O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/10
Sana05.04.2017
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.

 

N.Rahimjonov. O`zbek sovet adabiyotida poema. T.1986 

5.

 

N.Rahimjonov  Ilmiy tafakkur  jilolari. T., 1991 y. 

6.

 

O`zbek    adabiyotida    janrlar    tipologisi    va    uslublar    rang-

barangligi. T. , 1998.  

7. www. Adiblar. uz. 

8. www. Ziyo istagan qalblar uchun.uz. 

9. U.Normatov, H.Boltabev. ngi nazariy tamoyillar. “Jahon adabiyoti” 

jurnali. 2004 yil. Mart.154-163-betlar. 

 

7-MAVZU: BUGUNGI KUN PUBLITSISTIKASI VA DAVR MEZONI 

REJA: 

1.  Jamitning  ma’naviy  taraqqiyotida,  kishi  o`zligini  anglashda 

publitsistikaningo`rni. 

2. O`zbekiston prezidenti I.Karimov asarlari tahlili. 

3,  «Paxta  va  o`zbeklar  ishi»  masalalari  yoritilgan  publitsistik  asarlar 

tahlili. 

4.  Bugungi  o`zbek  publitsistikasida  ekologi  va  tarixga  munosabat 

masalasi. 

TANCH  SO`Z  VA  IBORALAR:  publitsistika,  ijtimoiy-siyosiy  hayot 

masalalarini  yoritadigan  barcha  turdagi  asarlar:  publitsistik  maqolalar, 

ocherk,  pamflet,  murojaatnoma,  felg’eton,  pamflet  -  biror  ijtimoiy  tuzum 

voqeligi  yoki  siyosiy  parti  faoliyati,  programmasi,  kamchiligi  ustidan  o`tkir 

hajv orqali qiluvchi kichik satirik adabiy asar. 

O`zbek  publitsistikasi  tarixiningboshlanishi  ba’zi  tadqiqotlarda  o`zbek 

tilida  matbuot  paydo  bo`lgan  vaqtdan  -  1870  yilda  «Turkiston 

vilotininggazeti»  chiqa  boshlaganidan  hisoblanadi.  Darhaqiqat,  qator 

matbuotningpaydo 

bo`lishi 

bilan 

bog`liqdir. 

SHundan 

so`ng, 

“Tarjumon”,“Oina”, “Xurshid” kabi matbuot nashrlari o`zbek publitsistika 

rivojida muhim o`rin tutdi.  

Inson 

tafakkuriningo`ziga 

xos 

ifodalanish 

usullaridan 

biri 

publitsistikadir. 

Publitsistikaningbosh 

xususiyati fikr-tushunchani 

mantiqiy muhokamalar tarzidan ifodalashdan iboratdir. 

Bundan  ko`rinptiki,  publitsistika  hayot,  jamit,  to`zumda  ro`y  bergan, 

berayotgan,  shuningdek,  o`z  davlati  va  ja’on  siyosati,  mafkurasi  mo’itini 

anglash,  anglatishda  juda  samarali  xizmat  qilgan  hamda  qilib  kelmoqda. 

Istiqloldan  keyin  publitsistika  oldida  juda  kagga  masala  ko`ndalangbo`ldi. 

Bu  ham  bo`lsa  mustaqillik  mo’itini  anglatish  va  murakkab  bozor  iqtisodi 

yo`liga  o`tish  davridagi  murakkabliklarni  aql-zakovat  bilan  ‘al  qilishdir. 

Ma’lumki,  xatoliklarni,  kamchiliklarni  esa  o`tmish  tajribalarini  ijodiy 

o`zlashtirmasdan  bartaraf  qilib  bo`lmaydi.  O`z-o`zidan  aniqki,  bunga 

erishishda badiiy publitsistikaningroli kattadir. 

So`nggi yillarda o`zbek publitsistikada quyidagi masalalar yoritilmoqda: 1,Bozor iqtisodiga o`tish masalasi. 

2.«Paxta va o`zbeklar ishi» masalasi. 

Z.Sud va prokuraturadagi adolatsizlik va islohotlar masalasi. 

4.Farg`oyana va Piskent fojiasi. 

5.Ekologi masalasi. 

b.Sobiq sosialistik tuzum illatlarini fosh qilish masalasi. 

7.Madaniyat va ma’navit kamoloti masalasi, 

8.Medisina sohasidagi inson qismatiga loqaydlik va bilimsizlik masalasi. 

9.Diniy oqimlarga munosabat masalasi. 

10.  Turli  ijtimoiy  masalalar:  odam  savdosi,  mardikor  ayol,  turmush 

tarzi, giyo’vandilik  va b. 

Biriichi  masala  mo’itini  anglatishda,  o`z-o`zidan  aniqki,  prezidentimiz 

asarlari  katta  rol  o`ynaydi.  Davlatimiz  ra’bari  Islom  Karimovningqator, 

xususan, «O`zbekiston XXI asrga intilmoqda», “YUksak ma’navit engilmas 

kuchdir”  kitoblarida  bu  masalalar  chuqur  ilmiy  asosda  atroflicha 

yoritilgan.  

Bizningbosh strategik maqsadimiz bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin 

demokratik  jamit  barpo  etishdir.  YUrtimizda  shaydigan  barcha  insonlar 

uchun  millati,  tili  va  dinidan  qat’iy  nazar  munosib  xayot  sharoiti  ratib 

berish,  rivojlangan  demokratk  mamlakatlardagi  kafolatlangan  turmudt 

darajasi va erkinliklarni ta’minlash davlatimiz siyosatini ifodalaydi. 

Prezidentimizning1992  yilda  nashr  etilgan  «O`zbekistonningo`z  istiqlol 

va  taraqqiyot  yo`li»  asari  milliy  istiqlol  mafkurasi  uchun  milliy  asos, 

ma’naviy  hayot  uchun  yo`l-yo`riq  bo`ldi.  Asarning«Mustaqil  O`zbekistonni 

rivojlantirishningma’naviy-axloqii  negizlari»  deb  atalgan  bobida  ilgari 

surilgan  umuminsoniy  qaritlarga  sodiqlik;  xalqimizningma’naviy  merosini 

saql.ash  va  rivojlantirish;  inson  o`z  imkonitlarini  erkin  namoyish  qilishi; 

vatanparvarlik  tamoyillari  istiqlol  mafkurasi  uchun  asos  bo`luvchi, 

qoidalardir. 

Prezident  Islom  Karimov  «Jamit  taraqqiyotiningasosi,  uni  nuqarrar 

‘alokatdan qutqarib qoladigan gona kuch -  ma’rifatdir, degan edi. Ana igu 

konsepsi  prezident  siyosatiningva  bosh  islo’atchilik  vazifasini  bajarayotgan 

davlatimiz strategisiningasosini belgilaydi. 

YOqubjon 

Xo`jamberdiev 

«O`zbek 

ishi» 

kitobida 

publitsistikaningikkinchi  masalasiga  kengto`xtagan.  U  «o`zbeklar  ishi» 

maqolasida 

shunday 

yozadi: 

«Keyingi 

yillarda 

«O`zbekistondagi 

poraxo`rlikni», 

«O`zbekistondagi 

qo`shib 

yozish» 

kabi 

jumlalarni 

takrorlash  odat  tusiga  kirib  qoldi.  Bu  hisob  matbuotda  o`qish,  katta 

minbarlarda, 

mehmonxonalarda, 

Moskva, 

Leningrad 

va 

boshqa 

shaharlardagi bozorlar, ko`cha-kuylarda eshitish mumkin. 

Bularni  yozishdan  maqsad  respublikamizda  haqiqatan  ham  sodir 

bo`lgan  qo`shib  yozishlarni,  poraxo`rlikni,  ko`zbo`machiliklarni  oqlash 

emas.  Maqsad  janotchilarningkengmehnatkashlar  ommasiga,  paxtaning- 

haqiqiy o`zbek ishiningog`ir mehnatini elkasida tutib turgan dehqonga hech 

aloqasi yo`qligini aytish, xolos» deb kuyinadi, 

«Rahimaningoq  paxtasi»  maqolasida  o`quvchilarningpaxtaga  jalb 

qilinishi  tufayli  ta’lim-tarbi  ishi  nihotda  susayib  ketganligini  misollarda 

ochib  beradi.  «YUrakdagi  tugun»  maqolasida  qishloq  dehqonlariningog`ir 

sharoiti xususida, undagi murakkabliklar haqida yozadi. 

Kitobning«Haqiqatningo`tkir ko`zlari» bo`limida berilgan «Sirli hovo`z» 

,  «Javobsiz  qolgan  savollar»,  «Farg`oyanadagi  fojia»  maqolalarida 

loqaydlik,  adolatsizlik  masalasi  ko`tarilgan.  Ilhomjonningaytganlarini 

o`qigan odamningbadani titrab ketadi va Rossi askarlariningtutgan ishidan 

juda  katta  haqiqat  ochiladi,  shuningdek,  Farg`oyana  fojiasini  yuzaga 

keltirganlar kimligi, undan maqsad nima ekanligi  inkishof bo`ladi. 

Karim  Bahriev    «Baliq  va  qarmoq»    maqolasida  shunday  ezadi:  «Xalq 

qanchalik  boqimanda  bo`lsa,  kam  o`ylasa,  totalitarizm  shuncha  kuchlidir. 

Demokratik tuzum esa uningaksidir, u xalqningfa’ligiga tanadi, mulkni elga 

beradi,  mulk  olgan  odamlar  tajriba  orttira  boshlaydilar,  fikrlashga 

tushadilar.  Tuxum  olsangbir  eysan,  tovuq  olsangmingeysan»  deb  falsafiy 

fikrlaydi.  SHu  muallifning«Vatan  orzusi»  nomli  maqolasida  inson  va  jamit 

kamolotiningasosi tafakkurda degan muhim va to`g`ri fikrni ilgari suradi, U 

yozadi; «Kamolotninguch yo`li bor: tajriba (achchiq yo`l), taqlid (oson yo`l), 

tafakkur (og`ir yo`l) bilan inson o`zligini topadi. Taqdidu tajribani ko`rdik,  

endi  tafakkur  davridir.  At-Termiziy  «O`z  mulkini  himo  qilayotib  halok 

bo`lgan  kishi  dini  islom  janginingshahidiga    barobardur».  «Otang-  bozor, 

onang-bozor».  «Boz»  degani  «o`yin»  deganidir.  Molu  mulkingni  tikasan, 

goh foyda qilasan, goh zarar - yutasan, yutqazasan... 

Abdunabi 

Haydarovning«Qotilningarmoni», 

Akbar 

Jonuzoqovning«qo`lbola 

qotil», 

Bekqul 

Egamqulovning«Qotil 

ayol» 

maqolalarida  faqat  sud  va  va  adli  masalalari  bilan  cheklanib  qolmasdan, 

jinotningkelib  chiqish  sabablarini  ochish  borasida  ijtimoiy  muammolarga 

diqqatni tortishi bilan muhimdir. 

TEKSHIRISH SAVOLLARI: 

1.O`zbek publitsistikasi qachon yuzaga kelgan? 

2.Butungi kun publitsistikada qanday masalalar yoritilmoqda? 

Z.Bozor  iqtisodi  mo’itini  anglashda  kimningasarlari  dasturamal  rolini 

o`tamoqda va qanday asarlar? 

4.Hayotdagi  adolatsizliklarni  fosh  qilgan,  Farg`oyana  fojiasiningkelib 

chyqishiningasl  sabablari  va  undan  qanday  maqsad  ko`zlanganligi  ochib 

berilgan  qanday  publitsistik  maqolalarni    bilasiz,  ular  kimlarningqalamiga 

mansub? 

5.Inson  va  jamitningiqtisodiy  hamda  ma’naviy  kamolotida  bugungi 

publitsistikaningo`rni qanday?  

ADABIYOTLAR: 

1.  I.Karimov.  O`zbekiston  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat,  mafkura.  T., 

1998. 

2. O.Togaev. O`zbek badiiy publitsistikasi. «Fan», T., 1973.  

Z. Solijonov Y. Men sizdan saboq oldim.  

4. O.Tog`aev. Publitsistika janrlari, T., 1976.  

5. O.Tog`aev. Qahramon - ijtimoiy hodisa. T., 1986.  

6. Narzulla Jo`raev. Agar ogo’ sen... T., 1998.  

8. Narzulla Jo`raev. Tarix falsafasi. T., 1999.  

9. YOqubjon Xo`jamberdiev. O`zbeklar ishi. T., 1990. 

10.  U.Normatov,  H.Boltabev.  ngi  nazariy  tamoyillar.  “Jahon  adabiyoti” 

jurnali. 2004 yil. Mart.154-163-betlar. 

8- MAVZU:   HOZIRGI O’ZBEK ADABIYOTIDA HIKOYA  JANRI  

REJA: 

1.

 

Mohitni ochib beruvchi hikolar. 

2.

 

Ma’naviy-axloqiy  masalalar  insonningruhiy  dunyosi  orqali  ochib 

berilgan hikolar.  

3.

 

Psixologik hikolar. 

4.

 

Tarixiy mavzudagi hikolar 

Tanch  so’z  va  iboralar:  hayot  mo’itini  ochuvchi  ‘iko,psixologik  ‘iko, tarixiy ‘iko, tasviriy ‘iko, badiiy tafakkur – ijodkorninghayot, jamit, kunlik 

turmush,  inson  xususidagi  individual  o`y-fikrlari,  mulohazalarini  badiiy 

asar  voqealari,  qahramoni  xatti-harakati,  faoliyati  orqali  ifodalanishi.  

Hiko-  ayni  kunlarda,  o`tmishda  kechgan,  kechayotgan  voqelik  haqida 

dolzarb badiiy umumlashma sovchi hayot barometri, hozirjavob janr. 

Keyingi  yillarda  o`zbek  hikochiligida  o`ziga  xos  uyg`oyanish,  ngilanish 

jarayoni 

kechmoqda. 

Ma’lumki, 

badiiy 

ijodda 

muayyan 

yo`nalishningvujudga  kelishi  tasodifan  ro`y  bermaydi,  balki  har  qanday 

tamoyilningvujudga  kelish  tarixi,  qo`lami,  miqyosi  va  istiqboli  bo`ladi. 

Badiiy  adabiyotdagi  tamoyillariningvujudga  kelishi  badiiy  tafakkurdagi 

o`zgarishlar  jarayonidan  boshlanadi.  SHunday  o`zgarishni  istiqbol  berdi. 

Albatta  ngicha  tafakkurningsamarasi  ngicha  qarashdagi  ijoddir.  SHunday 

ijodningbiri Asqad Muxtorning«Fano va baqo» hikosidir. 

Hiko 1992 yilda totalitar jamit mafkurasidan holi mustaqillik tug`dirgan 

imkonit  tufayli  sharq  falsafasi  tamoyilida  yozilgan.  Unda  insonningikki 

dunyosi - fano va baqo xususida fikr yuritiladi. 

SHarq  falsafasi  «Quroon»  va  «Hadis»larda  ilgari  surilgan  fikrlarga 

ko`ra,  inson  foniy  dunyodagi  hayoti  uningoxiratini  belgilaydi.  Ma’lumki, 

sovet  mafkurasi  buni  inkor  qilganligi  uchun  ko`pchilik  insoniylik 

mezonlariga  qarshi  yul  tutishgan,  oxiratni  o`ylashmagan.  Lekin  hayot 

haqiqatidan  Ma’lumki,  butun  umri  fosikdikda  o`tgan,  uningevaziga  hayoti 

xshi kechganligidan bu xususida umuman o`ylab ko`rmagan kas ham o`limi 

ko`ziga  ko`ringanda  o`z  gunohlarini  tan  oladi,  vijdoni  qiynaladi.  Hikoda 

xuddi  mana  shu  xaqiqat  Xolxo`ja  va  Ochil  obrazlari  faoliyatida  ochib 

beriladi. 

Hikoni 

o`qigan 

kitobxon 

qahramonlar 

qalbidagi 

diyonatsizlikningtub asosi totalitar to`zumningo`zida degan xulosaga keladi. 

Buni  Xolxo`ja,  Ochil  ochiq  e’tirof  etishadi.  Ajal  ularningbo`g’izidan 

olganda,  o`rtada  shunday  gap  kechadi:  «To`g`ri-yu,  lekin  hamma 

yomonlikni shu dunyoda o`rgandik, shu erda orttirdik barini. Odam bolasi 

dunyoga  sof  keladi,  bu  erda  orttirgan  jamiki  qabihliklarni,  jinotu 

pastkashliklarni tashlab sof ketish kerak emasmi? 

—  Bu  gapingiz  to`g`ri.  Tirikchidik  -  asli  tirriqchilik.  U  dunyoga 

ishonmiydi-da, ko`plar. SHuninguchun qo`rqmay kirdikorlarini qilaveradi. 

—Boqiy 

dunyoningborligi, 

uningostonasiga 

kelG`animizdagina 

yodimizga  tushadi.  Inson  uningborligiga  bir  umr  iymon  keltirsa,  kaptar  

kelib.qo`zgun  ketmaydi....dorilbaqo...  ostonasida  turgan  kishi  uchun 

fanoningo`zi  ham,  u  tug`dirgan  mudhish  gunohlar  ham  hech  nima  emas. 

Faqat  ularni  bu  dunyoga  tashlab  ketish  kerak..  -  Tashlab  ketib  bo`lar 

ekanmi... - dedi Ochil, esankirab. -Bo`ladi,-dedi Xolxuja ...Kimgadir yorilish 

kerak. YOriladiG`aningbo`lmasa yomon ichingda ketadi. Xayrit mana... 

Bu  ularni  baqo  dunyo  oldida  tavba  qilishlari  edi.  Lekin  ular  bu  fano' 

dunyoda  o`z  hayotlarini  imonsizlik  asosiga  ko`rganliklari  tufayli  o`lim 

chekingach,  na  avvalgidek  fosiqligini  davom  ettirishadi.  CHunki 

ularningxamiri 

sosialistik 

jamitningo`zidan, 

oni 

diyonatsizlik 

va 

imonsizlikdan qorilgan. asqad Muxtor hiko qahramonlari faoliyati va xatti-

harakatidan  kelib  chiqib,  insonni  oxiratdan  ogoh  qiladi.  U  yozadi:  «Azobli 

yo`lningbarini  bir-bir  bosib  o`tish  kerak.  Fanoda  ham,  Baqoda  Xudovandi 

Karim bir insonga ikki dunyoni berib qa-yibdi. Ammo imonni boy berganga 

ikkalasi ham harom ekan... 

Xayriddin  Sultonning«Qog`oyaz  gullar»  nomli  hikosi  ham  xarakterli. 

Hikoda  ikki  xil  inson  qalbi,  uningma’naviy  olami  tahlil  qilingan. 

Qishloqdan 

chiqqan 

olim 

Omon 

G’aniev 

O`zbekiston 

Fanlar 

Akademisiningmuxbir 

a’zoligiga 

saylanadi. barcha 

tabrik 

va 

shodiyonlardan 

so`ngbolalikdagi 

iste’dodli 

do`sti 

Saydaz-

Saydazimningkelmaganligini  o`ylab  o`tmishini  eslaydi.  Bu  eslash  odatdagi 

bolaligini, do`stlarini qumsash emas, balki hayotiy faoliyatini vijdoni oldida 

elakdan  o`tkazish,  o`ziga  hisob  berishdir.  Bu  holat  o`zida  Ma’lum  bir  yuk 

tashiydiki,  bu  yuk  ibratli  bo`lG`ani  uchun  kishiga  yuqumli  va  ta’sirlidir. 

CHunki  unda  tabiiylik  bilan  soxtalikni  qiyoslash,  hayotda  to`g`rilikni, 

xshilikni  tasdiqlash  bilan  kimlarnidir  sosida  panoh  topib,  unga  mumkin 

qadar  yoqish  yo`lini  izlash,  shu  tufayli  u  bosgan  yo`ldan  uningrim 

darajasiga erishishni iykor qilish va mana shu tipdagi kishilarni fosh qilish 

masalasi  o`z  ifodasini  topgan.  Omon  G’aniev  o`zini  Saidaz  va  Zarif 

Usmonovlardan  kam  iste’dodga  egaligini  biladi.  Lekin  u  o`rni  kelganda 

vazitga  moslashadi,  biroq  munofiq  emas.  SHundan  u  qalban  qiynaladi. 

G`ani  Ne’matov,  Latipov  kabi  o`zganingfojiasidan  boshqalarga  suyunchi 

tilab  ularga  qinlashib  olmaydi,  undaylardan  jirkanadi.  U  yozuvchi  Omon 

G`aniev  xotirasi  borasidan  Saydaz  obrazini  yoritadi.  Bu  obraz  Omon 

G`aniev  xarakteridan  tamom  farq  qiladi.  Saydazningbolaligi  qiyinchilikda 

kechgan. Darsdan keyin ham boshqalar kabi o`ynab kulmagan, Unga vaqti 

bo`lmagan,  tirikchilikdan.  Buningustiga  doim  usti  yupun  edi.  Lekin  u 

mag`rur  va  favqulodda  qobilitga  ega  edi:  Omon  yosh  matematika 

o`qituvchisiga,  uningxotinini  ko`ziga  yomon  ko`rinib,  bilib  olgan  narsasini 

Saydaz bir zumda hal qilardi. Saydazninghayoti anchli bo`lishiga qaramay, 

maktabda  ahlo  o`qir  edi.  Lekin  mag`rurligi  nohaqlik  oldida  bo`yin 

egmasligi  tufayli  maktabda  oltin  medalga  ilinmagan  bo`lsa,  institutga 

kirgach,  shu  xususiyatlari  sababli  3-ko`rsdan  haydaladi.  Armiga  bordi, 

undan  qaytgach  dehqonchilik  bilan  shug`ullandi,  umuman  o`qishdan 

chetlanib  ketdi,  lekin  odamgarchilikdan  emas.  Uningdo`sti  Omon  G`aniev 

Akademiningmuxbir  ahzosi  bo`lgan  bir  paytda,  u  oddiy  bir  dehqonligicha 

qoldi.  Biroq  qalbningona  zamindek  kengligi,  dili  har  qandayg`uborlardan 

holi, buloqdek musaffoligi ham o`zgarmadi. O`ziningbu insoniy xususiyatini 

u  farzandlariga  ham  singdirdi.  Uningfalsafasi  hayotda  halol  va  birovga 

qaram  bo`lmasdan  o`z  mehnati  bilan,  shuningdek,  o`z  iqtidoriga  ishonib, 

ehtiqodiga  sodiq  qolib  shash,  shundan  do`sti  Omon  G`aniev  o`g`li 

Nuriddinni o`qishga kirishida o`ziningqo`li borligini aytganda yonib ketadi. 

O`g`liningyordam  so`rab  borG`aniga  ishonmaydi.  Agar  shu  rost  bo`lsa, 

o`qishdan chiqazib olaman deb, do`stidan rostini aytishni so`raydi. U gapni 

aylantirgach,  do`sti  xarakteridagi  zaiflikni  his  qiladi.  Bu  zaiflik 

o`ziningqanday  odamligini  ko`rsatishga  bo`lgan  intilish  edi.  Mana  shu  gap 

tufayli  u  do`stiningtantanasiga  kelmagan  edi.  Biz  bularningbarchasini 

Omon  G`anievningichki  iztiroblaridan  anglaymiz.  Hikoni  o`qish  davomida 

Saydaz-Saydazim  ko`zimizga  ulug`vor  ko`rina  boshlaydi,  garchi  u  hayotda 

oddiy  odam  bo`lishiga  qaramay.  Uningulugvorligi  sofligida,  har  qanaqa 

vazitda  haqiqatni  aytishida  va  o`z  prinsipidan  cheklanmasligidadir.  Omon 

G`anievningo`z  hayoti  faoliyatida  vijdoniga  qarshi  teskari  ish  tutganligini 

eslab 

o`kinishi, 

o`zidan 

Saydazni 

ustun 

qo`yishi 

soflik 

va 

haqiqatninghayotdagi tantanasidir. 

Alisher Ibodinovninghikolarida o`zgacha bir tendensi ko`zga tashlanadi. 

Bu  avvalo,  hikodagi  lirizmningkuchliligidir.  Uninghikolari  shunchalik 

tuyg`ularga,  hissiyotga  boyki,  asar  finaliga  etgach,  kishi  o`sha  sehrli  go`zal 

bir  olamdan  ajralib  qolG`aniga  nadomat  qiladi,  hikoni  na  bir  o`qishga 

kirishadi,  ikkinchi  o`qish  davomida  bu  go`zal  olamningzamirida  yotgan 

chin  mohitni  anglab,  o`z  qalbida  ham  qandaydir  o`zgacha,  kishi  so`z  bilan 

anglatib  bo`lmaydigan  bir  tuyg`udan  fikr  ummonigag`arq  bo`ladi.  Bu 

jihatdan  uning«Bir  tomchi  yosh»,  «Ko`l  bo`yida»  hikolari  yorqin  misol 

bo`la oladi. Avvalo bu hikolar ilgari surmoqchi bo`lgan idesiningyuksakligi, 

u zamon va insoniylik muammolari bilan amuxtaligi jihatdan ajralib tursa, 

ikkinchi tomondan badiiy ijodningbutun komponentlariga amal qilinganligi 

o`z samarasini ko`rsatgani, oni bu narsa o`zgacha ohangkasb etgan hikoga. 

Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling