Power pointda matnlarga, rasmlarga animatsiya o’rnatish uchun qaysi buyruq ishlatiladi?


Download 67.47 Kb.
Sana03.10.2022
Hajmi67.47 Kb.
#829972
Bog'liq
akt
макро (копия)

Power pointda matnlarga, rasmlarga animatsiya o’rnatish uchun qaysi buyruq ishlatiladi?


{Настройка анимации
Эффект анимации
Рисунок
Символ}

Qaysi tugmacha katakka ma’lumotlarni tahrirlash imkonini beradi?


{F2;
F6;
Shift+F12;
Shift+F11.}

Quyidagi fayllardan qaysi biri eng katta axborot hajmiga ega?


{1 minutlik videoklip;
1 betlik matn;
100 x 100 lik oq-qora rasm;
1 minutlik audioklip}

Quyidagi qaysi tizimlar ma’lumotlar bazasini yaratish va boshqarish uchun mo‘ljallangan?


{1, 3, 8, 9, 10, 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2, 3, 4, 6
4, 5, 6, 7}

Quyidagilardan qaysi birlari kompyuterning tashqi qurilmalari tarkibiga kiradi?


{Printer;
Arifmetik mantiqiy qurilma;
Markaziy protsessor;
Vinchester}

Ushbu belgi yordamida biz yumshoq disketalardagi ma‘lumotlarni ko’rishimiz va ularni o’qishimiz mumkin. Bu qaysi obyekt?


{Диск 3,5(А:)
Локальний диск (С:)
DVD-RW дисковод(Е:)
Flesh disk(F:)}

Лист1 dagi B6:C9 maydon sonlaring eng kichik qiymatini Лист2 da hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ МИН (Лист1! B6:C9);
МИН(Лист1’B6:C9’);
МИН (Лист1! “B6:C9”);
МИН (Лист2! C6:C9); }

Лист2 dagi B3:D6 maydon sonlarining kо‘paytmasini Лист1 dagi С5 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ ПРОИЗВЕД(Лист2!B3:D6)
ПРОИЗВЕД(Лист1!C3”B3:D6”);
ПРОИЗВЕД(Лист2!’B3:D6’);
ПРОИЗВЕД(Лист1!B3:D6) }

Лист2 dagi С2:D7 maydon sonlarining eng katta qiymatini Лист1 dagi D8 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ МАКС(Лист2! С2:D7);
МАКС(Лист1! С2:D7);
МАКС(Лист1! ‘С2:D7’);
МАКС(Лист2! ‘С2:D7’);}

Хаb(hub) nimа?


{Ko’p mаnzilli qurilmа bo’lib, tаrmоq kаbеllаrini ulаsh uchun ishlаtilаdi
Хоtirаdаgi mа’lumоtlаr аlmаshuvini tа’minlаydi.
Kоmpyutеr ekrаnidаgi tаsvirni kаttа ekrаngа o’tkаzаdi
Kоmpyutеrning bоshqа kоmpyutеrlаr bilаn tеlеfоn tаrmоg’i оrqаli ахbоrоt аlmаshinuv qurilmаsi}

EHM ni yaratishga asos solgan olim -


{Charlz Bеybidj
Fon Nеyman
Djon Bul
Tyuring}

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlash-tirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to‘g‘risidagi» farmoni qachon qabul qilingan?


{2002 yil 30 mayda
2002 yil 7 aprelda
2001 yil 23 mayda
2004 yil 29 aprelda}

($B$1+C1)*$A1 formuladan bir katak pastga nusxa olinganda uning kо‘rinishi quyidagicha bо‘ladi?


{ ($B$1+C2)*$A2
($B$1+C2)*$A1
($B$1+C1)*$A2
($B$1+C3)*$A2}

Agar A5 katakda 8, V5 katakda Корень(A5^2-15) formula bо‘lsa, V5 katakda quyidagi natija hosil bо‘ladi?


{7
8
49
-49}

diskda joylashgan fayl yoki dasturgacha yo’llanma.


{Yorliq
Мои документы
Papka
Pusk menyusi}

A1 katakda Axborot, B1 katakda texnologiyalari, C1 katakda fani yozilgan bо‘lsa, A2 katakda Axborot texnologiyalari fani yozuvi qaysi javobda tо‘g‘ri kо‘rsatilgan.


{ A1&" "&B1&" "&C1.
"A1 "&B1&" "&C1;
"A1&" "&B1&" "&C1"
/A1&" "&B1&" "&C1;}

A1 katakka qanday qilib tez о‘tish mumkin?


{Ctrl+Home
Ctrl+←
Alt+ Home
Shift+ Home}

A1 yacheyka kiritilgan ifoda, boshqa ixtiyoriy yacheykalarga yozilishini ta’minlash qaysi javobda tо‘g‘ri keltirilgan?


{To’g’ri javob yo’q
A1…AIV
B1
A1}

A1:A3 maydonda mos ravishda (1,2,3) sonlar, B1:B3 maydonda mos ravishda (-1,-2,-3) sonlar joylashgan. U holda СУММПРОИЗВ(A1:A3;B1:B3) formulaning qiymati nimaga teng?


{-14
4
9
16}

A5 katakda «3» soni, B5 katakda «5» soni. C5 katakda qaysi son hosil bо‘ladi, agar unda A5*B5-B5/5 ifoda bо‘lsa?


{14;
2;
5;
7;}

Agar A1 katakda СУММ(2:2) formulasi yozilgan bо‘lsa, natijada:


{4;
0;
-4;
2;}

Agar A1 katakda 10, B1 katakda 5 bо‘lsa, u holda C1 katakdagi A1*COS(0)+B1 formulaning qiymati nimaga teng?


{15;
10;
5;
2;}

Agar A1 katakda -2 bо‘lsa, B1 katakdagi ЕСЛИ(и(-3
{4;
9;
16;
-14;}

Birinchi avlod mashinalari nimaga asoslanib yaratilgan?


{Elektron vakuumli lampalarga;
Tranzistorlarga;
Relega;
Tishli g‘ildiraklarga}

Birinchi EHMlar qachon yaratilgan?


{ XX asrning 40 yillarida;
XX asrning 60 yillarida;
XX asrning 70 yillarida;
XX asrning 80 yillarida; }

«Plotter» qanday qurilma?


{ Chiqarish qurilmasi;
Axborotlarni skanerlash qurilmasi;
Grafik axborotlarni о‘qish qurilmasi;
Kiritish qurilmasi;}

…… dasturi ……operatsion tizimi doirasida ishlaydi.


{Power Point, Windows
Word, Lexicon
PowerPoint, MS DOS
Word, MS DOS}

…………..bu grafik dasturlar paketi bo’lib, elektron slaydlarni tayyorlash, ular bilan tanishishni uyushtirish va slaydfilmlarni namoyish etishga tayyorlaydi.


{Power point
Prezentatsiya
Slayd
Animatsiya}

Aktiv katakka eslatma kiritish uchun quyidagi buyruqdan foydalaniladi:


{Вставка, примечания.
Вид, колонтитули, примечания;
Сервис, примечания;
Вид, примечания; }

Antivirus dasturlarini ko‘rsating?


{drweb, nod32, Kaspersky
arj, rar, pkzip, pkunzip
winrar, winzip, winarj
pak, lha}
Asboblar panelidagi «Мастер диаграмм» nimaga mо‘ljallangan?
{Diagrammalar yasashga;
Kartinkalar qо‘yishga;
Hisob-kitob qilishga;
Rasmlar chizishga;}

Asosiy elektrosxema bo’lib unga protsessor, tezkor va kesh xotira mikrosxemalari, kontroller va adabter elektrosxemalari urnatiladi, kattik disk va disk yurituvchilari ulanadi. Bu qaysi qurilma?


{Asosiy (ona) plata (mother board)
Tezkor xotira mikrosxemalari
Kesh xotira mikrosxemalari
Miroprotsessor}

Axborot qanday sifatlarga ega bo‘lishi kerak?


{ishonchli, qimmatli va to‘liq
uzluksiz va uzlukli
ishonchli, qimmatli va uzlukli
ishonchli, qimmatli va uzluksiz}

Bu maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizda joylashgan disklar, papkalar va ular ichidagi fayllarni ko’rish va ular bilan ishlash (har xil amallar bajarish) imkoniyat yaratadi. Bu qaysi obekt?


{Мой компьютер
Мои документы
Сетевое окружение
Pusk menyusi}

Bu egiluvchan va kompakt disklardagi ma‘lumotlarni ukish va ularga saqlash ishlarni bajaradigan qismi. Bu qaysi qurilma?


{Disk yurituvchilari
Elektr ta‘minlovchi blok
Monitor
Klaviatura}

Bu maxsus papka yordamida sizning kompyuteringizga tarmoqga ulangan kompyuterlardagi fayl, papka va disklar bilan ishlash imkoniyat yaratadi. Bu qaysi obekt?


{Сетевое окружение
Мои документы
Корзина
Мой компьютер}

Bu maxsus papkada foydalanuvchi tomonidan ish jarayonida yaratilgan matn, rasm, jadval va boshqa fayllar saqlanadi. Bu qaysi obekt?


{Мои документы
Корзина
Мой компьютер
Papka}

Elektron pochta manzili to‘g‘ri yozilgan javobni tanlang?


{Qarmii@mail.ru
http//www.Qarmii.uz
http//www.rambler.ru
Qarmii.e-mail.ru}

Excel dasturida formula bajarilish natijasida #Знач xatoligi sodir bo‘lsa, bu xatolik turini aniqlang?


{argument sifatida sonning o‘rnida matn turibdi
nolga bo‘lish sodir bo‘lgan
yacheyka nomeri noto‘g‘ri ko‘rsatilgan
kvadrat ildiz ostida manfiy son hosil bo‘lgan}

Excel dasturida formula bajarilish natijasida #Ссылка xatoligi sodir bo‘lsa, bu xatolik turini aniqlang?


{yacheyka fdresi noto‘g‘ri ko‘rsatilgan
argument sifatida sonning o‘rnida matn turibdi
nolga bo‘lish sodir bo‘lgan
formulada ishlatilayotgan yacheykadagi ma’lumot o‘chirilgan}

Excel dasturida turli yacheykalardagi matnlarni birlashtirish uchun qaysi belgi ishlatiladi?


{&
$
#
%}

Excelda jadvalga qanday turdagi ma’lumotlar kiritiladi?


{matnli, sonli va formula
matnli, sonli
sonli va formula
faqat formula}

Excelda qaysi menyu buyrug‘i orqali formula satrini qо‘yish yoki olish mumkin?


{Вставка;
Сервис;
Данние;
Формат;}

Excelda qaysi menyu buyrug‘i orqali holat satrini qо‘yish mumkin?


{ Вид.
Данние;
Формат;
Вставка;}

Excelda to‘g‘ri yozilgan formulani ko‘rsating?


{ A1+5*B5
A1+4B5
A1+4*B5
A1+4B}

Excelda varaqni yashirish mumkinmi?


{Mumkin;
Mumkin emas;
Tо‘g‘ri javob yо‘q;
Balki о‘zgarishi mumkin;}

Excelda ячейка(katakcha) nima?


{jadval ustuni va satri kesishmasi
jadval ustuni
jadval satri
jadval ustunini nomi}

Faqat bosh harflarni kiritish kerak bo‘lganda qaysi tugmachani bosish kerak?


{Caps Look
Ctrl
Del
Alt}

Faqat multimedia dasturlari ko‘rsatilgan to‘g‘ri javobni ko‘rsating?


{Windows Media, Windows Movie Maker, Звукозапись
Windows Media, Windows Movie Maker, Nero Express
Windows Media, Adobe Photoshop, Windows Movie Maker, Звукозапись
Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT}

Faqat qobiq dasturlar turlari ko‘rsatilgan to‘g‘ri javobni ko‘rsating?


{Norton Commander, Ps Tools, Windows 3.1, Windows Commander
SP/M, MS-DOS, Windows 98, Windows 2000
Paint, Lexicon, MS-DOS, Ci
Pascal, Basic, Windows 97, Paint}

Ikkinchi avlod EHMlarining elektron bazasi nimadan iborat?


{ Tranzistorlardan;
Elektron lampalardan;
Integral mikrosxemadan;
Yarim о‘tkazgichlardan}

Internetga ulanish uchun talab qilinadigan texnik vositalar?


{Zamonaviy kompyuter, modem va aloqa kanali(telefon va h.k.)
Zamonaviy kompyuter va aloqa kanali(telefon va h.k.)
Zamonaviy kompyuter va modem
Zamonaviy kompyuter, printer va faks modem}

Intranet nima?


{kompyuterlarning WWW texnologiyasi asosida ma’lumotlarni o‘qishga mo‘ljallangan mahalliy tarmoq.
har xil maqsadlarda foydalanish mumkin bo‘lgan butun dunyo kompyuterlar global tarmog‘i.
operatsion tizimlar jamlanmasi
kompyuterdagi Internet Explorer nomli dastur.}

Intrаnеt nimа?


{Kоmpyutеrlаrning www tехnоlоgiyasi аsоsidа mа’lumоtlаrni o’qishgа mo’ljаllаngаn mаhаlliy tаrmоq.
Hаr хil mаqsаdlаrdа fоydаlаnish mumkin bo’lgаn butun dunyo kоmpyutеrlаr glоbаl tаrmоg’i.
Оpеrаtciоn tizimlаr jаmlаnmаsi
Kоmpyutеrdаgi internet explorer nоmli dаstur}

Intеrnеt nimа?


{Yagоnа stаndаrt аsоsidа fаоliyat ko’rsаtuvchi jаhоn glоbаl kоmpyutеr tаrmоg’i
Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Kоmpyutеrlаrning www tехnоlоgiyasi аsоsidа mа’lumоtlаrni o’qishgа mo’ljаllаngаn mаhаlliy tаrmоq.
Kоmpyutеrlаr o’rtаsidаgi o’zаrо munоsаbаtni аniqlаb bеrаdigаn qоidаlаr mаjmui}

Ishchi varoqni qanday qilib qayta nomlash mumkin?


{ Формат, Лист, переименоват;
Сервис, параметри;
Вставка, Лист;
Сервис, настройка;}

Ixtiyoriy belgilar ketma-ketligining xotirada biror nom bilan saqlanishi qanday nomlanadi?


{Fayl;
Katalog;
Papka;
Direktoriya;}

Jadval elementlari bilan ishlash muharrirlari to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?


{Super Calс 4, Microsoft Excel, Ms Access
MS-DOS, Windows 96, Windows 98, Windows 2000
Net Were, Windows NT, Unit, CP/M, TR DOS
Lexicon, Microsoft Word, Блокнот}

Joriy satrning boshiga qanday qilib tez о‘tish mumkin?


{ Ctrl+←;
Alt+ Home;
Ctrl+Home;
Shift+ Home;}

Katakdagi A10*7 formuladan bitta pastki katakka nusxa olinganda qanaqa kо‘rinishga о‘tadi?


{ A11*7;
A10*7;
A11*7;
Tо‘g‘ri javob yо‘q.}

Katakdagi 50 sonini % formatga о‘tkazilganda, uning kо‘rinishi quyidagicha bо‘ladi:


{ 5000%;
50%;
50;
500%;}

Katakdagi 50,50 sonini % formatga о‘tkazilganda, uning kо‘rinishi quyidagicha bо‘ladi:


{5050%.
50%;
500%;
5000%;}

Katakdagi ma’lumotni tahrirlashdan voz kechishni qaysi tugmacha amalga oshiradi?


{ Enter yoki Tab;
Alt;
Ctrl;
Shift;}

Kattaliklarning qaysi turi katakning chap tomoniga tekislanadi?


{ Matnlar;
Sonlar;
Funksiyalar;
Belgilar;}

Kattaliklarning qaysi turi odatda katakning о‘ng tomoniga tekislanadi?


{ Sonlar;
Matnlar;
Formulalar;
Funksiyalar; }

Keltirilgan amallarning qaysi biri taqdimotlarni saqlash uchun mo‘ljallanmagan


{Ctrl+F12 tugmalar birikmasi
Shift+F12 tugmalar birikmasi
Файл -> сохранить menyu amali
Файл -> сохранить как menyu amali}

Keltirilgan amallarning qaysi biri yordamida mavjud taqdimotni (prezentatsiya) yangi nom bilan saqlash mumkin


{Файл-Сохранить как…
Файл-Создать
Файл-Открыть
Файл-Свойства}

Klaviaturaning funksional tugmalari qaysi tugmalar hisoblanadi?


{F1 dan А12 gacha
Yo’nalishli yok ko’rsatkichli tugmalar
Yordamchi yoki tezkor tugmalar
Lotin va krill alifbo tugmalar}

Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «.pptx» kengaytmali faylga sichqoncha ko‘rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo‘ladi


{Microsoft Power Point dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft Word dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft Excel dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft Access dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi}

Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «.xls» kengaytmali faylga sichqoncha kо‘rsatkichi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bо‘ladi


{Microsoft Excel dasturi ishga tushadi va Excel oynasining ishchi soxasida fayl tarkibi ochiladi.
«.xls» kengaytmali fayllar ajraladi
Microsoft Excel dasturi ishga tushadi va Excel oynasining ishchi soxasidagi fayl bosmaga chiqadi
xech qanday ish bajarilmaydi.}

Kompyuter diskida yoki ixtiyoriy axborot tashuvchida joylashgan «name.doc» kengaytmali faylga sichqoncha chap tugmasi bilan ikki marta bosilsa qanday jarayon sodir bo‘ladi


{Microsoft word dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft excel dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft powerpoint dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi
Microsoft wordpad dasturi ishga tushiriladi va unga tanlangan hujjat yuklanadi}

Kompyuter ishini boshqarish, barcha hisob-kitoblar va buyruklarni bajarilishini ta‘minlaydi. U kichkina, turtburchak elektron sxema sekundiga bir necha yuz million amallarni bajaradi. Uning tezligi megagertslarda hisoblanadi va protsessor nomidan keyin yoziladi, masalan pentium 700. Bu qaysi qurilma?


{Miroprotsessor
Qattiq disk yoki vinchestr
Tezkor xotira mikrosxemalari
Kesh xotira mikrosxemalari}

Kompyuterlarda ishlatiladigan amaliy dasturlar qanday dasturlar?


{foydalanuvchiga aniq bir sohaga tegishli bo‘lgan zarur ishlarni bevosita bajarishga imkon beruvchidasturlar
kompyuterni boshqarish va tekshirish vazifalarini bajaruvchi dasturlar
kompyuter uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrir qilishni yengillashtiruvchi dasturlar
foydalanilayotgan ma’lumot nusxalarini hosil qiluvchi dasturlar}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida 1 yoki 0; ha yoki yo‘q; rost yoki yolg‘on kabi mantiqiy birliklar bilan ifodalanadigan maydon qanday nomlanadi?


{Mantiqiy maydon
Vaqt va sanani ifodalovchi maydon
Sonli maydon
Matnli maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida matn uzunligi 256 simvoldan uzun bo‘lgan maydonda faqat matnning qayerdaligini ifodalovchi ko‘rsatkich turadi. Bu holda har bir maydonda 65 535 simvol saqlanishi mumkin. Bu maydon qanday nomlanadi?


{MEMO maydoni
OLE maydoni
Pul birliklarida ifodalangan maydon
Mantiqiy maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida matnli ma’lumotlar toifasi qanday nomlanadi?


{Matnli maydon
Sonli maydon
Vaqt va sanani ifodalovchi maydon
Mantiqiy maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida maydonda turgan ifoda avtomatik ravishda hisoblanib o‘zgaradi. Bu maydon qanday nomlanadi?


{Hisobchi (schyotchik) maydoni
MEMO maydoni
OLE maydoni
Pul birliklarida ifodalangan maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida raqamlar pul birliklari bilan birgalikda ifodalanadigan maydon qanday nomlanadi?


{Pul birliklarida ifodalangan maydon
Mantiqiy maydon
Vaqt va sanani ifodalovchi maydon
Sonli maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida shakl, tasvir, rasm, musiqiy kliplar va video-yozuvlar shaklida ifodalanadigan maydon qanday nomlanadi?


{Ole maydoni
Pul ifodalangan maydon
Mantiqiy maydon
Vaqt va sanani ifodalovchi maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallarida sonli ma’lumotlar toifasi qanday nomlanadi?


{Sonli maydon
Matnli maydon
Vaqt va sanani ifodalovchi maydon
Mantiqiy maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallaridama’lumotlarni tashkil etishning oddiy birligi bo‘lib, ma’lumotning alohida, bo‘linmas birligiga etalikrekvizit mos keladi. Bu nima?


{Maydon
Yozuv
Matnli maydon
Sonli maydon}

Ma’lumotlar bazasi jadvallaridavaqt va sanani ifodalovchi maydon qanday nomlanadi?


{Vaqt va sanani ifodalovchi maydon
Sonli maydon
Matnli maydon
Mantiqiy maydon}

Ma’lumotlar bazasida mantiqiy bog‘langan rekvizitlarga mos keluvchi maydonlar yig‘indisidir. Bu nima?


{Yozuv
Maydon
Matnli maydon
Sonli maydon}

Ma’lumotlar bazasida maydon nima?


{ma’lumotlar bazasidagi jadval ustunlari
ma’lumotlar bazasidagi jadval satrlari
ma’lumotlar bazasidagi jadval yacheykasi
ma’lumotlar bazasidagi jadval}

Ma’lumotlar bazasida yozuv nima?


{ma’lumotlar bazasidagi jadval satrlari
ma’lumotlar bazasidagi jadval ustunlari
ma’lumotlar bazasidagi jadval yacheykasi
ma’lumotlar bazasidagi jadval}

Ma’lumotlar bazasini yaratish modellari qaysi qatorda tug’ri ko’rsatilgan?


{Ierarxik, tarmoqli, relyatsion
Maydonli, ierarxik, relyatsion
Yozuvli, turli, tarmoqli
Matnli, relyatsion, tarmoqli}

Ma’lumotlar bazasining modellarining qanday turlari mavjud?


{Iyerarxik(daraxtsimon), tarmoqli(to‘rli) va relyatsion modellar
Iyerarxik(daraxtsimon), tarmoqli(to‘rli) modellar
Tarmoqli(to‘rli) va relyatsion modellar
Rastrli, vektorli va frontal modellar}

Ma’lumotlarni chop etuvchi qurilma qaysi?


{Printer
Modem
Skaner
Kolonka}

Ma’lumotlarni kiritish qurilmasi nima uchun mо‘ljallangan?


{ Ma’lumotlarni foydalanuvchidan mashinaga jо‘natish uchun;
Ma’lumotlarni qayta ishlash uchun;
Ma’lumotlarni saqlash uchun;
Algoritmlarni qayta ishlashni amalga oshirish uchun}

Matn muharrirlari to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating?


{Lexicon, Microsoft Word, Блокнот
MS-DOS, Norton Commander, Windows 95, Windows 98
MS-DOS, Windows 96, Windows 98, Windows 2000, Net Were,
Windows NT, Unit, CP/M, TR DOS}

Matritsani matritsaga kо‘paytirish formulasi qanday nomlanadi?


{ МУМНОЖ;
УМНОЖ;
МОБР;
ПРОИЗВЕД;}

Maydon xarakteristikalari to‘liq ko‘rsatilgan javobni toping?


{maydon nomi, tipi va o‘lchami
maydon nomi va tipi
maydon tipi va o‘lchami
maydon nomi va o‘lchami}

Microsoft Word 2003 matn muharririda kiritilgan ma’lumotni diskka yozish tartibi to‘g‘ri keltirilgan qatorni tanlang?


{Меню/ Файл/ Сохранить как/ Fayl nomi/ Сохранить
Меню/ Правка/ Сохранить как/ Fayl nomi/ Сохранить
Меню/ Сохранить/ Файл номи/ Сохранить
[Ctrl]®[F1] tugmachalar majmuasi yordamida}

Microsoft Word dasturi yordamida yaratiladigan hujjatlar qanday nomlanadi


{Документ
Книга
Презентация
Лист}

Mijоz nimа?


{Sеrvеr rеsurslаridаn vа хizmаtidаn fоydаlаnuvchi kоmpyutеr yoki dаstur.
Kоmpyutеrlаr o’rtаsidаgi o’zаrо munоsаbаtni аniqlаb bеrаdigаn qоidаlаr mаjmui
Prоvаydеr turi
Intеrnеt хizmаtini ko’rsаtuvchi tаshkilоt}

Mintаqаviy tаrmоq nimа?


{Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
Birоr yuridik shахsgа tеgishli bo’lgаn tаrmоq.
Butun dunyodаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi}

Modem nima?


{telefon tarmog‘i orqali boshqa kompyuterlar bilan ma’lumotlar almashishni ta’minlaydi.
ma’lumotlarni kompyuterga kiritishni yengillashtiradi.
ma’lumotlarni qog‘ozga chiqarishni ta’minlaydi.
xotiradagi ma’lumotlar almashuvini ta’minlaydi.}

Modemning qanday turlarini bilasiz?


{ichki va tashqi
faqat ichki
faqat tashqi
yumshoq va qattiq}

MS Access dаsturidа jаdvаllаr nеchа usul bilаn yarаtilаdi.


{3
4
2
5}

MS Access tаrkibigа kirgаn оb’еktlаr?


{jаdvаllаr, fоrmаlаr, so’rоvlаr (zаprоsi), hisоbоtlаr (оtchеti), mаkrоslаr, mоdullаr;
Tаblitcаlаr, fоrmаlаr, fоrmulаlаr, hisоbоtlаr;
Funktciyalаr, gipеrmаtn, diаgrаmmаlаr, kitоblаr;
Prеzеntаtciyalаr (tаqdimоt), fоrmаlаr, hisоbоtlаr, vаrаqlаr}

Keltirilgan qaysi MBBT tekin GNU litsenziyasi bilan tarqatiladi


{MySQL
ORACLE
SQL
PHP }

Kо‘p foydalanuvchili MBBTda ishlashnin gmurakkabligi nimada


{Loyihalashning, ekspluatasiyaning murakkabligi
ekspluatasiyaning murakkabligi
Loyihalashning murakkabligi
Loyihalashning, ekspluatasiya va generatsiyaning murakkabligi }

Kо‘pchilik foydalanuvchilar tomonidan MBni yaratish, tо‘ldirish va birgalikda foydalanish uchun mо‘ljallangan dasturiy vositalar majmuasi nima deyiladi


{MBBT
MB
SQL
My SQL }

Qaysi korxona relyatsion MBB Tyaratish bozorida yetakchi xisoblanadi


{ORACLE
UNION
INTERSECT
SELECT }

Qaysi korxona relyatsion MBBT yaratish bilan shug‘ullanmaydi


{GOOGLE
ORACLE
MICROSOFT
My SQL }

Quyidagi fikrlardan qaysi bir xalqasimon bog‘lanishga xos?


{Kompyuterlar yopiq chiziq bo‘yicha bog‘langan bo‘ladi. Tarmoqning kirish qismi chiqish qismi bilan ulangan bo‘ladi. Axborot xalqa bo‘yicha kompyuterdan kompyuterga o‘tadi
Ma’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina bo‘yicha har ikki tomonga uzatiladi
Markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘ladi
Kompyuterlar bir-biriga kommunikatsiya tarmoqlari orqali ulangan bo‘lsa}

Quyidagi fikrlardan qaysi biri shinali bog’lanishga xos?


{Ma’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina buyicha xar ikki tomonga uzatiladi
Kompyuterlar yopik chizik buyicha boglangan buladi. Tarmokning kirish kismi chikish kismi bilan ulangan buladi. Axborot xalka buyicha kompyuterdan kompyuterga utadi
Markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘ladi
Kompyuterlar bir-biriga kommunikatsiya tarmoqlari orqali ulangan bo‘lsa}

Quyidagi fikrlardan qaysi biri yulduzsimon bog’lanishga xos?


{Markaziy kompyuter mavjud bo‘lib, unga qolgan barcha kompyuterlar bog‘langan bo‘ladi
Kompyuterlar yopik chiziq bo‘yicha bog‘langan bo‘ladi. Tarmoqning kirish qismi chiqish qismi bilan ulangan bo‘ladi. Axborot xalqa bo‘yicha kompyuterdan kompyuterga o‘tadi
Ma’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina bo‘yicha har ikki tomonga uzatiladi
Kompyuterlar bir-biriga kommunikatsiya tarmoqlari orqali ulangan bo‘lsa}

Quyidаgi А1, V18, АW12, bu:


{Yachеykаlаrning аdrеslаri
Fоrmulаlаr
Funktciyalаr
Оpеrаtciyalаr}

SVGA (Super Video Glofic Adapter katta video grafik adapter) sо‘zi kompyuterning qaysi qurilmasiga taalluqli?


{ Monitorga;
Klaviaturaga;
Sichqonchaga;
Printerga; }

Teskari matritsani topish funksiyasi qanday nomlanadi?


{МОБР;
МУМНОЖ;
МУМНОЖ;
ПРОИЗВЕД;}

U brauzer yorlig’i bo’lib, internet tarmog’ida ishlash imkoniyatini yaratib beradi. Bu yorliq yordamida internet tarmog’iga kirishimiz va unda ishlashimiz mumkin bo’ladi. Bu qaysi obekt?


{Internet explorer
Papka
Сетевое окружение
Мои документы}

Uning ichida ona platasi, mikroprotsessor, kattik disk (vinchester), tezkor va kesh xotira mikrosxemalari, har xil tashki kurilmalar ishini boshqaradigan elektron sxemalar (kontrollerlar yoki adabterlar), elektr ta‘minlovchi blok va disk yurituvchilar bor.bu qaysi qurilma?


{Tizimli blok
Monitor
Skaner
Printer}

URL (Uniform Resource Locator) mаnzil nimа?


{Intеrnеt хizmаtini ko’rsаtuvchi tаshkilоt mаnzili
Intеrnеtdа e’lоn qilingаn hаr qаndаy hujjаt nоmi
Intеrnеtgа ulаngаn hаr bir kоmpyutеrning unikаl sоnli mаnzili
Lоkаl tаrmоqqа ulаngаn kоmpyutеrlаrdаgi mа’lumоtlаr mаjmuаsi}

URL manzil to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping?


{http//www.gov.uz
http//www@gov.uz
http//www.gov.uzb
www//http.gov.uz}

Ushbu belgi yordamida biz qattiq disklardagi (vinchesterlardagi) ma‘lumotlarni ko’rishimiz va ularni o’qishimiz mumkin. Ush bu disklar kompyuterning ichida joylashadi va ular doimiy xotira ham deb nomlanadi. Bu qaysi obyekt?


{Локальний диск (С:)
Диск 3,5(А:)
DVD-RW дисковод(Е:)
Flesh disk(F:)}

Ustunda avtofiltr о‘rnatish uchun quyidagilarning qaysi biri bajariladi:


{Данние, фильтр, автофильтр;
Вид, колонтитули;
Сервис, параметри;
Формат, автоформат; }

Yacheyka manzili to‘g‘ri yozilgan javobni ko‘rsating?


{B7
BB5
C7C
7}

Yangi varoqni kiritish uchun qaysi buyruqdan foydalanish kerak?


{Вставка, Лист;
Вид, колонтитули;
Сервис, параметри;
Сервис, настройка; }

Аntivirus dаsturlаrini ko’rsаting?


{Drweb, Avast, Kaspersky
ARJ, RAR, PKZIP, PKUNZIP
WINRAR, WINZIP, WINARJ
PAK, LHA}

Ахbоrоtning o’lchоv birliklаri to’g’ri ko’rsаtilgаn jаvоbni tоping?


{Bаyt, kilоbаyt, mеgаbаyt, gigаbаyt
Bit, bаyt, dyum
Millimеtr, dyum, bit
Bit, kilоbаyt, mеgаbаyt, dyum}

Qaysi avlod mashinalaridan boshlab dasturlar qo’llanilgan


{Birinchi avlod
Ikkinchi avlod
Uchinchi avlod
To'rtinchi avlod}

Birinchi EXM ning vatani


{AQSh
Rossiya
Angliya
O’zbеkiston}

Operativ xotiraning vazifasi


{dasturni qayta ishlash
Kompyuterni tez ishga tushurish
Foydalanuvchi bilan muloqat
Kompyuterni o’chirish}

Kesh – hotira deb qanday hotirani tushunasiz


{O’ta tez ishlaydigan, yordamchi operativ xotiradir
O’ta tez ishlaydigan, operativ xotiradir
O’ta tez ishlaydigan, yordamchi tezkor xotiradir
Axborotni saqlash qurilmasi }

Ma’lumotlar bazasiga ta’rif bering


{ma’lum bir sxema asosida saqlanuvchi ma’lumotlarningstrukturalashgan majmuasi
Litsenziyalash muammolari
Foydalanuvchilar va rollar
ma’lum bir foydalanuvchilar va rollar sxema asosida saqlanuvchi ma’lumotlarning majmuasi}

MBBT administratorining asosiy vazifalariga nimalar kiradi


{Huquq va majburiyatlarni taqsimlash
MB strukturasini boshqarish
dekart kо‘paytmasi
Tranzaksiya}

Nechanchi yilda kim tomonidan birinchi kompyuter uchun displey yaratilgan.


{1951 yilda . Forrester tomonidan
1952 yilda V. Zvorkin tomonidan
1950 yilda Paskal tomonidan
1851 yilda Forrester tomonidan }

Yozuv nima


{Yozuv-o’zaro boglangan ma’lu-motlarning bir kismidir
Yozuv-o’zaro bog’lanmagan ma’lumotlarning bir qismidir
Yozuv-o’zaro bog’langan fayllardir
Yozuv-o’zaro bog’langan jadvallardir}

Maydon deb nimaga aytiladi


{Maydon – ma’lumotlarni tashkil etishning oddiy bulib birligi, ma’lumotning aloxida, bulinmas birligidir
Maydon ma’lumotlarning, imkoni boricha uzun to’plamidan iborat
Maydon faqat raqamli ma’lumotlardan iborat
Maydon faqat belgili ma’lumotlardan iborat}

Maydonning asosiy tuzilmasiga nimalar kiradi


{uzunligi , nomi, imzo.
uzunligi, kengligi, imzo.
uzunligi , nomi, balandligi.
faqat nomi}

Maydonlar xususiyatiga va tarkibiga qarab qanday turlarga bo’linadi


{Matnli , sonli ,vaqt va sanani ifodalovchi, mantiqiy, pul birliklarida ifodalangan, OLE , MEMO, schetchik , giper murojat, o’rnatishlar masteri;
Matnli, sonli;
OLE , MEMO, schetchik , giper mu rojat, o’rnatishlar masteri;}

MS ACCESStarkibigakirgan ob’ektlar


{Tablitsalar,formalar, so’rovlar(zaproso’), xisobot(otchet)lar, saxifalar, makroslar, modullar;
Tablitsalar, formalar, formulalar, xisobotlar;
Funktsiyalar, gipermatn, diagrammalar, kitoblar;
Prezentatsiyalar(taqdimot), formalar, xisobotlar, varaqlar; }

Jadvalning maydon xossalarining o’zgartirish uchun .


{Jadval obektidan kerakli jadval nomi tanlanadi va konstuktor tugmasi bosiladi
Jadval obektidan kerakli jadval nomi tanlannadi
Menyudan konstuktor buyrug’i tanlanadi
Jadval obektidan konstuktor buyrug’i bosiladi}

MS ACCESSda ishlatiladigan ifoda turlari


{Arifmetik,shartli, mantiqiy;
Trigonometrik, sodda, murakkab;
Ifodalar Masteri, pulli, sonli, konstantalar;
Moliya, xizmat turidagi;}

MS ACCESS daxisobot (otchyot)tayyorlash usullari


{Avtootchet, xisobotlar masteri, jadvallar asosida mastersiz xisobotlar yaratish;
Avtootchet, konstruktor, sœrov;
So’rov masteri, avtoformat;
MS ACCESSning maxsus paketi yordamida;}

Makros nima


{Bir yoki bir nechta xarakatlarni strukturaviy tavsiflash ob’ekti
Buyruq protsessori qismi
Dasturlash tili
Matn redaktori}

MS ACCESSda Forma tayyorlash turlari


{Master yordamida, Masterdan foydalanmasdan, bir nechta jadval, yozuvlar asosida, «Novoy ob’ekt» tugmasi yordamida;
Avtotayyorlash, grafik, SQL so’rovi yordamida;
Prezentatsiyalar asosida;
MS ACCESS ning maxsus ilovasi yordamida; }

Ob’ektlar xususiyati va ular orasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi informatsion struktura nima


{MBBT
Ma’lumotlar bazasi
Informatsion struktura
Elektron jadval }

Ma’lumotlarni qaysi tipiga MIN, MAX, AVG, SUM agregat funksiyalarni qо‘llash mumkin emas


{Qatorlar
Ustunlar
Qatorlar va Ustunlar
barchasi }

MB ishining mantiqiy birligi nima deb ataladi


{Tranzaksiya
Huquq va majburiyatlarni taqsimlash
MB strukturasini boshqarish
dekart kо‘paytmasi }

MBni konfiguratsiyalash va hujjatlashtirish quyidagilardan qaysi biriga tegishli


{MB strukturasini boshqarish
dekart kо‘paytmasi
Tranzaksiya
Huquq va majburiyatlarni taqsimlash }

Protokol nima?


{kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni(ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish) aniqlab beradigan qoidalar majmui
server resurslaridan va xizmatidan foydalanuvchi kompyuter yoki dastur.
internet xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilot
biror yuridik shaxsga tegishli bo‘lgan tarmoq.}

Provayder nima?


{internet xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilot
kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni aniqlab beradigan qoidalar majmui
aloqa kanali
kompyuterlarga texnik xizmat ko‘rsatuvchi tashkilot}

Prоtоkоl nimа?


{Kоmpyutеrlаr o’rtаsidаgi o’zаrо munоsаbаtni (mа’lumоtlаrni qаbul qilish vа uzаtish) аniqlаb bеrаdigаn qоidаlаr mаjmui
Sеrvеr rеsurslаridаn vа хizmаtidаn fоydаlаnuvchi kоmpyutеr yoki dаstur.
Intеrnеt хizmаtini ko’rsаtuvchi tаshkilоt
Birоr yuridik shахsgа tеgishli bo’lgаn tаrmоq.}

Glоbаl tаrmоq nimа?


{Butun dunyodаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
Kоmpyutеrlаrning bir хоnаgа jоylаshtirilishi
Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi}

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nimа?


{Gipеrmаtnlаrni uzаtish prоtоkоli
Kоmpyutеrlаr o’rtаsidаgi o’zаrо munоsаbаtni (mа’lumоtlаrni qаbul qilish vа uzаtish) аniqlаb bеrаdigаn qоidаlаr mаjmui
Prоvаydеr nоmi
Lоkаl tаrmоqdаgi kоmpyutеrlаr o’rtаsidаgi munоsаbаtni аniqlаb bеrаdigаn prоtоkоl}

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) nima?


{kompyuterlar о‘rtasidagi о‘zaro munosabatni(ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish) aniqlab beradigan qoidalar majmui
provayder nomi
lokal tarmoqdagi kompьyuterlar о‘rtasidagi munosabatni aniqlab beradigan protokol
gipermatnlarni uzatish protokoli}

Quyidа kоmpyutеr tаrmоqlаri turlаri to’liq ko’rsаtilgаn jаvоbni tоping?


{Lоkаl, mintаqаviy vа glоbаl
Lоkаl
Mintаqаviy vа glоbаl
Lоkаl vа glоbаl}

Tаrmоq tоpоlоgiyalаrini ko’rsаting?


{Yulduzsimon, аylаnа, shina
Yulduzsimon, shinа, хаlqаsimon, kvаdrаt
Yulduz, shinаsimon, хаlqа, gibrid
Kеtmа-kеt, yulduz, shinа, хаlqа}

Tаrmоqni nаzоrаt qiluvchi insоnni аtаlishi?


{Аdminstrаtоr
Kоntrоlyor
Sеrvеr
Prоvаydеr}

Kоmpyutеr tаrmоg’i nimа?


{Kоmpyutеrlаrning o’zаrо turli mа’lumоtlаr аlmаshish mаqsаdidа biriktirilishi
Kоmpyutеrlаrning bir хоnаgа jоylаshtirilishi
Birоr tаshkilоtgа tеgishli bo’lgаn bаrchа kоmpyutеrlаr
Diskеtlаr yordаmidа kоmpyutеrlаrаrо mа’lumоt аlmаshish}

Kоmpyutеr tаrmоqlаrigа ulаnishdа qаndаy simlаr ishlаtilаdi?


{Koaksial sim, optik tolali sim, juft o’ramli (vitaya para) sim
Ingichka tolali simlar, alyuminiy sim, optik tolali sim,
Optik tolali sim, alyuminiy sim, koaksial sim
Juft o’ramli (vitaya para) sim, mis sim, koaksial sim}

Lоkаl tаrmоq nimа?


{ Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Butun dunyodаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
Birоr dаvlаtgа qаrаshli kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi}

Mintаqаviy tаrmоq nimа?


{ Bir-biridаn аnchа uzоq mаsоfаdа jоylаshgаn kоmpyutеrlаrni vа lоkаl kоmpyutеr tаrmоqlаrini bоg’lоvchi tаrmоq
Birоr yuridik shахsgа tеgishli bo’lgаn tаrmоq.
Butun dunyodаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi
Birоr bir tаshkilоtdаgi kоmpyutеrlаrning o’zаrо mа’lumоt аlmаshish mаqsаdidа yagоnа tаrmоqqа birlаshishi}

Qаysi gеоgrаfik dоmеn O’zbеkistоn Rеspublikаsini аnglаtаdi?


{ uz
ru
uk
ua}

Axborot tizimlari yoki axborot resurslariga kim egalik qilishi mumkin?:


{ Yuridik yoki jismoniy shaxslar
Tarmoq administratori
Kompaniya direktori
Tashkilot rahbari
Foydalanuvchi}

Axborot resurslarida saqlanayotgan va ishlov berilayotgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va qog‘oz ko‘rinishidagi xujjat bilan bir xil yuridik kuchga ega bo‘lgan axborot nima deb ataladi?:


{ Axborot resursi
Elektron raqamli imzo
Elektron xujjat
Axborot
Fayl}

Axborot resurslari bu:


{ Axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma’lumotlar banki va ma’lumotlar bazasi
Hujjatlashtirilgan axborot
Audiovizual va boshqa xabarlar
Maxsus axborot
Ishlov berilgan axborot}

Axborotlashtirish bu:


{ Yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo‘lgan ehtiyoji
Yuridik va jismoniy shaxslarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish uchun axborot resurslari, axborot texnologiyalari hamda axborot tizimlaridan foydalangan holda sharoit yaratishning tashkiliy ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy jarayoni
Davlat axborot resurslarini shakllantirish
Axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalarini ishlab chiqarish
Tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish}

O‘zbekiston Respublikasida quyidagi qonunlar qabul qilingan:


{ «Axborotlashtirish to‘g‘risida», «Elektron tijorat to‘g‘risida», «Elektron xujjat aylanishi to‘g‘risida», «Elektron raqamli imzo to‘g‘risida» va boshqalar.
«Axborotlashtirish to‘g‘risida», «Elektron tijorat to‘g‘risida», «Elektron xujjat aylanishi to‘g‘risida», «Axborot xavfsizligi to‘g‘risida» va boshqalar.
«Axborot erkinligi to‘g‘risida», «Elektron tijorat to‘g‘risida», «Elektron xujjat aylanishi to‘g‘risida» va boshqalar.
«Internet to‘g‘risida», «Axborot xavfsizligi to‘g‘risida», «Balog‘at yoshiga yetmaganlarni ma’naviy va jismoniy salomatliklariga zarar yetkazuvchi axborotlardan muhofaza qilish to‘g‘risida» va boshqalar.
«Axborot erkinligi to‘g‘risida», «Internet to‘g‘risida», «Axborot xavfsizligi to‘g‘risida» va boshqalar.}

“Axborot” tushunchasiga berilgan ta’rifni ko‘rsating:


{ Identifikatsiyalash mumkin bo‘lgan, rekvizitlari ko‘rsatilgan va axborot tashuvchi qurilmalarga joylashtirilgan istalgan ma’lumotlar.
Manbalari va taqdim etilish shaklidan qat’iy nazar shahslar, predmetlar, faktlar, voqealar, hodisalar va jarayonlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Istalgan manbalardan keladigan ma’lumotlardan foydalanish, ishlov berish va yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan subyektlarning faoliyat sohasi.
Cheklanmagan shaxslar doirasiga mo‘ljallangan bosma, audio va boshqa xabar va materiallar.
Axborot tizimlaridagi (kutubxonalardagi, arxivlardagi, fondlardagi, ma’lumotlar banklaridagi va boshqalardagi) xujjatlar va xujjatlar massivlari.}

“Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi:


{ Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Axborot erkinligi prinsipi va kafolatlariga rioya etilishini ta’minlash
Elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Telekommunikatsiyalarni yaratish, ishlatish va rivojlantirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish
Elektron xujjat aylanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish}

“Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi:


{ Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Axborot erkinligi prinsipi va kafolatlariga rioya etilishini ta’minlash
Elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Telekommunikatsiyalarni yaratish, ishlatish va rivojlantirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish
Elektron xujjat aylanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish}

“Elektron tijorat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunining asosiy maqsadi:


{ Axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Axborot erkinligi prinsipi va kafolatlariga rioya etilishini ta’minlash
Elektron tijorat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish
Telekommunikatsiyalarni yaratish, ishlatish va rivojlantirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish
Elektron xujjat aylanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish}

Axborot texnologiyalarini qo‘llab avvaldan shakllantirilgan davlat xizmatlarini fuqarolar, biznes va davlatning boshqa tarmoqlariga axborotlarni taqdim etish nima deb ataladi?:


{ Elektron xukumat
Elektron tijorat
Elektron xujjat almashuvi
Elektron biznes
Elektron boshqaruv}

Davlat organining rasmiy sayti qaysi domen zonasida joylashtirilishi kerak?:


{ Com
Gov
Uz
Net
Biz}

Portalni shakllantirish yo‘li bilan internet orqali fuqarolarga barcha davlat xizmatlari majmuini taqdim etuvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating:


{ G2C – (Hukumat-Fuqaro)
G2B – (Hukumat - Biznes)
G2G – (Hukumat - Hukumat )
C2C - (Fuqaro - Fuqaro) }

Davlatni boshqarish organlari bilan biznes o‘rtasida samarali munosabatlarni shakllantiruvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating:


{ G2C – (Hukumat-Fuqaro)
G2B – (Hukumat - Biznes)
G2G – (Hukumat - Hukumat )
C2C - (Fuqaro - Fuqaro) }

Davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni shakllantiruvchi “elektron hukumat” tizimining tashkil etuvchisini ko‘rsating:


{ G2C – (Hukumat-Fuqaro)
G2B – (Hukumat - Biznes)
G2G – (Hukumat - Hukumat)
C2C - (Fuqaro - Fuqaro)}

«Elektron hukumat» nima?:


{ Davlat organlarini maytlarining Internetdagi to‘plami
Internet-xavfsizligi tizimi
Har xil davlat organlarida olib boriladigan majlislar va yig‘ilishlarning elektron ko‘rinishi
O‘zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi maxsus bo‘limi
Axborotlarga elektron ishlov berish, uzatish va tarqatish vositalari asosida davlatni boshqarish tizimi}

Yagona oyna Markazlari faoliyati yo‘nalishini ko‘rsating:


{ Bir joydan turib aholiga keng miqyosida ijtimoiy hizmatlarni ko‘rsatish
U yoki bu tumanda istiqomat qiluvchilar uchun Internetdan foydalanishni ta’minlash (Internet kafe prinsipi asosida)
Microsoft Office, Windowsda ishlash bo‘yicha kurslar o‘tkaziladigan seminarlarni tashkil etish
Markaz fuqarolarga bosma nashrlarga obuna bo‘lish uchun arizalar, hamda gazetalarga e’lonlar berish imkonini yaratadi}

"Milliy axborot-kommunikatsiya tizimlarining kompyuter xavfsizligini ta‘minlash borasidagi qo'shimcha choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-167 sonli qarori qachon qabul qilindi


{ 8 iyul 2005 yil
5 sentabr 2005 yil
22 noyabr 2005 yil
2 may 2011 yil}

"Axborotlashtirish sohasida normativ huquqiy bazani takomillashtirish to'g'risida"gi №256 sonli qarori qachon qabul qilindi.


{ 8 iyul 2005 yil
5 sentabr 2005 yil
22 noyabr 2005 yil
2 may 2011 yil}

G2C – nima?


{ davlat organlari bilan fuqarolar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organcb lari bilan tijorat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan xususiy kompaniyalar, ishbilarmonlar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan davlat organlari o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan uning xodimlari o'rtasida axborot ayirboshlash.}

G2B-nima?


{ davlat organlari bilan fuqarolar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organcb lari bilan tijorat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan xususiy kompaniyalar, ishbilarmonlar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan davlat organlari o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan uning xodimlari o'rtasida axborot ayirboshlash. }

G2G-nima?


{ davlat organlari bilan fuqarolar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organcb lari bilan tijorat sohasi faoliyat ko'rsatayotgan xususiy kompaniyalar, ishbilarmonlar o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan davlat organlari o'rtasida axborot ayirboshlash;
davlat organlari bilan uning xodimlari o'rtasida axborot ayirboshlash. }

…-bu boshqaruv apparati faoliyatining ham dastlabki nuqtasi, ham natijasidir, shuningdek, amalga oshirilayotgan harakatlar mavjudligi sharti, mustahkamlash usulidir.


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- boshlang'ich va boshqaruvchi (rahbarlik) axborot turlariga bo'linadi


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- hujjatlar axborot oqimlari, aloqa kanallari va menejment obyektining texnikaviy vositalarini qamrab oluvchi murakkab axborot majmuidir


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- bu aqliy mehnat texnikasi, menejment tizimida axborotni qayta ishlash texnikasidir.


{ Menejment texnikasi
Menejment tizimi
Menejment tasnifi
Menejment tushunchasi}

Statistik axborotlar nimalar bilan farqlanadi?


{ turli-tumanligi, ommaviyligi va kelib tushishining davriyligi
katta o‘lchamlilik; holatning murakkabligi
to‘g‘ri va teskari
turli-tumanligi, katta o‘lchamlilik; holatning murakkabligi}

“O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida bosqichlar joriy qilindi va ular qaysilar?


{ Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ MIYaKТ ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.
Qo‘mitasi; Davlat boshqarmalari; Davlat inspeksiyalaridan
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliqi
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; }

Soliq to‘lovchilarning identifikatsiya raqamlari barcha to‘plami soliq to‘lovchilarning tiplarini aniqlashtiruvchi ikki turkumlash guruhiga jismoniy va yuridik shaxslarga ajratilgan, jismoniy qanday kodlardan foydalaniladi:


{ 40 000 000 X dan 79 999 999 X gacha
20 000 000 X dan 39 999 999 X gacha
00 000 000 X dan 19 999 999 X gacha;
80 000 000 X dan 99 999 99 X gacha }

Qaydnomalarning vazifasi har xil ro‘yxatlar va hisobotlarni shakllantirishga imkon beradi hamda qanday tartibda shakllantiriladi


{ asosiy kitob; yakuniy aylanish; schyotlar bo‘yicha yakun; valutada yakuniy natija; keltirilgan valuta; kassa kitobi; qaydnoma diagrammasi; tahlil.
korxonalar; schyot bo‘yicha xizmatlar; hujjatning nomi; mahsulot moddiy boyliklar;
o‘lchov birliklari; harakat operatsiyalari; schyotlarning rejasi; buxgalteriya yozuvlari; buxgalteriya yozuvlar guruhi;
soliqlar; tahliliy hisobning kodlari; korxona obyektlari; valuta kursi to‘g‘risidagi axborotlar}

Oddiy ma’lumotnomalar andozaviy tuzilishga ega bo’lib ularga:


{ kod, nom, qo‘shimcha alomatlar (hujjatning nomi, o‘lchov birligi, schyot bo‘y- icha xizmatlar, harakat operatsiyalari).
ma’lumotnoma ham bo‘limlardan iborat bo‘lib, ularning har biri alohida bo‘limchalarga ega
U ekranda joylashtirib bo‘lmaydigan katta hajmli ma’lumotnomalar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan
U ekranda joylashtirib bo‘lmaydigan katta hajmli ma’lumotnomalar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan (hujjatning nomi, o‘lchov birligi, schyot bo‘y- icha xizmatlar, harakat operatsiyalari) }

…- bu, avvalam- bor, informatikaning zamonaviy axborot-kommunikatsion va dasturiy vositalari asosida faoliyat yurituvchi, interaktiv xizmatlarning marketing faoliyatini qo‘llab-quvvatlash maqsadlarida axborotlarni yig‘ish, saqlash, faollashtirish va ishlab chiqishni ta’minlovchi majmuadir.


{ Marketing axborot boshqaruv tizimlari
axborot tizimlari
Marketing tizimlari
boshqaruv tizimlari}

Ichki axborotlar tizimi


{ interaktiv xizmat faoliyatining turli tomonlari va uni holatini aks ettiradi.
hodisalar va vaziyatlar haqida ma’lumotlar olish mumkin bo‘lgan manbalarga qaratilgan
marketing tadqiqotlari natijalari
interaktiv xizmat faoliyatining hodisalari va vaziyatlari}

O‘zbekiston Respublikasida "Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida" gi qonuni qachon qabul qilingan


{ 1997 yil 24 aprelda
1998 yil 24 aprelda
1999 yil 24 aprelda
2000 yil 24 aprelda}

…- turli shaxs guruhlari axborot manbalariga har xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishi kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

…- hozir tizimga ulangan mijoz aniq o‘zini kim deb atagan bo‘lsa, aniq o‘sha ekanligining kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #знач! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn
Kvаdrаt ildiz оstidа mаnfiy sоn hоsil bo’lgаn}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #ссылка! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn
Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Fоrmulаdа ishlаtilаyotgаn yachеykаdаgi mа’lumоt o’chirilgаn}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #число! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Kvаdrаt ildiz оstidа mаnfiy sоn hоsil bo’lgаn
Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn}

MS Excelda argument qiymatining modulini hisoblaydi gan funksiya nomini ko’rsating?


{ Abs
Rand
Sqrt
Ln}

MS Excelda 0 va 1 oraliqdagi tasodifiy sonni hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Rand
Sqrt
Abs
Ln}

MS Excelda argumentlar ro’yxatidan eng kattasi (maksimal son)ni topadigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Max
Sin
Ln
Abs}

MS Excelda mantiqiy funksiya nomini ko’rsating?


{ If
Max
Sin
Ln}

MS Excelda odatda yaratilgan fayl qanday ataladi?


{ Ish kitob
Taqdimot
Hujjat
Rasm}

MS Excelda oynaning asosiy qismi bulib uning ichida dastur bajariladi va ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday nomlanadi?


{ Ish sohasi
Uskunalar satri
Sarlovha satri
Menyu satri}

MS Excelda oynaning bu satri asosan sarlovha satri tagida joylashadi va shu satr yordamida dasturning hamma buyruqlari bilan ishlashimiz mumkin, chunki bu satrda hamma buyruqlar saralanib guruxlarga bulingan. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Menyu satri
Sarlovha satri
Ish sohasi
Uskunalar satri}

MS Excelda oynaning eng pastki satri. Bu satrda har xil qushimcha ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Ma‘lumotlar satri
Ish sohasi
Uskunalar satri
Sarlovha satri}

MS Excelda oynaning eng yuqoridagi qismi. Bu satrda dastur belgisi, fayl nomi va dastur nomi, oynaning uchta asosiy tugmalari joylashgan buladi. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Sarlavha satri
Menyu satri
Uskunalar satri
Ish sohasi}

MS Excelda oynaning turt tomonida joylashgan kalinchizikli sohalar. Ularni sichqoncha yordamida bosib turib siljitsak natijada oynani xajmini uzgaradi (chuziladi, kattalashadi yoki kichkinalashadi). Bu qanday nomlanadi?


{ Oyna chegaralari
Ma‘lumotlar satri
Ish sohasi
Uskunalar satri}

MS Excelda oynaning uchinchi va to’rtinchi satri bulib bu satrda yordamchi qurollar (asboblar) tugmalari joylashgan, ular yordamida dasturning har xil asosiy va ko’p ishlatiladigan buyruqlarni tezkor bajarishimiz mumkin. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Uskunalar satri
Sarlovha satri
Menyu satri
Ish sohasi}

MS Excelda sonning kvadrat ildizini hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Sqrt
Rand
Abs
Ln}

MS Excelda hosil qilingan fayllarning kengaytmasi nima?


{ xls;
txt;
prnt;
mdb; }

MS Exceldа yachеykа (kаtаkchа) nimа?


{ Jаdvаl ustuni vа sаtri kеsishmаsi
Jаdvаl ustuni
Jаdvаl sаtri
Jаdvаl ustunini nоmi}

MS Exceldа макс(B5: B10) funksiyasi nimаni hisоblаydi?


{ B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kаttаsini tаnlаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning ko’pаytmаsini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning yig’indisini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kichigini tаnlаydi.}

MS Exceldа мин(B5: B10) funksiyasi nimаni hisоblаydi?


{ B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kichigini tаnlаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning ko’pаytmаsini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning yig’indisini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kаttаsini tаnlаydi.}

MS Exceldа произвед(B5: B10) funktsiyasi nimаni hisоblаydi?


{ B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning ko’pаytmаsini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrning yig’indisini hisоblаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kаttаsini tаnlаydi.
B5 dаn B10 gаchа bo’lgаn yachеykаlаrdаgi sоnli qiymаtlаrdаn eng kichigini tаnlаydi.}

Qaysi klavishlar kombinatsiyasi yordamida oldin bajarilgan operatsiyani bekor qilish mumkin?


{ Ctrl+Z;
Ctrl+C;
Ctrl+V;
Ctrl+F;}

Quyidаgi fаyl mеnyulаridаn qаysi biri MS Excel gа tеgishli emаs.


{ Таблица
Сервис
Данные
Вставка}

Berilgan kataklardagi sonlarning yig‘indisini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ СУММ;
СУММКВ;
СУММПРОИЗВ;
СУММСУММKВ;}

Berilgan kataklardan sonlarning о‘rta arifmetigini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ СРЗНАЧ;
СРГЕОМ;
СРЗНАЧA;
СРОТКЛ; }

Excelda СP3НАЧ(А5:A50) funksiyasi nimani hisoblaydi?


{ A5 dan A50 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning o‘rta arifmetigini hisoblaydi.
A5 dan A50 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning yig‘indisini hisoblaydi.
A5 dan A50 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlarning ko‘paytmasini hisoblaydi.
A5 dan A50 gacha bo‘lgan yacheykalardagi sonli qiymatlardan eng kattasini tanlaydi.}

ERI axborot kommunikatsiya tarmog`ida elektron hujjat almashinuvi jarayonida nechta masalani yechish imkonini beradi?


{ 3
2
1
4}

Elektron raqamli imzoning algoritmi qanday?


{ imzo qo’yish, imzoni tekshirish
imzoni olish, imzoni qo’yish
imzoni olish, imzoni tekshirish
imzoni olish, imzoni ro’yxatdan o’tkazish}

ERI ni qo’yish kim tomonidam amalga oshiriladi?


{ muallif
istalgan jismoniy shaxs
ERI beruvchi tashkilot
istalgan yuridik shaxs }

Quyidagilardan qaysi bir hozirda ERI tizimini yaratishning yo`nalishlariga kirmaydi?


{ assimmetrik shifrlash algoritmlariga asoslangan
ochiq kalitli shifrlash algoritmlariga asoslangan
simmetrik shifrlash algoritmlariga asoslangan
imzoni hisoblash va uni tekshirishning maxsus algoritmlariga asoslangan}

URL manzil to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping?


{ http//www.gov.uz
http//www@gov.uz
http//www.gov.uzb
www//http.gov.uz}

Yangi satr qanday qо‘yiladi?


{ Вставка, стороки;
Вид , колонтитули;
Сервес, Параметри;
Формат, Лист;}

Berilgan kataklardagi sonlarning eng kattasini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ МАКС
МВСД;
МАКСА;
МОДА; }

A1 katakka qanday qilib tez о‘tish mumkin?


{ Ctrl+Home;
Ctrl+<;
Alt+ Home;
Shift+ Home;}

Maxfiy axborot bu:


{ Axborot resursi
Foydalanilishi qonun hujjatlariga muvofiq cheklab qo‘yilgan hujjatlashtirilgan axborot
Cheklanmagan doiradagi ommaviy axborot
Audio axborot
Cheklangan doiradagi axborot}

Axborotni muhofaza etish tushunchasi nimani anglatadi?:


{ Axborotni tarqatish chora-tadbirlarini
Axborot borasidagi xavfsizlikka tahdidlarni oldini olish va ularni oqibatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini
Axborot cheklanishini
Shaxs manfaatlarini himoyalanganlik holatini
Axborot erkinligini}

Axborotni muhofaza etish qanday maqsadlarda amalga oishiriladi?


{ Shaxs, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi xavfsizligiga tahdidlarning, hamda axborotning mahfiyligini oldini olish maqsadida
Axborotni erkin, kafolatli olish va kerakli shart-sharoitlarni yaratish maqsadida
Axborotni to‘plash, saqlash, ishlov berish maqsadida
Axborotdan foydalanishni man etish maqsadida
Axborot manbaini muhofaza qilish maqsadida}

Axborot xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan tadbirlarning majmui nima deyiladi.


{ axborot muhofazasi
axborot resursi
axborot tizimi
axborot muhiti}

…- aniq bir axborotga faqat tegishli shaxslar doirasigina kirishi mumkinligi, ya’ni foydalanilishi qonuniy hujjatlarga muvofiq cheklab qo‘yilib, hujjatlashtirilganligi kafolati.


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- ishonchliligi, tarqatilishi mumkin emasligi, maxfiyligi kafolati


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- axborot boshlang‘ich ko‘rinishda ekanligi, ya’ni uni saqlash va uzatishda ruxsat etilmagan o‘zgarishlar qilinmaganligi kafolati


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- axborot zaxirasi egasi deb e’lon qilingan shaxs haqiqatan ham axborotning egasi ekanligiga beriladigan kafolat;


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- turli shaxs guruhlari axborot manbalariga har xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishi kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

…- hozir tizimga ulangan mijoz aniq o‘zini kim deb atagan bo‘lsa, aniq o‘sha ekanligining kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

MS Exceldа to’g’ri yozilgаn fоrmulаni ko’rsаting?


{ =A1+4/B5
A1+4/B5
#ссылка!
=A1+4B}

Agar A5 katakda 8, V5 katakda =Корень(A5^2-15) formula bо‘lsa, V5 katakda quyidagi natija hosil bо‘ladi?


{ 7;
8;
49;
-49;}

A5 katakda «3» soni, B5 katakda «5» soni. C5 katakda qaysi son hosil bо‘ladi, agar unda =A5*B5-B5/5 ifoda bо‘lsa?


{ 14;
2;
5;
7;}

Agar A1 katakda =СУММ(2:2) formulasi yozilgan bо‘lsa, natijada:


{ 4;
0;
-4;
2;}

Yovuz niyatli shaxslardan axborotni yashirish nima deyiladi?


{ mahfiylik
yaxlitlik
konfidensiallik
autentfikatsiya}

Yovuz niyatli shaxslar tomonidan axborotni o’zgartira olmaslik deganda nima tushiniladi?


{ yaxlitlik
mahfiylik
konfidensiallik
autentfikatsiya}

...-bu mamlakatdagi pul mablag`larini boshqarish uchun yaratilgan moliya instituti.


{ Bank
Soliq
Moliya
Buxgalteriya}

...bank boshqaruvining tashqarisida, ham ichkarisida vujudga keladigan iqtisodiy vaziyatni bilib olishga imkoniyat beradigan vazifadan iborat bо`ladi.


{ tahlil
hisob
nazorat
boshqaruv tuzilma}

IABS dasturi-bu...?


{ integrallashtirilgan avtomatlashtirilgan bank tizimi
integrallashtirilgan amaliy bank tizimi
integrallashtirilgan avtomatlashtirilgan bank tashkiloti
bankning integrallashtirilgan amaliy dasturi
}

Internet orqali o’z hisob raqamingizni boshqarishga imkon beruvchi interaktiv bank xizmati – bu...?


{ internet banking
mobile banking
sms-banking}

mijozlar (yuridik shaxslar) o'z hisob-raqamlarini mobil aloqa vositalariga o'rnatilgan maxsus dasturiy ta'minot orqali dunyoning istalgan nuqtasidan boshqarish imkoni- bu...?


{ internet banking
mobile banking
sms-banking
online banking}

SMS habarlar almashish yordamida bankning mijozga ko’rsatadigan hizmati – bu…?


{ internet banking
mobile banking
sms-banking
online banking}

Qog’ozsiz texnologiyalar afzalligiga quyidagilar qaysi biri kirmaydi?


{ ma’lumotlarni bir zumda jo’natilishi
saqlash mukammalligi
yaxshilangan himoya
hujjatni qayta ishlashga mehnat sarfining keskin pasayishi
ma’lumotlar avtorizatsiyasi va ularning haqiqiyligini isbotlash}

O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistikasi Qo’mitasi qachon tashkil etilgan?


{ 8-yanvar 2003 yil
8-yanvar 2004 yil
8-yanvar 2002 yil
8-yanvar 20013 yil
}

…- tizimning mе'yoriy faoliyat yuritishi uchun muntazam nazorat qilish va tartibga solishni talab qiladigan elеmеnt.


{ boshqaruv obyekti
hisob
nazorat}

Soliq elementlari qaysi qatorda to’gri va to’liq keltirilgan?


{ soliq subyekti,soliq obyekti,soliq manbai,soliq stavkasi,soliq birligi, soliq og’irligi,soliq yuki
soliq subyekti,soliq obyekti,soliq manbai,soliq stavkasi,soliq birligi, soliq miqdori,soliq yuki
soliq subyekti,soliq obyekti,soliq manbai,soliq stavkasi, soliq og’irligi,soliq yuki
soliq subyekti,soliq obyekti,soliq manbai,soliq stavkasi,soliq birligi, soliq og’irligi}

O’zbekistonning soliqqa tortish tizimini nimalarni o’rganadi?


{ soliq elementlari, soliq elementlarini tashkil qilish tamoyillari, soliq elementlarini tashkil qilish usullari
soliq elementlari, soliq elementlarining vazifalari, soliq elementlarini tashkil qilish usullari
soliq elementlarini tashkil qilish tamoyillari, soliq elementlarini tashkil qilish usullari}

Axborot resurslari bu:


{ Axborot tizimi tarkibidagi elektron shakldagi axborot, ma’lumotlar banki va ma’lumotlar bazasi
Hujjatlashtirilgan axborot
Audiovizual va boshqa xabarlar
Maxsus axborot
Ishlov berilgan axborot}

Maxfiy axborot bu:


{ Axborot resursi
Foydalanilishi qonun hujjatlariga muvofiq cheklab qo‘yilgan hujjatlashtirilgan axborot
Cheklanmagan doiradagi ommaviy axborot
Audio axborot
Cheklangan doiradagi axborot}

Axborotni muhofaza etish tushunchasi nimani anglatadi?:


{ Axborotni tarqatish chora-tadbirlarini
Axborot borasidagi xavfsizlikka tahdidlarni oldini olish va ularni oqibatlarini bartaraf etish chora-tadbirlarini
Axborot cheklanishini
Shaxs manfaatlarini himoyalanganlik holatini
Axborot erkinligini}

…-bu boshqaruv apparati faoliyatining ham dastlabki nuqtasi, ham natijasidir, shuningdek, amalga oshirilayotgan harakatlar mavjudligi sharti, mustahkamlash usulidir.


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- boshlang'ich va boshqaruvchi (rahbarlik) axborot turlariga bo'linadi


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- hujjatlar axborot oqimlari, aloqa kanallari va menejment obyektining texnikaviy vositalarini qamrab oluvchi murakkab axborot majmuidir


{ Axborot
Yo'nalishi bo'yicha axborot
Axborot tizimi
Axborot resusrsi}

…- bu aqliy mehnat texnikasi, menejment tizimida axborotni qayta ishlash texnikasidir.


{ Menejment texnikasi
Menejment tizimi
Menejment tasnifi
Menejment tushunchasi}

Statistik axborotlar nimalar bilan farqlanadi?


{ turli-tumanligi, ommaviyligi va kelib tushishining davriyligi
katta o‘lchamlilik; holatning murakkabligi
to‘g‘ri va teskari
turli-tumanligi, katta o‘lchamlilik; holatning murakkabligi}

Axborot xizmati ko‘rsatish vazifalarini yechish uchun axborot texnologiyalarining nechchi turidan foydalaniladi?


{ 2
3
4
5}

Axborot xizmati ko‘rsatish vazifalarini yechish uchun axborot texnologiyalarining qanday turidan foydalaniladi?


{ ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma’lumotlar banki va tayyor hujjatlar bankidan
ma’lumotlar banki va tayyor hujjatlar bankidan
ma’lumotlar bo‘yicha ko’rsatgichlar banki va tayyor hujjatlar bankidan
ko‘rsatkichlar bo‘yicha ma’lumotlar }

Ma’lumotlarni o‘zgartirish utilitlari bu?


{ ma’lumotlarning arifmetik o‘zgarishlarini, turlarga ajratishning har xil shakllarini (shu jumladan, bir necha o‘zgarishlar banki), ma’lumotlarni agregatsiyalash (bitta alomat bo‘yicha tanlab olishni) bajaradi.
dastlabki ma’lumotlarni kiritish, ko‘rib chiqish va tahrir qilishni (shu jumladan, operator tomonidan amalga oshiriladigan kuzatishlarni) ta’minlaydi.
vositalari ekranga turli grafiklarni chiqarish hamda ularni bundan keyin foydalanish uchun magnit diskda saqlashga imkon beradi
ma’lumotlarning arifmetik o‘zgarishlarini, operator tomonidan amalga oshiriladigan kuzatishlarni ta’minlaydi}

“O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida nechta bosqich joriy qilindi?


{ 3
2
1
4}

“O‘zbekiston Respublikasi soliq idoralarida ma’lumotlarni ishlashning yagona kompyuter tizimini yaratish to‘g`risida"gi 388-sonli qarori qabul qilindi va uni amalga oshirish maqsadida bosqichlar joriy qilindi va ular qaysilar?


{ Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliq inspeksiyalaridan iborat DSQ MIYaKТ ishlab chiqildi va amalga joriy qilindi.
Qo‘mitasi; Davlat boshqarmalari; Davlat inspeksiyalaridan
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; Davlat soliqi
Davlat soliq qo‘mitasi; Davlat soliq boshqarmalari; }

O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining “Ma’lumotlarga ishlov berishning yagona kompyuter tizimini rivojlantirish” . ishlab chiqildi


{ konsepsiyasi
Qarori
Farmon
Qonun}

…- axborot boshlang‘ich ko‘rinishda ekanligi, ya’ni uni saqlash va uzatishda ruxsat etilmagan o‘zgarishlar qilinmaganligi kafolati


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- axborot zaxirasi egasi deb e’lon qilingan shaxs haqiqatan ham axborotning egasi ekanligiga beriladigan kafolat;


{ maxfiylik
Konfidensiallik
Yaxlitlik
Autentifikatsiya}

…- turli shaxs guruhlari axborot manbalariga har xil kirishga egaligi va bunday kirishga cheklashlar doim bajarilishi kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

…- hozir tizimga ulangan mijoz aniq o‘zini kim deb atagan bo‘lsa, aniq o‘sha ekanligining kafolati;


{ tizimga kirishni nazorat qilish
nazorat qilinishi
identifikatsiyalashni nazorat qilish
qasddan buzilishlarga to‘sqinlik}

Internet, yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lokal) tarmoq orqali sizga qulay bo`lgan vaqtda o`qitishga nima deb ataladi?


{ Masofadan o`qitish
an’anaviy o’qitish
zamonaviy o’qitish
interaktiv o’qitish}

Internetda yo'l ko'rsatish xizmati qanday nomlanadi?


{ http
www
.uz
//}

Intеraktiv rеjimda matn, grafika, vidеo va multiplikatsiyani qo’llash imkoniyatini bеruvchi va shuningdеk kompyutеrni o’quv jarayoniga kirishini kеngaytiruvchi tеxnologiya- …….?


{ masofaviy ta’lim
multimedia
an’anaviy ta’lim
visual o’qitish}

Intеrnеt qаysi tаrmоq turigа kirаdi?


{ Glоbаl
lokal
mintaqaviy
mahalliy}

Intеrnеt sаhifаlаrini o`qish vа ko`rish dаsturi qаndаy nоmlаnаdi?


{ brоuzеr
provayder
drayver
utilita}

Intеrnеt tаrmоg`i хizmаtlаrini tаqdim etuvchi tаshkilоtlаr ……. ?


{ provaydеrlаr
brоuzеr
drayver
utilita}

Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan tarkib topgan va yagona standart asosida faoliyat yuritadigan jahon global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?


{ internet
intranet
vpn tarmoq
ethernet}

Kompyuter viruslari va zarar еtkazuvchi dasturlarni topish hamda zarar еtkazilgan fayllarni tiklovchi, fayl va dasturlarni profilaktika qiluvchi dastur qanday nomlanadi?


{ antivirus
maxsus dasturlar
profilaktika dasturlari}

Kompyuterga zarar yеtkazuvchi hamda o`z-o`zidan ko`payish xususiyatiga ega bo`lgan kompyuter dasturlari ko`rinishi qanday nomlanadi?


{ kompyuter virusi
antivirus
maxsus dasturlar}

Konfidensial (maxfiy) axborot – bu .


{ Qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklangan axborot
Qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklanmagan axborot
Qonun talablariga mos ravishda ko’rish huquqi cheklangan axborot
Qonun talablariga mos ravishda ko’rish huquqi cheklanmagan axborot}

Masofadan o`qitishning tarkibiy belgilari?


{ O`qituvchi-kommunikatsiya-o`quvchi
O`qituvchi-multimedia-o`quvchi
O`qituvchi-o`quvchi
O`qituvchi-ta’lim tashkiloti-o`quvchi}

Masofadan turib o’qitishning usullariga asoslangan holda aholining keng qatlamlariga taqdim etiluvchi zamonaviy ta’lim texnologiyasi nima deb ataladi?


{ masofaviy ta’lim
multimediali o’qitish
an’anaviy ta’lim
visual o’qitish}

Microsoft Excel – bu:


{ jadval muharriri
matn muharriri
taqdimot materiali
ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi}

Microsoft Excel dasturida qanday masalalar yechiladi ?


{ matematik, statistik, mantiqiy, iqtisodiyot, buxgalteriya, moliya, matnli, axborotli
matematik,muammoli, mantiqiy, iqtisodiyot, buxgalteriya, moliya, matnli, axborotli
matematik, statistik, biologik, iqtisodiyot, buxgalteriya, moliya, matnli, axborotli
matematik, statistik, mantiqiy, fizik, buxgalteriya, moliya, matnli, axborotli }

Microsoft Excel dasturida quyida keltirilgan funksiyalarning qaysi biri mantiqiy hisoblanadi?


{ ЕСЛИ
МАКС
MИН
СУММ}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #знач! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn
Kvаdrаt ildiz оstidа mаnfiy sоn hоsil bo’lgаn}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #ссылка! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn
Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Fоrmulаdа ishlаtilаyotgаn yachеykаdаgi mа’lumоt o’chirilgаn}

MS Excel dаsturidа fоrmulа bаjаrilish nаtijаsidа #число! Хаtоligi sоdir bo’lsа, bu хаtоlik turini аniqlаng?


{ Kvаdrаt ildiz оstidа mаnfiy sоn hоsil bo’lgаn
Аrgumеnt sifаtidа sоnning o’rnidа mаtn turibdi
Nоlgа bo’lish sоdir bo’lgаn
Yachеykа nоmеri nоto’g’ri ko’rsаtilgаn}

MS Excelda argument qiymatining modulini hisoblaydi gan funksiya nomini ko’rsating?


{ Abs
Rand
Sqrt
Ln}

MS Excelda 0 va 1 oraliqdagi tasodifiy sonni hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Rand
Sqrt
Abs
Ln}

MS Excelda argumentlar ro’yxatidan eng kattasi (maksimal son)ni topadigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Max
Sin
Ln
Abs}

MS Excelda mantiqiy funksiya nomini ko’rsating?


{ If
Max
Sin
Ln}

MS Excelda odatda yaratilgan fayl qanday ataladi?


{ Ish kitob
Taqdimot
Hujjat
Rasm}

MS Excelda oynaning asosiy qismi bulib uning ichida dastur bajariladi va ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday nomlanadi?


{ Ish sohasi
Uskunalar satri
Sarlovha satri
Menyu satri}

MS Excelda oynaning bu satri asosan sarlovha satri tagida joylashadi va shu satr yordamida dasturning hamma buyruqlari bilan ishlashimiz mumkin, chunki bu satrda hamma buyruqlar saralanib guruxlarga bulingan. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Menyu satri
Sarlovha satri
Ish sohasi
Uskunalar satri}

MS Excelda oynaning eng pastki satri. Bu satrda har xil qushimcha ma‘lumotlar kursatiladi. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Ma‘lumotlar satri
Ish sohasi
Uskunalar satri
Sarlovha satri}

MS Excelda oynaning eng yuqoridagi qismi. Bu satrda dastur belgisi, fayl nomi va dastur nomi, oynaning uchta asosiy tugmalari joylashgan buladi. Bu qanday satr hisoblanadi?


{ Sarlovha satri
Menyu satri
Uskunalar satri
Ish sohasi}

MS Excelda sonning kvadrat ildizini hisoblaydigan funksiya nomini ko’rsating?


{ Sqrt
Rand
Abs
Ln}

X о‘zgaruvchining qiymati A3 katakda, B3 katakdagi 5x2+7x-1 formula qaysi qatorda tо‘g‘ri yozilgan?


{ =5*A3^2+7*A3-1;
5*A3^2+7*A3-1;
5*A3^2+7*A3-1=;
=5*A3^2+7*(A3-1); }

X о‘zgaruvchining qiymati B4 katakda, E4 katakdagi 7x2+LN(x-1) formula qaysi qatorda tо‘g‘ri yozilgan?


{ =7*B4^2+LN(B4-1);
7*B4^2+LN(B4-1);
=(7*B4)^2+LN(B4-1);
=7*(B4^2)+LNB4-1; }

Лист1 dagi B4:С7 maydondagi sonlarning yig‘indisini Лист2 dagi С7 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ =СУММ(Лист1!B4:C7).
СУММ(Лист1!B4:C7);
=СУММ(Лист1”B4:C7”);
=СУММ(Лист2!B4:C7);}

Лист1 dagi B6:C9 maydon sonlaring eng kichik qiymatini Лист2 da hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ = МИН (Лист1! B6:C9);
=МИН(Лист1’B6:C9’);
= МИН (Лист1! “B6:C9”);
=МИН (Лист2! C6:C9); }

Лист2 dagi B3:D6 maydon sonlarining kо‘paytmasini Лист1 dagi С5 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ =ПРОИЗВЕД(Лист2!B3:D6)
=ПРОИЗВЕД(Лист1!C3”B3:D6”);
=ПРОИЗВЕД(Лист2!’B3:D6’);
=ПРОИЗВЕД(Лист1!B3:D6) }

Лист2 dagi С2:D7 maydon sonlarining eng katta qiymatini Лист1 dagi D8 katakda hosil qilish uchun quyidagi amallarni qaysi biri bajariladi?


{ =МАКС(Лист2! С2:D7);
=МАКС(Лист1! С2:D7);
=МАКС(Лист1! ‘С2:D7’);
=МАКС(Лист2! ‘С2:D7’); }

Лист2 ning C4 katagidagi ma’lumotni Лист1 ning F4 katagida hosil qilish uchun, quyidagilarni qaysi biri bajariladi:


{ =Лист2!C4;
=Лист2’C4’;
Лист2’C4’;
=Лист2”C4”;}

=($B$1+C1)*$A1 formuladan bir katak pastga nusxa olinganda uning kо‘rinishi quyidagicha bо‘ladi?


{ =($B$1+C2)*$A2;
=($B$1+C2)*$A1;
=($B$1+C1)*$A2;
=($B$1+C3)*$A2;}

Agar A5 katakda 8, V5 katakda =Корень(A5^2-15) formula bо‘lsa, V5 katakda quyidagi natija hosil bо‘ladi?


{ 7;
8;
49;
-49;}

Berilgan kataklardagi sonlarning eng kattasini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ МАКС
МВСД;
МАКСА;
МОДА; }

Matritsaning determinantini hisoblash funksiyasi qanday nomlanadi?


{ МОПРЕД.
МУМНОЖ;
МОБР;
ПРОИЗВЕД;}

…………… diskda joylashgan fayl yoki dasturgacha yo’llanma.


{ Yorliq
Мои документы
Papka
Pusk menyusi}

A1 katakda Axborot, B1 katakda texnologiyalari, C1 katakda fani yozilgan bо‘lsa, A2 katakda Axborot texnologiyalari fani yozuvi qaysi javobda tо‘g‘ri kо‘rsatilgan.


{ =A1&" "&B1&" "&C1.
="A1 "&B1&" "&C1;
="A1&" "&B1&" "&C1"
=/A1&" "&B1&" "&C1; }

A1 katakka qanday qilib tez о‘tish mumkin?


{ Ctrl+Home;
Ctrl+<;
Alt+ Home;
Shift+ Home;}

A1 yacheyka kiritilgan ifoda, boshqa ixtiyoriy yacheykalarga yozilishini ta’minlash qaysi javobda tо‘g‘ri keltirilgan?


{ To’g’ri javob yo’q;
=A1…AIV;
=B1;
=A1; }

A1:A3 maydonda mos ravishda (1,2,3) sonlar, B1:B3 maydonda mos ravishda (-1,-2,-3) sonlar joylashgan. U holda =СУММПРОИЗВ(A1:A3;B1:B3) formulaning qiymati nimaga teng?


{ -14;
4;
9;
16;}

A5 katakda «3» soni, B5 katakda «5» soni. C5 katakda qaysi son hosil bо‘ladi, agar unda =A5*B5-B5/5 ifoda bо‘lsa?


{ 14;
2;
5;
7;}

A6 katakda C3:G3 maydondagi sonlarning eng kattasini B5:G5 maydondagi sonlarning eng kattasiga bо‘lish uchun quyidagilarning qaysi biri bajariladi?


{ =МАКС(C3:G3)/МАКС(B5:G5).
=МАКСA(C3:G3)/МАКС(B5:G5);
=МАКС(C3:G3)/B5:G5);
=МАКС (МАКС(C3:G3)/МАКС(B5:G5)); }

A7 katakda «5» soni, V7 katakda «7» soni berilgan. Agar S7 katakda =(A7*V7-5)/6 formula berilgan bо‘lsa, uning natijasi nimaga teng?


{ 5;
0;
6;
7;}
Agar A1 katakda =СУММ(2:2) formulasi yozilgan bо‘lsa, natijada:
{ 4;
0;
-4;
2;}

Agar A1 katakda 10, B1 katakda 5 bо‘lsa, u holda C1 katakdagi =A1*COS(0)+B1 formulaning qiymati nimaga teng?


{ 15;
10;
5;
2;}

Agar A1 katakda -2 bо‘lsa, B1 katakdagi =ЕСЛИ(и(-3
{ 4;
9;
16;
-14;}

Agar A1 katakda 2, B1 katakda 3 C1 katakda 4 bо‘lsa, u holda D1 katakdagi =(A1*B1^2-C1)*C1 formulaning qiymati nimaga teng?


{ 56;
128;
32;
8/9;}

Agar A1 katakda -3 bо‘lsa, B1 katakdagi =ЕСЛИ(A1^2<0;2*A1;A1*A1) formulaning qiymati nimaga teng?


{ 9;
4;
16;
-14;}

Agar A1 katakda -4 bо‘lsa, B1 katakdagi =ЕСЛИ(или(-3
{ 16;
4;
9;
-14;}

Agar A1, B1, C1, D1, E1 kataklarda mos ravishda 3, 4, 6, 5, 2 sonlari bо‘lsa, =A1+(B1+C1)/D1*E1 ifodaning qiymati nimaga teng?


{ 7;
4;
23/5;
38/5; }

Agar A7 katakda 70 soni bо‘lsa, =70%*A7 formulaning natijasi nimaga teng?


{ 49;
7070%;
49%;

Berilgan kataklardagi sonlarning yig‘indisini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ СУММ;
СУММКВ;
СУММПРОИЗВ;
СУММСУММKВ;}

Berilgan kataklardan sonlarning о‘rta arifmetigini topishda qaysi funksiyadan foydalaniladi?


{ СРЗНАЧ;
СРГЕОМ;
СРЗНАЧA;
СРОТКЛ; }

Excel 2003 dasturida necha turdagi diagramma tuzish mumkin?


{ 14
12
istalgancha
8}

EXCELda =COS(00) ning qiymati ...


{ 1;
-1;
-0,448073616;
0;}

EXCELda =COS(900) ning qiymati teng ...


{ -0,448073616;
1;
0;
0,893996664;}

EXCELda =SIN(0) ning qiymati teng ...


{ 0;
1;
0,893996664;
-1; }

EXCELda =SIN(900) ning qiymati teng ...


{ 0,893996664;
0;
1;
2;}

Quyida keltirilan saxifalarning qaysi biri O‘zbekiston Respublikasi xukumat portali hisoblanadi?


{ www.gov.uz
www.press-service.uz
www.edu.uz
www.eduportal.uz
www.uz}

Veb resursi manzili to‘g‘ri yozilgan javobni ko‘rsating:


{ http://www.gov.uz
www://http.gov.uz
isoft@gov.uz
isoft.gov@uz
http@www.gov.uz}

Ko‘pgina kompyuter tarmoqlaridan iborat global kompyuter tarmog‘i qanday ataladi?


{ Intranet
Internet
Mintaqaviy tarmoq
Korporativ tarmoq
Ekstranet}

Internet tarmoqida real vaqtda axborotlar (xabarlar) almashish xizmati qanday ataladi?


{ Elektron pochta
Chat
Forum
Proksi
WWW}

Quyida keltirilgan yozuvlarning qaysi biri pochta manzili hisoblanadi?


{ halikov@aci.uz
www.aci.uz
Epson.com
www.ict.gov.uz
Тўғри жавоб йўқ}

Xabar elektron pochta orqali yuborilgandan so‘ng uning nusxasi qayerga joylashtiriladi?


{ “Отправленные” bo‘limiga
“Входящие” bo‘limida
Savatga
“Черновики” bo‘limiga
“Спам” bo‘limiga}

- deb axborot bilan ishlaydigan sub?ektlarga xaddan tashqari ziyon keltirishi mumkin bo’lgan ma’lumotlarni yo’qotish va o’zgartirishga yo’naltirilgan tabiiy yoki sun’iy xossali tasodifiy va qasddan bo?ladigan ta’sirlardan va ishlashni ta’minlovchi infratuzilmani axborotni himoyalanganligiga aytiladi.


{ Аxborot xavfsizligi
Axborot himoyasi
Axborot ishonchliligi
Axborot haqiqiyligi}

- bu axborot xavfsizligini ta?minlashga yo’naltirilgan tadbirlar kompleksidir.


{ Axborot himoyasi
Axborotni ishlashi
Axborotni dubllash
Axborotni o’zgartirish}

Аxborot xavfsizligi nimalarga bog’liq emas?


{ Аxborot himoyasi mazmuni
Kompьyuterlar
Ishlashni ta’minlovchi infrotuzilma
Xizmat ko’rsatuvchi xodimlar}

Аxborot xavfsizligining aksariyat xolatlarda eng bosh bo’g’ini bo’lib nima hisoblanadi?


{ Inson
Kommunikatsiya vositalari
Kompьyuterlar
Ishlashni ta?minlovchi infrotuzilma}

Maqbul muddat ichida talab qilingan axborot xizmatini olishga imkoniyatni nima ta’minlaydi?


{ Foydalanuvchanligi
Yaxlitlik
Ishonchlilik
Konfidentsiallik}

Аxborotning dolzarbligi va farq qilmasligi, uni buzilishdan va ruxsatsiz o’zgartirishlardan himaoyalanganligi bu -…


{ Yaxlitligi
Foydalanuvchanligi
Аxborotning ishonchliligi
Konfidentsialigi}

Аxborotdan ruxsatsiz foydalanishdan himoyalash bu -


{ Konfidentsialigi
Foydalanuvchanligi
Yaxlitligi
Аxborotning ishonchliligi}

Xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha faoliyat ob’ekti bo’lib nima hisoblanadi


{ Xavf
Tahdid
Zaiflik
Chiqib ketishi}

Xavfsizlikni ta’minlash bo’yicha faoliyat predmeti bo’lib nima hisoblanmaydi


{ Zaiflik
Tahdid
Xavf
Tashuvchilar}

….. manfaatlar, fuqaro va insonning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinligini, shaxsiy xavfsizligini ta’minlashdan, turmush tarzi sifati va darajasini oshirishdan jismoniy, ma’naviy va intellektual rivojlanishni amalga oshirishdan iborat:


{ Shaxs
Jamiyat
Davlat
Ziyolilik}
Аxborot xavfsizligini dasturiy- ta’minotini ishlab chiqish va uni moliyalashtirish tartibni aniqlash davlat axborot xavfsizligini ta’minlashning qaysi usuliga kiradi
{ Iqtisodiy
Huquqiy
Tashkiliy –texnik
Tashkiliy – moliyaviy}

Аxborot xavfsizligi tizimi qanday ta’minot turiga ega emas


{ Kriptografik ta’minot
Аpparat ta’minoti
Аxborot ta’minoti
Dasturiy ta’minot}

Odatda maxfiy va konfidentsial axborot kim tomonidan muhofazalanadi


{ Egasi tomonidan
Davlat tomonidan
Xavfsizlik xizmati tomonidan
Аxborotni yozuvchi inson tomonidan}

Аxborotga barqarorlikni izidan chiqaruvchi ta'sirlar manbaiga nima yoki kim tegishli emas


{ Elektron xujjatlar
Odamlar
Аloqa vositalarida axborot uzatish, saralash, saqlanish, aks ettirish (yozish)ning texnik vositalari
Tabiy xodisalari}
Download 67.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling