Qarori 2019-2028-yillar davrida o‘zbekiston respublikasida biologik xilma- xillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to‘G‘risida


II. Biologik xilma-xillikka to‘g‘ridan to‘g‘ri yuklamalarni qisqartirish, uning komponentlaridan oziq-ovqat


Download 0.55 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana25.09.2020
Hajmi0.55 Mb.
1   2   3   4

II. Biologik xilma-xillikka to‘g‘ridan to‘g‘ri yuklamalarni qisqartirish, uning komponentlaridan oziq-ovqat 

landshaftlarida barqaror foydalanish 

14.  Orol dengizining 

qurigan tubida 

o‘rmon-meliorativ 

i�larni amalga 

oshirish yo‘li bilan 

Orolbo‘yini 

ekologik 

sog‘lomlashtirish. 

Yangi 


o‘rmonzorlar 

barpo etish.  

2019 — 

2028-yillar Budjet 

mablag‘lari (har 

yili ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lar, 

grantlar 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi 

Muhofaza o‘rmon 

polosalari 

maydonini 

kengaytirish, tuz-

chang ko‘chishini 

qisqartirish va 

biologik xilma-

xillikni tiklash. 

15  Tog‘li joylarda va 

to‘qayzorlarda 

cho‘l 

hududlarning o‘rmon bilan 

qoplanishini, suv 

to‘planadigan 

havzalarni 

ko‘paytirish. 

O‘rmon tiklash 

ishlarini olib 

borish. 


2019 — 

2028-yillar 

Budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lar, 

grantlar 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi 

Cho‘l hududlarini 

tiklash va 

o‘rmonzorlashtirish. 

Tog‘li joylarda suv 

to‘planadigan 

havzalarni tiklash 

va o‘rmonzorlar 

barpo etish. 

To‘qayzorlarni 

tiklash va barpo 

etish. 


Vodiy zonasida 

o‘rmonzorlarni 

tiklash va barpo 

etish.  


16.  Biologik xilma-

xillikni saqlash 

bilan bog‘liq 

masalalarni 

kompleks hal etish 

va biologik 

resurslarni 

boshqarish 

mexanizmlarini 

takomillashtirish, 

shu jumladan, 

landshaft 

darajasida 

rejalashtirish 

“Biologik xilma-

xillikning global 

ahamiyatli turlari 

uchun muhim 

bo‘lgan asosiy 

tog‘li 


mintaqalarda 

tabiiy va o‘rmon 

resurslarini 

barqaror 

boshqarish” 

loyihasini 

amalga oshirish.  

2019 —


2021-yillar 

Budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

BMT TD va GEJ 

tomonidan 

ajratiladigan 

yillik budjet 

mablag‘lari 

doirasida 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi 

Muhof�za 

qilinadigan tabiiy 

hududarni 

rivojlantirish, 

mahalliy aholini 

ijtimoiy-iqtisodiy 

qo‘llab-quvvatlash 

hamda ilvirs (tog‘ 

qoploni) 

yashaydigan arealda 

(G‘arbiy Tyonshon 

va Hisor) uni saqlab 

qolish uchun 

biologik xilma-usullarini 

sinovdan 

o‘tkazish, tegishli 

qarorlar qabul 

qilish, bioxilma-

xillikning asosiy 

zonalarini 

mustahkamlash, 

G‘arbiy Tyonshon 

va Pomir-Oloy 

tog‘ tizmalarida 

o‘simlik dunyosi 

va hayvonlarning 

barqaror iqtisodiy 

rivojlanishi uchun 

rag‘batlar yaratish, 

mintaqaviy va 

xalqaro hamkorlik 

va o‘zaro 

hamkorlikni 

rivojlantirish. 

xillikni 

boshqarishning 

ilg‘or mexanizmlari 

va yondashuvlarini 

joriy etish. 

17  Tabiiy ekotizimlar 

— ilvirs (tog‘ 

qoploni) 

yashaydigan 

joylarni saqlash 

chora-tadbirlarini 

ishlab chiqish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

“Ilvirs (tog‘ 

qoploni)ni 

saqlash dasturi 

va harakatlar 

rejasini 

tasdiqlash 

to‘g‘risida”gi 

qarori loyihasi. 

2021-yil  

avgust 

Donorlar: BMT TD/GEJning 

“Biologik xilma-

xillikning global 

ahamiyatli turlari 

uchun muhim 

bo‘lgan asosiy 

tog‘li 

mintaqalarda tabiiy va o‘rmon 

resurslarini 

barqaror 

boshqarish” 

dasturlari liniyasi 

bo‘yicha grant 

mablag‘lari 

Davlat Ekologiya 

qo‘mitasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

Fanlar 


akademiyasi. 

“Ilvirs (tog‘ 

qoploni)ni saqlash 

dasturi va 

harakatlar rejasi 

ilvirs (tog‘ qoploni) 

ko‘payishini va 

asosiy tog‘ 

landshaftlari 

bioxilma-xilligini 

saqlab qolish 

imkonini beradi.  

18.  Baliq ovi va suv 

havzalarining 

baliqchilik 

xo‘jaliklari 

biologik resurslari 

holati monitoringi 

tizimini tashkil 

etish. 


Metodik 

tavsiyalar-ni va 

ularni amalga 

oshirish 

dasturlarini 

ishlab chiqish. 

2020-yil  

oktyabr 


Har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari, Baliqchilikni 

rivojlantirish 

jamg‘armasi, 

“Aydar-Arnasoy 

ko‘llar tizimi 

direksiyasi” 

DUK 

mablag‘lari “O‘zbaliqsanoat” 

uyushmasi, Fanlar 

akademiyasi, 

“Aydar-Arnasoy 

ko‘llar tizimi 

direksiyasi” DUK, 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Biologik xilma-

xillik monitoringi 

ma’lumotlari 

asosida suv 

havzalari 

baliqchilik 

xo‘jaliklarining 

samarali 

boshqarilishini 

ta’minlash. III. Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish, ekotizimlar xizmatlari bilan 

ta’minlanadigan afzalliklar hajmini ko‘paytirish 

3.1. Milliy ekologik tarmoqni (turli toifa va turlardagi muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar) tashkil etish, 

ularni samarali boshqarishni ta’minlash maqsadida mamlakatning muhofaza qilinadigan tabiiy hududlari 

umumiy maydonini kengaytirish 

19.  Muhofaza 

qilinadigan tabiiy 

hududlar tizimini 

rivojlantirish. 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasining 

“2028-yilgacha 

bo‘lgan davrda 

O‘zbekiston 

Respublikasida 

muhofaza 

qilinadigan 

tabiiy hududlar 

tizimini tashkil 

etish va 

kengaytirish 

dasturini 

tasdiqlash 

to‘g‘risida”gi 

qarori loyihasi. 

2020-yil 

Mablag‘ talab 

etilmaydi. 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Muhofaza 

qilinadigan tabiiy 

hududlarning 

reprezentativ 

tizimini 

rivojlantirish va 

milliy ekologik 

tarmoqni tashkil 

etish, tabiiy 

muvozanatni 

ta’minlash, 

landshaft, fauna, 

flora va ekotizim 

xilma-xilligini 

saqlab qolish.  

Muhofaza 

qilinadigan tabiiy 

hududlarni 

rivojlantirish va 

ularni boshqarish 

sohasida 

faoliyatning asosiy 

istiqbolli 

yo‘nalishlarini 

belgilash. 

3.2. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligini yuritishda foydalaniladigan biologik 

xilma-xillik komponentlarini saqlash va ulardan barqaror foydalanish dasturini ishlab chiqish 

20.  Madaniy 

o‘simliklar 

ko‘payishini 

tiklash maqsadida 

ularning yovvoyi 

ajdodlari 

genofondini 

saqlashni 

ta’minlash. 

Biologik xilma-

xillik 


komponentlarini 

ularning tabiiy 

sharoitlaridan 

tashqarida 

saqlash. 

Qishloq xo‘jaligi 

ekinlari va 

ularning yovvoyi 

ajdodlari 

mahalliy navlari 

va shakllarining 

jonli 


kolleksiyalarini 

yaratish. 

Madaniy 

o‘simliklarning 

yovvoyi 

ajdodlari har xil 

populatsiyalari 

2019 — 


2022-

yillarda va 

so‘ngra 

doimiy 


asosda 

Respublika 

davlat 

boshqaruvi organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 


mablag‘lari 

doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari, 

grantlar 

Qishloq xo‘jaligi 

vazirligi,  

Fanlar 

akademiyasi, Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, 

Madaniy 

o‘simliklarning 

yovvoyi 

gennofondini saqlab 

qolish. Madaniy 

o‘simliklarning 

yovvoyi ajdodlari 

populatsiyalarini 

tiklash. 


urug‘lari bankini 

tashkil etish. IV. Birgalikda rejalashtirish va salohiyatni tashkil etish yo‘li bilan biologik xilma-xillikni saqlash 

samaradorligini oshirish va undan barqaror foydalanish 

21.  Biologik xilma-

xillikni saqlash va 

undan barqaror 

foydalanish 

bo‘yicha 

Harakatlar rejasi 

bajarilishining 

tizimli monitoringi 

olib borilishini 

joriy qilish. 

Mas’ul 


ijrochilardan 

axborot to‘plash, 

axborotni tahlil 

qilish 


har yili  

15-


dekabrgacha 

Mablag‘ talab 

qilinmaydi 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, O‘rmon 

xo‘jaligi davlat 

qo‘mitasi, 

Prognozlashtirish 

va makroiqtisodiy 

tadqiqotlar instituti 

Harakatlar rejasi 

bajarilishi 

to‘g‘risida o‘z 

vaqtida va sifatli 

axborot bilan 

ta’minlash. 

Monitoring 

natijalarini 

hisobotlarga va 

Milliy ma’ruzalarga 

kiritish. 

22.  Manfaatdor 

tomonlarni 

strategiyaning 

maqsadlari va 

vazifalari hamda 

uning bajarilishi, 

shu jumladan, 

mintaqaviy va 

xalqaro 


tadbirlarda, shu 

jumladan, 

Biologik xilma-

xillik to‘g‘risidagi 

Konvensiya 

Tomonlari 

Konferensiyasida 

ishtirok etish 

to‘g‘risida 

xabardor qilish.  

Harakatlar rejasi 

bajarilishining 

borishi va 

natijalari 

to‘g‘risida 

hisobotlar 

tayyorlash va 

taqdim etish. 

2019 — 2028-

yillarda biologik 

xilma-xillikni 

saqlab qolish 

strategiyasining 

sharhlovchi 

materiallarini 

e’lon qilish. 

Strategiya 

qabul 


qilingandan 

keyin 


Respublika 

davlat 


boshqaruvi 

organlarining 

budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lari 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi, Fanlar 

akademiyasi, 

O‘rmon xo‘jaligi 

davlat qo‘mitasi, 

O‘zgidromet, 

Davlat geologiya 

qo‘mitasi 

Yergeodezkadastr 

davlat qo‘mitasi va 

boshqa daxldor 

vazirliklar va 

idoralar 

Biologik xilma-

xillikni saqlash va 

undan barqaror 

foydalanish 

bo‘yicha Harakatlar 

rejasi bajarilishi 

to‘g‘risida 

manfaatdor 

tomonlarni o‘z 

vaqtida xabardor 

qilish. 


Mintaqaviy va 

xalqaro darajalarda 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

manfaatlarini 

ifodalash, xalqaro 

moliyaviy 

institutlar 

tomonidan 

O‘zbekistonga 

ko‘maklashishni 

faollashtirish.  

23.  BMTning biologik 

xilma-xillik 

to‘g‘risidagi 

Konvensiyasi 

talablariga 

muvofiq 


zamonaviy 

axborot 


texnologiyalaridan 

foydalangan holda 

Biologik xilma-

xillik bo‘yicha 

vositachilikning 

milliy 


Biologik xilma-

xillik bo‘yicha 

vositachilik 

milliy 


mexanizmining 

www.cbd.uz 

saytini ishlab 

chiqish va 

kontentini 

to‘ldirish. 

doimiy 

asosda 


Budjet (har yili 

ajratiladigan 

budjet 

mablag‘lari doirasida) va 

budjetdan 

tashqari 

mablag‘lar 

Davlat ekologiya 

qo‘mitasi 

Milliy va xalqaro 

darajalarda 

manfaatdor 

tomonlar o‘rtasida 

biologik xilma-

xillik va ekotizimlar 

xizmatlari sohasida 

axborot 


ayirboshlash 

maqsadida axborot 

texnologiyalarini 

joriy etish. mexanizmini 

rivojlantirish va 

barqaror ishlashini 

ta’minlash. 

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 11-iyundagi 484-son 

qaroriga 

3-ILOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblanayotgan ayrim 

qarorlari  

RO‘YXATI 

1.  Vazirlar  Mahkamasining  “O‘zbekiston  Respublikasining  biologik  rang-baranglikni 

saqlash bo‘yicha Milliy  strategiyasi  va Harakatlar rejasi to‘g‘risida” 1998-yil 1-apreldagi  139-son 

qarori2.  Vazirlar  Mahkamasining  “Hukumat  komissiyalarini  tashkil  etish  masalalari  bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ayrim qarorlariga o‘zgartirishlar, qo‘shimchalar 

kiritish va o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblash to‘g‘risida” 2000-yil 19-sentabrdagi 359-son 

qaroriga 

1

-ilovaning 11-bandi. 3.  Vazirlar  Mahkamasining  “O‘zbekiston  Respublikasi  Hukumatining  ayrim  qarorlariga 

o‘zgartirishlar  kiritish  to‘g‘risida  (O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Ekologiya  va  atrof 

muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida” 2017-yil 

21-apreldagi  PF-5024-son  Farmoni  va  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “O‘zbekiston 

Respublikasi  Ekologiya  va  atrof  muhitni  muhofaza  qilish  davlat  qo‘mitasi  faoliyatini  ta’minlash 

chora-tadbirlari  to‘g‘risida”  2017-yil  21-apreldagi  PQ-2915-son  qarori)”  2017-yil  14-noyabrdagi 

915-son qaroriga 1-ilovaning 

4-bandi


 

(Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.06.2019-y., 09/19/484/3281-son) Download 0.55 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling