#Pedagogika fanlar tizimiga kirmaydigan fan qaysi qatorda keltirilgan?


Download 49.54 Kb.
Sana21.01.2023
Hajmi49.54 Kb.
#1106799
Bog'liq
UPP Baza
shuni, testni yaratish, 5 NUTQIY XATOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO`LLARI DO`SANOVA, MALUMOTNOMA, Pulotova1, amalyot, Mavzu Qidiruv algoritmlari chiziqli va binary qidiruv ishdan m, Kiber 1 amaliy (автовосстановление), Reference-352201105408, 1663998843, 4-Kurs Iqtisodiyot, Sillabus Kompyuterli modellashtirish (2), Самостоятельная работа по математике 5 класс по теме Умножение натуральных чисел , 1, gosudarstvennyy byudzhet i problemy ego formirovaniya v sovremennoy rossii

#Pedagogika fanlar tizimiga kirmaydigan fan qaysi qatorda keltirilgan?.
+ Falsafa
- Pedagogika tarixi
- Pedagogik texnologiya
- Maktabgacha pedagogika

#Ta`lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o`rganadigan fan sohasi” ushbu ta`rif qaysi fanga nisbatan qo`llanilgan?


+ Pedagogika
- Mantiq
- Falsafa
- Tarbiya

#Pedagogika fanining obyekti qaysi qatorda keltirilgan?


+ Yaxlit Pedagogik Jarayon
- Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
- Yosh avlodni har tomonlama o`stirish, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni.
- O`quvchilami nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish,
#Pedagogika fanining predmeti …..
+ Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
- Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o`stirish,
- O`quvchilarni nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish
- Yaxlit pedagogik jarayon

#Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo`lgan tarbiyaga qaysi qatorda to`g`ri ta`rif berilgan?


+ O`quvchilarni nazariy bilim, amaliy ko`nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirishga yo'naltirilgan jarayon
- Ta`lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari
- Yaxlit pedagogik jarayon
- Aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o`stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni

#Muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli” ushbu ta`rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli?
+ Malaka
- Ko`nikma
- Bilim
- Ma`lumot

#Ta`lim-tarbiya natijasida o`zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko`nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui.” ushbu ta`rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli?


+ Ma`lumot
- Malaka
- Ko`nikma
- Bilim

#Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqadorligi mavjud bo`lmagan fan qaysi qatorda keltirilgan?


+ Mantiq
- Ta`lim menejmenti
- Etika
- Estetika

#Ushbu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (shu jumladan, kasbiy faoliyat) bo`yicha o`zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko`nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Ta`rif etilgan metod qaysi qatorda berilgan?


+ Test metodi
- Bolalar ijodini o`rganish
- Pedagogik kuzatish
- Pedagogik tahlil qilish

#Inklyuziv ta’lim ta’lim to`g`risidagi qonunning nechinchi moddasida keltirilgan?


- 10
+ 20
- 15
- 6

#Pedagogik mahorat bu...


+ Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarni tarbiyalash, ularni intellektual, ma`naviy-axloqiy va jismoniy jihatdan kamolotga yetkazish masalalarini o`rganadi
- Pedagogikaning konseptual masalalari va amaliy jihatlarini tadqiq etadi, qonuniyatlar va tamoyillari hamda tasniflashga oid masalalarni o`rganadi
- Pedagogikaning umumnazariy masalalari, qonuniyatlari va tamoyillari hamda tasniflashga oid masalalarni o`rganadi

#Kadrlar tayyorlash tizimining bosh subyekti va obyekti qaysi qatorda keltirilgan?


+ Shaxs
- Inson
- Odam
- Individ
#2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori asosida qaysi vazirlik tashkil topdi?
+ Maktabgacha ta`lim vazirligi
- Xalq ta`lim vazirligi
- Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
- Moliya vazirligi

#O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3304-son Qarori asosida qaysi vazirlik faoliyati takomillashtirildi


+ Xalq ta`lim vazirligi
- Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
- Moliya vazirligi
- Maktabgacha ta`lim vazirligi

#“Umumiy o`rta, o`rta maxsus va kasb-hunar ta`limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PF-5313-son Farmoni qachon qabul qilindi?


+ 2018-yil 25-yanvar
- 2019-yil 24-yanvar
- 2018-yil 30-yanvar
- 2019-yil 25-yanvar

#O`zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag`lari hisobidan moliyalashtiriladigan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda mutaxassislikni chuqur o`rganish va doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida ular tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun OTM va ITMlarida tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari bo`yicha oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim shakli. Keltirilgan ta`rif qaysi qatordagi tushunchaga tegishli.


- Tayanch doktorantura
+ Doktorantura
- Mustaqil izlanuvchi
- Magistratura

#“Oliy o`quv yurtidan keyingi ta`lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida” Qarori qachon qabul qilindi.-


+ 2017-yil 22-may
- 2017-yil 15-mart
- 2017-yil 23-fevral
+ 2017-yil 16-fevral

#.......-ma`lum bir obyektga tashkiliy, rejali, tizimli ta`sir ko`rsatish demakdir. Nuqtalar o`rnidagi so`zni toping?


+ Boshqarish
- Tajriba
- Amaliyot
- Malaka

#Boshqaruvning nechta funksiyasi mavjud?


+ 6
- 5
- 4
- 7

#Boshqaruv metodlari nechta?


+ 3
- 5
- 6
- 7

#Faqat qaysi sohada yoshlarni huquqiy tarbiyasida muvafaqqiyatga erishish mumkin?


+ Huquqiy iqtisodiy
- Ta’limiy tarbiyaviy
- Tarbiya
- Ta’lim

#…- ta`lim muasasasasining boshqaruv organi. Nuqtalar o`rnidagi so`zni toping?


+ Pedagogik kengash
- Vazirlik
- Maktab
- Xalq ta`lim bo`limi

#Jamoa a`zolari o`rtasida shunday munosabatlarni vujudga keltirishni nazarda tutadiki, bunda rahbar xodimlarning bemalol, erkin harakat qilishi, o`zini-o`zi namoyon qilishi, turli jarayonlarda erkin ishtirok etishi, fikr bildirishi uchun shart-sharoitni va ijodiy muhitni yaratishi zarur. Keltirilgan jumla boshqaruvning qaysi metodiga tegishli?


+ Ijtimoiy-psixologik metodlar
- Tashkiliy-ma`muriy metod
- Iqtisodiy metodlar
- To`g`ri javob yo`q

#Qobiliyatni ilk va boshlang‘ich tarkibiy qismini toping?


+ Iste’dod
- Qiziqish
- Faoliyat
- Ziyraklik

#Al hosil “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yonajot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” ushbu fikrlar muallifi kim?


+ Avloniy
- M.Behbudiy
- Fitrat
- Cho`lpon

#Tarbiya maqsadi qaysi qatorda keltirilgan?


+ Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish
- Jamiyat rivoji uchun zarur bo`lgan ijtimoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi “inson kapitali”ni tayyorlash
- Shaxsga jamiyatning ta`sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi
- Qo`yilgan maqsad va vazifalar bilan boliqlikda ta`lim oluvchilarning egallashi lozim bo`lgan bilim

#O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish bu………


+ Malaka
- Ko`nikma
- Ma`lumot
- Tarbiya

#“Fozil odamlar shahri” asari muallifini toping


+ Al Forobiy
- Al Xorazmiy
- Al Buxoriy
- Ibn Sino

#Tarbiyaning keng ma`noda qo`llaniladigan ta`rifi qaysi qatorda keltirilgan?


+ Shaxsga jamiyatning ta`sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi. Mazkur holatda tarbiya ijtimoiylashtirish bilan uyg`unlashadi
- Qo`yilgan maqsad va vazifalar bilan borliqda ta`lim oluvchilarning egallashi lozim bo`lgan bilim, malaka, e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi
- Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi
- Jamiyat rivoji uchun zarur bo`lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi “inson kapitali”ni tayyorlash

#“Bu bir tomondan, ijtimoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan, shaxsning rivojlanishi bilan bog`liq bo`lgan barqaror aloqalar yig`indisi” ushbu ta`rif qaysi tushunchaga nisbatan qo`llanilgan?


+ Tarbiya qonuniyatlari
- Tarbiya tamoyillari
- Tarbiya metodlari
- Tarbiya turlari

#Nutq faoliyatining turini toping?


+ Og`zaki, yozma
- Og`zaki
- Bilish, o‘rganish
- O‘rganish

#Tarbiya vazifasi qaysi qatorda keltirilgan?


+ Shaxsda umumiy madaniyat unsurlari, ya`ni shaxsning aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik,iqtisodiy, ekologik, huquqiy, siyosiy hamda mehnat madaniyatini tarbiyalashdan iborat
- Faoliyat va munosabatni e’tirof etish shaxsning ijtirnoiy ahamiyatga ega fazilatlarini shakllantirishning negizi va asosiy manbai
- Tarbiyalanuvchilaming o`zaro tarbiyaviy ta`siri, o`zaro munosabatlari hamda faol faoliyati o`rtasidagi bog`lanish
- Tarbiyalanuvchilarda verbal va sensomotor jarayonlaming rivojlanish darajasi va pedagogik ta`sirni hisobga olish

#Barcha yosh davrlari psixologiyasi bilan bog`liqlikda jadal rivojlanayotgan shaxsnig yetuk rivojlanish cho`qqisi – “akme shaxs” darajasiga yetkazish qonuniyatlari, texnika va texnologiyasini tadqiq etadi.


+ Pedagogik akmeologiya
- Pedagogik antropologiya
- Neyropedagogika
- Pedagogik aksiologiya

#Tarbiya tamoyillari nechta?


+ 8
- 7
- 6
- 5

#Maqsadga qaratilganligi va g`oyaviy yo`nalganligi – bu tarbiyaning . . . …


+ Tamoyili
- Metodi
- Vositasi
- Qonuniyati

#Tarbiya va tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlar turiga qarab qanday turlariga bo`linadi?


+ avtoritar, demokratik, liberal, erkin tarbiya
- pragmatik, aksiologik, jamoaviy, individual tarbiya
- fuqarolik, siyosiy, baynalmilal, axloqiy, estetik, mehnat, jismoniy
- aqliy, mehnat, jismoniy tarbiya

#(yunoncha “metodos” - yo`l) ushbu so`z nomi qaysi qatorda keltirilgan.


+ Metod
- Vosita
- Tamoyil
- Qonuniyat

#Tarbiya metodlari ta`rifi qaysi qatorda keltirilgan?


+ tarbiyalanuvchilaming ongi, irodasi, tuyg`ulari va xulqiga ta`sir etish usullari yig`indisidir.
- umumiy metodning bir qismi, alohida harakati
- bu usul ham emas, metod ham emas, usullar yig`indisi
- Metodni tanlayotganda, tarbiyachida muvaffaqiyatga erishishga nisbatan ishonch bo`lishi kerak.}

#Bola tarbiyasida eng muhim ijtimoiy nazorat instituti nima?


- Mahalla
- Bolalar uyi
- Maktab
+ Oila

#Tarbiya qachon vujudga kelgan?


+ Kishilik jamiyati paydo bo‘lishi bilan
- Asrimiz boshlarida
- Uyg‘onish davrida
- Quldorlik tuzumi davrida

#Tarbiyalanuvchilarga ta`sir etishi natijalariga ko`ra metodlar nechta guruhga bo`linadi?


+ 2
- 3
- 4
- 5

#Kompetentsiyaga to`g`ri ta’rif berilgan javobni toping…..


- O‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish
- O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish
- O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
+ Mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati

#“O`quvchi shaxsini g`oyaviy va ma`naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda o`qituvchining jonli so`zi eng ta`sirchan metod hisoblanadi” ushbu ta`rif qaysi tarbiya metodga tegishli?


- Tushintirish
- Hikoya
+ Suhbat
- Namuna

#“Tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga ijobiy baho berish asosida unga ishonch bildirish, ko`nglini ko`tarish va uni qo`llab-quvvatlash” metodidir. Ushbu ta`rif qaysi tarbiya metodga nisbatan qo`llanilgan.


- Tushuntirish
- Hikoya
- Suhbat
+ Rag`batlantirish

#O`quvchilarda mehnat, ijtimoiy xulq va hayotiy tajriba ko`nikmalarini shakllantirish maqsadida qo`llaniladigan metod bu……


+ Toshiriq
- Tushuntirish
- Hikoya
- Suhbat

#Psixologik jihatdan taraqqiy etgan, shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo`lgan jamiyat a`zosi


+ Shaxs
- Shakllantirish
- Rivojlanish
- Kompetensiya

#An’anaviy tarbiyaning asosiy instituti qaysi qatorda keltirilgan?


- Maktab
- Mahalla
+ Oila
- Pedagogik kengash

#“Tarbiya hayotning tayanchi, shu boisdan har bir yoshni yaxshi o`qish va yozishga o`rgatish lozim” ushbu fikr qaysi manbada ko`rsatilgan?


- Hadis
+ Avesto
- Qur’on
- Tavsir

#“Rashkdan saqlangin. U taloqning kalitidir. Eringga tez-tez tanbeh qilishni senga ta`qiqlayman. Chunki tanbeh nafrat uyg`otadi. o`zingni bezab yurgin. Buning uchun yaxshi vosita surmadir. Yana xushbo`y atirlardan foydalangin. Ularning ichida eng yaxshisi suvdir”. Ushbu fikr muallifi kim?


- Farobiy
- Xorazmiy
+ Beruniy
- Abu Ali ibn Sino

#“U ona allasining tarbiyaviy ahamiyati haqida to`xtalib, “Alla” ikki vazifani bajaradi, deydi.” Ushbu fikr maullifi qaysi qatorda keltirilgan?


- Farobiy
- Xorazmiy
- Beruniy
+ Abu Ali ibn Sino

#“Farzand qanchalik bilimli, aqlli-xushli bo`lsa ota-onasining yuzi shunchalik yorug` bo`ladi”. Ushbu fikr muallifi kim?


+ Yusuf Xos Hojib
- Farobiy
- Xorazmiy
- Beruniy

#Qachon “Oila yili” deb e’lon qilindi?


- 1997-yil
+ 1998-yil
- 1999-yil
- 2000-yil

#Oila ilmiy-amaliy markazi qachon tashkil etildi?


- 1998-yil 2-mart
- 1998-yil 2-iyun
- 1998-yil 2-fevral
+ 1998-yil 2-may
#Uzluksiz ta’lim bu……….
- Muayyan o’quv predmeti mazmunini o’quv dasturida kursatilgan xajmda, didaktik talablarga muvofiq ravishda batafsil bayon qilib beradigan manba hisoblanadi.
+ Oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat ta’lim jarayoni
- Mavjud bilim, ko’nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo’llay olish qobiliyati
- O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
#Strategiya berilgan ta’rifni toping
+ Biror bir yutuq yoki maqsadga erishishda tuzilgan va u asosida harakat qilinadigan reja va qoida to’plami
- O‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish
- Oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat ta’lim jarayoni
- O‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish

#Konstitutsiya so`zining ma’nosi


+ “Constitution” lotincha so‘z bo‘lib “tuzish” degani. “Qoida” va “nizom” ma’nolarini anglatadi. Konstitutsiyada jamoat va davlat tuzilishi, davlat hokimiyati va boshqaruvining asoslari, fuqarolarning asosiy huquq va majburiyatlari aniq belgilab beriladi
- “Constitution” grekcha so‘z bo‘lib “tuzish” degani. “Qoida” va “nizom” ma’nolarini anglatadi. Konstitutsiyada jamoat va davlat tuzilishi, davlat hokimiyati va boshqaruvining asoslari, fuqarolarning asosiy huquq va majburiyatlari aniq belgilab beriladi
- “Constitution” yunoncha so‘z bo‘lib “tuzish” degani. “Qoida” va “nizom” ma’nolarini anglatadi. Konstitutsiyada jamoat va davlat tuzilishi, davlat hokimiyati va boshqaruvining asoslari, fuqarolarning asosiy huquq va majburiyatlari aniq belgilab beriladi
- “Constitution” inglizcha so‘z bo‘lib “tuzish” degani. “Qoida” va “nizom” ma’nolarini anglatadi. Konstitutsiyada jamoat va davlat tuzilishi, davlat hokimiyati va boshqaruvining asoslari, fuqarolarning asosiy huquq va majburiyatlari aniq belgilab beriladi
#Inson huquqlari umumiy deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?
- 1952-yil 20-dekabr
+ 1948-yil 10-dekabr
- 1952-yil 29-dekabr
- 1952-yil 21-dekabr

#Lotinchadan tarjima qilinganda dumaloqlashuv”, kurralashuv” ma`nolarini beruvchi so`z qaysi qatorda keltirilgan?


- Yer
- Osmon
- Globus
+ Globallashuv

#Quyidagilardan asosiy pedagogik tushunchalarni belgilang.


- Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi, bilim, ko‘nikma va malakalar
- Shaxs kamoloti, irsiyat, muhit va tarbiya
+ Ta‘lim, tarbiya, ma‘lumot, pedagogik jarayon, pedagogik hodisa
- Ijtimoiy muhit, jamiyat, irsiyat, pedagogik jarayon

#...Ta`lim va kadrlar tayyorlash tizimining faoliyatini tartibga solish va nazorat qilishni amalga oshiruvchi kadrlami tayyorlash va ularni qabul qilib olishning kafillaridir


+ Davlat va jamiyat
- Uzluksiz ta`lim
- Fan
- Ishlab chiqarish

#Dars turlari keltirilgan qatorni toping


- Yangi mavzuni o`zlashtirish darsi
- Nazorat darslari
- BKMni umumlashtirish darsi
+ Barcha javoblar to`g`ri

#Pedagogika ijtimoiy fanlarning biri sifatida qaysi fanlar bilan bevosita yaqin aloqada rivojlanadi?


+ Falsafa, etika, estetika, axloqshunoslik
- Geografiya, biologiya, ximiya, fizika
- Ona tili, adabiyot, lingvistika, grammatika
- Psixologiya, anatomiya va fiziologiya, maktab gigiyenasi.

#“Globallashuv” atamasiga birinchi bo`lib kim tushuncha bergan?


- Giddins
- Charlz Taz Rassel
+ R. Robertson
- Barcha javoblar to`g`ri

#Dars qoidalari qaysilar?


- Darsga vaqtida kelish, кo`rsatmalarni buzmaslik
- Маshg`ulot bo`yicha ishlash
- Boshqalarni fikrlarini hurmat qilish
+ Barcha javoblar to`g`ri

#“Tushunchalar ma`nosini aniqlashtiring va bu insoniyatning yarmini adashishdan saqlaydi” ushbu fikr muallifi kim?


- Giddins
- Charlz Taz Rassel
+ R. Robertson
- Rene Dekart

#“...eng umumiy ma`noda, globallashuv, bir tomondan, muayyan hodisa, jarayonning barcha mintaqalar, davlatlar va butun Er yuzini qamrab olganini, ikkinchi tomondan, ularning insoniyat taqdiriga dahldor ekanini anglatadi” quyida keltirilgan fikr muallifi kim?


+ Ochildiev
- Giddins
- Charlz Taz Rassel
- R. Robertson

#Darsning eng asosiy necha hil talablari bor?


- 2
- 3
- 4
- 5

#Pedagogika fanlar tizimini belgilang?


- Psixologiya, maktab gigiyenasi, etika, pedagogika metodika,
- Falsafa, iqtisod, etika, estetika, pedagogika metodika,
- Umumiy biologiya, anatomiya, fiziologiya, pedagogika. pedagogika tarixi
+ Umumiy pedagogika, maktabgacha tarbiya pedagogikasi, maxsus pedagogika,

#Egallangan bilim, ko`nikma va malakalami kundalik va kasbiy faoliyatda qo`llay olish qobiliyati bu...


- Rivojlanish
+ Kompetensiya
- Ta`lim
- Tarbiya

#“Uning asosiy natijasi - hukumat sub'ektlarining markazlashtirilishi” Quyida keltirilgan ta`rif globallashuvning qaysi turiga tegishli


+ Siyosiy
- Iqtisodiy
- Madaniy
- Ijtimoiy

#Bu dunyo taraqqiyotining asosiy muntazamligi. Quyida keltirilgan ta`rif globallashuvning qaysi turiga tegishli


- Siyosiy
+ Iqtisodiy
- Madaniy
- Ijtimoiy

#Yunonchadan tarjima qilinganda o`rgatish, o`qitish ma`nosini bildiradigan so`z qaysi qatorda keltirilgan?


- Pedagog
- O`qituvchi
- Ta`lim
+ Didaktika

#Didaktika atamasini birinchi bo`lib kim fanga kiritgan


- Rene Dikart
- Yan Amos Komenskiy
+ V.Ratke
- Arastu

#“Buyuk didaktika”asari muallifi kim?


- Rene Dikart
+ Yan Amos Komenskiy
- V.Ratke
- Arastu
#“Hammani hamma narsaga o`rgatish san’ati” didaktikaga nisbatan qo`llanilgan ushbu ta`rif muallifi qaysi qatorda keltirilgan?
+ Yan Amos Komenskiy
- Rene Dikart
- V.Ratke
- Arastu
#Boshlang`ich ta`lim didaktikasiga va rivojlantiruvchi ta`lim nazariyasiga asos solgan mutafakkir qaysi qatorda keltirlgan .
- Rene Dikart
- Yan Amos Komenskiy
- V.Ratke
+ I. G. Pestalotsi

#Taniqli bolgar pedagogi I.Marev didaktikani rivojlanish bosqichlarini nechi bosqichda ko`rsatgan?


+ 2
- 4
- 3
- 5
#O‘qitish jarayoni nechta asosiy bosqichdan iborat?
- 2
- 3
+ 4
- 5
#Bilimlarni mustahkamlash va takomillashtirish, ko`nikma va malakalaming hosil bo`lishi bu
- O`qitish jarayonining vazifasi
- O`qitish jarayonining maqsadi
+ O`qitish jarayonining bosqichi
- O`qitish jarayonining natijasi
#O`quvchi nutqining, fikrlashi, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, emotsional- irodaviy, intellektual sohalarini rivojlantirishda o`z aksini topadi. Ushbu ta`rif o`qitish jarayonining qaysi vazifasiga tegishli?
- Ta`limiy
- Tarbiyaviy
- Maqsadli
+ Rivojlantiruvchi
#O`quv jarayoni modeli o`zida qanday tarkibiy qismlarni aks ettiradi?
- O`qituvchi faoliyati
- O`quvchi faoliyati
- O`qituvchi va ta`lim oluvchilarning jadal o`zaro faoliyati
+ Barchasi to'g'ri
#O‘qitish jarayonining ta`limiy vazifasi nimalardan iborat?
+ O`quvchilarda bilim, ko`nikma, malaka va kompetentsiyalarni shakllantirishdan
- Ta`lim jarayonida shaxsning ma`naviy-axloqiy va xulq-atvori va dunyoqarashi shakllantirilishidan
- O`quvchi nutqining, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, intellektual sohalarini rivojlantirishdan
- To'g'ri javob yo'q
#Shaxs shakllanishining asosiy omillari nimalardan iborat?
- Ta‘lim, tarbiya, ma‘lumot
- Psixik jihatdan rivojlanishi, o‘zini bir butun inson deb his qilish
+ Biologik omil, ijtimoiy muhit, tarbiya
- O‘qish, o‘rganish, tarbiya
#....bu-ta`lim jarayoni, mazmuni, qonuniyat va tamoyillari, shakl, metod va vositalarini ilmiy asoslab beruvchi ta`lim nazariyasi, pedagogikaning alohida sohasi
+ Didaktika
- Ijtimoiy pedagogika
- Tarbiya nazariyasi
- Maxsus pedagogika
#Ya.A.Komenskiyning qaysi asari ta‘lim rivojlantirishga g‘oyat katta hissa qo‘shdi?
- Yengil adabiyot
- Ustozi avval
+ Buyuk didaktika
- Bolalarga jonim fido
#Ijtimoiy ongni shakllantirishda eng ko`p ishlatiladigan metod bu-
+ Tushuntirish
- Namuna
- Suhbat
- Rag`batlantirish

#Tushuntirish, Suhbat, Namuna usullari tarbiya metodlarining qaysi guruhiga mansub?


+ Shaxs ongini shakllantiruvchi metodlar.
- Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvor tajribalarini shakllantirish metodlari.
- Xulq-atvorni va faoliyatni rag`batlantirish metodlari.
- An’anaviy ta’lim metodlari
#Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish...
+ Tarbiyaning maqsadi
- Tarbiyaning obyekti
- Tarbiyaning predmeti
- Tarbiyaning vazifalari
#Shaxs kamolotiga qanday omillar ta‘sir etadi?
+ Biologik omil, ijtimoiy omil va tarbiya ta‘sir etadi.
- Shaxsning kamol topishida ijtimoiy va biologik omillar ta‘sir etadi.
- Odamlarning munosabati.
- Bola shaxsining rivojlanishiga irsiyat, muhit va tarbiya kabi omillar
#Metod nima?
+ Maqsadga erishish yo’li, usuli
- Murakkab, ko’p qirrali, ko’p sifatlarga ega ta’limdir
- Yаngi bilimlarni qidirish, izlash, tashkil qilish.
- Muammoli vaziyatlarni yaratish va hal etish
#O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?
- O‘qitish qoidalari
+ O‘qitish jarayoni
- Ta’lim metodlari
- O‘qitish tamoyillari
#Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: ilmga, iste‘dodga va mashqqa. Bu so’zlar qaysi mashhur faylasufga tegishli?
- Aflotun
+ Arastu
- A. N. Farobiy
- Abu Rayhon Beruniy
#Nazariyaning amaliyot (hayot) bilan bog‘liqlik prinsipi.
+ O‘quvchilar o‘zlashtirgan bilimlari ularning bevosita hayot faoliyatida qo‘llangan yoki dasturulamal bo‘lib xizmat qilgandagina ahamiyatli ekanligiga ishora qiladi.
- O‘quv predmetlari mazmuniga inson omili, uning qadr-qiymati, sha’ni, or-nomusi, huquq va burchlarini hurmatlash g‘oyalarini singdirish zarurligini nazarda tutadi
- Pedagogik jarayon amal qilishi zarur bo‘lgan qoidalar, ya’ni prinsiplarning mohiyatini bilish imkonini beradi.
- Ta’lim-tarbiya va shaxs rivojlanishi (kamoloti)ning uyg‘unligi, muayyan tizimga ega ekanligini anglatadi.
#O‘qituvchining o‘quvchilar bilimlarini chuqur, ongli va mustaqil egallab olishlariga qaratilgan va o‘quvchilar bilish faoiiyatini boshqarishni ta’minlaydigan faoliyat usullari uima deb yuritiladi?
- O‘qitish qoidalari
- O‘qitish jarayoni
+ Ta’lim metodlari
- Ta’lim tamoyillari
#.............(maktabdagi) o‘quv ishining asosiy tashkiliy shakli bo‘lib, unda o‘qituvchi aniq belgilangan dars doirasida o‘quvchilarning doimiy tarkibi bilan qat’iy jadval bo‘yicha shug‘ullanadi, jamoaviy bilish faoliyatiga rahbarlik qilib, o‘quv dasturiga o‘zi belgilaydigan didaktik va tarbiyaviy vazifalarga erishish uchun xilma-xil metodlardan foydalanadi.
- Ma’ruza
- Seminar
- Dars
+ Mashg‘ulot

#O‘quvchilarga diqqat-e’tiborli munosabatda bo‘lib, pedagogik odob talablariga amal qilish, o‘quvchilar bilan hamkorlik va ularning muvaffaqiyat qozonishlaridan manfaatdor bo‘lish darsning qaysi funksiyasining tarkibiy qismi hisoblanadi?


+ Tarbiyaviy
- Didiktik
- Rivojlantiruvchi
- Motivatsiyalovchi
#“Ustоz muаllimsiz qоlgаndа zаmоn nоdоnlikdаn qоrа bo`lаrdi jаhоn” ushbu so`zlarning muаllifi kim ?
+ Аbdurаhmоn Jоmiy
- Аbu Rаyhоn Bеruniy
- Аbu Nаsr Fоrоbiy
- Аbu Аli ibn Sinо
#Tarbiya metodlarini sanab o’ting.
- Kuzatish metodi hunarli metod, namuna, rag`batlantirish, jazolash
- Ko’rgazmali metod, amaliy metod
+ Ishontirish, ijobiy ibrat, namuna, rag`batlantirish, jazolash
- O`quvchi shaxsan hurmat qilish talablari
#Ta’lim turlari ta’lim to`g`risidagi qonunning nechinchi moddasida keltorilgan?
- 7-moddasida
- 8-moddasida
- 9-moddasida
- 17-moddasida
#Kretivlik qobiliyati va sifatlari mavjudligini samarali aniqlash testini toping
- “Sinkveyn testi”
- “Insert jadvali”
+ “Tugallanmagan rasmlar testi”
- “Ishbilarmonlik o`yini”
#Pedagogik diagnostikada baho turlari?
- Umumiy, xususiy, jamoaviy
- Falsafiy, huquqiy, pedagogik
+ Falsafiy, pedagogik, psixologik
- Ijtimoiy, psixologik
#Surdopedagogika so‘zining ma’nosini izohlang.
- Surdopedagogika inglizcha “surdis” - surdis so‘zidan olingan bo‘lib “ko‘rlik” degan ma’noni bildiradi Klinik, psixologik, pedagogik
- Rezus faktorining to`g`ri kelmasligi, xromosoma kasalliklari
+ Surdopedagogika lotincha “surdis” - surdis so‘zidan olingan bo‘lib “karlik” degan ma’noni bildiradi
- Aqli zaif oligofren, demensiya
#Pedagogik diagnostika metodlarini ayting?
- Adabiyot bilan ishlash, eksprement
+ Kuzatish, test, taxlil
- Aqliy xujum, insert
- Matematik taxlil, tajriba
#Pedagogik diagnostika faniga qachon asos solingan?
- 1840 yil
+ 1864 yil
- 1890 yil
- 1850 yil
#Quyida dunyoqarashning qaysi funksiyasi aks etgan? “Falsafa insonning ijtimoiy tabiatini va mohiyatini ochib berish bilan birga, u insonning tabiatga munosabatini, jamiyatning tabiat bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib beradi, shuningdek insonning tabiatga g‘amxo‘rlik bilan munosabatda bulishini o‘rgatadi.”
- Ijtimoiy funksiyasi
- Tarbiyaviy funksiyasi
- Gnoseologik funksiyasi
+ Metodologik funksiyasi
#Ta’lim mazmuni qanday davlat hujjatlari va rasmiy hujjatlarda o‘z aksini topadi?
- O‘quv dasturi, o‘quv quroli
- O‘quv mashg‘uloti, o‘quv quroli, darslik
- Kundalik, o‘quv stoli, o‘quv yuklamada
+ O‘quv rejasi, o‘quv dasturi, darslik
#Prinsip so‘zi qanday ma’noni anglatadi?
- Prinsip-lotincha tahlil.
- Prinsip- lotincha yo`l,usul.
- Prinsip lotincha boshlanish.
+ Prinsip- lotincha asos,boshlanish.
#O‘qitish shakllari to‘liq berilgan javobni toping.
+ Ma’ruza, seminar, amaliy, laboratoriya mashg‘ulotlari, mustaqil ta’lim, amaliyot
- Mashg‘ulot, turli sayohatlar, sinfdan tashqari mashg‘ulotlar
- Mashg‘ulot, mashg‘ulotdan tashqari ishlar, turli sayohatlar, individual mashg‘ulot shakllari
- Mashg‘ulotdan tashqari ishlar, ekskursiya, sinfdan tashqari mashg’ulotlar
#Bilim olishning asosiy manbai bo‘yicha o‘qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar kiradi?
+ Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
- Ta’ lim metodlari
- Reproduktiv, izohli-ko‘rgazmali
- Induktiv
#To‘garaklar, klublar, olimpiadalar, viktorinalar, ko‘rgazmalar, ekspeditsiyalar va hokazolar ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi?
- Frontal
+ Yordamchi
- Asosiy
- Guruhiy
#Leksiya, praktikumlar, laboratoriya mashg‘ulotlari, seminarlar, konsultatsiyalar, uy vazifalari ta’limni tashkil etishning qaysi shakliga misol bo‘la oladi?
- Frontal
- Qo‘shimcha
+ Asosiy
- Guruhiy
#Pеdаgоgik mаhoratgа to’g’ri tаvsif bеrilgаn jаvоbni bеlgilаng ?.
- O`qituvchining shахsiy vа kаsbiy fаzilаtlаrini rivоjlаntirishni bеlgilоvchi хususiyatlаr
- Pеdаgоgik- psiхоlоgik bilimlаrni puxta va mukаmmаl egаllаsh xususiyatlari
+ O’z kаsbiy bilimlаrini, ko’nikmа vа mаlаkаlаrni dоimiy o’zlаshtirib bоrish xususiyatlari
- So’nggi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа zаmоnаviy bilimlаrni o`zlashtirishi bilаn qurоllаnishi
#Kompetensiya so‘zining ma’nosi nima?
+ Kompetensiya – lotincha so‘z bo‘lib, tegishli, layoqatli degan ma’noni bildiradi.
- Kompetensiya –grekcha so‘z bo‘lib, muloqot madaniyat degan ma’noni bildiradi
- Kompetensiya – inglizcha so‘z bo‘lib madaniyat degan ma’noni bildiradi.
- Kompetensiya – inglizcha so‘z bo‘lib ma’naviyat degan ma’noni bildiradi.
#……….– mutaxassis sifatida pedagogning individual ravishda o‘zida u yoki bu kasbiy-pedagogik sifat, bilim, ko‘nikma, malakalar, kasbiy kompetentlik sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlariga tayangan holda ishlab chiqqan shaxsiy-amaliy xarakterdagi dasturi
- Texnologik kompetentlik dasturi
+ Shaxsiy kompetentlik dasturi
- Pedagogning individual rivojlanish dasturi
- Kommunikativ kompetentlik dasturi
#Inklyuziv so`zining ma’nosi…..
- Lotin tilidan olingan bo`lib “uyg`unlashish”
+ Ingliz tilidan olingan bo`lib “uyg`unlashish”
- Ingliz tilidan olingan bo`lib “yangilanish”
- Ingliz tilidan olingan bo`lib “birlashish”
#Korreksion pedagogika asoslari fanining predmeti nimadan iborat
- Korreksion pedagogika-jismoniy va ruxiy kamchiliklari bor bolalarning psixofiziologik rivojlanishidagi hususiyatlarini o`rganadi
- Korreksion pedagogika fani anomal bolalar uchun differentsial ta’limni tashxis etadi, ularning ta’lim-tarbiyasi bilan shug`ullanadi
- Korreksion pedagogika masalalarini ishlab chiqishda asos bo`ladigan eng muhim metodologik prinsip taraqqiyot prinsipidir.
+ Anomaliyalarning kelib chiqishi sabablarini, turlarini, anomal bolalarning psixofiziologik rivojlanishdagi hususiyatlarini o`rganish
#Oligofrenopedagogika va oligofrenopsixologiya qanday bolalarni rivojlantirish, o`qitish va tarbiyalsh masalalarini o`rganadi?
+ Aqli zaif bolalarni
- Eshitishida nuqsoni bo`lgan bolalarni
- Ko`rishida nuqsoni bo`lgan bolalarni
- Tilida nuqsoni bo`lgan bolalarni
#Profilaktika so‘zining ma’nosi nima?
- Tarbiyalash
+ Oldini olish
- Nazorat
- Kuzatish
#Pedagogik diagnostikaga kim asos solgan?
- Y.A.Komenskiy
- T.Stoun, Disterverg
+ D.Fisher, R.Ress
- Pestolotsi
#Dunyoqarashning qaysi funksiyasi kishining aqliy jihatdan kamol topishida, nazariy tafakkurning qaror topishida, jamiyatning yetuk kishisi bo‘lib yetishishida yuksak g‘oyaviy mustahkam e’tiqod ruxida tarbiyalashda, ilmiy dunyoqarashni qaror toptirishda muhim rol o‘ynaydi?
- Ijtimoiy funksiyasi
+ Tarbiyaviy funksiyasi
- Gnoseologik funksiyasi
- Metodologik funksiyasi
#.......... lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, asos, boshlang‘ich holat, asosiy rahbar g‘oya, xulq va faoliyatning asosiy qoidasi kabi ma’nolarni anglatadi.
+ Prinsip
- Paradigma
- Konsepsiya
- Etika
#Darsga qo‘yiladigan didaktik talablar – bu:
+ Har bir dars aniq g‘oyaviy, mafkuraviy izlanishga ega bo‘lishi lozim.
- Har bir dars aniq maqsadni ko‘zlab, puxta rejalashtirilgan bo‘lishi lozim.
- Har bir dars ko‘rsatmali vositalar bilan jihozlanmog‘i lozim.
- Dars uchun ajratilgan soat va daqiqalarni tejash va unumli foydalanish.
#Bilish faoliyati bo`yicha tasnif qilinuvchi ta’lim metodlaridan qaysi biri kam vaqt sarflab, katta hajmdagi bilimni berishni ta’minlay oladi?
+ Reproduktiv
- Qisman izlanish
- Tadqiqot
- Muammoli
#Xulosa chiqarish turlari bo‘yicha ta’lim metodlariga qaysilar kiradi?
- Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
- Ta’lim metodlari
+ Reproduktiv, izohli-ko‘rgazmali, muammoli-izlanishli, tadqiqotii
- Induktiv, deduktiv
#Har bir darsning ta’lim vazifalarini aniq belgilash, darsni axborotlar bilan boyitish, ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarni hisobga olish bilan mazmunini optimallashtirish darsning qaysi funksiyasiga misol bo‘la oladi?
- Tarbiyaviy
- Didiktik
+ Rivojlantiruvchi
- Motivatsiyalovchi
#Bilim deb nimaga aytiladi?
- O’quvchilar tushungan esda qoldirgan, amalda qo’llab oladigan ilmiy faktlar tushuncha qoidalar jamiga aytiladi.
- O’quvchilar ta‘lim jarayonida o’zlashtirish lozim bo’lgan o’quv materiallariga aytiladi.
- O’quvchilarning ta‘lim jarayonida o’zlashtiradigan va amalda qo’llaydigan tabiat va jamiyat haqidagi ma‘lumotlar va faktlar.
+ Olingangan ma’lumotlarni eslab qolish va uni qayta tushuntirib berish
#Pedagogning kommunikativ madaniyati nima?
+ Pedagogning kishilar bilan qisqa muddatda muloqot o‘rnata olishi, ular bilan muloqot o‘rnatishga bo‘lgan domiy intilishi.
- Pedagogning dunyoga, pedagog voqelikka va pedagogik jarayonga bo‘lgan intelektual va hissiy munosabati.
- O‘qituvchining obyektivlik mezoni, uning ma’niviy tayyorgarlik darajasi.
- Pedagogik jarayonning asosiy birligi, o‘ziga xos tizimidir.
#Ko`nikma deb nimaga aytiladi?
+ O’quvchilarni ta‘lim jarayonida o’zlashtirgan bilimlariga aytiladi.
- O’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarini amalda qo’llash usullarini egallashlariga aytiladi.
- O’quvchilarning o’quv sharoitiga ko’nikib ketishlariga aytiladi.
- O’quvchilarni ta‘lim ishining muayyan tartiblariga odatlashlariga aytiladi.
#“Kreativlik o‘zida yangicha yo‘sinda amalga oshirilgan o‘zlashtirish to‘lqinini , yangicha aloqadorliklarni aniqlash, yangicha munosabatga kirishish , yangiliklar , ongning yangicha e’tirozlariga sabab bo‘luvchi faoliyatidir”. Fikrni kim aytgan?
- Makkelif
+ R.Xameni
- Kyubi
- Rodjers
#Shaxsning ijodiy faoliyatni tashkil etish va uning natijalanganligiga erishishni ta‘minlash imkoniyatini belgilovchi individual xususiyati nima deb ataladi
- Ijodiy tafakkur
+ Kreativ qobiliyat
- Ijodiy qobiliyat
- Iqtidor
#Quyidagi javoblardan qaysi biri ta‘lim jarayonini ifodalaydi?
- Muayyan dunyoqarash qaror topa boradi
- Shaxs shakllanadigan jarayon
+ Bilmaslikdan bilishga tomon harakatning o‘z ichiga oladigan jarayon
- Tarbiyalash jarayoni
#Pedagogik diagnostikaning eng muhim (mezon) kreteriyalari qaysilar?
+ Haqqoniylik, puxtalik, ishonchlilik
- Umumiylik, oydinlik
- Tartiblilik, bosqichma bosqich
- Xamma javob to‘g‘ri
#Pedagogik diagnostika fanining asosiy tamoyillari nechta?
- 7
+ 8
- 9
- 5
#Dastlab arifmetikadan test orqali o‘quvchi bilimini sinash tizimini kim tadbiq etgan?
- D. Fisher
- I.Pavlov
- T. Stoun
+ D.Smenyov
#Pedagogik diagnostikaning nechta funksiyasi bor?
- 8ta
- 3ta
- 4ta
+ 2ta
#O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?
- O‘qitish qoidalari
- O‘qitish jarayoni
+ Ta’lim metodlari
- O‘qitish tamoyillari
#Ta‘limning ikki yoqlama xarakteri nimani anglatadi?
- O‘quvchilarda muayyan dunyoqarashni tarkib toptirish
- Ta‘lim va tarbiya birligi
- O‘qishni tashkil qilish, o‘quvchilarni individual psixik rivojlantirish sur‘atini tezlashtirish
+ O‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining birligi
#......... ta’lim oluvchining bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘lchash va baholashni anglatadi?
- Yakuniy tekshirish
- Aniqlash
- Tekshirish
+ Nazorat
#Ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan ko‘zgazmali qurollar va texnika vositalariga ko‘p darajada bog‘liq bo‘lgaan o‘quv materialini o‘zlashtirish metodi qaysi bandda ko‘rsatilgan
- Og‘zaki, amaliy
+ Ko‘rgazmali
- Reproduktiv
- Induktiv, deduktiv
#Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash bu-
+ Tashxis
- Korreksiya
- Profilaktika
- Nazorat
#Pеdаgоgik mаhorat tizimigа qaysilаr kirаdi?
+ Kаsbgа оid bilimlаr, insоnpаrvаrlik, pеdаgоgik qоbiliyat, pеdаgоgik tехnikа
- Tаdbirni tаnlаsh, uni tаyyorlаsh vа o’tkаzish, tаhlil qilish
- Nаfаs оlish, оvоz o’zgаrishi, rаvоn nutq mаdаniyati
- His-hаyojоnni аnglаtuvchi so’zlаr ishlаtish, o’zgаlаrni tushunish, yolg’оn hushоmаd qilish
#Pеdаgоgik qоbiliyatning sifаtlаri keltirilmagan qatorni toping ?
+ Pеdаgоgik fаоliyat o’quvchilаrning yosh hususiyatlаrigа vа qiziqishlаrigа to’g’ri kеlmasligi
- O’z kаsbigа muhаbbаt, o’quvchilаrni sеvа оlish, mutахаssisligi bo’yichа puхtа bilimgа egа bo’lishi
- Pеdаgоgik tаkt vа pеdаgоgik nаzоkаtgа egа bo’lish,pеdаgоgik tехnikаni qo’llаy оlish
- O’quvchilаr jаmоаsigа singib kеtа оlishi, o’z mеhnаtigа ijоbiy yondаshish
#…….– mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olinishi
- Shaxsiy kompitentlik
- Umumiy kompitentlik
+ Kasbiy kompetentlik
- Didaktik kompitentlik
#Ijtimoiy faoliyatning muayyan turi buyicha ijodkorlikni namoyon etuvchi qobiliyat bu…
+ Tabiiy imkoniyatlarga asoslangan kreativlik
- Ixtisoslashgan kreativlik
- Umumiy kreativlik
- Birlamchi kreativlik
#.... - ijtimoiy subyektning yangiligi, ahamiyati va foydaliligi jamiyat yoki muayyan guruh tomonidan tan olingan faoliyati yoki faoliyati natijasi
- Kreativ qobiliyat
- Ijodiy tafakkur
- Ijod
+ Ijodiy qobiliyat
#Korreksion pedagogika fanining qanday tarmoqlarini bilasiz?
- Tiflopedagogika, pedagogika, anatomiya, maxsus pedagogik
+ Surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya
- Anatomiya, psixopatologiya, pedagogika tarixi, surdopedagogika
#Pedagogikaning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo`lib, tarbiya jarayoning mazmuni, tarbiya turlari, shakl, metod, vositava usullari uni tashkil etish masalalarini o`rganadi bu……..
- Didaktika
- Tarbiya nazariyasi
- Tarbiya metodikasi
+ Tarbiya tamoyillari
#Каtegoriya bu…..
+ Fanning mohiyatini ochib beruvchi eng muhim, asosiy tushuncha
- Shaxs kamolotini ta’minlash
- Ta’limning mohiyatini ochib beruvchi eng muhim, asosiy tushuncha
- Tarbiyaning mohiyatini ochib beruvchi eng muhim, asosiy tushuncha
#Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash bu-
+ Tashxis
- Korreksiya
- Profilaktika
- Nazorat
#Metodologiya- qanday ta’limot?
- Tafakkur usullari va metodlari haqidagi ta’limot
- Inson mohiyati to‘g‘risidagi ta’limotdir.
- Mahsuldorlik tomoniga yo‘naltirish yo‘llarini o‘rgatadigan falsafaning sohasi
+ Borliq uning mohiyati, shakllari, asosiy tamoyillari va eng umumiy kategoriyalari haqidagi ta’limot.
#O‘qitish faoliyati tarkibini to‘g‘ri aniqlang:
- Didaktik vazifalar, o‘quv topshiriqlari, o‘quv materiali, o‘qitish metodlari
- Ta’lim maqsadi, tarbiya maqsadi, bilish jarayoni, ish uslubi
+ O‘quv rejasi, o‘quv dasturi, o‘qitish metodlari, manbalar
- To‘g‘ri javob yo‘q
#O‘quv materialini idrok qilish, tushunish, mustahkamlash, hamda amalda qo‘llash qaysi jarayonning bosqichlari?
- Ta‘lim jarayonining
- Bilish jarayonining
- Tarbiya jarayonining
+ Bilimlarni o‘zlashtirish jarayonining

#Ijtimoiy pedagogikaning kategoriyalari nechta?


+ 3 ta
- 2 ta
- 4 ta
- 6 ta

#Ta’lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy ettirish, ularning bilish imkoniyatlari bilan bog‘liq usul qanday usul deyiladi?


- O‘yin mashqi
- Og‘zaki mashq
- Yozma mashq
+ Individual mashq

#Laboratoriya darslarining tuzilishi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


+ Tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini o‘tkazish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi
- Tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini bajarish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
- Tashkiliy qism; o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini o‘tkazish; uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida)
- Tashkiliy qism; o‘rganilgan mavzularga doir savol-javob o‘tkazish; o‘rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; o‘quvchilarni baholash.

#Pеdаgоgik mаhorat – bu…?


- Tа’lim vа tаrbiyaviy fаоliyatdа yuqоri dаrаjаgа erishishni vа uni dоimiy tаkоmillаshtirib bоrish imkоniyatini tа’minlоvchi fаоliyat bo’lib, hаr bir o’qituvchi fаzilаtidа nаmоyon bo’lаdi
- Muаyyan lоyihа аsоsidа tаshkil etilаdigаn, аniq mаqsаdgа yo’nаltirilgаn hаmdа ushbu mаqsаdning nаtijаlаnishini kаfоlаtlоvchi pеdаgоgik fаоliyat jаrаyonining mаzmunidir
+ O’qituvchi tоmоnidаn pеdаgоgik jаrаyonni tаkоmillаshtirish, оptimаllаshtirishgа bo’lgаn ijtimоiy ehtiyojni qоndirish оmilidir
- Didаktik hаmdа tаrbiyaviy jаrаyonning o’qituvchi tоmоnidаn sаmаrаli, mаhоrаtli tаrzdа tаshkil etishdir

#Аlishеr Nаvоiyning qаysi аsаridа ustоz-murаbbiy hаqidа fikrlаr bаyon etilgаn?


+ “Mаhbub ul-qulub” аsаri
- “Хаzоyinul mаоniy” аsаri.
- “Hаyrаt ul аbrоr аsаri
- Qush tili аsаri

#Individning o`ziga xos hatti-harakatlarini ifodalaydigan kreativlik qanday nomlanadi


- Ixtisoslashgan kreativlik
+ Tabiiy imkoniyatlarga asoslangan kreativlik
- Umumiy kreativlik
- Birlamchi kreativlik

#……..jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etuvchi, masalalarni yechishga nostandart usullar bilan yondasha olishga moyil, o‘ziga xos harakatlarni tashkil etish, yangiliklarni ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs


- Ijodkorlik
- Bunyodkor shaxs
+ Kreativ shaxs
- Ijodiy topshiriqlar

#Korreksion pedagogika fani qaysi fanlar bilan uzviy aloqador?


- Logopediya, tilshunoslik, anatomiya, nevropatologiya, ummuiy fiziologiya
- Nevropatalogiya, psixopatologiya, pediatriya, umumiy maxsus psixologiya va psixodiagnostika
+ Psixopatologiya, tibbiyot fanlari, tilshunoslik va psixolingvitsika, maxsus psixologiya va psixodiagnotsika
- Biologiya, anatomiya, oligofreno, pedagogika, tiflopedagogika

#Diagnostikada ma’lumotlarni sir saqlash nima deb ataladi?


- Ishonchlilik
+ Konfidensiallik
- Relevantlilik
- Maqsadlilik

#Pedagogikaning qaysi sohasi shaxsi va faoliyatida nuqsoni bor bolalarni o‘qitish va tarbiyalash bilan shug‘ullanadi?


- Kasbiy pedagogika
- Maktab pedagogikasi
- Xalq pedagogikasi
+ Korreksion pedagogika

#O‘quvchilar bilim, ko‘nikma, malakalarini tashxislashning zaruriy tarkibiy qismilari nima?


- Nazorat, diagnostika
- Tashxislash
+ Nazorat qilish, baholash
- Bashoratlash

#Pedagogikaning eng asosiy kategoriyalari qaysilar?


- Shaxs, bilim, ko`nikma, malaka, kompetentsiya, maxsus pedagogika, ta’lim
- Shaxs, bilim, ko`nikma, malaka, kompetentsiya, ijtimoiy pedagogika, ta’lim, tarbiya, rivojlanish
+ Shaxs, bilim, ko`nikma, malaka, kompetentsiya, ta’lim, tarbiya, rivojlanish
- Barcha javoblar to`g`ri

#O‘quv diskussiyasining bosh maqsadi nima?


+ Bilishga bo‘lgan qiziqishni rag‘batlantirish
- Tarbiyalash, rivojlantirish, ta’lim berish
- Nazorat, o‘z-o‘zini nazorat qilish
- Ko‘nikma va malakalar hosil qilish

#“Shaxsning fiziologik va intellektual o‘sishida namoyon bo‘ladigan miqdor va sifat o‘zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon” ushbu berilgan ta`rif pedagogikaning qaysi kategoriyasiga oid?


+ Rivojlanish
- Kompetentsiya
- Malaka
- Shaxs

#Aniq bir masalani hal etishda ta’lim oluvchining har bir harakati va operatsiyalarini kuzatib borishga imkon berish qaysi ta’lim shaklining yutug‘i hisoblanadi?


+ Ma’ruza seminar
- Individual
- Sinf-dars
- Frontal

#Uy vazifasini so‘rash, yangi materiallarni bayon qilish, yangi materiallarni mustaxkamlash, uy vazifalarini tekshirish qaysi dars turiga mansub?


+ Aralash dars
- Takrorlash-umumlashtirish
- Yangi bilimlarni bayon qilish
- Bilimlarni mustahkamlash

#O‘rganilganlarni takrorlash va mustahkamlash darsining tuzilishi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


- Tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; laboratoriya ishini o‘tkazish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
- Tashkiliy qism; nazariy materiallarni mustahkamlash; amaliy ish topshiriqlarini bajarish; o‘quvchilarni baholash; uy vazifasi.
- Tashkiliy qism; o‘rganilganlarni umumiy tarzda takrorlash (yodga tushirish); nazorat ishini o‘tkazish; uy vazifasi (o‘rganilganlarni qayta takrorlash maqsadida)
+ Tashkiliy qism; o‘rganilgan mavzularga doir savol-javob o‘tkazish; o‘rganilgan mavzularga doir amaliy topshiriqlarni bajarish; o‘quvchilarni baholash.

#Tа’lim jаrаyonidа o’qituvchining pеdаgоgik mаhоrаtini nаmоyon etuvchi аsоsiy vоsitаlаr?


+ O’quvchining nаzаriy hаmdа аmаliy fаоliyatidа erishаdigаn yutuqlаri vа ijоbiy nаtijаlаri
- Tа’lim bеruvchi vа tа’lim оluvchining o’zаrо fаоliyati
- Stаndаrt vа nоstаndаrt mаshg’ulоtlаrni o’tqаzish
- O’quv mаtеriаllаrini nаzаriy vа аmаliy jihаtdаn puхtа o’zlаshtirishi
#Pеdаgоgik mаhоrаt kоmpоnеntlаri keltirilmagan javobni toping?
+ Pеdаgоgik mаhоrаtini yetishmasligi
- O’qituvchining o’z kаsbigа sаdоqаti
- O’z fаnini o’qitish mеtоdikаsini puхtа bilishi
- Pеdаgоgik qоbiliyatlаrini nаmоyish etа оlishi

#… – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta’lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g‘oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish


- Shaxsiy kompetentlik
+ Innovatsion kompetentlik
- Kommunikativ kompetentlik
- Ektremal kompetentlik

#“Muntazam ravishda turli tashabbuslarni ilgari suradi, kreativ qobiliyatga egaligini izchil namoyon etib boradi, izlanuvchan, faol” ushbu ta`rif kreativlikning qaysi darajasiga berilgan?


- O`rta
- Past
+ Yuqori
- Ixtisoslashgan

#Pedagogikaning ilmiy-tadqiqot metodlari qaysilar?


- Suhbat metodi
- Аnketa metodi
- Intervy metodi
+ Barcha javoblar to`g`ri

#Al-Forobiyning ta’lim-tarbiya to‘g‘ri sidagi fikrlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?


- Har xil metodlardan foydalanish
+ Ta’lim-tarbiyada mo‘tadillik, tabiatga moslikka rioya qilish
- Yodlash
- Fikrni boshqara bilish.

#Faoliyat natijalarini sarhisob qilish, amaliy xulosalar yasash, bo‘sh yoki muvaffaqqiyatli o‘rinlarni belgilab olish nima deyiladi?


- Pedagogik korreksiya
- Pedagogik profilaktika
- Pedagogik diagnostika
+ Pedagogik nazorat

#Nazoratning diagnostik funksiyasi deganda nimani tushunasiz?


- Nazorat jarayonida talabalar o‘z bilimlarini mustahkamlaydilar. O‘quv materiali yanada chuqur o‘zlashtiriladi.
- Nazorat natijasida sifat o‘zgarishlarning meyori aniqlanadi.
+ Nazorat natijasida bilim, iqtidor va ko‘nikmalarning shakllanganlik darajasi aniqlanadi.
- Nazorat natijasida talabalarda o‘z bilim, iqtidor va ko‘nikmalarini yanada takomillashtirish ishtiyoqi uyg‘onadi.

#……..fani eng qadimgi zamonlardan, hozirgi kungacha bo`lgan turli tarixiy davrlardagi tarbiya, maktab va pedagogic nazariyalar taraqqiyotini o`rganadi” bu….


+ Pedagogika tarixi
- Pedagogik diagnostika
- Elektron pedagogika
- Ijtimoiy pedagogika

#Yangi bilimlarni bayon qilish, yangi bilimlarni mustahkamlash, yangi bilimlar ustida mashq qilish qaysi turiga mansub?


- Aralash dars
+ Yangi bilimlar berish darsi
- Takrorlash-umumlashtirish
- O‘tilgan materialni mustahkamlash

#Ma‘lum o‘qitish usulini muvaffaqqiyatli amalga oshirmoq uchun zarur bo‘lgan yordamchi o‘quv materiallari-asbob, qurol, apparat va boshqa shu kabilar qaysi terminga mansub?


- Uslub
+ Usul
- Vosita
- Ta‘lim

#O‘rganilgan bilim kecha o‘rganilgan bilimni mustahkamlaydi va ertaga o‘rganiladigan bilimga zamin hozirlaydi. Bu ta‘limning qaysi qoidasiga mos keladi?


+ Ta‘lim va tarbiyaning birligi qoidasi
- Ta‘limning ilmiy bo‘lish qoidasi
- Ta‘limning o‘quvchi yoshiga mos bo‘lishi
- Ta‘limning tizimli va izchil bo‘lishi

#Ta‘lim mazmuni nimalarda ifodalanadi?


- DTS, o‘quv rejasida dasturi va darsliklarida
+ Ta‘lim metodlari, vosita va qo‘llanmalarda
- Ta‘lim printsiplarida, o‘qituvchining amaliy ishida
- Ta‘lim shaklida, dars tuzilishi, tipi va qo‘llanishida

#Bilish nimadan boshlanadi?


- Idrokdan
- Sezishdan
- Tushunishdan
+ Barcha jarayonda bir vaqtda boshlanadi

#Tarbiya jarayoni qanday jarayon?


+ Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi faoliyatlarini o‘z ichiga olgan ikki yoqlama jarayon
- Tarbiyachi va tarbiyalanuvchi qatnashadigan jarayon
- Tarbiyachi bevosita tashkil etadigan, ko‘p qirrali qatnashadigan jarayon
- Ta‘lim-tarbiya ishini muvaffaqiyatli amalga oshiradigan jarayon

#“Metod” so‘zining lug‘aviy ma‘nosini ko‘rsating?


- “Metod” lotincha so‘z bo‘lib, “vositachi” ma‘nosini bildiradi
+ “Metod” yunoncha so‘z bo‘lib, “uslubiyat” ma‘nosini bildiradi
- “Metod” grekcha so‘z bo‘lib, yo‘l, usul demakdir
- “Metod” inglizcha so‘z bo‘lib, “yo‘l ko‘rsatuvchi” degan ma‘noni bildiradi

#Pedagog, pedagogika atamalari qaysi so’zdan kelib chiqqan va qanday ma‘noni bildiradi?


- Pedagogika atamasi qadimgi lotin tilidagi “paydagogos” so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “bola yetaklovchi” degan ma‘noni bildiradi.
- Qadimgi yunon tilidagi paydogogos so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “bola yetaklovchi” degan ma‘noni bildiradi.
+ Qadimgi grek tilidagi paydogogoc so’zidan kelib chiqqan bo’lib, “o’qitaman”, “o`rgataman” degan ma‘noni anglatadi.
- Ingliz tilidagi “payne” so’zidan olingan bo’lib, bolani rivojlantirish, yetaklash, tarbiyalash degan ma‘nolarni bildiradi.

#Pedagogika qanday fan?


- Pedagogika tarbiya jarayonining qonuniyatlari, prinsiplari, shakl va metodlari haqidagi gumanitar fan
- Pedagogika tarbiyaning nazariy asoslarini tadqiq etuvchi ijtimoiy- gumanitar fan.
+ Ta‘lim-tarbiya jarayonining mohiyati, mazmuni,qonuniyatlari,metodlarini o’rganuvchi ijtimoiy, fan.
- Pedagogika tarbiyaning mazmuni, qonuniyatlari, metodlarini o’rganuvchi, ijtimoiy, umumkasbiy fan

#Bolani 6 yoshdan, jamoada o’qitishning afzalliklari haqida qaysi mutafakkir gapirgan.


+ Arastu.
- Demokrit.
- Abu Ali Ibn Sino
- Kaykovus.

#Didaktika so’zi qanday mo‘noni bildiradi?


- Didaktika grekcha so’z bo’lib pand-nasihat ma‘nolarini bildiradi.
- Didaktika lotin tilidan olingan bo’lib “didayko” ya‘ni tarbiyalayapman degan mo‘noni beradi.
- Didaktika grekcha so’z bo’lib didayko so’zi tarbiyalovchi ta‘lim degan ma‘noni bildiradi.
+ Didaktika grekcha so’z bo’lib didayko ya‘ni o’qitish, o’rganish ma‘nolarini beradi

#Didaktikaning asosiy tushunchalari qaysilar?


+ Ta‘lim jarayon mohiyati, qonuniyatlari, printsiplari, metodlari,
- Dars, darsdan tashqari ishlar bilim, kunikma malaka
- Dars, o’quvchilarning mustaqil ishlari, ekskursiya bayon
- Dars, suhbat, ma‘ruza, hikoya kuzatish

#O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi bo‘yicha Prezident farmoni qachon qabul qilingan?


+ 2017 yil 7-fevral
- 2017 yil 20-mart
- 2017 yil 27-aprel
- 2017 yil 2-fevral

#O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi qaysi yillarni o‘z ichiga oladi


- 2017-2019
+ 2017-2021
- 2017-2020
- 2020-2021

#Kimlarga pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishga yo‘l qo‘yilmaydi?


- Oliy ma‘lumotli bo‘lmagan, shaxslarga
+ Tegishli ma‘lumotga ega bo‘lmagan shaxslarga
- Pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish sud hukmiga asosan man etilgan shaxslarga
- O‘rta maxsus ma‘lumotli shaxslarga

#Test – bu ....


+ Nazorat
- Topshiriq
- Baho
- Topshiriq va etalon

#O’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlarini ko’rsating?


- Ifodali, ko’rgazmali, amaliy
+ Induktiv va Deduktiv
- Reproduktiv va muammoli-ijodiy
- (o’qituvchi rahbarligida mustaqil ish metodlari) hammasi

#Maktab, ota-onalar va jamoatchilik vakillari bilan qanday shakllarda ish olib boradi?


- O‘g‘il-qizlari ta‘lim-tarbiyasi haqida electron axborot berish yo‘li bilan
- Umummaktab yig‘inlari, tadbirlar o’tkazish, turli xil topshiriqlar berish orqali
- Ota-onalarni chaqirish, jamoaviy topshiriqlar berish orqali
+ Ota-onalar bilan suhbatlar, majlislar, sinf va maktab ota-onalar qo‘mitasini tashkil etish yo‘li bilan

#Pedagogik mahorat nima?


- Nazariy va amaliy mashgulotlarning pedagogik amaliyot bilan to‘la ta’minlash
+ Pedagogik-psixalogik iqtidor, ishga o‘ta ma’suliyat bilan qarash, boladagi o‘zgarishlarni o‘z vaqtida sezish, bola shaxsiga va ular jamoasiga to‘g‘ri ta’sir eta olishning amaliy namayon bo‘lishi
- Bo‘lajak o‘qituvchining bola shaxsiga va o‘quvchilar jamoasiga ta’sir o‘tkaza olish ko‘nikmasini hosil qilish.
- Faoliyatdagi ixtisoslik yo‘nalishlari hamda ixtisoslik ko‘nikma va malakalarning yig‘indisi hisoblanadi.

#“Pedagogik mahorat” fanining maqsadini belgilang?


+ Pedagogning qobiliyati
- Pedagogning mahorati
- Pedagogning iqtidori
- Pedagogning bilimi.

#Pedagogik malaka deb nimaga aytiladi?


- Pedagogik tafakkur egasi munosib shaxs, o‘z ishining ustasi bo‘lish, barchasiga ulgurish
- Turli ixtisoslar bo‘yicha o‘qituvchiga xos fazilatlarning namoyon bo‘lishi.
+ Egallagan bilim va ko‘nikmalari asosida faoliyatining ma’lum turini uddalay olish yaxshi bajara olish qobiliyatidir
- Mustahkam kasb-kor faoliyatining ma’naviy asosiga ega bo‘lish.

#O‘qituvchi faoliyatiga oid malakalardan biri tashkilotchilik malakasiga tegishli xususiyatni ko‘rsating.


- Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.
- Ota-onalar va keng jamoatchilik o‘rtasidagi ishlarni tashkil eta bilish.
+ O‘quvchilar orasida faol bolalarni aniqlay bilish tarkibiy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.
- Tarbiyaviy ishlarni rejalashtira bilish faoliyatning eng maqsadga muvofiq turlarini tanlay bilish.

#Mahoratning shakllanish bosqichlariga nimalar kiradi


+ Reproduktivlik, ijodiylik, ijodiy-novatorlik.
- Navatorlik, kasbiy bilimdonlik, fannig uslubi.
- Bilim, ko‘nikma, malaka.
- Intilish o‘zlashtirish, yetkazib berish.

#O‘qituvchi kasbiy faoliyati qanday qobiliyatni talab qiladi.


- Bilish, anglash
- Perseptiv, empatiya.
+ Komunikativ, didaktik
- Umumiy, xususiy.

#O‘qitish jarayonida o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida necha xil emotsional muloqat turlari sodir bo‘ladi.


- 2
+ 3
- 4
- 5

#“Muomala chog‘ida siz eng avvalo kishidagi qalbni uning ichki dunyosidan izlang” bu so‘zlar kimga tegishli?


- D. Lokk
- Ushenskiy
+ Stanislavskiy
- Disterverg.

#“Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, jahldor bo‘lishni bilishi lozim”-ushbu g‘oya muallifini aniqlang?


- Avloniy
- A.Navoiy
- M.Ulug’bek
+ A.S.Makarenko

#“Odamni tarbiyalashni eng asosiy yo‘li ishontirishdir, odamning e’tiqodiga esa faqat ishontirish bilan ta’sir qilish mumkin” ushbu fikr kimga tegishli?


+ A.S. Makarenko
- L.N. Golstoy.
- Redkin.
- K.D.Ushinskiy.

#
“Agar har kishi qund bilan mehnat qilsa, u o‘ziga nisbatan talabchan bo‘lsa, u yaxshi pedagog bo‘lishi mumkin” ushbu fikr kimga tegishli?


- Redkin
- K.D.Ushinskiy.
- L.N.Golstoy
+ A.S. Makarenko

#Pedagogik texnika vositalari nimalardan iborat?


- San’at va muloqot
- Nutq va sanat
- Nutq va muloqot
+ Mahorat va muloqot
#Muomala nima?
- Faktik jarayon
+ Oshkoraviy jarayon
- Axborot jarayoni
- O‘rtoqlik va do‘stlik jarayoni

#Oqituvchi sinfda yurgan paytida qanday yurish tavsiya etiladi?


- Faqat bir joyda turish
+ Oldin va orqaga
- U yondan bu yonga
- Otirib gapirish.
Download 49.54 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling