Psixologik moslik deganda


Download 445 b.
Sana13.11.2017
Hajmi445 b.


REJА:

 • REJА:

 • Jamoalarda psixologik o`zaro moslik

 • Guruhdagi psixologik iqlim va uni o`rganish

 • Psixologik iqlimni yaxshilashda tarbiyachiga qo’yiladigan talablar.


 • Psixologik moslik deganda, guruh a`zolari sifatlari va qarashlarining aynanligi emas, balki ular ayrim sifatlarining mos kelishi, qolganlarining kerak bo`lsa, tafovut qilishi nazarda tutiladi.Psixofiziologik va ijtimoiy psixologik.

 • Psixofiziologik va ijtimoiy psixologik.

 • Birinchi holatda faoliyat jarayonida

 • odamlarning bir xil va mos tarzda harakat qila olishlari,

 • reaksiyalar mosligi,

 • ish ritmi va tempidagi uyg`unliklar nazarda tutilsa,

 • ko`proq konveyer usulida ishlanadigan sanoat korxonalari xodimlarida samarali bo`ladiikkinchisida ijtimoiy xulqdagi moslik - ustanovkalar birligi, ehtiyoj va qiziqishlar, qarashlardagi monandlik, yo`nalishlar birligi nazarda tutiladi.

 • ikkinchisida ijtimoiy xulqdagi moslik - ustanovkalar birligi, ehtiyoj va qiziqishlar, qarashlardagi monandlik, yo`nalishlar birligi nazarda tutiladi.

 • bu oliygoh o`qituvchilari, ijodiy kasb egalarida iloji yo`q va bo`lishi mumkin emas, ularda ko`proq ijtimoiy psixologik moslikning ahamiyati kattadir.Guruh va jamoalar to`g`risida gap ketganda, ko`pincha uning «ma`naviy muhiti»,

 • Guruh va jamoalar to`g`risida gap ketganda, ko`pincha uning «ma`naviy muhiti»,

 • «psixologik muhiti» degan iboralar ishlatiladi. Chunki bu narsa o`sha yerdagi ishning yaxshiligi,

 • faoliyatning samarasi bilan bog`lanadi.Ijtimoiy psixologik muhit deganda, biz o`sha guruhning a`zolari fikrlari, hissiyotlari, dunyoqarashi, ustanovkalar va o`zaro munosabatlaridan iborat bo`lgan emotsional-intelletual holatni tushunamiz

 • Ijtimoiy psixologik muhit deganda, biz o`sha guruhning a`zolari fikrlari, hissiyotlari, dunyoqarashi, ustanovkalar va o`zaro munosabatlaridan iborat bo`lgan emotsional-intelletual holatni tushunamiz

 • Bu o`rindagi asosiy omil - bu a`zolarning o`zaro munosabatlaridir.

Bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni tartibga solish;

 • Bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni tartibga solish;

 • Tashviqotchi, targ‘ibotchi bo‘lish, ishonch, ishbilarmonlik, g‘ayrat bilan hamkasblarini ergashtira bilish.

 • Pedagoglik nazokatining yo‘qligi o‘zaro munosabatlarni o‘rnatish yo‘lida to‘siqni yuzaga keltiradi.

 • Hamkasblar, tarbiyachi-bolalar, tarbiyachi - ota-onalar o‘rtasida nizolar kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.Ijtimoiy psixologiyada ana shunday psixologik muhitni eksperimental tarzda o`rganishga katta e`tibor beriladi.

 • Ijtimoiy psixologiyada ana shunday psixologik muhitni eksperimental tarzda o`rganishga katta e`tibor beriladi.

 • Eng keng tarqalgan usullardan biri sotsiometriya bo`lib, uning asoschisi

 • amerikalik olim Jon Moreno hisoblanadi.

 • Sotsiometriya lotincha «societas» - jamiyat, va «metreo» - o`lchayman so`zlaridan olingan bo`lib, guruhdagi shaxslararo munosabatlarni ulchashga qaratilgan texnikadir.Bunda har bir guruh a`zosi tanlov sharoitiga solinadi Masalan, maktab o`quvchilariga

 • Bunda har bir guruh a`zosi tanlov sharoitiga solinadi Masalan, maktab o`quvchilariga

 • «Kim bilan birga dars tayyorlashni xoxlarding? »,

 • «Kim bilan maktab yer uchastkasidagi hasharda yonma - yon turib ishlashni istarding?»,

 • mehnat jamoalarida esa:

 • «Boshliq tomonidan berilgan muhim topshiriqni ikki kishi bajarishi kerak bo`lsa, sheriklikka kimni olgan bo`lardingiz?»,

 • Talabalarda:

 • «Xorijga o`qishga yuborishsa, guruhdoshlaringdan kimlar senga sherik bo`lishini istaysan?»

 • kabi savollar bilan murojaat qilinadi.

 • So`rov anonim bo`lib, har bir ishtirokchi 3 - 5 tagacha tanlash huquqiga ega bo`ladi.

 • Natijalar jadvalga solinib, qayta ishlanadi va hattoki, grafik tarzida chiziladi.Nizo – bu ishlab chiqarishda, jamiyatda yoki, shaxsiy hayotda mavjud bo`ladigan qarama-qarshi maqsadlar, ishtiyoqlar, fikrlar va mulohazalarning to`qnashuvi.

 • Nizo – bu ishlab chiqarishda, jamiyatda yoki, shaxsiy hayotda mavjud bo`ladigan qarama-qarshi maqsadlar, ishtiyoqlar, fikrlar va mulohazalarning to`qnashuvi.

 • Har bir odamning o`z fikri va dunyoqarashi bo`ladi.

 • Shu tufayli jamiyatda va mexnat jamoasida ziddiyatlar bo`lib turishi tabiiydir. • - bu janjalni ildizida yotgan to`qnashuv sababidir.

 • Odatda bu sababni aniqlash qiyin.

 • Ko`pgina nizolarning asl sababi - bu barcha opponentlarning extiyojlarini qondirishga imkoniyat yo’qligi, bor talablarni qoniqtirishda chegaralangan imkoniyatlar mavjudligidadirNizolar o`zining qator belgilari bilan bir-biridan farq qiladi.

 • Nizolar o`zining qator belgilari bilan bir-biridan farq qiladi.

 • Konstruktiv nizo odatda qat`iy prinsipal tortishuvlarda mavjud bo`ladi.

 • Konstruktiv nizo odamlarni ahillashtiradi, muhim muammolarni yechishga yordam beradi va har yerda sog`lom ruhiy muxit yaratadi.

 • Konstruktiv nizo foydali raqobatchilikni rivojlantiradi va ochiqdan ochiq, prinsipial tanqidlarga va o`zini-o`zi tanqid qilishga asoslanadi.

 • Konstruktiv nizo ko`pincha demokratik boshqarish usulida va ishlab chiqarishga oid bo`lgan tortishuvlarda uchraydi.Ko`pincha gap chuvalashishidan, arzimas

 • Ko`pincha gap chuvalashishidan, arzimas

 • mayda gap g`avg’olar oqibatida ro`yobga keladi.

 • Bu holda opponentlar ish manfatini ko`zlashmaydi.

 • Ularning butun xayoli kurashga jalb etiladi va raqibiga qanchali ko`proq zarba berishga qaratiladi.

 • Shaxslararo mojarolarda va avtoritar uslubdagi boshqaruvda odatda vayronaviy nizolar ko`p uchraydi.bu nizo sharoitini payqab to`qnashuv chiqmaguncha opponentlarni bir-biri bilan kelishtirish yoki nizoning ildizida yotgan kelishmovchilik sababini bartaraf qilishdir.

 • bu nizo sharoitini payqab to`qnashuv chiqmaguncha opponentlarni bir-biri bilan kelishtirish yoki nizoning ildizida yotgan kelishmovchilik sababini bartaraf qilishdir.- bu shaxslararo munosabatni kelishtirish.

 • - bu shaxslararo munosabatni kelishtirish.

 • Bunga opponentlarning maqsadlarini, fikrlarini va extiyojlarini bir-biriga moslash orqali erishish mumkin.

 • Ziddiyat nizo sharoitidan to`g`ridan-to`g`ri janjalga aylangandan so`ng nizo hal etiladi.
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling