Qaysi yosh guruhi dasturida geometrik shakllar ko’rinishini o’zgartirish, bir XIL shakllardan


Download 114.62 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.01.2022
Hajmi114.62 Kb.
#382825
Bog'liq
matem
Развитие речи в дошкольном возрасте - StudentLib.com, Развитие речи в дошкольном возрасте - StudentLib.com, Развитие речи в дошкольном возрасте - StudentLib.com, Развитие речи в дошкольном возрасте - StudentLib.com, Развитие речи в дошкольном возрасте - StudentLib.com, ОБ2 ТАРИХ 2019-2020, 5-синф инглиз тили, III, 6-labaratoriya, 8-labaratoriya , 3-mavzu., 8-mavzu, 13-mavzu, Table-of-Contents


_Qaysi yosh guruhi dasturida geometrik shakllar  ko’rinishini o’zgartirish, bir xil shakllardan 

boshqa xil shakllar tuzish nazarda tutilgan?_ 

A) ++++ ++++ _Tayyorlov guruh_ 

B) _Kichik guruh_ 

C) _O’rta guruh_ 

D) _Katta guruh_ 

ANSWER: A 

_Alomat (belgi) qanday xossa?_ 

A) ++++ _predmet yoki hodisalarning bir- biriga o’xshashligi, tengligi yoki farqlanishini 

bildiruvchi xossadir._ 

B) _predmetlar va hodisalarni ba’zi bir muxitni alomatlariga ko’ra farqlash yoki 

umumiylashtirish natijasidir._ 

C) _tushuncha xajmi bitta tushuncha bilan nomlanishi mumkin bo’lgan  xossa_ 

D) _obyektlar ma’lum muhim va muhim bo’lmagan xossalar_ 

ANSWER: A 

_Matematik qobiliyatlarning ikki darajasini ajratib ko’rsatgan olim kim?_ 

A) ++++ _G.Nedenko_ 

B) _Al-Xorazmiy_ 

C) _I.A.Marqushevich_ 

D) _Makarenko_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha ta’lim oldida to’rgan asosiy vazifa bolalarda matematik tushunchalarni 

rivojlantirishdir deb kim aytgan?_ 

A) ++++ _I.A.Marqushevich_ 

B) _Al-Xorazmiy_ 

C) _G.Nedenko_ 

D) _Makarenko_ 

ANSWER: A 

_G.Nedenko o’z ishlarida matematik qobiliyatlarning qanday ikki darajasini ajratib 

ko’rsatgan?_ 

A) ++++ _“Oddiy o’rta qobiliyat” va “o’rtadan yuqori bo’lgan qobiliyat”_ 

B) _“Oddiy yuqori qobiliyat” va “o’rtadan yuqori bo’lgan qobiliyat”_ 

C) _“Oddiy o’rta qobiliyat” va “o’rtadan kichik  bo’lgan qobiliyat”_ 

D) _“Oddiy kichik qobiliyat” va “o’rtadan yuqori bo’lgan qobiliyat”_ 

ANSWER: A 

_«To’plamosti» atamasi matematikada qanday ma’noni «to’plam qismi»  anglatadi?_ 

A) ++++ _to’plam qismini  anglatadi_ 

B) _to’plam butunligini anglatadi_ 

C) _to’plamning bo’lakligini anglatadi_ 

D) _to’plamning yagonaligini anglatadi_ 

ANSWER: A 

_Oval shakli bilan tanishtirish, doira, ovalni farqlash va aytishni, ularni sezish - harakat va 

ko’rish usullari orqali o’rgatish qaysi yosh guruhlarida amalga oshiriladi?_ 

A) ++++ _O’rta guruh_ 

B) _Kichik guruh_ C) _Katta guruh_ 

D) _Tayyorlov guruh_ 

ANSWER: A 

_Necha yoshli bolalarga dumaloq buyumlarni va burchaklari bor buyumlarni farq qilishga, 

ya’ni buyumlarning shakllarini elementar tahlil qilishga o’rgatiladi?_ 

A) ++++ _3 yoshli bolalarga_ 

B) _5 yoshli bolalarga_ 

C) _4 yoshli bolalarga_ 

D) _2 yoshli bolalarga_ 

ANSWER: A 

_Bolalarni doira, kvadratni ikki teng qismga bo’lishga, olingan qismlarni «yarim», «ikkidan bir 

qism» deb atashga o’rgatish. Aniq material yordamida butun qismdan katta, qism esa butundan 

kichkina ekanligini belgilash qaysi yosh guruhida o’rgatiladi?_ 

A) ++++ _Tayyorlov guruh._ 

B) _Kichik guruh_ 

C) _O’rta guruh_ 

D) _Katta guruh_ 

ANSWER: A 

_Yetishmagan shakl, jismni  topishga doir mantiqiy masalalarni yechishni o’rgatish, geometrik 

shakllar ko’rinishini o’zgartirishga o’rgatish: kichik uchburchaklardan turtburchak shaklini 

yasashga  orgatish qaysi yosh guruhda o’rgatiladi?_ 

A) ++++ _Tayyorlov guruh_ 

B) _Katta guruh_ 

C) _O’rta guruh_ 

D) _Kichik guruh_ 

ANSWER: A 

_Qaysi guruhda uchburchaklar va to’rtburchaklar haqidagi bilimlar asosida tarbiyachi yangi 

tushuncha - “ko’pburchak” tushunchasini kiritadi?_ 

A) ++++ _Tayyorlov guruh_ 

B) _Katta guruh_ 

C) _O’rta guruh_ 

D) _Kichik guruh_ 

ANSWER: A 

_Geometrik shakllar, shuningdek, sodda shakldagi buyumlarning rasmini chizishga 

matematikadan nechta 10-12 ta ta’limiy faoliyat ajratiladi?_ 

A) ++++ _10-12 ta_ 

B) _12-13 ta_ 

C) _9-10 ta_ 

D) _10-11 ta_ 

ANSWER: A 

_Tayyorlov guruhida bolalar geometrik shakllar bo’yicha qanday bilimlarga ega bo’ladilar?_ 

A) ++++ _Bolalarga doirani, kvadratni 4 ga bo’lishni o’rgatish Aniq material asosida butun 

qismdan katta, qism esa butundan kichkina ekanligini belgilash. __Bolalarni 2 ta, 4 ta 

uchburchaklardan bitta ko’pburchaklar tuzishga, kichik to’rtburchakdan bitta katta turtburchak 

tuzishga o’rgatish. Beshburchak va oltiburchak bilan tanishtirish_ B) _Doirani taniy olish va nomini aytishni o’rgatish. __Uni sezish, harakat va ko’rish yullari 

bilan tekshirish usullarini o’rgatish. Kvadrat bilan tanishtirish. Doira, kvadratni farqdash va 

aytishni sezish, harakat va ko’rish usullari orqali o’rgatish._ 

C) _Doirani taniy olish va nomini aytishni o’rgatish. __Uni sezish, harakat va ko’rish yullari 

bilan tekshirish usullarini o’rgatish. Kvadrat bilan tanishtirish. Doira, kvadratni farqdash va 

aytishni sezish, harakat va ko’rish usullari orqali o’rgatish._ 

D) _Maxsus shakllar to’plamidan foydalanib, namunadagi qismlardan tashkil topgan shakl-

siluetlar xosil qilishga o’rgatish. Labirintlar va ularning yechimi bilan tanishtirish._ 

ANSWER: A 

_Qaysi allomaning arifmetika va algebraga oid asarlari matematika tarixida yangi davrni o’rta 

asrlar matematikasi davrini boshlab berdi?_ 

A) ++++ _Muhammad ibn Muso Xorazmiy_ 

B) _Abu Rayhon Beruniy_ 

C) _Muhammad Tarag’ay Ulug’bek_ 

D) _Jamshid Ibn Ma’sud  Ibn Maxmud G’iyosidin al  Koshiy._ 

ANSWER: A 

_«algoritm» termini qachon paydo bo’lgan?_ 

A) ++++ _XII asr boshlarida_ 

B) _XI asr boshlarida_ 

C) _X asr boshlarida_ 

D) _XIII asr boshlarida_ 

ANSWER: A 

_Al-Xorazmiyning  dastlabki astronomik asar qaysi?_ 

A) ++++ _Ziji nomli asari_ 

B) _Al jabr nomli asari_ 

C) _Arifmetika nomli asari_ 

D) _Marmar soat haqida nomli asari_ 

ANSWER: A 

_"Aylana haqida risola" asar qaysi olimning asari?_ 

A) ++++ _Al-Koshiy_ 

B) _Al-Xorazmiy_ 

C) _MuhammadTarag’ayUlug’bek_ 

D) _Tixeeva_ 

ANSWER: A 

_Tixeeva «bola bilimni hayotdan olishi kerak, hayotning o’zi har qadamda  bolaning oldiga 

amaliy vazifalarni qo’yadi, ya’ni o’lchash, sanash, ayirishlar. Har bir normal bola 

kattalarning yordamisiz 10 gacha sanashni bilib oladi, deydi. Ayniqsa birinchi o’nlik sonlarni 

bilib olishga katta ahamiyat beradi. U bolani sanashga o’rgatishda majbur qilmaslik kerak, faqat 

unga ko’rgazmali, didaktik material berish kerak deb kim takidlagan edi?_ 

A) ++++ _Tixeeva_ 

B) _F.N.Blixer_ 

C) _Muhammad Tarag'ay Ulug'bek_ 

D) _Al-Koshiy_ 

ANSWER: A 

_1915 yilda Tixeeva qaysi kitobini yozadi?_ A) ++++ _“Maktabgacha ta’lim tashkilotda son-sanoq”_ 

B) _“ Bolalar maktabgacha ta’lim tashkilotsida sanoq ta’limiy faoliyati”_ 

C) _“Didaktik o’yinlar”_ 

D) _“Birinchi sinfda qiziqarli o’yinlar va mashqlar”_ 

ANSWER: A 

_Didaktik o’yin bu o’rgatishning eng asosiy metodi deb qaysi olim takidlagan?_ 

A) ++++ _F.N.Blixer_ 

B) _Al-Koshiy_ 

C) _Tixeeva_ 

D) _A.M.Leushina_ 

ANSWER: A 

_A.M.Leushina sanoq bo’limi bo’yicha ikkinchi kichiq guruhdan boshlab haftada 1 marta 

maktabga tayyorlov guruhda, haftasiga 2 marta maxsus ta’limiy faoliyatlar o’tkazishni kim 

taklif qildi?_ 

A) ++++ _A.M.Leushina_ 

B) _Tixeeva_ 

C) _F.N.Blixer_ 

D) _S.L.Rubinshteyn_ 

ANSWER: A 

_Qaysi olim ruhshunoslikdagi  faoliyat  toifasini  ruhiy  izlanishning  obyekti hamda 

maqsadi  qilib  kiritdi  va  asosladi?_ 

A) ++++ _S.L.Rubinshteyn_ 

B) _Tixeeva_ 

C) _F.N.Blixer_ 

D) _A.M.Leushina_ 

ANSWER: A 

_Faoliyat  tushunchasini  subyektdan  obyektga  o' tish  deb kimkiritadi?_ 

A) ++++ _S.L.Rubinshteyn_ 

B) _A.M.Leushina_ 

C) _F.N.Blixer_ 

D) _Tixeeva_ 

ANSWER: A 

_,,Faoliyat",  ,,harakat"  tushunchalarining fundamental psixologik tushunchalari qaysi 

olimning A. N. Leontevishlaridayoritilgan?_ 

A) ++++ _A.N.Leontev_ 

B) _Tixeeva_ 

C) _F.N.Blixer_ 

D) _S.L.Rubinshteyn_ 

ANSWER: A 

_Necha  yoshga qadar bola son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan ko’proq 

bilimlarni o’zlashtirgan bo’lishi, fazoda (2 va 3 o’lchovli) va vaqt bo’yicha muljal ola bilishi 

kerak?_ 


A) ++++ _7 yoshga qadar bola son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan ko’proq 

bilimlarni o’zlashtirgan bo’lishi, fazoda (2 va 3 o’lchovli) va vaqt bo’yicha muljal ola bilishi 

kerak_ B) _6 yoshga qadar bola son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan 

ko’proq  bilimlarni o’zlashtirgan bo’lishi, fazoda (2 va 3 o’lchovli) va vaqt bo’yicha muljal ola 

bilishi kerak_ 

C) _5 yoshga qadar bola son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan ko’proq 

bilimlarni o’zlashtirgan bo’lishi, fazoda (2 va 3 o’lchovli) va vaqt bo’yicha muljal ola bilishi 

kerak_ 


D) _4-5 yoshga qadar bola son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan 

ko’proq  bilimlarni o’zlashtirgan bo’lishi, fazoda (2 va 3 o’lchovli) va vaqt bo’yicha muljal ola 

bilishi kerak_ 

ANSWER: A 

_Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun qaysi fanlarda o’rganiladigan 

xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish kerak?_ 

A) ++++ _Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika, falsafa, mantiq, 

psixologiya va boshqa bir qator fundamental fanlarda o`rganiladigan xususiyatlar va 

qonuniyatlarni bilish kerak_ 

B) _Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika va falsafa 

kabi  fundamental fanlarda o`rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish kerak_ 

C) _Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika , mantiq, psixologiya va 

boshqa bir qator fundamental fanlarda o`rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish 

kerak_ 


D) _Bolalar matematik tushunchalarni rivojlantirish uchun mantiq va psixologiya va boshqa bir 

qator fundamental fanlarda o`rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilish kerak_ 

ANSWER: A 

_Matematik tushunchalarni shakllantirishda I.Ya.Lerner va M.N. Skatkin ishlab chiqqan 

uslublar ..._ 

A) ++++ _Tasvirli tushuntirish yoki axborot uslubi, reproduktiv (yodda saklash, eslash) uslubi, 

muammoli ifodalash uslubi, qisman izlanish uslubi, izlanish uslubi._ 

B) _Tasvirli tushuntirish va  reproduktiv (yodda saklash, eslash) uslubi_ 

C) _Tasvirli tushuntirish yoki axborot uslubi va  muammoli ifodalash uslubi_ 

D) _Tasvirli tushuntirish yoki axborot uslubi, muammoli ifodalash uslubi va izlanish uslubi._ 

ANSWER: A 

_Tushuncha bu..._ 

A) ++++ _Tushuncha —bu predmetlar va xodisalarni ba’zi bir muxitni alomatlariga kura 

farklash yoki umumiylashtirish natijasidir._ 

B) _Tushuncha —bu predmetlar va xodisalarni umumiylashtirish natijasidir_ 

C) _Tushuncha —ba’zi bir muxitni alomatlariga kura farklash yoki umumiylashtirish 

natijasidir_ 

D) _Tushuncha —bu farklash yoki umumiylashtirish natijasidir._ 

ANSWER: A 

_Alomat (belgi)..._ 

A) ++++ _Alomat (belgi)-  predmet yoki xodisalarning bir- biriga o`xshashligi, tengligi yoki 

farqlanishini bildiruvchi xossadir_ 

B) _Alomat (belgi)- xodisalarning bir- biriga o`xshashligini bildiruvchi xossadir._ 

C) _Alomat (belgi)-  predmet yoki xodisalarning bir- biriga o’xshashligi_ 

D) _Alomat (belgi)-  bu farqlash yoki umumiylashtirish natijasidir._ ANSWER: A 

_Tarbiyachi matematikani o’rgatishda  tarbiyaviy choralarga qanday omillar kiritadi?_ 

A) ++++ _Tarbiyachi matematikani o’rgatishda u tarbiyaviy choralarga ta’limiy faoliyat 

jarayoniga bo’lgan mas’uliyatlilikni tushuntirish, o’z kuchiga, qobiliyatiga bo’ladigan 

ishonchni tarbiyalash, matematika keyingi bosqich uchun “zamin” ekanligiga ishonchlilikni 

tarbiyalash omillarni kiritadi_ 

B) _Tarbiyachi matematikani o’rgatishda ta’limiy faoliyat jarayoniga bo’lgan mas’uliyatlilikni 

tushuntirish va  o’z kuchini tarbiyalash omillari kiritadi_ 

C) _Tarbiyachi matematikani o’rgatishda u tarbiyaviy choralarga ta’limiy faoliyat jarayoniga 

bo’lgan mas’uliyatlilikni tushuntirish va  qobiliyatiga bo’ladigan ishonchni  tarbiyalash omillari 

kiritadi_ 

D) _Matematikani o’rgatishda qobiliyatiga bo’ladigan ishonchni tarbiyalash va  matematika 

keyingi bosqich uchun “zamin” ekanligiga ishonchlilikni tarbiyalash omillari kiritadi_ 

ANSWER: A 

_MTTda ta’limiy matematik tasavvurli shakllantirish ta’limiy faoliyatning  davomiyligi kichik 

guruhlarda necha minutdan oshmasligi kerak?_ 

A) ++++ _MTTda matematik tasavvurli shakllantirish ta’limiy faoliyatining  davomiyligi 10-15 

minutdan oshmasligi kerak_ 

B) _MTTda  matematik tasavvurli shakllantirish ta’limiy faoliyatning  davomiyligi  10 

minutdan oshmasligi kerak_ 

C) _MTTda ta’limiy tasavvurli shakllantirish ta’limiy faoliyatning  davomiyligi 15 minutdan 

oshmasligi kerak_ 

D) _MTTda  matematik tasavvurli shakllantirish ta’limiy faoliyatning  davomiyligi kichik 

guruhlarda 8-10 minutdan oshmasligi kerak_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha ta’lim tashkilotida ilk elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’limiy 

faoliyati o’rta guruhlarda soni nechta bo’ladi?_ 

A) ++++ _36 ta_ 

B) _72ta_ 

C) _18 ta_ 

D) _14 ta_ 

ANSWER: A 

_MTTda bolalar  qanday o’quv materiallarni yaxshi o’zlashtiradi?_ 

A) ++++ _Bolalar  harakatli-ko’rsatmali shaklda berilgan o’quv materiallarni yaxshi 

o’zlashtiradi_ 

B) _Bolalar  ko’rsatmali shaklda berilgan o’quv materiallarni yaxshi o’zlashtiradi._ 

C) _Bolalar  harakatli o’quv materiallarni yaxshi o’zlashtiradi._ 

D) _Bolalar  o’quv materiallarni yaxshi o’zlashtiradi_ 

ANSWER: A 

_Qaysi yosh guruh  bolalarini o’qitishda didaktik o’yinlardan keng foydalanish kerak?_ 

A) ++++ _O’rta  yosh guruh  bolalarini o’qitishda didaktik o’yinlardan keng foydalanish kerak_ 

B) _Kichik  yosh guruh  bolalarini o’qitishda didaktik o’yinlardan keng foydalanish kerak_ 

C) _Katta yosh guruh  bolalarini o’qitishda didaktik o’yinlardan keng foydalanish kerak_ 

D) _Tayyorlov yosh guruh  bolalarini o’qitishda didaktik o’yinlardan keng foydalanish kerak_ 

ANSWER: A _O’qitishda qanday materiallardan foydalanish kerak?_ 

A) ++++ _O’qitishda bolalarning emotsional kayfiyati, qiziqtirilganliklari katta ta’limiy 

faoliyatlarda rangli ko’rgazmali qo’llanmalardan, turli didaktik materiallardan foydalanish 

kerak._ 


B) _O’qitishda bolalarning emotsional kayfiyati va  qiziqtirilganliklarini foydalanish kerak._ 

C) _O’qitishda bolalarning emotsional kayfiyati va rangli ko’rgazmali qo’llanmalarda 

foydalanish kerak._ 

D) _O’qitishda bolalarning  rangli ko’rgazmali qo’llanmalardan foydalanish kerak._ 

ANSWER: A 

_Qaysi yosh guruhda  bolalarni buyumlar, o’yinchoqlar, geometrik shakllar, kartochkalar va 

rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo’shib sanash, ajratib sanash) ga, ob’ektlar 

miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak?._ 

A) ++++ _Katta yosh guruhda  bolalarni buyumlar, o’yinchoqlar, geometrik shakllar, 

kartochkalar va rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo’shib sanash, ajratib sanash) ga, 

ob’ektlar miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak._ 

B) _Kichik yosh guruhda  bolalarni buyumlar, o’yinchoqlar, geometrik shakllar, kartochkalar 

va rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo’shib sanash, ajratib sanash) ga, ob’ektlar 

miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak._ 

C) _O’rta yosh guruhda  bolalarni buyumlar, o’yinchoqlar, geometrik shakllar, kartochkalar va 

rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo’shib sanash, ajratib sanash) ga, ob’ektlar 

miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak._ 

D) _Tayyorlov yosh guruhda  bolalarni buyumlar, o’yinchoqlar, geometrik shakllar, 

kartochkalar va rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo’shib sanash, ajratib sanash) ga, 

ob’ektlar miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak._ 

ANSWER: A 

_Bolalarga matematikadan ta’lim berish va maktabgacha ta’limdagi o’quv- tarbiya jarayonini 

takomillashtirishning maqsadi nimalardan iborat?_ 

A) ++++ _Bolalarga matematikadan ta’lim berish va maktabgacha ta’limdagi o’quv- tarbiya 

jarayonini takomillashtirishning maqsadlaridan biri-bu bolalarda matematik tushunchalarni 

rivojlantirishdir        _ 

B) _Bolalarga matematikadan ta’lim berish matematik tushunchalarni rivojlantirishdir_ 

C) _Bolalarga matematikadan ta’lim berish  o’quv- tarbiya jarayonini takomillashtirish_ 

D) _Bolalarga matematikadan ta’lim berish o’quv- tarbiya jarayonini  matematik 

tushunchalarni rivojlantirishdir_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha ta’lim tashkilotida tayyorlov  guruhlarida  elementar matematik tasavvurlarni 

shakllantirish ta’limiy faoliyati jami soni nechta bo’ladi?_ 

A) ++++ _72 ta_ 

B) _36 ta_ 

C) _18 ta_ 

D) _14 ta_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha yoshdagi bolalar  elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’limiy 

faoliyatida  necha yoshda bola kun va tunni ajrata olishi kerak?_ 

A) ++++ _3-4 yoshda bola kun va tunni ajrata olishi kerak_ B) _4-5 yoshda bola kun va tunni ajrata olishi kerak_ 

C) _5-6 yoshda bola kun va tunni ajrata olishi kerak_ 

D) _5-7 yoshda bola kun va tunni ajrata olishi kerak_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha yoshdagi bolalar elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’limiy 

faoliyatida necha yoshda bola  bitta belgi asosida predmetlarni  ajrata olishi kerak?_ 

A) ++++ _3-4 yoshda bola bitta belgi asosida predmetlarni  ajrata olishi kerak_ 

B) _4-5 yoshda bola bitta belgi asosida predmetlarni  ajrata olishi kerak_ 

C) _5-6 yoshda bola bitta belgi asosida predmetlarni  ajrata olishi kerak_ 

D) _5-7 yoshda bitta belgi asosida predmetlarni  ajrata olishi kerak_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha yoshdagi bolalar   elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’limiy 

faoliyatida  qaysi yosh guruhlarda bola  geometrik shakillardan doira, kvadrat, uchburchakni 

bilishi talab etiladi?_ 

A) ++++ _Kichik guruhda geometrik shakillardan doira, kvadrat, uchburchakni bilishi talab 

etiladi_ 

B) _O’rta guruhda bola geometrik shakillardan doira, kvadrat, uchburchakni bilishi talab 

etiladi_ 

C) _Katta guruhda bola geometrik shakillardan doira, kvadrat, uchburchakni bilishi talab 

etiladi_ 

D) _Tayyorlov  guruhda bola geometrik shakillardan doira, kvadrat, uchburchakni bilishi talab 

etiladi_ 

ANSWER: A 

_Maktabgacha yoshdagi bolalar   elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish ta’limiy 

faoliyatida  necha yoshda bola   rasmlardagi predmetlarni taniydi va nomini aytadi?_ 

A) ++++ _3-4 yoshda bola rasmlardagi predmetlarni taniydi va nomini aytadi_ 

B) _4-5 yoshda bola rasmlardagi predmetlarni taniydi va nomini aytadi_ 

C) _3-5 yoshda bola rasmlardagi predmetlarni taniydi va nomini aytadi_ 

D) _5-7 yoshda bola rasmlardagi predmetlarni taniydi va nomini aytadi_ 

ANSWER: A 

_Elementar matematika necha bo’limdan iborat?_ 

A) ++++ _5             _ 

B) _4             _ 

C) _6_ 


D) _7_ 

ANSWER: A 

_Kichik guruh bolalariga geometrik shakllar bo’yicha qanday ma’lumotlar beriladi?_ 

A) ++++ _Doirani taniy olish va nomini aytishni o’rgatish. __Uni sezish, harakat va ko’rish 

yullari bilan tekshirish usullarini o’rgatish. Kvadrat bilan tanishtirish. Doira, kvadratni farqdash 

va aytishni sezish, harakat va ko’rish usullari orqali o’rgatish._ 

B) _To’g’ri to’rtburchak shakli bilan tanishtirish, to’g’ri to’rtburchak-kvadratni farqlash va 

aytishni, ularni sezish - harakat va ko’rish usullari orqali o’rganish._ 

C) _Kub, shar, silindr kabi shakllarning nomini aytish va bir-biridan farqlashni o’rganish._ 

D) _Shakllar har xil o’lchamda bo’lishi mumkinligi haqida tasavvur xosil qilish (katta doira - 

kichiq doira, katta kvadrat - kichiq kvadrat)._ ANSWER: A 

_Tayoqchalardan turli to’rtburchak, kvadrat, uchburchak yasashga, bu shakllardan foydalanib 

turli narsalar yasashga o’rgatish. Labirintlar va ularning yechimi bilan tanishtirish qaysi yosh 

guruhlarida amalga oshiriladi_ 

A) ++++ _Katta guruh_ 

B) _Kichik guruh_ 

C) _O’rta guruh_ 

D) _Tayyorlov guruh_ ANSWER: A 

 

Download 114.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling