Programmalash asoslari fani aliyeva Maxsuda Xalilovna


Download 0.86 Mb.
bet1/6
Sana13.08.2020
Hajmi0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6

PROGRAMMALASH ASOSLARI FANI

Aliyeva Maxsuda Xalilovna

(ma’ruza 72 soat, amaliyot 144 soat)
1 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.

Qiyinlik darajasi1

Algoritmlar qanday yoziladi?

So’zlar yordamida. Sxemalar yordamida. Komanda va operasiyalar yordamida

Formulalar yordamida. Davlat tilida

Ingliz tilida, davlat tilida

2-lik yoki 10-lik sanok sistemasida

2 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

EHM bajaradigan har bir algoritm:

Chekli qadamlarda tugashi kerak

Tugallanishi shart emas

Juft qadamlarda tugallanishi kerak

Tok qadamlarda tugallanishi kerak

3 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Algorimlarning ifodalanish usullari qaysi javobda to’liq ko’rsatilgan?

matnli, sxemali, jadval, grafik

og'zaki, yozma

matnli, sxemali

jadval ko’rinishda, sxemalar orqali

4 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Algoritmning xossasi:

natijaviylik

takrorlanuvchanlik

komanda ketma-ketligini o’zgartirish imkoniyati

komanda ketma-ketligini o’zgartirish imkoniyati

5 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Algoritm tushinchasi kimning nomi bilan bog’liq?

Muxammad Al-Xorazmiy

Paskal

Tyuring

Bjarne Stroustup

6 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Ma’lum sinf masalasini chekli qadamlarda yechish – bu ...

Algoritm

Podprogramma

Massiv

Programma

7 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Dasturlarni yaratish va ularni taxlash usullari va yo’llari uchun kerakli metodlar sistemasiga…

Dasturlash texnologiyasi deyiladi

Amaliy programmalar paketi deyiladi

Ma’lumot bazasini yaratish gexnologiyasi deyiladi

Kasbiy grafika paketi deyiladi

8 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

EHM ishini va uning dasturiy ta’minoti to’g’riligini tekshirish uchun ishlatiladigan kontrol masala …

Test deyiladi

Taxlovchi

Xujjatlashtirish

Normallashtirish

9 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Dasturlarni yaratish va sozlash - bu

Dasturlash texnologiyasi

Amaliy dasturlar paketi

Ma’lumotlar bazasi

Grafik paket

10 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Programmalar yaratishda asosan quyidagi texnologiyalar ishlatiladi:

Yukoridan pastgava pastdan yukoriga qarab texnologiyasi

Yukoridan pastga qarab texnologiyasi

Pastdan yukoriga qarab texnologiyasi

Informatsion texnologiyalar

11 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Paskal - programmaning umumiy strukturasidagi bo’limlar tartibini tanlang.

program, LABEL, CONST, TYPE, VAR, prosedura va funksiya, operatorlar

program, CONST, VAR, TYPE, LABEL, prosedura va funksiya, operatorlar

program, Operatorlar bloki, VAR, CONST, TYPE,prosedura va funksiya, LABEL

int a[4] = {1,2,3,4};

12 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Informatika fani shug’ullanadigan vazifalar:

Texnik ta’minot, Algoritmlashtirish va programma ta’minoti

Texnik ta’minot, Algoritmlash va programmani bajarish

Algoritmlashtirish va texnik ta’minot

Texnik ta’minot va programma ta’minoti

13 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

EHMni sinflash uchun asosiy xarakteristikalar:

markaziy protsessor tezkorligi, element bazasi, operativ xotira hajmi va matematik ta’minot

Tezkorlik va element bazasi

Markaziy protsessor tezkorligi va element bazasi

Element bazasi, protsessor tezkorligi va ma’tematik ta’minot

14 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

ShKning bazaviy sxemasi:

Tizimli blok, monitor va klaviatura

Monitor, klaviatura, “sichqoncha”

Tizimli blok, klaviatura , “sichqoncha”

Monitor, klaviatura va printer

15 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Programma ta’minoti quyidagilarga bo’linadi:

Tizimli va amaliy programma ta’minoti

Tizimli, ichki va tashqi

Tizimli, sodda va murakkab

Amaliy,tizimli, ichki va tashqi

16 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Ixtiyoriy EHMning xotirasi quyidagilardan iborat:

operativ va tashqi

Tashqi, sodda va murakkab

Kodlashtirilgan va sodda

Sodda va murakkab

17 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Xotira yacheykasi yoki mashina so’zi uzunligi nima bilan xarakterlanadi?

Ulardagi razryadlar(bitlar) soni bilan

Yacheykalar soni bilan

Mashina so’zi soni bilan

Ma’lumotni kodlashtirish bilan

18 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

EHMning xotira hajmi nima bilan xarakterlanadi?

yacheykalar soni bilan

Tashqi qurilmalar soni bilan

Ichki qurilmalar va tashqi qurilmalar soni bilan

Yacheykalar va tashqi qurilmalar bilan

19 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

EHMning asosiy turlari qanday adreslanadi?

Baytli adreslash

Bitli adreslash

Har bir ikkinchi mashina so’zi adreslanadi

Har bir razryad adreslanadi

20 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

EHM takt chastotasi nima?

Uning mantiqiy elementining bir karrali ishlash vaqti

Uning arifmetik amallarni bajarish vaqti

Uning mantiqiy amallarni bajarish vaqti

Uning mantiqiy amallarni adreslash vaqti

21 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Ixtiyoriy EHM komandalar tizimi quyidagi guruhlardan iborat:

Arifmetik, mantiqiy, adreslarni o’zgartirish, o’tishlar va ma’lumotlarni ayirboshlash

Arifmetik va mantiqiy

Arifmetik, mantiqiy va o’tishlar

O’tishlar va ma’lumotlarni ayirboshlash

22 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Sanoq sistemasi nima?

Sonlarning yozilishi va nomlanish usullarining majmui

Aniq sonlarning yozilish usuli

Sonlar majmuining pozitsion tasvirlanishi

Sonlarning nomlanishi

23 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Pozitsion sanoq sistemasida sonlarni tasvirlanishi uchun ishlatiladigan raqamlar soniga shu sistemaning -

Asosi deyiladi

Ko’rsatkichi deyiladi

Raqamlar soni deyiladi

Tasvirlanishi deyiladi

24 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

O’nlik sanoq sistemasida berilgan 73 sonini ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing.

1001001

1011001

10001001

1001100

25 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Algoritmlarni tasvirlash usullari quyidagilar:

Og’zaki, jadval, grafik, maxsus algoritmik til va programmalash tili

Og’zaki, yozma, jadval va grafik

Programmalash tili va maxsus til

Jadval, grafik va maxsus til

26 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Algoritmlashning asosiy sxemalari quyidagilardir:

Ketma-ket, tarmoqlanuvchi va takrorlanuvchi

Konkatenatsiya va alternativa

Tarmoqlanuvchi va alternativa

Ketma-ket va konkatenatsiya

27 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

O’zgaruvchi bu:

O’z nomiga ega bo’lgan va turli qiymatlarni qabul qiladigan ob’yekt

O’z nomiga ega bo’lmagan va turli qiymatlarni qabul qiluvchi ob’yekt

Bitta qiymat qabul qiladigan konstanta

O’z nomiga ega bo’lgan va bitta qiymat qabul qiladigan ob’yekt

28 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Identifikator deb -

Harf bilan boshlanadigan harf va raqamlarning chekli ketma-ketligiga aytiladi

Harf va raqamlarning chekli ketma-ketligiga aytiladi

Raqam bilan boshlanadigan harf va raqamlar ketma-ketligiga aytiladi

Harf va raqamlarning cheksiz ketma-ketligiga aytiladi

29 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan yozuvlardan qaysilari identifikator bo’la oladi? 1) X3 2) A1B2 3) X 3 4) y+3 5) KX

1,2,5

1,2,3,5

2,4,5

1,3,4,5

30 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

EHM algoritmdagi mantiqiy xatolarni aniqlay oladimi?

aniqlay olmaydi

Ha, bu uning asosiy ishidir

Ha, faqat mantiqiy xatolarni

Ha, faqat arifmetik-mantiqiy xatolarni

31 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Paskal tilida operatorlar bir-biridan qaysi belgi bilan ajratiladi?

nuqta- vergul

vergul

ikki nuqta

probel

32 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Dasturda o’zgarmaslar bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

Const

var

type

label

33 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Dasturda o’zgaruvchilar bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

Var

Const

type

label

34 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Dasturda turlar bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

type

Var

Const

label

35 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling