotometrik 
C.Suvsiz sharoitda titrlash 
D.Kolorometrik 
 

270 
 
99.  
S
N
C H
2
C H
2
C H
2
2 H C l
C l
N
N
C H
2
C H
2
O H
- bu qaysi moddaning kimyoviy 
formulasi? 
A.Aminazin 
B.Propazin 
C.Etaperazin 
D.Tizersin 
 
100.   Propazin fenotiazin hosilalarining qaysi guruhiga mansub? 
A.Alifatik hosilalari. 
B.Piperazin hosilalari. 
C.Piperidinosilalari. 
D.To‘g‘ri javob yo‘q. 
      
 
9.
 
Glossariy 
 
1.
 
Toksikologiya  —  zaxarli  moddalarni  organizmga  ta‘sirini,  organizmda 
bo‘ladigan o‘zgarishlarni o‘rganadigan fan. 
2.
 
Zaxarli  moddalar  —  kam  miqdorda  organizmga  kuchli  yoki    toksik  ta‘sir 
ko‘rsatuvchi moddalar. 
3.
 
Ksenobiotiklar—grekcha –xeno- yot,  bioѕ- xayot, ya‘ni xayotga yot moddalar. 
4.
 
Zaxarlanish  –  zaxarli  moddalarning  organizmga  kuchli  ta‘sir  etishidan  kelib 
chiqadigan kasallik. 
5.
 
Giyohvandlik  vositalari  va  psixotrop  moddalarning  analoglari  —  kimyoviy 
tuzilishi  va  xossalariga  ko‘ra  giyohvandlik  vositalari  va  psixotrop  moddalarga 
o‘xshash,  ular  singari  ruhiyatga  faol  ta‘sir  etuvchi,  kelib  chiqishi  sintetik  yoki 
tabiiy moddalar; 
6.
 
Preparat  —  moddalarning  har  qanday  fizik  holatdagi,  tarkibida  bitta  yoki  bir 
nechta giyohvandlik vositalari yoxud psixotrop moddalar bo‘lgan aralashmasi; 
7.
 
―PDK‖ – ruxsat etilgan modda miqdori. 
8.
 
―OBUV‖ — taxminiy zararsiz modda miqdori. 
9.
 
LD 50 – 50% xayvonlarda ulimga olib keladigan mikdor. 
10.
 
Zaharvandlik  (toksikomaniya)  —  psixotrop  moddalarga,  shuningdek  dorilik 
xususiyatiga  ega  bo‘lmagan,  kelib  chiqishi  sintetik  yoki  tabiiy,  giyohvandlik 
vositalarga  o‘xshash  ruhiyatga  faol  ta‘sir  etuvchi  moddalarga  ruhiy-jismoniy 
qaramlik bilan bog‘liq kasallik. 
11.
 
Maxsus  vakolatli  organlar  —  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi 
tomonidan  belgilanadigan  vakolatlarga  muvofiq  giyohvandlik  vositalari, 

271 
 
psixotrop  moddalar  va  prekursorlarning  muomalada  bo‘lishi  sohasidagi 
boshqaruv va nazoratni amalga oshiruvchi organlar. 
12.
 
Morfinizm – Morfinga o‘rganib qolish,  undan qayta  qo‘llanilganda, unga 
moyillik tug‘ilishi.  
13.
 
Kokainizm—kokainga o‘rganib qolish,  undan qayta  qo‘llanilganda, unga 
moyillik tug‘ilishi.  
14.
 
Nashavandlik-- Nashaning har xil turli preparatlari ta‘siridan kelib chiqadigan  
narkomonlikni nashavandlik deb nomlanadi. 
15.
 
Ekstraksiya—Turli  ob‘ektlardan moddalarni mos erituvchi yordamida ajratib 
olish. 
16.
 
Ekstragent--  Ekstraksiyada  ishtirok etadigan erituvchi. 
17.
 
Extractant - Solvent extraction involves the transfer of one (or more) of soluble 
substances contained in the feed solution, in another immiscible liquid 
(extractant). 
18.
 
Ekstrakt- extractant enriched with soluble substances called extract 
19.
 
Metabolizm—grekcha metabol – aylanish, o‘zgarish so‘zidan kelib chiqqan 
bo‘lib, moddaning bir kimyoviy tuzilishdan boshqa kimyoviy tuzilish holatiga 
o‘zgarishi. 
20.
 
Metabolitlar—Organizmga kirgan moddalarning o‘zgarishga uchragan 
mahsulotlari. 
21.
 
Summatsiya (additivlik) – kombinatsiyada ta‘sir kursatishi natijasida ta‘sirlarni 
yigilib kushilgan effekti xolati 
22.
 
Potensiyalanish (sinergizm) – ta‘sir effektining oshishi; kushma ta‘sirga 
nisbatan kuprok effekt  
23.
 
Antagonizm – oddiy kushma ta‘sirga nisbatan past bulgan kombinatsiyadagi 
ta‘sir effekti 
24.
 
Kimyoviy sifat taxlili – bunda taxlil ob‘ekti kanday komponentlardan tarkib 
topganligini, ya‘ni kimyoviy elementlarni, ionlar, atomlar, atom guruxlarini va 
molekulalarni tekshiriluvchi modda tarkibidan aniklaydi. Sifat taxlili jarayoni 
chinligini aniklash, identifikatsiyalash yoki bor-yukligini aniklash deb ataladi. 
25.
 
Mikdoriy taxlil – moddaningyoki ob‘ektning mikdoriy tarkibini belgilaydi. 
Mikdoriy taxlil jarayoni deb konsentratsiyani yoki massani aniklashga aytiladi.  
26.
 
Instrumental taxlil usullari (fizik va fizik-kimyoviy) – moddaning ulchash 
mumkin bulgan fizik xususiyatlari bilan ularning sifat va mikdoriy tarkibiga 
boglikligiga asoslangan usllar. 
27.
 
Kimyoviy taxlil usullari – usullarning asosiy boskichi bulib analitik reaksiya 
xisoblanadi, bunda analitik signalni kuzatish murakkab jarayonsiz bajariladi 
(sifat taxlilida bu – reaksiyaning tashki effekti) 
28.
 
Fizik taxlil usullari – bunda asosiy boskich bu – analitik signalni ulchash va uni 
taxlil kilish 
29.
 
Fizik-kimyoviy taxlil usullari- analitik signalni reaksiya mobaynida yoki 
analitik reaksiyani utkazgandan sung kullaniladi. 
30.
 
Taxlil usuli – taxlil ob‘ektining kimyoviy tarkibi tugrisida axborot olishning 
umumiy fizikaviy prinsipi, ya‘ni tekshiriluvchi ob‘ektni va aniklanuvchi 

272 
 
komponentni inobatga olmagan xolda tarkibni aniklashning universal va nazariy 
asoslangan usuli 
31.
 
Taxlil uslubi- bitta yoki bir necha komponentlarni mikdorini aniklashda ob‘ektni 
taxlili uchun kerak bulgan barcha jarayonlarni tulik yoritib berilishi 
32.
 
Tahlilining anikliligi, ishonchliligi, xaqiqiyligi –( tahlil natijalarining tizimli 
xatoligi nolga intiladi) va ularning qaytaruvchanligi taxlil natijalarining bir-biriga 
yaqinligini ko‗rsatadi. 
33.
 
 Sezgirlik – usulning kam miqdordagi moddalarga qo‗llanilishini ko‗rsatadi. 
34.
 
Xususiylik  –  bu usulning xarakteristikasi bo‗lib, boshqa komponentlarning 
xalaqit beruvchi ta‘sirini aniqlaydi. 
35.
 
Tezkorlik – tahlilga va natijalarini olishga sarflanadigan vaqtni tasniflaydi.  
36.
 
Tahlilga tayyorlash – ob‘ektni tahlilini amalga oshirishda jarayonlarning 
yig‗indisi (maydalash, gomogenlash, ekstraksiya, gidroliz, cho‗ktirish va b.) 
namunani davomiy tahlilga makbul shaklga keltirish maqsadida (quruq qoldiq, 
eritma va b.), moddaning xolati (asos, tuz ko‗rinishida, kon‘yugatlarni gidroliz 
mahsulotlari), xamda  konsentrlash yoki suyultirish, xalaqit beruvchi 
komponentlarni yo‗qotish. 
37.
 
Xromatografiya – bu qo‗zg‗oluvchi va qo‗zg‗almas fazadagi moddalarning 
adsorbsiya va desorbsiya xodisalariga asoslangan jarayon. 
38.
 
Qog‗oz  xromatografiyasi – maxsus qog‗ozlarda moddalarning taqsimlanish 
jarayoni.   
39.
 
YUpqa qatlam  xromatografiya – moddalarning yupqa qatlam sorbent 
yuzasida ajralishi.  
40.
 
Gaz-suyuqlik xromatografiyasi (GSX) – eng zamonaviy ko‗pkomponentli 
tahlillar uchun mo‗ljallangan. (qo‗zg‗almas faza- suyuqlik va  qo‗zg‗oluvchi faza 
— qattiq faza yuzasiga shimdirilgan suyuqlik). Moddalarning ajralishi turli 
uchuvchan va eruvchanlik xususiyatlariga asoslangan jarayon.  
41.
 
YUqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YUSSX) – yuqori bosimdagi va 
tezkor suyuqlik xromatografiyasi, ajralish mexanizmining qanday bo‗lishidan 
qat‘iy nazar qo‗zg‗oluvchi faza - suyuqlik. 
42.
 
Plastinka – bu oyna (folga yoki poliefir plyonka) yuzasiga sorbent 
yopishtiriladigan moslama. 
43.
 
Kolonka — modda komponentlarini ajratish uchun o‗zida xromatografik sorbent 
saqlaydi 
44.
 
Elyuent —  qo‗zg‗oluvchi faza (erituvchi yoki erituvchilar aralashmasi): gaz, 
suyuqlik. 
45.
 
Xromatogramma — vaqt birligida modda komponentlarini ajralishga 
bog‗liqligini qayd etish natijasi.  
46.
 
Detektor — kolonkadan chiqayotgan moddalarning signallarini qayd qiluvchi 
qurilma. 
47.
 
Xromatograf —  xromatografiyani bajarish uchun mo‗ljallangan asbob. 
48.
 
 R
f
 ko‗rsatkichi  - dog‗ning ko‗tarilish ko‗rsatkichi bo‗lib, plastinkaning 
o‗lchamiga, ajralish vaqtiga va konsentratsiyasiga bog‗liq emas

273 
 
49.
 
Ultrabinafsha spektroskopiya - (UB spektroskopiya)- moddalarning 
ultrabinafsha nurida yutilishini ko‗rsatadi.   
50.
 
Fotometrik thlil –Bunda rangli moddalar yoki mos reagent bilan xosil qilgan 
rangli maxsulotlarining infraqizil va ultrabinafsha nurida yutilishini ko‗rsatadi. 
51.
 
Optik zichlik – moddaning 1 sm qatlam qalinligida (kyuvetada) nur yutish 
ko‗rsatkichi.    
 
 
1.
 
Токсикология - (греческ. toxikon – яд, logos – учение) – наука, которая  
2.
 
изучает токсические свойства химических веществ и их воздействие на  
3.
 
живые организмы и экосистемы.  
4.
 
Токсичность-  это  способность  химических  веществ  действовать  на 
биологические объекты, вызывая их нарушение 
5.
 
Ядовитые вещества - В токсикологии вредным веществом (ядом) называют 
любое    химическое  вещество,  которое  при  взаимодействии  с  организмом 
вызывает  заболевание или гибель (интоксикацию, отравление и т.д.). 
6.
 
Токсикант    -  вещества,  которые  вызывают  не  только  интоксикацию,  но 
провоцируют  и  другие  формы  токсического  процесса  (организма  и 
биологических систем иных уровней организации – клеток, популяций) 
7.
 
Ксенобиотики  -  это  чужеродные  для  организма  химические  соединения, 
которые  в  любом  количестве  оказывают  на  организм  отрицательное 
воздействие. 
8.
 
Отравление  -  патологическое  состояние  или  нарушение  функций 
биологических систем, которое развивается при  взаимодействии токсиканта 
с организмом, называют интоксикацией вещества или отравлением. 
9.
 
Токсикометрия  – это совокупность методов, а ткже приемов исследований 
для количественной оценки токсичности и опасности вредных веществ.  
 Кумуляцией  -  Вредное  вещество  может  постепенно  накапливаться  в 
организме  при  повторных  воздействиях.  Это  явление  называется  (или 
материальной  кумуляцией),  когда  поступления  вещества  в  организм  
превышает выведение яда из него. 
10.
 
ПДК  -  в  основу  гигиенической  классификации  положена  количественная 
оценка  опасности  химических  соединений,  полученная  на  основании 
экспериментальных  данных  по  определению  их  предельно-допустимой 
концентрации 
11.
 
Ориентировочный 
безопасный 
уровень 
воздействия 
(ОБУВ)-  
предварительные  величины  ПДК,  в  частности,  полученные  с  помощью 
расчетных методов, в настоящее время обозначаются термином ОБУВ.  
 LD  50  -  величины  средних    смертельных  доз  или  концентраций  выбраны 
потому,  что  эти  величины,  соответствующие  гибели  50%  подопытных 
объектов, наиболее статистически достоверны 
12.
 
Наркомания  -  Всемирная  организация  здравоохранения  определила 
наркоманию  как  состояние  эпизодического  или  хронического  отравления, 
вызванного повторяющимся введением наркотика 

274 
 
13.
 
Морфинизм - опиумный тип зависимости вызывают опиум, морфин, кодеин 
и др. алкалоиды содержащиеся в млечном соке мака. 
14.
 
Кокаинизм  -  вызывается  кокаином,  который  принадлежит  к  группе  самых 
старых  психостимулирующих  средств.  Появляется  непреодолимое  желание 
повторного потребления наркотика.  
 Гашишизм  -  тип  зависимости  вызывают  препараты  индийской  или  южной 
конопли (марихуана, гашиш). 
15.
 
Экстра кция (от лат. extraho — 
извлекаю) — 
способ 
извлечения вещества из раствора или 
сухой 
смеси 
с 
помощью 
подходящего растворителя (экстраге нта).  Для  извлечения  из  смеси 
применяются растворители, не смешивающиеся с этой смесью. 
16.
 
Экстрагент  -  Жидкостная  экстракция  предполагает  перенос  одного  (или 
больше) растворимых  веществ,  содержащихся  в подаваемом  растворе,  в 
другую несмешиваемую жидкость (экстрагент). 
17.
 
Экстракт- 
экстрагент, 
обогащенный 
растворимыми 
веществами, 
называется экстракт 
18.
 
Метаболи зм (от греч. μεταβολή —  «превращение,  изменение»),  илиобмен 
веществ — 
набор химических 
реакций, 
которые 
возникают 
в 
живом организме для поддержания жизни. 
19.
 
Метаболи ты (от греч. μεταβολίτης, metabolítes) — 
продукты метаболизма каких-либо соединений
.
  
20.
 
Суммация 
(аддитивность) 
– 
явление 
аддитивных 
эффектов, 
индуцированных комбинированным воздействием;   
21.
 
Потенцирование  (синергизм)  –  усиление  эффекта  действия  ;  эффект 
больше, чем суммация;  
22.
 
Антагонизм  –  эффект  комбинированного  воздействия,  менее  ожидаемого 
при простой суммации.  
 
23.
 
Качественный  химический  анализ  -устанавливает,  из  каких  компонентов 
состоит объект анализа, т.е. определяет химические элементы, ионы, атомы, 
атомные  группы  и  молекулы  в  анализируемом  веществе.  Процедурой 
качественного 
анализа 
называется 
обнаружение, 
идентификация 
(«отождествление») или открытие.  
24.
 
Количественный  анализ  -устанавливает  количественный  состав  вещества 
или  объекта  анализа.Процедурой  количественного  анализа  называется 
определение концентрации или массы.  
25.
 
Инструментальные  методы  анализа  (физические  и  физико-химические)  – 
методы,  основанные  на  использовании  зависимостей  между  измеряемыми 
физическими  свойствами  веществ  и  их  качественным  и  количественным 
составом. 
26.
 
Химические  методы  анализа  –  основная  стадия  методов  –  аналитическая 
реакция, при этом измерение аналитического сигнала проводят без сложных 
операций (в качественном анализе – это внешний эффект реакции). 

275 
 
27.
 
Физические  методы  анализа  –  основная  стадия  –  измерение 
аналитического сигнала и его расшифровка. 
28.
 
Физико-химические методы анализа – аналитический сигнал используют в 
ходе аналитической реакции или после ее проведения. 
29.
 
Метод  анализа  –  общий  физический  принцип  получения  информации  о 
химическом  составе  объекта  анализа,  т.е.  универсальный  и  теоретически 
обоснованный 
способ 
определения 
состава 
безотносительно 
к 
определяемому компоненту и (обычно) к анализируемому объекту.  
30.
 
Методика  анализа – подробное описание всех операций, необходимых для 
анализа объекта на содержание всех или только данного компонента. 
31.
 
Точность, 
надежность, 
достоверность 
результатов 
анализа 
- 
(систематическая  погрешность  результатов  анализа  стремится  к  нулю)  и  их 
воспроизводимость,  которая  показывает  степень  близости  друг  к  другу 
результатов отдельных измерений при анализе пробы материала;  
32.
 
Чувствительность    –  применимость  методики  для  низких  концентраций 
определения компонента.  
Селективность    (избирательность)  методики  –  это  характеристика 
методики  анализа,  которая  определяет  мешающее  влияние  посторонних 
компонентов пробы; 
33.
 
Экспрессность  -  характеризует  время  проведения  анализа  и  получения 
результатов. 
34.
 
Пробоподготовка  -  совокупность  действий  над  объектом  анализа 
(измельчение,  гомогенизация,  экстракция,  гидролиз,  осаждение  и  пр.)  с 
целью превращения пробы в подходящую для последующего анализа форму 
(сухой  остаток,  раствор  и  пр.),  состояние  вещества  (основание,  солевая 
форма,  гидролиз  конъюгатов  и  пр.),  а  также  для  концентрирования  или 
разбавления, устранения мешающих анализу компонентов. 
35.
 
Хроматография – процесс, основанный на многократном повторении актов 
сорбции  и  десорбции  вещества  при  перемещении  его  в  потоке  подвижной 
фазы вдоль неподвижного сорбента. 
36.
 
Бумажная    хроматография  –  разделение  веществ  проводится  на 
специальной бумаге.  
37.
 
Тонкослойная  хроматография – разделение веществ проводится в тонком 
слое сорбента. 
38.
 
Газожидкостная  хроматография  (ГЖХ) – один  из  самых  современных 
методов  многокомпонентного  анализа.  (неподвижная  фаза  —  жидкость, 
нанесенная на твердый носитель). Процесс разделения основан на различиях 
в 
летучести, 
растворимости 
(или 
адсорбируемости) 
разделяемых 
компонентов. 
39.
 
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) — жидкостная 
хроматография  высокого  давления,  скоростная  жидкостная  хроматография, 
независимо от механизма разделения подвижная фаза в ВЭЖХ — жидкость. 
40.
 
Пластинки  -  подложки  для  сорбента    обычно  изготавливают  из  стекла, 
алюминиевой фольги или полиэфирной пленки.  
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling