O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/17
Sana21.08.2017
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
1
 
 
O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi 
 
 
A`jiniyaz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti 
 
 
Pedagogika fakul`teti 
 
 
Pedagogika va pisxologiya  kafedrasi 
 
 
 
Assistent-oqituvchi Temirbekova A.O. 
 
 
 
 
 
                                                             
PEDAGOGIKA NAZARIYaSI 
 
 
 
 fani bo`yicha o`quv-metodik majmuasi 
(bakalavriat  bosqichi talabalari uchun) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nukus-2012 
 
 
 
 
 
 

 
2
                            MUNDARIJA 
 
1-ma`ruza 
Kadrlar  tayerlash  milliy  dasturi.  Pedagoglik  kasbining 
jamiyatdagi o`rni. 
 
1.1 
1.2 
1.3 
 
 
 
 
 Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi haqida tushuncha 
 Kadrlar tayerlash  va uning mohiyati. 
 Kadrlar  tayyorlashning    Milliy  modeli  va  uning  uziga  xos 
xususiyatlari 
 
2-ma`ruza 
 Pedagogika fan sifatida. Pedagogikaning tadqiqot metodlari 
 
1.1 
 
1.2 
1.3 
Pedagogika ijtimoiy fan sifatida. 
 Pedagogikaning asosiy kategoriya va tushunchalari. 
 Pedagogik fanlarning tuzilishi.  
 
3-ma`ruza 
Shaxs rivojlanishining qonuniyatlari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Shaxs xaqida tushuncha. 
 Shaxs rivojlanishi. 
 Shaxs rivojlanishining omillari.  
 
4-ma`ruza 
Pedagogika fanining  barkamol insonni tarbiyalashdagi orni 
 
1.1 
1.2 
1.3 
 Pedagogikaning barkamol avlodni tarbiyalashdagi orni  
 Pedagogika  fanining  barkamol  insonni  tarbiyalashdagi  maqsad 
va vazifasi 
 Pedagogikaning metodologik asosi. 
 
5-ma`ruza 
Didaktika pedagogik ta`l`im  nazariyasi sifatida 
 
1.1 
1.2 
1.3 
 Didaktika haqida tushuncha. 
 O`qitish jaraenining ma`nosi, tuzilishi, maqsadi va vazifalari 
 O`qitish jaraenining asosiy bosqichlari 
 
6-ma`ruza 
Ta`lim jaraeni  yagona tizim sifatida. Ta`lim qonuniyatlari va 
tamoyillari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Ta`lim jaraeni mohiyati.  
 O`rganish bilish faolligi shakli sifatida.  
 O`qitish  va  organish  jaraenlari  tavsifi,  oquv  jaraenida  ularning 
ozaro bog’liqligi 
 
7-ma`ruza 
O`rta maxsus va kasb-hunar ta`limi mazmuni 
 
1.1 
1.2 
1.3 
      Ilmiy-texnik jaraen va ta`lim mazmuni.  
      Ta`lim mazmunini tashkil etish kontseptsiyasi.  
     Akademik litsey va kasb-hunar kollejining o`quv rejasi 
 
8-ma`ruza 
Ta`lim metodlari va  vositalari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Ta`lim metodlari va usullari tushunchalari. 
 Zamonaviy  didaktikada  ta`lim  metodlari  tasnifiga  turlicha 
endashuvlar. 
 Sharq mutafakkirlari ta`lim metodlari haqida. 
 
9-ma`ruza 
Ta`limni tashkil qilish shakllari va turlari.     Dars –maktabda  
ta`limni  tashkil  qilishning  asosiy    shakli.  O`rta  maxsus  va 
 

 
3
kasb-hunar ta`limida  ta`limni tashkil etish shakllari 
1.1 
1.2 
1.3 
Ta`lim turlari. Ta`limni tashkil qilish shakllari haqida tushuncha.            
Ta`limni tashkil qilishning an`anaviy sinf-dars shakli.  
Dars  turlari  va  tuzilishi.  Ta`limni  tashkil  qilishning  noan`anaviy 
shakllari:  oquv  dialogi,  munozara,  didaktik  wyinlar,  trening  va 
boshq.  
 
10-ma`ruza  Yagona pedagogik jaraen 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Pedagogik tizimlar va ularning shakllari haqida tushuncha. 
 Ta`lim tizimlariga umumiy tavsif.  
Pedagogik jaraenning mohiyati.  
 
11-ma`ruza  O`quvchilarning bilim, konikma  va malakalarini  tashxis 
etish 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Ta`lim olganlikni tashxis etishning mohiyati. 
 Oquv jarayonida nazorat va hisobga olish funktsiyalari.  
 Ta`lim olganlikni natijalarini tekshirish va baholash tamoyillari. 
 
12-ma`ruza  Tarbiya jaraenining  mohiyati va  mazmuni. Tarbiya 
qonuniyatlari va tamoyillari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Tarbiya jaraenining mohiyati va ahamiyati. 
Tarbiya jaraenining tizimi va tuzilishi hamda uning qonuniyatlari.  
Tarbiya jaraeni mazmuni 
 
13-ma`ruza  Jamoa tarbiya ob`ekti va sub`ekti  sifatida 
 
1.1 
1.2 
1.3 
  Jamoa tushunchasi. 
   Bolalar  jamoasining  shakllantirishning  mohiyati  va  tashkiliy 
asoslari.  
 Bolalar jamoasining rivojlanish darajasi va bosqichlari 
 
14-ma`ruza  Tarbiyaning umumiy metodlari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
 Tarbiya metodlari mohiyati va uning tasnifi.  
Ijtimoiy ongni shakllantirish metodlari.  
 Faoliyatni  tashkil  etish  va  ijtimoiy    xulq-atvor  me`erlarini 
shakllantirish 
 
15-ma`ruza  Ilmiy  duneqarashni  shakllantirish.  O`quvchilarning  aqliy 
tarbiyasi. 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Musta1il  fikrlash,  ilmiy  duneqarash  va  milliy  g:oyani 
shakllantirish o`quv-tarbiya jaraenining tarkibiy 1ismlari. 
 Aqliy tarbiya. Aqliy tarbiyaning maqsadi va mazmuni. 
 Bilim, konikma va malakalarni shakllantirish – aqliy tarbiyaning 
asosi. 
 
16-ma`ruza  Fuqoralik tarbiyasi. Huquqiy tarbiya 
 
1.1 
 
1.2 
 
 
1.3 
   Fuqarolik  tarbiyasining  maqsad  va  vazifalari.  Fuqarolik 
tarbiyasi funktsiyalari.  
   O`quvchilarga  fuqarolik  tarbiyasini  berish  jaraenida  Davlat 
ramzlari (Madhiya, Gerb, Bayroq)dan foydalanish. 
   Vatanparvarlik  va  baynalmilallik  tarbiyasi.  Vatanparvarlik  va 
baynalmilallik – fu1arolik tarbiyasi asosi. Huquqiy tarbiya. Yosh 
avlodning huquqiy madaniyati va ongini shakllantirish – fuqarolik 
tarbiyasining tarkibiy qismi 
 

 
4
17-ma`ruza  Mehnat tarbiyasi . Iqtisodiy tarbiya 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Mehnat tarbiyasi maqsad va vazifalari.  
Sharq mutafakkirlari mehnat tarbiyasi haqida.  
Mehnat tarbiyasining mazmuni va metodlari 
 
18-ma`ruza  Ahloqiy tarbiya 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Axloq ijtimoiy ong, ta`sir etish, va tarbiya shakli sifatida.  
Sharq  mutafakkirlarining  axloqiy  1arashlari.  Axloqiy  tarbiyaning 
mohiyati va mazmuni.  
Oilaviy haetga axloqiy tayergarlik. 
 
19-ma`ruza  Estetik tarbiya 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari.  
Estetik tarbiyaning mazmuni , shakl va metodlari. 
Oquvchilarni estetik  tarbiyalashning  yollari 
 
20-ma`ruza  Ekologik tarbiya 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Ekologik tarbiyaning mohiyati va mazmuni. 
 Ekologik tarbiyaning shakl va metodlari.  
 O`quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirish 
 
21-ma`ruza  Jismoniy tarbiya 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari.  
Jismoniy tarbiyaning mazmuni, shakl va metodlari. 
Jismoniy tarbiyaning ahamiyati 
 
22-ma`ruza  Oila tarbiyasi asoslari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Oila,  uning  tarbiyaviy  funktsiyasi.  Oilaviy  tarbiyaning  huquqiy 
asoslari.  
Oila mustahkamligi  haqida davlatimiz g’amxo`rligi.  
 Sharq mutafakkirlari oilaviy tarbiya haqida. 
 
23-ma`ruza  Ozbekiston  Respublikasida    ta`lim  tizimi.  Ta`lim  sohasida  
davlat siesatining  asosiy printsiplari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
O`zbekiston 
Respublikasi 
”Ta`lim 
to`g’risida”gi 
Qonuni. 
Uzluksiz ta`lim tizimi, uning tarkibiy qismlari va darajasi.  
Ta`lim sohasida davlat siesatining asosiy printsiplari 
 
24-ma`ruza  Ta`lim muassasi menejmenti 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Ta`lim muassasasi menejmenti ha1ida umumiy tushuncha.            
Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kolleji  haqidagi  Nizom. 
Akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlariga  o`quvchilar  qabul 
qilish. 
Ta`lim-tarbiya  jaraenini  tashkil  etish  va  mazmuni.  Orta  maxsus, 
kasb-hunar ta`limini boshqarish.  
 
25-ma`ruza  Korrektsion pedagogika asoslari 
 
1.1 
1.2 
1.3 
Korrektsion  pedagogika  pedagogik  fanlarning  tarmog:i  sifatida. 
Korrektsion 
(maxsus) 
pedagogikaning 
asosiy 
vazifalari, 
tamoyillari va metodlari.  
Anomal  bolalar  va  ularning  umumiy  tavsifi.  Aqliy  rivojlanishida 
nuqsoni bor bolalar. Boshqa kamchiliklar(eshitish, korish, nut1).  
O`zbekiston Respublikasida anomal bolalarning ijtimoiy holati. 
 
 

 
5
Maruza №1 
 Kadrlar tayerlash milliy dasturi. Pedagoglik kasbining 
jamiyatdagi o`rni 
 
REJA: 
1. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi haqida tushuncha 
2. Kadrlar tayerlash  va uning mohiyati. 
3. Kadrlar tayyorlashning  Milliy modeli va uning uziga xos xususiyatlari.  
4.Kadrlar tayyorlash milliy modelining asosiy tarkibiy qimlari.  
5.Kadralr  tayyorlash  milliy  modelini  haetga  tadbiq  etish  ishining 
ahamiyati. 
 
Tayanch  tushunchalari.«Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi,»,  kadrlar 
tayyorlash  milliy  modeli,  kadrlar  tayyorlash  milliy  modelining  tarkibiy  qismlari, 
«portlash  effekti»,  O`qituvchi,  o`quvchi  shaxsiga  quyilaetgan  talablar  ,  davlat  va 
jamiyat,  shaxs  masalasi,  Ta`lim  haq  idagi  qonun,  uzluksiz  ta`lim,  ilm-fan,  ishlab 
chiqarish, huquqiy-me`eriy hujjatlar, mustaqil Оzbekiston, maktab dasturi, dastruni 
amalga oshirish bosqichlari. 
 
O`zbekiston  respublikasi  siesiy  mustaqillikni  qulga  kiritgach  ijtimoiy 
haetimizning  barcha  sohalarida  islohatlar  amalga  oshirila  boshaladi.  Totolitar 
boshqaruv usuli asosida ish yuritilaetgan xalq ta`limi tizimida ham sungi un yilliklar 
davomida yuzaga kelgan muammolarni hal etish vazifasi respublika hukimati hamda 
mutasaddi  tashkilotlarni  ta`lim  tizimida  ham  jiddiy  uzgarishlarni  amalga  oshirishga 
undadi.  Bu  boradagi  sa`iy-xarakatlarimizning  samarasi  sifatida  1992-yil  iyul`  oyida 
Mustaqil    O`zbekistonning  ilk.  «Ta`lim  tug’risida»gi  qonun  qabul  qilindi.  Mazkur 
qanun  mazmunida  respublika  ta`lim  tizimi,  uning  asosiy  yuyunalishlari,  maqsad, 
vazifalar, ta`lim boshqichlari va ularning mohiyati kabi masalalar uz ifodasini topdi. 
O`zbekiston  Respublikasi  istiqlolini  ta`lim  muassasalari  halq  hujaligini  turli 
sohallari  uchun  tayerlaetgan  kadrining  kasbiy  tayergarlik,  aqli  salohiyati  hamda 
ijodiy  qobiliyati  belgilaydi  degan  g’oya  «Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi»nin 
yaratilishi  uchun  asos  buldi.  Mazkur  hujjat  Respublika  ta`lim  tizimida  amalga 
oshirilaetgan  islohotlar  mazmunini  ochib  beruvchi  muhim  hujjatdir.  Unda  ta`limiy 
islohatlarning asosiy maqsadi «inson uchun har tamonlama uyg’un kamol topishi va 
farovonligi,  shaxs  manfaatlarini  ruebga  chiqarishning  sharoitini  va  ta`sirchang 
mexanizmini  yaratish,  eskirgan  tafakkur  va  ijtimoiy  xulq  atvorning  andozalarni 
uzgartirish» dan iborat ekanligi qayd etib utildi. 
Dastur  kadrlar  tayyorlash  milliy  modelini  ruebga  chiqarishni  har  tomonlama 
kamol  topgan,  jamiyatda  turmushga  moslashgan,  ta`lim  va  kasb  hunar  dasturlarini 
ongli  ravishda  tanlash  va  keyinchalik  puxta  uzlashtirish  uchun  ijtimoiy-  siesiy, 
huquqiy,  psixologik-  pedagogik  va  boshqa  tarzdagi  sharoitlarni  yaratishni,  jamiyat, 
davlat va oila oldida uz javobgarligini xis etadigan fuqarolarni nazarda tutadi. 
«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» ning maqsadi- ta`lim sohasini tubdan isloh 
qilish,  uni  utmishdan  qolgan  mafkuraviy  qarashlar  va  sarqitlardan  tula  holos  etish, 
rivojlangan  demokratik  davlatlar  darajasida  yuksak  ma`naviy  va  ahloqiy  talabalarga 

 
6
javob  beruvchi  yuqori  malakali  kadrlar  tayyorlash  milliy  tizimini  yaratishdan 
iboratdir. 
Ushbu maqsadni ruebga chiqarish quyidagi vazifalar hal etilishini talab etiladi: 
-ta`lim    va  kadrlar  tayyorlash  tizimini  jamiyatda  amalga  oshiraetagn  yangilanish, 
rivojlangan demokratik huquqiy davlat qurulishi jarayonlariga moslashish. 
-Kadrlar  tayyorlash  tizimi  muassaslarini  yuqori  malakali  mutaxassiislar  bilan 
ta`minlash, pedagogik faoliyatining nufuzi va ijtimoiy maqomini kutarish: 
-Ta`lim  oluvchilarni  ma`naviy  axloqiy  tarbiyalashning  va  ma`rifiy  ishlarning 
samarali shaqllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish: 
-  Ta`lim  va  kadrlar  tayyorlash,  ta`lim  mutaxassislarini  attestatsiyadan  utkazish  va 
akkreditatsiya qilish sifatida baho berishning holis tizimini joriy etish: 
-kadrlar  tayyorlash  sohasida  uzaro  manfaatli  halqaro  hamkorlikni  rivojlantirish  va 
hokazolar. 
Milliy  dasturning  maqsad  va  vazifalari  bosqichma-bosqich  amalga  oshirilib 
boradi.  Har  bir  bosqich  muayyan  vazifalarni  hal  etishni  nazarda  tutadi.  Vazifalar 
quydagilardan iboratdir. 
Birrinchi  bosqich  (1997-2001)-mavzud  kadrlar  tayyorlash  tizimining  ijodiy 
salohiyatini  smaqlab  qolish  asosida  ushbu  tizimi  isloh  qilish  va  rivojlantirish  uchun 
huquqiy,  kadrlar  jixotidan,  ilmiy-uslubiy,  moliyaviy  moddiy  shart-  sharoiylar 
yaratish. 
Ikkinchi  bosqich(2001-2005)  milliy  dasturni  tuliq  ruebga  chiqarish,  mehnat 
bozorining  rivojlanishi  va  real  ijtimoiy-  iqtisodiy  sharoitlarni  hisobga  olgan  holda 
urta aniqliklar kiritish. 
Uchinchi bosqich (2005va undan keyingi yillar) tuplangan tajribani tahlil etish 
va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariga 
muvofiq kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirish. 
Kadrlar  tayyorlash  milliy  modeli  faqat  ta`lim  tarbiyadangnina  iborat  bulib 
qolmay,  bir-biriga  bog’liq  kupgina  haetiy  bosqichlarni  ham  uz  ichiga  oladi.  Milliy 
model- bu shaxs, davlat va jamiyat, uzliksiz ta`lim, fan va ishlab chiqarishning uzaro 
hamkorligi, ularning bir-biriga aloqasini aks ettiradi. 
Kadrlar  tayyorlash  milliy  modelining  asosiy  tarkibiy  qismlari  quydagilardan 
iboratdir: 
1)  Shaxs-kadrlar  tayyorlash  tizimining  bosh  sub`ekti  va  ob`ekti,  ta`lim 
sohasidagi xizmatlarning iste`molchisi va ularni amalga oshiruvchi: 
Shaxs  uzliksiz  ta`lim  jarayonida  duneviy,  ilmiy  bilimlarni  uzlashtirib,  fan 
asoslarini puxta egallab ishlab chiqarish sohalari bilan tanishib, shunungdek, ijtimoiy- 
gumanitar fanlarni urgatish hamda izchil uzliksiz ravishda tashkil etuvchi tarbiyaviy 
tadbirlar  asosida  insoniy  sifatlarni  uzlashtirib  borar  ekan  yillar  davomida  undan 
yuksak  ma`naviy  saolohiyat  va  muayyan  yunalish  buyicha  kasbiyts  mahorat 
shaqllanib boradi. Shaxs eng avvalo uz oldiga muayyan maqsadni quya olishi hamda 
unga erishish yulida tinimsiz izlanishi, uqib urganishi lozim. Shu tariqatina u ijtimoiy 
raqobatga chidamli kadr (mutaxassis) sifatida kamolga etadi. 
2)  Davlat  va  jamiyat-  ta`lim  va  kadrlar  tayyorlash  tizimining  faoliyatini 
tartibga  solish  va  nazorat  qilishni  amalga  oshiruvchi  kadrlar  tayyorlash  va  ularni 
qabul qilib olishning kafillari: 

 
7
Shaxs  kamolati  nafaqat  uzi  uchun,  balki  davlat  va  jamiyat  taraqqietining, 
ravnaqi  uchun  ham  muhim  ahamiyatga  egadir.  Fuqarolari  komil  insonlar  bulgan 
mamlakat istiqboli porloq buladi. 
Shaxs  davlat  (jamiyat)  urtasidagi  aloqa  ikki  tamonlama  xususiyatga  ega.  Shu 
bois har qanday davlat uz fuqoralarining yashash, mehnat qilish, shuningdek, iqtidorli 
va  salohiyatini  ruebga  chiqarishi,  uni  namaen  eta  olishi  uchun  etarli  darajada  shart-
sharoit yaratib bera olishi lozim. 
3) Uzliksiz ta`lim- malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bulib, 
ta`limning  barcha  turlari  davlat  ta`lim  standartlarini,  kadrlar  tayyorlash  tizimini 
tuzimlmasi va uning faoliyat kursatish muhitini uz ichiga olshadi. 
 
Uzliksiz  ta`lim  jarayoni  shaxsning  har  tomonlama  qaror  topishi  uchun  eng 
qulay  davr  sanaladi.  Mazkur  davrda  shaxs  fan  asoslari  hamda  kasb-hunar 
ma`lumotlarini  uzlashtiradi,  komil  inson va  malakali  mutaxassis  qiefasida  aks  etishi 
lozim bulgan sifatlariga ega bulib bora, unda muyayan duneqarash shaqllanadi.  
 
Bu esa shaxs kamolotida muhim ahamiyatga egadir. 
Demak,  uzluksiz  ta`lim-milliy  modulning  asosiy  tarkibiy  qismlaridan  biridir. 
Unga  kura  mamlakatimizda  uzluksiz  ta`lim  tizimining  faoliyat  olib  borishining 
Davlat  ta`lim  standartlari,  turli  darajalariga  ta`lim  dasturlarining  izchilligini  asosida 
ta`minlanadi. Uzluksiz ta`lim quyidagi ta`lim turlarini uz ichiga oladi. 
 
-maktabgacha ta`lim. 
 
-ummiy urta ta`lim. 
 
-urta maxsus, kasb-hunar ta`limi. 
 
-oliy ta`lim. 
 
-oliy uquv yurtidan keyingi ta`lim. 
 
-kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash. 
 
-maktabdan tashqari ta`lim. 
Uzluksiz  ta`lim tizimi xususiyati, maqsad va vazifasi nimada.. 
Oliy  ta`lim.  Oliy  ta`limga  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejini  tugatgan 
shaxslargina  qabul  qilinadi.  Oliy  ta`lim  ikkinchi  bosqichida,  ya`ni  bakalavriyat 
hamda magistratura yunalishida amalga oshiriladi. 
Bakalavriyat mutaxassisliklari yunalishi buyicha fundamental` va amaliy bilim 
beradigan,  ta`lim  olish  muddati  kamida  turt  yil  davom  etadigan  tayanch oliy  ta`lim. 
Bakalavr  darajasiga  ega  bulgan  shaxs  oliy  ta`lim  tizimi  yunalishdagi  uzi  tanlagan 
soha  buyicha  oliy  ma`lumotli  mutaxassis  hisoblanadi  va  davlat  Klassifikatorida 
belgilangan lavozimda ishlash huquqiga ega buladi. 
 
Magistratura-  aniq  mutaxassislik  buyicha  fundamental  va  amaliy  bilim 
beradigan, bakalavriyat negizida ta`lim muddati kamida ikki yil davom etadigan oliy 
ta`limdir. Undagi tahsil yakuniy klassifikatsion davlat attestatsiyasi va etkaziladi. 
 
Magistr-darajasidan  farqli  ma`lum  ixtisoslik  buyicha  yuqori  malakali 
mutaxassis  xisoblanib,  u  ilm-fan  sohasida,  ishlab  chiqarishning  ma`suliyatli  
lavozimlaridan faoliyat kursatadi. U aspiranturaga kirish huquqiga ega.  
 
 
Oliy uquv yurtidan keyingi ta`lim. Ta`limning bu turi ikkinchi darajada amalga 
oshiriladi. 
Birinchi  darajada  aspirantura  bulib,  magistrlik  negzida  uch  yil  (turt  yil  sirtqi) 
davom etadi. 
 
Ikkinchi daraja doktorantura ham 3 yil davom etadi.  

 
8
Ikkala  darajaning  ham  maqsadi-muyayan  mutahassisliklar  buyicha  oliy  toifali 
ilmiy pedagogik kadrlar shaqllantirishdan iboratdir. 
4)  Fan-yuqori  malakali  mutaxassislik  tayerlovchi  va  uladan  foydalanuvchi, 
ilg’or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiquvchi. 
Fan-milliy  modelimizning  asosiy  tarkibiy  qismlaridan  biri  bulib  u  barkamol 
inson  va  etuk  mutaxassisni  shaqllantirining  ilmi-pedagogik  asoslarini  yaratishni, 
shuningdek  fan  hamda  mutaxassislik  yunalishlari  va  tarmoqlari  buyicha  ta`lim 
konstitutsiyalari,  uquv  darslari  reja  va  darsliklar,  (qullanmalar)  ni  yaratish  ta`lim 
jarayonini  tashkil  etishini  moddiy  va  ma`naviy  jihatdan  qullab-quvvatlashni  uz 
zimmasiga olishi lozim. 
4)  Ishlab  chiqarish-kadrlarga  bulish  ehtiejini  shuningdek  ularning  tayergarlik 
sifati  va  saviyasiga  nisbatan  quyiladigan  talablarni  belgilovchi  asosiy  buyurtmachi, 
kadrlar tayyorlash tizimini   moliya  moddiy-texnika jihatdan ta`minlash jarayonining 
qatnashchisi. 
Avallari  ishlab  chiqarish  tayer  kadrlar  kuchi  salohiyatidan  foydalanuvchi 
iste`molchi sifatidagina faoliyat olib borgan bulsa, bugungi kunda ushbu faoliyatning 
mazmuni tubdan uzgardi. 
Endilikda ishlab chiqarish kadrlarni tayyorlash sifati va saviyasiga nisbatan uz 
talablarini  quya  oladi.  Shu  bilan  bir  qatorda  sifatli  hamda  yuksak  saviyadagi 
mutaxassisning  tayerlab  etishtirish  yulida  uzluksiz  ta`lim  hamda  fan  tarmoqlarini 
moliyaviy  moddiy-texnik  jihatdan  qullab-quvvatlash  majburiyatini  uz  zimmasiga 
oladi.  
Bizning  nazarimizda  zamonaviy  O`qituvchi  qiefasida  quyidagi  fazilatlar 
namaen bula olishi kerak. 
1. O`qituvchi jamiyat ijtimoiy haetda ruy beraetgan uzgarishla olib borilaetgan 
ijtimoiy  islohatlar  mohiyatini  chuqur  anglab  etishi  hamda  bu  borada  o`quvchilarga 
tug’ri, asosli ma`lumotlarni berib borishi lozim.                 
2.  Zamonavi  O`qituvchi  ilm-fan,  texznika  va  texnologiya  yangiliklari  va 
yutuqlaridan xabardor bulishi talab etiladi. 
3. O`qituvchi uz mutaxassisligi buyicha chuqur, puxta bilimga ega bulishi, uz 
ustida tinimsiz izlanishi lozim.  
4.  O`qituvchi pedagogika va psixologiya  fanlari  asolarini puxta  bilish,  ta`lim-
tarbiya  jarayonida  o`quvchilarning  esh  va  psixologik  xususiyatlarini  inobatga  olgan 
holda faoliyat tashkil etishi kerak. 
5.  O`qituvchi  ta`lim-tarbiya  jarayonida  eng  samarali  shaql,  metod  va 
vositalardan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bulmog’i lozim. 
6.  O`qituvchi  ijodkolr  tashabbuskor  va  tashkilotchilik  qobiliyatiga  ega  bulishi 
shart. 
7. 
O`qituvchi 
yuksak 
darajadagi 
pedagogik 
mahoratga, 
chunonchi 
kommunikativlik  laeqatiga,  ega  bulishi  pedagogik  texnika  (nutq,  yuz,  qul-oeq,  va 
gavda harakatlari mimika, jist, patolimika) qonuniyatlarini chuqur uzlashtirib olishga 
erishishi lozim.   
O`qituvchi  nutq  madaniyatiga  ega  bulishi  uning  nutqi  quyidagi  xususiyatlarni 
uzida aks ettira olishi kerak. 
a) nutqning tug’riligi. 
b) nutqning aniqligi. 

 
9
v) nutqning ifodaviyligi 
g)  nutqning  sofligi  (uning  turli  sheva  suzlaridan  holi  bulib,  faqat  adabiy  tilda 
ifoda etilishi) jargon (muyayan kasb eki soha mutaxassislikka xos suzlar), vorvarizm 
(muayyan  millat  tilida  baen  etilgan  nutqda  uzga  millatlarga  xos  suzlarga  urinsiz 
qullanishi),  vul`garizm  (xaqorat  qilish,  sukishda  qullaniladigan  suzlar)  hamda 
komtsilyarizm (urni bulmagan vaziyatlarda rasmiy nutqlarda) suzlardan xoli bulishi, 
O`qituvchi nutqi sodda, ravon va tushunarli bulishi kerak. 
 
d) nutqning ravonligi. 
j)  nutqning  boyligi  (suzlar,  maqolalar,matallar  hamda  kuchirma  gaplardan 
foydalana olish). 
9.  O`qituvchi kiyinishi  madaniyatiga  (sodda, ozoda,  bejirim,  kiyinishi),  ta`lim 
tarbiya  jarayonida  O`qituvchining  turli  hil  diqqatni  tez  jalb  etuvchi  bezaqlar  (oltin, 
kumush taqinchoqlardan  foydalanmasligi, fasl, esh, gavda tuzilishi, yuz qiefasi, hatto 
soch  rangi  va  turmagiga  muvofiq  ravishad  kiyinishi  uzlashtirishga  erishish)  ega 
bulishi. 
 
10. O`qituvchi shaxsiy haetda pok, atrofdagilarga urnak bula olishi lozim. 
O`qituvchi  shaxsining  mazkur  talablarini  uzida  aks  ettira  olgan  qiefasi  uning 
o`quvchilar,  hamkasblar  hamda  ota-onalar  urtasida  obru  e`tibor  qozonishini 
ta`minlaydi. 
Yuqorida baen etilgan fikrlarga tayanib quyidagi hulosaga kelishimiz mumkin. 
1.  «Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi»  O`zbekiston  Respublikasida  ta`lim 
tizimida amalga oshirilaetgan islohatlar mazmunini uzida aks ettirgan muhim me`eriy 
hujjat bulib, istiqbol uchun yullanmadir.          
2.  «Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi»  da  alohida  takidlangan  Milliy  modul-
Respublikamizning  Milliy-xududiy  xususiyatlarini  inobatga  olish  hamda  ilg’or  fan, 
texnika  va  texnologiya  yutuqlari  vositalarida  tayerlangan  kadr  (mutaxassis)-komil 
inson va etuk mutaxassis qiefasini uziga aks ettiruvchi me`erdir.     
3.  «Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi»  g’oyalarning  amalietga  tadbiq  etilishi 
Respublika  ijtimoiy  haeti  uchun  muhim  sanalgan  bir  qator  holatlarning  qaror 
topishiga olib keladi.     
4.  O`zbekiston  Respublikasida  «Ta`lim  tug’risida  «gi  qonuni  va  «Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi» g’oyalarini  amalga oshirish jarayonida O`qituvchi kadralar 
uziga  xos  muhim  rolni  bajaradilar.  Barkamol  inson  va  etuk  mutaxassis  O`qituvchi 
(murakkab tarbiyachi) lar qulida kamolga etar ekan, eng avvalo ularning shaxsi ham 
bir  qator  ijodiy  sifatlarni  uzida  aks  ettira  olshi  lozim.  Shundagina  biz  uzimiz  orzu 
qilaetgan shaxsni (mutaxassisni) tarbiyalay olishga muyassar bulamiz. 
 
                           SAVOLLAR. 
1. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» ning bosh g’oyasi  nimadan iborat. 
2. Milliy modul nima. 
3. Kadrlar tayyorlash milliy modulining asosiy  
   tarkibiy qismlari nimalardan iborat 
4. Uzluksiz ta`lim tizimining mohiyatini aytib  
   bering. 
5. Oliy uquv yurtidan keyingi ta`lim. 
6. Pedagogika kasbi qanday kasb va bunga sizning  

 
10
   munosabatingiz. 
7. O`qituvchining shaxsiy sifatlari va pedagogik odobi    
    qanday bulishi kerak. 
         8.O`qituvchining mahorati va ijodkorligi tamoyillari nimadan iborat. 
9. Hozirgi davr O`qituvchisiga quyilgan pedagogik talab. 
 

Katalog: lektions -> pedagogika%20ham%20psixologiya
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> Xalq pеdagogikasi

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling