Пайда болады. Бул идея


Download 18.53 Kb.
Sana07.04.2022
Hajmi18.53 Kb.
#628161
TuriСабақ
Bog'liq
2 5350367646846031060, 1, hemis 6 semestr DPM, Elektr mexanik tizim va komplesklarni boshqarish, Документ Microsoft Word (2), 3, лекция11, аб, Ilk o`rta asrlarda o`rta osiyoda tarixiy bilimlar taraqqiyoti, Dawletbaev Atabek-1, Chizmachilik fanidan o, Finlandiya, borliqning falsafiy talqini mavzuidan maruza matni , 187 qaror yuzasidan test savollari

1.2. Қурылыс ўақытлары
Қатнасыўшылардың орны ҳәм ролине қарап қурылысты еки ўақытқа бөлиў мүмкин: шөлкемлестириў технологиялық (TT) ҳәм қурылыс ўақты (ҚД). Олардың ҳәр бири және еки басқышка бөлинеди: TT1; TT2; қурыў; пайдаланыўға тапсырыў. TT1 ҳәм TT2 басқышында тийкарғы ролди буйыртпашы ойнайды. Мәмлекетлик раўажланыў дәстүри yohud базарды үйрениў tasodifiy сабақларға көре бирден-бир имарат, иншаат, имарат ҳәм иншаатлар комплекси қурылысына байланыслы пикир shakllanadi, яғный идея пайда болады. Бул идея анализ нәтийжесиндеде vujudga келиўши мүмкин.
Идеяны техникалық ҳәм экономикалық asoslash керек болады. Мысал ретинде үлкен қаладағы балалар бақшасы ҳәм басланғыш мектепти алыў мүмкин.
Район билим басқармасында мәҳәлле, mavze ямаса район аймағына байланыслы мағлыўматлар алынғанында анализ ҳәр бир группа, класста балалар саны нормаларынан артықлығын көрсетеди. Буннан тысқары демографиялық мағлыўматларға көре және талап барлығы анықланды. Балалар жасына қарап ehtiyojni анық цифрлар менен анықланады. Mәселен, 3 мектепке таярлаў группасы, 2 биринши, 4 екинши класслар ашылыўына талап бар. Буларға қарап тәрбияшы, жәрдемши ҳәм басқарыў хызметкерлери саны анықланады. Бул буйыртпашы тәрепинен келешекте тәлим мекемеси имаратына болған техникалық талапларды қәлиплестириўге тийкар болады. Буған шекем қурылыс, яғный қарежетлер экономикалық тәрептен өз-өзин ақлаўын анықлаў керек.
Қәрежетлер имаратнархыҳәмжылдан жылғакөбейип баратуғын баратуғын сол жылғы қарежетлерден есапланады. Усы жылғы қәрежетлер исшилер айлығы, электр энергия, суў, салықлар ҳәм басқа қәрежетлеринен shakllanadi.
Имараттың нархы усы мақсетлерде тез арада қурып пайдаланыўға тапсырылған имараттың бир оқыўшы орнына ямаса бир квадрат метрге ямаса басқа бир физикалық өлшем бирлигине туўры келетуғын нархынан келип шығып анықланыўы мүмкин (Narx = Hajm * Өлшем бирлигине сәйкес нарх).
Қәрежетлер қапланыў ўақты сармоялар (инвестициялар)дың қапланыўы (қайтарылыўы) ҳәммуғдар (талап) бойынша пайда келтириў ўақтынан аспаўы керек. Бул капитал қойылмалары нәтийжелилиги коэффициенти менен анықланады (Е=1/To). Ye ниң мәниси капитал қурылыста 0,12 ге, яғный 8 жылға тең. Халық аралық банклер, фондлар сармоя бергенде социаллық жағдайы жоқары болған жойбарларға (ден саўлықты сақлаў, суў тәмийнаты, билимлендириў ҳәм т.б.) сармоялар бақланыў ўақты 10-15 жыл етип белгилениўи де мүмкин. Қулласы, жойбарды экономикалық тийкарда нинвестициялар manbaidan келип шығыў керек болады.
Инвестиция manbai (бэджет, мәҳәлле, homiy, кредит) анықланғанында буйыртпашы мәмлекетлик басқарыў органына (ҳәкимият) усыныс етип, қурылысқа орын сорайды. Ажыратылған орында суў, электр энергия алып келиўди ҳәкимияттың сәйкес бөлимери менен келисилген сызылмасын, техникалық ўазыйпа (талап) лар менен бирге жойбарлаўшы (консалтинг) мекемесин таңлаў ушын тендерге береди. Тендерде утып шыққан мекеме менен шәртнама дүзиледи ҳәм жойбар ислеп шығылады.
TT2 басқышында буйыртпашы тийкарғы ролди ойнаса да жойбарлаў процессинде жойбар мекемесиниң орны үлкен. Жойбарлаў бир ямаса еки басқыштан ибарат. Еки басқышлы жойбарлаў noyob, қурамалы, үлкен қурылысларға мүнәсип. Бунда биринши басқышта техник жойбар ислеп шығылады. Оның қурамында архитектура қурылыс шешимлери, қурылатуғын комплекстиң бас tarhi, смета есабы киреди. Техникалық жойбар қурамында қурылысты шөлкемлестириў жойбары (ҚШЖ (русша POS)) өз алдына ислеп шығылады.
QTL қурамында қурылыстың ириленген taqvimiy режеси, улыўма майдан бас tarhi дүзиледи, ресурсларға болан талап анықланады.
Жойбарлаўдың екинши басқышында исши сызылмалар яғный конструктив шешимлер есап тийкарында анық өлшемлерде сызылма түрине келтирип керекли материал, буйымлар түри, маркасы ҳәм көлеми менен анықланады ҳәм қурылыстың сметасы дүзилип экспертизаға бериледи.
Экспертиза мәмлекетлик тексериўге байланыслы процесс. Экспертиза қылатуғын мекемелер (мәселен, Мәмархитекқурылыс, Табиятты қорғаў комитети, ҳәм т.б.лар) жойбардың тийисли бөлимлерин анализ етип, өз пикирлерин баян етеди, соннан, кемшиликлерин көрсетеди. Көрсетилген кемшиликлер bartaraf етилгеннен соң, жойбар тастыйықланады ҳәм тендер ҳүжжетлери ислеп шығылады.
Тендер орнатылған тәртипте шөлкемлестириледи ҳәм өткериледи. Тендерде қатнасыўшы мекеме (оферент)ге ҳәм олар тәрепинен берилетуғын усыныс (оферта)ларға болган талаплар тендер ҳүжжетлеринде анық келтириледи.
Тендер өткерилгеннен кейин нәтийжелери бойынша бас пудратшы анықланады ҳәм шәртнама имзаланып, қурылысқа рухсатнама ҳәмде буйыртпашы исши сызылмаларын “ислеп шығарыўға” деген жазыў ҳәм имзасы менен қурылысты әмелге асырыў ушын пудратшығa береди ҳәм қурылыс басланады. Усы ўақыттан баслап бас пудратшы қурылыс майданында тийкарғы рол ойнайды, қурылыстың басқа қатнасыўшылары жумысларды шөлкемлестириўге, улыўма хожалық жумысларына араласыў ҳуқықына ийе емес. Соның менен бирге жойбардың толық ҳәм aнық әмелге асырылыўы, мәмлекетлик me’yorlarining қатаң орынланыўы үстинен бекитилген мекемелер тәрепинен тексериў алып барылады.
Қурылыс питкеннен кейин объектти пайдаланыўға тапсырыў процессине кириседи. Бунда бас пудратшы орнатылған тәртипте тийисли жумысларды субпудрат мекемелеринен қабыл етип алып, буйыртпашы дүзген комиссияға тапсырады.
Комиссия алдына барлық жойбар ҳүжжетлери, ислеп шығарыў журналлары, kuzatib болмайтуғын, бирақ орынланған жумыслардың актлери (фундамент, қазық, quvurlar ҳәм т.б.), ислетилетуғын материаллардың адамның ден саўлығына зыян келтирмейтуғынлығын дәлиллеўши сыпат сертификатлары бериледи. Анықланған кемшиликлер bartaraf етилгеннен соң комиссия қабыллаў актине имза қояды ҳәм объект аралық қабыллаўынан өтти деп есапланады.
Мәмлекетлик комиссиясы буйыртпашының жазба мүрәәжәтине тийкарланып қағыйдаларда белгиленген мүддетте ҳәм қурамда дүзиледи, ҳүжжетлер ҳәм объект тексериледи, кемшиликлер анықланады. Қабыллаў актине имза қойылғанда көклемзарластырыў ҳәм ысытыў коммуникацялары жақын мәўсимге шекем шәртли қабыл етиледи ҳәм объект пайдаланыўға қабыл етилди деп есапланады.
Download 18.53 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling