O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/10
Sana05.04.2017
Hajmi0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIM VAZIRLIGI 

 

AJINIYОZ NOMIDAGI NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 

 

  

 

O'ZBEK ADABIYОTI KAFEDRASI  

 

    

 

"HOZIRGI ADABIY JARAYОN"                                                                fanidan   

   


   

   


 

 

M A ' R U Z A L A R   M A T N I    

   


   

   


                                              

 

  

   


                                       

 

  

   


 

 

  

NUKUS -2012 1- MAVZU: KIRISH. FANNING MAQSAD VA VAZIFALARI 

REJA: 

1.

 Kursning mazmuni, asosiy maqsadi va vazifalari. 

2.

 Kursni qamrab olgan davr va ijtimoiy sharoit. 

3.

 XX asr o`zbek adabiyotining taraqqiyot yo`llari.  

TANCH  SO`Z  VA  IBORALAR

:  estetik  tamoyil,  modernizm,  postmodernizm, 

adabiy jarayon.  

“Hozirgi  adabiy  jarayon”  fan  sifatida  doimiy  o`zgarib  boruvchi,  kishidan 

tinimsiz ravishda  yangi  asarlarni  mutolaa qilishni talab qiluvchi  murakkab  fandir. 

Chunki,  unda  hali  siyohi  qurimagan  roman,  qissa,  hikoya,  esse,  ocherk,  she’r, 

poema kabi asarlarni o`qib, badiiyatning mezonlari bilan o`lchash, baho berish va 

asar yayaratilish jarayonini kuzatish lozim bo`ladi. So`zga, ijodga ozgina bo`lsa-da 

havasi  bor  kishi  uchun  bu  jarayon  qiziqarli,  jozibalidir.  Sababi  hozirgi  adabiy 

jarayon  shu  davrda  yashab,  biz  har  kuni  ko`rib  yurgan  kishilarning  fikr-

mulohazalari,  kechinmalari,  dunyoqarashi,  orzu-umidlari,  ishonchi,  intilishi 

kabilarni  aks  ettiradi.    O`zing  va  atrofingdagilar  haqida  asardan  o`qish  maroqli 

bo`lishi tabiiy.  

Fanning  bosh  maqsadi  hozirgi    ijtimoiy  muhitda  badiiy  tafakkurning  o`rni, 

badiiy tafakkur rivoji, estetik dunyoqarash va uning taraqqiyoti haqida ma’lumotga 

ega  bo`lishdir.  Mazkur  vazifalarni  amalga  oshirish  uchun  fanning  muayyan 

vazifasi bor. O`zbek tilida yayaratilayotgan badiiy asarlar bilan tanishish, ularning 

munosib  bahosini  berish,  adabiy  jarayonni  kuzatish  kabi  yumushlar  shular 

jumlasidandir.     

Hozirgi  adabiy    jarayon  va  undagi  har  bir  asar  biz  hozirgacha  o`zlashtirib 

olgan  nazariy  qoidalar  qay  darajada  aks  etganiga  qarab  emas,  Olloh  ato  etgan 

umrigacha  yashaydi.  Har  bir  asarga  yondashganda,  uni  ijodkor  iste’dodi  tabiatiga 

qaqrab  o`rganish,  asar  betakrorligini  o`sha  adibga  Olloh  bergan  buyuk  ne’mat  – 

iste’dod  hosilasi  deb  qarash  kerak.  Qolaversa,  bunday  o`lmas  asarlaning 

umrzoqligi  kitobxonlarimizning  did  –  farosatlariga  ham  bog`liq.  Ozod 

Sharafitdinovning  “Ijodini  anglash  baxti”,  Qozoqboy  Yo`ldoshevning  “Yoniq 

so`z”,  Ulug`bek  Hamdamning  “Yangilanish  ehtiyoji”,  A.Rasulovning  “Badiiylik–

bezavol yayangilik” kabi asarlari, Umarali Normatov, Ibrohom G’oyafurov, Nazar 

Eshonqul,  Xurshid  Do`stmuhammad,  Bahrom  Ro`zimuhammad  va  boshqalarning 

adabiy-tanqidiy  maqolalari  orqali  bugungi  kunda  yaratilayotgan  asarlar,  adabiy 

jarayonning  harakat  yo`nalishi,  yechimini  kutayotgan  muammolari,  masalalari 

bilan tanishish  mumkin.  Yuqorida nomlari keltirilgan va keltirilmagan  bir  qancha 

muallifning  betakror  fitrati  va  ularning  badiiy  asarlarni  tushunishga  intilishlari, 

ijodiy qiyofani  anglashlari adabiyotimizningulkan yutug`idir


Adabiy jarayon bugungi kunda o`ziningmurakkab bosqichiga kirib bormoqda. 

Agar  to`qsoninchi  yillarda  o`zbek  adabiyotida  g`arbning  modernizm  oqimi 

ta’sirida  yaratilgan  asarlar  ko`paygan  bo`lsa,  bugungi  kunda  postmodernizm, 

poststrukturalizm  atamalari  ko`proq  uchramoqda.  Postmodernizm  insoniyat 

ma’naviy  olamida  kechayotgan  sifat  o`zgarishlarining  umumiy  nomidir.  Bu 

yo`nalish nazariyotchilari deganda, amerika adabiyotining “Qora yumor  maktabi” 

asoschilari 

Djon  Bart

Tomas  PinchonDjeyms  Patrik  Danlivi

Donald                                                                          Bartelm

lar dastlabki o`rinda tilga olinadi. Postmodernchilar orasidan  katta ta’sirga 

ega  yozuvchilar 

Don  Delillo

Djulian  BarnsUillm  Gibson

Vladimir  NabokovDjon  Faulz

  va  boshqalarni  keltirish  mumkin.  Rus  adabiyotidan  esa  u  yoki  bu 

darajada postmodernchi deb 

Vladimir Nabokov

Iosif BrodskiyVenedikt Erofeev

Dmitriy Aleksandrovich PrigovViktor Pelevin

Vladimir Sorokinlar tilga tushgan. 

Ular  ijodida  yangilikka  sig`inishdan  tiyilish,  yuksak  madaniyat  bilan  omma 

madaniyatini  o`zaro  qo`shish,  din  va  ilmni  birgalikda  ko`rish  hamda 

tushunish(modernizmda  bu  hol  butunlay  teskari  ekanligini  eslang),  mohitni 

anglashda  realizmning  moddiyuncha,  modernizmning  inkor,  romantizmning 

idealistik,  klassisizmning  diniy-axloqiy  va  mifologik  qarashlarining  o`rni  bir  xil 

ekanligiga  e’tibor  berilmoqda.  Postmodernizm  hozirgi  adabiy  jarayonning  asosiy 

nazariy  tamoyili  sifatida  dunyo  adabiyotida  o`z  o`rnini  alloqachon  egallagan. 

O`zbek adabiyoti ham Zebo Mirzo, Xosit Rustamova, Salomat Vafo, Faxriyor kabi  

ijodkorlar  ijodida  postmodernistik  unsurlar  uchramoqda.  Ammo,    o’zbek 

adabiyotshunoslari  hali  bu  borda  o`z  tadqiqotlarini  olib  borishgani  yo`q.  Taniqli 

olimlar  Umarali  Normatov  va  Hamidulla  Boltabevlarning  “Yangi  nazariy 

tamoyillar”  (“Jahon  adabiyoti”  jurnali.  2008  yil.  Mart.154-163-betlar.)  nomli  

suhbat-maqolasi,  A.Rasulov  “Badiiylik–bezavol  yangilik”,  D.Quronovning 

“Adabiyotshunoslikka  kirish”(216-bet)  kitobida ozgina  fikr bildirganini hisobga 

olsak, bu sohada ham ish boshlangan deyish mumkin. Shuningdek, olim Sherali 

Subhon  “Guliston”  jurnalining  2008  yil  5-sonida  ham  postmoderninzm  haqida 

fikr  bildirgan.  Lekin  o`zbek  adabiyotidagi  hozirgi  ijodiy  jarayonga  baho  berish 

uchun  bu  kamlik  qiladi.  Biz  islomiy  davlatlardan  Eron  va  Ozarbayjon,  rus 

olimlaridan  Il  ya  Ilinning  “Postmodernizm  yuz  yillikning  boshidan  oxirigacha: 

ilmiy  mifning  evolyutsiyasi  (Postmodernizm  ot  istokov  do  konsa  stoleti: 

evolyutsiya nauchnogo mifa. Moskva: Intrada. 1998.), I.S. Skoropanovaning “Rus 

postmodernistik  adabiyoti”  (“

Russkaya  postmodernistskaya  literatura

”.  Moskva: 

Flinta,  1999.),  Vcheslav  Kuritsinning  “Rus  adabiyotidagi  postmodenizm” 

(httr:/www.guelman.ru/slava/posrmod/)  fundamental  ilmiy-nazariy  asarlarini 

o`zlashtirishimiz  va  yangi  o`zbek  nazariy  tamoyillarini  ishlab  chiqishimiz  kerak. 

SHundagina hozirgi o`zbek adabiyotida yaratilayotgan va yaratilajak asarlar jahon 

miqiyosiga  chiqishi  mumkin.  Bu  hozirgi  adabiy  jarayonningbosh  taraqqiyot 

yo`lidir. 

MUSTAHKAMLASH UCHUN SAVOL TOPSHIRIQLAR 

1.

 

Fanningmaqsadi nimalardan iborat? 2.

 

Fanningo`rganish ob’ektini bilasizmi? 3.

 

Hozirgi adabiy jarayoningbosh taraqqiyot yo`lni ayting. 4.

 

O`zingiz  sevib  o`qigan  asardagi  umuminsoniy  tafakkur  belgilari:  mifik, moddiyun,  ilmiy  va  diniy  fikrlashlarni  topinghamda  ularningvazifalarini 

tushuntiring.  

   

 

  

 

  

2-MAVZU: HOZIRGI O’ZBEK SHE”RITINING TARAQQIYOT 

TAMOYILLARI 

REJA: 

1.

 

Bugungi kun she’riyatiningo`ziga xos xususiyati. 

2.

 

Ozodlik va istiqlolga ishonch tamoyili. 

3.

 

Dini g`oyalarga, diniy mavzularga qaytish tamoyili. 

4.   So`z  san’at va  uning o`ziga xosligi tamoyili. 

 

5.      She’riyatda milliy g`oya va milliy mafkuraningifodasi. 

 

Tanch  so`z  va  iboralar:  tamoyil,  milliylik,  diniy-ma’rifiy  g`oya,  so`z  san’ati, 

estetik qadrit. 

Istiqlol  tufayli  ma’naviy  qadritlarga,  madaniyatga,  jumladan,  so`z 

san’atiga  nisbatan  munosabat  tubdan  o`zgardi.  ngi  davr  nafaqat 

adabiyotimiz tarixiga, balki zamonaviy adabiy-badiiy jarayonga ham ngicha 

g`oyaviy - estetik mezon bilan yondoshishni taqozo qiladi.  

XX  asr  o`zbek  she’riyatiningerk  uchun  olib  borgan  kurashi  e’tiborga 

loyiqdir.  U  ikki  bosqichga  egadir:  birinchisi,  asrimizningilk  bosqichiga, 

ikkinchisi esa, oltmishinchi yillarga to`g`ri keladi. 

Hozirgi  o`zbek  she’riyatiningma’naviy  miqyosi,  badiiy,    salohiti  kundan  - 

kunga o`sib borpti. SHu ma’noda hozirgi o`zbek adabiyotida lirika alohida o`ringa 

ega. Unda zamondoshimiz qalbida kechayotgan     his     -     tuyg`ularni     aks     

ettirish  barobarida,  jamitimizninghar  bir  a’zosida  mustaqillikka  shukronalik, 

porloq  kelajakka  bo`lgan  ishonchni  mustahkamlashga  xizmat  etmoqda. 

Prezidentimiz  I.A.Karimovning«Odamlarda  o`zligini  anglash,  milliy  g`urur,  orit, 

o`tmishdan  faxrlanish,  porloq  kelajakni  o`z  qo`limizga  olganimizdan  g`ururlanish 

kabi tuyg`ular  kamol  toppti, ularningbugungi va  ertangi ishonchi ortib borapti»,  - 

degan fikr bugungi she’riyatga ham tegishlidir. Bu  kun  she’riyatiningtabiati  va  uningzamiridagi  falsafiy  g`oyani  ochib 

berish,  uningetakchi  g`oyaviy  -  badiiy  tamoyillarini  aniqlash,  o`zbek 

she’riyatiningistiqboldagi  taraqqiyotini  ham  oldindan      belgilashga  imkon 

beradi. 

Ma’lumki,  ijtimoiy  hayotda  kechayotgan  evrilishlar  birinchi  navbatda 

lirikada  aks-sado  beradi.  Bu  narsa  uningtamoyillarini  ham  belgilaydi,  

Bugungi  adabiy  jarayonda  to`rt  tamoyil  etakchilik  qiladi.          Birinchi     

navbatda,          O`zbekistonningmustaqillik  maqomiga      ega  bo`lishi  bilan 

milliy uyg`oyanish g`oyalari balqib turgan she’rlarga alohida e’tibor berish 

lozim  bo`ladi.  Biz  Abdulla  Oripov,  Erkin  Vohidov,  Rauf  Parfi,  SHavkat 

Rahmon,  Oydin  Hojieva,  Halima  Xudoyberdieva,  Jamol  Kamol,  Usmon 

Azim,  Azim  Suyun,  Gulchehra  Nurullaeva,  Muhammad  YUsuf,  Xurshid 

Davron,  Iqbol  Mirzo,  Zebo  Mirzo,  Xosit  Rustamova    kabi  shoirlarningngi 

she’rlarida  kitobxonni  ngi  tarixiy  voqelikni  his  qilishga,  ngilanish  va 

poklanishga  chorlovchi  g`oyalarni  ko`ramiz.  Bu  g`oyalar  avvalgidek 

hayqiriqlar  tarzida  baland  pardalarda  aytilgan,  ammo  yurakka  etib 

bormaydigan  so`zlar  bilan  tarannum  etilgan  emas.  Aksincha,  yurak 

qa’ridan,  yurak  qonlariga  qo`shilib  chiqqan,  shuning  uchun  ular  boshqa 

yuraklarga  ham  etib  bordi  va  bormoqda.  SHu  tarzda  xalqni  -  mustaqillik 

yo`liga  chiqib  olgan  xalqni  uyg`oyatuvchi,  unda  milliy  g`urur,    istiqlol  va 

istiqbolga  ishonch  tuyg`ularini  ardoqlovchi  she’rlar  bugungi  adabiy 

jarayondagi birinchi va etakchi tamoyil hisoblanadi, 

Ikkinchi  tamoyil  dini  g`oyalarga,  diniy  mavzularga  qaytish  tamoyilidir. 

Totalitar 

tuzum 

va 

uningmafkurasi 

milliy 

respublikalar 

xalqlariningtarixidan,  madaniyati  ildizlaridan  ma’rum  etibgina  qolmay, 

diniy  an’analari  va  urf-odatlarini  ham  payhon  qilib  tashladi.  Diniy 

madaniyat  o`rniga  bu  xalqlarga  berilgan  markscha-lenincha-ta’limot  esa 

ular  imkonini  salomat  olib  qololmadi.  So`nggi  yillarda  dinga  erkinlik 

berilishi,islom  ta’limotiga  oid  ilmiy  ommabop  asarlarningpaydo  bo`lishi  va 

boshqa  tadbirlar  natijasida  o`zbek  she’riyatida  islom  asotirlari  vag`oyalari 

bilan sug`oyarilgan she’rlar paydo bo`ldi. 

Abdulla  Oripov  «Haj  daftari»  va  «Hikmat  sadolari»  turkumi  bilan  XX 

asr o`zbek she’riyatiga diniy-ma’rifiy g`oyalarni birinchi bo`lib olib kirdi. U 

Rabg`oya`ziyning«Qissai 

Rabg`uziy» 

asari 

va 

Ismoil 

Buxoriyning«Hadis»larini  o`rganish,  «Qur’oni  karim»ni  o`qish  asosida 

ularda bayon qilingan diniy-ma’rifiy g`oyalar butungi yosh avlodni yuksak 

insoniy madaniyat, imon va e’tiqod ru’ida tarbilash mumkinligini zukkolik 

bilan sezdi. 

SHoir  ellik  she’riy  hadisni  o`z  ichiga  olgan  «Hikmat  sadolari» 

turkumida  diniy  manbalardan  o`rin  olgan  syujetlar,  hikmatlar  va 

orzulardan  samarali  istifoda  qilgan  holda  kishilarni  poklikka  da’vat 

etuvchi, ular qalbiga ezgulik urug`larini sepuvchi va hidot yo`liga etaklovchi 

lirik  qahramon,  XX  asr  o`zbek  she’riyatiningetakchi  qahramonidan  shu 

bilan  farqlanadiki,  u  avvalo  Tangri  ta’loningmavjudligiga  ishonadi, 

ishonibgina  qolmay,  bu  dunyodagi  barcha  voqealar  uningamri  bilan  yuz 

beraetganiga qanoat qiladi va har bir odam orttirgan gunohlari, sodir etgan 

jinotlari uchun oxiratda jazolanishiga shubha qilmaydi, U  o`zidagi ana shu 

ishonchni  boshqalar  qalbiga  ham  singdirishni  o`ziningmurod-maqsadi  deb 

biladi: 

 

U senga ko`rsatdi hidot yo`lin,  

YUrg`il yo yurmassan, o`zingbil, inson.  

Balki sen tutgaysan Iblisningqo`lin  

ratgan Xoliqqa barchasi ayon. 

Pishqirgan daryoningsohilida gar,  

Tashnayu zor qilsang, aybdor o`zing.  

Boshingga nogohon balolar yog`ar,  

Labingdan uchgan chog` jaholat so`zing. 

Bu  borada  Abduvali  Qutbiddin  ham  samarali  ijod  qilapti.  U  o`z 

g`oyasini  g`ayri-tabiiy  usul,  g`aroyib  manzaralar,  tasvirlar  zamiriga 

singdiradi. Sirtdan qaraganda uningtashbehlariga yuklangan fikr, tuyg`ular 

ko`ngil  ko`zida  aks  ettan  mutlaqo  noreal,  tushdagi  kabi  tartibsizlikday 

ko`rinadi,  Lekin  chuqurroq  mushohada  qilinsa,  uningmohiti  anglashiladi. 

CHunki  diniy  qarash  falsafa  ob’ekti  real  hayot  emas,  inson  ruhiti,  ruhiy 

hayot,  boqiy  dunyodir.  Zeroki  shunday  ekan,  tasvirningg`ayria  tabiiy 

bo`lishi 

hayron 

qolarli 

hol 

emas. 

Biroq 

gap 

tasvir 

va 

tashbe’larningrealligida 

emas, 

uningzamirida 

yotgan 

fikr 

hamda 

uningmohiti  muhimdir.  Bu  holni  A.Qutbiddinning«Imon»  degan  she’rida 

ko`zatish mumkin: 

Tush ko`rdim, zulmat o`rmonini qa’ri.  

Boyo`g`li qizlari terurlar chanoq.  

Yo`lbarsday sochadi tegraga qa’rin,  

Umr manzil ko`rib bebosh, beadoq.  

Tush ko`rdim, ufqningayollari  o`ynar,  

SHamol siynasida entikar xayol.  

lpiz beshiklarida  tongni tebratar,  

Bo`yrada lpizlar undirgan ayol... 

«Imon»  so`zi,  tushunchasi,  obrazi  kabi  mumtoz  she’riyatimizningboy 

merosiga  Abduvalida  havas  kuchli.  Buningquvontiradigan  bir  jihati  ulkan 

va  ulug`  merosga  shoirningmunosib  vorislikka  intilishida,  borliqni  anglash 

va talqin qilishda tasodif bilan doimiylikni farqlab ish ko`rishidadir. 

Bugungi  o`zbek  she’riyatida  ko`zga  tashlangan  uchinchi  tamoyil 

adabiyotningso`z  san’atligi,   uningo`ziga xos  xususiyatlari  bilan bog`liq, 

Oybek  yosh  kitobxorxlarga  murojat  etib,  ularga  she’riyatni  sevish, 

undan  bahramand  bo`lish  lozimligini  ta’kidlar  ekan,  bunday  yozgan  edi; 

«She’riyat  dunyosi,  mo`jizasiningsehrli  kuylari,  bahor  shabadasi  kabi, 

sizningqalbingizga  enggo`zal  inson  husnini  beradi,  nafis  zavq  bag`ishlaydi. 

SHe’riy  va  muzika  dunyosida  xulqingiz  nozik  go`zallik,  chuqur  hissiyot 

kashf etadi. Taassuflar bo`lsinki, sovet davrida she’riyatningana shu, bahor 

shabadasi kabi, inson kalbiga enggo`zal inson husnini vazifasini ado etishga 

ramadi.  U  grajdanlik  g`oyalari  deb  atalgan  zalvorli  yukni  ko`tarishdan 

nariga o`tmadi.   She’riyat   bunday   og`ir   yuklardan   bir   qadar   ozod   

bo`lgan  hozirgi      davrda      endi      o`zining    birlamchi      vazifasini      bajarishi 

kishilar  qalbiga  nazokat  va  nafosat  gullarini  sochishi,  tuyg`ularini 

tarbilashi,  zavq-shavq  bag`ishlashi  lozim.  Bu  borada  M.  YUsufning«Ishq 

kemasi», 

E. 

SHukurovning«Sochlari 

sumbula 

sumbul» 

H. 

Ahmedovaning«Tungi  marvarid  gullar»,  H.  Asqarning«Tongningbedor 

ko`zlari» to`plami va yoshlarningqator she’rlari misol bo`le oladi. 

To`rtinchi  tamoyil  sof  milliy  xususiyatga,  ’ni  millat  ruhitiningbor 

ko`rinishi, o`z ifodasini topgan she’riyatningyuzaga kelishi. 

Milliy mustaqillikningijtimoiy-siyosiy ko`rinishi bu milliy mafkura bilan 

xarakterlanadi.  Milliy  istiqlolningasosiy  shartlaridan  biri  mafkuraviy 

mustaqillikdir.  U  o`zida  millat  taraqqiyotiningg`oyaviy  yo`nalishini  aks 

ettiradi.  Mafkura  o`z  mazmuni  va  mohitiga  ko`ra  ham  ngilayotgan 

jamitningyo`nalishini,  uningqiyofasini  belgilab  beradi.  Milliy  mafkura 

taraqqiyotida  milliy  an’analarga,  qadritlar,  madaniy  merosiingahamiti 

katta  CHunki  mafkuraningmilliylik  xususiyatlari  xalqningan’analari  va 

qadritlaridan  kelib  chiqadi.  Mafkura  konsepsisi  esa  xalqningtarixiy 

rivojlanishidagi tajribalarini asos sifatida qabul qiladi. Bu o`rinda esa milliy 

an’analar va qadritlar millat mafkurasiga ham mo’it, yo`nalish, mazmun va 

shakl  beradi.  SHu  boisdan  ham  milliy  mafkura  taraqqiyotini  milliy 

an’analarsiz  tasavvur  qilib  bo`lmaydi,  Bu  borada  lirika  katta  rol  o`ynaydi 

va  o`ynapti.  Bunga  SHavkat  Ra’monningshe’riyati  qqol  misol  bo`ladi. 

Uning«Bo`sag`a» she’rida quyidagi satrlarni  o`qish mumkin: 

Panoh so`radimmi borimni echib,  

o`zni urdimi yo biron eshikka?  

Qaltis lahzalarda orimdan kechib,  

Kirdimmi sichqonlar kirgan teshikka?!  

qaltis la’zalarda sinalar paytim  

dunyoningko`ziga qaradim qattiq... 

Bu  o`rinda  ajdodlarimizga  xos  bo`lgan  insoniyg`urur,  jo`mardlikni 

anglab  olish  qiyin  emas,  ’ni  katta  insoniy  qadritni.  Uning«Eski  she’r», 

«Turkiylar»,  «SHarhi  hol»,  «Tariqat»  kabi  she’rlari  ilgari  surilgan  fikrlar 

milliyg`oya va milliy mafkuraningshakllanishiga xizmat qilishi shub’asizdir. 

SHarq  she’riyatida  yaratilgan  «Arbain»  larda  avval  hadisntngarabcha, 

forscha  yoxud  turkiy  tarjimasi  keltiriladi.  Keyin  nasriy  bayoni  beriladi.  A. 

Oripovda  esa  hadisningasl  shakli  keltirilmay  o`zi  berilaveradi  chunki  gap 

shaklida  emas,  mazmun  va  mohitdadur.  Bugungi  she’riyatga  A.Oripov  « 

Haj  daftari  »  va  «  Hikmat  sadolari»  turkumi  bilan  hozirgi  o`zbek 

she’riyatiga diniy mag’rifiy g`oyalarni birinchi bo`lib olib kirdi.  

  Mag’lumki  insonni  yomon  illatlardan  forig`  bulishga  dag’vat  etish 

insoniy  yulga  yullashdir.  Insoniy  illatlardan  biri  g`iybatdur.  A.  Oripov 

xuddi shu holatni «g`iybat » she’rida aks ettiradi.   

Yulningkanorida- shundoq sarxadda  

O`limtik er edi Allaqanday zot. 

Nogox Rasulullox boqib xayratda, 

Jabroilga dedi:- bu kimdir, xoyxot! 

Jabroil aytdikim:- Bunda xar kimsa, 

Jazosin olgaydur qilmishiga xos  

O`limtik eguvchi bul banda esa, 

Umrini g`iybat bilan o`tkazgan xolos. 

A.  Oripovningto`plamidan  joy  olgan  boshqa      she’rlari  xam  shunday 

xususiyatga  egaligi  bilan  ngi  tamoyil  kasb  etadi.  YOsh  shoirlardan  biri 

Abduvali  qutbiddin  xam  islomiy  yulida  tag’lay  sherlar  yozgan. 

Uningsherlarini  maxsus  tayyorgarliksiz  mag`zini  chaqish  qiyin.  Bu  uchun 

mag’lum  darajada  islomiy  bilimga  ega  bulmoqdarkor.  Sirojiddin 

Saidningaksarit she’riyati xam islom asotiri va g`oyalari ruhida yozilgan. U 

«Dunyo masali» nomli sherida  shunlay yozadi: 

Ranju g`am azaldan barobar kelur, 

Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling