O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti


Garbiy  Evropadagi ta’lim-tarbiya


Download 0.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/8
Sana17.07.2017
Hajmi0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Garbiy  Evropadagi ta’lim-tarbiya 

Reja 

q. Garbiy Evropadagi maktab, maorif hamda pedagogik fikrlar taraqqiyoti. 

w. Yan Amos Komenskiyning pedagogik tizimi 

e. Yogann Genrix Petolotsiyning pedagogik  g’oyalari va faoliyati 

r. Adol:f Ditervergning pedagogik qarashlari 

 

Tayanch tushunchalar: Teologiya, dialektika, sinf, dar, didaktika. 

 

Adabiiyotlar. q. Nq-t mavzudagi adaiyotlar 

w. Ya.A.Komenskiy. {Buyuk didaktika }, T-qoow 

 

 

  

Garbiy  Evropada    maktab,  maorif  hamda  pedagogik    fikrlar  taraqqiyoti.  Garbiy  Evropa 

mamlakatlarida  quldorlik  jamiyatining  urnini  olgan  feodalizm  u  asrda  paydo  bo’lib,  to  XVI 

arlargacha    davom  etdt.  Feodalizm  jamiyatida    hukmron  tabakalar    feodal-pomeshik  va 

ruxoniylardan  ibortiat    edi.  Mamlakatdagi  hamma    er-uv  egalari  bo’lgan  u  mulkdor  taaqalar  usha 

davrdagi krepostnoychilik  huquqiga binoan, ularga o’yindirilgan dexkonlarni ekspluatatsiya qilish 

asosida  yashardilar.  Keyinchalik  feodal  jamiyatining  shu  ikkita  asosiy  tabaqalariga  yana  ikkita 

yangi tabaqa-hunarmand va savdogarlar kelib qushildi. 

O’rta hol  feodal jamiyatining  hayotida  din va unga xizmat qiluvchi ruxoniylar g’oyat katta 

rol: uynardilar. 

O’rta  asrlarda  katta  kuchga  ega  bo’lgan  katolik  ruxoniylari  barcha  imkoniyatlardan 

foydalonib,  ma’rifatga  qarshi  qattiq  kurash  olib  bordilar.  Din  haqiqatning  irdan-birr  manai 

hisoblanib, fan dinga xizmat qildirilar edi. O’rta asr  Garbiy Evropa mamlakatlarida ikki  guruhga 

bo’lingan va etti fanni o’z ichiga olgan ta’lim dasturi vujudga keltirildi. Irinchi guruh uchta fandan 


iborat  edi,  shu  sababli  unga  lotincha  {trivium}  nomi  berildi.  Unga  grammatika  (lotin  tili 

grammatikasi)  ritorika  va  dialektika  kirar  edi.  Ikkinchi  guruh  to’rt  fandan  iborat  bo’lgani  uhchun  

uni lotincha {kvadrivium} deyiladi. Unga arifmetika geometriya, atronomiya va musiqa kirar  edi. 

Hammasi bo’lib bu ettita fanni etti  erkin sana’at} de atash rasm bo’lib  qoldi. 

Hamma fanlarning toji deb-teologiya hisoblanar edi. O’rta asrlarda eriladigan ta’lim dasturi 

cherkov  maktablari  orqali  amalga  oshirilar  edi.  Cherkov  maktablarining  asosiy  turlari  prixod 

maktabi (yani ir cherkovga  qarashli) magistr maktabi va osh cherkov  yoki episkov maktablaridan 

iborat  edi. 

Bu maktablarda qattiq intizom o’rnatilar edi. O’uvchilar qilgan  har bir aybi uchun qattiq va 

shavqatiz jazolanardi. Bunday maktalarda odatda o’quvchilarga tan jazosi berilardi. (savalash, och 

qoldirish, shu kailar) 

O’rta  asrlarda  Garbiy  Evropada  xotin-qizlar,  ayniqsa  mehnatkashlarning  xotin-qizlari 

deyarli savodsiz edi. Mulkdor feodal va aslzoda tabaqalariga mansub oilalarda  tug’ilgan qiz bolalar 

odatda  xotin-qizlar  monastrlari    ichida    yoki  maxsus  murabbiylar  va  oilaga  bekitilgan  ruxoniylar  

qo’l ostidagi uylarda  tarbiya oladilar. 

Ritsar:  tariyasi.    Cherkovga  qarashli  maktablar  diniy    ruxdagi  tarbiya  endi    o’rta  asrlar 

jamiyatiga  hukmron  bo’lgan  harbiy  pomeshiklar  tabaqasiga  mansub  dunyoviy  feodallarning 

talablariga javob bera olmaydigan bo’lib qoldi. Er va krepostnoy dehxonlar dunyoviy feodallarning 

xususiy mulki bo’lib, bu feodallar krepostnoy dehxonlarni shafqatsiz ekspluatatsiya qilar va ularni 

qurol  kuchi    bilan  o’zlariga  itoat  qildirar  edilar.  Ular  dehxonlarni  qo’zg’olonlarini  ostirishda  va  

boshqa  mamlakatlarga qarshiq urushlarda ishtirok qiladilar. O’zlarining er-suv mulklarini orttirish 

maqsadida  doim  bir-biriga  hujum  qilib,  o’zaro  urush  qiladilar.  Shuning  uchun  ham  dunyoviy 

feodallar  muhitida  ritsar:  fazilatlariga  ega  bo’lgan  odam  ideali  vujudga  keldi.  Bu  idealga  muvofiq 

ritsar:  tajribali,  mohir  va  mard  jangchi,  krepostnoy  dexkonlarga  nisbatan  kattikqo’l,    shafqatsiz  va 

ayni  vaqtda  feodal  tabaqasiga    mansub  kishilarga  nisbatan  olijanob,  nazokatli,  oodobli, 

xushmuomali,  vijdonli,  fidokar  va  sodik  odamdir.  Ritsar:  ideali    bilan  bir    vaqtda  alohida  tarbiya 

tizimi, yani ritsar:  tarbiyasi  ham maydonga keldi. 

Garbiy  Evropa  mamlakatlarida  ritsar:  tarbiyasi  XII asrga  kelib  to’la  tarkib    topdi  va 

rivojlandi.  Ritsar:  tarbiyasining    mazmuni  {ritsar:larga  oid  ettitta  fazilat}  dan    toshkil    topdi.  Bu 

fazilatlar  kuyidagilardan  iborat,  ot  minib  yurishni  bilish,  qilichbozlikni    bilishsh,  nayzabozlikni  

bilish, suza bilish, ov  qilib bilish, shashka uynashni  bilish,  she:r tuqish va  qo’shiq ayta bilish. Bu 

fazilatlardan  birinchi  urinda  turgan  uchtasi  ritsarga  berillmog’i  zarur  bulgan,    harbiya  tarbiyaga 

ta’luqlidir.  Ritsar:  otlik    askar,  qilich  va  nayza    esa  usha  zamon  jangchisining  asosiy  quroli  edi. 

Suzish  va  ov  qilishni    bilish  jismoniy  chiniqish,  chaqqonlik  va  bordoshlilikni  ustirish  uchun  talab 

qilinardi.    Bundan  tashqari  ov  qilish  tekinxur    feodalning  bekorchi  vaqtini  band  qilish  shuningdek 

o’zining  qaaerdaligini aniqlay bilish (orientatsiya  qobiliyati), topqirlik, xushyorlik,  dushmanning 

iziini  topish  va  shu  kabi    sifatlarni  ustirish  vositasi  hisoblanardi.  Shashka    va  shaxmat  uyini,  bir 

tomandann,  bekorchi  vaqtni    band  qilish,  ya:ni    hujum  va  mudofaa  planini    tuza  bilishsh  

qobiliyatini ustirishsh  vositalaridan hisoblanardi. 

Shahar    maktablarining  vujudga  kelishii.  Garbiy  Evropada  XII-XIII  asrlarda  

hunarmandchilik  va  savdoning  rivojlanishi  shaharlarning  usishiga  va  shahar  madaniyatining 

vujudga  kelishiga  sabab  bo’ldi.  Shaharning  asosiy  aholisini  tashkil  qiluvchi  hunarmand  va 

savdogarlar o’z bolalariga amaliy faoliyat uchun zarur bo’lgan  bilim    berishga manfaatdor  edilar.. 

Usha  vaqtda  ishlab  turgan  cherkovga  qarashli    diniy  maktablar  bunday  bilim  bermas  edilar.  Shu 

sababli tsexda birlashgan   hunarmandlar va gil:diyalarda birlashgan  savdo ishlab turgan cherkovga  

qarashli  diniy maktablar  tsex maktablari va gil:diya maktablari deyilarr edi. Keyinroq  borib tsex 

va  gil:diya  maktblari  magiiistrant  maktablariga,  ya:ni    shahar  boshqarmasii    (magistrant)   

harajatidagi maktablariiga aylandi. 

Evropada  dastlabki  universitetlar  hamda  Akademiyalarning      tashkil  topishi    va  ulardagi  

ta’lim  tizimi . Evropada  birinchi universitetlar XII asrning ikkinchi  yarmida Italiyada , Angliyada, 

Frantsiyada  tashkil  qilindi.  Bu  universitetlar  dastlab    professor    va  studentlarining  mustaqil  idora 

qilinadigan  uyushmasi  (korporatsiyasi)  dan  iborat  edi.  Keyinchalik  XIII   asrda    bu  korporatsiyalar 


o’z-o’zini  idora  qiish  huquqii  saqlab    qolgan  holda  davlat  tomanidan  rasmiy  tasdiqlandi.  Cherkov 

esa  universitetni  tamomlagan  talabalarga  ilmiy  darjja  va  o’qituvchilik  huquqini  berishini  o’z 

ixtiiyoriga  oldi.  Ana  shu  tariqa  universitetlar  rasmiyy    o’quv  muassasiga  aylanib    qoldi.  XIV-XV 

asrlarga kelib universitetlar Evropa  mamlakatlarining  hammasida ochilgan edi. 

Universitetlarning    vujudga  kelishi    va  ularning    rivojlanishi.  XII-XIII  asrda  bir  qancha 

Garbiy    Evropa  mamlakatlarida  oliy  ma:lumot  beradigan    6quv    yurtlari  sifatida 

universitetlarriningg   vujudga kelishigga  usha vaqtlarda ko’p  evropaliklarninggg arab madaniyati 

(xususan  meditsina  va  falsafa)    billan  tanishuvi  katta  ta’sir    ko’rsatadi..    Bu  madaniyat  bilan 

tanishishga  Garbiy Evropa feodallarining XI asr  oxirida Sharqdagi arab musulmon mamlakatlariga 

qarshi  boshlagan harbiy harrakatlari sabab bbo’ldi. Usha zamon arab mamlakatlariddaa madaniyat  

va ma’rifatt Garbiy Evropadagi madaniyatgaa   nisbatan  ko’p jihatdan hiyla taraqqiy   qilgan eedi.  

Xususan arablar tomonidan  VIII asrda  istilo  qilingan Ispaniyada tashkil qilingan arab oliy o’quv 

yurtlari  Evropa    universitetlari  uchun  ma’lum  darajada  namuna  bbo’ldi.  Ipaniyada  arablar  barrpo  

qilgan      ttashkil    qiligan  arab  oliiy  o’quv  yurtlariida  falsafa,  matematika  astronomiya,  meditsina 

fanlari  o’qitilar  edi.  Evropaning  turli  mamlakatlaridan  kelgan    ko’p  talabalar      Kordovada    o’qib, 

oliy ma’lumot  olardilar. Yan  Amos  Komenskiy    (qtow-qyu0)  buyuk  chex  pedagogii.  Ya.A.Komenskiy  qtow  yili  wi 

martda {Ugorskiy Brod} degan  joyda Moraviyada tegirmonchi   oilasida  dunnyoga kelgan. Uning 

oilasi    ruxoniy  {Chex  qardoshlari}  jamoasiga  tegishli      bbulib,    o’zlarini  protestant  Yan  Gusning  

davomchisi    deb  hisoblar  edilar.  Yan  Gus  katolik  cherkovigga  qarshi  chiqqani  uchun    gulxonda 

yondiriib  uldiriladi.  {Chex  qardoshlari}  jamoasi  uning    g’oyasini  amalga  oshirishni  maqsad  qilib 

quyadilar. Bu jamoa  demokratik  g’oyalarni ilgari surib, Chexiyaning ozodligi uchun kurashuvchi 

vatanparvarlarni  o’z atrofiga  to’playdi. 

Komenskiy    otta-onasidan  yosh  ajralib,  ancha  vaqt    o’qimaydi.  qy  yoshida  {Chex 

qardoshlari}  jamoasining  yordami  bilan  lotin  maktabiga    o’qishga  kiradi,  bu  erda  u  tarbiya 

tizimining  yomonligini,  o’quv  metodlarining  yaramasligini  kuradi  va  tushunadi.  {Men  usha 

vaqtdayoq tarbiya masalasida mamlakatimni  orqada ekanligini kurdim. Men usha davrdayoq fan va  

tarbiya    hammaga  tegishli  bo’lishi  kerakligiini  uyladim}-degan  edi  Komenskiy.  Maktabni 

tugatttgachch  Gerbern  universitttetiga  (Germaniyada)  o’qishga  kiradi,  uni  tugatgach  Geydel:berg 

universitetida  lektsiya  kursini  tinglaydi,  bu  universittetda  usha  davrda  ilg’or  professorlar  ishlardi. 

Komenskiy  Avstriya,  Gollandiyada  bo’lib  iqtisodiy,  siyosiy  va  madaniy  turmushni  urganadi. 

Shuningdek, o’zining ilmi va  dunyoqarashini kengaytiradi. 

qyeq  yili  o’qish  uchun  kitob  {Otkritiya  ddver:  yazika}  (tillar  va  hamma  fanlarning    ochik 

eshigi)ni  yaratadi.  Bu  asardan  so’ng  Komenskiyniiing    ko’p  mamlakatlarda    dongi  ketib,  ta’siri  

kuchayadi. 

qyew  yili  Komenskiy  {Buyuk  didaktika}  degan    katta  pedagogik  asarni  tugatadi.  {Ona 

maktabi} degan maktabgacha tarbiya  qullanmasi asarini bunyod etadi. {Buyuk didaktika} asarida 

{fan, sofiya ideyasini} (fan-grekcha-butun, hamma, sofiya-donolik, aqllilik) hamma  narsani bilish,  

hamma uchun  bilim berish demakdir. 

Komenskiy  dunyoga  tanilgandan  so’ng  hamma  mamlakatlar  uni  taklif  eta  boshlaydilar. 

Shvetsiyada lotin tili darsligini va til  o’qitish metodikasini tuzadi. 

Komenskiy  chex  qardoshlari  jamoasiga  episkop  qilib    tayinlangach,  qyri  yilda  Leshnoga 

qaytib  keladi.  Jamoa  tarqatilgan  so’ng  u  yana    o’qituvchilik  faoliyatini    davom  ettiradi.  Bir  necha   

yil    Vengeriyada  maktablarni      boshg’aradi  {Vidimiy  mir  v  kartinkax}  degan  asar    yozib    o’qish 

ishlarini  rasmlar  bilan  olib  borishshshni    ilgari  suradi.  Bunda  yolarning    xudq    qoydasi  {Yaxshi 

tashkil topgan  maktablarning  qonuni} degan bir  qancha pedagogik  foydali ishlari berilgan. Komenskiyning dunyoqarashi.  Uning dunyoqarashida  uch xususiyat ta’siriini kuramiz. 

q.  natur    filosofiya.  XVI-XVII   asrlarda  ingliz  faylasufi  materialist  Bekon  sensualistlik 

falsafa  nazariyasini  ilgari  suradi.  Komenskiy  o’qitish  jarayoniga  shu  pozitsiyadan  qaraydi.  Bilish 

sezishdan boshlanadi. Sezish bo’lmagan erda bilish  ham  yuq. w.  Chex  qardoshlari    jamoasi  diniy  jamoa  bo’lganligi  uchun  Komenskiy    ham  dindddor 

ruxoniydir.  Lekin    Komenskiyning  ruxoniyligi    turmushga  amaliy  qarash      bilan    bog’liq  bo’lib,  

o’qitish jarayonining mazmuniga, didaktik printsiplarinii mutolaa  qilishda  kurinmaydi. 

e. Komenskiy  ba’zi  dunyoqarashning  hislatlari  uyg’onish  davri ta’sirida  vujudga keladi. 

Odamlarga nisbatan muhabbat, xushchaqchaqlik, odamlarining yaxshilik yaratishiga ishonch  bilan  

qarashsh, bularning hammasi o’rta asr  odamiga  nisbatan ishonchsizlik    bilan   qarashga  qarama-

qarshidir. 

Komenskiy  tarbiyachi  boladagi  iste:dodni ustirishi kerak. Agar  bola peadagogik  ta’sirsiz 

yashasa,  bu  iste:dod  tasodifan  usadi.  Kishi  dunyoga  kelganda  kishiga    xos  iste:dodga  ega  buladi. 

Xuddi  olmadagi uruqga uxshab  ba’zida kuproq, ba’zida kamroq  bo’ladi. 

Umumta’lim      g’oyasi. 

Komenskiyning  yana  bir  qimmatli  tomoni  o’quvchilarr  bilim  olish    tushunchasiga  ega.  

Oynani  qanchalik  chang bosgan  bo’lsa ham, baribir kishi  o’z aksini kurishi mumkin, albatta, toza 

oyna  kishi  aksinii  toza  ko’rsatadi.  O’qituvchining  vazifasi  oynadagii  changni    artib  tashlash,  ya:ni 

bilimnii  bola  ongiga  etkazish, uni aqliy tomondan ustirishdir, degan edi. 

Komenskiy    o’z  asarlarida  tarbiyaning  maqsadini  kursatadi.  Tarbiyaning  maqsadi  kishini 

mangulik    dunyosiga  tayyorlashdan    iboratdir.  Buni    uch    xil      tarbiya      orqali  amalga  oshirish 

mumkin. 


q. Aqliy tarbiya 

w. Axloqiy tarbiya 

e. Diniy tarrbiya 

Bu maqsad bolaning tug’ilganidan to wr yoshgacha amalga oshadi, bu davr ichida bola turt 

maktabni  o’qib tugatishi, har birida y yil o’qishi ukerak, deb  hisoblaydi. 

Komenskiyning bolani yosh  davrlarga bo’lishi. Bunda u tabiyiylik printsipigaa amal qilibb, 

bola yoshini  davrlarga  bo’ladi. 

q.  Tug’ilgandan  y  yoshgacha-ona  maktabi.  Bu  davrda    bolaning    sezishsh  organlarini 

ustirishga,  bolaning  qabul  qilishini,  atrofdagi  dunyo  bilan  tanishtirishga  katta  ahamiyat  beradi. 

Bolani  mehnatga    urgatish,  o’z-o’ziga  xizmat  qilishga  jalb    etish  kerak.  Ona  bolada  axloqiy  

tarbiyaningg  asoslarini,  tug’rilik,  haqqoniylik,  quloq  solish,  mehnatni  sevish  va    boshqalarni 

vujudga keltiiradi.  Ona maktabi   bog’cha  yoshidagi  bola tarbiyasini kuzda tutadi. 

w.  y-qw  yoshgacha-xalq  maktabi  yoki  ona  tili  maktabi.  Bunda  o’quvchi  esda  saqlashi, 

so’zlashga urganishi, yozish, boshlangich maktab kunikmasini hosil  qilishi  kerak  bbo’lib, buning 

uchun  geometriya, geografiya, tibbiiyot fanlarini urganishsh  lozim. 

e. qw-qi  yoshgacha -gimnaziya.  Bu o’quv  yurtiningg vazifasi bola tushunchasinii, tafakkur  

qobiliyatiini ustirishdan iborat  bo’lib, unda klassikk  tillar, tabmyot bilimlari, axlooq, xudooguylik 

o’qitilishi kerak. 

r.  qi-wr  yoshgacha    universitet..  Akademiya.  Bu  o’quv  yurtlari  o’quvchining    irodasini, 

shaxsini bir butun ustirishi  kerak 

Izchillik  printsipida    kun,  oy,  yilga  vazifa    quyish  va  uni  amalga    oshirish    uchun  intilish  

kerakligi  aytiladi. 

Bunda  a)  aniq  vaqtni  belgilash,      b)  o’qishnig  bola  yoshiga    mos  bo’lishi,      v)  material 

izchillik  bilan urganilishi, yan:i bugungi  material ertangi bilan  bog’lanishi va keyingi o’tiladigan 

materialga yo’l ochish kerak. 

Sinf-dars  tizimi.  Komenskiy    o’qituvchi  butun  sinf    bilan    jamoa    bo’lib  ish  olib  borishini, 

ya:ni    o’qitishni  olib  borishni  tavsiya  etdi.  Dars  vaqtidaa    utgan  darsni  qaytarish,  yangi  mavzuni 

tushuntirish, mustahkamlash, uyga vazifa  berish kerakligini ko’rsatadi. Darsni rejalashtirish va olib  

borishsh   tug’risida kursatmalar   berdi. Axloqiy  tarbiya.    Intizom.  U  kuyidagilarnii    axloqiy  tarbiya  vositalari  deb  biladi~    a)  ota-

ona,  o’qituvchi,  o’rtoqlarning      namunasi,    B)    bolalarga    yul-yuriq  kursatish,  ular  bilan  suhbat 

o’tkazish,  V)  bolalarni  yaxshi  xulqqqa  urgatishda  mashqlar  o’tkazish,    yalqovlik,  o’ylamay  ish 

qilishga, intizomsizlikka qarshi kurashish. Komenskiy  intizomning  katta  ahamiyati    borligiini    ko’rsatib  {Intizomsiz  maktab  suvsiz 

tegirmondir}  degan  chex  maqolini  keltiradi.  O’rta  asr    maktttablaridaa    kaltak  vositasii    bilan 

urnatiladigan intizomga u qarshi chiqadi. Kaltak, xipchin-qulliq qurolidir, deydi. Bolalarga insoniy 

muomalada  b6lishini  aytdi.  Intizom  a)  xayrixoxligi,      b)  o’qituvchining  bolaga  bo’lgan    tug’ri 

munosabati,    v)    bolani    ko’pchilik  oldida    o’rtoqlari    ichida  oqilana  maqtash  yoki  qoralashsh 

intizomlilikka olib keladi. 

O’qituvchining roli  va  unga  quyiladigan  talablar.. 

Komenskiy    o’z  davridagi    iste:dodsiz,  ma’lumotsiz  o’qituvchilarni    qattiq  tanqid    etdi.  

O’qituvchilikni {er yuzidagii  har qandayy  kasbdan kura yuqoriroq turadigan juda faxrli kasb} deb 

hisobladi. 

Shunday  qilib,  ajoyib  slavyan  pedagogi    Komenskiiy    butun  dunyoda  pedagogika  ilmiga 

asos  solib  maktab  taraqqiyotigaa  katta  ta’sir  kursatdi.  Uni    ko’p    Garbiy  mamlakatlari  maktab 

ishimni yaxshilash maqsadida  taklif etdilar. Uning darsliklari  ko’p t:illarga, jumladan   rus tiliggaa  

tarjima etildi. qt0  yildan   ortiq davomida  uning yozgan asarlari boshlangich ta’lim uchun  darslik 

sifatidda xizmat qildi. Komenskiyning  kurgazmalarii   hozirgacha ahamiyatiini  yuqotgani yo’q. 

Iogann Genrix. (quury-qiwu) Pestalotsiyining pedagogik faoliyati. 

 Iogann  Genrix  Pestalotstsi  Shvetsariyada  vrach  oilasida  tug’ildi.  Pestallotstsining  otasi  u 

kichikligida    ulgan  edi,  shuning  uchun      ham    uni  onasi      hamda  oddiy  ayol-ularning  sobiiq  

xizmatchisi   tarbiyalab  ustirdi. 

Pestalotstsi avval boshlangich  maktabda, sungra lotin maktabida o’qib ilm oldi. Pestalotstsi 

o’rta  maktabni  tamomlagach,  kuproq    gumanitar    fanlar  o’qitiladigan  oliy    o’quv  yurtiga-

kolleggiumga,  uning  filologiya  va  falsafa  bo’limlariga  kirib  o’qidi.  Pestalotstsi  kollegiumni 

tamomlamay  turib,  xalqning  ahvolini  yaxshilash  tug’risida  o’zining  azaldan    orzu  qilib  kelgan  

niyatiini amalga  oshirishga qaror  qildi. 

Keyingi sakkiz yil davomida Pestalotstsii usha  davrning eng muhimm masalasini~ dexkon  

xo’jaliklarini qanday qilib tiklash, ularning turmushini qanday qilib yolshitishsh, mehnatkashlarning 

axloqiy  va  aqliy    holatini  qanday  qilib  yaxshilash  masalasini  hal  qilishga  jamoatchilik  e:tiborini  

tortishshga    intilib  adabiy  faoliyat  bilan  shug’ullandi.  U  {Lingard    va    Gertruda}  degan    ijtimoiy-

pedagogik  roman    yozib,    bu  romanda    xo’jalikni  oqilana  usulda  olib  borish  va  bolalarni  tug’ri 

tarbiyalash vositasii  bilan dexkonlarning turmushini  yaxshilash tug’risidagi  o’z g’oyalariini olga 

surdi. 


O’rta  internat    ochilib  unda  o’qituvchilar  tayorlaydigan  alohida  bo’lim  ha’m  tashkil  etildi, 

bu  maktabga  Pestalotstsi  boshliq  qilib  tayinlandi.  XIX  asrning  boshlaridayooq  Pestalotstsiining  

{Gertruda o’z bolalariini  qanday qilib  o’qitadi}, {Onalar kitobi  yoki onalar uchun o’z bolalariga 

ko’zatish va gapirishni  qanday urgatish  haqida qullanma}, {Kuzatish alifbesi  yoki ulchash haqida 

kurrrrsatmali    qullanma},  {Son  tug’risida  kursatmoli  ta’liimm}  degan  kitoblari  bosilib  chiqdi,  bu 

kitoblarda boshlangich ta’limning yangi usullari bayon qilindi. Pestalotstsiniing  ijtimoiy-pedagogik  va  falsafiy    qarashlari.  Pestalotstsining    dunyoqarashi  

demokratik xarakterda bo’lsa ham, lekin tarixdan  cheklangan edi. U o’z xalqini oyoqqa turgizishni  

orzu    qildi,  lekin  soddalik  qilib  mehnatkashlarni    o’qitish    va  tarbiyalash  yuli  bilan  ularning 

turmushini  o’zgartirish  mumkin,  deb  ishondi.  U  o’z  zamonidagi    jamiyayayatda  odamlarning 

ijtimoiy  va  hukukiy    tengsizligini    tushunmadi.  U  xalq  boshiga    tushgan  kulfatlarining  manbaii 

iqtisodiy   sharoit  emas,  balki ma’rifatning  yuqligi deb bildi. 

Pestalotstsi  hamma odamlar  tarbiya  va ilm olish  huquqiga ega bo’lishi lozim, deb da’vo 

qilib  maktablar  jamiiyatni  ijtimoiy  jihatdan  o’zgartirishning  muhim  vositallaridan  biri  bo’lishi 

kerakligini ta’kidladi. Uning fikricha,  har bir  kishining   haqiqiy insoniy kuchlari harakatga kelib, 

mustahkamlangandagina  eng  muhim  ijtimoiy  masalalar    hal    qilinadi,  tubdan  ijtimoiy  o’zgarishlar 

ruy beradi. Bunga tarbiya  yuli  bilangina erishish mumkinn. 

Pestalotstsining    fikricha,  mehnat  odamni  tarbiyalash    va  ustirishining  eng  muhim 

vositasidir, meehnat  odamning  jismoniy kuchlarinigina emas,  shu bilan birga aqlini  ham ustiradi. 

Shuningdek, unda axloq ham tarkib topadi. Mehnat bilan shug’ullanayotgan  odamdaa  mehnatning jamiyat    hayotida  juda  katta  ahamiyati      bor      degan  ishonch  tug’iladi,  bunday  ioonchch  esa 

odamlarni  ahil va mustahkam ijtimoiy  ittifoq qilib,  bir-biriga  bog’lovchi eng muhim kuchdir. Tarbiiyaning  maqsadi  va  mohiyati.  Pesttalotstsining  fikricha,  tarbiyaning    maqsadi 

oodamning barcha tabiyiiy  kuchlarini va  qobiliyatlarini ustirishsh, ustirganda  ham har tomonlama 

va  bir-biriga    uyg’un  ravishda  ustirishdir.  Tarbiyaning  bolaga  kursatayotgan    ta’siri      uning  

tabiatiga uyg’un   bo’lishi lozim. 

Barcha  insoniy  kuchlar  va  haar  bir  bolaga  xos  bo’lgan  tug’ma  kuch  va    qobiliyatlar 

kurtaklarini    tabiyiy      tartibga  muvofiq,  odam  kamolatining  abadiy  va      o’zgarmas      qonunlariga  

muvofiq holda muntazamlik  bilan mashq qildirib, o’stirish kerak. 

Elementar ta’lim nazariyasi.. Pestalotstsii pedagogika  tizimining   uzagidir, bu nazariyaga 

kura  tarbiyalash      eng    oddiy  elementlardan  boshlaniib,  asta-sekin    tobora    murakkabroq  darajaga 

kutarilib borishi lozim. 

Pestalotstsining  elementar ta’lim nazariyasi  jismoniy tarbiyani, mehnat tarbiyasini,  axloqiy 

va  estetik  tarbiyani  hamda  aqliy  tarbiya  va  o’qitishni  o’z  ichiga  oladi.  Tarbiyaning  mana  shu  

hamma jihatlarini  Pestalotstsi bir-biriga bog’lab olib borishni taklif qildi, maa shunday tarbiyalash 

natijasidagina  insonning  hamma          jihatlari    birr-biriga  uyg’un  bulib  kamol  topishini  ta’minlash 

mumkin, dedi. Jismoniy  va  mehnat  tarbiyasi.  Pestalotstsii      bolaning  barrcha    jismoniy    kuchlari  va 

imkoniyatlarini    ustirishi    ularni      jismoniy      jihatdan    tarbiyalashning    maqsadi  deb,  bolaning   

harakatga,  uynashga,  bir  joyda    utirib        qolmaslikka,    hamma  narsaga  yopishishga,    hamisha 

harakatda  bo’lishga  majbur  qiluvchi  tabiyiy  intilishini    jismoniy    tarbiyalashning    asosi      deb    

hisobladi. 

Pestalotstsi   inson shaxsini  kamolatga etkazishda jismoniy tarbiyaga  juda katta ahamiyat  

beradi  va  uni  bolalarning  usishiga kattalarning oqilana tta’sir kursatishining   birinchi turi   deb  

hisobladi. Axloqiy  tarbiya.  Pestalotstsi  tarbiyaning  asosiy  vazifasi-kelgusida  ijtimoiy    hayotda 

qatnashib  foyda  etkaza  oladigan  va      hamma    jihatlari  uyg’un  bo’li:  kamol  topgan  inson 

etishtirishdir deb biladi. Bolani  boshqalarga foyda keltiradigan ishlarda mashq qildirish  yuli bilan 

uning axloqi voyaga etkaziladi. Pestalotstsining fikricha, bola organizmining  kundalik  ehtiyojlarini 

qondirish  asosida    bolada    onaga  nisbatan    tugilayotgan  mehr-muhabbat  axloqiy    tarbiyaning  eng 

oddiy    elementidir.  Bolaning    axloqi  uchun  oilada    asos  solinadi.  Bolaning    onaga    bo’lgan  

muhabbati asta-sekin oilaning  boshqa  a’zolariga   ham  o’tadi. 

Aqliiy  ta’lim.  Pestalotstsining  aqliy  ta’lim  tug’risidagi    ta’limoti  boy    va  mazmunli  

ta’limotdiir. Pestalotstsi o’zining insonning  hamma jihatlarining  bir-biriga uyg’unlashib kamolga 

etishi  tug’risidagi  asosiy    g’oyasiga  tayanib,  aqliy  ta’limni  axloqiy  tarbiya  bilan      bog’lab    olib 

borish  kerakligini kursatadi va tarbiyalovchi ta’lim olib borishinii talab  qiladi. 

Har  qanday  ta’lim    kuzatishga    va  tajribaga    asoslanishi  hamda  xulosalar  va 

umumiylashtirish  darajasiga  ko’tarilishi  lozim,  deydi  Pestalotstsi  kuzatishlar  natijasida    bolada 

kurish, eshitish  sezgilari va boshqa  sezgilar hosil bbo’ladi, bu sezgilar bolada  fikrlash va so’zlash  

ehtiyojini tug’diradi, deydi. 

Boshlangich  ta’limning  xususiy  metodikalarini    yaratish.  U    o’zining    umumiy    didaktik   

qoydalariga tayanib turib, boshlangich ta’limning xususiy metodikasii asosini yaratib berdi. 

Pestalotstsi  ona tili  o’qitishning asosiy vazifasi bolaning   nutqini  ustirishsh  va uning  so’z 

boyligini    orttirishdan    iborat      bbo’lishi    lozim,    deb      hisoblaydi.  Pestalotstsi  savod  urgatishda 

tovush  metodini  birinchi  uringa  quydi,  bunday  qilish  harflarni  qushib  o’qitish  metodi  hkmronlik  

qilib turgan   usha vaqt uchun  g’oyat muhim   edi. 

Pestalotstsi pedagogika nazariyasi va tajribasining ahamiyati. 

 Pestalotstsi  burdju-demokratik  pedagogikasining    kuzga    kuringan    nazariyachisi  va 

amaliyotchisi    bo’ldi.  U  kambag’allarning      bolalarini  tarbiyalash  ichiga    o’zining  butun    kuchini 

fidokorana sarfladi. 

Pestalotstsi  odamning    barcha  tabiyiy    kuchlarini  va  qobiliyatlarini  ir-bimriga  uyg’un  qilib 

ustirishdek  vazifani  tarbiyaning    asosiy  vazifasi      deb  bildi.  U  bolani      jismoniy  tarbiyalash, 


mehnatda tarbiyalash, ahloqiy, aqliy tarbiyalash tug’risida bir  qancha juda  qimmatli fikrlarni aytib  

utdi. 


Adol:f Disterverg (quo0-qiyy)  Adol:f Distervergning ijtimoiy-pedagogik faoliyati. U xalqqa 

ma’rifat berish ichiga  o’zini bag’ishlashga qaror qildi va dastlab Mers-Reynda, sungra esa Berlinda 

o’qituvchilik  seminarlariga  uzoq  vaqt  boshchilik  qildi,  ularni  namunali  seminarlarga  aylantirishga 

muvoffaq  bo’ldi. Disterverg seminarda  pedagogika, matematika va nemis tilidan darss  berdi, ayni 

vaqtda  usha  seminarlar  huzuridagi  boshlangich  tajriba  maktablarida  ham        o’qituvchilik    qildi. 

Disterverg  pedagogika  sohasida  samarali  ish  olib  borish    bilan  bir  vaqtda,  adabiy  ha’m  metodik 

ishlarini  ham    zur  muvaffaqiyat    bilan  bajarib  turdi.  U  {Nemis    o’qituvchilarini  o’qitish  uchun 

qullanma}  degan  kitobinii    nashr    qildirdi  (qiet)  bu    kitobda  Disterverg  ta’limning  umumiy 

vazifallarini  va  printsiplari  tug’risidagi  o’zining  progressiv  qarashlarini  bayon    qiilib  berdi, 

shuningdek  u  matematika,  nemis  tili,  geografiya,  astronomiyaga    doir  yigirmadan  ortiq  darslik  va 

qullanmalar    nashr    qildi,  bu  darssliklar    va  qullanmalar  Germaniyadaa  va  boshqa    ko’pgina 

mamlakatlardaa katta shshshuuhrat qozondi. 

Disterverg  tirik  chag’idayoq  asarlari  Rossiyayada  mashhur  bo’lgan  eli.  Chunonchi,  qiyq 

yilda  uning  {Elementar  geometriya}  si    rus  tilida  nashr  etildi.  Rossiyaning  ilgor  pedagoglari  bu 

kitobni boshlangich maktablarda geometriya o’qitish uchun eng yaxshi qullanma deb  hisobladilar. 

Disterverg qiwu  yildan to umrining oxirigacha {Tarbiya  va ta’lim uchun Reyn varaqalari} 

degan jurnal chiqarib turdi. U bu jurnalda pedagogikaning  turli masalalariga   doir turt yuzdan ortiq 

maqllasini bostirdi. boshlangich maktablarining o’qituvchilarini tayyolash ishini ttubdan  yaxshilash 

uchun kurashdi. U nemis xalq  o’qituvchilarining birlashtirish  uchun judda  ko’p ish  qildi. 

Disterverg  umrining  oxirgi  kunlariga  qadar  progressiv  ijtimoiy  pedagogika  ishlari  bilan   

shug’ullandi. 

Tarbiyaning   mohiyati, maqsadi va asosiy printsiplari. 

Disterverg  umuminsoniy  tarbiya  g’oyasini  himoya  qilib  chiiqdi,  shu  g’oyaga  tayanib  turib, 

pedagogikaga  oid    masalalarnii  yuqori  toifaviy  va  shovinistik  manfaatlarni  kuzlab  hal  qilishga 

qarshi  kurashdi.  Uning  fikricha,  maktabning  vazifasi  {chinakam  prussiyaliklar}  emas,  balki 

insonparvar  kishilar  va  ongli  grajdanlar  tarbiyalab  etishtirishdir.  Odamlarda  insoniyatga  va  o’z 

xalqiga  bo’lgan  muhabbat  bir-biriga  chambarchas  bog’langan  holda  rivojlantirilishi  lozim. 

Disterverg {inson-mening  nomim, nemis mening lakabimdir}-deydi. Disterverg Pestalotstsi singari 

tarbiyaning   eng muhim printsipi-uning tabiatga uyg’un bulishidir, deb  hisobladi. 

Aqliy  ta’lim.  Disterverg  ham    Pestalotstsi  singari,  ta’limning  asosiy  vazifasi  bolalarning 

aqliy    kuchlarini  va  qobiliyatlarinii  ustirishdan  iboratdir,  deb  hisoblaydi.  Lekin  u  formal  ta’lim 

moddiy  ta’lim  bilan  chambarchas  bog’langanligini    kursatib,  Pestolotstsiga    nisbatan  olga  toman 

katta  qadam  quydi.  Disterverg,  umuman  sof  formal  ta’lim  bo’lmaydi,    lekin    o’quvchining  o’zi 

mustaqil  ollgan  bilimlari  va  malakalarigina  qimmatga  egadir,  deb  uqtirdi.  U  tabiat  va  matematika 

fanlariga  ayniqsa  yuksak  baho  berdi,  bu  fanlar  bolalaning  aqliy  usishi  uchun  muhim  vosita 

ekanligini kursatdi va hamma  tipdagi umumiy ta’lim maktablarida bu fanlar o’qitilishi lozim  deb  

hisobladi. 

O’qituvchiiga nisbatan qo’yiladiigan  talablar. 

Distervergning  fikricha,  o’qitish  chog’ida  bolalarning  tashabbuskorligini  ustirish,  ularni 

bilimlar bilan qurollantirish o’qituvchi rahbarlik rolini uynagandagina mumkin buladigan ishdir. U 

ham  Komenskiy  singari  o’qitish  ishida  puxta  ishlangan    o’quv  rejasi  va  yaxshi  darslikning 

bo’lishiga  katta  ahamiyat  beradi.  Distervergning  Komenskiydan    farqi    shuki,  u  ta’limning 

muvaffaqiyatli  bo’lish  oqibati,  darslik  yoki  metodga  emas,  balki  o’qituvchiga  bog’liq  deb 

ta’kidlaydi. 

Disterverg o’qituvchilarni amaliy  pedagogik mahorat va malakalari  bilan  qurollantirishga 

katta ahamiyat berdi. 

  

 

1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling