Programmalash asoslari fani aliyeva Maxsuda Xalilovna


Download 0.86 Mb.
bet3/6
Sana13.08.2020
Hajmi0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6

Qiyinlik darajasi3

type hafta=(dush, sesh, chor, paysch, schanba, yaksch);

var x,y: hafta; t:23..56;

tasvirlash berilgan bo’lsa, Quyidagi ta’minlashlardan qaysisi noto’g’ri?


y:=t

x:=sesh

y:=x

t:=31

71 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

type meva=(gilos, olma, nok, usum);

var x,y: meva; t:1..6; kabi tavsiflash berilgan bo’lsa, quyidagilardan qaysi biri to’g’ri?for x:=olma to usum do write(x)

read(x)

write(y)

for y:=1 to 6 do s:=s+1

72 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Paskal tilida yozilgan ifoda berilgan:

ln(abs(x-1))+cos(2*pi*x+b)+a+b/c+d

Bu qanday algebraik ifodani bildiradi?


ln(/x-1/)+cos(2pi x)+a+b/c+d

log(x-1)+ cos(2pi x)+(a+b)/(c+d)

ln(x-1)+ cos(2pi x)+a+b/(c+d)

log(x-1)+ cos(2pi x)+a+b/c+d

73 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

var a,b,x:real; begin a:=8; b:=a/2; x:=A/B;

x:=a*sqr(sqrt(x+b/2)); writeln(x); end.

Natijani aniqlang.


32

8

256

24

74 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Paskal tilida chikarish operatorining qaysi birida xatolik mavjud?

wrate(a,b);

WRITE(a,b);

WRITELN(a,’ ‘,b);

writeln(a,b);

75 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Qaysi o’zgarmas noto’g’ri yozilgan?

1.E+2

-0.13900

2.09

25

76 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quydagi programma nimani chop etadi?.

VAR X,Y: REAL;

BEGIN X:=25; Y:=SQRT(SQR(X));

Y:=X-Y; WRITE(Y) END.0

20

25

2

77 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Z ning qiymati nimaga teng?

begin a:=2; b:=17; c:=6;

Z:=b div a + b mod c; write(z) end.


13

16

11

15

78 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Dastur natijasini aniqlang.

begin X:=2; p:=1; 1:P:=P*(2*x-2); X:=X+3; if X<=6 then goto 1; writeln(P); end.16

20

4

8

79 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Dastur natijasini aniqlang.

begin A:=12; B:=8; D:=20; if A>18 then D:=A-B; writeln(D); end.20

5

4

3

80 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Dastur qiymati nimaga teng?

begin X:=-2; y:=4; A:=-2; if A*A-y>x*x then z:=y+A else z:=X+A; writeln(z); end.-4

-5

7

1

81 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Y ning qiymati nimaga teng?.

VAR X,Y: REAL;

BEGIN X:=5.7;

IF X<2 THEN Y:=sqr(X) ELSE

IF X<5 THEN Y:=2 ELSE Y:=X-5;

Y:=ROUND(Y)

END.


1

5

25

2

82 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Dastur natijasini aniqlang.

Begin A:=12; B:=8; D:=20; if A>18 then D:=A-B; writeln(D); end.20

8

4

5

83 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Dastur natijasini aniqlang.

begin X:=2; p:=1; 1:P:=P*(2*x-2); X:=X+3; if X<=6 then goto 1; writeln(P); end.16

20

2

24

84 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Hisob natijasini aniqlang.

begin A:=10; B:=8; C:= 6; if (A>B) and (C>B) then y:=A+B-C else

y:=A-B+C; writeln(y); end.


8

12

10

4

11

85 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Hisob natijasini aniqlang.

begin a:=12; b:=14; c:=10;

if (a>b) or (b>c) then y:=a+b-c else y:=a-b+c; writeln(y); end.


16

14

8

6

86 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Massiv var a:array[1..3,1..5] of integer; sahaklida tasvirlangan. Uning elementlarini kiritish operatorini aniqlang.

for i:=1 to 3 do for j:=1 to 5 do read(a[i,j]);

for i:=1 to 5 do for j:=1 to 3 do read(a[i,j]);

for i:=1 to 3 do for j:=1 to 5 do read[a(i,j)];

for i:=1 to 3 do for j:=1 to 5 do write(a[i,j]);

87 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Paskalda ta’minlash operatorining chap tomoni arifmetik ifoda bo’laoladimi?

Bo’la olmaydi

Bo’laoladi

Ha, arifmetik ifoda faqat qo’shish amaliga ega bo’lsa

Ha, arifmetik ifoda faqat ko’paytirish amaliga ega bo’lsa

88 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan ta’minlash operatorlaridan qaysilari xatoga egadir? 1) x:=i+4; 2) x:=2,3+a; 3) x:=y+2; 4) 3+x:=a; 5) 1:=0.5+0.5; 6) –s:=a+b

2,4,5,6

1,2,3,5

1,3,5

3,5,6

89 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Ma’lumotlarni chiqarish operatorida chiqarish parametrlari -

Bir-biridan vergul orqali ajratiladi

Bir-biridan nuqta va vergul orqali ajratiladi

Bir-biridan nuqta orqali ajratiladi

Bir-biridan ikki nuqta orqali ajratiladi

90 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan chiqarish operatorlarining qaysilari xato yozilgan? 1) write(x1;x2); 2)write(a); 3) write[a,b]; 4) write(a: b); 5) write(b:4); 6) write(x+1);

1,3,4

1,2,3,4

2,5,6

1,2,4,6

91 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Paskal-programmada ishlatiladigan hamma o’zgaruvchilar -

faqat bir marta tasvirlanishi kerak

Tasvirlanishi shart emas

Bir necha marta tasvirlanishi kerak

Faqat programmaning oxirida tasvirlanishi kerak

92 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan tasvirlanishlarning qaysilari xatodir? 1) var a,b,c:real; 2) var a,b,c=real; 3) x,y:integer; 4) var a;b:c:real; 5) var [x,y,z]; 6) a,b,c:integer;

2,3,4,5,6

1,3,5

1,4,6

1,2,4,5

93 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan if a then b else c; yozuv -

shartli operator deyiladi

ta’minlash operatori deyiladi

operatorli qavslar deyiladi

shartsiz operator deyiladi

94 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Operatorli qavslar rolini -

begin va end o’ynaydi

nuqta va vergul o’ynaydi

stop va start o’ynaydi

ikki nuqta o’ynaydi

95 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan if b then c; yozuv-

Shartli operatorning qisqa ko’rinishidir

Shartli operatorning umumiy ko’rinishidir

Shartsiz operatordir

Tanlash operatoridir

96 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan if a>=b then a:=a-2 else begin a:=a+2; b:=b/a; end; fragment a

a:=a+2; va undan keyin b:=b/a; bajariladi

Biror marta ham bajarilmaydi

Faqat a:=a+2; bajariladi

Faqat b:=b/a; bajariladi

97 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Keltirilgan operatorlardan qaysilari xato yozilgan. 1)goto A+11;2)goto 1; 3)goto -24; 4)goto 3,5,6; 5)goto55432;

1,3,4

1,2,3

2,4,5

2,5

98 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Standart paskal tilida nishon:

to’rtta raqamdan ko’p bo’lmagan ishorasiz butun son

Beshta raqamdan ko’p bo’lmagan ishorasiz butun son

Ishorasiz haqiqiy son

Ishorali haqiqiy son

99 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan konstantalarning qaysilari to’g’ri aniqlangan? 1)const n:=1; 2) const n=2;m=3; 3) cons R=4; 4) const k=86;

2,4

1,3

2,3

1,4

100 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Indeks massivda:

Element o’rnini massivning boshiga nisbatan aniqlovchi kattalikdir

Element o’rnini massivning oxiriga nisbatan aniqlovchi kattalikdir

Faqat haqiqiy qiymatlarini qabul qiladi

Ishlatilmaydi

101 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Berilgan (sin(sqr(x)-1)+2*abs(y))/(cos(2+y)) ifodani x=1; y=-2 bo’lganda qiymatini hisoblang.

4

0

1

-2

102 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Programma fragmenti berilgan. Natijani aniqlang x:=2; b:=-3; a:=b; goto 99; 14: a:=0; x:=b; 99: y:=a+x; write(y);

-1

0

3

4

103 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Berilgan tasvirlashda mas1 va mas2 o’zgaruvchilari nimani aniqlaydi? Var mas1 :array[1..5] of array[1..10] of integer; mas2:array[1..5, 1..10] of integer;

ikkala o’zgaruvchi ham 5*10matritsani aniqlaydi

Birinchisi vektor, ikkinchisi matritsa

Birinchisi matritsa, ikkinchisi vector

Ikkala o’zgaruvchi ham vektorlarni aniqlaydi

104 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Paskalda succ(137) va pred(26) nimaga teng?

138;25

139;27

136;24

136;25

105 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling