O³zgartirgighlar Aniq zvenolardan tuzilgan o‘zgartirgighlarning struktura


Download 38.8 Kb.
Sana31.01.2020
Hajmi38.8 Kb.

    1. Chaxtota o³zgartirgighlar

Aniq zvenolardan tuzilgan o‘zgartirgighlarning struktura sxemasi S6-b rasmda keltirilgan. Bu o‘zgartirgighlarda tarmoqdagi ghastota ƒ1 oddiy to‘g‘rilagigh orqali o‘zgarmas

kughlanishga aylantiriladi. O‘zgarmas kughlanish invertor

kirishiga ulangan. Invertorda o‘zgarmas kughlanish kerakli ghastotali o‘zgaruvghan kughlanishga aylantiriladi. Invertorlar tiristor yoki tranzistor orqali tuzilgan bo‘ladi. O‘zgartirgighlarning ghiqishidagi kughlanish kattaligini o‘zgartirish to‘g‘rilagighdagi tiristorning boshqaruvghi qurilmasidan berilayotgan signal orqali, ghiqishdagi ghastotasini o‘zgartirish esa invertordagi tiristorning boshqaruvghi elektrodiga kommutatsiya qurilmasidan kelayotgan boshqaruvghi impuls orqali amalga oshiriladi. O‘zgarmas tok zvenosi yashiringan o‘zgartirgighlarda ventellar ham to‘g‘rilagigh sifatida, ham tokni invertorlash sifatida foydalaniladi. 42-rasmda bir fazali parallel invertorlardan tuzilgan tiristorlari qarama-qarshi ulangan ghastota o‘zgartirgighning prinsipial sxemasi keltirilgan.Tiristorlar tarmoqdagi U1 kughlanishni ham musbat, ham manfiy yarim davrda ishlaydi. Invertordagi tiristorning oghilishi uning boshqaruvghi elektrodiga berilayotgan boshqaruvghi impuls toki orqali amalga oshiriladi. Tiristor

D2, DS ning elektrodiga musbat impuls toki kelganda tiristorlar oghiladi. Kommutatsiyalovghi CK sig‘im D2, DS tiristorlarning anodiga musbat potentsiali orqali oghilishi ughun xizmat qilsa,

D1, D4 tiristorlarning yopilishi ughun ularning anodida manfiy potentsial hosil bo‘ladi. Drossel L manba potensialining uzluksizligini ta’minlaydi (ayniqsa kommutatsiya paytida). L ning katta qiymatida iL tok o‘zgarmas qiymatga ega bo‘ladi.


t1 vaqtda D2, DS ning anodiga musbat boshqaruvghi impuls kelganda tiristorlar oghiladi va transformator TR ning biringhi ghulg‘amidan tok o‘tadi va ghulg‘amda EYK hosil bo‘ladi. Transformatorning birlamghi ghulg‘amidan tok o‘tishi natijasida

o‘zgaruvghan magnit maydon hosil bo‘ladi. Bu maydon transformatorning ikkinghi ghulg‘amida EYK hosil qiladi va yuklamadan esa iyuk toki oqadi. ¥ig‘im CK dan oqayotgan iC tok

maksimal qiymatidan kamaya boshlaydi. Oghiq tiristorlardagi

kughlanish kam miqdorda, tok esa ia1=iL katta miqdorda o‘tadi.

t2 vaqtda boshqaruvghi impuls D1, D4 tiristorning boshqaruvghi elektrodiga beriladi. Bu vaqtda CK sig‘imdagi kughlanishning musbat potentsiali D1, D4 tiristorning anodiga ulangan bo‘ladi.

¥hunday qilib, CK sig‘im D2, DS tiristorlarni yopishga D1, D4 tiristorlarni oghishga yordam qiladi. Chiqishdagi kughlanish U2 ning ƒ2 ghastotasi boshqaruvghi qurilmadan kelayotgan kommutatsiyalovghi impuls qatori orqali aniqlanadi.Boshqaruvghi qurilma esa 180˚ farq bilan impuls ishlab ghiqaruvghi generatordan tuzilgan. 4S-rasmda o‘zgartirgigh- ning sinusoidal kughlanish bo‘yigha modullangan ƒ2 ghastotali kughlanish shakli berilgan
Download 38.8 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling