O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi abdulla qodiriy nomli jizzax davlat pedagogika instituti


Download 0.75 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana28.07.2020
Hajmi0.75 Mb.
#124980
  1   2   3   4   5
Bog'liq
talabalarga mumtoz musiqani orgatishning oziga xos yollari
Tarmoq protokollari, 2- ma'ruza, 2- ma'ruza, 2- ma'ruza, 2- ma'ruza, 03-LABORATORIYA ISHI, 277166, MsoIrmProtector, MsoIrmProtector, Daisy, 3. Топшириқ Абдувалиев С. 18.110-гурух, 17.05-guruh Abdumannonova L, Kimyoning jamiyatdagi o`rni Reja O`zbekistonda kimyo faninig r, informatika va axborot texnologiyalari fanini orgatuvchi interaktiv pedagogik dasturij vositalarni yaratish (2)

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI  

VAZIRLIGI 

 

ABDULLA  QODIRIY  NOMLI  JIZZAX    DAVLAT  PEDAGOGIKA INSTITUTI  

 

PEDAGOGIKA - PSIXOLOGIYA  FAKULTETI 

 

MUSIQA  TA’LIMI NAZARIYASI VA METODIKASI KAFEDRASI 

 

             «Himoya qilishga ruxsat beraman» 

            Pedagogika-psixologiya fakulteti dekani: 

                           ___________dots.R.Abdurasulov 

            “___” ______2014 yil. 

 

5141000-  Musiqiy ta’lim  yo’nalishi bo’yicha  

bakalavr darajasini olish uchun 

 Talabalarga mumtoz musiqani o’rgatishning o’ziga xos yo’llari 

mavzusida bajarilgan 

 

  

     


 

 Bajaruvchi:     

       

O’roqov Z. 

  Ilmiy rahbar:                      

Boboqulov Q.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ishni himoyaga tavsiya etaman            Boboqulov Q 

        ______________ 

                                                 

(ilmiy rahbar ismi va sharifi)                                 (imzo)  

 

BMI  “Musiqa  ta’limi  nazariyasi  va  metodikasi” 

kafedrasi  yig’ilishining  qarori  bilan  (Qaror___ 

№___  “___”  _______  2014-yil)  himoyaga  tavsiya 

etilgan. 

 

 

Kafedra mudiri:       ______________   katta o’qituvchi: H.Omonov.                

 

 

 

JIZZAX  - 2014 

 

 A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat pedagogika instituti 5141000 "Musiqiy 

ta'lim" yo'nalishi  bitiruvchisi O’roqov Zokirning «Talabalarga mumtoz 

musiqani o’rgatishning o’ziga xos yo’llari» 

mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga ilmiy rahbar 

XULO S A SI 

 

Bugungi  kunda  "Ta'lim  to'g'risida"  gi  qonun  va  "Kadrlar  tayyorlash 

milliy dasturi" talablari asosida oliy o’quv yurtlarilarida o'qitiladigan boshqa 

fanlar  qatori  musiqa  madaniyati  o'qitishni    yaxshilash  masalasi  dolzarb 

masalardan  biri  hisoblanadi.  Shuni  xisobga  olgan  xolda  mumtoz  musiqani  

kuylashga  o'rgatish  orqali  dars  olib  borishda  qo'shiq  kuylashning  usul  va 

metodlari  psixologik  -  pedagogik  masalalari  bugungi  kunda  etarli  darajada 

ishlab  chiqilmagan.  Shuning  uchun  oliy  o’quv  yurtlarida  musiqa  darslarini 

o'qitilishida  qo'shiq  repeituarlari  ustida  ishlashda  o'quvchilarning  mumtoz 

musiqani    o’rganirishning  o'ziga  hos  xususiyatlaridan  foydalanib  dars  o'tish 

va  uni  qo'llashni  mazmun,  mohlyatini  amalga  oshirish  masalasi  dolzarb 

masala bo’lib bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. 

Bltiruv  malakaviy  ishi  kirish,  ikki  bob,  to'rt  paragraf,  umumiy  xulosa 

va  foydalanilgan  adabiyotlar  ro'yxatidan  iborat  bo'lib,  ishda  oliy  o’quv 

yurtlarilarida mumtoz musiqa fanini olib borishning o'ziga xos usul, shakl va 

vositalari keltirilgan. 

O’roqov  Zokir  tomonidan  tayyorlangan  ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi 

ana shunday muammolarni xal etishga urinishlardan biri. 

Bitiruv  malakaviy  ishida  ta'lim.  soxasidagi  oliy  o’quv  yurtlarilari  va 

darsdan  tashqari  ta'lim  muassasalariga  musiqiy  ta'lim  mutaxassislarini 

tayyorlash  uchun  ularning  pedagogik  faoliyati  uchun  zarur  bolgan  dars 

o'tishning  zamonaviy  pedagogik  texnologiyalardan  foydalanish  metodlari  va 

variantlarini  hamda  qo'shiq  kuylash,  ijrochilik,  mumtoz  musiqani  kuylash 


mahoratini 

zamonaviy 

kompyuter 

texnologiyalaridan 

foydalanib 

shakllantirish texnologiyasi haqida fikr yuritilgan. 

O’roqov Zokirning ushbu bitiruv malakaviy ishi oliy o’quv yurtlarilari 

da  mumtoz  musiqa  fanini  o'qitish  jarayonida  repertuar  tanlashning  usul  va 

metodlarini qo’llash orqali darslarni olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ish  tugallangan  va  ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi  Oliy  Attestatsiya 

komissiyasining talabiga to’liq javob beradi va uni himoyaga tavsiya etaman. 

 

 Ilmiy rahbari :  

 

katta o’qituvchi  Q.Boboqulov. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat pedagogika instituti 5141000 

"Musiqiy ta'lim" yo'nalishi  bitiruvchisi O’roqov Zokirning  

«Talabalarga mumtoz musiqani o’rgatishning o’ziga xos yo’llari»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga 

TAQRIZ 

 

Respublikamizda ta'lim 

tizimiga 

zamonaviy 

pedagogik 

texnologiyalarni  qollash  davr  talabidir.  "Ta’lim  to'g'risida"  gi  qonun  va 

"Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da musiqiy ta'lim bakalavrlarini tayyorlash 

masalasi murakkab va ko'p qirrali jarayon bo’lib, bu jarayonni olib borishda 

faoliyat  turlari  muhim  ahamiyat  kasb  etadi.  Shuni  hisobga  olgan  xolda 

zamonaviy  pedagogik  texnoligiyalardan  foydalanib  olib  kuylasllga  o'rgatish  

usul  va  metodlan  psixologik  -  pedagogik  masalalari  bugungi  kunda  etarli 

darajada ishlab chiqilmagan, shuning uchun oliy o’quv yurtlarilarida mumtoz 

musiqa darslarini o'qitishda qo'shiq repertuarlari ustida ishlashda  o'ziga hos 

xususiyatiaridan foydalanib dars o'tish va uni qollashni mazmun, mohiyatini 

amalga  oshirish  masalasi  dolzarb  masala  bo’lib  bugungi  kunda  muhim 

ahamiyat kasb etadi. 

O’roqov  Zokir  o’zi  tanlagan  mavzu  bo'yicha  oliy  o’quv  yurtlarilari 

musiqa  darslarini  tashkiliy-pedagogik  jihatlariga  tegishli  muhim  bir 

muammoli  holatni  ilmiy  jihatdan  o'rgangan  va  bunda  mavzuni  o'ziga  xos 

dolzarbligini va ilgari o'rganilgan tomonlarini asoslab bera  olgan. 

Bitiruv  malakaviy  ishida  ta'lim  sohasidagi  oliy  o’quv  yurtlarilari  va 

darsdan  tashqari  ta'lim  muassasalariga  musiqiy  ta'lim  mutaxassislarini 

tayyorlash  uchun  ularning  pedagogik  faoliyati  uchun  zarur  bo'lgan  dars 

o'tishning xususiy (optimal) metodlar va variantlarini hamda qo’shiq kuylash, 

ijrochilik  mahoratini  zamonaviy  kompyuter  texnologiyalaridan  foydalanib 

shakllantirish texnologiyasi haqida fikr yuritilgan. 


O’roqov  Zokirning  ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi  oliy  o’quv 

yurtlarilarida  mumtoz  musiqa  fanini  o'qitish  jarayonida  qo’shiqlarni  

kuylashga  o'rgatish  usul  va  metodlarni    qo’llash  orqali darslarni  olib borish 

muhim ahamiyat kasb etadi. 

Ish  tugallangan  va  ushbu  bitiruv  malakaviy  ishi  Oliy  Attestatsiya 

komissiyasi talabiga to’liq javob beradi va uni himoyaga tavsiya etaman. 

 

 

 Jizzax pedagogika kolleji 

direktor o’rinbosari: 

 

 

                   D.To’xtaev.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


A.Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat pedagogika instituti 5141000 

"Musiqiy ta'lim" yo'nalishi  bitiruvchisi O’roqov Zokirning 

«Talabalarga mumtoz musiqani o’rgatishning o’ziga xos yo’llari»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mavzusidagi bitiruv malakaviy ishiga 

TAQRIZ 

Respublikamizda  ta'lim  tizimini  amalga  oshlrishda  nafosat  tarbiyasi  ham 

bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. "Ta'lim to’grisida”gi Qonun va 

"Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi"  talablari  asosida  talaba  yoshlarni  barkamol 

inson qilib tarbiyalashda musiqaning roli muhim ahamiyatga ega. 

Ushbu  taqriz  etilayotgan  bitiruv  malakaviy  ishi  esa  ana  shunday 

muammolarni  hal etishga qaratilgan ishlardan biridir. 

Malakaviy  bitiruv  ishi  kirish,  2  bob,  4  paragraf  hamda  xulosa  va 

foydalanilgan  adabiyotdan  iborat.  Ishning  kirish  qismida  mavzuning  doizarbligi 

asoslangan.  I  bobda 

oliy  o’quv  yurtlarilari

da  o'quvchi  yoshlarga  musiqiy  ta'lim 

berish  orqali  ularni  barkamol  inson  qilib  tarbiyalashning  mazmun  metodlari  va 

shakllari, vositalari keltirilgan. 

Talabalarga  mumtoz  musiqa    fanini  o'qitish  orqali  ularga  nafosat  tarbiyasi 

berish  texnologiyalari  to’liq  asoslangan,  2  bobda  yoshlarai  yetuk  inson  qilib 

tarbiyalashda musiqa darslarini roli va o'rni uning metodlari mazmuni va moxiyati 

o'qitish  metodikasiga  bag’ishlangan  bo’lib    unda  birinchi  navbatda  yangi 

pedagogik texnologiya tushunchasini mazmuni va moxiyati xamda unga qo'yilgan 

talablar  atroflicha  tahlil  etilgan  va  shundan  kelib  chiqqan  xolda  dars  ishlanmalari 

yaratilgan. 

Ishdan olingan natijalar talaba yoshlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb 

etadi.  Ishni  tugallangan  deb  hisoblayman  va  bu  ish  oily  attyestatsiya 

komissiyasining Nizomiga to'liq  javob beradi. Ishni ximoyaga tavsiya etaman.  

Musiqa ta’limi nazariyasi va  

metodikasi kafedrasi katta o’qituvchisi:      

 

S.Raimjonov.  

 

MUNDARIJA 

 

KIRISh  

I. BOB. O’ZBEK MUMTOZ MUSIQASI VA UNING XUSUSIYATLARI. 

 

1.1.  MUMTOZ MUSIQA JANRLARI VA ULARNING TURLARI.  

1.2.  O’ZBEK  MUMTOZ  ChOLG’U  MUSIQASI  VA  UNING  TARBIYaVIY 

JIHATLARI. 

 

II.BOB.  TALABALARGA  MUMTOZ  MUSIQANI  O’RGATISHDA  MAQOM  ASHULALARI  VA  ULARNI  YOSHLLAR  TARBIYASIDAGI 

O’RNI VA AHAMIYATI. 

 

2.1.ShAShMAQOM TARKIBIDAGI MAQOMLAR VA ULARNING TURLARI, JANRLARI. 

 

2.2.  TALABALARGA  MUMTOZ  MUSIQANI  O’RGATIShNING    MEZONINI  BELGILASh VA TAJRUBA-SINOV IShLARI. 

 

UMUMIY XULOSALAR.  

FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATI. 

 

ILOVALAR.  

 

 

KIRISh. 

Mavzuning  dolzarbligi.  O’zbekiston  mustaqillikka  erishgan  qisqa  davr  ichida 

xalqimizning ijtimoiy hayotida, turmush tarzi va madaniyatida keskin yangilanish va 

ko’tarinkilik  yuz  bera  boshladi.  Mustaqillik  tufayli  ajdodlarimizning  boy  tarixiy 

qadriyatlarining ming yillarini qamrab olgan betakror ma’naviy-madaniyati gurkirab 

yashnadi, yangicha yunalish oldi. 

Xalqimizning  ma’naviy  merosi  sanalgan,  asrlab  rivoj  topib  kelgan  musiqiy 

an’analarni  o’rganish  bo’yicha  ham  keng  yul  ochib  berildi.  Yangi  davlat  ta’lim 

standartlari  bo’yicha  Respublika  Oliy  musiqa  ta’limi  beruvchi  pedagogika 

universitetlari  va  institutlari,  musiqa  fakultetlari  va  bo’limlari  uchun  joriy  qilingan 

o’quv  rejasiga  “Maqom  asoslari”,  “An’anaviy  qo’shiqchilik”,  “O’zbek  mumtoz 

musiqasi”  darslarining  kiritilishi  bo’lajak  musiqa  bakalavrlarini  milliy  musiqiy 

merosimizni mukammal o’rganishga yaratilgan katta imkoniyat bo’ldi.  

Bulajak  bakalavrlarni  har  tamonlama  komil  inson  qilib  tarbiyalashda  ularni 

mustaqil  fikrlashga  layoqatli,  har  tamonlama  yetuk  qilib  musiqiy  va  badiiy  didi 

yetarli  qilib  rivojlantirishda  o’zbek  musiqiy  merosimiz  va  qadriyatlarimizdan, 

xususan  mumtoz  musiqadan  foydalanish  nihoyatda  zarur  yekanligini  turmush 

tarzimiz, hayotiy yehtiyojlarimiz va ruhiy intilishlarimiz  talab qilmoqda. 

Bugungi  kunda  yosh  avlodni  barkamol  inson  kilib  tarbiyalashda,  kundalik 

ijtimoiy  xayotimizda,  manaviy  va  axlokiy  qadriyatlarimizning  urni  bekiyosdir.  Bu 

borada  asrlar  Osha  xalqdan-xalqqa,  ustozdan  shogirdga  utib  kelayotgan  xalq 

ma’naviy  xazinasining  bebaxo  boyligi  bulgan  o’zbek  mumtoz  musiqasi  yoshlar 

tarbiyastda ulkan ahamiyat kasb yetmasligini unutmasligimiz kerak. Jumladan, xalq 

donishmandligining  go’zal  ko’rinishi  bulgan  o’zbek  mumtoz  musiqasi  yoshlar 

komolotini  shakllanishining  vositasi  sifatida  oila,  bolalar  bog’chalari,  maktablarda, 

kollej qolaversa musiqa bilm yurtlarida o’rganilishi muhimdir. 

Yurtboshimiz I.A.Karimov konservatoriya yangi binosining ochilish marosimida 

suzlagan  nutqida  takidlab  o’tganidek  “Odomzod  yozish  chizishni,  o’qishni 

bilmasligi  mumkin,  lekin  shubha  yuqki  guzal  kuy,  ohang  va  taronalarning 

hayotbaxsh  tasirini  har  qanday  vaziyatda ham  sezadi”.  Shuning  uchun  ham  musiqa 


insonga  hamisha  hamroh,  uning  tuyg’ulariga  ruhiyatiga  qanotdir.  Xalqimizning 

milliy  musiqa  san’ati  nihoyatda  qadimiy.  O’zbek  madaniyati  boy  merosga  yega. 

Uning  mazmunida  xalqimizning  milliy  ruhiyati,  oliy  insoniy  fazilatlari,  badiiy 

madaniyati  istiqlol  va  mustaqillik  uchun  kurash  hamda  orzu  umidlari  aks  yetadi. 

“Musiqa  deb  atalmish  ilohiy  bu  mo’jizada  shunday  bir  sehr  mujassamki,  uni 

tushunish, tasirini sezish uchun hyech qanday tarjimonning keragi yuq” degan yedi 

prezidentimiz  I.A.Karimov.  Shuning  uchun  ham  o’zbek  xalqining  musiqiy  og’zaki 

ijodi,  hunarmandchiligi,  memorchiligi,  adabiyoti  qanchalik  qadimiy  bo’lsa,  uning 

musiqasi shu qadar qadimiy deb ayta olamiz. 

Kelajagi  buyuk  davlatimizning  vorislari,  bo’lajak  yosh  avlodni  munosib 

tarbiyalab  voyaga  yetkazish  o’qtuvchi  kadrlarni  har  tomonlama  yetuk,  jismonan 

baquvvat,  manaviy  va  mafkuraviy  jihatdan  barqaror,  milliy  istiqlol  g’oyalarini 

chuqur anglagan, badiiy yuksak didli inson qilib tarbiyalashga bevosita bog’liqdir. 

Bo’lajak  bakalavrlarni    xususan  musiqa  mutaxasislarni  tayyorlashda 

xalqimizning  boy  ma’naviy  musiqiy  merosini,  asrlar  osha  sayqal  topib  kelgan 

mumtoz  asarlarni  izchillik  bilan  o’rganish  va  ularni  talaba  yoshlarga  o’rgatish  

muhum ahamiyatga molik masaladir. 

Prezidentimiz  I.A.Karimov  ta’kidlaganidek,  “Inson  shaxsini,  uning  yuksak 

manaviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy istiqlol mafkurasini shakllantirish, yosh 

avlodni  boy  manaviy  merosimiz  hamda  tarixiy  qadriyatlarimizga  hurmat-yetibor, 

mustaqil vatanimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash talablari oldimizga  muhim 

vazifalar qo’ymoqda”. 

“Talim  to’g’risida”  gi  qonun  va  “Kadrlar  tayyorlashning  milliy  dasturi”  ta’lim 

tarbiya mazmunini tubdan o’zgartirish zarurligini ko’rsatdi. Uni amalga oshirishning 

birinchi  davri  muvaffaqiyatli  yakunlandi  va  qisqa  vaqt  ichida  ilmu  ma’rifatni 

yegallash  bo’yicha  aql  bovar  qilmas  yangiliklarga  yerishildi.  Talim  standartlari 

asosida  barcha  fanlar  bo’yicha  ham  yangi  o’quv  rejalari,  yangi  dasturlar,  ma’ruza 

matnlari, o’quv qo’llanmalari va darsliklar yaratildi. Ularning tub mazmuniga milliy 

istiqlol  g’oyasi  singdirildi,  yangi  ma’naviy-axloqiy  qonun-qoidalar,  mafkuraviy 

talablar qo’yildi. Oliy ta’lim tizimida ham o’lkan yangiliklarga yerishildi, talabalarni baholashning 

yangi  reyting  tizimi  joriy  yetildi,  yangi  pedagogik  texnologiyadan  keng  foydalana 

boshlandi, kampyuter va intirnet tarmoqlari ishga tushirildi. 

Yangicha  talab  milliy  musiqamizning  ruhiyatida  ham  barq  o’rayotgan  bir 

zamonda  undan  xalqimizning  mumtoz  musiqaga  qiziqishi  va  hurmatini 

yuksaltirishda,  xususan  musiqa  bakalavrlarini  tarbiyalashda  keng  foydalanish 

zarurati  to’g’ilmoqda.  Bunda  milliy  musiqamiz  poydevori  asosida  dunyo  andozasi 

darajasiga  ko’tarilish,  barcha  ilg’or  davlatlar  musiqasiga  xos  noyob  an’analardan 

unumli foydalanish va o’zbek musiqa madaniyati namunalarini hayotga keng targ’ib 

qilishdek  muhum  vazifalar  turibdi.  O’sib  kelayotgan  yosh  avlodni  bu  ulug’vor 

vazifalarga  yetaklovchi  musiqa  bakalavrining  o’zi  xam  aynan  shunday  yuksak 

yentellekt yegasi bo’lishi lozim. 

Musiqa-san’atning  oddiygina  bir  turi  bo’lib  qolmasdan  u  bo’lajak  kasb 

yegalarining musiqiy madaniyatini va uning yuksak badiiy didini rivojlantira oluvchi 

vosita hisoblanadi. 

Sharq  musiqasining  buyuk  qudrati  haqida  “Sharq  taronalari”  xalqaro  musiqa 

festevali  qatnashchilariga  qarata  Prezidentimiz  I.A.Karimov  shunday  degan  yedi 

“Sharq  musiqasi  –  Sharq  falsafasi,  Sharq  dunyosining  uzviy  bir  qismidir.  Sharq 

musiqasining jahon merosida tutgan o’rni benihoya buyuk... Bu musiqa ming-ming 

yillardan  beri  odamlar  dilini  poklab,  ularni  ruhan  yuksaltirib  kelmoqda.  Uzining 

yuksak jozibasi bilan dunyo madaniyatiga ozuqa berib umum bashariy qadriyatlarga 

munosib hissa qo’shmoqda”. 

Xalqimizning  jahon  xalqlariga  namoyish  qilib,  faxrlansa  arziydigan  mumtoz 

musiqamiz  mavjutki  u  inson  dilini  uning  yuksak  didini  tarbiyalab,  voyaga 

yetkazishga  qodir  kuchga  yega.  Ko’pchilik  ish  tajribalar  ilmiy  izlanishlarimiz 

asosida  shunday  fikrga  keldikki  bu  mavzu  o’zining,  nihoyatda  dolzarbligi  bilan 

ajralib  turadi.  Mumtoz  musiqani  o’rganish  talabalardan  juda  katta  mehnat,  saiy 

harakat  talab  qiladi.  Bu  murakkabliklarning  asosida  bir  qator  mehnat  talab 

vazifalar  yotadiki,  bu  vazifalarni  bajarish  orqaligina  mumtoz  musiqani  meyoriga 

yetkazib o’rganish mumkin. Xususan shunday murakkabliklardan biri bu mumtoz asarlarning she’riy matnini, 

yani g’azallarning mazmunini o’rganishdan iboratdir.  

Mumtoz  musiqalarning  moqom  sho’balarining  aksariyat  ko’pchiligi  mumtoz 

she’riyatning daholari bo’lgan Lutfiy, Navoiy, Fuzuliy, Muqumiy, Uvaysiy, Nodira 

kabi  shoirlarning  g’azallariga  bastalangan  bulib,  ularda  hozirgi  kun  yoshlariga 

manosi  tushunarsiz  bo’lgan  juda  ko’plab  kundalik  muloqotimizda  diyarli 

uchramaydigan  so’zlar  uchraydi.  Shundan  kelib  chiqqan  xolda  mumtoz  musiqani 

o’rganishni  birinchi  navbatda  talabalar  uchun  notanish  bo’lgan  so’zlarning 

mazmunini tushuntirib berishdan boshlash tafsiya yetiladi.  

Juda  ko’plab  hofizlar,  o’zlari  kuylaydigan  musiqaning  ayrim  so’zlarini  o’zlari 

ham  tushunmasligining guvoxi  bo’lamiz.  G’azallarning  murakkab  jihatlaridan  yana 

biri  shundaki,  misralardagi  mavjud  so’zlarning  mazmunan  bir-biriga  birikishidan 

kelib  chiqadigan  mazmunni  anglab  olishdan  iborat  bo’ladi.  Shurlarda  uchraydigan 

o’xshatishlar,  solishtirib  ko’rishlar,  tashbehlar,  ruhiy  holatlar,  obrozlarning 

hayotiyligidan  bir  necha  marta  oshirib  tavsif  qilinishini  hisobga  olgan  holda  uning 

mazmunini anglab olish ham talabalar uchun anchagina qiyinchiliklar olib keladi. Tadqiqotning  maqsadi:  Bo’lajak  musiqa  bakalavrlarga  mumtoz  musiqani 

o’rgatishning  o’ziga  xos  yo’llarini  o’rgatish,  o’zbek  mumtoz  musiqa  merosimiz 

orqali  talaba  yoshlarda  musiqaga  xususan  mumtoz  musiqaga  bo’lgan  qizziqishni 

shakllantirish  va  rivojlantirish,  uni  talabalarga  o’rgatishning  o’ziga  xos  yo’llarini 

nazariy va amaliy asoslab, o’rgatish bo’lib hisoblanadi. 

Tadqiqotning obyekti: qilib Respublika oily o’quv yurtlari musiqa fakul’tetlari 

va  bo’limlarining  talabalari-mumtoz  musiqa  bo’yicha  tahsil  olayotgan  bo’lajak 

musiqa bakalavrlari olindi. 

Tadqiqot  predmeti:-  Talabalarga  mumtoz  musiqani  o’rgatishning  o’ziga  xos 

yo’llarini o’rgatish va rivojlantirish. Tadqiqotning vazifalari: 

1.  Respublika pedagogika oliygohlarining  musiqa  fakultetlari   va  bo’limlarida 

masrur  muammoning  qo’yilishini  o’rganish  va  ilg’or  tajribalarni 

omillashtirish; 2.  Talabalarga 

mumtoz 


musiqani 

o’rgatishning  psixologek-pedagogik 

jihatlarini o’rganish; 

3.  Talabalarda  mumtoz  musiqani  o’ziga  xos  yo’llarini  o’rgatishning 

mezonlarini ishlab chiqish; 

4.  Talabalarga  mumtoz  musiqani  o’rgatishda  o’ziga  xos  pedagogik  tizimni 

ishlab chiqish; 

5.  Mavzu yuzasidan tajriba-sinov ishlarini olib borish; 

6.  Sinov-tajriba  ishlari  natijalarini  umumlashtirish,  to’plangan  materiyallarni 

ilmiy ish holiga keltirish; 

7.  Talabalarga  mumtoz  musiqani  o’rgatishning  o’ziga  xos  yo’llarini  ishlab 

chiqish va metodik, pedagogik tafsiyalar berish. Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling