Phadboshqako'


Download 180.25 Kb.
Pdf ko'rish
Sana03.03.2020
Hajmi180.25 Kb.

Ko'

phadl

ar

1.

Ko'

phadl

arni

ngbo'

l

i

ni

shi

Bi

rko'

phadboshqako'

phadgabo'

l

i

ni

shiuchun2-ko'

phadni

ngbarchai

l

di

zl

ari1-ko'

phadni

nghami

l

di

zibo'

l

i

shi

kerak.Masal

an

x

4

-1

ko'

phad

x-1

ko'

phadgabo'

l

i

nadi

,chunkix=1sonii

kkal

ako'

phadni

nghami

l

di

zi

.

1-mi

sol

x

3

-ax+1ko'

phadx-2ko'

phadgabo'

l

i

nsaanitopi

ng?

Demak2-ko'

phadni

ngi

l

di

zi2busonni1-ko'

phaddagixnio'

rni

gaqo'

ysakko'

phadni

ngqi

ymatinol

gateng

bo'

l

i

shikerak:

2

3

-2a+1=0,bundana=3.

5

Javob:a=3.

5

2.

Ko'

phadniko'

phadgabo'

l

gandagiqol

di

qnitopi

sh

Ko'

phadniko'

phadgabo'

l

gandahamxuddisonl

ardabo'

l

ganikabiqol

di

qqol

i

shimumki

n.Xo'

shbuqol

di

qni

qandaytopami

z?Mensi

zl

argaqol

di

qnitopi

shusul

l

ari

danbi

ri

nio'

rgatmoqchi

man.

Masal

anqandaydi

rP(x)ko'

phadniQ(x)ko'

phadgabo'

l

gandaD(x)bo'

l

i

nmavarqol

di

qkel

i

bchi

qsi

n.

UndaP(x)=Q(x)*D(x)+rdebyozi

shi

mi

zmumki

n.Bi

zqol

di

qnitopi

shuchunxnio'

rni

gashundayydeganson

qo'

yi

shi

mi

zkerakkibundaP(y)=rbo'

l

si

n.Hozi

rgii

fodaniavval

gii

fogabi

l

ansol

i

shti

rsakQ(y)*D(y)nol

gateng

bo'

l

i

shikerak,bundanysonishui

fodaninol

iekanl

i

gikel

i

bchi

qadi

.Leki

nbi

zgaD(x)ko'

phadberi

l

magani

uchunysoni

niQ(x)ko'

phadninol

idebqabulqi

l

ami

z.

2-mi

sol

x

100

-x+1nix-1gabo'

l

gandagiqol

di

qnitopi

ng?

Demakbi

zdabuyerdaQ(x)=x-1gatengQ(x)nol

gatengbo'

l

ganiuchunx=1gatengbo'

l

i

shikerak.Demakxni

o'

rni

ga1niqo'

ysakr=1-1+1=1gateng.

Javob:qol

di

q1gateng.

3-mi

sol

x

5

+xnix

2

+1gabo'

l

gandagiqol

di

qnitopi

ng?

Buni

nguchunyanaQ(x)ko'

phadninol

gatengl

aymi

z,bundanx

2

=-1shundanfoydal

anami

z.

Ya'

niberi

l

ganko'

phadshakl

i

nio'

zgarti

ri

byozi

b

x

2

*x

2

*x+1desakr=(-1)*(-1)*x+1=x+1

Javob:qol

di

qx+1gateng.

Maqol

amual

l

i

fi:

TOHIRBEKIBRAGIMOV @ol

i

y_matemati

k

@maths_uz_1kanal

iuchunmaxsusravi

shdatayyorl

andi

.

Download 180.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling