Psixologiya modul bo`yicha test savollari


Download 1.62 Mb.
bet1/5
Sana12.05.2022
Hajmi1.62 Mb.
#667264
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Nazorat-savollari-dublyor-разблокирован
populyatsiya ekologiyasi, 10 синф, Doc1, Internet Explorer - bu nima Rivojlanish va funktsiyalar, 9-seminar, 1- ma'ruza, 1- ma'ruza, Call of Wild, Call of Wild, Tilavoldiyev A, Multimedia Hardware, FUQAROLARNING O‘ZINI-O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARI, FIZIKA, budjet tasnifi, 1. Pythonga kirish.

Psixologiya modul bo`yicha test savollari


 1. Psixologiya fanida juda kam tadqiq qilingan idrok fenomenlaridan biri qaysi qatorda ko`rsatilgan ?

 1. Yaqqol ko`rinish

 2. Gallyutsinatsiya

S) Illyuziya

 1. Attraktsiya

 2. To`g`ri javob berilmagan
 1. Qaysi qatorda qobiliyat tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan.

 1. shaxsning aqliy imkoniyatlari qo`llanilishini ifodalovchi layoqat

 2. shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasi

V) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta`minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati
G) shaxsning biror faoliyatga bo`lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyati
D) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo`lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik- fiziologk xususiyati 1. Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to`liq ta`rif berilgan?

 1. ongimizning muayyan ob`ektga yo`naltirilishi va unda to`planishidan iborat psixik holat

 2. insonning amaliy faoliyatiga kiritilgan bo`lib, ularning muvaffaqiyatini ta`minlaydi

V) ma`lum ob`ektga uzoq vaqt davomida mutassil qaratilishi
G) bir vaqtda bir necha ob`ektga yoki faoliyatga taqsimlanishi
D) markaziy nerv tizimining vaqtincha hukmron qismi bo`lib, boshqa qismlar faoliyatini tormozlaydi 1. Oliy nerv faoliyatidagi qo`zg`alishi va tormozlanish jarayonlari o`rtasidagi o`zaro munosabat_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ deb ataladi.

 1. dominanta

 2. nerv jarayonlarining induktsiyasi

V) parishonxotirlik
G) diqqatsizlik
D) retikulyar formatsiya

 1. Qaysi qatorda layoqat tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan

 1. shaxsning aqliy imkoniyatlari qo`llanilishini ifodalovchi layoqat

 2. shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasi

V) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta`minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati
G) shaxsning biror faoliyatga bo`lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyati
D) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo`lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik- fiziologk xususiyati 1. Diqqatning yuzaga kelishida qaysi jarayon muhim rol` o`ynaydi ?

 1. sezgi

 2. idrok

V) xotira
G) nutq
D )tafakkur 1. Motivatsiya –bu psixika orqali hosil bo`ladigan determinatsiyadir. Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko`rsatilgan

 1. Z.Freyd

 2. A.G.Kovalyov

V) A.Adler
G) K.Yung
D) S.L.Rubinshteyn

 1. Xarakter tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan qatorni aniqlang

 1. tag`ma, qiyofa, xislat

 2. tamg`a, xususiyat, qiyofa

V) xususiyat, qiyofa, aralashma
G) aralashma, tamg`a, urug`
D) qiyofa, urug`, xislat

 1. Agar diqqatimiz faqat bitta narsaga qaratilgan bo`lsa buni…….

 1. diqqatning ko`lami

 2. diqqatning bo`linuvchanligi

V) diqqatning kontsentratsiyasi
G) diqqatning kuchi va barqarorligi
D) diqqatning taqsimlanganligi 1. Qaysi qatorda jamoa va ayrim odamlarga bo`lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlar keltirilgan

 1. yaxshilik, mehribonlik talabchanlik, takabburlik

 2. mehnatsevarlik yalqovlik vijdonlilik mehnatga ma`suliyat yoki ma`suliyatsizlik

V) ozodalik yoki ifloslik narsalar bilan ayab yoki ayamasdan munosabatda bo`lish
G) izzat-nafslilik shuhratparastlik mag`rurlik o`zini katta olish kamtarlik
D) aqliy ustunlik 1. Qaysi qatorda odamning o`z-o`ziga bo`lgan munosabatlarni ifodalovchi xususiyatlar keltirilgan

 1. yaxshilik, mehribonlik talabchanlik, takabburlik

 2. mehnatsevarlik yalqovlik vijdonlilik mehnatga ma`suliyat yoki ma`suliyatsizlik

V) ozodalik yoki ifloslik narsalar Bilan ayab yoki ayamasdan munosabatda bo`lish
G) izzat-nafslilik shuhratparastlik mag`rurlik o`zini katta olish kamtarlik
D) barcha javoblar to`g`ri 1. Qaysi qatorda talant tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan

 1. shaxsning aqliy imkoniyatlari qo`llanilishini ifodalovchi layoqat

 2. shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasi

V) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta`minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati
G) shaxsning biror faoliyatga bo`lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyati
D) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo`lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik- fiziologk xususiyati

 1. Temperament tushunchasining lug`aviy ma`nosi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan

 1. lotincha «aralashma»

 2. yunoncha «qorishma»

V) yunoncha «aralashma»
G) lotincha «nisbatlar aralashmasi»
D) yunoncha «qismlarning nisbati»

 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tashqi olamdagi narsa va hodisalarga nisbatan bo`lgan munosabatlarimizning va bu munosabatlarimizdan hosil bo`ladigan ichki kechinmalarimizning ongimizda aks ettirilishiga aytiladi. A)kayfiyat

B)ehtiros V)hissiyot G)affekt D)stress

 1. Vatanparvarlik, milliy g`urur, tilga hurmat, milliy qadriyatlarga hurmat kabilar qaysi hislar tarkibiga kiradi?

 1. axloqiy hislar

 2. intellektual hislar

V) praksis hislar
G) estetik hislar
D) to`g`ri javob berilmagan

 1. Sezgi a`zolarimizga bevosita ta`sir etib turib, ongimizda bir butun holda aks etishiga ... deyiladi

 1. sezgi

 2. idrok

V) xotira
G) xayol
D) tafakkur

 1. His-tuyg`uni yuzaga keltiruvchi sabab bu _.

A)faollik B)qo`zg`atuvchi kuch V)kuchli ta`sirot G)stimul D)motivatsion doira

 1. Steress so`zining lug`aviy ma`nosi qaysi qatorda ko`rsatilgan

 1. zo`riqish

 2. kuchli hissiy zo`riqish

V) shiddatli jo`shqin.
G) o`xshashlik.
D) belgi, alomat, tuzilma

 1. O`tning xususiyati quruqlikdir uning vazifasi tana a`zolarida quruqlikni saqlab turish yoki badanni quruq tutishdir. Mazkur ta`rif qaysi temperament tipiga taalluqli

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) bu xarakter xususiyati 1. Bir vaqtda qarama-qarshi hissiyotlarning namoyon bo`lishi bu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. emotsiya

 2. hissiyot

V) apatsiya
G) ekspressiya
D) ambivalentlik 1. Qonning xususiyati issiqlikdir uning vazifasi tanani isitib turishdir. Mazkur ta`rif qaysi temperament tipiga taalluqli

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) bu xarakter xususiyati

 1. Qaysi qatorda xayol turlari to`g`ri ko`rsatilgan

 1. mexanik, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, tasavvur

 2. tasavvur, ijodiy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz

V) tasavvur, ijodiy, frenologik, emotsional
G) ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ijodiy, emotsional
D) kasbiy, frenologik, emotsional 1. Qora o`tning xususiyati namlikdir uning vazifasi badan namligini saqlab turishdir. Mazkur ta`rif qaysi temperament tipiga taalluqli

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) bu xarakter xususiyati

 1. O`quvchilarga o`qib berilayotgan hikoyani eshitar ekanlar hikoyadagi afsonaviy qahramonlar ularning baland qoyalar ustiga qurilgan qasrlari ko`z o`ngilarida gavdalana boshlaydi.

 1. ixtiyorsiz xayol

 2. ixtiyoriy xayol

V) ijodiy xayol
G) tasavvur xayol
D) fantastik xayol 1. Balg`amning xususiyati badanni sovutib turishdan iboratdir. Mazkur ta`rif qaysi temperament tipiga taalluqli

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) bu xarakter xususiyati 1. Psixologiyada motivlar qanday kategoriyalarga ajratiladi.

 1. 3 ta tabiiy ijtimoiy bilish

 2. 3 ta keng tor bilish

V) 2 ta ichki va tashqi
G) 2 ta tabiiy va ma`naviy
D) 2 ta ma`naviy va madaniy 1. Hozirgi kunda o`qish motivatsiyasi qanday yo`llar bilan diagnostika qilinmoqda.

 1. testlar turli psixodiagnostik metodikalar

 2. turli labaratoriyalarda maxsus asboblar yordamida

V) labaratoriya eksprementlarini pedagogik tajribalar bilan real o`quv jarayoni sharoitida o`quvchining ijtimoiy xulqini uzoq muddat o`rganish bilan
G) proektiv metodikalar va testlar asosida
D) proetiv testlar vositasida 1. Qaysi qatorda faoliyat tushunchasiga to`liq ta`rif berilgan.

 1. bajarilish ehtiyojga aylangan harakat yoki xulq-atvorning tarkibiy qismi

 2. mashq qilish natijasida turli malakalarning shakllanish jarayoni

V) har bir tirik organizmni o`z ehtiyojlarini qondirish uchun qiladigan faolligi
G) shaxsning o`z ehtiyojlarini qondirish uchun ko`rsatadigan jismoniy va ruhiy faolligiga aytiladi
D) ixtiyorsiz yoki anglangan holda bajariladigan harakat

 1. Tez ta`sirlanuvchan arzimagan hodisalar haqida chuqur qayg`uradigan kishilar qaysi temperament tipiga kiradi

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) oliy nerv faoliyati 1. Kishini faoliyatga undaydigan va unga mazmun baxsh etadigan kuch bu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. odat

 2. motiv

V) ish-harakat
G) sa`i –harakat
D) maqsad

 1. Faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta`minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati nima deb ataladi.

 1. talant

 2. qobiliyat

V) doholik
G) layoqat
D) iqtidor

 1. Qaysi qatorda motiv tushunchasiga to`liq ta`rif berilgan.

 1. odamni faoliyatga undovchi asosiy sabab

 2. odamni muayyan xatti-harakatga undaydigan bosh sabab

V) shaxsning rivojlanishida eng ajoyib ko`rinishlaridan biri
G) intilish maqsad ehtiyojlarni hali yuzaga chiqmagan kelajak holatlariga intilish
D) barcha javoblar to`g`ri 1. Kuchli his hayajon tez-tez o`zgarib turuvchi ayfiyat muvozanatsiz asab tizimi va umumiy harakatchanlikka ega kishilar qaysi temperament tipiga kiradi.

 1. xolerik

 2. sangivinik

V) flegmatik
G) melanxolik
D) oliy nerv faoliyati 1. Bu faoliyatning nisbatan tugallangan elementi bo`lib u motivga bo`ysungan oraliq maqsadga erishishni nazarda tutadi.

 1. odat

 2. xatti-harakat

V) ish-harakat
G) sa`i –harakat
D) maqsad

 1. XX asrning 20-yillarida instinktlar nazariyasini o`rniga qanday kontseptsiya yuzaga keldi.

 1. evolyutsion rivojlanish

 2. instinkt va ehtiyojlar o`rtasidagi irratsional farqlar

V) ekologik o`zgarishlar
G) biologik ehtiyojlarga tayangan holda inson tabiatini tushuntiruvchi
D) affektiv-kognitiv

 1. Biror faoliyatni amalga oshirish uchun mavjud bilimlardan va malakaardan foydalana olish _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ deb ataladi.

 1. ekstrorizatsiya

 2. malaka

V) ko`nikma
G) sa`i –harakat
D) interorizatsiya 1. Gallyutsinatsiya – bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. bor narsani noto`g`ri idrok qilish

 2. shaxsning idrok qilish qobiliyati

V) yo`q narsalarni idrok qilish
G) idrokning shaxs va uning tajribasiga bog`liqligi
D) yo`q narsani noto`g`ri anglash 1. Qaysi qatorda motivatsiya tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan.

 1. odamni muayyan xatti-harakatlarga undaydigan bosh sabab

 2. motivlar yig`indisi

V) intilish maqsad ehtiyojlarni hali yuzaga chiqmagan kelajak holatlarga intilish holati
G) shaxsning nima uchun ma`lum vaqt boshqa fikr va harakatlarlarni emas aynin shu fikr va harakatni bajarishga qaror qilganligini asoslab berishi tushuntirib berishdan iborat mantiqiy jarayon 1. Ikki yoki undan ortiq kishilar o`rtasidagi axborot ayriboshlash o`zaro ta`sir va bir-birini tushunishdan iborat jarayon bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. afaziya

 2. muloqot

V) reflektsiya
G) kommunikatsiya
D) sterotiplashtirish 1. Psixologiya fani nimani o`rganadi?

 1. idrok qilish shakllarini

 2. jon va ruh haqidagi ta`limot

V) ruxiy jarayonlar bilish faoliyatlari, indvidual psxologik xususiyatlarni
G) psixik faktlar va uning mexanizmlari qonuniyatlari haqidagi fan
D) inson shaxsi uning psixologik xususiyatlarini


41 psixikaning eng yuksak darajasi bo`lib u faqat insongagina xosdir.
A) psixika B )ongsizlik
V) ong
G) amaliy tafakkur
D) to`g`ri javob yo`q 1. Tuyish sezgilar fizologik asosi bosh miyaning qaysi qismida joylashgan?

 1. Chap po`stloq qismida

 2. Bosh miya katta yarim sharlarida.

S) Ong ostida
D) Bosh miya po`stining orqadagi markaziy pushtasida. 1. Fikrning orginallik darajasiga ko`ra tafakkur turlari qaysi qatorda ko`rsatilgan?

 1. ko`rgazmali-harakatli, ko`rgazmali-obrazli

 2. amaliy, nazariy, ixtiyoriy-ixtiyorsiz

V) konkret, abstrakt, realistik, autistik, intutiv,diskursiv
G) reproduktiv, produktiv, vizual, fazoviy
D) ko`rgazmali-obrazli, ko`rgazmali-xarakat, so`z-mantiq

 1. Psixologiyada narsa va hodisalardagi xossa belgi xususiyat alomatlarini topish va shu umumiylik asosida birlashtirish tushuniladi. Mazkur fikr qaysi fikrlash operatsiyasiga tegishli?

 1. abstraktsiyalash

 2. umumlashtirish

V) klassifikatsiyalash
G) konkretlashtirish
D) sistemalashtirish

 1. Sezgi bu ...

 1. eng oddiy psixik jarayon bo`lib, narsa va hodisalar o`ziga xos xususiyatlarini ongimizda aks etishidir

 2. o`tmishdagi voqea-hodisalarga munosabat

V) sezgi organlarimizga ta`sir etib ongimizda to`liq aks etishi
G) esga tushirish, esda saqlash
D) shaxs hulq-atvori, xususiyati 1. Qaysi qatorda iste`dod tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan.

 1. qobiliyatlar taraqqiyotining yuksak bosqichi

 2. bu kishiga qandaydir murakkab mehnat faoliyatini muvoffaqiyatli mustaqil va orginal tarzda bajarish imkonini beradigan qobiliyatlar majmui

V) qobiliyatlar yig`indisidan ularning majmuasidan iboratdir
G) shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasi
D) shaxsning aqliy imkoniyatlari qo`llanishini ifodalovchi umumiy qobiliyatlar

 1. Sub`ektning u bilan munosabatga kirishgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etishini anglab etishi _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ deb ataladi

 1. kommunikatsiya

 2. muloqot

V) identifikatsiya
G) refleksiya
D) steriotiplashtirish

 1. Sezgilar xususiyati qaysi qatorda ko`rsatilgan?

 1. adaptatsiya, sensibilizatsiya, senesteziya

 2. strukturaviyligi

V) predmetligi
G) konstantligi
D) mantiqiyligi, konstantligi 1. Adaptatsiya turlari:

 1. negativizm

 2. pozitiv, negativ

V) sub`ekt, ob`ektiv
G) taktik negativ
D) ta`m bilish, eshitish

 1. Ayrim narsalar o`rtasida murakkab munosabatlarning aks ettirilishi bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. sensor bosqich

 2. pertseptiv bosqich V)intelektual bosqich G)instinkt D)ko`nikma
 1. Psixologiyada ko`zning tur pardasida rangni sezadigan necha xil xususiyatli element bor deb aytiladi?

 1. 5 xil

 2. 6 ti va undan ortiq

S) 14 xil

 1. 3 xil

 2. To`g`ri javob yo`q
 1. Appertseptsiya – bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. shaxsning adaptatsion davri

 2. o`smirlikning o`tish davri krizisi

V) vaqtni, harakatni idrok qilish
G) yo`q narsani idrok qilish
D) idrokning shaxs va uning tajribasiga bog`liqligi

 1. Pedagog va o`quvchilarning o`zaro ta`sir etish usullari yig`indisi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. hamkorlik

 2. faollikka kirishish

V) pedagogik muloqot
G) o`zaro tushunish
D) to`g`ri javob yo`q 1. Inson va hayvon psixikasi o`rtasidagi farq qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan? A)til va tafakkur

B)qurol yasash va uni asrash V)ijtimoiy tajriba
G)hissiyot
D)barcha javoblar to`g`ri

58. Ob`ekt va fon bu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (ob`ekt), muhim bo`lmagan narsa (fon)

 2. Sezgi va idrokning bir-biriga bog`liqligi

V) uyni, gulni batafsil idrok qilish
G) narsalarning hajmini idrok qilish
D) to`g`ri javob yo`q 1. Boshqa kishiga axborot beruvchi kishi bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. retsepent

 2. axborot uzatuvchi

V) kommunikato
G) afferent
D) efferent 1. Kuzatish tushunchasining mazmuni qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

 1. kuzatish idrokning mustaqil faoliyati

 2. idrokning his-tuyg`ularga tayanadi

V) diqqat idrok faolligini oshirish
G) narsa va hodisalar o`rtasidagi bog`liqligi
D) diqqatni uyushtira olish 1. Idrok qilishda o`z fikrlarini va qarashlarini ham kiritish uning qanday turiga kiradi?

 1. sub`ektiv tur

 2. ob`ektiv tur

V) illyuziya
G) sintetik tur
D) subsensor idrok

 1. Berilgan axborotni qabul qiluvchi inson _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. retsepient

 2. axborot uzatuvchi

V) kommunikator
G) afferent
D) efferent

 1. Qobiliyatlarning rivojlanishi inson bosh suyagining tuzilishiga bog`liqligi haqidagi ta`limot qanday ataladi.

 1. xiromantiya

 2. fizoginomika

V) frenologiya
G) grafalogiya
D) xarakterologiya

 1. Muloqotning maqsadi bu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 1. shaxslararo o`zaro ta`sir sifatida namoyon bo`ladi

 2. birgalikdagi ijtimoiy sharoitda yuzaga chiqadi

V) jamiyatning ijtimoiy formulasini aks ettiradi
G) aloqa va o`zaro ta`sirlar yig`indisidir
D) kishilarning birgalikdagi faoliyatiga ehtiyojini aks ettiradi

Download 1.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling