Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet6/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
202

Psixikaning asosiy funksiyalari?

Aks ettirish, xulq-atvor va faoliyatni idora etish

Signallik va ekspressivlik

Boshqaruvchilik va faoliyatga undash

Instinktiv harakatlarni boshqarish

2031863 yilda chop etilgan “Bosh miya reflekslari” asari muallifi?

I.M.Sechenov

AR.Luriya

N.V.Bernshteyn

I.P.Pavlov

204Oliy nerv faoliyati qonuniyatlarini kashf etgan rus olimi?

I.P.Pavlov

AR.Luriya

N.I.Bexterev

I.M.Sechenov

205It eshikni oyog'i yoki tumshug'i bilan ochadi, orqa oyoqlari bilan tik turadi, ot aravaga qo’shiladi, aravani tortadi…ushbu harakatlar nima deb ataladi?

Ko’nikmalar

Instinktlar

Malakalar

Odatlar

206Qobiliyatning dastlabki kurtaklarii bu…?

Zehn

Iqtidor

Iste’dod

Layoqat

207Tirik organizmning yashash sharoiti, tirik organizmlar hayotini belgilovchi asosiy omil?

Muxit

Irsiyat

Instinkt

Ko’nikma

208Qobiliyatning tug’ma alomatlari, tabiiy sharti bu…?

Layoqat

Iqtidor

Iste’dod

Zehn

209Kishining rejali, tizimli va davomli ixtiyoriy idrok qilish qobiliyati bu…?

Kuzatuvchanlik

Appersepsiya

Konstantlik

Anglanganlik

210Psixologiya jon haqidagi fan. Ushbu nuqti-nazar psixologiyaning rivojlanish tarixidagi nechanchi bosqichni aks ettiradi?

Psixologiyaning rivojlanishidagi 1-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 2-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 3-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 4-bosqich;

211Psixologiya xulq-atvor haqidagi fan. Ushbu nuqti-nazar psixologiyaning rivojlanish tarixidagi nechanchi bosqichni aks ettiradi?

Psixologiyaning rivojlanishidagi 3-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 4-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 2-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 1-bosqich;

212Psixologiya psixik faktlar, psixik qonuniyatlar haqidagi fan. Ushbu nuqti-nazar psixologiyaning rivojlanish tarixidagi nechanchi bosqichni aks ettiradi?

Psixologiyaning rivojlanishidagi 4-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 3-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 2-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 1-bosqich;

213Moddiy va ruhiy olam, tana va psixika bir-biriga bog’liq bo’lmagan holda mavjuddir. Bu qaysi oqimning mohiyatini aks ettiradi?

Dualism

Empirizm

Freydizm

Bixeviorizm

214“Anima” so’zi qnday ma`noni anglatadi?

Jon

Ong

Aql

Idrok

215“Jon o’z moxiyatiga ko’ra olovsimon uchqundan iborat” deya ta`kidlagan qadimgi faylasuf?

Geraklit

Aristotel

Platon

Suqrot

216“Jon o’z moxiyatiga ko’ra olovsimon atomdan iborat” deya ta`kidlagan qadimgi faylasuf?
Demokrit
Aristotel
Platon
Anaksimen217Odam “men” degan tushunchani “men emas” tushunchasidan farqini ajratadi. Bu…?

Ongning xossasi

Sezgi qonuniyati

Idrokning xossasi

Tafakkur jarayoni

218Anglash nimaning birinchi xossasi sanaladi?

Ongning

Tafakkurning

Idrokning

Xotiraning

219Nima yordamida odamning maqsadni ko'zlash faoliyati ta'minlanadi?

Ong

Tafakkur

Idrok

Xotira

220

Nimaning to'rtinchi xossasiga asosan turli munosabatlardan, ongli ravishda turli his - tuyg'ular yuzaga keladi?

Ongning

Tafakkurning

Idrokning

Xotiraning

221

Qushlarning in qurishi, nasl qoldirishi, polaponlarni boqishi bu…?

Instinktiv harakatlar

Ko’nikmalar

Intellektual harakatlar

Malakalar

222Psixologiya fani nimani o’rganadi?

psixik faktlar, ularning qonuniyatlari va mexanizmlarini

psixologiya ong haqidagi fan

psixologiya jon haqidagi fan

psixologiya xulq-atvor haqidagi fan

223.Yuksak darajada tashkil topgan materiya, ya’ni miyaning xossasi, bu …?

Psixika

Faoliyat

Ong

Xulq –atvor

224

Psixologiyada dualizm oqimining asoschisi kim?

Aflotun

Arastu

Gippokrat

Suqrot

225Psixologiya qaysi davrdan mustaqil fan sifatida shakllana boshladi?

19-asr ikkinchi yarmi, 20-asr boshlari;

17-asr birinchi yarmi, 18-asr boshlari;

18-asr ikkinchi yarmi, 19-asr boshlari;

16-asr ikkinchi yarmi, 19-asr boshlari;

226Diqqatning fiziologik asosini dominanta tamoyili orqali izohlagan olim?

Uxtomskiy;

Vundt;

Pavlov;

Shtern;

227Analizatorlarning o’zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezuvchanlikning ortishi bu:

Sensibilizatsiya

Sinesteziya

Retseptorlar

Reflektor yoyi

228Fikran qismlarga ajratilgan komponentlarni birlashtirish bu…?

Sintez

Umumlashtirish

Ong

Taqqoslash

229Muloqotning uch tomonini ko’rsatib o’tgan rus psixologi?

Andreeva G.M..

Leont’ev A.N.

Rubinshteyn S.L

Vigotskiy L.S.

230Inson ongi va hayvon psixikasidagi tafovutni ko’rsating?

Оng va nutqning mavjudligi

Faolligi

Yashash tarzi

Ehtiyojlarni qondirish

231Taqqoslash qaysi psixik jarayonga kiradi?

Tafakkur jarayoni

Xayol jarayoni

Iroda jarayoni

Sezish jarayoni

232Sezgilarning necha turi tasniflanadi(Sherrington bo’yicha)?

3 turi

4 turi

2 turi

7 turi

233Shaxs faolligining manbai nima?

instinktlar (tug`ma harakatlar);

ehtiyojlar;

anglanilmagan mayllar;

ishtiyoq va qiziqishlar;

234Tafakkur turlari qanday mezonlarga ko’ra tasniflanadi?

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ijodiylik darajasiga ko’ra, yangiligi va noyobligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ko’rgazmali- obrazliligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ko’rgazmali harakat, yangiligi va noyobligiga ko’ra

Shakliga ko’ra, topshiriqni hal qilish usuliga ko’ra, ijodiylik darajasiga ko’ra, amaliy va nazariy

235Psixologiya qaysi asrda falsafadan mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan?

XIX – asr

XVI – asr

XVII – asr

XX – asr

236Umumiy psixologiyaning eng keng qo’llaniladigan metodlari:

Kuzatish, eksperement, sotsiometriya, suhbat, test, faolyat natijalarini o’rganish

Odam psixikasi haqida ma’lumot to’plash, kuzatish, suhbat

Odam va hayvon psixikasini o’rganish usullari, eksperiment, test, amaliy

Kuzatish, ma’lumotlarini qayta ishlab chiqish

237Faoliyatda motiv qanday vazifani bajaradi?

undovchilik va shaxsiy mazmun berish;

signallik va aks ettirish;

sekspressiv;

maqsadga yo’naltirish;

238Faoliyat bu…?

Ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faollik

Borliqni aks ettirish

Borliqni namoyon ettirish

Organizmning muhitdagi faol orientatsiyasini taminlash

239Malaka bu…?

Uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida, ish harakatlarining avtomatlashgan usullari

Uzoq vaqt davomida takrorlash natijasida yuzaga keladigan kishining anglangan ish harakatlari

Turli xildagi murakkab faoliyatni bajarishga tayyorgarlik

Tayyorlanadigan ish harakatlar

240Nutq bu…?

Ijtimoiy-tarixiy tajribani o’zlashtirish, aloqa o’rnatish maqsadida tildan foydalanish jarayoni

So’z va og’zaki signallar tizimi

Odamlarni til vositasida muloqotga kirishishi va o’zaro og’zaki munosabatda bo’lish jarayoni

Hayvonlaga ham xos muloqot vositasi

241Shaxslararo munosabatlar bu…?

Odamlar o’rtasidagi faolyatda va guruhlardagi muloqotda yuzaga keladigan munosabat

Rahbarlar va hodimlar o’rtasidagi munosabatlar tizimining o’ziga xosligi jarayonidir

Tarbyachi va tarbiyalanuvchilar o’rtasidagi munosabatlar

Faoliyat jarayonida odamlar o’rtasidagi dialog

242Analizator necha qismga bo’linadi?

3 qismga

2 qismga

4 qismga

5 qismga


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling