O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika


Download 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/10
Sana05.04.2017
Hajmi0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

o`z makonlarini tark etgandi. 

Haqiqatni  idrok  etishninguch  xil  yo`li  bor.  ’ni  nisbiy,  mutloq  va  ilohiy 

bilish.  Haqiqatningqaysi  birini  anglash  kishiningtarbisi,  bilimi  va 

tafakkurini  qay  darajaligiga  bog`liq.  Totalitar  tuzum  davrida  faqat  nisbiy 

haqiqat,  ’ni  kommunistik  partining«rosti»  anglandi.  Mutloq  haqiqatni  -

davr,  zamon  ratgan  axloqiy  qiymatningtub  mohitiga  shuuri  etgan  kishi 

ta’qib  qilindi.  Ilohiy  haqiqat  -  ratganni  bilishga  mutloq  yo`l  quyilmadi. 

Nisbiy  haqiqatni  anglatgan,  uni  o`zlashtirganlarningyo`liga  esa  shayton 

aralashgan.  Bu  yo`l  ularni  borsa  kelmas  sari  boshladi.  CHunki 

shaytonningishi  jahannam  qa’riga  boshlashdir.  Lekin  hayotda  ilohiy 

haqiqatni  anglaganlar  bor.    Romanda  bu  kabi  hilqatlar  Ubaydulla 

chavondoz, Zokir Bulbul, Tirkash bobor, Rashid bobolar tilida o`z ifodasini 

topgan. 

Mashhur  Kolumbi  yozuvchisi  Gabrielg’  Garsi  Markes  «SHuni  bilingki, 

tabiatningmuvozanati  buzilsa,  unda  shovchi  inson  ham  o`z  qiyofasini 

yo`qotib  qo`di»  degan  edi.  Romanda  bu  fikrninghaqiqat  ekanligi  Murtazo 

faoliyati  orqali  asoslangan  va  kishi  shuuriga  singdirilgan.  U  O`rozmat  aka 

bilan  Fotima  aningyolg`iz  farzandi.  Uydagi  inoqlik,  ota-onaningbir-biriga 

bo`lgan  mehri  uni  shafqatli,  andishali,  odamlarga,  tabiatga  o`ta»  mehrli, 

shafqatsizlikdan nafratlanadigan qilib tarbiladi. hatto kap-katta bo`lganda, 

qo`shnisi  Ismat  jo`jaxo`roz  so`yganda,  «Amakijon,  tovuqni  quyib 

yuboring!» - deb lingan. 

Xulosa qilib aytganda, roman inson qalbida ona tabiatga nisbatan mehr 

uyg`oyatadi,  unga  ruhan  qinlashtiradi,  qahramonlari  qismatida  insonitni 

islom  va  e’tiqodga  da’vat  etadi,  inson  aslida  tabiat  farzandi  ekanligidan 

ogo’  qiladi,  inson  va  tabiat  muammosiningngi  qirralarini  ochib  beradi. 

Muhimi, yozuvchi ngicha mazmunga, ngicha shaklni uyg`unlashtira olgan. 

Abbos  Saidning«Besh  kunlik  dunyo»  romanida  masala  emas,  odamlar, 

tasvirlanadi,  ularningtashvishi,  qismati,  taqdiri,  fojiasi  qalamga  olinadi, 

zohiriy  dunyosi  va  botiniy  olami  ochib  6eriladi.  Bizningcha,  bu  engmuhim 

masaladir.  Axir  jamiki  katta  narsalar,  zabt  etish  yo`lidagi  sa’y-harakat  va 

intilishlardan maqsad odamningodam bo`lishi, odamlarcha shashi emasmi? 

Albatta  shunday.  Demak,  oxir-oqibat  jamiki  urinishlar  inson  masalasiga 

borib taqaladi. Romanga Rauf Parfiningshe’ridan «Bandanga to`zim ber, er 

ber,  imon  ber»  parchasi  epigraf  qilib  olingan.  Bu,  o`z  navbatida, 

yozuvchiningkonsepsisini, romanningmotivini belgilaydi, 

Roman  syujeti  chizig`ini  bosh  qahramon  Anvar  faoliyati  bilan  bog`liq 

bo`lgan  voqealar  tashkil  qiladi.  Mazkur  voqealar  orqali  turfa  odamlar  va 

ularningtaqdirlari,  Anvarningoilasi  hayoti  tasvirida  esa  oddiy  o`zbek 

oilasiningturmush  tarzi  o`z  ifodasini  topgan.  Mazkur  oila  a’zolari  va  ular 

bilan  munosabatda  bo`lgan  kishilar  xatti-harakati  vositasida  esa  jamit  va 

insoniy illatlar ochib berilgan. 

Anvarningkasbi  jurnalist.  O`n  yildan  beri  respublikaningnufuzli 

gazetalariningbirida  ishlaydi.  Lekin  to`g`ri  so`zligi,  sofligi,  har  bir  narsaga 

adolat  bilan  yondashishga  urinishi  ba’zi  bir  hamkasblariga  yoqmaydi. 

Ayniqsa, Mirkarim Pirriev, Sadriddin Qurbonqulov, Tuhfa, bosh muharrir 

SHarif  YUnusovga.  Bularningengpastkashi  Pirriev.  Uningqanday  shaxs 

ekanligi  Anvar  bilan  iste’dodli  yozuvchi,  lekin  hayotga  ochiq  ko`z  ila 

qaragani tufayli jamitda o`z o`rnini topa olmagan Hakim Mansur o`rtasida 

kechgan  suhbatda  oydinlashadi:  «Ishdan  bo`shab  ketishimga  shu  Pirriev 

sabab  bo`ldi.  Aldam-qaldam  ishlar  bilan  shug`ullanishayotganini  betiga 

aytsam, darrov kirib etkazibdi-da! 

–Gapirmang,  u  bilan  birga  o`qiganman.  Uningqanday  inson  ekanini 

besh  qo`lday  bilaman,  -  asabiy  tarzda  stolni  chertishny  qo`ymasdi  Hakim 

Mansur. 

–O`z  manfaati  yo`lida  otasidan  ham  kechvoradngan  kimsa.  Men  sizga 

bir  voqeani  aytib  berayin»,  Bu  voqeadan  shu  narsa  ma’lum  bo`ldiki,  u 

ijaraga  uy  axtarib,  ko`chama-ko`cha  izg`ib  yurganda,  Hakim  Mansur  o`z 

ijara uyiga olib keladi. Uy sohibasipingeri kesilib ketgan, eri ham, o`zi ham 

xshi odamlar bo`lgan. Pirriev bir kun ichib kelib ana shu ayolga tashlanadi. 

bu  qilmishi  uchun  Hakim  Mansur  urganda,  uningbir  barmog`ini  tishlab 

oladi.  Mana  shunday  kimsa  gazetada  kommunistik  axloq  bo`limini 

boshqaradi. Bu jamitni ma’navit dunyosiningtanazzulidan dalolatdir. 

Bosh  muharrir  SHarif  YUnusov  esa  uyda  uzatiladigan  qizi  bo`lishiga 

qaramay, o`z xodimasi Tuhfa bilan don olishadi. Ularga Sadriddin o`z uyini 

bo`shatib  beradi.  Pirriev  kabilar  esa  uningko`z-qulog`i.  Bu  holni  Anvar 

ko`rib  qolganda,  meningto`g`rimda  bo`lmagur  ig`vo  tarqatibdi,  deb  o`z 

qilmishiningoldini  ola  boshlaydi.  Uningxotini  Barnoxon  Anvarningasi 

Sobira a tikan ko`ylagiga pul olmagani uchun bu safar ham borishni istaydi. 

Anvar  bir  narsaga  hayron.  O`zlarini  nihotda  olijanob,  halol  ko`rsatib 

yuradiganlarningaksariti fosiq shaxslar. Lekin shundaylarningoshig`i olchi. 

Amal  kursi  ham  o`shalarniki.  Hakim  Mansur  Anvarga  o`xshagan  xalq 

manfaatini,  Vatan  taqdirini  ko`zlab  ish  tutadigan  sof,  halol  kishilar  esa 

bundaylarga  tobe.  Anvar  hayron  bo`lgandek,  kitobxon  ham  uningmohitini 

anglab  olishga  qiynaladi.  Mulohazaga  beriladi.  Fikrlash  borasida  bu  narsa 

oydinlashadi. Kechagi jamitimiz fosiqlar makoniga aylangan jamit ekan. 

Pirimqul  Qodirovning“Ona  lochin  vidosi”  romani  kishi  ma’naviy 

olamini  boyitish  orqali  o`z  hayot  yo`lini  to`g`ri  belgilashga  imkon 

tug`diradi,  Bu  narsa  esa,  o`z  navbatida,  jamitninginsoniylashuviga, 

demokratiningnada  kuchayishiga  asos  ham  bo`ladi.  CHunki  xalqi  komil 

bo`lgan  jamitdagina  adolat  va  inson  manfaatlariga  yo`naltirilgan  qonun 

hukm  suradi,  Demak,  roman  inson  kamolotiga  xizmat  qiladi.  Xo`sh! 

Asarningbunday ijobiy ta’sir kuchi nimalarda ko`rinadi? 

Birinchidan, tarixiy voqelik inson faoliyati, qismatidan ayri holda emas, 

balki  chambarchas,  bog`liq  holda  tasvirlanganligida.  Ikkinchidan,  inson 

iztiroblariga  sababchi  bo`lgan  vazitningkelib  chiqish  sababini  tahlil  qilish 

borasida 

bizga 

tanish 

bo`lgan 

siymolarning- 

SHohruh 

Mirzo, 

Gavharshodbegim,  Ulug`bek,  Husayn  Boyqaro,  Alisher  Navoiy,  Abulqosim 

Bobur,  Abusaid  Mirzo,  YOdgor  Mirzo,  Alouddavla,  Abdulatif  va  boshqa 

qator  tarixiy  shaxslarningqanday  insonlar  ekanligi  inkishof  qilinganligida 

va  ularga  nisbatan  avvalgi  mafkuraviy  qarashlarga  aniklik  kiritib  olinishi 

tasavvurlarni to`zg`itib yuborganida. Uchinchidan, insoniy iztirobga duchor 

qilgan  voqealar  mohitini  ochib  berish  borasida  shaxsningbotiniy  dunyosini 

ko`rsatishda.  To`rtinchidan,  engmuhimi,  odamiylik,  ma’navitningzamini,  

ildizi    ilmda  ekanligini  hayotiy  shaxslar  timsolida  o`z  isbotini  topganligida. 

Asarning bu fazilatlarini    kitobxon voqealar olamida anglab oladi. Bunga u 

mushohada  qilish  orqali  erishadi.  CHunki  yozuvchi  tarixiy  voqelikka 

bo`lgan  o`z  nuqtai  -      nazarini  og`zaki  bayon  qilmagan,  romanningsyujet 

chizig`i  zamiriga  singdirgan.  Asar  voqealarini  shu  tarzda  qurish  yozuvchi 

ma’oratidan dalolatdir. 

Ma’lumki,  temuriyzodalarningko`pchiligi  jo`mard  shaxslar  bo`lib 

etishishgan.  Bunda Bibixonimningxizmati kattaligi tarixdan ma’lum. Lekin 

bunday  xizmatni  Saroymulkxonimdan  so`ngGavharshod  begim  zimmasiga 

tushganligini  jamoatchilik  bilmasdi.  Qaytaga  bu  o`rinda  noxush  fikrlar 

yurardi.  Badiiy  asarlardagi  talqinlarni  o`qigan  kitobxon  nahotki  SHohruh 

Mirzodek  shaxsningzavjasi,  Ulug`bekdek  allomaningonasi  shunday  deb 

hayron  bo`lardi.  Pirimqul  Qodirov  mazkur  asari  bilan  oldingi  shubhalarni 

tarqatib  yuboradi.  Zukkolikningbelgisi  bilimdon,  zehni  o`tkirlik  bilangina 

belgilanmaydi,  balki  fikr  nuri  bilan  inson  tiynati  orqali  uningnitini  o`qib 

olish,    yuz  berishi  mumkin  bo`lgan  voqeani  oldindan  anglab  olish  ila 

namoyon  bo`ladi.  Bu  xususiyat  Bibixonimda  borligani  bilardik,  mazkur 

asar  orqali  Gavharshod  begim  ham  shunday  xususiyatga  ega  ayol 

bo`lganligini bilamiz. 

Ma’lumki,  inson  o`z  davri  odamlaridan  andoza  oladi,  o`z  navbatida, 

ulardan o`z qiyofasini qidiradi, xuddi shuningoqibatida o`zini nada xshiroq 

anglashga  intiladi.  Bunga  badiiy  ijod,  ’ni  hayotni  kengroq  epik  ko`lamda 

ichdan tasvirlash xususiyatiga ega bo`lgan romanlar imkon beradi. Keyingi 

yillarda yuzaga kelgan romanlarda shunday hol  ko`rinpti. Ularda voqealar 

bevosita tasvirlanmasdan, shaxs tafakkuri prizmasidan o`tish orqali va o`y-

xayollar,  tasavvurlar  -  ongoqimi  orqali  fikr  mohit  ildizi  sari  yo`naltirilpti. 

Butungi  romanlarningngi  tamoyillari  xuddi  ana  shundadir.  Xurshid 

Do`stmuxammadning 

«Bozor» 

romanida 

bozor 

timsoli 

inson 

xayotiningramzi  sifatida  namoyon  bo`ladi  .  YOzuvchi  o`ziga  xos  mahorat 

bilan  hayot  xaqidagi  falsafiy  qarashlarini  chiroyli  badiiy  timsollar 

pardasiga o`ragan xolda tasvirlashga intilgan.  

  Romanningasosiy  qaxramoni  ideal  shaxs.  U  ichmaydi,  chekmaydi, 

faxsh 

ishlarga 

qo`l 

urmaydi. 

Asar 

boshidan 

oxirigacha 

Fozilbekninguylanishi  bilan  bog`lik  muammolarga  aloqador  voqealar 

tafsilotidan  iborat.  YOzuvchiningmaqsadi  esa  ikki  kishi  jismidagi  ruhni 

birlashtirishdir. 

 

YOzuvchi 

Fozilbekni 

fozillik, 

donolik 

va 

zukkolikningtimsoli  qilib  ratar  ekan,  uningjufti  halolini  ma’rifat  va 

qadrtning,  inson  qadr  qimmatiningbadiy  timsoli  sifatida  gavdalantiradi 

.Romanda  Fozilbek  va  Qadriningoila  qurishi  ramziy  mag’noda  xayotdagi 

adolat,  insof,  halollik.  ma’rifat  kabi  fazilatlarning,  ezgu  tuyg`ularningumri 

boqiyligiga  ishoradur.  Hayotiy  haqiqatni  qisqa  tasvirlarda  bera  olganligi 

adibningbadiy tafakkur ko`lami kengligidan dalolat beradi 

Roman boshidan oxirigacha bozor, ’ni xayot va inson taqdirini kuzatish 

asnosidagi tasvirlar bilan yo`g`rilgan bo`lib, unda ruhiy tuyg`ular tasviri bir 

me’yorda chizilgan va adib badiiy niti o`z echimini topgan.  

 

 

TEKSHIRUV SAVOLLARI: 

1.Roman janrida nasrimizningqanday izlanishlari o`z ifodasini toppti? 

2.Bugungi kun romaniningngi tamoyili nimadan iborat? 

Z.Modernistik yo`nalishdagi romanlar qanday xususiyatga ega? 

4.Keyingi  yillarda  qanday  tarixiy  shaxslar  obrazi  yaratilgan  romanlar  yuzaga 

keldi va ularningbadiiy xususiyatlari nimada? 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: 

1.

 

Adabiy turlar va janrlar. T., «Fan», 1991.  

2.

 

U.Normatov, H.Boltabev. ngi nazariy tamoyillar. 

“Jahon  adabiyoti”  jurnali.  2008  yil.  Mart.154-163-betlar.Adabiy  turlar  va 

janrlar. 1-jild. T-1991 y 

3.

 

Solijonov  Y.  Romanningoydin  yo`li.  “SHarq 

YUlduzi” 2004 y. 1-fasl. 


4.

 

Solijonov Y . Nutq va uslub. 2002.  

5.

 

Solijonov Y. Men sizdan saboq oldim. T.2007. 

6.

 

H.Karimov. Inson va davr. T., «Fan», 1992.  

7.

 

A.Kattabekov. Tarix saboqlari. T., 1985.  

8.

 

I.Mirzaev. Nasrimiz badiiy olami. T., 1991.  

9.

 

U.Normatov. Romanningngi yullari. «YOzuvchi» 

gazetasi, 1997 y 4 iyun. 

11 - MAVZU: HOZIRGI O`ZBEK DRAMATURGIYASI REJA: 

1. Adabiyotda dramaturgiyaningo`rni. 

2.So`nggi  davr    o`zbek    dramaturgiyasida      sosialistik    tuzum 

illatlariningfosh qilinishi. 

3.

 

So`nggi    yillar      o`zbek    dramaturgiyasida    ma’naviy-axloqiy 

masalalarning  ngicha   yo`nalishda   ngicha   tafakkur   bilan yoritilishi.    

4.

 

Komedilarda 

hayotdagi 

illatlar 

va 

nuqsonlarga 

nisbatan 

murosasozlikningortishi. 

TANCH  TUSHUNCHALAR:  1.  Adabiy  qahramon  -  adabiy  asardagi 

inson  obrazi.  Badiiy  asardagi  qatnashuvchi  shaxslar  va  personajlarga 

nisbatan  adabiy  qahramon  deb  qarash  mumkin  bo`lgan  o`ziga  xos  xulq  va 

xarakterga  ega  bo`lgan  odam.  2.Remarka  -  muallif  izohi  ma’nosini 

bildiradi. Unda asarda ishtirok etuvchi shaxslarningyoshi, tashqi ko`rinishi, 

xatti-harakati,  kiyinishi,  qalb  kechinmasi,  so`zidagi  intonasi,  shuningdek, 

voqealar kechadigan shart-sharoit, payt, o`rin kabilarningizohlanishi. 

Zamon  bilan  hamnafas  bo`lishda,  xalqimizningma’naviy  talablarini 

qondirishda  dramaturgiya  zimmasiga,  uningso`z  va  sahna  san’atlari  bilan 

aloqador  xususilariga  muvofiq,    alohida  g`oyaviy-  estetik  vazifalar 

yuklangan. 

Ma’lumki, 

adabiyot 

va 

san’atninggullab 

shnashi 

jamitningma’naviy  barkamolligi,  muhit  sog`lomligiga  bog`liq,  Ma’naviy 

sog`lom  muhitni  ratishda  adabiyot  va  san’atningroli  beqiyosdir.  Ijodkor 

hayot haqiqatini qanchalik to`g`ri anglay olsa, muammolar mohitini to`g`ri 

ochib  bersa,  uningasarlari  xalqqa  shunchalik  ma’naviy  naf  keltiradi.  Bu 

borada  dramaturgiya  ham  alohida  rol  o`ynaydi.  O`zbek  dramaturgiyasida 

O`.Umarbekov, 

SH.Boshbekov, 

M.Boboev, 

A.Ibrohimov, 

E.Xushvaqtovlarningasarlari  alohida  o`rin  tutadi.  Ularningdramalarida 

o`zbek  voqeliginingmuayyan  tomonlari  dramatik  yo`sinda  badiiy  talqin 

qilingan. 

O`lmas  Umarbekovningdramalarida  kommunistik  mafkura  hukmron 

davrda  ham  istiqlol  ma’naviti,  axloqqa  xizmat  etuvchi  muhim  va  asosiy 

sifatlar  o`z  ifodasini  topgan.  Dramaturgan’anaviy  otalar  va  bolalar 

munosabatlari, o`zaro axloqiy qarashlari zaminida istiqlol davri uchun o`ta 

zarur  ma’naviy-axloqiy  sifatlarini  saqlash,  asrab-avaylash  yo`lida  qat’iy 

o`ziga xos yo`l tutganligi ham kuzatiladi. Xususan «Sud», «Kuzningbirinchi 

kuni»  kabi dramalari xarakterlidir.  «Kuzningbirinchi kuni» nomli pg’esasi 

shu  jihatdan  alohida  ajrab  turadiki  unga  to`xtalmasdan  iloj  yo`q.  Asarda 

uch  oila  boshiga  tushgan  fojianingsabab  va  mohiti  uch  xil  anglash,  uch  xil 

baholash 

tarzida 

umumlashtiriladi. 

Masalan, 

professor 

Tohir 

To`laganovningo`g`li    Ramz  oilada    erka  o`sgan.  Farhod  esa  otasiz,  onasi 

Qumri  opa  voga  etkazgan  yolg`iz  farzand.  Sobir  bo`lsa  uzoq  yillar  ichki 

ishlar  sohasida  samarali  va  halol  mehnat  qilgan  va  nafaqaga  chiqqan 

SHokir  Sultonovningkamtorona  oilasi  farzandi.  Taqdir  ularni  institutda 

uchrashtirgan,  Ular  orasida  Ramzningqo`li  baland,  qaerga  cho`zsa  etadi. 

Sobir  va  Farhod  ham  uningta’siriga  tushib  qolgan.  Kunlardan  birida  fojia 

sodir 

bo`ladi. 

Ramz 

otgan 

miltiq 

o`qi 

ko`chadan 

ketayotgan 

odamningumriga  zavol  bo`ladi.  Xuddi  shu    fojia  uch  oilaningbir  -  biridan 

ayrib turuvchi ma’naviy a’loqiy qarashlarini muhokama qilishga, dramatik 

talqinga  va  umumlashtirishga  asos  beradi.  Pirovardida,  fojianingzamini 

ochilib,  professor  To`laganovningo`g`li  Ramz  o`z  gunohini  bo`yniga  olib:  

«Endi  nima  bo`ladi,  dada,  -  deganida  ota  o`g`liga  qarata:    «Dard  bo`ladi. 

ramaslar.  Itdan  tarqaganlar.  Xuliganlar.  Banditlar.  -  deb  haqorat  qiladi. 

SHunda  Ramzningonasi  Barchin  opa  «endi  qilmaydi,  dadasi,  rahm  qiling» 

deb    iltimos  qiladi.  G`azablangan  ota  jahl  ustida  oilada  gazak  olib  kelgan 

ma’naviy-axloqiy nopoklikningsir-asrorini ochib tashlaydi. 

To`laganov:  «Rahm  qilingmish?  SHu  nonko`r,  shu  tekinxo`rga-.  Odam 

bo`lmadi  u,  dardisar  bo`ldi.  Bolali  uy  bozor,  bolasiz  uy  mozor...  Yo`q  men 

bunga  mutlaqo  qo`shilmayman.  Aksincha,  bolali  uy  mozor.  Sen  mani 

ajalimdan besh kun burun mozorga tiqasan, ramas. Ammo bilib qo`y. Men 

endi  himo  qilmayman.  SHuncha  yordam  qilganim,  himo  qilganim  etar, 

institutga  kirolmading,  shogirdimga  rahmat,  seni  qabul  qilishdi..  yiqilding, 

na  iltimos  qildim,  baholaringni  tuzatib  berishdi.  Restoranda  to`palon  qilib, 

milisiga  tushding.  Bir  yilga  kesishmoqchi  edi,  olib  qoldim.  Mast  bo`lib 

hushyorxonaga  tushding.  na  olib  kelib  qo`yishdi.  Endi  o`n  yilga  kesishsa 

ham roziman. Mani, otangningqadrini qamoqxonada bil endi». 

«Qiyomat 

qarz» 

dramasiningbosh 

qahramoni 

Sulaymon 

ota. 

Uningpsixologik  holati  ishonarli  tasvirlab  berilgan.  CHunki  muallif 

psixologik holatga kirishi uchun zarur bo`lgan muhitni rata olgan. 

Sulaymon ota halol, mehnatsevar, birovninghaqidan qo`rqadigan, to`gri 

so`z nuroniy chol. YOlg`iz farzandidan ajrab qolgan ota, qishloqqa vrachlik 

qilish  uchun  kelgan  No`’monjon  ismli  yigitni  o`z  farzandi  singari  mehr 

qo`yib  frontga  jo`natadi,  u  ketayotib  otaga  ikkita  qo`y  olib  beradi.  Yillar 

o`tib  qo`ylarningsoni  to`rt  yuztaga  etadi.  Urush  tugasa  ham  asrandi 

o`gildan  darak  bo`lmaydi,  To`rt  yuzta  qo`yni  «qiyomat  qarz»ni  o`z  egasiga 

topshirish 

Sulaymon 

otaningtinchini, 

oromini 

oladi, 

Psixologik 

tasvirningbirksnchi  bosqichi  ruhiy  vazit  yaratildi.  SHundan  so`ng,  bosh 

qahramon 

qator 

ruhiy 

-kechinmalarni 

boshidan 

kechiradi. 

qo`ylarningegasiga  topshirysh  hissi,  Zebiningvasitini  ado  etish  mas’uliti 

dramada  ruhiy  tasvirni  yuzaga  kelishiga  asos  bo`ladi.  «Zebi  xola: 

No`monjonga atab oldim bunim, Sulaymon ota», - Obbo , san-ey. xshi-xshi. 

-Zebo  xola  -  siz  bo`lsangiz,  kimmiz  unga  deysiz.  Urushdan  keyin  kelaman 

degan,  sizlar  bilan  turaman  degan.  Kelmasa.  .  .  kelmasa.  .  .  Sizni  kimga 

tashlab ketaman? Huvillagan hovlida bir o`zingiz.» 

Muallif  inson  qalbidagi  e’zozlanishi  zarur  bo`lgan  qirralarni  topgan. 

Sulaymon  ota  uchun  Zebidan,  uningvasitidan:  ko`ra  azizroq  narsa 

bo`lmagan, xuddi shu holatni dramada ishonarli ochib berilgan, Bu holatni 

hech  bir  tomoshabin  befarq  tomosha  qilmaydi,  o`zininghuzur-halovatidan 

kechib, Sulaymon ota No`’monjonni  qidirishga tushib ketadi. 

Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling