Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet7/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
243

Gallyutinatsiya bu…?

Mavjud bo’lmagan narsalarni i idrok qilish

Yaxlitligicha idrok qilish jarayoni

Narsalarni noto’g’ri idrok qilish

Tassavvur qilish

244.Shaxsning eng muhim xarakterli, o’ziga xos xususiyati?

Uning individualligi

Qiziquvchanlik jihatlari

Emotsionaliligi

Irodaviy harakatlari

245.Quydagilardan qaysi biri rasmiy muloqotga kiradi:

Shatnoma va bitimlar tuzish

Do’stlar orasidagi suhbat

Har xil mavzudagi suhbat

Tashkiliy tadbirlar

246Bolalarda dastlab xotiraning qaysi turi shakllanadi?

Ko’rgazmali- obrazli

So’z – mantiq

Ixtiyorsiz xotira

Ixtiyoiy xotira

247.Asalari va chumolilarning murakkab xatti-harakatlarini nima deb atash mumkin?

Instinktiv harakatlar

Ko’nikmalar

intellektual harakatlar

mehnat ko’nikmalari

248.Muloqotning verbal vositasi nima?

Til

Gap

So’z

Fikr

249Nutqning turlarini to’liq ko’rsating?

Ichki va tashqi, og’zaki va yozma, faol va passiv, verbal va noverbal

Og’zaki va yozma, faol va passiv, yuqori va past

Og’zaki va yozma, faol va passiv, ijodiy va salbiy

Og’zaki va yozma, aniq, noaniq, verbal va noverbal, faol

250Temperament so’zi qanday ma’noni anglatadi?

Aralashma, nisbat

Jon, ruhlanish

Mashq, mijoz

Tasirlanish, sezish

251Instinkt nima?

Murakkab shartsiz reflekslar tizimi

Faolyatning asosiy turi

Emotsional holatning mazmuni

Murakkab shartli reflekslar tizimi

252Kim birinchi bo’lib jon bilan tana bo’linmasdir degan fikrni bildirgan?

Arastu

Aflotun

Demokrit

Suqrot

253Psixikasi intellektual rivojlanish bosqichga mansub jonzotlar?

Yuksak darajada rivojlangan nerv tizimiga ega bo’lganlar

Umurtqali hayvonlar

Bir hujayrali va ko’p hujayrali hayvonlar

Tirik mavjudotlar

254O’quv jarayonida esda olib qolishning qaysi turi muhim rol o’ynaydi?

Mantiqiy

Mexanik

Qisqa muddatli

Uzoq muddatli

255Hayvonlar psixikasini o’rganadigan fan?

Zoopsixologiya

Patopsixologiya

Etnopsixologiya

Parapsixologiya

256Quyidagilardan qaysi biri individ?

Chaqaloq

Shaxs

O’smir

O’spirin

257Faoliyatning asosiy turi nechta ?

3 ta

6 ta

2 ta

4 ta

258Quyidagilardan qaysi biri noverbal kommunikasiya vositasi hisoblanadi?

imo-ishora, mimika

Til

so’z

Nutq259.Psixologiya qaysi fandan ajralib chiqqan?

Falsafa

Anatomiya

Tarix

Astronomiya

260Xarakter so’zining ma’nosi:

Bosilgan tamg’a

Xususiyat

Fazilat va xususiyat

Qobiliyat

261Layoqat – bu:

Qobilyat rivojlanishining tugma imkoniyati

Qobiliyat shakllanishiga ta’sir etuvchi omil

Shaxsning yakka xususiyati

Tasavvurlar to’plami

262Istedod – bu:

Ma`lum faoliyatida ifodalanadigan qobiliyatning yuqori darajasi

Intellektning yuqori bosqichi

Ko’nikma, malaka, bilim

Qobiliyatlarda namoyon bo’ladigan tug’ma xususiyatlar yig’indisi

263Idrokning mazmuniga ko’ra turlari qaysi qatorda berilgan?

Vaqtni, harakatni, fazoni idrok qilish

Illyuziya, gallyutinatsiya

Ko’rish, eshitish

Ixtiyoriy va ixtiyorsiz idrok qilish

264Shimoliy muz okeani muzlik bilan qoplangan, u yerda oq ayiqlar “yashaydi”. O’quvchi xayoli uning qaysi turiga taalluqli?

tasavvur;

ijodiy;

ixtiyorsiz;

ixtiyoriy;

265Muloqotning interaktiv tomoni?

muloqotga kirishuvchilarning bir-biriga ta`sir etishi va birgalikdagi faoliyati;

muloqotga kirishuvchilar o`rtasidagi axborotlar almashinuvi;

muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari;.

muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini tushunishi;

266“Jon va tana, har biri alohida substansiyadir”- ushbu g’oyaning asoschisi?

Platon

Gippokrat

Aristotel

Dekart

№ 267


”Shaxs faolligini jinsiy mayllar belgilaydi”. Ushbu yo’nalish asoschisi?

Z.Freyd;

V.Vundt ;

J.Piaje;

S.Xoll.

268Real voqelikdagi narsa va xodisalarning qayta tiklangan obrazi nima deb ataladi?

Tasavvur

Xotira

Xayol

Idrok

269Diqqatning nerv – fiziologik asosi nima?

Optimal qo’zg’alish o’chog’i

Frustratsiya, konformlilik

Analizator, retseptor

Adaptatsiya, sinesteziya

270Birinchi psixologik laboratoriya kim tomonidan, qachon va qayerda ochilgan?

V.Vundt. 1879. Leyptsig

Leont’ev A.N.1879.Moskva

Jan Piaje.1875.Parij

Z.Freyd. 1889. Vena

271Temperamentning daslabki tasnifi kim tomonidan yaratilgan?

Gippokrat

Demokrit

Platon

Geraklit

272.Temperamentning dastlabki tasnifida tiplar nechtaga bo’linadi?

4 ta tipga

5 ta tipga

2 ta tipga

7 ta tipga

273.Agglyutinatsiya so’zining ma’nosi nima?

Yopishtirish

Moslashish

Xayol surish

Eslab qolish

274Inson psixikasining taraqqiyoti nimada namoyon bo’ladi ?

Filogenez va ontogenez

Individuallik, umumiy xususiyatlarda

Shakllanish va rivojlanishda

Iroda va faollikda

275Quyidagilardan qaysi biri idrokning o’ziga xos xususiyatlaridan birini ifodalaydi?

Konstantligi

Sezuvchanligi

Tarmoqlanishi

Yakkaligi

276Insonnig his-tuyg’ulariga asoslangan xotira turini aniqlang?

Emotsional xotira

Qisqa muddatli xotira

Operativ xotira

So’z -mantiq xotira

277.Shaxsning u bilan muloqotga kirishayotgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etilishini anglab yetishi va mulohaza yuritishi qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Refleksiya;

Induktsiya;

Empatiya;

Identifikatsiya;

278.Ixtiyorsiz diqqatni aniqlang?

To’satdan ta’sir etib, bizning xoxishimizdan tashqari hosil bo’ladigan diqqat turi;

Belgilangan maqsad asosida va ongli ravishda bajariladigan diqqat turi;

Uzoq vaqt davom etadigan diqqat turi;

Qo’yilgan maqsadlar asosida ongimizni ob’yektga yo’naltirishimizdagi diqqat turi;

279.O’qituvhi diqqatini avval sinfdagi o’quvchilarga, so’ngra yozuv stoliga, keyin yozuv taxtasiga qaratdi, bu diqqatning qaysi xossasini ifodalaydi?

Diqqatning ko’chuvchanligi

Diqqatning ko’lami

Diqqatning bo’linuvchanligi

Diqqatning barqarorligi

280.Shartli belgilar tizimidan iborat bo’lib, ijtimoiy tarixiy tajribani o’zlashtirish, o’zaro munosabatlarda asosiy vazifasini bajaradi. Bu …?

Til

Tafakkur

Nutq

Gap

281.Yuksak darajada tashkil topgan materiya(miya)ning alohida xossasi bu…?

Psixika

Jon

Ruh

Tana

282.Tropizm bu …?

Biotik omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish

Tashqi dunyoni sezgilar asosida aks ettirish

Organizmning qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashuvi va jipslashuvi

Organizmning ong yordamida boshqarilishi

283.Muloqot jarayonida axborot uzatuvchi bu...?

kommunikator;

retsepiyent;

respondent;

eksreimentator.


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling