Qadimgi va o’rta asrlarda Sharqda inson huquqlari g’oyalarining rivojlanishi


Download 16.62 Kb.
Sana15.10.2020
Hajmi16.62 Kb.
#133954
Bog'liq
xalqaro huquq savollar
xalqaro huquq savollar, Kurs ishim, Kurs ishim, Kurs ishim, Kurs ishim, Kurs ishim, 12 mavzu, 12 mavzu, оптика ишчи дастур, Abdikaxorov B hayot havfsizligi MT, §. Natural va butun sonlar, O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi navoiy davlat pe, R. M. Turgunbaev matematik analiz, INSTALL UZ

Qadimgi va o’rta asrlarda Sharqda inson huquqlari g’oyalarining rivojlanishi

Yangi davrda inson huquqlari va erkinliklari g’oyasining rivojlanishi

Inson huquqlari bo’yicha xalqaro huquq va roman-german huquqiy tizimi

Inson huquqlari bo’yicha xalqaro huquq va ingliz-amerika huquqiy tizimi

Inson huquqlari bo’yicha xalqaro huquq va hozirgi Sharqning diniy(an’anaviy) huquqiy tizimlari

Inson huquqlari bo’yicha xalqaro huquq va O’zbekistonning milliy huquqiy tizimi

Inson huquqlari konsepsiyasi taraqqiyotining asosiy tamoyillari

BMTning inson huquqlari bo’yicha norma ijodkorlik faoliyati

Inson huquqlari bo’yicha xalqaro huquqning asosiy institutlari

BMT va inson huquqlari bo’yicha milliy institutlari

Inson huquqlari bo’yicha milliy institutlar tizimi

BMTning asosiy organlari tizimi va inson huquqlarini himoya etish

BMTning ixtisoslashgan muassasalari tomonidan inson huquqlarining himoya etilishi

BMTning inson huquqlari bo’yicha konvensiyaviy organlari

Inson huquqlarini himoya etishning Yevropa tizimi

Inson huquqlarini himoya etishning Amerika mamlakatlararo tizimi

Inson huquqlarini himoya etishning Afrika tizimi

Inson huquqlarini himoya etishning Osiyo-arab tizimi

Inson huquqlarini milliy qonunchilikda mustahkamlanishi

O’zbekiston Respublikasida inson huquqlariga oid qonunchilik va fuqarolarning teng huquqliligi

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va inson huquqlari

O’zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari tizimi

Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to’g’risidagi xalqaro Pakt

Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to’g’risidagi xalqaro Pakt

Musulmon huquqida inson huquqlari

Ayollar huquqlari

Bolalar huquqlari

“……………………………………………………………..……...3 1-mavzu. «XALQARO HUQUQ» TUSHUNCHASI, PREDMETI,

METODLARI, RIVOJLANISH TARIXI VA TIZIMI

«Xalqaro huquq» tushunchasi, predmeti va metodlari……………………6

Xalqaro huquqning rivojlanish tarixi.........................................................7

Xalqaro huquqning tizimi va maqsadlari…………………………………8

HOZIRGI ZAMON XALQARO HUQUQ

SUBYEKTLARI VA MANBALARI

«Xalqaro huquq subyektlari va manbalari» tushunchasi………………...17

2.2. Xalqaro huquqda «davlatlar» tushunchasi. Davlatlarning

huquqiy layoqatligi. Davlatning huquqiy daxlsizligi……………………33

2.3. Xalqaro huquqiy tan olish va uning turlari, davlatlarning huquqiy

vorisligi……………………………………………………………..……38

3-mavzu. ZAMONAVIY XALQARO HUQUQNING ASOSIY PRINSIPLARI

VA XALQARO HUQUQDA JAVOBGARLIK

3.1. «Xalqaro huquqning asosiy prinsiplari» tushunchasi va tasniflanishi…...50

3.2. BMT Ustavida xalqaro huquq prinsiplarining mustahkamlanishi……….58

3.3. Xalqaro huquqda «javobgarlik» tushunchasi va xalqaro jinoyatlar

uchun javobgarlik………………………………………………………..66

4-MAVZU. XALQAROVAMILLIYHUQUQNINGO‘ZARO

ALOQADORLIGIVAHALQAROHUQUQDAHUDUD

4.1. «Xalqaro va milliy huquqning o‘zaro aloqadorligi» tushunchasi………..73

4.2. «Xalqaro huquqda hudud» tushunchasi va turlari……………………….75

4.3. Davlat chegaralarining turlari va xalqaro huquqda hududiy nizolar…….78

5-mavzu. AHOLI VA XALQARO HUQUQ.

XALQARO TASHKILOTLAR VA ANJUMANLAR

5.1. Xalqaro huquqda «aholi» tushunchasi va fuqarolik……………………..86

5.2. Fuqarolikka ega bo‘lish va yo‘qotish usullari.

Xalqaro huquqda qochoqlar………………………………………………88

277

5.3. «Xalqaro tashkilotlar» tushunchasi, turlari, tuzilishi,funksiyalari va vakolatlari……………………………………………….95

6-mavzu. XALQARO SHARTNOMA HUQUQI

6.1. «Xalqaro shartnomalar huquqi» tushunchasi, manbalari

va ahamiyati……………………………………………….……………128

6.2. Xalqaro shartnomalarning yuridik tabiati………………………………135

6.3. Xalqaro shartnomalarning to‘xtatilishi va bekor qilinishi……………...140

7-mavzu. INSON HUQUQLARI VA XALQARO HUQUQ

7.1. «Xalqaro huquqda insonning asosiy huquq va

erkinliklari» tushunchasi………………………………………………151

7.2. Inson huquqlari to‘g‘risidagi asosiy xalqaro huquqiy hujjatlar………...154

7.3. Inson huquqlarining buzilishiga qarshi xalqaro kurash………………..159

8-mavzu. DIPLOMATIK VA KONSULLIK HUQUQI

8.1. «Diplomatik va konsullik huquqi» tushunchasi va manbalari………….169

8.2. Diplomatik va konsullik vakolatxonalarning

vazifalari va tartibi……………………………………………………..178

8.3. Diplomatik va konsullik vakolatxonalar, ular xodimlarining

immuniteti………………………………………………………...…….182

9-mavzu. XALQARO IQTISODIY VA EKOLOGIK HUQUQ

9.1. «Xalqaro iqtisodiy munosabatlar» tushunchasi, mohiyati va ularni

huquqiy tartibga solish usullari. Xalqaro iqtisodiy huquq, uning

maqsad va prinsiplari…………………………………………………..194

9.2. Xalqaro iqtisodiy aloqalarni tartibga solishda xalqaro huquqning o‘rni.

O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatining huquqiy

asoslari…………………………………………………………….……201

9.3. «Xalqaro ekologik huquq» tushunchasi, mohiyati va prinsiplari………210

10-mavzu. XALQARO JINOYAT VA GUMANITAR HUQUQI

10.1. «Xalqaro jinoyat» tushunchasi, turlari va ushbu jinoyatchilikka

qarshi kurash borasida xalqaro hamkorlik…………………………….219

10.2. Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurash borasida

xalqaro tashkilotlar hamkorligi………………………………………..225

10.3. «Xalqaro gumanitar huquq» tushunchasi va mohiyati………………..228

278


11-mavzu. XALQARO HAVO, DENGIZ VA KOINOT HUQUQI

11.1. «Xalqaro havo huquqi» tushunchasi va mohiyati.

Xalqaro havo huquqi, uning prinsiplari va manbalari………………...241

11.2. «Xalqaro dengiz huquqi» tushunchasi va chegaralari

Xalqaro dengiz huquqi, uning manbalari va prinsiplari………………245

11.3. «Xalqaro koinot huquqi» tushunchasi va rivojlanishi.

«Xalqaro kosmik huquq» tushunchasi……………………………….254

12-mavzu. XALQARO NIZOLARNI HAL ETISHNING XALQARO

HUQUQIY VOSITALARI VA XALQARO XAVFSIZLIK HUQUQI

12.1. «Xalqaro nizolar» tushunchasi va xalqaro nizolarni tinch hal

etish prinsipining yuridik mazmuni…………………………………...258

12.2. «Xalqaro xavfsizlik huquqi» tushunchasi……………………………..26212.3. «Kollektiv xavfsizlik» tushunchasi va xalqaro xavfsizlikni

ta’minlashning xalqaro huquqiy vositalari……………………………26
Download 16.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling