Qarori 2019-2028-yillar davrida o‘zbekiston respublikasida biologik xilma- xillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to‘G‘risida


-§. Biologik xilma-xillikka nisbatan aholining ekologik madaniyati va xabardorligi darajasini


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana25.09.2020
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4

8-§. Biologik xilma-xillikka nisbatan aholining ekologik madaniyati va xabardorligi darajasini 

oshirish 

84.  Bugungi  kunda  biologik  xilma-xillikni  saqlash  va  undan  foydalanish  uchun  odamlar 

amal  qilishi  kerak  bo‘lgan  chora-tadbirlardan  ular  xabardorligi  darajasining  yetarlicha  emasligi 

tegishli chora-tadbirlar ko‘rishni talab etadigan muhim va dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.  

Ishlab  chiqilgan  dasturlar  va  harakatlar  rejalari  asosida  turli  maqsadli  guruhlarning 

xabardorligini oshirishga tizimli, kompleks yondashuv mavjud emas.  

85.  Qaror  qabul  qiladigan  mansabdor  shaxslar  va  jamiyatning  biologik  xilma-xillik  va 

ekotizimlar  xizmatlarining  ahamiyatidan,  mamlakatning  farovonligi  va  rivojlanishiga  ularning 

ulushidan xabardorligini oshirish ham muhim hisoblanadi.  

86. Jamoatchilikni biologik xilma-xillik sohasidagi masalalarni hal etishga, shu jumladan, 

uning monitoringini olib borish tadbirlariga jalb etish aholining xabardorligi va ekologik madaniyati 

darajasini oshirishga ko‘maklashadi.  7-bob. Strategiyani amalga oshirish mexanizmi 

87. Strategiya Harakatlar rejasida nazarda tutilgan tadbirlar to‘liq va o‘z vaqtida ijro etilishi 

orqali amalga oshiriladi. 

Strategiyaning  qoidalari  O‘zbekiston  Respublikasining  iqlim  o‘zgarishiga,  cho‘llanishga 

qarshi  kurashga,  suv  resurslari  va  transchegaraviy  suv  oqimlaridan  foydalanishga  tegishli  xalqaro 

shartnomalari doirasida ishlab chiqilgan boshqa hujjatlarga integratsiya qilinadi.  

88.  Strategiya  milliy  va  mahalliy  darajalarda  atrof  muhit  muhofazasi  bo‘yicha  harakatlar 

rejalarini,  fundamental  va  amaliy  tadqiqotlarni,  atrof  tabiiy  muhit  monitoringiga,  biologik  xilma-

xillikka to‘g‘ridan to‘g‘ri yuklamalarni qisqartirishga, muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tizimini 

rivojlantirishga, ekotizimlar xizmatlarini hisobga olgan holda biologik xilma-xillikni saqlab qolish va 

undan foydalanish samaradorligini oshirishga va iqlim o‘zgarishiga moslashishga, o‘rmon xo‘jaligini 

rivojlantirishga,  yaylovlarni  barqaror  boshqarishga,  suv  resurslarini  muhofaza  qilishga  tegishli 

tarmoq rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish uchun huquqiy asoslardan biri bo‘lib xizmat qiladi. 

89. Strategiya amalga oshirilishi uchun mas’ul bo‘lgan ijrochilar: 

tadbirlarni bajarish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish yo‘li 

bilan tadbirlar belgilangan muddatlarga muvofiq amalga oshirilishini; 

maqsadli moliyaviy mablag‘lardan samarali foydalanishni; 

oxirgi  yilda  amalga  oshirilgan  tadbirlar  to‘g‘risidagi  hisobotlar  har  yili  Vazirlar 

Mahkamasiga taqdim etilishini ta’minlaydilar. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni 

muhofaza qilish davlat qo‘mitasi ishlarni muvofiqlashtiradi va ular bajarilishi ustidan nazorat qiladi. 8-bob. Strategiyani resurslar bilan ta’minlash va uni amalga oshirish bosqichlari 

1-§. Strategiya amalga oshirilishini resurslar bilan ta’minlash 

90.  Mas’ul  ijrochilarning  budjet  va  budjetdan  tashqari  mablag‘lari,  mavjud  va  tashabbus 

ko‘rsatadigan milliy va xalqaro loyihalarning grant mablag‘lari hamda xalqaro moliya institutlarining 

mablag‘lari Strategiya amalga oshirilishini moliyalashtirish manbalari hisoblanadi.  

91.  Rejalashtiriladigan  har  bir  tadbir  bo‘yicha  moliyalashtirishning  zarur  hajmi  tegishli 

tadbirlarni  amalga  oshirish  uchun  nazarda  tutilgan  aniq  chora-tadbirlarning  mazmun-mohiyatidan 

kelib chiqib alohida hisoblab chiqiladi.  


92.  Harakatlar  rejasini  amalga  oshirish  uchun  moliyaviy  resurslarni  safarbar  qilish  uchta 

asosiy yondashuvni nazarda tutadi. Bular: 

biologik xilma-xillik saqlanishini ta’minlash va ekotizimlar xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash 

uchun ichki investitsiyalarni ko‘paytirish; 

biologik xilma-xillikni saqlash bo‘yicha Harakatlar rejasini amalga oshirish uchun xalqaro 

moliyaviy va texnik ko‘mak olish; 

biologik xilma-xillik va ekotizimlar xizmatlarini qo‘llab-quvvatlash bilan bog‘liq faoliyatni 

moliyalashtirishning innovatsion mexanizmlarini aniqlash va ishlab chiqish.  2-§. Strategiyani amalga oshirish bosqichlari 

93. Strategiyani amalga oshirish quyidagi davrlarga mo‘ljallanadi: birinchi  bosqich  (2019  —  2023-yillar)  —  qonunchilik  bazasini  takomillashtirish  va 

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida beshta muhofaza qilinadigan tabiiy hudud barpo etish; ikkinchi  bosqich  (2024  —  2028-yillar)  —  maqsadli  ko‘rsatkichlarga  va  kutilayotgan 

natijalarga erishish. 9-bob. Maqsadli ko‘rsatkichlar va kutilayotgan natijalar 

94. Strategiyani amalga oshirish dasturlari bo‘yicha: 

muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarni 12 foizgacha kengaytirishga; 

Orol dengizining qurigan tubini 1,2 mln gektargacha o‘rmonzorlashtirishga; 

Buxoro ixtisoslashtirilgan “Jayron” pitomnigida jayronlarni 1000 tagacha ko‘paytirishga; 

har yili 1000 tagacha tuvaloqlarni ko‘paytirish va tabiatga qo‘yib yuborishga; 

markaziy bo‘g‘inga — davlat qo‘riqxonalarining etalon ekotizimlariga ega bo‘lgan biologik 

xilma-xillik komponentlari monitoringining yagona tizimini yaratishga; 

zamonaviy  bioaxborot  texnologiyalar  (GIS-texnologiyalar)  asosida  biologik  xilma-

xillikning davlat monitoringi va davlat kadastrining yagona axborot ma’lumotlar bazasini yaratishga; 

uch  tilda  (o‘zbek,  rus  va  ingliz  tillarida)  ish  yuritadigan  www.biodiversity.uz  saytini 

yaratishga; 

2 mln ga hajmda tabiiy yaylovlar va pichanzorlar o‘simliklarini biobotanik tekshirishni har 

yili amalga oshirishga; 

O‘zbekiston suv havzalarida qushlarning ovlanadigan turlari soni har yili hisobga olinishiga; 

Quyimozor  va  To‘dako‘l  suv  omborlarini  xalqaro  ahamiyatga  ega  bo‘lgan  suvli-botqoq 

joylar ro‘yxatiga (Ramsar Konvensiyasi) kiritish bo‘yicha materiallarni tayyorlashga va belgilangan 

tartibda berilishini tashkil etishga; 

ovchilik  monitoringi  va  baliqchilik  xo‘jaligi  suv  havzalarining  biologik  resurslari  holati 

tizimini yaratishga; 

biologik xilma-xillikka bosim pasayishiga; 

zarur moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga; 

iqtisodiyotning  barcha  sektorlarida  biologik  xilma-xillikni  saqlash  masalalari  integratsiya 

qilinishiga; 

ilmiy bilimlarga va oldini oluvchi yondashuvga asoslangan tegishli kompleks qarorlar qabul 

qilinishiga va samarali amalga oshirilishiga erishiladi.  

95.  Strategiyani  amalga  oshirish  uchun  2019-2028-yillar  davrida  biologik  xilma-xillikni 

saqlash  va  undan  foydalanish  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasi  ishlab  chiqilgan.  Harakatlar 

strategiyasi rivojlantirish strategiyalari va harakatlar rejalarini, sektorlar bo‘yicha dasturlar va boshqa 

rejalarni tahlil qilishga asoslangan va manfaatdor vazirliklar va idoralarni,  ilmiy jamoatchilikni  va 

ekologik nodavlat notijorat tashkilotlarni jalb etgan holda maslahatlashuv jarayoni yakunlari bo‘yicha 

ishlab chiqilgan. 

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-iyundagi 484-son 

qaroriga 

2-ILOVA  

2019-2028-yillar davrida biologik xilma-xillikni saqlash strategiyasini amalga oshirishga doir 


HARAKATLAR REJASI 

T/r 

Chora-tadbirlar 

nomi 

Amalga oshirish 

mexanizmi 

Bajarish 

muddatlari 

Moliyalashtirish 

manbalari 

Mas’ul ijrochilar 

Kutilayotgan 

natijalar 

I. Biologik xilma-xillik mavzularini davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari va jamiyat faoliyatiga kiritish 

1.1Atrof tabiiy muhit davlat monitoringi tizimiga biologik xilma-xillik monitoringini kiritish orqali uni 

takomillashtirish 

1.  O‘simlik va 

hayvonot dunyosi 

monitoringini 

tashkil qilish va 

amalga oshirish 

tartibini belgilab 

beruvchi biologik 

xilma-xillik 

komponentlarining 

yagona 

monitoringini olib borish tizimini 

yaratish. 

O‘simlik va 

hayvonot 

dunyosi 

monitoringini 

olib borish 

tartibini 

belgilaydigan 

qaror loyihasini 

ishlab chiqish va 

Vazirlar 

Mahkamasiga 

kiritish. 

2020-yil 

avgust 


Davlat 

boshqaruvi 

respublika 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari, 

grantlar 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

Qishloq xo‘jalik 

vazirligi

Fanlar 


akademiyasi, 

O‘zgidromet, 

Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi 

O‘simlik va 

hayvonot dunyosi 

davlat hisobini 

yuritish tizimini 

takomillashtirish, 

shuningdek, 

O‘simlik dunyosini muhofaza 

qilish va undan 

foydalanish 

to‘g‘risida

”, 

“Hayvonot dunyosini muhofaza 

qilish va undan 

foydalanish 

to‘g‘risida”gi 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

qonunlarining 

16-


moddasiga 

muvofiq 


o‘simlik va 

hayvonot dunyosi 

obyektlari va 

ularni�g yashash 

muhiti holatini 

kuzatish, ular 

to‘g‘risidagi 

ma’lumotlarni 

to‘plash, 

umumlashtirish va 

tahlil qilish. 

2.  Zamonaviy 

geoaxborot 

texnologiyalari 

(GIS- 

texnologiyalar) asosida muhofaza 

qilinadigan tabiiy 

hududlar, o‘simlik 

va hayvonot 

dunyosi obyektlari 

davlat kadastri va 

monitoringi 

bo‘yicha 

ma’lumotlar 

1. 


O‘zbekistonning 

yuqori tog‘li 

ekotizimlarining 

bioxilma-xilligi 

ekologik 

axborotini 

boshqarish va 

monitoringini 

olib borish 

tizimini yaratish. 

2. Elektron 

ma’lumotlar 

bazasini ishlab 

2020-yil 

noyabr 

2020 — 


2023-yillar 

Davlat 


boshqaruvi 

respublika 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari, 

grantlar 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Fanlar 

akademiyasi, Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi 

Vazirlar Kengashi, 

O‘zbekistonning 

yuqori tog‘li 

ekotizimlari 

biologik xilma-

xilligining holati 

haqidagi 

ma’lumotlarni 

to‘plash, qayta 

ishlash va saqlash 

tizimini ishlab 

chiqish va 

amaliyotga joriy 

etish. 


axborot bazasini 

yaratish. 

chiqish, 

to‘ldirish va 

integratsiyalash. 

viloyatlar 

hokimliklari 

Geoaxborot 

texnologiyalar 

asosida ma’lumotlar 

bazasini joriy etish 

va respublikaning 

biologik xilma-

xilligi holati 

to‘g‘risidagi 

ma’lumotlar bilan 

mutaxassislar va 

qaror qabul qiluvchi 

shaxslarni o‘z 

vaqtida va 

ko‘rgazmali tarzda 

ta’minlash. 

3.  Yagona davlat 

kadastrlari 

tizimining 

talablariga 

muvofiq muhofaza 

etiladigan tabiiy 

hududlar, o‘simlik 

va hayvonot 

dunyosi 

obyektlarining 

kadastrini yuritish 

ishlarini 

takomillashtirish.  

Tegishli kadastr 

obyektlarining 

davlat hisobini 

yuritish ishlarini 

tashkil etish va 

o‘tkazish.  

Kadastr 


ma’lumotlarini 

to‘plash tizimini 

takomillashtirish. 

Har yili 

Davlat 

boshqaruvi respublika 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Fanlar 

akademiyasi, Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

Sog‘liqni saqlash 

vazirligi 

Tegishli davlat 

kadastrlari bo‘yicha 

ishlarni bajarish va 

manfaatdor 

idoralarni biologik 

xilma-xillikning 

sifat va miqdor 

ko‘rsatkichlari bilan 

ta’minlash. 

4.  O‘zbekiston 

Respublikasi 

Ekologiya va atrof 

muhitni muhofaza 

qilish davlat 

qo‘mitasi qoshida 

www. 


biodiversity.uz 

biologik xilma-

xillik saytini uch 

tilda (o‘zbek, rus 

va ingliz tillarida) 

tashkil etish. 

Domen va 

provayderni 

aniqlash. 

Ma’lumotlarni 

to‘plash va 

saytga 


joylashtirish  

2020-yil 

iyun 

Davlat ekologiya qo‘mitasining 

budjetdan 

tashqari 

jamg‘armasi 

mablag‘lari 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Biologik xilma-

xillik bilan bog‘liq 

barcha normativ 

hujjatlarni hamda 

quyidagi 

ma’lumotlarni 

saytda joylashtirish: 

MQTH, o‘simlik va 

hayvonot dunyosi 

bo‘yicha; 

yillik monitoring 

natijalari va kadastr 

ma’lumotlari 

to‘g‘risida; 

o‘simlik va 

hayvonot dunyosini 

ovlash bo‘yicha 

kvotalarni 

tasdiqlash 

to‘g‘risida; 

o‘simlik va 

hayvonot dunyosini 

ovlash, olib kirish 

va olib chiqish 


uchun beriladigan 

ruxsatnomalar 

to‘g‘risida; 

fuqarolarning 

murojaatlari 

bo‘yicha, fuqarolar 

va tadbirkorlar 

uchun qulay 

bo‘lgan sharoitlarni 

yaratadigan boshqa 

ma’lumotlar. 

5.  Yovvoyi holda 

o‘suvchi dorivor, 

oziq-ovqatbop va 

texnik o‘simliklar 

turlarining tabiiy 

zaxiralarni 

xatlovdan 

o‘tkazish. 

Har yili mavjud 

o‘simlik turlarini 

o‘rganib chiqish 

va Davlat 

ekologiya 

qo‘mitasiga 

hisobot taqdim 

etish. 

2019 — 


2028yillar 

Har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat 

qo‘mitasining O‘rmon 

xo‘jaligini 

rivojlantirish 

jamg‘armasi, 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasining 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari 

Fanlar 


akademiyasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi 

Xatlov natijalariga 

ko‘ra tabiatga zarar 

yetkazilmaydigan 

holda yovvoyi 

holda o‘sadigan 

dorivor, oziq-

ovqatbop va texnik 

o‘simliklar turlari 

bo‘yicha kvotalarni 

tasdiqlash va 

tayyorlash 

hajmlarini aniqlash. 

6.  Yiliga 2 mln ga 

maydonda tabiiy 

yaylovlar va 

pichanzorlardagi 

o‘simliklarni 

geobotanik 

o‘rganib chiqish. 

Geobotanik 

o‘rganib chiqish 

va har yili Davlat 

ekologiya 

qo‘mitasiga 

hisobot taqdim 

etish 

Har yili  31-yanvarga 

qadar 


Har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

O‘simlik dunyosi 

davlat kadastri 

yuritilishini 

ta’minlash, 

yaylovlarning 

tanazzulga uchrashi 

va cho‘llanishga 

qarshi chora-

tadbirlarni ishlab 

chiqish. 

7.  O‘zbekiston suv 

havzalarida ov 

qilinadigan 

qushlarning 

hisobini yuritish.  

Qushlarning 

qishki hisobini 

yuritish.  

Har yili Davlat 

ekologiya 

qo‘mitasiga 

hisobot taqdim 

etish. 

Doimiy 


asosda 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasining 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari  

(150,0 mln so‘m) 

Fanlar 


akademiyasi, 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Biologik 

resurslardan oqilona 

foydalanish, atrof 

muhit xavfsizligini 

ta’minlashga 

qaratilgan tavsiyalar 

tayyorlash, 

shuningdek, suvda 

suzadigan qushlarni 

ovlash kvotasini va 

ov qilish 

muddatlarini 

belgilash. 

8.  Quyimazor va 

To‘dako‘l suv 

Belgilangan 

shakl bo‘yicha 

2020-yil 

dekabr 


Mablag‘ talab 

etilmaydi 

Fanlar 

akademiyasi, Atrof muhit 

muhofazasi omborlarini 

(Navoiy viloyati) 

xalqaro 

ahamiyatga 

(Ramsar 

konvensiyasi) ega 

bo‘lgan suvli-

botqoq joylar 

ro‘yxatiga 

kiritishni 

ta’minlash. 

nomma-nom 

hujjatlarni 

tayyorlash. 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

bo‘yicha xalqaro 

konvensiyalar 

bo‘yicha 

majburiyatlarni 

bajarish maqsadida 

Quyimazor va 

To‘dako‘l suv 

omborlarini xalqaro 

ahamiyatga ega 

bo‘lgan suvli-

botqoq joylar 

ro‘yxatiga kiritish. 1.2. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, jamiyatning biologik xilma-xillikning ahamiyati va 

ekotizimlar xizmatlaridan xabardorligini va bilimini oshirish 

9.  Biologik xilma-

xillikni saqlash 

chora-tadbirlarini 

va ekotizimlar 

ko‘rsatadigan 

xizmatlarni 

iqtisodiyot 

sektorlariga 

integratsiyalash.  

Bioxilma-xillikni 

saqlash va 

ekotizimlar 

ko‘rsatadigan 

xizmatlar 

bo‘yicha chora-

tadbirlarni ishlab 

chiqish va ularni 

idoraviy 

dasturlar va 

rejalarga kiritish. 

Doimiy 


asosda 

Respublika 

davlat va xo‘jalik 

boshqaruvi 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

Iqtisodiyot va 

sanoat vazirligi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

“Issiqlik 

elektrostansiyalari” 

AJ, 


“O‘zbekneftgaz” 

MXK, Turizmni 

rivojlantirish 

davlat qo‘mitasi 

Bioxilma-xillikni 

saqlashga va 

ekotizimlar 

ko‘rsatadigan 

xizmatlarga 

yo‘naltirilgan 

chora-tadbirlar 

samaradorligini 

oshirish.  

10.  Biologik xilma-

xillikning 

ahamiyati 

to‘g‘risida 

jamiyatning 

xabardorligi 

to‘g‘risida 

ommaviy axborot 

vositalarining 

(OAV) rolini 

oshirish. 

Tegishli tadbirlar 

rejasini ishlab 

chiqish va 

amalga oshirish. 

Biologik xilma-

xillik mavzulari 

ommaviy 

axborot 


vositalarida 

muntazam 

yoritilishini 

tashkil etish. 

Doimiy 

asosda 


Respublika 

davlat 


boshqaruvi 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Biologik xilma-

xillik va ekotizim 

ko‘rsatadigan 

xizmatlarning 

ahamiyatini tashviq 

qilish sohasida 

OAV ishtirokini 

kengaytirish, 

shuningdek, 

ekologiya sohasida 

jurnalistlarning 

kasbiy mahoratini 

oshirishga 

ko‘maklashish.  

11.  Biologik 

resurslarni 

saqlashning 

ahamiyatini 

oshirish hamda 

ularning 

ekotizimlari 

xizmatlaridan 

barqaror 

Seminar va 

treninglar 

o‘tkazish. 

Doimiy 

asosda 


Respublika 

davlat 


boshqaruvi 

organlarining 

mablag‘lari, 

grantlar 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, Xalq 

ta’lim vazirligi, 

Qoraqalpog‘iston 

Respublikasi 

Vazirlar Kengashi, 

viloyatlar 

hokimliklari 

Biologik xilma-

xillikni saqlash va 

undan hamda 

ekotizimlar 

xizmatlaridan 

barqaror 

foydalanish 

jarayonlariga 

iqtisodiy 


foydalanishni 

oshirish 

maqsadida aholi 

(tabiatdan 

foydalanuvchilar) 

uchun axborot 

kompaniyasini 

o‘tkazishni tashkil 

etish. 

mexanizmlarni joriy etish.  

Biologik xilma-

xillikning iqtisodiy 

qiymatini baholash 

sohasida tajriba 

to‘plash, 

shuningdek, 

metodikani 

takomillashtirish 

uchun takliflar 

ishlab chiqish. 

1.3. Biologik xilma-xillik va ekotizimlar xizmatlari qiymatini iqtisodiy baholash mexanizmini ishlab chiqish 

va rejalashtirish jarayoniga joriy qilish 

12.  Biologik xilma-

xillikni va 

ekotizimlar 

xizmatlari 

qiymatini iqtisodiy 

baholash 

mexanizmini 

yaratish. 

Tajriba 


o‘tkaziladigan 

hududlar 

misolida 

biologik xilma-

xillikni va 

ekotizimlar 

xizmatlari 

qiymatini 

iqtisodiy 

baholash 

bo‘yicha 

metodik  

tavsiyalarni 

ishlab  


chiqish.  

2023-yil 

may 

Respublika davlat 

boshqaruvi 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari, 

BMTning 


Taraqqiyot 

dasturi/Global 

ekologik 

jamg‘armaning 

“Bioxilma-

xillikning global 

ahamiyatli turlari 

uchun asosiy 

tog‘li 

mintaqalarda tabi�y va 

o‘rmon 


resurslarini 

bar�aror 

boshqarish” 

dasturlari liniyasi 

bo‘yicha grantlar 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi, 

Iqtisodiyot va 

sanoat vazirligi, 

Moliya vazirligi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Fanlar 

akademiyasi Biologik xilma-

xillikni saqlash va 

barqaror 

foydalanishga va 

ekotizimlar taqdim 

qiladigan xizmatlar 

jarayoniga iqtisodiy 

mexanizmlarni joriy 

qilish. 

Biologik xilma-

xillikni va iqtisodiy 

baholash sohasida 

tajriba orttirish 

hamda ushbu 

masalada metodik 

tavsiyalarni 

takomillashtirish 

uchun takliflar 

ishlab chiqish. 

13.  Biologik 

resurslarni 

muhofaza qilish, 

ulardan barqaror 

foydalanish va 

ularni qayta 

tiklashni 

rag‘batlantirish 

Tegishli 

Hukumat qarori 

loyihasini ishlab 

chiqish va 

Vazirlar 

Mahkamasiga 

kiritish. 

2020-yillar 

oktyabr 


Mablag‘ talab 

qilinmaydi 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, O‘rmon 

xo‘jaligi davlat 

qo‘mitasi, 

Iqtisodiyot va 

sanoat vazirligi, 

Moliya vazirligi, 

Tabiatni muhofaza 

qilishga va tabiatni 

tiklash 


samaradorligiga 

olib keluvchi 

faoliyat amalga 

oshirilganligi uchun 

soliq, kredit 


mexanizmlarini 

ishlab chiqish. 

Fanlar 

akademiyasi. imtiyozlari va 

boshqa imtiyozlar 

berish yo‘li bilan 

ekotizimlarni 

saqlash va ulardan 

barqaror 

foydalanish 

maqsadida 

tabiatdan 

foydalanuvchilarni 

rag‘batlantirish. 


Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling