Psixologiya kafedrasi


Download 1.01 Mb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana10.10.2020
Hajmi1.01 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


46. Ижтимоий психологик 
аҳамиятга эга бўлган катталар 
ўйини асосан қандай вазифани 
бажаради. 
 
 Маълум 
ижтимоий 
билимларни 
эгаллаш. 
 
 Зарур 
установкаларни 
шакллантириш.  
 
*А ва Б 
жавоблар. 
 
 Табиийлик, 
ҳиссийлик, 
эмоционил 
жиҳатларнинг 
борлиги 

Брейнсторминг 
технологиясини биринчи 
бўлиб  ким таклиф этган?   
*  30-йилларда 
А.Олборн. 
 
 40- йилларда 
Г.Хаймен. 
 
 10- йилларда Э. 
Россе. 
 
 30- йиллирда 
В. Мёде 
 

 “Тренинг”  сўзини маъносини 
кўрсатинг? 
 
*  Ўргатиш, 
машқ. 
 
 Билимдонлик. 
 
 Бошқариш. 
 
 Тайёрлаш, 
машқ, 

Фаол ижтимоий психологик 
тайёрлов методлари шартли 
равишда қандай гуруҳларга 
бўлинади? 
Мунозара, баҳс 
 Ўйин, мунозара 
 
*  Мунозара, 
ўйин, 
перцептив 
тренинг  
 
 Ўйин, 
перцептив 
тренинг   
 

Роршархнинг “сиёҳ доғлари” 
тести, тематик апперцепцион 
тест, бошлаган жумлаларни 
тугатиш тести, 
фотосуратларни баҳолаш 
тести, Ловенфельднинг  
мозаикалар тести қайси 
методга киради. 
 Тест методига 
 
* Проектив 
методга 
 
 Интервью 
методига 
 
 Тажриба 
методига  
 

Оила психологиясининг 
вазифаси қуйидагилардан 
қайси бирида кўрсатилган? 
 
Оила бюджети, 
оила ишлаб 
чиқариши, 
оилавий 
истеъмоли, 
меҳнат 
тақсимоти 
 
  Оила бюджети, 
оила ишлаб 
чиқариши, 
оилавий 
истеъмоли, 
меҳнат 
тақсимоти 
 
Никоҳнинг 
физиологик 
жиҳатларини ва 
уларнинг 
оқибатларини 
 
*Никоҳ-оила 
муносабатларид
а номоён 
бўладиган 
ҳиссиёт, 
тасаввур, урф-
одатларни 
руҳий 
ҳодисаларнинг 
ижтимоий 
табиий 

 


манбаларини 

Никоҳ нима? 
 
Йигит 
ва 
қиз 
ўртасидаги 
муносабат 
 
Эркак  ва  аёл 
ўртасидаги 
муайян 
иттифоқни 
ва 
бу  иттифоқнинг 
жамият,  давлат 
томонидан  тан 
олиниши 
 
Йигит  ва  қиз 
ўртасидаги 
муносабат 
 
*Эркак  ва  аёл 
ўртасидаги 
муайян 
иттифоқни 
ва 
бу  иттифоқнинг 
жамият,  давлат 
томонидан  тан 
олиниши 
 

Ўзбекистон Республикасининг 
“Оила кодекси” қачон 
тасдиқланган? 
1995 йил 30 
май 
 
1995 йил 30 
май 
 
1998 йил 30 
апрель 
 
*1998 йил 
30 апрель 
 

“Никоҳ” сўзи қайси миллат 
тилидан келиб чиққан? 
Грекча 
 
Юнонча 
 
Юнонча 
 
*Арабча 
 

“Никоҳ” сўзи қандай маънони 
англатади? 
Шартнома 
 
Муносабат 
 
Муносабат 
 
*Қушилиш 
 

Никоҳдан ўтувчи шахсларнинг 
ўзаро  розилиги  Ўзбекистон 
Республикаси 
“Оила 
кодекси”нинг 
нечанчи 
моддасида кўрсатиб ўтилган? 
 
*17-модда 
 
*18-модда 
 
14-модда 
 
16-модда 
 

Республикамизда “Оила йили” 
деб эълон қилинган йил? 
 
1992 йил 
 
1992 йил 
 
1994 йил 
 
*1998 йил 
 

«Аёллар  йили»  деб  нечанчи 
йил эълон қилинган? 
 
1989 йил 
 
1898 йил 
 
1898 йил 
 
*1999 йил 
 

.“Эструс” – деб нимага 
айтилади? 
Шартнома 
тузиш 
 
Ўзаро 
келишув 
 
*Қўшилишг
а мойиллик 
 
Мулоқотга 
киришиш 
 

 “Табу” – деб нимага 
айтилади? 
 
Қовушиш 
 
Суҳбатлаш
иш 
 
*Қаттиқ 
таъқиқ 
 
Ўзаро 
муносабатг
а киришиш 
  

Экзогам никоҳ - нима? 
 
Шартнома 
асосида 
тузилган 
никоҳ. 
 
Уруғлараро

қабилалара
ро никоҳ 
 
Манфаат 
кўзланган 
никоҳ 
 
Ноқонуний 
никоҳ 
 

Жуфт  никоҳлар  қачон  ташкил 
топган 
23-22 йил  
илгари 
25-24 йил  
илгари 
20-23 йил  
илгари 
25-26 йил  
илгари 
 
 
 
 
 
 

Ҳозирги замон  оилаи қанлай 
оиладан иборат? 
 
Экзогем 
 
Жуфт 
никоҳ 
 
Гуруҳли 
никоҳ 
 
Моногам 
никоҳ 
 

Оила неча турга бўлинади? 
 
33 турга 
 
34 турга 
 
13 турга 
 
31 турга 
 

Ҳозирги замон оиласининг 
нечта асосий функциялари 
мавжуд? 
 
9 та 
 
6 та 
 
11 та 
 
8 та 
 

Психологик муҳит нима? 
 
Шахслараро 
зиддиятлар 
 
Иқтисодий 
етишмовчилик 
 
Коллективд
ан 
кишиларни
нг 
психологик 
ҳолати, 
кайфияти, 
муносабатл
арининг 
йиғиндиси 
 
Манфаатдо
рликни 
кўзлаб  иш 
тутиш 
 

Мувофиқликниг  нечта  тури 
мавжуд? 
 
3 та 
 
6 та 
 
8 та 
 
9 та 
 

.Аёл билан эркакнинг оилавий 
муносабатларида 
тенг 
ҳуқуқлиги 
“Оила 
кодекси”нинг 
нечанчи 
бўлимида кўрсатиб ўтилган? 
 
3 бўлим 2 
модда 
 
1 бўлим 2 
модда 
 
4 бўлим 2 
модда 
 
5 бўлим 3 
модда 
 

Ибн  Сино  дўстликни  неча 
йўналишга ажратган? 
 
3 та 
 
2 та 
 
1 та 
 
6 та 
 

Қадимги 
юнонлар 
севги-
муҳаббатни 
неча 
турга 
бўлишган? 
 
8 та 
 
9 та 
 
4 та 
 
3 та 
 

Севги-муҳаббат  туйғуларини 
Д.А. Ли неча турга бўлган? 
8 та 
 
9 та 
     6 та* 
 
7 та 
 

Ёшларни 
оилавий 
ҳаётга 
тайёрлашнинг нечта йўналиши 
мавжуд? 
2 та 
 
6 та 
 
4 та 
 
7 та 
 

Никоҳдан  ташқари  жинсий 
муносабатларнинг 
нечта 
асосий омиллари мавжуд? 
12 та 
 
16 та 
 
21 та 
 
14 та 
 

Эр-хотин 
ўртасидаги 
келишмовчиликнинг 
нечта 
сабаблари мавжуд? 
8 та 
 
6 та 
 
4 та 
 
11 та 
 

Республикасизда  оила  бўйича 
шуғулланган тадқиқотчилар 
 
Леоньтев 
 
К. Фабри 
 
Г. 
Шоумаров, 
А. Соғинов 
 
А. Соғинов 
 

Оила 
кодексининг 
26-
бобидаги 
«Никоҳдан 
ажралишни  қайд  этиш”  қачон 
тасдиқланган? 
1998  йил  30-
май 
 
1989  йил  30-
июнь 
 
1998  йил  30-
прел 
 
1998  йил  20-
апрел 
 

“Ўсимрлик автономияси” неча 
турдан иборат? 
6 турдан 
 
8 турдан 
 
3 турдан 
 
4 турдан 
 

Жинсий  балоғатга  етиш  неча 
босқичдан иборат? 
4 босқичдан 
 
6 босқичдан 
 
3 босқичдан 
 
2 босқичдан 
 

“Никоҳ 
мотивлари” 
неча 
турдан иборат? 
6 турдан 
 
4 турдан 
 
2 турдан 
 
3 турдан 
 

Машҳур  ривоятда  Хориснинг 
қизи  Асмо  келин  бўлиб  куёв 
уйига 
кетаётганида 
онаси 
томонидан    берилган  ўгитлар 
сони? 
12 та ўгит 
 
13 та ўгит 
 
*10 та ўгит 
 
11 та ўгит 
 

Ота-она ва фарзандлар 
ўртасидаги низолар неча 
босқичдан иборат? 
8 босқичдан 
 
7 босқичдан 
 
6 босқичдан 
 
5 босқичдан 
 

Қайнона-келин 
ўртасидаги 
низоларни 
келтириб  
чиқарувчи  асосий  сабаблар 
нечта? 
10 та 
 
8 та 
 
7 та 
 
9 та 
 

Хиёнатни  юзага  келтирувчи 
омиллар нечта? 
8 та 
 
9 та 
 
7 та 
 
6 та 
 

“XXI  аср  вабоси”  деганда 
қандай 
касаллик 
назарда 
тутилган? 
СПИД 
 
Захм 
 
Гонорея 
 
Барча жавоблар 
тўғри 
 

Ҳаётда 
ажралишларнинг 
асосий сабаблари нечта? 
4 та 
 
2 та 
 
2 та 
 
5 та 
 

Оила мустаҳкамлигига рахна 
солувчи зиддиятлар, 
келишмовчиликларнинг 
асосий сабаблари нечта? 
16 та 
 
18 та 
 
13 та 
 
11 та 

Ҳозирги 
кунда 
кўп 
ажралишларга  сабаб  бўлувчи 
омиллар? 
Эр-хотин 
ўртасидаги 
келишмовчи
лик 
Қайнота-келин 
ўртасидаги 
низолар 
 
Қайнота-келин 
ўртасидаги 
низолар 
 
Барча  жавоблар 
тўғри 
 
 

Тери  таносил  касалликларини 
келиб чиқиш сабаблари? 
Никоҳдан 
ташқари 
муносабат 
 
Гигиенага риоя 
қилмаслик 
 
Ҳиёнат 
 
Бошқа 
сабаблар 
 

Ёшларни 
оилавий 
ҳаётга 
тайёрлашда... 
асосан 
қизларга 
ўгит-
насиҳатлар 
бериш 
 
асосан 
қизларга ўгит-
насиҳатлар 
бериш 
 
йигитларга ота 
томонидан 
алоҳида 
оилавий ҳаётга 
тайёргарлик 
ишларини олиб 
борилиши 
 
Фақат 
қизларгагина 
оила, турмуш, 
ҳаёт ҳақида 
насиҳатлар 
қилиш. 
 

Абу Али Ибн Сино ўз 
асарларининг бирида 
“Муҳаббат”ни қандай 
таърифлайди? 
Ажойиб туйғу 
 
Хирсга 
берилиш 
 
Касаллик 
 
Ҳис-
туйғуларга 
берилиш 
 

Ҳозирги  замон  оиласининг 
нечта  асосий  функциялари 
мавжуд? 
9 та 
 
6 та 
 
11 та 
 
8 та 
 

Психологик муҳит нима? 
Шахслараро 
зиддиятлар 
 
Коллективд
а 
кишиларни
нг 
психологик 
ҳолати, 
кайфияти, 
муносабатл
арининг 
йиғиндиси 
 
Коллективда 
кишиларнинг 
психологик 
ҳолати, 
кайфияти, 
муносабатлари
нинг 
йиғиндиси 
 
Манфаатдорли
кни  кўзлаб  иш 
тутиш 
 

Мувофиқликниг  нечта  тури 
мавжуд? 
3 та 
 
6 та 
 
8 та 
 
9 та 
 

Аёл  билан  эркакнинг  оилавий 
муносабатларида 
тенг 
ҳуқуқлиги 
“Оила 
кодекси”нинг 
нечанчи 
бўлимида кўрсатиб ўтилган? 
3 бўлим 2 
модда 
 
1 бўлим 2 
модда 
 
4 бўлим 2 
модда 
 
 бўлим 3 модда 
 

Ибн  Сино  дўстликни  неча 
йўналишга ажратган? 
3 та 
 
2 та 
 
1 та 
 
6 та 
 

Қадимги 
юнонлар 
севги-
муҳаббатни 
неча 
турга 
бўлишган? 
8 та 
 
9 та 
 
4 та 
 
3 та 
 

Севги-муҳаббат туйғуларини 
Д.А. Ли неча турга бўлган? 
8 та 
 
9 та 
 
6 та 
 
7 та 
 

Ёшларни оилавий ҳаётга 
тайёрлашнинг нечта йўналиши 
2 та 
6 та 
4 та 
7 та мавжуд? 
 
 
 
 

Никоҳдан ташқари жинсий 
муносабатларнинг нечта 
асосий омиллари мавжуд? 
12 та 
 
16 та 
 
21 та 
 
14 та 
 

Эр-хотин ўртасидаги 
келишмовчиликнинг нечта 
сабаблари мавжуд? 
8 та 
 
6 та 
 
4 та 
 
11 та 
 
 
 
 

Download 1.01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling