Pedagogik aksiologiya fanidan test


Download 21.24 Kb.
Sana18.09.2020
Hajmi21.24 Kb.

Pedagogik aksiologiya fanidan test.

 1. Mutaxassisning tayyorlanganligining zarur va yetarli darajasini ta’minlaydigan asosiy talablar qaysilar?

 1. Dars berish mahorati

 2. Tarbiyalash mahorati

 3. O’quv tarbiya jarayonida gumanitar omilni ta’minlaydigan shaxsiy sifatlari

 4. A,B,C javoblar to’g’ri

 1. O’qituvchilardagi zaruriy ijtimoiy ko’nikmalar nimalardan iborat bo’lishi lozim?

 1. O’z-o’zini namoyon qilish, boshqa odamlar bilan ijtimoiy muloqotda bo’lish, o’z ustida ishlash, ijodiy yondashuv, boshqaruv ko’nikmasiga ega bo’lish,…

 2. O’z-o’zini tarbiyalash, malaka oshirish,…

 3. Boshqalar bilan muloqotda bo’lish, tinimsiz o’qish

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Moderator kim?

 1. Ta’lim mazmunini yaratuvchi, modullarini ishlab chiquvchi

 2. Masofadan o’qitishda sturlarining yaratuvchi

 3. Nazariy ma’lumotlar bilan tanishtiruvchi

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Spektr nima?

 1. Yangilik

 2. Tekshirish

 3. Tahlil qilish

 4. Kuzatish, tahlil qilish va xulosalarni bayon qilish

 1. Umuminsoniy ma’naviy qadriyatlar – bu?

 1. Barcha xalqlar urf odat va an’analaridagi o’zaro munosabatlar

 2. Din va his tuyg’ularidagi o’zaro munosabatlar

 3. Insonlar ma’naviy hayotidagi umuniy tomonlardan iborat

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Mutaxassislarning hisoblariga ko’ra yer yuzida nechta millat bor?

 1. 3500 ga yaqin

 2. 2500 ga yaqin

 3. 2000 ga yaqin

 4. 3000 ga yaqin

 1. Jahondagi eng yirik 27 millat yer yuzi aholisining necha fozini tashkil etadi?

 1. 75 %

 2. 65 %

 3. 55 %

 4. 45 %

 1. Olimlarimiz ma’naviyatni necha guruhga bo’lishgan va ular qaysilar?

 1. 2 guruhga: milliy, umuminsoniy

 2. 2 guruhga: mintaqaviy, umuminsoniy

 3. 2 guruhga: mintaqaviy, milliy

 4. 3 guruhga: milliy, mintaqaviy, umuminsoniy

 1. Muayyan elat, millatga uning ajdodlariga xos bo’lgan g’oyat qimmatli ma’naviy boyliklar nima deb ataladi?

 1. Millat ma’naviyati

 2. Milliy ma’naviyat

 3. Mintaqaviy ma’naviyat

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Milliy manaviyatning asosiy belgisi va o`zagi nima sanaladi?

 1. Milliy axloq.

 2. Milliy o`zlikni anglash.

 3. Milliy ong.

 4. Milliy qadriyat

 1. Qadriyatlar ichida eng birinchi va eng umumiysi nima?

 1. Vatan mehri

 2. Hayotning o’zi

 3. Millatga sadoqat

 4. Milliy qadriyatlar

 1. Akseologiya tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

 1. L.N. Tolstoy

 2. F.Bekon

 3. Torndayk va Watson

 4. Eduard Gartman va P.Lapilar

 1. Axloq nima?

 1. Shaxsning jamiyatga va boshqa kishilarga nisbatan burchini belgilab beruvchi me’yorlar tizimi, ma’naviy xulq qoidalari, u ijtimoiy ong shakllaridan biri.

 2. Go’zallik, oliyjanoblik

 3. Muayyan majburiyatlarni his qilish

 4. Muomala, muloqot munosabati

 1. Kommunikatsiya nima?

 1. Kishilarning o’zaro muloqotlarida axborotlar almashish tavsifi

 2. Axborotni qayta ishlash

 3. Ijtimoiy va bilish jarayonlarini rejalashtirish

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. “Sharq Yevropaning muallimidir”-degan fikr kimga tegishli?

 1. S.Ayniy

 2. A.Navoiy

 3. Olmon olimi Xerler

 4. Beruniy

 1. Akseologik ontologism namoyondalari?

 1. M.Veber, V.Diltey, O.Shpengler

 2. M.Monten, M.Haydsger

 3. Lotse, G.Rikkerg

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Qatag’on siyosati va tuzumi davrida qaysi atamalarni ishlatishga, lug’atga kiritishga yo’l qo’yilmagan?

 1. Qadriyat

 2. Milliy tiklanish

 3. Milliy ong

 4. Barchasi to’g’ri

 1. Ta’limda eng muhim, samarali usul nima?

 1. Qiziqishga tayanish

 2. Motivatsion muammoli vaziyatlarni qo’yish

 3. Iqtidorga tayanish

 4. Ilmiylikka tayanish

 1. Pedagogik layoqatlilik nima?

 1. Layoqatlilik pedagogic mehnatni muvaffaqiyatli bajarishga qodir bo’lishdir

 2. Layoqatlilik qiziqarli ta’lim bera olishdir

 3. Layoqatlilik izchilikkda o’rgata olishdir

 4. B va C javoblar to’g’ri

 1. Tashkilotchi-ijtimoiy pedagog:…?

 1. Bayramlarni tashkillashtiradi

 2. O’quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlaydi

 3. Tadbirlarni nazorat qiladi

 4. Tashkilotchilik qobiliyatini namoyon qiladi

 1. Tadqiqotchi-novator - ?

 1. Tadqiqot ishlarini olib boradi

 2. Tinimsiz izlanadi

 3. O’z ustida ishlaydi

 4. Yangilik yaratuvchi-muntazam ravishda o’z ustida ishlaydi, yangi g’oyalar yaratadi, tadbiq etad

 1. Umuminsoniy ma’naviy qadriyatlar murakkab qismga ega bo’lib, …?

 1. Inson ma’naviy hayotining barcha sohalarida namoyon bo’ladi

 2. Inson hayyotining barcha sohalarida namoyon bo’ladi

 3. Inson moddiy hayotida namoyon bo’ladi

 4. To’g’ri javob yo’q

 1. Qanday xalqning ildizi mustahkam bo’lib, uni hech qachon tiz cho’ktirib bo’lmaydi?

 1. Moddiy boyliklari bisyor xalqni

 2. Harbiy qo’shini kuchli xalqni

 3. Ma’naviyati yuksak xalqni

 4. Barcha javoblar noto’g’ri

 1. O’z ma’naviy qiyofasini yo’qotgan millat …?

 1. Ma’naviyatsiz millat

 2. Moddiy jihatdan boy millat

 3. Yo’qolgan millatdir

 4. A va B javoblar to’g’ri

 1. Har bir insonga o’z milliy ma’naviyatini tugal anglab yetishi uchun necha yil kerak bo’ladi?

 1. 10 yil

 2. 12 yil

 3. 80 yil

 4. 100 yil ham kamlik qiladi

 1. Milliy ma’naviyatda nimalar muhim rol o’ynaydi?

 1. Milliy his, tuyg’u

 2. Ruhiyat

 3. Milliy manfaat

 4. Barchasi to’g’ri

 1. Qadriyatlar -…?

 1. Muayyan jamiyat va sinfga mansub kishilar turmushi va madaniyatining haqiqiy yoki ideal ne’matlari bulgan tabiat va jamiyat hodisalarining mohiyatidir.

 2. An`analar yig`indisidir.

 3. Umrboqiy qo`shiqlardir.

 4. B va C javoblar to`g`ri.

 1. «Suv sayli», «Anor sayli», «Qovun sayli», «Uzum sayli» kabi bayramlarimiz qachon qayta tiklandi?

 1. Sho`rolar davrida.

 2. 70-yillarda.

 3. Mustaqillikdan keyin.

 4. 80-yilning oxirida.

 1. Mazkur bayramlar («Suv sayli», «Anor sayli», «Kovun sayli», «Uzum sayli»)qanday ramziy ma`noni ifodalagan?

 1. To`kin-sochinlik, farovonlik, tinchlik, osoyishtalik ramzi sifatida, xalq orzulari, istaklari, intilishlari ifodasi sifatida kadrli sanalardi.

 2. Do`stlik, axillik, bag`rikenglik ramzi sifatida.

 3. Baxt, quvonch, farovonlik ma`nolarini ifodalagan.

 4. Yomg`ir so`rash ma`nosida.

 1. «SHamoili Muhammadiya» asarining muallifi kim?

 1. Nosiriddin Burxoniddin Rabg‘uziy.

 2. Ahmad Yassaviy.

 3. Abu Iso Muhammad at-Termiziy.

 4. Imom al-Buxoriy.

Download 21.24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling