O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/6
Sana23.08.2017
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

Bekkemlew ushin sorawlar 

  1. Tarbiyaga kompleks jandasiw degende neni tu’sinesiz? 

                                 2. Oqiwshilarga individual jandasiw degenimiz ne? 

                   3. Oqiwshilardi uyreniw, olardin’ turmis sharayatlari menen tanisiw usillari. 

                   4. Balaga shanaraqtan tis tasirlerdin’ a’hmiyeti? 

 

                                 5. Oqiwshini u’yreniw dastur ha’m rejeler du’ziwde neler esapqa alinadi? … 

Usinilg`an a`debiyatlar 

1.  A.Embergenov,  T.  Seytniyazov,  T.  Kulmuratov,  Z.  Baltasheva,  Sh.  Arzuova,  IBM 

kompyuterleri ha`m WINDOWS sistemasi. No`kis 1998. 

2. S.I.Rahmonqulova, IBM PC shaxsiy komp`yuterlarida ishlash, T.-1998.,224 b. 

3. www.ziyonet.uz/informatika_asoslar.zip  

4.  www.informika.ru/informatika.zip  

 

 

 4

−−−−


MAVZU. WQUVChILARNI PeDAGOGIK KUZATISh  

 

R  e J  A 

::::


 

1. Wquvchilarni pedagogik    kuzatish. wquvchilarning shaxsiy varaqasi bilan tanishish. 

2. Wquv  yili sinf     jurnalini  kwrib chiqish. 

3. Maktab direktori va ilmiy bwlim mudirining axboroti. 

4. wquvchilarning ota

onalari bilan suhbatlari. 5.Tabiiy eksperiment. 

6. wquvchilar bilan suhbatlashish. Sinf faollari bilan suhbatlashish. 

7. wquvchilarga beriladigan  pedagogik tavsifnomalar. 

 

TAYaNCh TUShUNChALAR 

Pedagogik  tavsifnomalar,    wquvchilar  bilan    suhbatlashish,    ota

onalar  bilan suhbatlashish,   eksperiment  wtkazish,   maktab direktori ,  ilmiy bwlim mudiri,  wquvchilarning  

shaxsiy varaqasi.  

Wquvchilar  jamoasi  mustaqil  tashkilotdir,  ammo    u  pedagogik  rahbarlikka    muhtojdir. 

wquvchilarni  wz  holiga  tashlab    qwyish  ham,  ayni  vaqtda  bolalar  jamoasiga  nisbatan  

ma`muriyatchilik ham, buyruqbozlik  ywliga wtib olish ham mumkin emas. Birinchi holda, sinf 

rahbari bu ishlardan umuman chetlashib , wquvchilar  bilan aloqaning  susayishiga   ywl qwysa,  

ikkinchi  holda  u  tazyiq  ywliga  wtib  wquvchilar    mustaqilligini      ywqqa  chiqaradi.  Sinf 

rahbarining bosh vazifasi bolalar  jamoasini   faoliyatini mohirlik bilan boshqarish,  wquvchilar 

tashabbuskorligini wstirish, sinf jamoasi faolligi va mustaqilligini tarkib topshirishdan iboratdir. 

wquvchilarni  pedagogik  kuzatish    wquvchilar  haëti  va  faoliyatini  wrganishning  eng  ishonchli 

usullaridan  biridir.  Bu  ish  darslarda,  darsdan  tashqari  vaqtlarda,  ijtimoiy

foydali  mehnat sharoitida,    qwyingchi,  ijtimoiy  haëtning  hamma  sohalarida      amalga  oshiriladi.  Albatta 

  bu degani

sinf  rahbari  hamma  vaqt  va  hamma  joyda  wquvchilar  izidan    yurib,  ularni      zimdan kuzatadi  degan gap emas. wquvchilarni kuzatish nafaqat maktabda, balki kwcha

qwyda, oilada, teatrda, sayru

tomoshada, sport  wyinlarida, oddiy   guruhlarda ham olib boriladi. wquvchilarni kuzatish qanchalik puxta, aniq, izchil reja asosida olib borilsa, ish shunchalik oson kechadi. 

Tajribali  sinf  rahbarlari  wquvchilarning  turli  axloqiy  jismoniy    xislatlarini  bir  qancha 

sinoflar  orqali  oppa

oson    aniqlashdi  qwyadi.  Jismoniy  tarbiya    darslarida  turnikka    tortinish, qiyin va nozik mashqlarni bajarishda, vrach xonasidagi emlash jaraënida, bir oz qiyinroq mehnat 

topshiriqlarida, ulardan uzoqdagi biror kishini chaqirib kelish, ëqtirmagan  ishni buyurish orqali 

ulardagi  iroda  va  qwrqoqlik,  kuch  va  nimjonlik,  qat`iylik  va  jur`atsizlik,  mehnatsevarlik    va 

yalqovlik kabi xislatlar namoën bwladi. wquvchilarni kuzatish va undan twplangan ma`lumotlar 

umumiylik  va  nisbiylik  kasb  etishini  unuitmaslik  dlozim.  Shuning  uchun  ham  tasodifiy  va 

shoshilinch  xulosalar chiqarmaslik kerak. wquvchilar xulq

atvoridagi tashqi jihatdan bir xildagi voqea

hodisalar  turli  sabablargi  kwra    sodir  bwlishini  mumkin.  wquvchilarni  kuzatish davomida,  ayniqsa  ularning  ba`zi  bir  xatti

harakatlarini  baholashda  ularning  keltirib  chiqargan sabablarini aniqlab olish ham juda muhimdir. Masalan, wquvchi darsga  kechikib  keldi, deylik.   

Sinf rahbari uni  qwyishdan oldin vaziyatni aniqlab olish maqsadga muovfiqdir. 

 Bu        holatda  balki  ota

ona  aybdordir,  balki    u    kwr  kishini  kwchadan          wtkazib   qwygandir,  balki  ywlda  aganab  tushib,  kiyimlarini  qayta  almashtirib  kelgandir.  haëtda  hamma 

narsa  b6lishi  mumkin.  buni  inkor  qilib  bwlmaydi.    Ba`zan    wquvchi    wqituvchining  gaplarini 

e`tiborsiz      tinglaydi.  Bu  wqituvchida  norozilik    uygotadi  va    u  haq.  Balki  uning  oilasida 

notinchlik  bwlganu    u  tun  bwyi  uxlamasdan  bezovta  bwlib  chiqqan,  darsda    fikrini  bir  joyga 

twplay  olmaydi.  Nima  bwlgandayam,  wquvchilarni  kuzatish  yuksak  madaniy.  Saxiy    qalb, 

bolalar    shaxsiga  katta  hurmat,  bolalar  tarbiyasini  bilish,  sinchkovlik,  etuk  mahorat  va  malaka 

talab etadi. 

 

 

I    Oila 


;

 Mahalla jamoatchiligi

;

 Maktab  jamoatchiligi

;

 Televidenie

;

 hozirgi davr yangiliklari

;

  wzaro muomala  

II 


 wzining  tajribasi

;

 adrlaydigan narsalari 

;

 Shaxsiy talablari 

;

 Niyatlari va umidlari

;

 wzaro aloqalari

;

 Munosabatlari 

III Alohida e`tibor berish;

 har bir harakatini kuzatish

;

 Ragbatlantirish

;

 Suhbat wtkazish

;

 Erkin muloqotga  wrgatish

;

 Yaqindan sirlashish 

IV 


Mavzuni twgri tanlash

;

 Tarbiyaviy ahamiyatini kwrsata bilish

;

 iziqarli wtkazish;

 wquvchilar ijrosini eshitish  va kwrish

;

 Mazmunli tashkil etish 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Pedagogning        kuzatishi  qanchalik  qimmatli  bwlmasin,  butun    sinf  haqida    va  ayrim wquvchilar  twgrisida  ma`lumotlar  wrganishning  boshqa  usul  va  ywl

ywriqlari    ërdamida  aniqlashni  va  kengaytirishni  talab  etadi.Bundan  kelib  chiqib,  maktabda      wquvchilar  shaxsiy 

ishini  samarali  tashkil  etish  zamon  talabidir.  Buning  uchun  ularga  mehnatni  ilmiy  tashkil 

qilishning oqilona eng oddiy usullarini wrgatish zarur. bu bilan ularga eng kam kuch sarflab kwp  

samaraga erishish imkonini yaratgan bwlamiz.Mehnatni ilmiy tashkil qilishning quyidagi asosiy 

talablari mavjud 

:

 1. Maqsadni aniqlab olish. 2.Ishni qismlarga ajratish. 

3. Qismlarni keraksiz narsalardan tozalash, qolganlarini oqilona  joylashtirish. 

Áîëàëàðãà òàðáèÿâèé òàúñèð 

ýòóâ÷è îìèëëàð 

?3óâ÷èëàðíè  òàðáèÿëàøäà  

73óâ÷èíèíã  òàëàáëàðè 

Ñèíô ðà8áàðèíèíã 73óâ÷èëàðíè 

7ðãàíèø ìåòîäèêàñè 

?3óâ÷èãà èíäèâèäóàë 

ìóíîñàáàòäà á7ëèø 

Òàðáèÿâèé èøëàðíè ò72ðè 

òàøêèë ýòèø ìåòîäèêàñè 4. Eng k erakli qurol

asboblarni tanlash. 5. Eng yaxshi    usullarni wrganish. 

6. Maqsadga  erishish. 

Bularni  wquvchilar  haëtiga    qanday  tatbiq  qilib  bwladi

?

  wqishaqliy  mehnat  turlaridan 

biri.  mamlakatimizda  milliolnlab  wquvchilar  maktablarda  wqishadi.  wqush 

bu  wziga  xos xususiyatga  ega  mehnatdir.  Shu  narsa  aniqki,  bu  mehnat  ham  ayni  bir  natijaga    erishish  uchun  

kwp  ëki  oz kuch sarflanishiga qarab u ëki bu darajada samarali bwlishi mumkin. wquvchilarni 

har  bir  ishga  kirishishdan  oldin    xoh    ëzma,  xoh  ogzaki  reja  tuzib  olishga  wrgatish  kerak. 

Ijtimoiy ishlab  chiqarishda ham, shaxsiy ishda ham tartiblilik, tejamlilik rejaning mavjudligi va 

mukammalligiga bogliqdir. Reja 

 ishdagni  muvaffaqiyatning asosidir. Reja  harakat   uchun 

dastur. Rejaning tarkibiy  qismlari.  

1. Ish maqsadini aniqlash. 

2. Ish uchun nimalar kerak 

?

 3. Ish  tartibi,  ish jaraëni. Vaqti, joyi. 

Nihoyat, ishning wzini, uning nimadan boshlanishi, qanday borishi,  nimadan keyin nima 

kelishini aniq tasavvur qilish kerak. 

Ishni bajarish  uchun eng avvalo tegishli  ish wrni kerak. Maktabdagi  kwpchilik darslar 

uchun parta  ëki stol singari ish  wrni twliq  kifoya qiladi.  

Endi ish wrniga  quyidagi talablar qwyiladi 

:

 

1. Ish wrnida  hech qanday ortiqcha narsa bwlmaganligi kerak. Aks holda kerakli narsani topish uchun kwp  vaqt sarflanadi. 

2.  Ish  wrnida        tozalikni  ta`minlash  kerak.  Ish  wrni  qanchalik  toza  bwlsa,  ishlash 

shunchalik oson, zavqli bwladi. 

3.  Ish  wrnida  bajariladigan  ishga  muvfoiq    tartib  ta`minlanishi  lozim.  Bizga  kerak 

bwladigan    hamma  narsani    bir  tomonda  (yaxshisi  chapda),  bajarilgan  va  foydalanilgan 

narsalarni wng tomonda saqlash kerak. Kwp  ishlatiladigan narsalar  yaqinroq turishi kerak. 

Stolda  tartib  saqlanishi  uchun  ruchka,  qalam,  knopka,  qisqich,  wchirgich  va  maxsus 

qalamdondan  foydalanish wrinli. Shuni unutmaslik kerakki, sinf xonasidagi tartib, ozodalik har 

bir ish wrnidagi tartib va ozodalikka bogliq. 

Bu xildagi ish jaraëni  wquvchilarni tartiblilikka, ozodalikka, wz

wzini nazorat qilishga, qiziqib mehnat qilishga wrgatadi. 

 

  

Bekkemlew ushin sorawlar 

1. 1. 


Oqiwshilardi pedagogikaliq baqlaw qalay a’melge asiriladi

2. Miynetti ilimiy sholkemlestiriwdin

 a’hmiyeti

?

 

3 Rejenin quramali   bolekleri

  qanday


?

 

………………………………………..  

Usinilg`an a`debiyatlar 

1.  A.Embergenov,  T.  Seytniyazov,  T.  Kulmuratov,  Z.  Baltasheva,  Sh.  Arzuova,  IBM 

kompyuterleri ha`m WINDOWS sistemasi. No`kis 1998. 

2. S.I.Rahmonqulova, IBM PC shaxsiy komp`yuterlarida ishlash, T.-1998.,224 b. 

3. www.ziyonet.uz/informatika_asoslar.zip  

4.  www.informika.ru/informatika.zip  

 

 

  

 

  

 


 

 

5

−−−−

MAVZU. SINFDAN VA MAKTABDAN TAShQARI TARBIYaVIY IShLAR 

KURSINING PReDMeTI, MAQSADI VA  VAZIFALARI 

 

R  e J  A 

::::


 

1. Sinfdan  va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar  

metodikasi kursi haqida tushuncha. 

2.Uning maqsadi va vazifasi. Barkamol inson  

tarbiyasining  metodologik asoslari. 

3. Shaxsning  har tomonlama kamolga etishuvi. 

4.wzwzini  idora  va nazorat qila bilishni  shakllantirish. 

 

TAYaNCh TUShUNChALAR 

Maqsadi,  vazifalari,  asosiy      ywnalishlari,      maktab,  mahalla,    jamoat  tashkilotlari,  

ommaviy  axborot  vositalari,    metodologik  asoslari,  ma`naviy

axloqiy  tarbiyalash,    shaxs kamoloti. 

 

O’zbekiston respublikasining istiqlolga  erishuvi hamda  wz mustapqil siësiy, iqtisodiy va ijtimoiy  ywliga ega bwlishi, xalq xwjaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta`limi tizimida  

wsib  kelaëtgan  ësh  avlod  ta`lim

tarbiyasi  bilan  borliq  jaraënini  qayta  kwrib  chiqishni  taqozo etmoqda.  hozirgi    paytda,  fan  va  madaniyatning  swnggi  yutuqlari  asosida  kelajagimiz  bwlgan 

ësh  avlodni  haëtga  tayërlashning  samarali  shakl  va  uslublarini    izlash  nihoyatda  zarurdir. 

O’zbekiston  respublikasi  Prezidentining  «Ma`naviyat  va  ma`rifat»  jamoatchilik  markazi 

faoliyatini  yanada  takomillashtirish  va  samaradorligini  oshirish  twgrisida»  gi        farmonida 

kwrsatilganidek,    jamiyatda yuksak ma`naviy fazilatlarni kamol topishtirish, milliy  mafkurani  

shakllantirish,  ëshlarni  boy  madaniy  merosimiz,  tarixiy  an`analarimizga,  umuminsoniy 

qadriyatlarga  hurmat,  Vatanga  muhabbat,  istiqlol  goyalariga    sadoqat  ruhida  tarbiyalash 

mamlakatimizda  amalga  oshirilaëtgan  barcha  islohotlarning  hal  qiluvchi  omilidir.  Sinfdan    va 

maktabdan  tashqari      tarbiyaviy  ishlarning  samaradorligini  oshirish  avvalo  komil  insonni 

shakllantirishning  eng  zamonaviy  va  qulay    ywnalishlarini  topib  joriy  etishga  bogliq.    Ushbu 

Kontseptsiya    ham  xudda    shu      maqsadda,  shaxs  kamoloti  bosqichlarini  belgilab  olishga 

ywnaltirilgan. Tarbiyaviy ishlarni davr  talabiga javo beradigan holga keltirish uchun tarbiyaning 

asosi  bwlgan  barcha  goyalar    qaytadan  kwrib  chiqilishi,  asosiy  e`tibor  bola  shaxsiga  qaratiligi, 

yillar  davomida  twplangan    ijobiy  tajribadan  unumli  foydalanish  zarurligini    taqozo  etadi. 

Tarbiyaviy ishlar  huquq

tartibot organlari, ijodiy uyushmalar, Davlat va nodavlat jamgarmalar, qwmitalar va tashkilotlar bilan hamkorlikda olib boriladi. 

TARBIYaVIY IShLARNING ASOSIY  YwNALIShLARI, MA№SAD VA  

VAZIFALARI 

Inson  shaxsining  kamol  topishi  uchun      juda  murakkab  va  uzluksiz    jaraën    davomida 

shakllanadi.  Uning  tarbiyaviga  ota

onasi,  maktab,  mahalla,  dwstlari,  jamoat  tashkilotlari, atrof

muhit,  ommaviy  axborot  vositalari,  san`at,  adabiët,  tabiat  va  hokazolar  bevosita    ta`sir kwrsatadi. Yuqoridagi barcha haëtiy ehtiëjlarni  vujudga keltirishda  wzaro hamkorlikning  ta`sir  

doirasi  orqali  shaxsni  tarbiyalash  va  tarbiyaning  birligini  ta`minlagan  holda,  uni  shaxs  sifatida   

shakllanishiga salbiy ta`sir kwrsatadigan muhitdan  himoya qilish. Tarbiyaning bosh maqsadi 

 ësh avlodni ma`naviy

axloqiy tarbiyalshada xalqning boy milliy,  ma`naviytarixiy an`analarga, 

urfodatlari hamda  umumbashariy qadriyatlarga asoslangan samarali tashkiliy, pedagogik shakl va  vositalarni    ishlab  chiqib  amalga  joriy  etishdir.  Tarbiyaning      asosiy  vazifasi 

  shaxsning aqliy,  axloqiy,  erkin  fikrlovchi    va  jismoniy  rivojlanishi,  uning  qobiliyatlarini    har    tomonlama 

ochish uchun  imkoniyat  yaratishdir. Buning uchun

:

  ëshlarni  erkin fikrlashga tayërlash, haët 

mazmunini  tushunib  olishga  kwmaklashish,  wz

izini    idora  va  nazorat  qila  bilishini shakllantirish,  wz  shaxsiy  turmushiga    maqsadli  ëndashuv,  ularda  reja  va  amal  birligi  hissini 

uygotish 

;

 wquvchilarni  milliy,    umuminsoniy  qadriyatlar,  Vatanimizning  boy  ma`naviy  merosi 

bilan  tanishtirish,  madaniy  hamda    dunëviy  bilimlarni  egallashga  bwlgan    talablarini 

shakllantirish, malaka hosil qildirish, tobora  wsitirib 

boyitib  borish va estetik tushunchalarini shakllantirish 

;

   har  bir  wsmirning  bilimdonligini  va  ijodiy  imkoniyatlarini  aniqlab,  ularni 

rivojlantirish. Inson faoliyatini turli sohalarda   joriy qilib kwrish. Bolalar ijodkorligi, iqtidorini  

yuzaga chiqarish va yanada  qwllab

quvvatlash  uchun shartsharoit  hozirlash 

;

 insonparvarlik odobi me`ërlarini shakllantirish (bir

birini tushunadigan, mehribonlik , shafqatlilik,  irqiy  va  milliy  kamsitishlarga,  toqatsizlik),  muomala  odobi  kabi  tarbiya  vositalari 

(nohaqlikka, ëlgonchilik, tuhmat, chaqimchilikka toqatsizlik) keng qwllanishi lozim

;

     vatanparvarlik,  dunëviy  fikrlash,  jamiyatimizda  yashaëtgan  odamlar  bilan  wzaro 

munosabat 

muloqotni wrganish, wz xalqiga,  davlatiga, uning   himoyasi uchun hamisha shay bwlib turish, wzbekiston Respublikasi va boshqa     dvlatlarning razmlariga  hurmat bilan qarash, 

ësh  avlodni 

zbekiston  Konstitutsiyasiga,  bayrogiga,  Gerbiga,  Madhiyasiga,  Prezidentiga sadoqatli qilib tarbiyalash 

;

   qonuniy  jamoa  axloqi  va  turmush  qoidalariga  hurmat  bilan  qarashni  tarbiyalash, 

shaxsning  noëb  qirralarini    belgilovchi    fuqarolik  va  ijtimoiy  mas`uliyat  hislarini  rivojlantiriщ, 

wzi  yashaëtgan  mamlkatlning  ravnaqi  ,  Insoniyat  taraqiëtini  barqaror  saqlab    qolish  uchun 

fidoyilik, ekologik ta`lim

tarbiya;

  mustaqil davlatimiz 

 wzbekiston Respublikasining  ishchi  va tashqi siësatiga twgri va  xolisona  baho  berishga  wrgatish.    Uning  tinichliksevarlik,  demokratiya  va  boshqa 

davlatlarning  ichki  ishlariga  aralashmaslik,  oshkora

ochiq  tashqi  siësatiga  va  wz  xalqining turmush  darajasini  ywnaltirilgan,  fuqarolarni  ijtimoiy  himoya  qiladigan  ichki  siësatini  twgri 

tushuntirmoq kerak

;

 turmushda  eng oliy hisoblangan mehnatga ijodiy ëndoshish fazilatlarini shakllantirish 

;

 soglom  turmush  tarziga    intilishni  tarbiyalash  va  rivojlantirish,    munosib  oila  sohibi 

bwlish  istagini shakllantirish

;

  ëshlarimizni erkin  mustaqil fikrlashga wrgatish 

Tarbiyaning asosiy tizimi quyidagicha bwlishi lozim 

:

 tarbiya


tarbiyalanuvchi  shaxsini  oliy    ijtimoiy  qadriyat      deb  tan  olish,  har  bir  bola, 

wsmir va ësh   yigit

qizning betakror va wziga xosligini  hurmatlash, uning ijtimoiy  huquqi va erkinligini e`tiborga olish

;

 ëshlarda istak va imkoniyat muvofiqligi  tuygusini    qaror toptirish 

;

 milliylikning    wziga xos  an`analari va vositalariga tayanish 

;

   shaxslararo  munosabatlarda  insonparvarlik,  pedagoglar  va  wquvchilar      wrtasidagi 

birbiriga  hurmat  munosabatlari,  bolalar  fikriga  e`tibor    qilish,  ularni  mehribonlarcha munosabatda bwlish. 

Amalda  tarbiyaviy  jaarën  yaxlit  va  uzluksiz  ishiga    va  turli  ëshdagi  bolalarni  qamrab 

olishga  alohida  ahamiyat  berish  lozim.  wsmir  yigit  va  qizlar  nafaqat  bwlgusi  katta  haëtga 

tayërgarlik    kwradilar,  balki  ana  shu  haqiqiy  haët  bilan  yashaydilar.  Sinfdan  va  maktabdan 

tashqari  tarbiyaviy  ishlar    wquvchilarning  qiziqishi,  istaklari  ,  xohish    va  ehtiëjlariga  suyangan  

holda  ularning    darsdan  bwsh    vaqtlarida  wquv

tarbiya    jaraënini  twoliradi.  U  wquvchilarning  ijodiy  qobiliyatlarini,  tashabbuskorligini  oshirishga  imkoniyat  yaratadi.  Sinfdan  tashqari 

ishlarning  wziga  xosligi  щshundaki,  twgarak  ,  klub  dasturlarining  rang

barangligi,  ular mazmunidagi  yangiliklar  wsmir  yigit

qizlarning  shaxs  sifatida  shakllanishlari      uchun  yangi  imkoniyatlar yaratadi. 

SINFDAN VA MAKTABDAN TAShQARI TARBIYaVIY IShLAR MAZMUNI, 

ShAKLI VA USLUBLARI. ERKIN TAFAKKUR YuRITUVChI  ShAXSLARNI 

TARBIYaLASh 

Fuqarolik    faoliyati  wz  davlati  oldidagi  huquq  va  burchalirni  tan  olishni,  jamiyat 

belgilagan  yashash  va    axloq  me`ërlariga  ongli  rioya  etishni,  mehnat  va  jamoada  faolikni, 

ma`naviy etuklikni barqaror etadi 

:

 islohotlarning  taqdiri  va    samarasi  uchun  javobgar,  yurtimizning  ertangi  kuni  va 

istiqboli uchun fidoyi shaxslarni shakllantirish borasida ustuvor davlar siësati yurituvchi

;

 siësiy onglilik va ijtimoiy faollik, ya`ni davlatning ichki va xalqaro siësatini tushunish 

va  idrok  qilish.  Vatanparvarlik  va  baynalmilallikni  his  etish,  ijtimoiy  siesiy  haëtda  faol 

qatnashishga shay turish

;

   xalq  ,  davlat    oldidagi    fuqarolik  burchi,  ya`ni    qonunchilik  tamoyillarini,  wzining 

Vatan,  mahalla,  oila  oldidagi    huquq  va  burchalirini  bilishi,  ularga  qat`iy  amal  qilishi. 

onunchilikning  buzilishiga  murosasiz  munosabatda bwlish. Bekkemlew ushin sorawlar 

1. 1. 


Klasstan ham mektpten tis  tarbiyaliq jumislar metodikasinin’ maqseti 

ha’m waziypalari

?

 

2. Ta’rbiyaliq jumislardin’ tiykarg’i bag’darlari?

 

3. Shaxs kamalati degende

 neni tu`sinemiz

?

 

………………………………………..  

Usinilg`an a`debiyatlar 

1.  A.Embergenov,  T.  Seytniyazov,  T.  Kulmuratov,  Z.  Baltasheva,  Sh.  Arzuova,  IBM 

kompyuterleri ha`m WINDOWS sistemasi. No`kis 1998. 

2. S.I.Rahmonqulova, IBM PC shaxsiy komp`yuterlarida ishlash, T.-1998.,224 b. 

3. www.ziyonet.uz/informatika_asoslar.zip  

4.  www.informika.ru/informatika.zip  

 

 


Katalog: lektions -> pedagogika%20ham%20psixologiya
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> Xalq pеdagogikasi

Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling