Pedagogika, Psixologiya


Download 58.84 Kb.
Pdf ko'rish
Sana04.08.2022
Hajmi58.84 Kb.
#790688
Bog'liq
Pedagogika, Psixologiya | HEMIS Student axborot tizimi
2 5418350300467562018, Leksiya 7 (3), qadimgi yunoniston tarixnavisligi. ksenofont geradot fukidid tarixchilar asarlari, Masharibova Qunduzoy umumiy pedagogika 9-mavzu, MUSTAQIL ISHLAR., иннов қонун, innovatsion faoliyatlar qollanilishi mumkin bolgan xizmat korsatish yonalishlari, Документ Microsoft Office Word, Axborot xavfsizligini ta’minlash, bahorgi dala ishlari dars ishlanma, bahorgi dala ishlari dars ishlanma, abu nasr farobiyning pedagogikaga oi, KОMPLЕKS SОNLAR va ular ustida amallar, Paolo Koelo. Alkimyogar (roman), Paolo Koelo. Alkimyogar (roman)


1. .Pedagogika fanining tarkibiy tuzilishi deganda nimani tushunasiz?
!
.Yuqoridagilarning barchasi
2. .D.T.S ga muvofik ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta'lim
muassasalari Xalk ta'limining kaysi soxasiga kiradi ?
!
Xalk ta'limi tizimiga
3. . Shaxs kamolotiga qanday omillar ta'sir etadi?
!
. biologik omil, ijtimoiy omil va tarbiya ta'sir etadi.
4. Milliy dasturda ishlab chikarishning kadrlar tayyorlash tizimidagi nechta
vazifalar belgilab kuyilgan ?
!
4 ta
5. Ta'lim mazmuni deganda nimani tushunasiz?
!
Yuqoridagilarning barchasi
6. Tarbiyaning asosiy vazifasi nima?
!
. Tarbiya yosh avlodni jamiyatimizda qabul qilingan odob-axloq qoidalariga mos
keladigan e'tiqodini, axloqiy ko‘nikma va malakalarini, extiyoji va intilishlarini tarkib
toptirishdan iborat
7. ......... ta’lim oluvchining bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, o‘lchash va
baholashni anglatadi?
!
Nazorat
05/02/22, 23:01
Стр. 1 из 8


8. Ta’lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy ettirish,
ularning bilish imkoniyatlari bilan bog‘liq usul qanday usul deyiladi?
!
Individual mashq
9. Darsga qo‘yiladigan didaktik talablar – bu:
"
Har bir dars aniq maqsadni ko‘zlab, puxta rejalashtirilgan bo‘lishi lozim.
10. «Didaktika» termini yunoncha «didaktikos» degan so‘zdan olingan bo‘iib,
qanday ma'noda tarjima qilinadi?
"
.O‘qituvchi
11. . Surdopedagogika so‘zining ma’nosini izohlang.
!
Surdopedagogika lotincha «surdis» - surdis so‘zidan olingan bo‘lib «karlik» degan
ma’noni bildiradi
12. Bilish nimadan boshlanadi?
"
Tushunishdan
13. . Alisher Navoiyning qaysi asarida pedagogik qarashlar haqida ko‘proq
yoritilgan.
"
. "Hayratul-Abror".
14. .Oligofreniya necha darajada namoyon bo‘ladi?
!
Debil, imbetsil, idiot
05/02/22, 23:01
Стр. 2 из 8


15. . O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini
belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?
"
.Ta'lim metodlari
16. .Pedagog, pedagogika atamalari qaysi so‘zdan kelib chiqqan va qanday
ma‘noni bildiradi?
!
Qadimgi grek tilidagi paydogogos so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “bola yetaklovchi”
degan ma‘noni bildiradi.
17. O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan
asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?
!
Ta’lim metodlari
18. Ta'lim jarayoni deganda nimani tushunasiz?
!
.Yuqoridagilarning barchasi
19. Ta'lim-tarbiyani takomillashtirishda bosh isloxotchi kaysi javobda tugri
kursatilgan ?
"
oila
20. Ta’limni tashkil etishning transformativ shakli izohlangan qatorni toping
!
an’anaviy va noan’anaviy shakllar birikmasi bo‘lib bunda o‘qituvchi va o‘quvchilar bir
birlarining ichki olamiga kirib borishga harakat qiladilar.
21. .Pedagogikani asosiy prinsipi.
05/02/22, 23:01
Стр. 3 из 8


!
. O‘quv-tarbiyaviy jarayonni, bolalarning jismoniy, badiiy, ijodiy, mehnat va boshqa har
qanday faoliyatiga pedagogik rahbarlikni tashkil etishga bog‘liq bo‘lgan qonuniy
aloqalardir.
22. .Faoliyat natijalarini sarxisob qilish, amaliy xulosalar yasash, bo‘sh yoki
muva!aqqiyatli o‘rinlarni belgilab olish nima deyiladi?
"
Pedagogik diagnostika
23. . ……….– mutaxassis sifatida pedagogning individual ravishda o‘zida u yoki bu
kasbiy-pedagogik sifat, bilim, ko‘nikma, malakalar, kasbiy kompetentlik sifatlarini
shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlariga tayangan holda ishlab chiqqan
shaxsiy-amaliy xarakterdagi dasturi
"
kommunikativ kompetentlik dasturi
24. .Yangi bilimlarni bayon qilish, yangi bilimlarni mustahkamlash, yangi bilimlar
ustida mashq qilish qaysi turiga mansub?
!
Yangi bilimlar berish darsi
25. .Pedagogik diagnostika darajalarini aniqlang?
"
Komponentlik, tuzilmaviy, tizimli
26. . Bilim olishning asosiy manbai bo‘yicha o‘qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar
kiradi?
!
.Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
27. Milliy dastur buyicha kadrlar malakasini oshirish va ularni kayta tayyorlash
kaysi javobda tugri kursatilgan ?
05/02/22, 23:01
Стр. 4 из 8


"
Mutaxasisning kasb bilimlari va kunikmalarini yangilash xamda chukurlashtirishga
karatilgan, shuningdek kushimcha mutaxasislik berishga karatilgan
28. .Bilim olishning asosiy manbai bo‘yicha o‘qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar
kiradi?
!
Og‘zaki, ko‘rgazmali va amaliy
29. Didaktikaning Oltin koidasi kim tomonidan yaratilgan ?
!
Yan Amos Komenskiy tomonidan
30. Maktabdan tashkari ta'lim muassasalari kimlar tomonidan tashkil etilishi
mumkin ?
!
davlat organlari, jamaot tashkilotlari yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan tashkil
etiladi
31. . Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishda pedagogika fanlaruing
ahamiyati
!
. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" Ba "Ta'lim to‘g‘risida"gi qonundapedagogik faoliyat
bilan bir qatorda yuksak axloqiy fazilatlarga ega bo‘lish-talab etiladi.
32. .Korreksion pedagogika asoslari fanining predmeti nimadan iborat
"
Korreksion pedagogika fani anomal bolalar uchun di!erentsial ta’limni tashxis etadi,
ularning ta’lim-tarbiyasi bilan shugullanadi
33. Ta'lim soxasidagi davlat boshkaruv organlari kaysilar ?
!
Uzbekiston Respublikasi vazirlar maxkamasi
05/02/22, 23:01
Стр. 5 из 8


34. O‘qitish jarayoni tushunchasi va mohiyati, o‘qitishning tamoyillari, ta'lim
mazmuni, ta'lim metodlari, o‘qitish jarayonini tashkil etish shakllari
pedagogikaning qaysi bo‘limiga tegishli?
!
.Didaktika
35. . Pedagogik diagnostikada baho turlari?
"
Umumiy, xususiy, jamoaviy
36. Ta'lim metodlari deganda nimani tushunasiz?
"
.Tushuntirish (muammoli bayon, xususiy qidirish yoki evristik hamda tadqiqot)
37. . Ta'lim oluvchilarning nutq madaniyati va mantiqiy tafakkurini taraqqiy
ettirish, ularning bilish imkoniyatlari bilan bog‘liq usul qanday usul deyiladi?
"
.Individual mashq
38. .Diagnostikada ma’lumotlarni sir saqlash nima deb ataladi?
"
Ishonchlilik
39. . Quyida dunyoqarashning qaysi funksiyasi aks etgan? «Falsafa insonning
ijtimoiy tabiatini va mohiyatini ochib berish bilan birga, u insonning tabiatga
munosabatini, jamiyatning tabiat bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatib beradi,
shuningdek insonning tabiatga g‘amxo‘rlik bilan munosabatda bulishini
o‘rgatadi.»
"
Ijtimoiy funksiyasi
40. .Quyidagi javoblardan qaysi biri ta‘lim jarayonini ifodalaydi?
"
Shaxs shakllanadigan jarayon
05/02/22, 23:01
Стр. 6 из 8


41. .Ijtimoiy ongni shakllantirishda eng ko‘p ishlatiladigan metod bu-
"
Suhbat
42. O‘zbekistonda uzliksiz ta'lim tizimi deganda nimani tushunasiz?
"
.Maktabgacha tarbiya, umumiy o‘rta ta'lim, o‘rtamaxsus, kasb-hunar ta'limi, oliyta'lim
43. .Tushuntirish,Suhbat,Namuna usullari tarbiya metodlarining qaysi guruhiga
mansub?
"
An’anaviy ta’lim metodlari
44. O‘qitish faoliyati tarkibini to‘g‘ri aniqlang:
"
Ta’lim maqsadi, tarbiya maqsadi, bilish jarayoni, ish uslubi
45. Alisher Navoiyning qaysi asarida pedagogik qarashlar haqida ko‘proq
yoritilgan.
"
. "Hayratul-Abror".
46. Bolalarni oilada ukitish va mustakil ravishda ta'lim olish ?
"
umumiy urta ta'lim muassasalaridagi dastur asosida
47. Ta'lim tugrisidagi davlat siyosatining asosiy printsiplari nechta ?
!
9 ta
48. .Didaktikaning asosiy tushunchalari qaysilar?
05/02/22, 23:01
Стр. 7 из 8


!
Ta‘lim jarayon mohiyati, qonuniyatlari, printsiplari, metodlari,
49. .O‘quvchi o‘zlashtirishi bilan o‘quv materialini to‘g‘ri tanlashmaqsadni to‘g‘ri
yo‘naltirish mezonidirdeb pedagogik diagnostikaga ta’rif bergan olim kim?
"
D.Fisher
50. Pedagogik jarayonning qonunyatlari nima?
!
.Hozirgi ta'limning ilmiylik qonuniyatlari, o‘quvchilar imkoniyatlarini va yoki
xususiyatlarini hisobga olish, ko‘rgazmalilik, ta'limda muntazamlilik, davomiylik,
o‘quvchilarning faolligi, ongliligi, ta'lim va tarbiyaning tarbiyaviy xarakteri va boshqa.
Imtihon
Pedagogika, Psixologiya
Talaba
XOJAMUROTOV AZIZBEK SHUXRAT O‘G‘LI
Guruh
KI(ATS)-108-19
Boshlandi
05.02.2022 22:07
Tugadi
05.02.2022 23:01
To'g'ri
26
Foiz
52.0
05/02/22, 23:01
Стр. 8 из 8

Download 58.84 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling