O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi


Vodevilp  ham  komediyaga  yaqin  bo`lib,  musiqali  lahzalar  va  raqsni  o`z


Download 0.94 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/10
Sana12.02.2017
Hajmi0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Vodevilp  ham  komediyaga  yaqin  bo`lib,  musiqali  lahzalar  va  raqsni  o`z 

ichiga oladi. 

 

Fars  o`tkir  groteskli    fosh  etuvchi  komediya  turidir.  O`zbek  adabiyotida 

tragediyaga nisbatan komediyaning namunasi bo`ladigan asarlar anchagina. Masalan, 

«Burungi  saylovlar»,  «Toshbolta  oshiq»,  «Oltin  devor»  kabilar.  «Maysaraning  ishi» 

komediyaning mumtoz namunasidir. «SHohi so`zana» dagi Hamrobuvi bilan Holnisa 

xarakterlarida  komik  kolliziya  yaxshi  berilgan,  lekin  bu  asarning  asosiy  konflikti 

darajasiga  ko`tarilmagan.  Asarning  asosida  esa  dramatik  konflikt  yotadi.  Komediya 

deb  atalayotgan  ko`pgina  asarlarda  aslida  komizm  o`Sha  asar  tabiatidan  kelib 

chiqmaydi. Ularda ataylab tomoShabinda kulgi qo`zg`otish uchun qiziqchiliklar, turli 

maynabozchiliklar beriladiki, bu hali komediya uchun etarli emas. 

 

Drama (yunoncha - harakat, faoliyat) keng ma’noda, borliqni dialoglar hamda 

personajlarning  harakati  asosida  tasvirlovchi  sahnaga  mo`ljallangan  asarlar  yoki 

adabiy turlardan (epik, lirik, dramatik)  birining nomi sifatida, tor ma’noda, dramatik 

turning  keng  tarqalgan  janrlaridan  (tragediya,  komediya,  drama)  birining  nomi 

sifatida qo`llaniladi. 

 

Drama asosida o`tkir xarakterlar va kuchli ehtiroslarning shiddatli  to`qnashuvi yotadi.  Drama  ishtirok  etuvchi  Shaxslarning  «harakati  va  qarshi  harakatlaridan» 

yasaladi,  «unda  hamma  narsa  bir  maqsadga,  bir  mo`ljalga  qarab  yo`nalishi  kerak»,- 

deydi  V.Belinskiy.  Ikki  kishi  o`rtasidagi  har  qanday  bahs,  munozara  drama 

bo`lavermaydi. «Bahslashuvchilar bir-birlaridan ustun chiqishi uchun, bir-birlarining 

xarakterlarining qanday bo`lmasin biron tomonini bosib qo`yishga yoki ruhning zaif 

tomonlarini  chertib  qo`yishga  urinsalar  va  bu  narsa  orqali  ularning  xarakterlari 

ochilsa,  nihoyat  bahslashuvchi  ularni  bir-birlariga  nisbatan  yangi  munosabatda 

bo`lishga  majbur  qilsa,  -  bu  narsa  drama  deb  atalishi  mumkin»  (V.Belinskiy). 

Dramada  konfliktning  keskinligi,  xarakterlar  qirralarining  o`tkirligi,  personajlar 

nutqining ifodaliligiga katta e’tibor beriladi. Personaj nutqi aytilgan payt, vaziyat va 

holat  bilan  bog`liq  bo`lishi  kerak,  personajning  xarakterini  yorqin  ifodalashi  va 

maqsadga  aniq  borib  tegishi  zarur.  O`tkir  ijtimoiy  muammolar,  murakkab  sotsial, 

psixologik  ziddiyatlar  drama  materialidir.  Dramada  inson  uchun  ezgu  va  yaqin 

bo`lgan  qadriyatlarning  xavf  ostida  qolgan  holatlari  berilib,  bu  narsa  «yuqori 

darajada» dramatizmni keltirib chiqaradi. 

 

Drama  tragediya  bilan  komediya  o`rtasidagi  hodisa  bo`lib,  unda  har  ikki janrning  xususiyatlari  mujassamlangan.  Drama  tragediyadan  engilroq,  komediyaga 

nisbatan  jiddiyroqdir.  Unda  tragediyaga  qaraganda  kolliziya  kuchli  bo`ladi,  lekin 

fojia  bo`lishi  Shart  emas,  unda  komediyadagi  kabi  engil,  kulgili  lahzalar  bo`lishi 

mumkin.  Lekin  dramaning  kulgili  bo`lishi  Shart  emas.  Dramada  insonning  jiddiy 

hayot  sinovlari  ko`rsatiladi.  Unda  kechinmalar  keskin  qilib  qo`yiladi.  Komediyada 

taqdirlar  «baxtsizlikdan  baxtga»,  tragediyada  «baxtdan  baxtsizlikka  qarab» 

rivojlansa, dramada esa taqdirlarning echimi oldindan belgilanmaydi, unda ko`pincha 

qahramonlarning keyingi taqdiri uzil-kesil hal qilinmay, ochiq qoladi. 

 

Drama  tragediya  va  komediyadan  keyinroq  Shakllangan  bo`lib,  XU111  asrga kelib  janr  holiga  kelgandir.  Bu  davr  dramasida  oddiy  kishining  xususiy  hayoti 

tasvirlangan bo`lib, uni «meshchanlik dramasi» deb ataganlar. Lessingning «Emiliya 

Galotti», SHillerning «Makr va muhabbat» dramalari  meshchanlik dramasining eng 

yaxshi  namunalaridir.  Bundan  tashqari,  janrning  oilaviy-maishiy,  tarixiy, 

qahramonlik,  falsafiy,  psixologik  xillari  ham  mavjud.  XIX  asrga  kelib  drama  janri 


g`oyaviy-badiiy  yuksaklikka  ko`tarildi,  unga  sotsial  fosh  etuvchi  xususiyatlar  kirib 

keldi.  A.P.CHexovning  «Olchazor»,  A.Ostrovskiyning  «Sepsiz  qiz»,  G.Ibsenning 

«O`yinchoq  xonadon»  dramalarida  burjua  voqeligi  ichki  ziddiyatlari  ko`rsatildi. 

Keyingi  bosqichlarda  yaratilgan  dramalar  ichida  G.Xauptmanning  «Hayot  shomi», 

B.Brextning  «Karrar  xonim  miltiqlari»,  A.Korneychukning  «Front»,  M.Karimning 

«Oy  tutilgan  tunda»,  O.Abdullinning  «O`n  uchinchi  rais»,  D.Pounellning  «Ustasi 

farang», 

shuningdek, 

N.Pogodin, 

A.Afinogenov, 

A.Arbuzov, 

V.Rozov, 

A.Gelpmanning  dramalari  mashhur.  Urushdan  keyingi  bosqichda  keng  tarqalgan 

konfliktsizlik  nazariyasi  drama  taraqqiyotiga  jiddiy  zarar  etkazdi,  yuzakichilik  va 

sxematizmning  kuchayishiga  olib  keldi.  SHu  davrlarda  G`arb  mamlakatlarida 

«absurd  dramasi»  deb  nomlangan  «bema’ni  drama»  paydo  bo`ldi.  Unda  ma’nisiz 

xarobazor  muhit,  nursiz  hayot,  ilojsizlik  g`oyalari  ifodalanadi.  Biroq  uning  eng 

yaxshi  namunalarida  oddiy  insonning  g`aribona  hayoti,  xor-zor  va  ayanchli  qismati 

butun dahShati bilan ro`y-rost tasvirlanadi. 

 

O`zbek  dramasi  asoschilarining  boshida  Behbudiy,  A.Qodiriy,  Hamza turadilar.  Behbudiyning  «Padarkush»,  A.Qodiriyning  «Baxtsiz  kuyov»,  Hamzaning 

«Zaharli  hayot»  asarlari  o`zbek  adabiyotida  yaratilgan  ilk  drama  namunalaridir. 

Keyingi  bosqichlarda  Hamzaning  «Paranji  sirlari»,  CHo`lponning  «YOrqinoy», 

U.Ismoilovning  «Rustam»,  K.Yashinning  «Gulsara»,  H.Olimjonning  «Muqanna», 

Uyg`un  va  I.Sultonning  «Imon»,  S.Azimovning  «Qonli  sarob»,  O`.Umarbekovning 

«Qiyomat  qarz»  kabi  asarlari  janrning  sara  namunalari  hisoblanadi.  Hozirda  o`zbek 

adabiyotida  M.Boboev,  SH.Boshbekov,  E.Vohidov,  A.Ibrohimov  drama  sohasida 

jiddiy izlanishlar qilmoqdalar.           

 

LIRO-EPIK TUR. Bu turda voqealarning nasriy tasviri muallif Shaxsining lirik 

obrazi,  uning  tuyg`ulari  bilan  uyg`unlikda  beriladi.  Masalan,  «evgeniy  Onegin» 

romanida  asar  qahramonlari  Onegin,  Tatpyana,  Lenskiylar  hayoti    va  taqdirinigina 

emas,  shoirning  ichki  evolyutsiyasini  ham  ko`ramiz.  Demak,  liro-epik  turda  shoir 

voqea va obrazlarnigina emas, o`z ichki dunyosi, tuyg`u va kechinmalari ham berish 

imkoniga ega bo`ladi. 

 

Bu  turga  masalan,  ballada,  doston-poema,  she’riy  roman  kabilar  kiradi.  Biroq janrlarning bu kabi bo`linishi ularda voqealarni qamrab olish hajmigina emas, muallif 

obrazi, uning kayfiyatini ochish imkoniyatlari ham hisobga olinadi. 

 

SHe’riy  roman.  Bu  janr  dostondan  voqelikni  qamrab  olishning  kengligi  bilan ajralib  turadi.  Unda  personajlarning  o`zaro  munosabatlari,  muallifning  voqea  va 

personajlarga  munosabati  ko`pqirrali  bo`ladi.  Xarakterlar  har  taraflama  ochiladi. 

Masalan, Pushkinning  «evgeniy Onegin», Bayronning «Don Juan», Mirmuhsin-ning 

«Ziyoda  va  Adiba»,  X.Sharipovning  «Bir  savol»,  M.Alining  «Boqiy  dunyo», 

B.Boyqobilovning «SHukuhli karvon» va boshqalar. 

 

SHe’riy  romanda  muallif  Shaxsi,  obrazi  ham  kengroq  ochiladi.  Unda  muallif tuyg`ulari  va  biografiyasining  faktlari  qahramonlar  taqdiri  va  tuyg`ulari  bilan 

uyg`unlashib  ketadi.  SHe’riy  romanda  odatda  biror  voqea  emas,  butun  davrning 

mohiyati ochiladi. 

 

Doston(poema).  Hozirgi  ma’nodagi  doston  yoki  poema  XIX  asrda Shakllangan. Poema lirikaning kengaygan namunasi, lirik qissadir. Poema lirikaning 

mukammal  tarqqiyoti  natijasida  paydo  bo`ldi.  Poemada  qissa  yoki  hikoyadagi  kabi voqea  bo`ladi.  Biror  she’rga  solingan  hikoyaning  o`zi  hali  poema  bo`la  olmaydi. 

Poema  qissa  bilan  hikoyadan  o`zining  she’riy  Shakli  bilangina  emas,  o`zida 

ifodalangan  badiiy  material  xususiyatlari  va  unga  muallif  munosabati  bilan  ham 

farqlanadi.  Biror  voqeani  tasirlar  ekan,  muallif  o`z  qahramonlari  bilan  birga  dard 

chekadi,  quvonadi  va  qayg`uradi.  Poemada  tasvirlanayotgan  voqea  tipik  epik 

asarlardagi  kabi  muallif  Shaxsidan  tashqarida  bo`ladi,  uning  qalbidan  o`tadi. 

Poemada  voqedan  ko`ra  tuyg`u,  voqeaga  hissiy  munosabat  kuchliroq  bo`ladi. 

Poemada  voqealar  yaxlit  bo`lmasligi  mumkin,  umuman,  voqea  bo`lmasligi  ham 

mumkin. Poemada voqea bo`lganda muallif bu voqeani to`la va batafsil ochishi Shart 

emas.  Poemada  voqealar  to`laligi  bilan  aks  etmaydi.  Unda  voqealrning  muhim  va 

ko`tarinki  lahzalari  o`z  ifodasini  topadi.  Poemada  qahramonlar  taqdiri  va 

sarguzashtlaridan  ko`ra,  ularning  ichki  dunyosiga  ko`proq  e’tibor  beriladi,  ulardagi 

ichki evolyutsiyani ochishga ko`proq e’tibor beriladi. Bu narsa poemani psixologizm 

bilan ta’minlaydi. 

 

Poema bir necha xilga bo`linadi: - voqeaband poema; - lirik poema. 

 

Bundan tashqari,  fantastik poema  («Parizod va  Bunyod»)  ham  mavjud bo`lib, bu  ham  voqeaband  poemaga  kiradi.  Lirik  poema  lirikaning  intellektuallashuvi 

natajasida  keyingi  davrda  kelib  chiqdi.  Uning  ilk  namunasi  Bayronning  «Ingliz 

baxshilari  va  shotland  axborotchilari»  asaridir.  Bu  xilning  asl  va  yirik  namunalari 

V.Mayakovskiyning  «Juda  soz»,  Oybekning  «Navoiy»,  X.Sharipovning  «Quyoshga 

oshiqman» poemalaridir. 

 

Ballada. Bu janr poemadan kichikroq bo`ladi. Unda benihoyat keskin va kuchli emotsionallikka  ega  bo`lgan  voqea  beriladi.  Ballada  qahramonona  yoki  fantastik 

syujetga  ega  bo`ladi.  Balladada  xarakterlar  to`la  ochilmaydi,  ularning  muhim 

lahzalari bo`rttirib beriladi.  

 

Ballada  xalq  og`zaki  ijodidagi  maxsus  she’riy  qo`shiqlardan  kelib  chiqqan. Ballada  ko`pincha  fantastik  syujetlarga  qurilgan  bo`ladi.  Balladada  voqealar  shiddat 

bilan rivojlanib kutilmagan tugallanma bilan tamom bo`ladi. Bu dramaga dramatiklik 

bag`ishlaydi. Hozirgi realistik balladada kutilmagan tugallanma Shart bo`lmay qoldi, 

voqea afsonaviy bo`lishi ham Shart emas. 

 

Balladada  voqealardan  ko`ra  muallifning  o`Sha  voqeaga  emotsional munosabati  asosiy  o`rin  egallaydi.  Balladaning  mumtoz  namunalarini  F.SHiller, 

M.Lermontovlar yaratgan. O`zbek adabiyotida H.Olimjon, H.G`ulomning balladalari 

mashhur. 

 

Masal.  Bu  janrning  epikligi  shundaki,  unda  biroor  epizod  tasvirlanadi.  Biroq masalda  asosiy  narsa  tasvirlangan  voqea  emas,  unga  muallif  munosabatidir.  O`Sha 

tasvirlangan  voqeadan  kelib  chiqadigan  xulosa  -  axloqdir.  SHuning  uchun  ham 

masalni nasriy turga kiritish unchalik to`g`ri bo`lmaydi. 

 

Masal  ko`pincha  allegorik  Shakl  bo`lib,  unda  hayvonlar,  o`simliklar,  jonivor hamda  haSharotlar  qahramon  bo`ladi.  SHoir  ular  vositasida  insonlar  hayotini,  bu 

hayotning muhim muammolari mohiyatini, ularga o`z munosabatini ochadi. Masalda 

xatti-harakat  va  voqealar  ana  shu  o`gitga,  axloqqa  qaratilgan  bo`ladi.  Biroq  shu 

xulosa axloq personajlar xarakteri xususiyatlaridan kelib chiqishi lozim.  

Masal  doim  ham  allegorik  bo`lmaydi.  Har  qanday  allegorik    latifa,  ertak  ham 

masal bo`lavermaydi. 

 

Masalning  ilk  yaratuvchisi  eramizdan  avvalgi  1U  asrlarda  yaShagan  Ezopdir. Keyinchalik msal Lafonten, Krilov ijodida rivojlantiril-gan. 

 

Rus  adabiyotida  mashhur  masalchilar  D.Bedniy  va  S.Mixalkov-lardir.  O`zbek adabiyotida masalning etuk namunalarini Navoiy, Gulxaniy, Hamza ijodida ko`ramiz. 

Hozirda o`zbek masalchilari S.Abduqahhor, Ya.Qurbon, O.Qo`chqorbekov kabilar. 

 

Masal  o`tkir  satirik  xarakterga  ega  bo`ladi.  Unda  odamlardagi,  jamiyatdagi ayrim  illatlar tanqid qilinadi.  Eng  yirik  masalchilar o`z  asarlarida  jamiyatning o`tkir 

sotsial  va  siyosiy  muammoalrini  ko`tarib  chiqqanlar.  Masalan,  Krilovning  «Bo`ri 

bilan  Qo`zichoq»  masalida  ijtimoiy  tengsizlik  va  zo`rlik  tanqid  qilingan.  Masal 

oxirida  o`git  beriladi.  O`git  voqeaga  bog`liq  bo`lmaydi,  lekin  o`Sha  voqea 

mohiyatidan kelib chiqadi. 

 

Masalda voqea, syujet kichkina va sodda bo`ladi. Unda muallifning qarashlari, voqelikka munosabati aniq namoyon bo`ladi. Masallardagi qissadan hissa ko`pincha 

obrazli iboraga aylanib, xalq orasida keng tarqaladi. NAZORAT SAVOLLARI: 

1. Tur va janr tushunchasi. 

2. Epik tur xususiyatlari.  

3. Roman. 

4. Epos. 

5. Roman-epopeya. 

6. Qissa. 

7. Hikoya. 

8. Novella. 

9. Ocherk.  

10. Epik tur imkoniyatlari. 

11. Lirika atamasini izohlang. 

12. Lirik tur xususiyatlari. 

13. Epigramma, oda, alpba. 

14. Elegiya, gimn, sonet, kansona. 

15. G`azal. 

16. Qasida. 

17. Ruboiy. 

18. Qasida, madhiya, marsiya. 

19. Muxammas, musaddas. 

20. Mustazod, tuyuq, qit’a. 

21. Dramatik tur xususiyatlari. 

22. Dramatik tur janrlari. 

23. Liro-epik tur xususiyatlari. 

24. Liro-epik tur janrlari. 

25. Tragediya va komediya. 

26. Drama, tragikomediya. 

27. SHe’riy roman, poema. 

28. Doston. 


29. Ballada, masal. 

30. Misollar bilan izohlang. 

 

 TAYANCH IBORALAR 

1. Tur va janr. 2. Epik tur. 3. Lirik tur. 4. Dramatik tur. 

5. Liro-epik tur. 

 

ADABIYOTLAR 

1. I.Sultonov. Adabiyot nazariyasi T.,1980 y. 

2. Adabiyot nazariyasi.  2 tomlik. T.,Fan, 1978,1979. 

3. T.Boboev. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1981. 

4. N.SHukurov. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1980. 

5. E.Xudoyberdiev. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1985. 

6. Adabiy tur va janrlar. T., Fan.  

 

IJODIY   MeTOD 

 

ReJA: 

1. Ijodiy metod. 

2. Realizm. 

3. Romantizm. 

4. Modernizm.  

Har  bir  yozuvchining  o`ziga  hos  uslubi  bo`lishidan  tashqari,  bir  necha 

yozuvchi,  turli  davr  va  mamlakat  yozuvchilari  uchun  harakterli  bo`lgan  umumiy 

xususiyatlar  ham  mavjud  bo`ladi.  Masalan,  Balzak,  Dikkens,  Gogolp,  Turgenev, 

L.Tolstoy kabilar o`ziga xos uslublariga ega bo`lishlaridan tashqari, ularni birlashtirib 

turuvchi  umumiy  xususiyatlar  ham  mavjud  bo`lishi  mumkin,  bu  narsa  hayotni 

bo`yamasdan,  ideallashtirmasdan,  to`g`ri  va  ishonarli  obrazlarda  ko`rsatishlarida, 

hayotning eng muhim masalalarini ochishga intilishlarida ko`rinadi.  

 

Ijodiy  metod  voqealarni  ifoda  etish  tamoyili  yoki  tamoyillar  tizimidir.  Ijodiy metod g`oyaviy estetik kategoriyadir. 

 

Metod  dunyoqarashga  bog`liqdir.  Ijodiy  metod  bir  emas,  bir  necha  yozuvchi uchun umumiy bo`lgan borliqni ko`ra bilish, uni qayta jonlantirish, hayot materialini 

tanlash  va  umumlashtirish,  undagi  muhim  tomonlarni  ajratib  ko`rsatish  tamoyilidir. 

Adabiy oqim va yo`nalish ijod usuli (printsipi) emas. Balki ijodiy metodning san’at-

kor dunyoqarashi blan bog`liq xususiyatlaridir. Adabiy oqim bir ijodiy metod ichida 

ana shu metodga mansub yozuvchilar o`rtasidagi g`oyaviy yaqinlikdir. Adabiy oqim 

bir  qator  yozuvchilarda  namoyon  bo`ladigan  g`oyaviy-badiiy  yaqinlik,  ana  shu 

xususiyatlarning birligidir. 

  

Klassitsizm  realizmning  o`ziga  xos  bir  davri,  oqimidir.  U  markazlashgan davlatning,  milliy  madaniyatning  Shakllanishi  davrida  paydo  bo`ldi.  Klassitsizm 

adabiyoti  ratsionalizm,  ya’ni  maqsadga  muvofiqlik  falsafasiga  asoslanadi.  Bu 

ta’limotga  ko`ra  haqiqat  go`zal-likdir.  Ularning  fikricha,  haqiqat  maqsadga 

muvofiqlikdir. Sentimentalizm  -  realizmning  bir  bosqichi,  uning  oqimidir.  Bu  oqim  yangi 

kelib  chiqayotgan  burjuaziyaning  o`z  axloq  va  estetik  tomonlarini  tasdiqlashga 

urinish natijasida kelib chiqdi. 

 

Klassitsizm  burchni  feodal  jamiyat  nuqtai nazaridan  tushunsa,  sentimentalizm Shaxs manfaatlari ustun   qo`yiladi. 

 

Demak,  adabiy  oqim  ijodiy  metod  taraqqiyotida  yuzaga  keladigan  uning Shaxobchalari,  ko`rinishlaridir.  Adabiy  yo`nalish  u  yoki  bu  davrga  talluqli  bo`lgan 

bir necha yozuvchi, bir necha oqim va ijodiy metod uchun umumiy g`oyaviy-badiiy 

xususiyatlarning ijtimoiy-tarixiy birligidir. 

 

Realizm  atamasining  lug`aviy  ma’nosi  «moddiy»  demakdir.  Romantizmdan farqli  ravishda  orzu-umidlarni  emas,  hayotni  tasvirlaydi.  Realizm  hayotni  hayot 

qanday Shaklda bo`lsa, o`Shanday ifoda etadi. 

 

Romantizm  bo`lmag`ur  burjua  voqeligidan  bezor  bo`lib,  undan  g`oyalar, umidlar (ideal), yorqin orzular olamiga qochdi. Biroq burjua tuzumining ziddiyatlari 

borgan sari to`laroq yuzaga chiqa boshladi, orzu qilingani bilan hayot yaxshilanmadi. 

SHu  Sharoitda  hayotni  yaxshilash  uchun  o`Sha  burjua  voqeligining  nimasi 

bo`lmag`ur  ekanligini,  uning  illat  va  ziddiyatlari  zaruriyati  tug`ildi.  CHunki 

ta’kidlanganiday,  endi  odamlar  o`z  turmushlariga,  o`zaro  munosabatlariga  sog`lom 

ko`z  bilan  qarashga  majbur  bo`ldilar.  Bu  borliqni  haqqoniy  va  ro`y-rost  tasvirlash 

zaruriyatini keltirib chiqardi. Naijada realizm paydo bo`ldi. 

 

Realiz  ijodiy  metod  sifatida  XIX  asr  boshlarida  Shakllandi.  Realizm  ijodiy metod  sifatida  Shakllanganiga  qadar,  uzoq  izlanish  va  rivojlanish  bosqichini  bosib 

o`tdi: 


- ibtidoiy (antik) realizm; - uyg`onish davri realizmi; - klassitsizm; 

- sentimentalizm;  - naturalizm. 

 

Bular  realistik  tamoyillar  taraqqiyotining  turli  davrlari  va  darajasi  bo`lib, ularning birortasida ham realistik metod namoyon bo`lmaydi. 

 

Realizm faqat kapitalizm jamiyatiga kelibgina ijodiy metod sifatida Shakllandi va  qaror  topadi.  Demak,  realizm  ma’lum  tarixiy  Sharoit  va  muayyan  ijtimoiy 

bosqichdagina  ijodiy  metod  sifatida  Shakllanadigan  hodisadir.  Realizmning  ijodiy 

metodga  aylanishi  uning  nazariy  asoslanishi  bilan  ham  bog`liqdir.  Faqat  ma’lum 

bosqich  va  tarixiy  Sharoitda  realizmning  qoidalari  ishlab  chiqilgandagina  realistik 

ijod  tamoyillari  san’atkorlarning  ongli    idrok  etilgan  tamoyiliga  aylangandagina 

realizm ijodiy ijodiy metodga aylanadi. 

   

Realistlar romantiklar singari orzularni emas, hayotning o`zini, borliqni, uning butun  ziddiyatlari  va  murakkabligi  bilan  haqqoniy  tasvirlaydi.  Demak,  haqqoniylik 

realizmning birinchi va asosiy talabidir. Biroq haqqoniylikning o`zi hali etarli emas. 

CHunki  realizm  hayotda  nima  uchrasa,  hammasini,  ko`zga  o`ringan  narsalarning 

barini tasvirlayvermaydi.  

 

Realizm  detallarning  haqqoniy  bo`lishidan  tashqari,  tipik  Sharoitlarda  harakat qiladigan  tipik  xarakterlarning  haqqoniyatini  ham  taqozo  qiladi.  Demak,  realizm 

obrazlar,  xarakterlar,  voqealarning  tafsilotlarinigina  bermaydi,  aksincha,  ularni 

saralaydi, umumlashtirib, tipiklashtirib tasvirlaydi. 

 

Detallarning  haqqoniyligi  deganda,  asar  qimmati  unda  tasvirlangan detallarning  miqdori  bilan  emas,  ularning  asosiy  g`oyaviy  niyatini  ochishda  tutgan 

o`rni  va  xizmati  bilan  baholanadi.  Detallar  badiiy  asrlarda  maqsadga  aylanib 

qolmasligi lozim. Agarda u asosiy narsaga aylanib qolar ekan, badiiy haqiqatga putur 

etkazadi. 

 

Realizmning  ikkinchi  talabi  xarakterlarning  tipikligidir.  SHu  bilan  birga, xarakterlar  harakat  qildigan  Sharoit,  muhit  ham  tipik  bo`lishi  kerak.  Realizmning 

qahramonlari muayyan aniq-tarixiy davr bilan bog`liq bo`ladi. 

 

YOzuvchi  hayotni  o`rganish,  voqea  va  dalillarni  (fakt)  badiiy  o`zlashtirish  va ifodalash jarayonida ulardan eng muhim va xarakterlilarini tanlab oladi. Bu esa hayot 

haqiqatini  ochishga  imkon  beradi.  Xarakter  tipik  bo`lmasa,  voqealar  mantiqiy 

bo`ladi. Agar xarakterlar tipik bo`lsa-yu, o`Sha xarakter harakat qilgan Sharoit tipik 

bo`lmasa,  hayot  haqiqati  buziladi.  SHundan  realizmga  xos  uchinchi  xususiyat  kelib 

chiqadi.  Bu  tarixiy  va  psixologik  determinizm  bo`lib,  buning  ma’nosi  asarda 

tasvirlangan  xarakter  bilan  Sharoit,  qahramonlarning  kayfiyati,  holati  bilan  ana  shu 

kayfiyat  va  holatni  keltirib  chiqargan  psixologik  sabablar  o`rtasidagi  o`zaro 

aloqadorlik  va  bog`liqlikdir.  Romantizmda  qahramonlar  xarakteri  ijtimoiy 

qonuniyatlar  bilan  bog`lanmaydi,  ularning    xatti-harakatlari  badiiy  dalillab 

o`tilmaydi. 

 

To`rtinchidan,  insonni,  uning  ichki  dunyosini  har  taraflama,  universal tasvirlash. 

 

Beshinchidan,  tahliliylik.  Voqea-hodisalarni,  inson  xarakterini  tipik  tasvirlash bilangina cheklanmasdan, ularni tahlil qilish hamdir. 

 

Oltinchidan,  tarixiylik  (istorizm).  Voqelik  va  xarakterlarga  tarixiy  nuqtai nazardan  qarash,  ularni  doimiy  harakat  va  rivojlanishda  ko`rish,  xalqning  milliy 

xususiyatlari,  taraqqiyot  qonuniyatlarini  hisobga  olish;  xalqning  turmushi,  axloqi  va 

milliy  xarakterini  ko`rsatish.  Bu  xususiyatlar  ko`p  jihatdan  romantizm  olib  kirgan 

yangiliklar  bilan  bog`liqdir.  Biroq  romantiklar  milliylik  va  xalqchillikni  ham 

mavxum  tushunadilar.  Realizm  bu  xususiyatlarni  tarixiy  va  milliy  taraqiyot 

xususiyatlari bilan bog`liq xolda talqin qiladi.  

 

ettinchidan,  badiiy  asar  tilining  badiiyligi,  xalq  tiliga  yaqinligi,  badiiy vositalarning tabiiy va yorqinligi. SHuning natijasida realizm adabiyotga jonli adabiy 

tilni, qahramonlar nutqida esa mahalliy dialekt, kasb-hunar leksikasiga oid unsurlarni 

ham  olib  kirdi.  Badiiy  til  xarakterlarni  individuallashtirishning  asosiy  vositalaridan 

biriga aylandi.  

 

Mana  shu  xususiyatlar  realizm  adabiyotga  borliqni  haqqoniy,  har  taraflama keng va chuqur,ob’ektiv aks ettirish imkonini beradi.  

 

Romantizm  bilan  realizm  bir-birini  imkor  etmaydi,  aksincha,  realistlar romantizmning  eng  yaxshi  xususiyatlarini  rivojlantirib  davom  ettiradilar.  Faqat 

romantizmning sun’iy, g`ayritabiiy tomonlarini inkor etadi.  

 

Hayotni  hayot  Shaklida  tasvirlash  realizm  adabiyotida  Shartlilik    mavjud bo`lishini  ham  imkor  etmaydi.  Realist  yozuvchi  mubolag`a,  grotesk,  fantastika 

usullaridan  ham  foydalana  oladi.  Bu  holda  grotesk  va  fantastika  e’tiborni  hayotdan 

uzoqlashtirishdan  emas,  xarakterlar  va  Sharoitlarni  yana  ham  quyuqroq,  tipikroq  va 

qabariqroq  qilishga  imkon  beradi.  YOzuvchining  munosabatini  ham  aniq  va  keskin 

qilib beradi.  


 

Realizm  voqeliklni  ob’ektiv  tasvirlab,  uning  ijtimoiy  sabablarini  ochadi.  Har 

bir  halq  adabiyotida  realizm  o`Sha  adabiyotning  milliy  an’analari  bilan  bog`langan, 

o`ziga xos milliy xususiyat kasb etgan bo`ladi. Mana bu narsa realizmda uslublarning 

rang-barangligini keltirib chiqaradi. 

 

Tanqidiy  realizm  esa  borliqni  haqqoniy  tasvirlabgina  qolmasdan,  uni  tanqid ham  qiladi.  Tanqidiy  realizm  kapitalistik  munosabatlarni  feadal  jamiyatga  nisbatan 

olg`a  qo`yilgan  qadam  ekanligini,  taraqqiy  parvar  ekanligini  ko`rsatish  bilan  birga, 

uning  ijtimoiy  ziddiyatlarini  ham  ko`rsatadi  va  tanqid  qiladi.  Tanqidiy  realizm 

realistik  metodning  eng  to`la  namoyon  bo`lgan  Shaklidir.  U  faqat  tanqid  qilibgina 

qolmasdan, insonparvarlik, ijtimoiy adolat g`oyasini olg`a suradi. 

 

Tanqidiy  realizmning  asosiy  mavzuiy  -  burja  jamiyatidagi  Shaxsning nomuvofiqligidir.  Tanqidiy  realistlar  ijodida  «kichik  kishi»  va  «ortiqcha  kishi» 

obrazlari  keng  ishlandi.  Tanqidiy  realizm  adabiyotining  asosiy  konflikti  zolim  bilan 

ezilganlar  va  hukmron  sinflarning  o`z  orasidagi  ziddiyat  asosiga  qurilgan  bo`ladi. 

Tanqidiy  realizmda  syujet  asosan  kundalik,  oddiy  hayotdagi  xarakterlarni  ochish 

asosiga quriladi. Ana shu oddiy, kundalik hayot manzaralari orqali tanqidiy realistlar 

voqelikning  ijtimoiy  mohiyatini,  qahramonlar  psixologiyasining  ijtimoiy  sabablarini 

ko`rsatadilar.  Ular  hayotiy  jarayonlarni,  jamiyat  taraqqiyotining  qonuniyalarini 

to`laroq  ifoda  eta  oladigan  janrlarga  katta  e’tibor  berdilar.  SHuning  uchun  ham 

tanqidiy  realizm  adabiyotida  ijtimoiy  roman  janri  keng  rivojlandi,  chunki  bu  janr 

borliqning  murakkab  va  ko`p  qirraligini  ifodalash  imkoniyatiga  ega  edi.  Tanqidiy 

realizm  lirikasida  ijtimoiy  adabiyot  bilan  bir  qatorda  kulgulilikni  ham  ifodalash 

masalasini  o`rtaga  tashladilar,  adabiyotga  xo`rlanganlar  taqdirlanganlar  obrazlarini 

olib kirdilar. Ular sub’ektiv momentga katta e’tibor berish bilan adabiyotni ehtirozli 

lirizm  bilan  boyitdlar,  lirik  chekinishlarga  yo`l  ochdilar.  Muhit  bilan  keliSha 

olmaydigan  isyonkor  Shaxslarni qahramon  qilib oldilar.  SHu bilan  ular  oliy  insoniy 

g`oyalar uchun kurashga katta hissa qo`shdilar romantiklar kashf etgan bu yangiliklar 

realizm adabiyotiga ham qo`l keldi, realizmni boyitishga ham xizmat qildi.  

 

Biroq romantizm inson va jamiyat hayotining har taraflama xaqqoniy, konkret tarixiy  tasvirlay  olmadi,  Shaxs  bilan  jamiyat,  muhit  o`rtasidagi  sababiy 

bog`lanishlarni  ko`rsata  olmadi.  Romantiklar  jamiyatda  Shaxs  roliga  ortiqcha  baho 

berib yubordilar, uni muhitga qarshi qo`ydilar. Bu vazifani faqat realizmgina hal eta 

oldi, xolis. 

 

Hozirgi o`zbek adabiyoti tarkibida romantik ko`tarinkilik, romantik his etish va tasvirlashga moyil bo`lgan qatlam mavjud. O`zbek adabiyotida ana shunday romantik 

xususiyatlarda ega bo`lgan yozuvchilarga A.Qodiriy, H.Olimjon, A.Muxtor kabilarni 

kiritishimiz  mumkin.  Ularning  ijodi  o`zbek  adabiyoti  tarkibidagi  romantik  oqim 

haqida gapirishga imkon beradi.  

 

XIX  asr  oxiri  va  XX  asr  boshlarida  adabiyotda  simvolizm  paydo  bo`ldi. Simvolizm  ham  san’atkorning  bo`lmag`ur  voqelikdan  yuz  o`girib,  ideal  muhitga, 

mavhumlik  olamiga,  diniy  tuyg`ular  dunyosiga  qochishga  intilishda  ko`rinadi. 

Simvolistlar real borliqdan qanoatlanmay, undan yuz o`giri, o`lim, u dunyodan najot 

qidirdilar. Ana shu xususiyat-lari bilan simvolizm reaktsion romantizmning ko`rinishi 

bo`lib qoldi. 


Romantizm «kitobiy» degan ma’noni beradi. Romantizm atamasidan «kitobiy» 

degan  ma’no  anglashilar  ekan,  bunda  o`rta  asr  ritsarp  romanlari  ko`zda  tutildi. 

CHunki  ritsarp  romanlarida  ishonib  bo`lmaydigan  g`aroyib  voqea  va  holatlar 

tasvirlangan.  Xuddi  realizm  singari,  romantizm  adabiyotining  ham  ob’ekti  hayotdir. 

Realizm  hayotni  hayot  Shaklida  tasvirlasa,  uning  haqqoniy,  ishonsa  bo`ladigan 

manzaralarini  yaratsa,  romantizm  hayotning  o`zini  emas,  uning  qanday  bo`lishi 

kerakligini ko`rsatadi, hayot haqidagi sub’ektiv tuyg`ularni tasvirlaydi. 

 

SHunday  qilib,  romantizm  hayotni  haqqoniy  tasvirlashni  o`z  oldiga  maqsad qilib  qo`ymaydi,  balki  hayot  haqidagi  sub’ektiv  orzularni  beradi.  Biroq  ana  shu 

sub’ektiv  tuyg`ular    romantik  san’atkorning  o`ziga  xos  «men»i  bilan  cheklanib 

qolmaydi.  San’atkorning  sub’ektiv  fikrida  jamiyatdagi  minglab  kishilarning  orzu-

umidlari  o`z  tajassumini  topadi.  Lekin  bu  sub’ektivlik  ko`pincha  hayotni 

ideallashtirishga  olib  keladi.  Biroq  bunday  romantizm  adabiyotda  butunlay  hayot 

tasvirlanmas  ekan,  degan  xulosa  kelib  chiqmaydi.  Unda  hayotning  real  holati  va 

manzaralarini  ko`ramiz.  Lekin  bu  real  menzaralar  ham  sub’ektiv  tuyg`uga 

bo`ysundiriladi. 

 

Romantizm  juda  murakkab  hodisa  bo`lib,  har  bir  san’atkor  ijodida  o`ziga  xos namoyon bo`ladi. SHuning uchun romantizmni umumiy qoida bilan ta’riflash ancha 

qiyin.  Lekin  uning  asosiy  belgilarini  aniqlash  mumkin.  Romantizmning  asosiy 

belgilari quyidagilardir: 

1.

 Sub’ektivlik.  

2.

 Barcha  g`ayritabiiy,  favqulotda,  yorqin  narsalarga  intilish  va  ularni  ma’nosiz 

borliqqa qarshi qo`yish. 

   3.  Xarakterlar  va  ular  harakat  qiladigan  muhitning  favqulotdaligi,  g`ayritabiiy 

holatlar  va  vaziyatlarga  intilish.  Buning  natijasida  borliqning  real  belgilari  ko`zga 

tashlanmaydi, qahramonlarning xatti-harakatlari psixologik dalillanmaydi. 

  4. Asar tilining emotsionalligi va bo`yoqdorligi.   5.  Obraz,  voqea  va  xarakterlarning  Shartli  bo`lishi,  mavhum  tushunchalarni 

ifodalovchi  tiplar  yaratish.  Romantizm  qahramonlari  o`zida  jamiyatdagi  real 

ijtimoiy-sinfiy xususiyatlarni ifodalovchi tiplar bo`lmasdan, ko`pincha yaxshilik va 

yomonlik  kabi  ham  mavhum  tushunchalarni  ifodalovchi  tiplar  bo`ladi. 

Jamiyatdagi  kurashish  ham  romantizm  asarlarida  yaxshilik  bilan  yomonlik 

kurashi sifatida talqin qilinadi. 

  6.  Zamondan  kuchli,  isyonkor,  qoniqmagan  Shaxslar  obrazini  yaratish.  Bu  kabi 

irodali, kuchli Shaxslar zamon bilan murosa qila olmaydilar, yangi, yaxshi hayotni 

orzu  qiladilar  va  shunga  intiladilar.  Romantik  yozuvchilar  zamon  voqeligiga 

isyonkorona  munosabatda  bo`ladilar.  Ko`pincha  ular  qahramonlarni  kutilmagan 

holatlar, ekzotik muhitga olib borib qo`yadilar.  

  7.  Borliqdan  norozilik,  idealdan  najot  izlash.  Romantiklar  o`zlari  inkor  etayotgan 

borliqqa ideal orzuni qarshi qo`yadilar. 

  8. Tarixiylikning nisbiyligi.   9. Fantastik moyillik.  

 

Biroq romantiklar Shartli, favqulotda holatlar, mubolag`a-lashtirilgan isyonkor yakka  qahramonlar  orqali  ham  davrining  ilg`or  g`oya  va  intilishlarini  ifodalay 

oladilar, zamondan uzilib qolmaydilar.  

10.  Halq  hayotining  milliy  xususiyatlarini  berishga  intilish.  SHuning  uchun 

romantizm  asarlarida    milliy  kolorit,  milliy  muhit  yorqin  chiziladi,  xalq  milliy 

xarakteri,  psixologiyasini  ochishga  harakat  qilinadi.  Xalq  ruhining  mukammal 

ifodasini    romantiklar  folpklordan  topadilar.  SHuning  uchun  ham  ular  folpklor 

asarlariga    ko`p  murojaat  qiladilar.  Buning  yaxshi  tomoni  shundaki,  ular  birinchi 

bo`lib  badiiy  adabiyotda  san’atkorning  xalq  ijodidan  foydalanish  masalasini  o`rtaga 

tashlaydilar, buning yomon tomoni shundaki, folp-klordan xalq ruhi ifodasini qidirish 

natijasida romantiklar ibtidoiy (patriarxal) munosabatni ideallashtirdilar. 

 

Romantizm  namunasi  bo`lgan  har  bir  asarda  yuqorida  keltirilgan  belgi  va  xususiyatlarning  barchasi  mujassam  bo`lishini  talab  etish  yoki  har  bir  asardan 

yuqoridagi  barcha  belgilarni    qidirish  to`g`ri  bo`lmaydi.  Hech  bir  asarda  yuqoridagi 

belgilarning  hammasi  birlikda  va  to`laligicha  uchramaydi.  CHunki  romantizm  ham 

uslublarning  o`ziga  xosligi  bilan  bog`liq  bo`lib,  har  bir  san’atkorda  o`ziga  xos 

ko`rinishlarda  namoyon  bo`ladi  va  har  bir  asarda  yuqoridagi  belgilardan  u  yoki 

bunisigina  uchraydi.  Lekin  romantizm  namunalarining  ko`pchiligi  uchun  umumiy 

bo`lgan  narsa-maqsadning voqelikka munosabatining ob’ektivligidir. 

 

Romantizmning  tarixiy  ahamiyati  shundaki,  u  klassitsizmning  san’at  va san’atkor  imkoniyatlarini  cheklovchi,  qotib  qolgan  qoidalariga  qarshi  kurash 

jarayonida  kelib  chiqdi  va  uni  inkor  etib,  yangicha  estetik  tamoyillarning  qaror 

topishida katta o`ringa ega bo`ldi. 

 

Romantizm  adabiyotda  turli  ijtimoiy  tabaqalarning  mavjud  tartiblardan noroziligi  ifodasi  sifatida  maydonga  chiqdi.  Romantizmning  mumtoz  namunalarini 

bergan  Frantsiyani  olar  ekanmiz,  u  erda  romantizm  XU111  asr  Frantsuz  burjua 

inqilobiga  javob  sifatida  paydo  bo`ldi.  Burjua  inqilobi  butun  omma  manfaatlarini 

o`zida  ifodalagan  edi.  Bu inqilob olg`a  surgan ozodlik, tinchlik,  birodarlik g`oyalari 

butun taraqqiyparvar insoniyatni ruhlantirdi, kurashga chorladi. Lekin inqilob g`alaba 

qilganidan  keyin  bu  ozodlik  va  birodarlik  faqat  hokimiyat  tepasiga  kelgan  yirik 

burjuaziya  uchungina  ekani  ma’lum  bo`lib  qoldi.  Bu  holat  mavjud  tartiblardan 

qanoat-lanmaslik, norozilik kayfiyatini tug`dirdi. 

 

SHunday  qilib,  romantizm  aldangan  umidlar,  uShalmagan  orzular  sifatida dunyoga keldi.  

 

Tarqqiyparvar  romanitklar  metod  va  yo`nalish  sifatida  to`la  Shakllanmagan bo`lsa  ham  uning  muhim  belgilarini  Navoiydayoq  uchratamiz.  Navoiy  ijodida 

romantizm realistik unsurlar bilan uyg`unlashib ketadi. Masalan, Mehinbonu, SHirin, 

Iskandar,  Farhod  obrazlarida  davrning,  kishilarning  ezgu  orzu-umidlari  ifodalanadi. 

SHu  kabi  real  ijtimoiy  xususiyatlarning  emas,  orzularning  ifodasi  bo`lgan  obrazlar 

romantik obrazlar bo`ladi. Bundan tashqari, Navoiy o`z qahramonlari obrazlarida real 

ijtimoiy  xususiyatlarni  ifodalasada,  ularning  taqdirini  romantik  hal  etadi,  ularga 

sub’ektiv  munosabatda  bo`ladi,  ularning  taqdirini  o`z  tushunchalariga  muvofiq  hal 

etadi.  Masalan,  Mudbir  yolg`onchi,  ochko`z,  ayyor,  munofiq  Shaxs  bo`lib,  bu 

obrazda  paydo  bo`lib  kelayotgan  real  burjuacha  xususiyatlar  o`z  ifodasini  topadi. 

Lekin u qorni yorilib o`ladi. Bu esa orzu edi. 

 

Navoiy  ba’zan  o`z  asarlarida  real  ijtimoiy  guruhlar  o`rtasidagi  ziddiyatni tasvirlasa ham, ularni  yaxshilik bilan yomonlikning tashuvchilari sifatida ko`rsatadi. 

Masalan,  Jobir  dengizda  qaroqchilik  qilar  ekan,  podsho  va  Shahzodalarga  azob bergani  holda,  oddiy  kishilarni  qo`yib  yuboradi.  Demak,  u  o`zi  chekkan  azoblar 

uchun  zolimdan  qasos  oladi,  kuraShadi.  Navoiy  realist  sifatida  jamiyatdagi  sinfiy 

kurashning  ayrim  belgilarini  ifodalaydi.  Biroq  Navoiy  romantik  sifatida  sinfiy 

kurashni yaxshilik bilan yomonlik kurashi sifatida talqin qiladi. Jobir - jabr qiluvchi, 

barcha  yomonliklarning  manbai  sifatida  ko`rsatiladi.  Mana  bunday  ideal,  hayoliy 

tiplar  romantizm  uchun  xosdir.  Farhod  bilan  SHirin,  Muqbil  bilan  Mudbir  kabilar 

ham  ana  shunday  yaxshilik  bilan  yomonlikning  umumlashmasi  bo`lgan  romantik 

obrazlardir. 

 

Romantik  xususiyatlarni  A.Qodiriyning  asarlarida  ham  ko`ramiz.  A.Qodiriy garchi realist bo`lsa ham, uning asarlarida ijtimoiy ziddiyatlar ko`proq yaxshilik bilan 

yomonlik kurashi tarzida talqin qilinadi. Bundan tashqari, Qodiriy asarlari uchun xos 

bo`lgan  emotsionallik,  bo`yoqdorlik,  milliy  xususiyatlarga  e’tiborning  kuchliligi, 

qahramonlarni  ko`tarinki  tasvirlash  kabilar  romantizm  xususiyatlaridir.  Masalan, 

G`ulom Zafariyning poemalari xuddi mana shunday romantizmning tipik namunalari 

hisoblanadi. 

 

Romantiklar  adabiyot  tarixida  birinchi  bo`lib,  klassitsizmning  cheklangan qonunlariga  qarshi  chiqadilar;  adabiyotda  ijod  erkinligini  yoqladilar.  Ular  o`z 

asarlarida  milliy  xususiyatlarni  berishga  harakat  qildilar,  folpklorda  haqiqiy  xalq 

ruhining  ifodasini  ko`rdilar  va  shu  bilan  yozma  adabiyotda  folpklor  an’analaridan 

foydalanishni  boshlab  berdilar.  Romantiklar  adabiyotning  tasvir  ob’ektini 

kengaytirdilar,  adabiyotda  go`zallik  bilan  bir  qatorda  badbinlik,  qahramonlik 

muhitida yaShayotgan Shaxsning ichki dunyosiga katta e’tibor berdilar.  

 

SHuningdek, keyingi davrda milliy adabiyotimizda turli usul va uslublarda ijod qilish,  asarlar  yaratish  tamoyili  yuzaga  kelmoqda.  Bu  esa  albatta  mustaqillik  bilan 

bog`liqdir.  CHunki  sobiq  tuzum  davrida  yagona  metod  asosidagina  ijod  qilish 

mumkin  edi,  bunga  bo`ysunmaganlar  esa  turli  ig`voyu  bo`htonlar  bilan  qatag`on 

qilindi yoki adabiyot maydonidan chetlashtirildi. Hozirda esa har xil siyosiy qolip va 

mezonlardan 

xalos 


bo`lgan 

milliy 


adabiyotda 

jahon 


adabiyoti 

va 


adabiyotshunosligida  ancha  oldin  tan  olingan  uslublarda  asarlar  yaratilmoqda.  Bu 

albatta ijobiy hol. CHunki so`z san’ati bo`lgan badiiy adabiyotda siyosat emas, san’at 

xususiyatlari  etakchilik  qilishi  Shart.  Yillar  davomida  bizga  yot  deb  qaralgan  ushbu 

metodlarda  aslida  inson,  uning  ruhiy  tasviri  va  kechinmalariga  asosiy  e’tibor 

qaratilgan. SHu ma’noda adabiyotimizdagi bunday har xillikni, turli-tumanlikni faqat 

qo`llab-quvvatlash kerak, xolos. 

 

Modernizm  adabiyotidan  yangicha  epik  rivoya  qilish  usul  va  Shakllarining o`zbek  adabiyotiga  kirib  kelish  yo`llari  va  ba’zi  xususiyatlari,  bu  sohadagi 

izlanishlarning  samaralari    tanqidchilik-ning  diqqat  markaziga  chiqmoqda.  Buning 

birinchi  sababi,  endilikda  epik  nasrimizda,  xususan,  romanchilikda  yaqin  o`tmishda 

zararli  deb  qoralangan  modernizm  adabiyotining  kashf  etgan  badiiy  tasvir  va  ifoda 

vositalarini  oshkora  qabul  qilib,  tajriba  o`tkazayotgan  adiblarning  tobora  ko`payib 

borayotganligi  bo`lsa,  ikkinchi  sabab,  istiqlol  Sharofati  bilan  sho`ro  mafkurasining 

zo`rlik  va  cheklashlaridan  qutulganimiz  natijasida  adabiyotimizga  modernizm 

ta’sirida to`g`risida gapirishning imkoni tug`ilganidir.  

 

Modernizm  adabiyotida  asosan  muallif  hikoyasi  qahramonning  xotirasi, tasavvurlari,  tush,  bosinqirash  orqali  ifodalanadi,  jumlalar  sintaktik  qoidalarga 

bo`ysunmaydigan  konstruktsiyalarda  uzundan-uzoq,  gapdagi  so`z  tartibi  almashib 

ketadi,  faqat  vergulning  o`zigina  ko`pincha  jumladagi  ma’noni  bir  qadar  tartibga 

solib,  yaxlitlashtiradi.  Predmet  va  manzaralar  bus-butun  holicha  ko`rinmaydi, 

voqealar silsilasi, holatlar suvrati munchoqdek tizilib, ko`z oldimizdan o`taveradi, joy 

va vaziyatlarning o`rni almashinib ketadi, vaqt o`lchamlari nisbiylaShadi, hayot bilan 

xayolning, uy bilan tashqari-ning, uyqu bilan bedorlikning chegarasi yo`qoladi. Ichki 

hissiy  (sensor)  nutq,  deb  ta’kidlaydi  amerikalik  tadqiqotchi  Melvin  Fridman,  qariyb 

har  doim  uzuq-yuluq  bo`ladi,  unda  sintaktik  birlik  buzilibgina  qolmasdan,  jumla  va 

iboralar, ayrim so`zlar ham to`la aytilmaydi. SHunday qilib, tuyg`u-kechinmalargina 

emas,  balki  ong  qa’ridagi  sezgilar  yohud  inson  psixikasining  so`z  bilan  ifodalab 

bo`lmaydigan  tomonlarini  berish  imkoni  yaratiladi.  Ong  qa’ridagi  tuyg`ular 

deganimiz  insonning  butun  vujudini  qamrab  olgan,  bir  -  biriga  o`tib  turuvchi  ongli 

holatni ham, ongsiz holatni ham o`z ichiga oladi. Unda fikr oqimi, qandaydir botiniy 

kuch  ta’sirida  paydo  bo`luvchi  g`ira-  shira  ko`ngilga  kelgan  narsalar  qiynalmasdan 

o`z-o`zidan uzluksiz quyulib kelaveradi. Epik rivoyaning bunday usuli bizga T.Mann, 

Passos, Folkner, Prust, Joys, Kafka, Kamyu, Markesning tasvir usulini eslatadi.  

 

Modernizm adabiyoti poetikasini ijodiy o`zlashtirish tajribasi M.Mansurovning «Mangu  jang»,  H.Islom    Shayxning  «Tutash  olamlar»,  O.Muxtorning  «Ming  bir 

qiyofa»,  «Ko`zgu  oldidagi  odam»,  «Tepalikdagi  xaroba»,  «Ffu»  romanlari, 

A.Saidning  «Besh  kunlik  dunyo»  romani,  G`.Xotamning  hikoya  va  qissalari, 

O`.Umarbekovning  «SHoshma,  Quyosh»,  SH.Boshbekovning  «Temir  xotin» 

dramalari ana shunday izlanishlar natijasidir. SHuni ta’kidlash zarurki, jaxonda ro`y 

bergan  keyingi  iqtisodiy-ijtimoiy  o`zgarishlar  tufayli  hamda  istiqlol  Sharofati  bilan 

mavzular, ijodiy metodlar sohasidagi cheklashlar barham topdi. Bu adabiyotimizning 

erkin  rivojlanishiga  yo`l  ochdi,  turli  uslub  hamda  metodlarda  izlanishlar  olib  borish 

uchun imkon yaratdi.  

        


NAZORAT SAVOLLARI

1. Ijodiy metod nima? 

2. Adabiy oqim. 

3. Ijod tiplari. 

4. Adabiy maktab. 

5. Realizm va uning xususiyatlari. 

6. Adabiy yo`nalish. 

7. Romantizm va uning xususiyatlari. 

8. Modernizm. 

9. O`zbek adabiyotida realizm. 

10. O`zbek adabiyotida romantizm. 

11. Modernizm va o`zbek adabiyoti. 

12. Naturalizm. 

13. Ekzistentsializm nima? 

14. Futurizmni tushuntiring. 

15. Tanqidiy realizm. 

16. XX asr boshidagi adabiy oqim va yo`nalishlar. 

17. Metod va usul tushunchalarini farqlang. 18. Sizningcha, qaysi ijodiy metod adabiyot uchun maqbuldir. 

19. Misollar asosida ijodiy metodlarni farqlang. 

20. Totalitar mafkura va adabiyot: yutuq va kamchiliklar. 

 

TAYANCH IBORALAR: 

1. Ijodiy metod. 2. Adabiy oqim. 3. Adabiy yo`nalish. 4. Romantizm. 

5. Realizm. 6. Sentimentalizm. 7. Klassitsizm. 8. Modernizm.  

9. Naturalizm.  

ADABIYOTLAR: 

1. I.Sultonov. Adabiyot nazariyasi T.,1980 y. 

2. Adabiyot nazariyasi.  2 tomlik. T., Fan, 1978,1979. 

3. T.Boboev. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1981. 

4. N.SHukurov. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1980. 

5. E.Xudoyberdiev. Adabiyotshunoslikka kirish. T., 1985. 

6. Andre Bretonp. Syurrealizm manifesti. Jahon adabiyoti. 2000 yil,   

   may. 16-174-betlar. 

7. Eslen Xovarsdsxolm. Modernizm. Jahon adabiyoti. 2001 yil, yanvar. 

8. Dag Sulstad. Norveg nasri - Ovrupo modernizmi. Jahon adabiyoti.  

   2001 yil, yanvar. 

9. A.Genis. XX asrning etakchi uslubi. Jahon adabiyoti. 2001 yil,  

   sentyabrp.  

10. Kratkaya literaturnaya entsiklopediya. Moskva, 1967. 4 tom. 

11.  A.Rahimov.  Muttasil  yangilanayotgan  janr.  O`zbekiston  adabiyoti  va  san’ati. 1997 yil 6 iyun, № 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Katalog: lektions -> ozbek%20adabiyoti -> O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Navoiyshunoslik
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O'zbekiston respublikasi xalq ta'lim vazirligi ajiniyоz nomidagi nukus davlat pedagogika
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Chet el adabiyoti tarixi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O`zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> O’zbеk аdаbiyoti kаfеdrаsi
O`zbek%20tili%20va%20adabiyoti%20yo`nalishi -> Ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika

Download 0.94 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling