Pedagogika. Psixologiya


Download 29.1 Kb.
Sana20.01.2020
Hajmi29.1 Kb.

PEDAGOGIKA.PSIXOLOGIYA” FANIDAN YAKUNIY NAZORAT VARIANTLARI

1-VARIANT

 1. Pedagogika fani nimani o’rganadi, uning vazifalari nimalardan iborat?

 2. Dasturlashtirilgan ta’limga izoh bering.

 3. “Motiv” va “motivastiya” tushunchalari qanday ma’noga ega?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov2-VARIANT


 1. Darsning samaradorligi qanday omillarga bog’liq?

 2. Boshqarish tamoyillari va boshqarish qonuniyatlariga izoh bering.

 3. Psixologiya so’zining ma’nosi va psixologiya fanining predmeti nima?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov3-VARIANT

 1. Psixikaning namoyon bo’lish shakllari qanday ko’rinishga ega?

 2. Muloqotga ehtiyoj qanday sabablarga asosan yuzaga keladi?

 3. Ta’limning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

4-VARIANT

 1. O’qituvchi shaxsiga qo’yiladigan pedagogik talablarni izohlang?

 2. Ta’lim va tarbiyaning birligi deganda nimani tushunasiz?

 3. Psixologik holatlar qanday ko’rinishga ega?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

5-VARIANT

 1. Psixologiyaning qanday tarmoqlari mavjud?

 2. Motivlarning qanday turlari mavjud?

 3. Ta’lim va tarbiyaning birligi deganda nimani tushunasiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

6-VARIANT

 1. Sharq pedagogikasi namoyondalaridan kimlarni bilasiz?

 2. «Pedagogik texnologiya» nazariyasininig shakllanish bosqichlarini ayting

 3. Psixologik ta’sir vositalari qanday?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov7-VARIANT

 1. Psixik jarayonlar deb nimaga aytiladi?

 2. Pedagogikaning metadologik asosini nimalar tashkil etadi?

 3. Didaktikaning asosiy tushunchalarini sanab bering?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov8-VARIANT

 1. Pedagogika fanining tarkibiy tuzilishi haqida tushuncha bering?

 2. Psixologiyaning qanday tarmoqlari mavjud?

 3. Pedagogik texnologiyalarini o’quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi nimada deb o’ylaysiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

9-VARIANT

 1. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini tushuntiring

 2. Inson faolligining turlari?

 3. Noan’anaviy pedagogik texnologiyani tushuntiring

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov10-VARIANT

 1. An’anaviy pedagogik texnologiyani tushuntiring

 2. Mustaqil O’zbekistonda ta’limni isloh qilishning qanday asosiy yo’nalishlarini bilasiz?

 3. Liderlik va superliderlik haqida nimalarni bilasiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

11-VARIANT

 1. Rahbarlik sifatlarini ayting

 2. «Pedagogik texnologiya» nazariyasininig shakllanish bosqichlarini ayting

 3. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini tushuntiring?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov12-VARIANT

 1. Pedagogik faoliyat, mahorat va qobiliyat haqida ma’lumot bering?

 2. Muloqot qanday amalga oshiriladi?

 3. SHaxsning individual xususiyatlari nima?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

13-VARIANT

 1. Psixologiya qaysi fanlar bilan o’zaro bog’liq?

 2. Ta’limning qanday xususiyatlarini bilasiz?

 3. Pedagogikaning аsosiy ilmiy-tadqiqot metodlarini tushuntiring?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov14-VARIANT

 1. Ta’lim va tarbiya tamoyillarini aytib bering

 2. Psixologiya fani o’rganadigan jarayonlar

 3. Malaka va ko’nikmalar qanday hosil bo’ladi?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov15-VARIANT

 1. Boshqaruv muloqotini aytib bering

 2. «Pedagogik texnologiya» nazariyasininig shakllanish bosqichlarini ayting

 3. Ta’lim va tarbiya tamoyillarini izohlang.

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

16-VARIANT

 1. Ta’lim-tarbiya metodlarini izohlab bering

 2. Pedagogikaning аsosiy ilmiy-tadqiqot metodlarini tushuntiring

 3. Psixologiya fani o’rganadigan jarayonlar?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov17-VARIANT

 1. Pedagogika fani nimani o’rganadi, uning vazifalari nimalardan iborat?

 2. Dasturlashtirilgan ta’limga izoh bering.

 3. “Motiv” va “motivastiya” tushunchalari qanday ma’noga ega?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov18-VARIANT

 1. An’anaviy pedagogik texnologiyani tushuntiring

 2. Mustaqil O’zbekistonda ta’limni isloh qilishning qanday asosiy yo’nalishlarini bilasiz?

 3. Liderlik va superliderlik haqida nimalarni bilasiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

19-VARIANT

 1. Psixologiya qaysi fanlar bilan o’zaro bog’liq?

 2. Ta’limning qanday xususiyatlarini bilasiz?

 3. Pedagogikaning аsosiy ilmiy-tadqiqot metodlarini tushuntiring?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

20-VARIANT

 1. Boshqaruv muloqotini aytib bering

 2. «Pedagogik texnologiya» nazariyasininig shakllanish bosqichlarini ayting

 3. Ta’lim va tarbiya tamoyillarini izohlang.

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

21-VARIANT

 1. Ta’lim va tarbiya tamoyillarini aytib bering

 2. Psixologiya fani o’rganadigan jarayonlar

 3. Malaka va ko’nikmalar qanday hosil bo’ladi?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

22-VARIANT

 1. Pedagogik faoliyat, mahorat va qobiliyat haqida ma’lumot bering?

 2. Muloqot qanday amalga oshiriladi?

 3. SHaxsning individual xususiyatlari nima?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

23-VARIANT

 1. Psixologiyaning qanday tarmoqlari mavjud?

 2. Motivlarning qanday turlari mavjud?

 3. Ta’lim va tarbiyaning birligi deganda nimani tushunasiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov24-VARIANT

 1. Pedagogikaning asosiy kategoriyalarini tushuntiring

 2. Inson faolligining turlari?

 3. Noan’anaviy pedagogik texnologiyani tushuntiring

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov25-VARIANT

 1. Darsning samaradorligi qanday omillarga bog’liq?

 2. Boshqarish tamoyillari va boshqarish qonuniyatlariga izoh bering.

 3. Psixologiya so’zining ma’nosi va psixologiya fanining predmeti nima?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

26-VARIANT

 1. An’anaviy pedagogik texnologiyani tushuntiring

 2. Mustaqil O’zbekistonda ta’limni isloh qilishning qanday asosiy yo’nalishlarini bilasiz?

 3. Liderlik va superliderlik haqida nimalarni bilasiz?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

27-VARIANT

 1. Ta’lim va tarbiya tamoyillarini aytib bering

 2. Psixologiya fani o’rganadigan jarayonlar

 3. Malaka va ko’nikmalar qanday hosil bo’ladi?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

28-VARIANT

 1. Psixik jarayonlar deb nimaga aytiladi?

 2. Pedagogikaning metadologik asosini nimalar tashkil etadi?

 3. Didaktikaning asosiy tushunchalarini sanab bering?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

29-VARIANT

 1. Psixikaning namoyon bo’lish shakllari qanday ko’rinishga ega?

 2. Muloqotga ehtiyoj qanday sabablarga asosan yuzaga keladi?

 3. Ta’limning maqsadi va vazifalari nimalardan iborat?

Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov

30-VARIANT

 1. Pedagogika fanining tarkibiy tuzilishi haqida tushuncha bering?

 2. Psixologiyaning qanday tarmoqlari mavjud?

 3. Pedagogik texnologiyalarini o’quv jarayoniga joriy etishning dolzarbligi nimada deb o’ylaysiz?


Kasbiy ta’lim” kafedrasi mudiri _____________ dots.SH.Allayarov
Download 29.1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling