Psixologiya


Download 184.49 Kb.
bet1/13
Sana01.08.2020
Hajmi184.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS

TA`LIM VAZIRLIGIANDIJON DAVLAT UNIVERSITEI

PSIXOLOGIYA”


fanidan test savollari

(Magistratura mutaxassisliklari uchun)

5A110902-“Pedagogika va Psixologiya” Magistratura mutaxassisliklari uchun “Psixologiya” fanidan test savollari

1. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Psixologiya fani nimani o’rganadi?

psixik faktlar, ularning qonuniyatlari va mexanizmlarini

psixologiya ong haqidagi fan

psixologiya jon haqidagi fan

psixologiya xulq-atvor haqidagi fan

2. Fan bobi-1; Fan bo`limi-2; Qiyinlik darajasi-2;Yuksak darajada tashkil topgan materiya, ya’ni miyaning xossasi, bu …?

Psixika

Faoliyat

Ong

Xulq –atvor

3. Fan bobi-1; Fan bo`limi-3; Qiyinlik darajasi-2;

Psixologiyada dualizm oqimining asoschisi kim?

Aflotun

Arastu

Gippokrat

Suqrot

4. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-4;Psixologiya qaysi davrdan mustaqil fan sifatida shakllana boshladi?

19-asr ikkinchi yarmi, 20-asr boshlari;

17-asr birinchi yarmi, 18-asr boshlari;

18-asr ikkinchi yarmi, 19-asr boshlari;

16-asr ikkinchi yarmi, 19-asr boshlari;

5 Fan bobi-1; Fan bo`limi-5; Qiyinlik darajasi-2;Diqqatning fiziologik asosini dominanta tamoyili orqali izohlagan olim?

Uxtomskiy;

Vundt;

Pavlov;

Shtern;

6 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Analizatorlarning o’zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezuvchanlikning ortishi bu:

Sensibilizatsiya

Sinesteziya

Retseptorlar

Reflektor yoyi

7 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Fikran qismlarga ajratilgan komponentlarni birlashtirish bu…?

Sintez

Umumlashtirish

Ong

Taqqoslash

8 Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Muloqotning uch tomonini ko’rsatib o’tgan rus psixologi?

Andreeva G.M..

Leont’ev A.N.

Rubinshteyn S.L

Vigotskiy L.S.

9. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Inson ongi va hayvon psixikasidagi tafovutni ko’rsating?

Оng va nutqning mavjudligi

Faolligi

Yashash tarzi

Ehtiyojlarni qondirish

10. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Taqqoslash qaysi psixik jarayonga kiradi?

Tafakkur jarayoni

Xayol jarayoni

Iroda jarayoni

Sezish jarayoni

11. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Sezgilarning necha turi tasniflanadi(Sherrington bo’yicha)?

3 turi

4 turi

2 turi

7 turi

12. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Shaxs faolligining manbai nima?

instinktlar (tug`ma harakatlar);

ehtiyojlar;

anglanilmagan mayllar;

ishtiyoq va qiziqishlar;

13. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Tafakkur turlari qanday mezonlarga ko’ra tasniflanadi?

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ijodiylik darajasiga ko’ra, yangiligi va noyobligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ko’rgazmali- obrazliligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ko’rgazmali harakat, yangiligi va noyobligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ijodiylik darajasiga ko’ra, amaliy va nazariy

14. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Psixologiya qaysi asrda falsafadan mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan?

XIX – asr

XVI – asr

XVII – asr

XX – asr

15. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Umumiy psixologiyaning eng keng qo’llaniladigan metodlari:

Kuzatish, eksperement, sotsiometriya, suhbat, test, faolyat natijalarini o’rganish

Odam psixikasi haqida ma’lumot to’plash, kuzatish, suhbat

Odam va hayvon psixikasini o’rganish usullari, eksperiment, test, amaliy

Kuzatish, ma’lumotlarini qayta ishlab chiqish

16. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Faoliyatda motiv qanday vazifani bajaradi?

undovchilik va shaxsiy mazmun berish;

signallik va aks ettirish;

sekspressiv;

maqsadga yo’naltirish;

18. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Faoliyat bu…?

Ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faollik

Borliqni aks ettirish

Borliqni namoyon ettirish

Organizmning muhitdagi faol orientatsiyasini taminlash

19. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Malaka bu…?

Uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida, ish harakatlarining avtomatlashgan usullari

Uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida yuzaga keladigan kishining anglangan ish harakatlari

Turli xildagi murakkab faoliyatni bajarishga tayyorgarlik

Tayyorlanadigan ish harakatlar

20. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Nutq bu…?

Ijtimoiy-tarixiy tajribani o’zlashtirish, aloqa o’rnatish maqsadida tildan foydalanish jarayoni

So’z va og’zaki signallar tizimi

Odamlarni til vositasida muloqotga kirishishi va o’zaro og’zaki munosabatda bo’lish jarayoni

Hayvonlaga ham xos muloqot vositasi

21. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Shaxslararo munosabatlar bu…?

Odamlar ortasidagi faolyatda va guruhlardagi muloqotda yuzaga keladigan munosabat

Rahbarlar va hodimlar o’rtasidagi munosabatlar tizimining o’ziga xosligi jarayonidir

Tarbyachi va tarbiyalanuvchilar o’rtasidagi munosabatlar

Faoliyat jarayonida odamlar o’rtasidagi dialog

22. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Analizator necha qismga bo’linadi?

3 qismga

2 qismga

4 qismga

5 qismga

23Gallyutinatsiya bu…?

Mavjud bo’lmagan narsalarni i idrok qilish

Yaxlitligicha idrok qilish jarayoni

Narsalarni noto’g’ri idrok qilish

Tassavvur qilish

24.Shaxsning eng muhim xarakterli, o’ziga xos xususiyati?

Uning individualligi

Qiziquvchanlik jihatlari

Emotsionaliligi

Irodaviy harakatlari

25.Quydagilardan qaysi biri rasmiy muloqotga kiradi:

Shatnoma va bitimlar tuzish

Do’stlar orasidagi suhbat

Har xil mavzudagi suhbat

Tashkiliy tadbirlar

26.Bolalarda dastlab xotiraning qaysi turi shakllanadi?

Ko’rgazmali- obrazli

So’z – mantiq

Ixtiyorsiz xotira

Ixtiyoiy xotira

27.Asalari va chumolilarning murakkab xatti-harakatlarini nima deb atash mumkin?

Instinktiv harakatlar

Ko’nikmalar

intellektual harakatlar

mehnat ko’nikmalari

28.Muloqotning verbal vositasi nima?

Til

Gap

So’z

Fikr

29.Nutqning turlarini to’liq ko’rsating?

Ichki va tashqi, og’zaki va yozma, faol va passiv, verbal va noverbal

Og’zaki va yozma, faol va passiv, yuqori va past

Og’zaki va yozma, faol va passiv, ijodiy va salbiy

Og’zaki va yozma, aniq, noaniq, verbal va noverbal, faol

30.Temperament so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Aralashma, nisbat

Jon, ruhlanish

Mashq, mijoz

Tasirlanish, sezish

31. Manba: Haydarov F.I. Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Oliy oquv yurtlari uchun darslik.—Toshkent; “Fan va texnologiyalar”, 2010. Fan bobi –2; Psixologiya faniga kirish; Fan bo’limi–7; Psixika va uning evolyusiyasi; Qiyinlik darajasi–1Instinkt nima?

Murakkab shartsiz reflekslar tizimi

Faolyatning asosiy turi

Emotsional holatning mazmuni

Murakkab shartli reflekslar tizimi

32.Kim birinchi bo’lib jon bilan tana bo’linmasdir degan fikrni bildirgan?

Arastu

Aflotun

Demokrit

Suqrot

33.Psixikasi intellektual rivojlanish bosqichga mansub jonzotlar?

Yuksak darajada rivojlangan nerv tizimiga ega bo’lganlar

Umurtqali hayvonlar

Bir hujayrali va ko’p hujayrali hayvonlar

Tirik mavjudotlar

34.O’quv jarayonida esda olib qolishning qaysi turi muhim rol o’ynaydi?

Mantiqiy

Mexanik

Qisqa muddatli

Uzoq muddatli

35.Hayvonlar psixikasini o’rganadigan fan?

Zoopsixologiya

Patopsixologiya

Etnopsixologiya

Parapsixologiya

36.Quyidagilardan qaysi biri individ?

Chaqaloq

Shaxs

O’smir

O’spirin

37.Faoliyatning asosiy turi nechta ?

3 ta

6 ta

2 ta

4 ta


Download 184.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling