“Pul va banklar” fanidan Yakuniy nazorat variantlari Variant №1


Download 272.96 Kb.
Pdf ko'rish
Sana11.01.2022
Hajmi272.96 Kb.
#312500
Bog'liq
Пул ва банклар ЯН Jo`rayev I.I.
Ingliz tili 1 , “Мультимедиага кириш” фанидан мустақил иш мавзуларининг тақсимоти, Bluebells T F NG exercise, Оптика, (Copy) tarqatma 7, davlat tili, ozbek xalq dostonlarining chastotali izohli frazeologik lugati (1), 2 5283019729261299163, Hayot faoliyati amaliy 1, Hayot faoliyati amaliy 1, 1, Diniy ek Mustaqil ish 9df737f9fd1887ea73741bb383e4cad7, Вазиятлми масала стом 210 Б МАС нинг текшириш усуллари, 2 sinfda takrorlash umumlashtirish darslarini tashkil etish metodikasi, Valeologiya ON “Pul va banklar” fanidan  

Yakuniy nazorat variantlari 

 

Variant №1 

1. Pulning qiymat o’lchovi funktsiyasi 

2. Pulning metallilik nazariyasi 

3. Mrnetizatsiya koeffitsienti 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

A.Omonov 

 

Variant №2 

1. Pulning to’lov vositasi funktsiyasi 

2. Pulning miqdoriylik nazariyasi 

3. Kreditning funktsiyalari 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №3 

1. Pulning nominallik nazariyasi 

2. Pul agregatlari va ularning tarkibi 

3. Davlat krediti 

 

Kafedra mudiri  

 

 

          A.Omonov 

 

Variant №4 

1. Monetarizm nazariyasi 

2. Bimetallizm pul tizimi 

3. Kreditlarning foiz stavkalari 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

Variant №5 

1. Pulning muomala vositasi funktsiyasi 

2. Inflyatsiyaning turlari 

3. Kreditning zarurligini belgilovchi omillar 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

Variant №6 

1. Pulning jamg’arish vositasi funktsiyasi 

2. Monometallizm pul tizimi 

3. Xalqaro kredit 

 

Kafedra mudiri  

 

 

          A.Omonov 


Variant №7 

1. Pulning jahon puli funktsiyasi 

2. Qog’oz va kredit pullari tizimi 

3. Tijorat krediti 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

Variant №8 

  

 1. Pul islohotlarini amalga oshirish usullari  2. Kreditlarning nominal va real foiz stavkalari 

 3. Naqd pul aylanmasi  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

Variant №9 

1. Naqdsiz pul aylanmasining printsiplari 

2.  Inflyatsiyaning ijtimoiy oqibatlari 

3. Bank krediti 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

Variant №10 

 

1. Hujjatlashtirilgan akkreditivlar  

2. Valyuta kursi va valyuta pariteti 

 

3. Sudxo’rlik krediti  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №11 

 

1. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning to’lov topshiriqnomasi shakli  

2. Inflyatsiyaning iqtisodiy oqibatlari 

 

3. Iste’mol krediti  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №12 

 

1. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning chek shakli  

2. Pul tizimining me’yoriy-huquqiy asoslari 

 

3. Pul agregatlari  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 


 

Variant №13 

 

1. Pulning paydo bo’lishi  

2. Pul bazasi va pul multiplikatori 

 

3. Kreditning foiz stavkalariga ta’sir etuvchi omillar  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №14 

 

1. Naqd pul aylanmasini tashkil qilish printsiplari  

2. Devalvatsiya va revalvatsiya 

 

3. Iste’mol krediti  

Kafedra mudiri 

 

 

 

       A.Omonov 

 

Variant №15 

 

1. Inflyatsiyaga qarish kurash yo’llari  

2. Pul massasini miqdoriy o’lchashning zarurligi 

 

3. Ta’minlangan va ta’minlanmagan kreditlar  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №16 

 

1. Naqd pullarni muomalaga chiqarish tartibi  

2. Denominatsiya va nullifikatsiya 

 

3. Qat’iy belgilangan va suzuvchi foiz stavkalari  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

Variant №17 

 

1. Pul aylanmasi va to’lov aylanmasi   

2. Inflyatsion targetlash 

 

3. Monetarizm nazariyasi  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

18-variant 

 

1. So’nggi merkantilistlarning nazariy qarashlari  

2. M2 pul agregatining tarkibi 

 

3. Pul tizimining turlari  

 

Kafedra mudiri  

 

 

       A.Omonov 

  

19-variant 

 

1. Pul massasini miqdoriy o’lchashning zarurligi  

2. Hujjatlashtirilgan akkreditivlar bilan amalga oshiriladigan hisob-kitoblar 

 

3. Milliy valyutaning nominal almashuv kursi  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

20-variant 

 

1. M3 pul agregatining tarkibi  

2. Hujjatlashtirilgan akkreditivlarning turlari 

 

3. Milliy valyutaning real almashuv kursi  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

21-variant 

 

1. Kredit muomala vositalari  

2. Sof inkasso bo’yicha hisob-kitoblar 

 

3. M4 pul agregatining tarkibi  

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

22-variant 

 

1. Pulning mohiyatini namoyon bo’lish shakllari  

2. Oltinni demonetizatsiya qilinishi  

3. Hujjatlashtirilgan akkreditivlarning turlari 

 

       Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

23-variant 

1. Pullarga bo’lgan talabni baholash 

2. Pul tizimining elementlari 

3. Inflyatsiyaga qarshi kurashish yo’llari 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

 

 

24-variant 

1. Pul aylanmasi qonunlari 

2. O’zbekistonda inflyatsiya va uning o’ziga xos xususiyatlari 

3. Revalvatsiya va uning oqibatlari 

 

Kafedra mudiri 

 

 

 

          A.Omonov 

  

25-variant 

 

1. Pul massasini miqdoriy o’lchash: transaktsion yondashuv  

2. Tijorat veksellari va ularning pul aylanmasida tutgan o’rni 

 

3. Kreditning zarurligini belgilovchi omillar  

 

 

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

26-variant 

 

1. Pul massasini miqdoriy o’lchash: likvidli yondashuv  

2. Milliy valyuta bozorining rejimi 

 

3. Kreditning funktsiyalari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 27-variant 

 

1. Pul agregatlari va ularning tarkibi  

2. O’zbekistonda amalga oshirilgan pul islohotlari 

 

3. Naqd pullarni muomalaga chiqarish tartibi  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

 

28-variant 

 

1. Naqd pul aylanmasining tarkibi  

2. Tijorat krediti va uning o’ziga xos xususiyatlari 

 

3. Qog’oz pullar va ularni kredit pullaridan farqlari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

29-variant 

 

1. Inflyatsiyani yuzaga keltiruvchi monetar omillar  

2. O’zbekiston pul tizimining elementlari 

 

3. Pul tizimining turlari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov   

30-variant 

 

1. Pul aylanmasining turkumlanishi  

2. Kreditning muddatiga ko’ra turlari 

 

3. Pul bazasi va uning tarkibi  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

31-variant 

 

1. Banknotalarni muomalaga chiqarish tartibi  

2. O’zbekistonda pul tizimining shakllanishi va rivojlanishi 

 

3. Kreditlarning real foiz stavkasi  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 


 

32-variant 

 

1. Pul emissiyasi va uning shakllari  

2. Kreditlarning ta’minlanganligiga ko’ra turlari 

 

3. Ipoteka krediti  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

33-variant 

 

1. Moliyaviy veksellar muomalasi  

2. Suzuvchi foiz stavkasidagi kreditlar 

 

3. Sudxo’rlik krediti  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov  

 

34-variant 

 

1. Monetizatsiya darajasi va uni hisoblash tartibi  

2. Oddiy va murakkab foiz stavkalari 

 

3. Pul tizimining elementlari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

35-variant 

 

1. Pul bazasi va uning tarkibi  

2. Xalqaro kredit 

 

3. Inflyatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

36-variant 

 

1. Pul multiplikatori va uni hisoblash metodikasi  

2. Kreditlarning foiziga ta’sir etuvchi omillar 

 

3. Pul muomalasi qonuni  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

37-variant 

 

1. Depozit multiplikatori  

2. Faktoring krediti va uning o’ziga xos xususiyatlari 

 

3. Naqdsiz pul aylanmasi  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

38-variant 

 

1. Trattalar muomalasi  

2. Forfeyting krediti va uning o’ziga xos xususiyatlari 

 

3. Inflyatsiyani yuzaga keltiruvchi omillar  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 


39-variant 

 

 

1. Milliy valyutaning real almashuv kursi  

2. Ipoteka krediti 

 

3. Pulning mohiyatini namoyon bo’lish shakllari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

40-variant 

 

 

1. Pul massasini miqdoriy o’lchash: transaktsion yondashuv  

2. Tijorat veksellari va ularning pul aylanmasida tutgan o’rni 

 

3. Pul tizimining elementlari  

Kafedra mudiri 

            

 

 

A.Omonov 

 

  

Download 272.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling