O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


−−−− MAVZU. TARBIYaVIY   IShLARNI ReJALAShTIRISh  VA  UNGA  QWYILGAN


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana23.08.2017
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

6

−−−−


MAVZU. TARBIYaVIY   IShLARNI ReJALAShTIRISh  VA  UNGA  QWYILGAN  

PeDAGOGIK TALABLAR 

 

R  e J  A 

::::


 

1. Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish borasidagi ilmiy  

izlanishlar va bu haqidagi ta`limotlar. 

2. Rejalashtirining  ilmiy, nazariy va milliy asoslari. 

3. Tarbiyaviy ishlarning rejalarga doir omillar. 

4. Sinfdagi    wquvchilarning qobiliyati, tarbiyalanganlik   

darajalarini  hisobga olgan holda maxsus   mavzular tanlash. 

 

TAYaNCh TUShUNChALAR 

Ilmiy izlanishlar, ta`limotlar, intizom, e`tiqod,  ishonch,   tarbiyaviy tadbirlar rejalaridan 

namunalar,      tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish omillari,   maxsus  mavzular  tanlash. 

 

Tarbiya  jaraënining  mazmuni  bolalarga  beriladigan  ma`naviy  axloqiy  bilimlar  tizimi, ishonch, e`tiqod, intizom, xulq

atvorni bir butun  holatini tashkil etadi. Mustaqil wzbekistonning ,  istiqlol  va  istiqboli  uchun  fidoiylik  kwrsatuvchi  avlodni  tarbiyalash  mazmuni  tamoman  

wzgacha xarakter kasb etmoqda 

:

  fuqarolik demokratik jamiyatni barpo etish mohiyatini anglab oluvchi 

;

  vatanni  har doim   turli oqimlardan himoya etuvchi

;

  diniy bagrikenglik va mehr

muravvatli bwlish ;

 davlat siësatini tushunishi unga fidoiy bwlish 

;

 wzligini anglash, ajdodlar  merosini qadrlash 

;

 


 yuqoridagi komil  inson xos sifatlarni tarbiyalashda

;

 maqsadni aniqligi  va uni twgri ywnaltirish madaniyati 

;

 tarbiyachi

wqituvchi va tarbiyalanuvchini    hamkorlik faoliyati;

 wzini anglash, mustaqil fikrlovchi e`tiqodligi va ixtiërlik. 

Maktabgacha  ta`lim  muassasa  tarbiyachilarni  tarbiyachilik  faoliyati  va  uni  amalga 

oshirish metodikasini  «Uchinchi ming  yillikning  bolasi»   qwllanmasidan foydalanishni tavsiya 

etamiz. Tarbiyaviy ishlarning mazmunida bir butun ëndashishdan bosh maqsad,  «Milliy istiqlol  

goyasi 

:

 asosiy tushuncha va tamoyillari dasturi» dagi  goyalarni bolalarning ongida  wziga xosm va mos ravishda singdiradi. 

  Xalqimizning  boy  ma`naviy,  an`ana,  udum,  urfodatlar  va  ajdodlarimiz  merosidan 

foydalanish. 

wzbekiston respublikasi 

Konstitutsiyachi, 

adolat, 

haqiqat 


va 

erkinlikni, 

ishonche`tiqodni   tarbiyalash.  Yurt  tinchligi, Vatan ravnaqi, xarq  farovonligi mohiyatini izohlash. 

Mehrli


muruvvatli va bagri kenglik. 

Ayniqsa  bogcha  va  kichik    maktab  ëshidagi  wquvchilarning    ta`limiy

tarbiyaviy faoliyatlari  wziga  xos  xususiyatga  ega 

:

    wquvchilarda  haëtiy    tajribalarning  kamligi, wquv

tarbiya  jaarënida      hodisalarga  qiziqish,    «yaxshi»,  «ëmon»  harakatlarga  chuqur    munosabat bildira olmasligi kabilar. 

Boshlangich  sinf  wquvchilarining  dars    va  darsdan  tarqari  tarbiyavi  y  faoliyatini 

rejalashtirish  wziga xos  qoidalarga egadir 

:

 1.har bir sinf jamoasining tarbiyalangan darajasini wrganish. 

2.wquvchilarning  oilaviy  haëti,  ota

onaning  farzand  tarbiyalashdagi  burchi  va vazifasini  his etishi. 

3. Kundalik  wzgarishlarga wquvchilarning munosabati. 

4.wquvchilarning sharqona milliy urf

odat, an`analar haqidagi bilim darajasi.              5.  Qomusiy  ma`rifatparvar,  mutafakkirlar  hamda  hozirgi  zamon    shoir,  ëzuvchilarning 

ijodiëtidan namuna bilimlari. Mazkur qoidalar bogchada sodda holda qwllaniladi. 

Yuqoridagilarni  aniqlashda  suhbat,  anketa  usullaridan  foydalanish  wrinlidir. 

Shundagina  har  bir    wqituvchi

tarbiyachilarning  betakror,  birbiriga    wxshamagan  tarbiyaviy 

tardbir rejalari  bunëdga keladi. bunday rejalar tarbiyaviy ta`sirga ega bwlib  maqsadga erishtira 

oladi. 


Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishning asosiy omillari

::::


 

1. Vatanga muhabbat va insonparvarlik. 

2. Milliy istiqlol  mafkurasini shakllantirish. 

3. Ma`naviy tarbiya (axloq  va odob). 

4  Iqtisodiy tarbiya. 

5.Ekologik tarbiya. 

6. Gwzallik tarbiyasi. 

7.Jismoniy barkamolllik (soglom avlod uchun). 

8  Otaonalar bilan ishlash.  Yuqoridagi omillarni rejalashtirida tanlanadigan mavzular   quyidagi talablarga    javob 

berishi kerak. 

1. Tarbiyaviy tadbirlar rejasi va undagi mavzular davr talabiga javob berishi. 

2. Tanlangan mavzular milliy va umuminsoniy qadriyatlar qamrovida bwlishi. 

3. Tarbiyaviy tadbirlar  uzviylik qoidasiga amal qilgan bwlishi. 

4. Mavzular  wquvchilarning ëshi va bilism saviyasiga mos bwlishi. 

Tarbiyaviy  tadbirlarni  rejalashtirishda  «Milliy  istiqlol  goyasi

:

  asosiy  tushuncha    va tamoyillari»  dasturi.  wzbekiston  respublikasi  «Kamolot  ijtimoiy  harakati»  dasturi      mos  qilib 

olindi.  Quyidagi    keltirilgan  reja  taxminiy  bwlib,  wz  shart

sharoitingizga  qarab  ijodiy  wzgarishlar  kiritish  mumkin.  Tarbiyaviy  tadbirlar  rejalaridan  namunalar.  Dastlabki  rejaga 

wzbekiston  respublikasi  Xalq  Ta`limi  Vazirligi  «Madaniy  merosga

ixlos»  yuzasidan  tuzilgan Nizom asosi qilib olindi, u quyidagi mazmunga ega 

:

 1.Vatan gururi 

 kamolot mulkining asosi (III sinflar uchun). 

a) tugilgan  uy, kwcha, shahar va wlkalarning tarixi. 

b) bir bolaga etti  qwshni ota

ona ekanligi. v) atrof tabiatidagi wsimliklarning nomi va uni muhofaza qilish. 

g)  wlka  tarixiga  oid  (tarixiy  obidalar,    kimlar  yashagan,  iqtisodiy  boylitgi,  san`ati  va 

kelajak  rejalar) ma`lumotlar. 

e) kindik qoni twkilgan joyning tuprogi aziz  hissini  

singdirish. 

 

Turmush  madaniyati a) sharqona oila. 

b) ota


onalar  mehri, ularning borligidan faxrlanish. 

v)oilada  sharqona  urf

odatlar, an`analar qonun va qoidalarga amal qilish. g)  qariyalar  tarixini  wrganish,  ularning  yaxshi  fazilatlari  bilan  chuqurlashish  va 

gamxwrlik qilish. 

d) turmush va bozor iqtisodiga sharqona munosabat uygotish. 

e) jismoniy barkamollik va sport. 

e. wzbek  tilining sofligi 

 xalq  iftixori a)  har  bir  millatni  ona  tili  va  unga  mehrli  milliy  gururini  gul    tojisi  ekanligi  (xalqning 

maqol, rivoyat , hikoyatlaridan foydalanish). 

b)  wzbek  tilining tarixi, rivoji. 

v)   wzbek tilining istiqboli. 

g) «Til bilgani elni biladi»   (dunë tillarining mohiyati haqida) 

d) millatlararo totuvlik. O’zbek milliy urf

−−−−


odat, rasm

−−−−


rusumlar va marosimlar 

a) oilaviy urf

odatlar. b) rasm

rusmlar va ularning tarixi. v) marosimlar, ularning turlari, tarixi va mazmuni 

III

−−−−


IV 

−−−−


 sinf wquvchilari uchun Vatan gururi kamolot mulkining asosi 

::::


 

a) wzbekiston hududi va uning tarixi haqida ma`lumot. 

b) wzbekiston wtmishdagi podshoh va xoglar, ulardagi sifatlar. 

v)  wzbekiston tabiati, hayvonoti va wsimlik olami. 

g) wtmish va mustaqil wzbekiston. 

d)  butun dunë   wzbeklari nima bilan faxrlanishlari. 

e) wzbekiston madhiyasida milliy gurur. 

Turmush madaniyati 

:

 

a)  oilaning    iqtisodi,  ilzidi,  uni  boshqarishda  oila  a`zolarining  hamjihatligi.  Byudjet taqsimoti. 

b)  oilaviy an`analar va unga nisbatan sadoqat hissi. 

v) oilaviy marosimlar. Oilaning  har bir  a`zosining wrni va burchi. 

g) oila  istiqboliga  xiënat qilmaslik. 

d)  oila a`zolarining burchi. 

e) zamonaviy  oilaning shakli, ma`naviy gwzalligi.  

Sharqona  oila      jihozi.  Soglom  tan.  Sport  xonadon    kwrki.  wzbek  tili  sofligi      xalq 

iftixori 

:

 

a) tilning tarixini wrganish. Dastalabki  turkiy tidla  ëzilgan asarlarni wrganish (Mahmud Qoshgariy, Alisher Navoiy).  

b)  tilshunos olimlar bilan uchrashuv . 

v) sof    wzbek tili sirlari, til wrganish   haqida donolar hikmatlari.  

g) Sharqona  wqishning ohandorligi haqida ma`lumot berish. d)Sharqshunoslik va til

adabiëtlar ilm  maskanlariga tashrif buyurish. Milliy urf

odatlari, rasmrusmlar va marosimlar

:

 

a) milliy urfodatlari kelib  chiqish tarixi,  unga amal qilishning ijobiy tomonlari. 

b)xalq fol`klor va ëdgorliklarida rasm

rusum, irimsirimlarni asoslab berish. 

v) turli  millat xalqlarining urf

odatlari va ularga munosabat. g) ajdodlarimizning  kiyinishi, yurish

turishiga  wzbekona munosabat bildirish. hozirgi zamon talablari

chi?

 Twgrimi 

?

 

 San`at va  madaniyati  me`morchiligi

:

 a) san`atning sharqona kwrinishlari. Ajdodlarimiz san`ati tarixi. 

b)  san`at ustalari (wtmish va hozir). 

v)  san`at  maskanlari va uning turlari, san`atga munosabat. 

d) milliy  san`atning kelajagi. 

e) me`morchilik tarixi. Madaniy me`morchilik koshonalarga saëhat va  uni wrganish. 

ë) qwli gul ustoz va shogirdlar  haëti  va kelajagi. 

z) me`morchilik  kwrinishlari (tanlab wrganish). 

 

Bobolardan bolalarga nasihat va pandlar 

::::

 

a)  wzbek  xalqining qadimiy ëdgorliklari. 

b)   A.Yassaviy, Bahovuddin Naqshbandiy, Gazzoliy, haziniylar ijodiëtida odob

axloq  masalalari. 

v) wzbek  shoirlarining pandlari. Zebiniso, Zavqiy, Nodira, Anbar Otin .. 

g)    zamonaviy  shoir  va  shoirlar.  Uchrashuv  va  kechalar  tashkil  qilish.  Ularning 

ijodiëtiga tashabbus qilishga undash. 

wzbekona insoniy , yuksak axloqiy sifatlar  

a) allomalarning  wgil va qizlarga aytgan nasihatlari. 

b)  qizlik iffati, haësi,  gururi. 

v)  oila va jamoat  mehnatiga twgri munosabatda bwlish. 

g)  inosn gwzalligini anglatuvchi belgilar. 

d) «Yaxshilik» va «ëmonlik» ni keltiruvchi hasob, uning sabablari, obrw qozonish oson 

ishmi?

 

e) saëq  yurgan taëq er. ë)   bozor qilish odobi. 

j) tabiat  gwalligini saqlash. 

 

 

Bekkemlew ushin sorawlar 1. T

a’rbiyaliq islerdi rejelestiriw faktolrlari qanday

?

 

2. Rejelestiriwdin ilimiy, teoriyaliq ham milliy tiykarlari

 degenimiz ne

?

 

3. Arnawli temalar tanlawda

 

oqiwshilardin’ qa’biletin esapqa aliw usillari?

 

………………………………………..  

Usinilg`an a`debiyatlar 

1.  A.Embergenov,  T.  Seytniyazov,  T.  Kulmuratov,  Z.  Baltasheva,  Sh.  Arzuova,  IBM 

kompyuterleri ha`m WINDOWS sistemasi. No`kis 1998. 

2. S.I.Rahmonqulova, IBM PC shaxsiy komp`yuterlarida ishlash, T.-1998.,224 b. 

3. www.ziyonet.uz/informatika_asoslar.zip  

4.  www.informika.ru/informatika.zip  

 

 

7−−−−

MAVZU.   SINFDAN VA MAKTABDAN TAShQARI IShLARNI TAShKIL QILIShDA 

TAShKILOTChI ShAXSIGA BwLGAN TALABLAR 

 

R  e J  A 

::::


 

1. Wqituvchi  va wquvchilarning hamkorligi va ular mehnati  natijasida shaxsiy omillarning ta`siri. 

2. Tashkilotchining shaxsi va uning faoliyati. 

3. Tarbiyachining  shaxsiy sifatlari odobi, fazilatlaori,  

qobiliyati, notiqlik san`ati. 

4. Tashkilotchi pedagogik faoliyatini takomillashtirish  

metodikasi. TAYaNCh TUShUNChALAR 

Tarbiyachining  odobi,  shaxsiy  sifatlari,          qobiliyati,    fazilatlari,      wqituvchi  va 

wquvchilar  hamkorligi,  notiqlik  san`ati    shaxsiy  omillar,      doimiy  bilimni  oshirib  borish,    

sotsiologiya, psixologiya, fiziologiya, gigiena,  wquvchilarga maslahatlar berish.  

 

Direktor  wrinbosari wquvchilarga nisbatan mehr va muhabbat, pedagogik jamoasiga va ota

onalarga  nisbatan  talabchan  bwlgan  holda  ish  tutishdi  va  muntazam    wz  ustida  ishlab, sabr

bardoshli, wz fikrlarini puxta baën qilib, wzgalarni  wziga  jalb qilad oladigan  xislatlarni  wziga  mujassamlaydi.  Davlat  va  hukumatimiz  tomonidan  qabul  qilingan  barcha  hujjatlar 

mohiyatini, Prezident asarlarini yaxshi bilishi. Uni wquvchi

ëshlar orasida targib eta olishi, xalq pedagogika  an`analarini,  wzbek  xalqi  milliy  urf

odatlari,  qadriyatlari,  allomalari    wgitlarini  yaxshi bilishlari lozim. 

Mamlakatimiznin    ishchki  va  tashqi    siësatni  yaxshi  bilishi  va  doimo  uni    wz faoliyatida  hisobga  olishi,  tarbiyaviy    ishlarni  tashkil  etishning  ilmiy  asoslari    hamda  yangicha 

usul va metodlarini yaxshi bilishi 

;

 radio,  televidenie  va  ommaviy  axborotning  boshqa  vositalari  orqali  berligan  eng 

swnggi yangiliklaridan boxabar bwlishi hamda ularning mohiyatini wquvchilarga etkaza olishi

;

 sinfdan tashqari tadbirlarni tayërlash va  wtkaza bilishi

;

 tuman, shahar,  viloyat, respublika miqësida wtkaziladigan tadbirlarga ishtirok etishi

;

 maktabda  wquvchilar  bilan  tarbiyaviy  ishlarni  olib  boraëtganlarga  metodik  tavsiyalar 

berib borishi

;

 muntazam  ravishda  wz  malakasini  oshirib  turishi,  wz  sohasi  bwyicha  wtkaziladigan 

seminarlarda ishtirok etish. DIREKTOR O’RINBOSARINING hUQUQLARI 

Nizomda  belgilangan  vazifalar  bilan  bogliq  ravishda  tegishli  pedagogik  xodimlarga  

kwrsatma beradi. Xizmat vazifasi doirasidan kelib chiqqan holda sinfdan va maktab`dan tashqari 

ishlarni tashkil etish va yangi twgaraklarni ochish masalalarini    halo qiladi. 

Sinf  rahbarining    ta`limtarbiya  ishlari  bwyicha  erishgan    yutuqlarini    hisobga  olish, 

uni taqdirlash uchun direktorga taklif kiritish

;

 sinf  rahbarlarining  wz  vazifasiga  nisbatan  mas`uliyatsizligi  ëki  suiiste`mol 

qilinganligini  uchun direktor bilan kelishilgan holda tanbeh     berish

;

 bolani  yaxgshi  tarbiyalagan  ota

onalarni,  maktabga  ërdam  bergan  mahalla  faollarini taqdirlash  uchun  direktorga  taklif  berish  huquqiga      ega.  Direktor  wrinbosari  bilan  quyidagi  

ishlar kelishilishi kerak

:

 sinf rahbarlari   ish rejasini direktor bilan hamkorlikda  tasdiqlash

;

 maktabda  wtkaziladigan  sport  musobaqalari  rejasini  direktor  bidlan  hamkorlikda 

tasdiqlash

;

 turli xildagi twgarak ishlari rejasini direktor bilan hamkorlikda tasdiqlash. 

Maktab  va  maktabdan  tashqari  muassasalarning  tashkiliy  shakllari,  mazmuni    va 

maqsadini  belgilash  bugungi  kunimizning  barcha  qarorlarini      hisobga  olishni  talab  etmoqda. 

Sinfdan va maktabdan  tashqari mazkur   tarbiyaviy ishlar shaxs kamoloti bosqichlarini belgilab 

olishga qaratilshanligi bilan tavsiflanadiyu. Mazkur muammoni   ijobiy hal etish  uchun sinfdan 

va  maktabdan  tashqari  tarbiyaviy  ishlar    tizimida  quyidagilar  bwlishi  lozim 

:

 ulgaëtgan  inson  

shaxsini  tarbiyada  oliy  ijtimoiy  qadriyat  deb  tan  olish,  har  bir  bolaning  betakror  va  wziga  

xosligini hurmatlash, ijtimoiy huquqini e`tiborda tutish lozim 

;

 


milliylikni  wziga xos  an`ana vositalariga tayanish

;

 pedagoglar va wqituvchilar wrtasida wzaro hurmat munosabatlarini shakllantirish

;

 maktabning 

jamoat 

tashkilot, otaliq 

qiluvchi 

korxonalar 

bilan 


aloqasini 

mustahkamlash

;

 bolalar  nazoratsizligi va qonun buzilishining oldini olish

;

 yashash joyi bwyicha bolalarning  bwsh vaqtini tashkil etish

;

 wquvchilarningsh oilalariga borish va bolalarni tarbiyalashda ulargi ërdam berish

;

 ësh  avlodning  Vatanga,  jamiyatga  va  mehnatga,  wziga  va  odamlarga  munosabatini 

anglab olishga qaratilgan axloqiy tuygularini tarbiyalash. 

Sinfdan  va  maktabdan  tashqari  tashkil  qilingan  ishlar  wquvchilar  haëtidagi    tarbiyaviy 

faoliyatni  twldiradi.    Ularning  dunëqarashini  twgri    shakllanishiga,  axloqiy  kamol  topishiga  

kwmaklashadi. Nazariy bilimlarni amaliët ishlab chiqarish bilan chambarchas boqlanishga zamin 

yaratadi.  Sinfdan  va  maktabdan  tashqari  ishlarga  rahbarlik  qiluvchi  tashkilotchining  vazifalari 

ham  kwp    qirralidir.  Tarbiyaviy  ishlar  bolalarning  kundalik  haëtidan      olingan  aniq  dalillar  va 

voqealarni, badiiy adabiët , vaqtli matbuot, kinofil`mlardan olingan misollarni tahlil etish  hamda 

muhokama  qilish  asosida  wtkaziladi.  Bu  ishlarning  xususiyati  shundaki,  bu  bolalarning  wzini 

axloqiy    xatti

harakatlari  haqida  mulohaza  yuritishga    va  ularga  twgri  baho  berishga  wragatdi. Sinfdan  va  maktabdan  tashqari  tarbiyaviy  ishlar  wquvchilarning  darsdan  bwsh  vaqtlaridagi   

wquv  tarbiya  jaraënini  twldiradi  va  kengaytiradi,    wquvchilarni  mustaqil  bilim  olishlari,  ijobiy 

qobiliyatlarini,  tashabbuskorligini    oshirishga  imkoniyat  yaratadi.  Shu  sababli  keyingi    davrda 

wquvchilarning darsdan tashqari vaqtlarini kwngilli uyushtirishga alohida ahamiyat bermoqda. 

Sinfdan va maktabdan  tashqari  tashkil qilingan tarbiyaviy ishlar wquvchilar haëtidagi 

tarbiyaviy faoliyatni twldiradi. Ularni ongli, dunëqarashni  shakllantiradi. Sinfdan va maktabdan 

tashqari tarbiyaviy ishlar tashkilotchisining vazifalaargi quyidagilar kiradi 

:

   darsdan    tashqari  tarbiyaviy  ishlarni    rejalashtirish  va  amalga  oshirishni  nazorat  qilish 

 

wquvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari kwp qirrali ishlarni pedagogik jamoa, wquvchilar tashkilotlari, sinf faollari  ërdamida ywlga   qwyish

;

 sinfdan  va  maktabdan  tashqari  ishlar  ywnalishiga  bevosita  rahbarlik    qilgan  holda. 

wquvchilar tashkilotlari sinf faollariga uslubiy ërdam kwrsatish 

;

 umummaktab  va  maktablaro    wtkaziladigan  eng  muhim  tarbiyaviy  tadbirlarda 

qatnashish 

;

 wquvchilarning    bwsh  vaqtlarini  tashkil  qilishda  tarbiya  va  madaniyat  muassasalari   

hamda jamoatchilik kuchidan keng foydalanish. 

Sinf  jamoasi  bilan  olib  boriladigan  tarbiyaaiy  ishlarning    hajmi  ,  asosiy  ywnalishlari, 

mazmuni  har bir ësh  bosqichda wquvchilarning psixik rivojlanishi  mos kelishi lozim. 

Tarbiyaviy  ish  pedagogdan  butun  qobiliyatini  ishga  solishni,  tinmay    izlanishni  taqozo 

etadi.  Chunki  kelajak    avlod  tarbiyalangan,  uyushgan  ,  ahil  ,  jonajon    Vatanimizning  haqiqiy  

fuqarolari  bwlishi  kerak.  Maktabda  boshlangich  sinflarda  tarbiyaviy  ishlarni  olib  borish  uni  

ywlga  qwyish  sinf  rahbari  ëki  tarbiyaviy  ishlar  tashkilotchilari  tomonidan  uyushtiriladi, 

tarbiyaviy  ishning  asosiy  ywnalishlari

:

    wquvchilarda  ilmiy    dunëqarash      asoslarini shakllantirish,    ularni  milliy  istiqlol  ruhida  tarbiyalash,  wquvchilarning  ijtimoiy  foydali 

mehnatini  tashkil  etish,    wquvchilarda  axloq  madaniyatini,  ularning  wz  huquq  va  burchlariga 

nisbatan  ongli  munosabatni  tarbiyalash,  wquvchilarda  wz

wzini  boshqarish  malakalarini shakllantirishdir.  Boshlangich  sinf  wquvchisi  va  sinf  rahbari  faoliyatining  asosiy    vazifalaridan 

biri  wquvchilarning  ahil  tarbiyaviy    jamoani  tashkil  etishdir.  Boshlangich  jamoa  ishi  shunday 

quriladiki,  undan  sinfning   boshqa jamoalari bilan aloqasi doimiy ravishda   amalga oshiriladi, 

umummaktab  an`analari  saqlanadi.  Boshlangich  jamoa      wqituvchi

tarbiyachi  va  sinf  rahbari  , wquvchilar wz

zini boshqarish, wzwzini boshqarish organlari rahbarligida umumaktab ijtimoiy 

foydali  ishlari  faoliyatida  ishtirok    etadli.  wqituvchi  va  sinf  rahbari  soglom,  ahil  bolalar 

jamoasini  shakllantirish  bilan  birga  doimiy  bolalar  qiziqishlarini  qwllab   

  quvvatlaydilar, ularning ijtimoiy foydali  faoliyatini  ywnalitirib boradilar. Kichik  ëshli wquvchilar juda faol va 

harakatchan  bwladilar.  Faollikka    intilish  bu  ëshdagi  bolalarning  organik  ehtiëji.  Biroq  bunda 

bolalar  hali    etarlik  haëtiy  tajribaga  ega  bwlmaydi  va  kundalik  pedagogik  rahbarlikka  ehtiëj 

sezadi. Boshlangich sinf wqituvchisi bolaning ilm maktabdagi qadamidanoq tarbiyaviy  ishning 

chinakam  jamoatchilik  munosabatlarini  yaratishga  zwr    imkoniyat  beradigan,  bolalarda 

birbirlariga    gamxwr    munosabatda  bwlishni  tarbiyalaydigan,  individual  qobiliyatlarni rivojlantirish    uchun  qulay  imkoniyatlar  yaratadigan  usullarni  tanlaydi.    wqituvchi  boshlangich 

sinflarda  bolalarga  wzlarini  qiziqtiruvchi  faoliyat  turini    tanlashga  ërdam  beradi.    Biroq 

kwpincha    kichik  ëshdagi    wquvchilar  ësh  xususiyatlarpgi  kwra,    wz  xususiyatlarini  twgri 

baholay  olmaydilar.  Bolalarning  wsishi    ularda    jamoatchilik  malaka  va  kwnikmalarining 

shakllanib  borishi  bilan  wqituvchi

tarbiyachining  bolalar  jamoasiga  rahbarlik  qilishdagi  jaraënimni wzgartirib boradi. wqituvchi boshlangich sinflardaëq    ahil bolalar jamoasini yaratish 

asosida soglom jamoatchilik fikrini yaratadi. 

Boshlangich  sinf  wqituvchilarining  bolalar  tarbiyaviy  jamoasini  yaratish  sohasidagi 

ishini  yuqori  sinflarning  sinf  rahbarlari        davom  ettiradilar.  Boshlangich  sinf  wqituvchisi 

wquvchilarni  ta`lim  va  tarbiyaning  batiiy  sharoitida,  ularning  jamoa  faoliyati  jaraënida 

wrganadilar.  Sinfdan  tashqari  ish  wquvchilarga    biror  maqsadga    qaratilgan  pedagogik  ta`sir 

vaqtini  uzaytiradi,  u  wqituvchining  darslarda  egallagan  bilimlarini  kengaytirish  va 

chuqurlashtirish,  bolalarn  ng  qobiliyatini  rivojlantirish,  ularning  xilma

xil  qiziqishlarini qondirish,  madaniy  dam  olishlarini  uyushtirish  imkonini  beradi.  Sinfdan  tashqari  ish  bolalarni  

jamiyat  haëtiga jalb qilishning katta imkoniyatlariga ega. Bu borada tashkilotlar faolligini uchta 

asosiy  tomonini kwrish  mumkin 

:

 tashkilotchilik, usuliy va ma`muriy.  


Katalog: lektions -> pedagogika%20ham%20psixologiya
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> Xalq pеdagogikasi

Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling