Pediatriyada hamshiralik ishi


Download 1.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet34/34
Sana15.12.2019
Hajmi1.48 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
4.4. Chaqaloqlardagi o‘tkinchi (tranzitor) yoki fiziologik holatlar .............. 59
4.5. Chaqaloqda o‘tkaziladigan emlashlar ....................................................... 62
4.6. Chaqaloqlarga javob berish ....................................................................... 63
4.7. Chaqaloqlarni uy sharoitida parvarish qilish .......................................... 63
4.8. Chala tug‘ilgan chaqaloq, sabablari, belgilari,
parvarish  qilish  xususiyatlari ................................................................ 64
4.9. Chala tug‘ilgan chaqaloqni ovqatlantirish ................................................ 68
4.10. Chala tug‘ilgan chaqaloqlarda fiziologik holatlarning
kechish  xususiyatlari ..............................................................................70
4.11. Chala tug‘ilgan chaqaloqning keyingi rivojlanishi ................................. 70
5. Bolalarni ovqatlantirish ............................................................................. 71
5.1. Tabiiy ovqatlantirish, afzalliklari, ona sutining xususiyatlari ................ 72
5.2. Aralash ovqatlantirish, sabablari va qoidalari ......................................... 75
5.3. Sun’iy ovqatlantirish, o‘tishga sabablar, qoidalari ................................. 77
5.4. Qo‘shimcha ovqatlar, kiritish qoidalari, muddatlari va turlari.............. 78
5.5. Bir yoshdan katta bolalarni ovqatlantirish .............................................. 79

308
6. Chaqaloqlik davri kasalliklari .............................................................80
6.1. Pediatriyada chaqaloqlar patologiyasining muammolari va
bolalar  o‘limidagi  o‘rni ......................................................................... 80
6.2. Chaqaloqlik davri kasalliklarining asosiy sabablari va turlari................... 81
6.3. Chaqaloqlar asfiksiyasi ........................................................................... 82
6.4. Tug‘uruq jarohatlari ................................................................................. 86
6.5. Chaqaloqlarning gemolitik kasalligi ......................................................... 90
6.6. Chaqaloqlarda kindik va teri kasalliklari .................................................... 94
6.7. Chaqaloqlar sepsisi ............................................................................... 102
7. Bemor bolalarni tekshirish usullari .......................................................... 105
8. Go‘daklik davri kasalliklari ....................................................................... 106
8.1. Bolalarda raxit ......................................................................................... 106
8.2. Spazmofiliya .......................................................................................... 112
8.3. Ekssudativ diatez .................................................................................. 116
9. Nafas a’zolari kasalliklari ......................................................................... 120
9.1. O‘tkir rinofaringit ................................................................................. 121
9.2. Surunkali tonzillit .................................................................................. 123
9.3. Stenozlovchi o‘tkir laringotraxeobronxit ............................................. 125
9.5. Pnevmoniyalar ....................................................................................... 126
9.6. Bronxial astma ....................................................................................... 131
10. Yurak-tomir tizimi kasalliklari ................................................................ 135
10.1. Yurakning tug‘ma nuqsonlari ............................................................... 135
10.2. Revmatizm ........................................................................................... 138
11. Hazm a’zolari kasalliklari ...................................................................... 142
11.1. Stomatit ................................................................................................ 142
11.2. Og‘iz oqarishi ...................................................................................... 144
11.3. Emadigan bolalarda ovqatlanish va hazm jarayonining buzilishi ......... 146
11.4. Dispepsiyalar ........................................................................................ 146
11.5. Pilorospazm ......................................................................................... 151
11.6. Pilorostenoz ......................................................................................... 152
11.7. Distrofiyalar .......................................................................................... 153
11.8. Gelmintozlar ........................................................................................ 159
12. Buyrak va siydik chiqarish a’zolari kasalliklari ...................................... 165
12.1. Diffuz glomerulonefrit ......................................................................... 166
12.2. Piyelonefrit ........................................................................................... 171
12.3. Sistit...................................................................................................... 174
13. Qon va qon yaratish a’zolari kasalliklari .............................................. 175
13.1. Anemiya ................................................................................................ 175
13.2. Gemorragik diatezlar ........................................................................... 179
13.3. Leykozlar .............................................................................................. 186
14. Ichki sekretsiya bezlari kasalliklari ........................................................ 187
14.1. Bolalarda qandli diabet ......................................................................... 187
14.2. Endemik buqoq .................................................................................... 192
15. Tayanch-harakat tizimi kasalliklari ........................................................ 194
15.1. Tug‘ma son chiqishi ............................................................................. 194
15.2. Sinishlar ................................................................................................ 195
16. Bolalarda o‘sma kasalliklari .................................................................. 196
16.1. Leykemiya ............................................................................................ 196
16.2. Bosh miya o‘smasi ............................................................................... 196
16.3. Neyroblastoma ..................................................................................... 197

309
17. Bolalardagi tug‘ma nuqsonlar........................................................ 198
17.1. Bosh miya nuqsoni ............................................................................... 199
17.2. Bolalarda lab va qattiq tanglay yorig‘i ................................................... 200
17.3. Qizilo‘ngach atreziyasi ........................................................................ 201
18. Irsiy va nasldan naslga o‘tuvchi kasalliklar .......................................... 202
18.1. Klaynfelter sindromi ........................................................................... 202
18.2. Shershevskiy-Terner sindromi ........................................................... 203
18.3. Daun sindromi ..................................................................................... 203
18.4. Moddalar almashinuvining nasliy buzilishlari ................................... 204
II. AMALIY QISM
1. Teri, teriosti yog‘ qatlami, shilliq pardalar, suyaklar va mushaklar
holatini baholash va parvarish qilishga doir amaliy ko‘nikmalar ................. 206
1.1. Bolaning terisini baholash ..................................................................... 206
1.2. Teriosti yog‘ qatlamini baholash ........................................................... 207
1.3. Shilliq pardalarni baholash .................................................................... 207
1.4. Suyak tizimini baholash ......................................................................... 208
1.5. Mushak tizimini baholash ...................................................................... 210
1.6. Teri va shilliq pardalarni parvarish qilish ............................................. 210
1.7. Ko‘zlarni parvarish qilish va yuvish ...................................................... 212
1.8. Burunni parvarish qilish ....................................................................... 212
1.9. Quloqlarni parvarish qilish ................................................................... 213
2. Chaqaloqlik davrida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar ............................ 214
2.1. Yuqori nafas yo‘llaridan shilimshiqlarni so‘rib olish ........................... 214
2.2. Kindik yarasini parvarish qilish ............................................................ 214
2.3. Chala tug‘ilgan chaqaloqlarni isitish ...................................................... 214
2.4. Kuvezlar va ulardan foydalanish ........................................................... 216
2.5. Kalla ichi jarohatlanishida bolalarni parvarish qilish ............................. 216
3. Antropometrik o‘lchovlarni o‘tkazishga doir amaliy ko‘nikmalar .......... 217
3.1. Bolaning bo‘yini o‘lchash ...................................................................... 217
3.2. Tana og‘irligini o‘lchash ......................................................................... 218
3.3. Ko‘krak aylanasini o‘lchash ................................................................... 219
3.4. Bosh aylanasini o‘lchash ....................................................................... 219
3.5. O‘pkaning tiriklik sig‘imini aniqlash ..................................................... 219
3.6. Mushak kuchini o‘lchash ....................................................................... 220
4. Bolalarni ovqatlantirishga oid amaliy ko‘nikmalar ............................. 220
4.1. Zond orqali ovqatlantirish qoidasi va texnikasi .................................... 220
4.2. Qoshiqcha bilan ovqatlantirish ............................................................... 221
4.3. Chaqaloqni shishachadan ovqatlantirish .............................................. 222
4.4. Shisha idishlarni tozalash ....................................................................... 223
4.5. Chaqaloqlarni tomizg‘ich (piðetka) bilan ovqatlantirish .................... 223
4.6. Emizikli bolalarga bir martalik va sutkalik sut miqdorini hisoblash ...... 223
4.7. Ovqatni isitish ....................................................................................... 224
4.8. Nazorat o‘lchash texnikasi .................................................................... 224
4.9. Bola ovqatlarini tayyorlash usullari ....................................................... 224
5. Bolalarni chiniqtirishga doir amaliy ko‘nikmalar .................................... 226
5.1. Chiniqtirish va uning asosiy qoidalari .................................................. 226
5.2. Bolalarni havo bilan chiniqtirish .......................................................... 227
5.3. Bolalarni suv bilan chiniqtirish ............................................................ 227
5.4. Bolalarni quyosh nuri bilan chiniqtirish .............................................. 228

310
6. Dori vositalarini qo‘llashga doir amaliy ko‘nikmalar .............................. 229
6.1. Dori vositalarini yozib berish, dorixonadan qabul qilib
olish va saqlash ......................................................................................... 229
6.2. Dorilarni tarqatish ................................................................................. 229
6.3. Dorilarni tashqi usulda qo‘llash ............................................................. 230
6.4. Ko‘zlarga dori tomizish ......................................................................... 231
6.5. Ko‘zlarga malham surtish ....................................................................... 231
6.6. Quloqlarga dori tomizish ....................................................................... 232
6.7. Burunga dori tomizish ........................................................................... 232
6.8. Ingalatsiya usulida dorilarni qo‘llash ...................................................... 233
6.9. Teri orasiga inyeksiya qilish texnikasi .................................................... 233
6.10. Teri ostiga inyeksiya qilish texnikasi .................................................... 235
6.11. Mushak orasiga inyeksiya qilish texnikasi ............................................. 236
6.12. Antibiotiklarni eritish va dozalash ....................................................... 238
6.13. Vena ichiga inyeksiya qilish texnikasi .................................................... 239
6.14. Tomchilab dori yuborish tizimini yig‘ish va tayyorlash tartibi .......... 240
6.15. Qon chiqarish yoki turli tekshiruvlar uchun venadan
qon  olish  texnikasi .................................................................................. 241
7. Nafas a’zolari patologiyasida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar .............. 242
7.1. Tana haroratini o‘lchash ........................................................................ 242
7.2. Nafas sonlarini sanash ........................................................................... 245
7.3. Namlangan kislorod berish ................................................................... 245
7.4. Tomoqdan va burundan tekshirish uchun surtma olish ........................ 246
7.5. Balg‘amni turli tekshiruvlarga yig‘ish .................................................... 248
7.6. Xantal (gorchichnik) qo‘yish texnikasi ................................................ 250
7.7. Oyoqlarga isituvchi vannalar qilish ....................................................... 250
7.8. Quloqqa isituvchi kompress qo‘yish texnikasi ...................................... 251
7.9. Laringospazm va soxta bo‘g‘mada shoshilinch yordam ko‘rsatish ......... 251
7.10. Bronxial astma xurujida shoshilinch yordam ko‘rsatish ...................... 252
7.11. Plevral punksiyada qatnashish .............................................................. 253
8. Yurak-tomir tizimi patologiyasida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar ....... 254
8.1. Bolalarda pulsni aniqlash........................................................................ 254
8.2. Arterial bosimni o‘lchash ...................................................................... 254
8.3. Hushdan ketishda shoshilinch yordam ko‘rsatish ................................. 256
8.4. Kollapsda shoshilinch yordam ko‘rsatish .............................................. 256
8.5. Shok holatlarida shoshilinch yordam ko‘rsatish .................................... 257
9. Hazm a’zolari tizimi patologiyasida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar .... 259
9.1. Stomatitlarda og‘iz shilliq pardasiga ishlov berish texnikasi ................ 259
9.2. Og‘iz oqarishida og‘iz shilliq pardasiga ishlov berish texnikasi ........... 259
9.3. Oral regidratatsiya o‘tkazish................................................................... 260
9.4. Qusayotganda yordam ko‘rsatish ........................................................... 260
9.5. Me’dani yuvish texnikasi ...................................................................... 260
9.6. Najasni umumiy tahlilga yig‘ish ............................................................. 261
9.7. Yashirin qonni aniqlash uchun najas yig‘ish (Gregersen reaksiyasi) ... 262
9.8. Najasni gijja tuxumlarini aniqlash uchun yig‘ish .................................. 262
9.9. Qorin dam bo‘lgan (meteorizm)da yordam ko‘rsatish .......................... 263
9.10. Tozalovchi huqna qilish texnikasi ........................................................ 264
9.11. Sifonli huqna qilish texnikasi ............................................................... 265
9.12. Dorili huqnalar o‘tkazish texnikasi .................................................... 266
9.13. Abdominal punksiyada qatnashish ....................................................... 268

311
10. Buyrak va siydik ajratish a’zolari patologiyasida bajariladigan
amaliy  ko‘nikmalar ...................................................................................... 269
10.1. Siydikni umumiy tahlil uchun yig‘ish ................................................. 269
10.2. Sutkalik diurezni aniqlash .................................................................... 270
10.3. Suv balansini aniqlash ......................................................................... 270
10.4. Siydikni Addis-Kakovskiy bo‘yicha tekshirish uchun yig‘ish ............. 271
10.5. Siydikni Ambyurje bo‘yicha tekshirish uchun yig‘ish ......................... 272
10.6. Siydikni Nechiðorenko usuli bo‘yicha tekshirish uchun yig‘ish ........ 272
10.7. Siydikni Zimnitskiy bo‘yicha sinama uchun yig‘ish ............................. 273
10.8. Qovuqni katetrlash ............................................................................... 274
10.9. Buyrak sanchig‘ida shoshilinch yordam ko‘rsatish .............................. 275
11. Qon va qon yaratish a’zolari patologiyasida bajariladigan
amaliy  ko‘nikmalar ...................................................................................... 276
11.1. Muzli xaltachadan foydalanish ............................................................ 276
11.2. Burundan qon ketishida yordam ko‘rsatish ......................................... 277
11.3. Sternal punksiya o‘tkazishda qatnashish ............................................... 277
12. Endokrin bezlar patologiyasida bajariladigan amaliy ko‘nikmalar ......... 278
12.1. Siydikni qandga tekshirish uchun yig‘ish ............................................ 278
12.2. Insulin dozasini hisoblash va yuborish ................................................ 279
12.3. Giðerglikemik komada shoshilinch yordam ko‘rsatish ........................ 280
12.4. Giðoglikemik komada shoshilinch yordam ko‘rsatish ......................... 281
13. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda bajariladigan
amaliy  ko‘nikmalar ...................................................................................... 282
13.1. Mantu sinamasini o‘tkazish va baholash ............................................. 283
13.2. Profilaktik emlashlar va ularni o‘tkazish texnikasi .............................. 283
13.3. Turli zardoblarni yuborish................................................................... 286
13.4. Infeksiya o‘chog‘ida epidemiyaga qarshi choralar ................................ 286
13.5. Orqa miya punksiyasi............................................................................. 288
14. Kechiktirib bo‘lmaydigan shoshilinch holatlarda yordam ko‘rsatish .... 288
14.1. Klinik o‘lim yuz berganda shoshilinch yordam ................................... 289
14.2. Yurak birdaniga to‘xtab qolganda shoshilinch yordam ......................... 291
14.3. Talvasa sindromida shoshilinch yordam............................................... 291
14.4. Giðertermik sindromda shoshilinch yordam ....................................... 293
14.5. O‘tkir zaharlanishlarda shoshilinch yordam ....................................... 295
Ilovalar ........................................................................................................ 298
Foydalanilgan  adabiyotlar ............................................................................ 305

312
  QODIR  INOMOV,  MANZURA  G‘ANIYEVA
PEDIATRIYADA  HAMSHIRALIK  ISHI
Tibbiyot kollejlari uchun darslik
Òoshkent — «ILM ZIYO» — 2016
Muharrir  B. Xudoyorova
Badiiy  muharrir  D.  Hamidullayev
Texnik  muharrir  F.  Samadov
Ìusahhih M. Ibrohimova
Noshirlik litsenziyasi AI ¹ 275, 15.07.2015-yil.
2016-yil 17-oktabrda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90
1
/
16
.
«Òayms» harfida terilib, îfset usulida chop etildi. Bosma tabog‘i 19,5.
Nashr tabog‘i 18,0. 1195 nusxa. Buyurtma ¹ 132.
«ILM ZIYO» nashriyot uyi. Òoshkent, Navoiy ko‘chasi, 30-uy.
Shartnoma ¹ 30  — 2016.
«PAPER MAX» xususiy korxonasida chop etildi.
Òoshkent,  Navoiy  ko‘chasi,  30-uy.
INOMOV  Q.  va  boshq.  PEDIATRIYADA  HAM-
SHIRALIK ISHI. Tibbiyot kollejlari uchun darslik.
T.: «ILM ZIYO», 2016. — 312 b.
UO‘K: 616—053.2:614.253.52 (075.32)
KBK 57.3
ISBN 978-9943-16-399-7
I-58


Download 1.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling