Prof. Dr. Bekir kocazeybek I.Ü. Cerrahpaşa tip fakültesi


Download 4.44 Mb.
Sana15.12.2019
Hajmi4.44 Mb.
 • AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLIK
 • (Aşılar ve Serumlar)
 • PROF. DR. BEKİR KOCAZEYBEK
 • İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 • TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD

İMMÜNİTE;

  • Hastalıklara,özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı dirençtir.
  • Enfeksiyöz ya da non-enfeksiyöz faktörlere karşı savunma sağlayan sistemdir
   • KONAK İMMÜNİTESİ;
   • DOĞAL(İNNATE) İMMÜNİTE
   • EDİNSEL(ADAPTİF-ÖZGÜL)İMMÜNİTE:
     • Daha yavaş olarak devreye giren ancak daha etkili savunmayı oluşturan bağışıklıktır

IMMUN SİSTEMDE REAKTİF MEKANİZMALAR

 • I.Doğal Immun Yanıt:
  • EH,Fagositler,NK ve Kompleman sistemi gibi
 • II.Edinsel Immun Yanıt:
  • A)Humoral(sıvısal)IY
   • B lenfositlerin
  • B)Hücresel IY
   • T lenfositleriyle
 • III.Immun Sistemde Yanıtsızlık veya DURMA
  • Normal ImmunoFİZYOLOJİK SÜREÇLERLE;
   • ÖRN:IMMUNOLOJİK TOLERANS;
    • Merkezi ve periferik toleransta
     • ☻Apoptoz ve Tregler mek. gibi
  • Patofizyolojik ya da Eksojen faktörlerle İ.S.’in yanıtsızlığı veya Durması
   • Örn;
    • Immün sist.hücreleri proliferatif hast.
     • ☻ Lenfoma,Multiple Myeloma
    • Çeşitli kronik hast.
     • ☻ Sifiliz,TBC,Lepra,Kızamık
   • Örn;
    • Eksojen yapay baskılayıcı faktörler
    • ☻Kortikosteroidler
    • ☻Sitotoksik ilaçlar
    • ☻X ışınları gibi

EDİNSEL(Spesifik)İMMÜNİTENİN KAZANILMASI:

 • AKTİF PASİF
 • Hümoral ve/veya Hücresel IY Yapay Doğal
 • Yapay Doğal Enfeksiyonlar ▲Im. serum Plesanta
 • ●(at ve benzer Hayvan)
 • ▲İnsan Ig veya Lenfosit Kolostrum
 • Aşılama Klinik Klinik
 • hast oluşur hast oluşmaz

Edinsel(Spesifik)İmmünitede;

 • İster doğal yoldan,ister aşılama yoluyla sağlanan AKTİF BAĞIŞIKLIKTA
  • T,B lenfositleriyle
  • Makrofajların işbirliği önemlidir
  • Sonuçta NÖTRALİZAN Ab’lerle güçlü bağışıklık sağlanır
   • HAV
 • Zorunlu ya da fakültatif Hücre içi bakterilerde
  • Makrofaj-T lenfosit işbirliği ile gecikmiş Tip Aşırı Duyarlılık önemlidir
   • TBC

YAPAY AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLIK (AŞILAR VE SERUMLAR)

 • YAPAY AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLIK (AŞILAR VE SERUMLAR)
  • Günümüzde sağlık hizmetleri;
   • Tedaviye öncelik tanımaktan öte
   • Koruyucu ve hastalıkları önleyici temel almaktadır.
  • Bu anlayışla;
   • Mikrobik hastalıklardan korunmada;
    • temizlik, bakım ve beslenmenin düzeltilmesi yanında
    • BAĞIŞIKLAMA ve KORUNMAYA büyük önem verilmektedir.

Son 20-30 yıl içinde;

 • Son 20-30 yıl içinde;
  • Yeni enfeksiyon hastalıkları tanımlanmış
   • Gastrit, duedenal ülser
   • AIDS
   • Hepatit C ve E
  • Yeniden önem kazanan enfeksiyonlar ortaya çıkmış
   • Kuş ve Domuz gribi

Anti-mikrobik ilaçların bilinçsiz, gelişi güzel kullanımıyla DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR ortaya çıkmış.

  • Anti-mikrobik ilaçların bilinçsiz, gelişi güzel kullanımıyla DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALAR ortaya çıkmış.
  • Anti-mikrobiyal tedavilerde çok gelişme olmasına karşın, zoonatik ve vaktör kaynaklı enfeksiyonlarda bilinen ilaçlar yetersizdir.
   • Kırım-Kongo Hemorojik Humması
   • Batı-Nil virüsü

TÜM BU NEDENLERDEN DOLAYI;

 • TÜM BU NEDENLERDEN DOLAYI;
  • SAĞLIK HİZMETLERİNDE EN ÖNEMLİ HEDEF
   • AKTİF BAĞIŞIKLAMA OLARAK AŞILAMADIR
    • Çünkü mikrobik hastalıklarda
     • En etkin
     • En kolay
     • En ucuz
     • En basit yöntemdir
     • Tedavi edici hizmetler çok pahalıdır

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BAĞIŞIKLAMA PROGRAMLARININ HEDEFLERİ

 • ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BAĞIŞIKLAMA PROGRAMLARININ HEDEFLERİ
   • Aşı ile korunabilen hastalıklar halen mevcut olmasına karşın;
    • Hepatit B, Kızamıkçık, Poliyomyelit, tbc
   • Bağışıklama programları
    • Çok pahalı olduğundan uygulanamamakta ya da
     • Kızamık yılda 2 milyon ölüme neden olmakta
    • İhmal edilmektedir
     • Kızamık ABD'de salgınlar yapmaktadır

Toplumun boğmaca, difteri, tetanoz ve kuduzdan korunması

 • Toplumun boğmaca, difteri, tetanoz ve kuduzdan korunması
 • Kızamık, kabakulak, kızamıkçık,V-2 virüs, H.inf. tip B,
 • S. pnemoniae yayılımının kontrolü
 • Batı yarım kürede wild tipi poliyomiyelitin, tüm dünyada çiçek hast. ortadan kaldırılması
  • 1980'de doğal çiçek hastalığı ortadan kaldırıldı, ancak biyolojik savaş tehditi için ABD ve Rusyada çiçek virüsü stoklarda tutuluyor.

Kızamık

Çiçek

AŞILAR;

 • AŞILAR;
  • Organizmaya uygun yolla verildiğinde
  • BAĞIŞIK YANIT oluşturarak,
  • Kişinin enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlayan maddelere denir.
   • Aşı ( vaccine) sözcüğü;
    • Çiçek hastalığından korunmada kullanılan;
    • Düşük hastalandırıcı özellikli olan
    • Poxvirüs grubundan
    • Vaccine virustan türetilmiştir
   • Antijen(Ag) yapısındadır
   • Organizmada Humoral ve/veya hücresel immün yanıt oluşturarak
   • Enfeksiyon hastalığı geçirmeden sanki geçirmişcesine koruma sağlarlar
 • Bir populasyonun bağışıklanması sonucunda;
  • Hastalığa duyarlı bireylerin sayısı azalır
  • ve sonuç olarak enfeksiyonun yayılımı durur
 • AŞI ÇEŞİTLERİ
  • Hazırlanış şekline göre 3 çeşittir
   • Cansız (ölü) mikrop aşıları
   • Canlı mikrop aşıları
   • Mikrop ürünlerinden hazırlanan aşılar
  • Konakta Immun Yanıtı Uyarma Şekillerine Göre;
   • Enfeksiyon oluşturarak;
    • Canlı
     • Virülansı aaltılmış suşlarla, Atenüe
   • Enfeksiyon oluşturmayarak;
    • Ölü bakteri veya inaktive virüs
    • Toksoid
    • Peptit veya Subünit aşılar
    • VLP (virüs benzeri protein)

Genomik Aşılar;

  • DNA Aşıları
   • Belli bir patojenin spesifik Ag’lerini kodlayan
   • genler
   • Bakteriyal bir plazmite klonlanır
   • Plazmit DNA’sı konak kas veya derisine verilir
   • Hem TH1 hem CTL yanıtı oluşturulur

A)AŞI GELİŞTİRİLMASİNDE KULLANILACAK UYGUN MİKROP ÖZELLİKLERİ

 • A)AŞI GELİŞTİRİLMASİNDE KULLANILACAK UYGUN MİKROP ÖZELLİKLERİ
  • Enfeksiyonlardan korunmada en iyi yol aşılamadır
  • Ancak her enfeksiyon etkenine karşı aşı geliştirilememektedir
  • BUNUN NEDENİ;
   • Aşı geliştirmek çok pahalı ve zaman alıcıdır
   • Mikropla ilişkili nedenler
   • Mikrop net ve belirgin enf hastalığına neden olmalıdır.
 • ÇÜNKÜ;
  • Tek bir serotip olmalıdır
  • Antikoru, enfeksiyonu Ya da sistemik yayılımı durdurmalıdır.
  • Kanserojenilk potansiyeli olmamalıdır.
  • Isıya dayanıklı olmalı, farklı ısı koşullarında taşınabilmelidir.

Çiçek hastalığı başarılı Vaccinia aşısı uygulaması ile dünyadan yok edilmiştir.

 • Çiçek hastalığı başarılı Vaccinia aşısı uygulaması ile dünyadan yok edilmiştir.
 • Bunun NEDENİ;
  • ÇİÇEK HASTALIĞI VİRUSU BAŞARILI BİR AŞI HAZIRLANMASINDA UYGUN BİR MİKROPTUR. ŞÖYLEKİ;
   • Yukardaki 4 maddeyi kapsamaktadır.
  • Rinovirüs ise aşılamaya uygun bir virüs değildir. ÇÜNKÜ
   • Ciddi seyirli bir enf. oluşturmaz
   • Çok fazla serotipi vardır.(100 den fazla)

Çiçek Aşısı

B) AŞININ KALİTE ÖZELLİKLERİ

 • B) AŞININ KALİTE ÖZELLİKLERİ
  • Aşının içindeki Ag madde bozulmamış olmalı
  • Canlı aşıdaki mikrop ölmemiş olmalı veya miktarda azalma olmamalı
  • Dışarıdan mikroplarla kontamine olmamalı
  • Aşılar stabil olmalı ve bunun için iyi korunmalı
  • Güneş ışığına maruz kalmamalı
  • Bozulmaması için;
   • Koruyucu maddeler
   • Antibiyotik maddeler konulmaktadır.
 • X

Liyofilize aşılar

  • Liyofilize aşılar
   • Soğukta vakum altında suyu buharlaştırılıp, kuru toz haline getirilir.
   • En sağlıklı korunabilen ve stabilitesi bozulmayan aşılardır
  • Her aşının bir kullanım ömrü vardır
   • Üretim ve son kullanım tarihi olmalıdır
   • Bayat ve stabilitesi bozulmuş aşılar kullanılmaz
   • Kullanılır ise doz tekrarlanmalıdır.

Liyofilize Aşı

  • Zayıf antijenik aşılara adjuvan konur.
   • Aliminyum bileşikleri, su emilsiyonları,saponin
   • Adjuvanın yararları;
    • Ag'leri ASH’ye yönlendirir
    • İmmünojeniteyi güçlendirir
    • ▲T lenfosit aktivasyonunda ASH işbirliğinde
     • Sitokin sentezi ve eş uyaran ekspresyonunu
     • arttırarak
    • Amaca uygun immün yanıt oluşturur

CANSIZ VE İNAKTİF MİKROP AŞILARI

 • CANSIZ VE İNAKTİF MİKROP AŞILARI
  • Bakteri ya da virusların
   • Formaldehit, fenol, aseton gibi kimyasal maddeler Ya da UV ve ısı gibi fiziksel yöntemlerle
   • Bu işlemlerde mikrop bütünlüğü veya Ag yapısı bozulmaz
   • Adjuvan (destek maddesi)
    • Aliminyum
    • monofosforid Lipid A
    • mf59
    • Lipozom,bakteri hücre duvar yapıları gibi

Parenteral yoldan uygulanırlar

  • Parenteral yoldan uygulanırlar
   • İlk uygulamadan 4 gün sonra Ab görülür.
    • Ancak koruyucu değillerdir.
   • Bundan dolayı 2., 3. hatta daha fazla kez, yüksek dozlar kullanılır.
  • Koruyuculuk süreleri diğer aşılardan kısadır.
   • Bağışıklılık yaşam boyu devam etmez
  • Antikor yanıtı IgG'dir.
   • Lokal IgG yanıtı oluşturmazlar.
  • Nadiren kol ağrısı ve tekrar hastalandırıcılık gelişmez.
   • Sadece aşı kompenent maddelerine karşı alerji gelişebilir.
    • Örneğin virüslerin üretildiği yumurta alerjisi
  • ÖLÜ BAKTERİ;
   • Bakterinin tüm hücresinin öldürülmesiyle elde edilir
   • Boğmaca, Tifo ve Paratifo, Kolera, Veba ,Şarbon

İNAKTİVE VİRÜS AŞILARI;

  • İNAKTİVE VİRÜS AŞILARI;
   • Tüm viryon inaktive edilir.
    • Salk Poliyo Aşısı
     • Mamun böbrek hücre kültüründe
    • Kuduz aşısı;
     • Tavşan nöronları, ördek embriyonlarında
     • İnsan diploid hücre kültür (HDCV)
    • İnfluenzae (grip) aşısı
     • Yumurtanın amniyotik veya Allontois boşlukta üretilir
    • Hepatit A aşısı;
     • İnsan diploid hücrelerinde üretilir.

ÖLÜ PROTOZOON AŞILARI

  • ÖLÜ PROTOZOON AŞILARI
   • Plazmodium (sıtma), Leishmania (Şark çıbanı, kala azar)
   • Toxoplazmaya karşı aşı çalışmaları
 • Şark Çıbanı
 • Sıtma

CANLI MİKROP AŞILARI;

 • CANLI MİKROP AŞILARI;
  • Bakteri veya virüs canlı olarak kullanılır
  • Antijenik niteliği bozulmadan HASTALANDIRICI ÖZELLİĞİ (VİRÜLANSI) AZALTILIR veya ORTADAN KALDIRILIR.
   • Bu tip aşılara ATENÜE denir.
  • Hafif seyirli ancak enfeksiyon hastalığına benzer bir bağışıklık oluştururlar
   • Bazen aşı hastalıkları gelişebilir
    • BCG Jit gibi
   • Nadiren yan etki yaparlar ( Kızamık, Kızamıkçık)
   • Diğer virüs enfeksiyonları nadiren engelleyebilir (İNTERFERANS)

BCG

Humoral ve daha çok hücresel immün yanıtı uyarırlar

  • Humoral ve daha çok hücresel immün yanıtı uyarırlar
   • TH1,TH2 ve Bellekli hücreleri devrededir.
   • Bundan dolayı koruyucu süresi uzundur.
   • Bunu TEK DOZ ile bile yapabilirler.
   • IgG ve IgA antikoru sentezlenir
  • Uygulama yolu ve dozu
   • Parenteral, oral Ya da solunum yoluyla
    • oral Ya da solunum yolunda IgA oluşur
   • Genellikle tektir
    • Bazen 6-10 yıl sonra Booster gerekebilir.
   • Adjuvan ihtiyacı yoktur.
  • Kullanılan virüs sayısı ve fiyatı düşüktür.
  • ANCAK; Bu aşılarla ilgili 3 sorun vardır.
   • İmmunsuprese veya gebeler için tehlikeli olabilir.
   • Aşı içeriği (avirulan) virulana dönüşebilir.
   • Aşı içeriğinin canlılığı sürdürülmesi gerekir.

CANLI (ATENÜE) BAKTERİ AŞILARI

  • CANLI (ATENÜE) BAKTERİ AŞILARI
  • S.typhi için (Tifo hast.)
   • Ty21a
  • M. tuberculosis (Tüberküloz)
   • BCG
  • B. artracis (Şarbon), F. tuleransis (tulerami)
 • Şarbon
 • Tuleremi
 • Canlı (Atenüe) virüs aşıları
  • Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Suçiçeği ,Sarı humması (parenteral)
  • Poliyo sabin aşısı (oral)
  • İnfluenza (Nazal sprey)
 • Sabin Aşlsı
 • Nazal-influenza
 • Parenteral
 • CANLI VİRÜS AŞISI
  • Vaccina (aşı virüsü) aşısı kullanılarak
  • Çiçek hastalığı yok edilmiştir
   • ANCAK; biyoterörizmden korunmada
   • Vaccina kullanılmaktadır.

MİKROP ÜRÜNLERİNDEN HAZIRLANAN AŞILAR

 • MİKROP ÜRÜNLERİNDEN HAZIRLANAN AŞILAR
 • TOKSOİD (ANATOKSİN) AŞILAR;
  • Bakteri toksini saf halde elde edilir.
  • Formal veya formaldehitle (%0.3-0.4 oranında) 37C'de 3-4 hafta bekletilerek hazırlanır.
   • Toksik (zehir) etkisi yok olur.
   • Ag yapımı bozulmaz.
  • Daha çok hümoral immün yanıt uyarılır.
   • Ab'ler toksinlere karşı oluşur.
   • NÖTRALİZASYON gelişir.
   • ÖRNEK;
    • Difteri, Botulismus, Tetanoz

KAPSÜL SUBNİT BAKTERİ AŞILARI

 • KAPSÜL SUBNİT BAKTERİ AŞILARI
  • Kapsül antifagositik özelliğiyle bakteri virülansını arttırır.
  • Kapsül Ab ile opsonize olursa fagositoz kolaylaşır.
  • Polisakkaritler zayıf Ag'ler.
   • T bağımsızdırlar.
   • Sadece konakta IgM sınıfı Ab üretirler.
   • Bu Ab'ler çok kısa ömürlü oldukları için;
    • Protein taşıyıcı molekülle bağlanarak immünojeniteyi arttırırlar (KONJUGE AŞI)
     • C. diphtheriae proteini
     • N. menengitidis OMP
     • Difteri toksini
    • Böylelikle IgM ve IgG sınıfı Ab'ler üretirler
  • 2 yaş ve üzerinde kullanılmaktadır.
  • ÖRNEK;
   • H. influenzae B (Hib)
   • S. typhi, S. pneumonae, N. menengitidis
    • S. pneumoniae'de 23 serotip veya 7 serotip
     • non-toksik difteri toksini ile KONJUGE
   • N. menengitidis major 4 tipin ( A,C,Y,W-135)

İNAKTİVE SUBUNİT VİRAL AŞILAR

 • İNAKTİVE SUBUNİT VİRAL AŞILAR
  • Viral tutunma üniteleri (kapsit ya da gikoproteinler)
  • Rekombinasyon yoluyla elde edilir
   • Hepatit B aşısı
    • Daha önceleri kronik HBV KİŞİLERİN SERUMLARINDA elde edilen HBsAg kısmıyla
    • Bugün maya hücrelerin entegre edilmiş HBsAg geninden elde edilir.
    • Aliminyum ile adsorbe edilir
   • İnsan Papilloma Virüs (HPV)
    • HPV'nin L1 elde edilen Ag

MİKROP ÜRÜNLERİNDEN YENİ YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN AŞILAR

 • MİKROP ÜRÜNLERİNDEN YENİ YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN AŞILAR
  • Çalışmaları halen devam etmektedir.
   • Peptid subünit aşıları
   • DNA aşıları
   • Anti-idiotip antikorlar
  • Bu yöntemlerle hazırlanan aşılar;
   • HIV, P. falciparum, Leishmania enf.
   • S. mutans (diş çürümelerine karşı) umut olabilir.

S. mutans

AŞILAMA VE AŞILAR İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

 • AŞILAMA VE AŞILAR İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
  • Primovaksinasyon
   • Belirli bir aşı ile daha önce hiç aşılanmamış bir kişiye aşının ilk uygulanması
  • RAPEL
   • Primovaksinasyonla sağlanan bağışıklılığı etkin bir düzeyde devamını sağlayan,
   • Bağışıklığı pekiştiren,
   • Belirli zaman aralıklarıyla yapılan,
   • AŞI TEKRARLARINA denir
  • MONOVALAN AŞI;
   • İçinde tek bir mikrop Ya da Ag bulunan
  • POLİVALAN (=Karma/Kombine)
   • Ölü bakteri yada toksoid aşılar. Birkaç tanesi karıştırılarak elde edilen aşıdır.
   • Uygulaması daha kolay, pratik ve zaman kazandırıcıdır.
   • Tek tek uygulamalara göre daha güçlü bağışıklılık kazandırır.

AŞININ KORUYUCULUK DEĞERİ;

  • AŞININ KORUYUCULUK DEĞERİ;
   • Aşılanan kişinin, aşılanmayan kişiye göre o enfeksiyona karşı gösterdiği direnç anlaşılır.
   • Koruyuculuk değerinin araştırılmasında;
    • Hümoral Ya da hücresel immünite ölçülür.
    • ÖRNEĞİN;
     • HBV karşı Anti-HBs yanıtı >10 IU/ml
  • AŞININ KORUYUCULUK SÜRESİ
   • Koruyuculuk etkilerinin ne kadar devam ettiğini gösterir
   • Koruma süresi uzun olan aşılar iyidir.
    • Canlı (atenüe) aşılar

AŞILARIN UYGULANMASI İLE İLGLİ ÖZELLİKLER;

 • AŞILARIN UYGULANMASI İLE İLGLİ ÖZELLİKLER;
  • Aşının tam yarar görebilmesi için
   • Yeterli dozda
   • Yeterli sayıda
   • ve uygun zaman aralıklarıyla
   • Usulüne uygun teknikle yapılması gerekir.

Aşıların uygulanma yolları:

 • Aşıların uygulanma yolları:
  • MUKOZAL UYGULAMA
   • Buruna damlatılarak
   • Buruna püskürtmek
   • Ağızdan verilmektedir
   • Diğer (rektal, genital vb.)
  • PARENTERAL UYGULAMA (Enjeksiyon);
   • Deriyi çizerek
   • Deri içine (Intra dermal)
   • Deri altına (Subkutan)
   • Kas içine (Intramuskular)

Aşı enjeksiyon şeklinde uygulanıyorsa

 • Aşı enjeksiyon şeklinde uygulanıyorsa
  • Deri altına veya kas içine uygulanmalıdır
  • Damar içine uygulanmaz.
   • Çünkü hem aşının bağışıklanma gücü azalır
   • Hem yan etki fazla olur
 • Kas içi uygulamalarda iğne uzunluğu yeterli olmalıdır.
 • Çünkü;
  • Adjuvant madde katkılı olduğu için, yeterli derinliğe yapılmaz, yüzeysel yapılırsa (deri altında) nekroz gelişir.
 • Paranteral uygulamalarda;
  • En iyi yol deri içidir.
   • Daha erken ve güçlü immün yanıt gelişir.
 • Ağız ve burun yoluyla verilen aşılar;
  • kolay uygulanırlar,
  • geniş kitle aşılamalarında seçilen yollardır.

Aşının ilk verilmesinden sonra Ab gelişmesine kadar geçen;

 • Aşının ilk verilmesinden sonra Ab gelişmesine kadar geçen;
  • LATENT SÜREÇ;
   • 24 saat ve 2 haftadır.
    • Kişinin immün sisteme
    • Antijenin yapısına, şekline, dozuna bağlıdır.
  • Bu dönem sonunda 4 gün ile 4 hafta arasında ARTMA dönemidir
  • Sonunda azalma DÖNEMİ başlar
  • İlk önce 3. günden sonra IgM
   • 2. 3. haftada en yüksek
   • 1-2 ay içerisinde kaybolur.
  • 15-20 günlerde IgG sentezlenir.
   • 5. haftada en yüksek
   • Ömür boyu kalır.

İlk kez verilen bir aşıdan, kısa bir süre sonra ikinci Ag verilirse

  • İlk kez verilen bir aşıdan, kısa bir süre sonra ikinci Ag verilirse
   • İlkinde oluşan Ab'ler, 2. leri etkisiz kılabilir.
  • Anneye bağlı IgG antikorları, bebeğe geçtikten sonra en az 5, en fazla 9. aya kadar koruma yapabilir.
   • Bu durumda atenüe aşılar (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) uygulamasında bu IgG 'lerin kaybolma süresi dikkate alınır.
    • Bu aşılar 9. aydan sonra yapılır.
  • Yeni doğanda Hücresel immün yanıt oldukça gelişmiş olduğundan ;
   • BCG aşısı hemen doğum sonrası uygulanır.

BCG

AŞILAMA YAŞI;

  • AŞILAMA YAŞI;
   • Aşı enfeksiyonun daha sık görüldüğü yaşta uygulanır
   • Aynı zamanda aşının uygulandığı yaşta yan etkilerinin azlığı veya çokluğudur.
  • AŞILAMA RİSKİ:
   • Aşı ile sağlanacak yarar aşının neden olacağı zararla karşılaştırılır.
    • Hangisi ağır basarsa ona göre karar verilmelidir.

AŞILAMANIN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR;

 • AŞILAMANIN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR;
  • İmmün yetmezliği veya immünitesi bozulmuş olanlara ve
   • Lösemi, lenfoma, kanser ve AIDS
  • Radyasyon ve kortikosteroid gibi immünospresif tedavi olanlara
   • CANLI AŞI UYGULANMAZ.
  • Böbrek ve diabet hastalarına;
   • Tifo-paratifo aşısı yapılmaz.
  • Yumurta alerjisi olanlara
   • İnfluenzae, Sarı Humma, Kızamık ve Kabakulak
  • Gebeler;
   • OPV, çiçek, kızamıkçık uygulanmaz
  • Yenidoğan ensefolopatisi veya mental sekelleri olanlar;
   • İlk yıl hiç aşı yapılmaz
  • HIV seropozitif olgulara
   • BCG, OPV, İnfluenzae, pnömokok yapılmaz
  • Gamaglobulin verildikten sonraki 3 ay içinde
   • Canlı virüs aşısı yapılmaz.

AŞILARIN BİRLİKTE UYGULANMASI (=KARMA AŞILAR)

 • AŞILARIN BİRLİKTE UYGULANMASI (=KARMA AŞILAR)
  • Ölü bakteri aşıları ve toksoid aşılar birlikte kullanılabilir
  • Hem zaman kazandırır, hem pratiktir, kolaydır.
  • Tek uygulamaya göre daha güçlü koruma sağlar
   • Difteri+tetanoz+Boğmaca (DTB)
   • DTB+OPV
   • Kızamık+Kızamıkçık+Kabakulak (KKK)
   • İnfluenzae+Tetanoz
 • BAZI AŞILAR EŞ ZAMANLI OLARAK UYGULANIR
  • DTB+ OPV
  • DTB+Kızamık
  • DTB+OPV+Kızamık
  • DTB+OPV+KKK
 • BAZI AŞILAR BİRLİKTE UYGULANABİLİR
  • DTB+ Hep. B.
  • BCG+DTB+OPV
  • BCG+DTB+Kızamık+Sarı humma
  • DTB+Kızamık+Sarı humma+OPV
 • BAZI AŞILAR BİRLİKTE UYGULANMAZ
  • Kolera ve Sarı Humma

AŞILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR;

 • AŞILAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR;
  • AŞILARIN YAN ETKİLERİ;
   • YEREL (Lokal) AŞI REAKS;
    • Isı artışı
    • Kızarıklık
    • Şişlik
    • Ağrı
    • Bazen bölgesel lenf bezlerinde şişlik

HAFİF SİSTEMİK;

  • HAFİF SİSTEMİK;
   • Aşı içindeki yabancı proteinlerin neden olduğu reaksiyonlar
  • AĞIR SİSTEMİK;
   • Nadiren gelişir
  • ALLERJİK REAKS.;
   • Anaflaktik tipte gelişir
    • Aşı şoku denir
   • Bazen allerjik ensefalit oluşur.

GÜNCEL BAZI AŞILAR VE UYGULAMA GRUPLARI;

 • GÜNCEL BAZI AŞILAR VE UYGULAMA GRUPLARI;
  • Pnömokok aşısı
   • >65 yaş
   • Astım dahil kronik kardiyovesküler ve allerjik hast.
   • Splenektomi veya immunsupresif tedavi 2 hafta önce uygulanır
   • 0.5 ml Im/sc tek doz uygulanırlar
    • Yüksek riskli gruplarda > 6 yıl geçtikten sonra
    • Nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği, transplantasyon olanlarda
     • pnömokok Ab'ler hızla kaybolur
     • 2. doz aşı yapılır.

İNFLUENZAE AŞISI

  • İNFLUENZAE AŞISI
   • 65(50) yaş ve üzerindekiler
   • Kronik kardiyovasküler ve akciğer hastaları
   • Kronik hastaların ve yüksek riskli kişilerin bakımıyla uğraşan personel ve ev halkı
   • Diabetes mellitus (DM) ve diğer metabolik hastalıklar, böbrek yetmezliği, immunsupresif ve bağışıklık yetmezliği durumları (HIV pozitifliği, kortikosteroid tedavisi ve immunsupresif ve antineoplastik tedavi görenler)
   • Bakımevlerinde kalan kronik hastalıklı yatalak kişiler
   • Uzun süre aspirin tedavisi görmek zorunda olan genç erişkin kişiler
   • Grip mevsiminde bulunan 2. 3. trimestrideki gebe kadınlar
   • 0.5ml deltoid kasa (IM); heryıl ekim başı, kasım ortası
 • HEPATİT B AŞISI
  • Seksüel olarak aktif, çok eşli kişiler homoseksüeller ve çok eşli heteroseksüeller
  • Kan ve kan ürünleri ile temas edenler
  • Mental özürlü, bakımevlerinde kalanlar ve çalışanlar
  • Hemodiyaliz hastaları
  • Pıhtılaşma faktör konstantreleri alanlar
  • HBsAg taşıyıcılarının eşleri ve ev halkı
  • Anti-HCV pozitif olanlar
  • Damar içi uyuşturucu kullananlar
  • Hep.B’nin endemik olduğu yerleri ziyaret edenler
  • Hemofili hastaları
  • Çocuk aşılama programına alınmıştır
  • 0,1 ve 6.ayda 3 doz
 • GEBELİK
  • Canlı aşılar kontrendike
  • Tetanoz-doğum öncesi 2 doz Td verilir
  • Polio ve Sarı humma riski yüksekse bu aşılar uygulanabilir
  • İnaktive aşılar risksiz
   • Annenin ateşlenmesi fetus için riskli olduğundan elden geldiğinde bu aşılardan kaçınılır
  • Gerektiğinde influenzae (gebeliğin 14. haftası ve sonrasında) ve HBV, HAV ve pnömokok aşıları uygulanabilir
  • Emziren anneye canlı veya inaktif aşılardan biri uygulanabilir
 • ULUSLAR ARASI SEYAHAT EDENLERDE AŞILAMA
  • Sarı humma- Seyahat öncesi 1 doz 0.5ml –SC
  • Kolera-0.5 ml IM/SC,0.2ml ID, 2doz 1hafta/1ay arayla
   • (Sarı Humma aşısı ile en az 3 hafta ara)
  • Tifo (Ty21a: 48 saatte bir, 4 doz- rapel 5 yıl sonra,
  • Vi polisakkarit İM-2 yılda bir rapel)
  • N.menengitidis (A,C,Y,w-135): 1 doz/0.5ml SC
  • Japon ensefalit aşısı -0., 7. ve 30. günlerde 0,1ml SC, 2 yıl sonra 1 rapel)
  • Hepatit A: aşı+Ig (3 aydan az kalma-0,02 ml/kg, 4-6 ay kalma:0,06 ml/kg)
 • KAZALAR/TEMASLAR
  • Yanıklar: Td,TIG
  • Hayvan ısırıkları: Kuduz-HDCV+RIg, Td
  • Yılan ve Akrep sokmaları: Özgül antiserumlar
  • Yaşlılar: Pnömokok, İnfluenzae, Td
  • Şarbon: Şarbonun yaygın olduğu bölge hayvanlarının der, kürk, yün, kıl, kemik unu vs ile temas eden çalışanlar
  • Q Ateşi: Koyunlarla teması olanlar ve C. burnetti ile laboratuvarda çalışanlar için inaktif bir aşı vardır
  • Tularemi: Canlı attenue aşı; tularemin endemik olduğu bölgelerde ilgili hayvan ve vektörle temas riskindekilere uygulanır
  • Veba: Laboratuvar personeli, Arizona-New Mexico bölgelerine gideceklere uygulanır
 • BULAŞMA SONRASINDA BAĞIŞIKLAMA
  • Hepatit A : Bulaşma sonrasında 2 hafta içinde Ig+aşı
  • HBV : HBsAg pozitif kişiden bulaş:HBIg+aşı
  • HCV hepatit bulaşında standart Ig etkisiz; izleme yapılır
  • Şüpheli hayvan ısırığı : Aşı(HDCV) +RIg
  • Yaralanma : T veya Td +TIg +SAT
  • Kızamık-Bulaşma sonrası 6 gün içinde Ig (0.25 ml/kg-max 15 ml+aşı
  • Kızamıkçık-Ig ile belirtiler silik geçer, viremi ve fetus enfeksiyonu ve konjenital rubella önlenemez

Türkiye’de Uygulanan Aşı Programı

SERUMLAR (=PASİF BAĞIŞIKLAMA)

 • SERUMLAR (=PASİF BAĞIŞIKLAMA)
  • Bağışık serumları
  • İmmunoglobulinler
   • Pasif bağışıklama için kullanılırlar
   • Hazır Ab içerikli olduklarından, uygulandıkları anda etki gösterirler.
    • Ancak kısa sürelidirler.(3-4 hafta)
    • Aktif bağışıklık oluşma süresine kadar koruyucu ve tedavi edici direnç kazandırır

BAĞIŞIK SERUM (=Anti serum)

 • BAĞIŞIK SERUM (=Anti serum)
  • Bağışıklanmış hayvanlardan elde edilmiş antikor içeren serumlar
  • Hastalık etkeni mikroplar veya ürünleri Ya da yılan, akrep zehirleri Ag olarak kullanılır
   • Deney hayvanlarına verilir.
    • At, sığır, koyun gibi büyük hayvanlar kullanılır
  • Bu hayvanlarda bol miktarda Ab içeren serum elde edilir.
  • Ancak; hayvan kaynaklı serumlar, yabancı protein içerdiğinden allerjik reaksiyon oluşturur.
  • Bundan dolayı, hayvan kaynaklı serumlar yerine insan kaynaklı serum kullanımı artmıştır.
 • İMMÜNOGLOBİNLER (=İnsan Kaynaklı Bağ Serum=Gamaglobulin)
  • İnsan plazması veya plasentadan elde edilir.
  • Yan etkileri oldukça az olup, kullanım alanı geniştir.
  • İki çeşittir.
   • Standart Ig
   • Özgül Ig

Standart İmmunoglobulin;

 • Standart İmmunoglobulin;
  • Eş anlamları;
   • Normal immünoglobulin Ya da gamaglobulin
   • Standart gamaglobulin Ya da polivalan immünoglobulin
  • 1000 kadar donörün plazmasından Immünoglobulin ayırt edilmesiyle hazırlanan üründür.
  • Kullanım alanı;
   • İmmünite bozukluklarında;
    • Enfeksiyonlardan korunmada veya
    • Bulaşıcı hastalıklarla temas sonrası

Özgül immünoglobulin;

 • Özgül immünoglobulin;
  • Eş anlamları;
   • Spesifik IgM, Özgül gamaglobulin , Hiper immünoglobulin gibi
  • Doğal olarak BİR ENFEKSİYON HAST. gelişenlerden Ya da patojene özgü aktif bağışıklama
  • (aşı) olan gönüllü kişilerin plazmasından elde edilir.
   • Bu ürün o mikroba veya ürüne karşı yoğun özgül Ab içerirler.
   • YANİ SPESİFİK Ig'lerdir.
   • Bu Ig'ler hayvan kaynaklı bağışık serumlara oranla Ab içerikleri 15-30 kez daha fazladır.

BAĞIŞIK SERUM VE İMMÜNOGLOBULİN ÖRNEKLERİ;

 • BAĞIŞIK SERUM VE İMMÜNOGLOBULİN ÖRNEKLERİ;
  • Anti toksik serumlar ;
   • Difteri, tetanoz, gazlı gangren, botulismus
  • Anti-bakteriyal serumlar
   • Şarbon,N. menengitidis, Boğmaca
  • Anti-vektör serumlar
   • Akrep, yılan, örümcek
  • Anti-viral Ig
   • Kuduz,Hepatit B, Kabakulak
   • Bunlardan kuduz, HBV, V2'de hem koruyucu hem tedavi özelliği vardır.
  • Anti-toksik Ig
   • Tetanoz anti toksik Ig
 • SIK KULLANILAN IMMÜNGLOBULINLER
  • HEPATİT B immünglobulin (HBIg)
   • İnsan donörlerden elde edilen spesifik Ig
   • ml'sinde 200 IU Anti-HBs bulunur.
   • Riskli gruplar;
    • Sağlık peroneli
    • Özellikle cerrahi ve laboratuvar elemanları
 • UYGULAMA ZAMANLARI;
  • HBV ile kontamine araç-gereç temasından sonra
  • Dializ yapılan hastalar
  • HBV'li kişilerle cinsel temasa girenler
  • HBV taşıyıcı annelerin yeni doğanlarına
  • HBV'li kanın verilmesinden hemen sonra
  • Mümkünse HBV'li kişiyle temas olmadan hemen önce vermek daha önemlidir.

Hem aktif hem pasif bağışıklama birlikte yapılmalıdır.

  • Hem aktif hem pasif bağışıklama birlikte yapılmalıdır.
  • ÖRNEĞİN;
   • HBsAg pozitif kanla, kaza sonucu perkütan Ya da mukoza teması sonrası
    • 48 saat içinde 800 IU
   • HBsAg pozitif anneden doğan bebeklere
    • Doğumdan hemen 12 saat sonra
     • 100 IU
   • Uygulama Dozu
    • 0.006 ml/kg (en çok 5 ml) Im

Kuduz Immunoglobulini

  • Kuduz Immunoglobulini
   • İnsan donörlerinin plazmasından elde edilen Ig'lerdir
   • ml'sinde 150 IU Ab bulunur
   • Hayvan ısırmalarından hemen sonra uygulanır
   • Hem aktif hem pasif bağışıklık birlikte yapılmaktadır.
 • Tetanoz Anti-Toksoid Ig
   • İnsan kökenli ml'sinde 250 IU Ab içerir
   • IM olarak yaralanma sonrası yapılır.
   • Hem koruyucu hem tedavi edicidir.
   • Hem aktif hem pasif bağışıklama birlikte yapılamalıdır.

Anti-D (Rh) Ig

  • Anti-D (Rh) Ig
   • İnsan donörlerinin kan plazmasından elde edilir
   • ml'sinde 250 µg Anti-D Ab'leri vardır.
   • Rh(-) anne, Rh(+) bebeğe hamileyse uygulanır;
    • Eritroblastis fetalisis Hast.
    • Rh(-) anne,ikinci Rh(+) bebeğe immünize olmaması için;
     • Anneye ilk doğumdan hemen sonra(72 saat) Anti-D Ig verilir
     • Böylelikle anne immün olmadan antijenler nötralize edilir.
    • Bu durum anneye bilmeden ilk hamilelik öncesi Rh(+) kan verilmişse aynen geçerlidir


Download 4.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling