Psixodiagnostika va ekspеrimental psixologiya


Download 63.51 Kb.
bet1/3
Sana24.08.2020
Hajmi63.51 Kb.
#127434
  1   2   3
Bog'liq
Psixodiagnostika va ekspеrimental psixologiya
IJTIMOIY PEDAGOGIKA FAN, 3-mavzuga-glossarij, 1-amaliyot, 1-amaliyot, 1-amaliyot, Reading tasks(1), bogdorchilik, Нутқ маданияти , 1Mn8jTGd6LVTUnQf406, 2 5208885402571641433, Мikroiqtisodiyot syllabus 2022 (1), БОШ. МАЪРУЗА (1), KICHIK VA O’RTA GURUHLARDA QURILISH VA KOSTRUKSIYALASH BO’YICHA FAOLIYATLARNI LOYHALASHTIRISAH, KIMYOVIY LAZERLARNING ISHLASH PRINSIPI

Psixodiagnostika va ekspеrimental psixologiya

1 Manba:Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish; Fan bo’limi-1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Qiyinlik darajasi– 1;Eksperimental psixologiya psixologiya fanining qaysi sohasiga kiradi?

Umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi

Aniq faoliyatni o’rganuvchi

Shaxsning jamiyatga munosabatini o’rganuvchi;

Taraqqiyotning psixologik tomonini o’rganuvchi;

2 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 2;Ilk bor tashkil etilgan laboratoriyalarda qanday psixologik xususiyatlar o’rganilgan?

Sezgi, idrok, reaksiya tezligi

Xotira, tafakkur va xayol

Individual psixologik xususiyatlar

Shaxsning motivasion sohasi

3 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-16; Guruhlararo va guruh ichida o’tkaziladigan loyihalar: Qiyinlik darajasi– 3;

Qanday analiz usuli o’zidan yanada takomillashtirilgan hujjatlar analizini qat’iy metodlarini namoyon qiladi

Kontent analiz

Eksperimental analiz

Proyektiv analiz

Praksimetrik metod

4 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 3;«Nutq, tafakkur, iroda kabi bilish jarayonlarini tajriba orqali o’rganish mumkin emas» deb ta’riflagan olim kim edi?

V. Vundt

Ebbingauz

R.Dekart

I.Kant

5 Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 3;Qaysi olimning fikricha psixologiyada eksperimentning bo’lishi mumkin emas, chunki psixik hodisalarni o’lchash mumkin emas

Kant

Lazurskiy

Vundt

Veber, Fexner

6. Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 1;Psixologiyada eksperimentni tatbiq qilish bo’yicha dastlabki ishlarni kim amalga oshirgan

Veber, Fexner

Gerbart

Lazurskiy

Kant

7 Manba: Toshimov R.Yu. G’oziyev E., Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent;Universitet; 2004. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish; Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 3;

Qaysi olim psixologiya uchun klassik metodlar bo’lib qolgan metodlarni ya’ni kuzatish metodi, ifodalash metodi va reaksiya metodlarini kashf etdi

V.Vundt

A.F.Lazurskiy

I.Kant

E. Veber

8 Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-11; Ilmiy tadqiqotning umumiy sxemasi; Qiyinlik darajasi– 1;

Tadqiqot oldiga qo’yilgan vazifa tabiatiga ko’ra psixologik tajribaning necha xil turi bor?

3

4

5

6

9 Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-11; Ilmiy tadqiqotning umumiy sxemasi; Qiyinlik darajasi– 3

“Ichki nazariyalar va nazariy bilimlar asosida vujudga keladi” bu -

Nazariy faraz

Xulosa

Muammo

Maqsad

10 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-12; Eksperimentlarni o’tkazish shart-sharoitlari va bosqichlari: Qiyinlik darajasi– 2;

Tadqiqotda apparaturalardan ko’pincha qanday maqsadda foydalaniladi?

Qo’zg’atuvchini ta’sir etish va natijani yozib olish

Kuzatib tutish

Tekshiriluvchini qiziqtirish

Aniqlikni ta’minlash;

11 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-12; Eksperimentlarni o’tkazish shart-sharoitlari va bosqichlari: Qiyinlik darajasi– 1;

Psixologiyada shkalalashtirishning necha xil turlari mavjud?

4

5

3

6

12 Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-12; Eksperimentlarni o’tkazish shart-sharoitlari va bosqichlari: Qiyinlik darajasi– 3Faraz tarkibini aniqlang

Asosiy, alternativ

Asosiy, qo’shimcha

Nazariy, amaliy

Eksperimental, amaliy

13 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-3; Psixodiagnostik tekshiruvda qo’llanadigan asosiy metodlar haqida umumiy ma`lumot; Qiyinlik darajasi– 3;G. D. Pirov taklifiga ko’ra metodlar nechta guruhga bo’linadi

3 ta

4 ta

5 ta

7 ta

14 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-3; Psixodiagnostik tekshiruvda qo’llanadigan asosiy metodlar haqida umumiy ma`lumot; Qiyinlik darajasi– 2;S. L. Rubinshteyn “Ummiy psixologiya asoslari” kitobida eng asosiy psixologik metodlar sifatida .... ni ajratib ko’rsatadi.

Kuzatuv, eksperiment

Kuzatuv, suhbat

Ichki va tashqi kuzatuv

Suhbat, eksperiment

15 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-3; Psixodiagnostik tekshiruvda qo’llanadigan asosiy metodlar haqida umumiy ma`lumot; Qiyinlik darajasi– 3;Modellashtirishning qanday asosiy turlari bor

Struktura- furksionali, funksional- strukturali

Deduktiv, induktiv

Emprik, nazariy

Ichki, tashqi

16 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-3; Psixodiagnostik tekshiruvda qo’llanadigan asosiy metodlar haqida umumiy ma`lumot; Qiyinlik darajasi– 2;Eksperimental psixologiyaning asosiy metodlariga qaysi metodlar kiradi

Laboratoriya eksperimenti va ularning modifikatsiyasi, tabiiy eksperiment

Kuzatish, suhbat, korrelyatsion kuzatuv

Kuzatish, faoliyat mahsullari tahlili

Kuzatish, faoliyat tahlili

17 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-15; Eksperementda o’tkaziladigan mustaqil va tobe o’zgaruvchilarni tanlash: Qiyinlik darajasi– 1;Eksperiment o’tkazishdagi mustaqil ko’rsatkichning ta’sirini aks ettiradigan faoliyatning ba’zi jihatlaridan biri – bu...

Tobe ko’rsatkich

Ko’rsatkichlar

Miqdoriy ko’rsatkich

Sifat ko’rsatkichi

18 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-19; Eksperiment natijalari tahlili: Qiyinlik darajasi– 3;O’rtacha arifmetik qiymat, moda va mediana qanday o’lchov turlari hisoblanadi?

Markaziy an’analar

O’zgaruvchanlik o’lchovi;o’lchovi

O’zaro aloqalar o’lchovi

Omilli tahlil;

19 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 2; Psixodiagnostika. Fan bo’limi-8; Shaxs psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 2;G.Yu.Ayzenk metodikasi qanday shkalalardan iborat

Ekstraversiya-introversiya, neyrotizm, yolg’on

Psixotizm, nevrotizm, depressiya

Ijtimoiy dadillik, shizotimiya,

Ijtimoiy dadillik, shizotimiya,

20 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-5; Bilish jarayonlari psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 1;Korrektor sinovi metodidan qanday maqsadda foydalaniladi?

Diqqat xossalarini aniqlash

Javob reaksiyasini o’rganish

Xotirani xossalarini aniqlash

Harakat tezligini aniqlash

21 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2; Psixodiagnostika. Fan bo’limi-6; Intellekt psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 2;Raven testning har bir variantidagi topshiriqlar nechtadan?

Har bir variant 12 ta topshiriqlaridan iborat.

Har bir variant tarkibida 20 ta topshiriqlar o’rin olgan.

Har bir variantda 15 ta topshiriqlari mavjud.

Har bir variantida 10 ta test topshiriqlari bor

22 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2; Psixodiagnostika. Fan bo’limi-5; Bilish jarayonlari psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 1;Burdon-Anfimov jadvalida qo’zg’atuvchi material sifatida nimadan foydalanilgan?

Harflar

Geometrik shakllar

Sonlar

Rasmlar

23 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014.Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-19; Eksperiment natijalari tahlili: Qiyinlik darajasi– 3;Qanday holatda o’rganilayotgan belgilar o’rtasida bog’lanish yo’q bo’ladi

Olingan qiymatlar soni 0 ga teng bo’lganda

Olingan qiymat 0,1 ga teng bo’lganda

Olingan qiymatlar soni 3 ga bo’linganda

0 dan past son chiqqanda

24 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2 Psixodiagnostika. Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi;Qiyinlik darajasi– 2;

Farq qilish chegarasi qaysi metod yordamida o’rganiladi?

Minimal qo’zg’atuvchilar metodi

Chegara metodi

Doimiy o’zgaruvchilar metodi

«Ha» yoki «yo’q» metodi

25 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2 Psixodiagnostika. Fan bo’limi-5; Bilish jarayonlari psixodiagnostikasi;Qiyinlik darajasi-1;Xotirani eksperimental o’rganishga bag’ishlangan tajribalar olib borgan olimni aniqlang.

G.Ebbingauz

A. A. Smirnov

A. N. Leont’yev;

E. Veber

26 Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009;Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-18; Noananaviy tadqiqotlarni loyihalash; Qiyinlik darajasi– 3;Sinaluvchilarning vaqt davomida ularning xususiyatlari o’zgarmasligini, fizik vaqtini o’zi yo’qligini tajriba sinovini cheksiz o’tkazish imkoninyatini ko’zda tutadigan eksperiment usuli ...

Ideal eksperment

Real eksperiment

Nazariy

Tajriba

27 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya:Fan bo’limi-14; Ilmiy manbalar bilan ishlash:Qiyinlik darajasi–3;Bog’liq bo’lmagan o’zgaruvchini boshqa omillarga nisbatan bog’liq o’zgaruvchiga ta’siri me’yorini ifoda etuvchi validlik bu ...

Ichki validlik

Tashqi validlik

Me’yoriy validlik

Konstruktiv validlik

28 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2 Psixodiagnostika. Fan bo’limi-5; Bilish jarayonlari psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 2;Nutqiy assosiativ bog’lanishlarni o’rganishga qaratilgan «Erkin assosiativ eksperiment» metodining asoschisi kim?

K. Yung

A. A. Smirnov

A. N. Leont’yev;

E. Veber

29 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi-2 Psixodiagnostika. Fan bo’limi-8; Shaxs psixodiagnostikasi; Qiyinlik darajasi– 1;K.K.Platonovning «Shaxs xaritasi» metodikasi necha qismdan iborat?

7

6

8

5

30 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Qiyinlik darajasi– 1;Psixodiagnostika psixologiyaning qanday sohasi?

Ilmiy va amaliy psixologiya sohasi

Amaliy psixolog faoliyatining yo’nalishi

Umumiy psixologiyaning tarkibiy qismi

Psixologik bilimlarning mustaqil sohasi

31 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya:; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-12; Eksperimentlarni o’tkazish shart-sharoitlari va bosqichlari: Qiyinlik darajasi– 2;Real tadqiotning o’rganilayotgan ob’ektiv voqelikka mos kelishini ... deyish mumkin.

Tashqi validlik

Ideal eksperimen

Real eksperment

Psixogenetika

32 Manba: Toshimov R.Yu. G’oziyev E., Psixodiagnostika va amaliy psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent;Universitet; 2004. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eisperimental psixologiyaga kirish; Fan bo’limi- 1; Psixodiagnostika va eisperimental psixologiyaga kirish Qiyinlik darajasi– 1;«Psixodiagnostika» asarining muallifi kim?

Rorshax

Moreno

F. Galton

G. Ayzenk

33 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-1; Psixodiagnostika va eisperimental psixologiyaga kirish; Qiyinlik darajasi– 2;Psixodiagnostik tadqiqot o’tkazish uchun amaliy psixologga eng zarur xususiyat qaysi?

Odamlarni o’ziga jalb etish, hurmat qozonish, samimiylik, sir saqlay olish

Turli metodikalarga ega bo’lish

Psixodiagnostik metodlarni yaxshi bilishi

Natijalarni tahlil qilish

34 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 1;Psixodiagnostikada korrelyasiya metodidan foydalanish kerakligi haqidagi fikr kim tomonidan ilgari surilgan?

F. Galton.

R. Kettel

G. Ayzenk

A. Gilford

35 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-3; Psixodiagnostik tekshiruvda qo’llanadigan asosiy metodlar haqida umumiy ma`lumot; Qiyinlik darajasi– 2;Qanday psixodiagnostik testlar ommaviy tarzda e’lon qilinmaydi?

Ekspertiza va kasbiy tanlash testlari

O’z-o’zini o’rganish testlari

Proyektiv testlar

Aqliy testlar

36 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 1;Eksperimenta psixologiya fan sifatida nechanchi asr o’rtalarida rivojlana boshlandi

XIX asr

XVIII asr

XVII asr

XVI asr

37 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Qiyinlik darajasi– 2;Eksperimenta psixologiyaning ... psixologik eksperiment o’tkazishning malaka va ko’nikmalarini paydo qilish va rivojlantirishdan iborat.

Maqsadi

Vazifasi

Predmeti

Usullari

38 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 1;Vundt nechanchi yili Leypsigda birinchi eksperimental psixologiya laboratoriyasini tashkil qildi

1879 y

1860 y

1880 y

1877 y

39 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 2;“Psixofizika” fanining paydo bo’lishiga kimlar hissa qo’shgan

Veber va Fexner

Gerbart

Fexner va Lazurskiy

Vundt va Gerbart

40 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya faniga kirish: Fan bo’limi-2; Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya tarixi; Qiyinlik darajasi– 1;Tabiiy eksperimental metod nechanchi yili va kim tomonidan ishlab chqilgan

A.F.Lazurskiy, 1910 y

V.Vundt, 1879 y

E.Fexner, 1909 y

Gerbart, 1910 y

41 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-11; Ilmiy tadqiqotning umumiy sxemasi; Qiyinlik darajasi– 1;Farazlar nechaga bo’linadi

2

5

4

3

42 Manba:Nishonova Z. Qarshieva B. Eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun o’quv qo’llanma; Toshkent. TDPU.2009; Fan bobi- 3; Eksperimental psixologiya: Fan bo’limi-11; Ilmiy tadqiqotning umumiy sxemasi; Qiyinlik darajasi– 2;Statistik farazlar nima asosida shakllanadi

Matematik statistika

Eksperimental faraz

Nazariy faraz

Emperik faraz

43 Manba: Z.Nishanova va boshqalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. Oliy o’quv yurti talabalari uchun darslik Toshkent; Fan va texnologiyalar; 2014. Fan bobi- 1;Download 63.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling