O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi muqimiy nomidagi qo’qon davlat pedagogika instituti


Download 177.54 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana12.11.2021
Hajmi177.54 Kb.
  1   2   3   4


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI 

VAZIRLIGI 

 

 

MUQIMIY NOMIDAGI  

QO’QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI 

 

  

BOSHLANG’ICH TA’LIM METODIKASI KAFEDRASI 

 

5141600-Boshlang’ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish  ta’lim yo’nalishi I “a” guruh talabasi 

 

 

Mirzabadalova Gulzodaning 

 

  

“O’zbek orfografiyasi  va punktuatsiyasi”  tanlov 

fandan yozgan   

 

  

R E F E R A T I 

 

  

 

 Ilmiy rahbar-      o’qituvchi    To’raxo’jaeva A. 

 

  

 

  

 

Qo’qon -2011  


 

 

 

 

 

 

O’zbek orfografiyasining tarixiy taraqqiyoti 

 

 R E J A 

  

1.  Arab garfikasiga asoslangan yillardagi islohotlar.  

2.  Lotin grafikasiga asoslagan davrdagi imlo masalalari. 

3.  Rus grafikasiga asoslagan yozuvning imlo masalalari.  

4.  Ikki yozuvlikka asoslagan yillar 

 

O’zbek  adabiy  tili  tarixini  davrlashtirishga  oid  manbalarda  hozirgi  o’zbek 

adabiy  tili  XIX-XX  asrlarda  yoki  XX  asrning  20-30  yillarida  shakllangan  degan 

qarashlar  mavjud.  Demak,  uning  yozuv  tizimlarini  ham  XX  asr  boshidan  to 

hozirga  qadar  bo’lgan  va  bo’layotgan  jarayonlar  bilan  bog’lab  o’rganish 

maqsadga  muvofiqdir.  Bu  esa  o’z  navbatida  o’zbek  orfografiyasining  tarixiy 

rivojlanish  jarayonlarini  belgilaydi. 

 

O'zbek  yozuvining  XX  asr  tarixi  murakkab  jarayonlarga  boyligi  bilan harakterlanadi:  bu  davrda  o'zbek  yozuvi  bir  necha  marta  tub  isloh  qilindi  —  bir 

grafik  tizimdan  boshqa  grafik  tizimga  ko'chirildi.  Jahon  xalqlarining  yozuv 

tarixida  bunday hodisa kamdan kam uchraydi. 

Mavjud  manbalar  tahlilidan  shu  narsa  ma'lum  boiadiki,  o'zbek  yozuvining  XX 

asr tarixi  to'rt davrni o'z ichiga oladi: 

1-davr — arab grafikasiga  asoslangan yillar  (1900—1929). 

2-davr — lotin  grafikasiga  asoslangan yillar  (1929—1940). 

3-davr — rus grafikasiga  asoslangan yillar  (1940—1995). 

4-davr  —  ikki  yozuvlilikka  (rus  va  lotin  grafikalaridagi  yozuvlarga) 

asoslangan yillar  (1995-2010) 

 

Arab  alifbosi  bizda  VIII  asrning  20-yillaridan  XX  asrning  20-yillarigacha qo’llangan.  ―Milliy  uyg’onish‖  davrida  arab  imlosi  va  alifbosiga  ayrim  islohlar 

kiritish  boshlangan.  Ilg’or  o’zbek  ziyolilari  1905-1907  yillardan  (matbuot  va 

so’z  erkinligiga  erishilgandan  so’ng)  ayrim  arabcha  harflarning  shakliga,  ba’zi 

imlo  qoidalariga  isloh  kiritish  to’g’risida  matbuotda  yoza  boshlaganlar.  Ammo 

bu  masalaga  Turkistonni  boshqargan  davlat  amaldorlari  salbiy  munosabatda 

bo’lib,  O’lkada  davlat  tili  rus  tili,  mahalliy  tillar,  ularning  yozuvi,  imlosi  bilan 

shug’ullanish  davlatning  vazifasi  hisoblanmaydi"  deb  salbiy  munosabatda 

bo’lganlar.  O’zbekcha  matbuot  va  muallimlik  bilan  shug’ullangan  mahalliy 

ziyolilar  esa  turli  tazyiqlarga  bardosh  berib,  imlo  va  ona  tili  darsliklari  yaratish 

yuzasidan  o’zlari  tashabbus  ko’rsatib  ish  olib  borganlar,  „Turkcha  qoida", 

„Imlo"  singari  o’quv  qo’llanmalarini  nashr  qildirganlar,  matbuotda  maqolalar 

bilan  chiqqanlar.  Demak,  yuqoridagi  sababalarga  ko’ra  birinchi  davrning  1916 

yilgacha  bo’lgan  bosqichida  yozuvni  isloh  qilishga  qaratilgan  jiddiy  harakatlar 

kuzatilmaydi.  Bu  bosqichda  asosiy  e’tibor  savod  chiqarish,  o’qish  va  o’rgatish 
ishlarni  tashkil  etish  masalalariga  qaratilgan  va  shu  maqsadda  qator  o’quv  – 

uslubiy  kitoblar  yaratilgan.  «Ustodi  avval»  (Saidrasul  Saidazizov.  1902), 

«Birinchi  muallim»  (Abdulla  Avloniy,  1911),  «lkkinchi  muallim»  (Abdulla 

Avloniy,  1912),  «Turkcha  qoida»  (M.M.  Faxriddinov,  1913),  «Rahbarisoni» 

(Abdullaxo'ja 

Saidmuhammad-xo'jayev, 

1916) 

kabi 


qo'llanmaiar 

shularjumlasidandir. 

1917  yil  oktyabr  to’ntarishidan  so’ng  mahalliy  tillar,  ularning  alifbosi  va 

imlosiga  rasmiy  ravishda  e’tibor  berila  boshlangan.  Ayniqsa,  1919  yil  26 

dekabrda  Rusiya  Respublikasida  savodsizlikni  tugatish  to’grisida  Dekret 

chiqqanidan  so’ng  Qo’shma  Rusiya  Sho’rolarining  Turkiston  Muxtor 

Jumhuriyatida  ham  alifbo  va  imlo  masalalarini  tezroq  hal  qilish  o’rtaga 

qo’yilgan,  chunki  imlo  va  harflar  shakli  masalalarini  hal  qilmay  turib,  ko’pchilik 

xalqni  savodxon qilib bo’lmas edi.  

1918-yilda 

Toshkentda 

til-imlo 

va 

adabiyot masalalari 

bilan 


shug’ullanuvchi  to’garak-seminar  –  «Chig’atoy  gurungi‖  jamiyati  tashkil  topadi. 

Unga  Fitrat  va  Qayum  Ramazonov  boshchilik  qilishadi.  1919-1920  yillarda  bu 

jamiyat  a’zolari  alifboni  isloh  qilish  bilan  bog’liq  ―Bitim  yo’llari‖  kitobchasini 

yaratadi. 

Turkiston  jumhuriyati  Xalq  Maorif  Komissarligi  o’zbek  maorifchilarining 

1918  yil  avgustda  bo’lib  o’tgan  birinchi  qurultoyida  arabcha  harflarni  isloh 

qilish  yuzasidan  quyidagi  qarorga  kelingan:  harflarning  ikki  xil  shaklda,  ya’ni 

alohida  yozilish  shakli  hamda so’z boshida yozilish shakligina  bo’lishi lozim. 

1921  yilgi  til  va  imlo  qurultoyi.  Turkiston  Xalq  Maorif  Komissarligining 

tashabbusi  bilan  (komissar  Shohid  Ahmadiev)  1921  yilning  yanvar  oyi  boshida 

Toshkentda  uzbek  tili  va  imlosi  yuzasidan  Turkiston  Muxtor  Jumhuriyati 

qurultoyi  o’tkaziladi.  Bu  anjumanda  harf  va  imlo  masalasi  yuzasidan  ma’ruza 

qilgan  Fitrat  o’z  so’zini:  „Maorifimizni  eski  imlo  va  yozuv  bilan  kengaytmak 

mumkin  emas.  Maorifni  kengaytmak  va  savodsizlikni  bitirmak  uchun  imlomizni 

isloh  etmak  lozimdir",  —  degan  chaqiriq  bilan  yakunlagan.  Fitrat  o’z 

ma’ruzasida  arab  alifbosining  o’zbek  tili  xususiyatlariga  mos  emasligini,  unda 

unli  tovushlarni  ifodalash  uchun  belgilar  etishmasligini  har  bir  harfning  to’rt 

shakli  borligini,  bunday  nomukammallikdan  qutilish  uchun  esa  uni  isloh  qilish 

zarurligini  aytadi.  

 

Mazkur  masala  yuzasidan  qo’shimcha  ma’ruza  qilgan  Botu-Maxmud Xodiev  arab  alifbosini  isloh  qilish  bilan  kifoyalanmay  uni  lotin  grafikasi 

asosidagi yangi  alifbo  bilan  almashtirish  masalasini  o’rtaga qo’yadi.  

1921  yil  yanvargacha  „Yangi  imlochilar"  bilan  („CHig’atoy  gurungi" 

qatnashchilari)  „Eski  imlochilar"  (M.Abdurashidxonov  boshchiligida),  „O’rta     

imlochilar"  o’rtasida  ilmiy  baxs-kurash  bo’lgan  edi,  1921  yilgi  qurultoydan 

so’ng  „Lotinchilar",  ya’ni  lotin  yozuvi  asosidagi  o’zbek  alifbosini  yaratuvchilar 

(Mahmud  Hodiev-Botu  rahbarligida)  paydo  bo’ldilar,  bular  ham  kurashga 

qo’shildilar.  

 

Turkiston  Respublikasi  Xalq  maorif  komissari  Sultonbek  Xo’janov Ozarbayjon  turk  yangi  alifbo  qo’mitasidan  1922  yilning  5  dekabrida  xat  oladi. 

Bu  xatda  Ozarbayjon  Markaziy  Ijroiya  Qo’mitasida  (AzSIK)  „Turk  yangi  alifbo 

qo’mitasi"  ishlab  turganligi,  Qo’mitaning  maqsadi  amaldagi  arab  alifbosini  lotin 

alifbosi  bilan  almashtirish  g’oyasini  ommalashtirish  va  bu  ishni  turkiy  xalqlar 
hayotiga  joriy  qilish  ekanligini  bildiradi.  Bu  xat  Turkiston  Maorif  Komissarligi 

qoshidagi  Davlat  ilmiy  kengashi  (GUS)  raisi  Xalil  Do’stmuhamedovga 

yo’llanadi,  rais,  hozircha  bu  ishga  zaruriyat  yo’q,  mazmunidagi  javob  xatini 

hozirlaydi. 

1923  yil  3–9  oktyabrda  O’rta  Osiyo  o’zbeklari  yozuvi  va  imlosini  isloh 

qilish  yuzasidan  Buxoro  shahrida  alifbo-imlo  konferensiyasi  o’tadi.  Unda  1922 

yildagi  qaror  asosida  isloh  qilingan  yangi  arab  alifbosi  qabul  qilinadi.  Alifboga 

unlilar  uchun  6  belgi  kiritiladi.  Konferensiyada  yangi  alifbo  bilan  birga 
Download 177.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling