Question: 0 name: Switch category to $course$/top/191-192 ped va psixologiya uchun ilk tanlangan holat


Download 31.67 Kb.
bet1/3
Sana07.10.2020
Hajmi31.67 Kb.
  1   2   3

// question: 0 name: Switch category to $course$/top/191-192 ped. va psixologiya uchun ilk tanlangan holat

$CATEGORY: $course$/top/191-192 ped. va psixologiya uchun ilk tanlangan holat

// question: 744277 name: 1. Bilish jarayonlari qaysilar?

::1. Bilish jarayonlari qaysilar?::1. Bilish jarayonlari qaysilar?{

=Diqqat, tafakkur, xotira, sezgi

~Xarakter, xissiyot

~Qobiliyat, xarakter

~Iroda va intellekt

}

// question: 3317835 name: 1. Hayol jarayonlaridan agglyutinatsiyaga misol keltiring.::1. Hayol jarayonlaridan agglyutinatsiyaga misol keltiring.::1. Hayol jarayonlaridan agglyutinatsiyaga misol keltiring.{

=yalmog’iz kampir, suv parisi, kentavr, sfinks obrazlari

~Gulliver, Liliput,Alpomish, Rustam pahlavon obrazlari

~O’rtoqlik hazillari

~A.Qahhor hikoyalari(“O’g’ri”, “Bemor”), A.Qodiriy(“O’tkan kunlar”)

}

// question: 744286 name: 10. Real ob’ektlarni buzuligan xato idrok etish bu:::10. Real ob’ektlarni buzuligan xato idrok etish bu\:::10. Real ob’ektlarni buzuligan xato idrok etish bu\:{

=Illyuziya

~Agnoziya

~Gallyutsinatsiya

~Tush

}

// question: 3317844 name: 10. Tafakkur xarakteriga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?::10. Tafakkur xarakteriga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?::10. Tafakkur xarakteriga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?{

=nazariy,amaliy

~konvergent,divergent

~reproduktiv,produktiv

~ko’rgazmali harakatli,ko’rgazmali obrazli,mantiqiy

}

// question: 744376 name: 100. Xayol turlari qanday?::100. Xayol turlari qanday?::100. Xayol turlari qanday?{

=Aktiv va passiv hayol

~kuchli va kuchsiz hayol

~standart va nostandart hayol

~mos va mos emas hayol

}

// question: 744287 name: 11. Ob’ektsiz idrok qilish bu:::11. Ob’ektsiz idrok qilish bu\:::11. Ob’ektsiz idrok qilish bu\:{

=Gallyutsinatsiya

~Illyuziya

~Agnoziya

~Tush

}

// question: 3317845 name: 11. Tafakkurning produktiv turini kim mantiqiy tafakkurga qarshi qo’ygan?::11. Tafakkurning produktiv turini kim mantiqiy tafakkurga qarshi qo’ygan?::11. Tafakkurning produktiv turini kim mantiqiy tafakkurga qarshi qo’ygan?{

=Freyd


~G’oziyev

~Galperin

~Leontev

}

// question: 744288 name: 12. O`tmishdagi tajribaning aks etishi ilgari idrok etilgan narsalarni esga ...::12. O`tmishdagi tajribaning aks etishi ilgari idrok etilgan narsalarni esga ...::12. O`tmishdagi tajribaning aks etishi ilgari idrok etilgan narsalarni esga tushurish bu\:{

=Xotira


~Diqqat

~Tafakkur

~Idrok

}

// question: 3317846 name: 12. Qaysi faylasuf “tushunish uchun o’z diqqatimizni qarata olsakkina biz ...::12. Qaysi faylasuf “tushunish uchun o’z diqqatimizni qarata olsakkina biz ...::12. Qaysi faylasuf “tushunish uchun o’z diqqatimizni qarata olsakkina biz fikrlashga o’rganamiz” deb yozadi?{

=Martin Xaydeger

~K.Megrellidze

~A.Berg


~A.Messer

}

// question: 3317847 name: 13. Analogik xulosa bu?::13. Analogik xulosa bu?::13. Analogik xulosa bu?{

=Predmetning o’xshash belgilariga qarab xulosa chiqarish

~Bir necha yakka hukmlardan umumiy hukm keltirib chiqarish

~Umumiy hukmdan yakka yoki juziy xulosaga kelish

~Bir necha hukmlarni qo’shib xulosa chiqarish

}

// question: 744289 name: 13. Ixtiyoriy diqqatning nerv-fiziologik asosi to`g`ri keltirilgan qatorni ...::13. Ixtiyoriy diqqatning nerv-fiziologik asosi to`g`ri keltirilgan qatorni ...::13. Ixtiyoriy diqqatning nerv-fiziologik asosi to`g`ri keltirilgan qatorni aniqlang{

=ikkinchi signallar sistemasi bilan bog`langan boshqariluvchi optimal qo`zg`alish o`chovi

~o`zaro munosabat, induktsiya qonuni bo`yicha qo`zg`alish

~orientirovka refleksi yotadi

~birinchi signallar sistemasi faoliyati bilan bog`langan optimal qo`zg`alish

}

// question: 3317848 name: 14. “…moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, sifatlari, ...::14. “…moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, sifatlari, ...::14. “…moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, sifatlari, munosabatlari tafakkurimizda to’liq aks etganligini tushunamiz” ushbu tarif tafakkurning qaysi sifatiga mos?{

=tafakkurning chuqurligi

~tafakkurning kengligi

~aqlning sertashabbusligi

~tafakkurning mazmundorligi

}

// question: 744290 name: 14. Ongimizni o`z sub'ektiv ta'sirotlarimiz, xis-tuyg`ularimiz va ...::14. Ongimizni o`z sub'ektiv ta'sirotlarimiz, xis-tuyg`ularimiz va ...::14. Ongimizni o`z sub'ektiv ta'sirotlarimiz, xis-tuyg`ularimiz va intilishlarimizga qaratishdan iborat diqqat turi qanday nomlanadi?{

=ichki diqqat

~tashqi diqqat

~irodaviy diqqat

~ixtiyoriy diqqat

}

// question: 744291 name: 15. Manbai bizning ongimizdan tashqarida bo`lgan diqqat turini aniqlang::15. Manbai bizning ongimizdan tashqarida bo`lgan diqqat turini aniqlang::15. Manbai bizning ongimizdan tashqarida bo`lgan diqqat turini aniqlang{

=tashqi diqqat

~ixtiyorsiz diqqat

~ichki diqqat

~ixtiyoriy diqqat

}

// question: 3317849 name: 15. Muomala chog’ida siz eng avvalo kishidagi qalbni, uning ichki dunyosini ...::15. Muomala chog’ida siz eng avvalo kishidagi qalbni, uning ichki dunyosini ...::15. Muomala chog’ida siz eng avvalo kishidagi qalbni, uning ichki dunyosini izlang. Ushbu ta’rif muallifi kim?{

=Stanislavskiy

~Petrovskiy

~Leontev

~Ananev

}

// question: 744292 name: 16. Diqqatning xususiyatlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan::16. Diqqatning xususiyatlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan::16. Diqqatning xususiyatlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan{

=ko`chuvchanligi, bo`linishi, ko`lami

~turi

~xususiyati~dinamikligi

}

// question: 3317850 name: 16. Muomalaning qaysi jihati kishining kishi tomonidan idrok etilishi, ...::16. Muomalaning qaysi jihati kishining kishi tomonidan idrok etilishi, ...::16. Muomalaning qaysi jihati kishining kishi tomonidan idrok etilishi, tushunilishi va baholanishidir?{

=pertseptiv tomoni

~intraktiv tamoni

~Kommunikativ

~anglash tomoni

}

// question: 744293 name: 17. Diqqatning ko`lamini aniqlovchi asbob nomi qaysi javobda to`g`ri ...::17. Diqqatning ko`lamini aniqlovchi asbob nomi qaysi javobda to`g`ri ...::17. Diqqatning ko`lamini aniqlovchi asbob nomi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=taxistoskop

~esteziometr

~audiometr

~sekundomer

}

// question: 3317851 name: 17. Verbal nutqning tarkibiy qismlari qaysilar?::17. Verbal nutqning tarkibiy qismlari qaysilar?::17. Verbal nutqning tarkibiy qismlari qaysilar?{

=og’zaki,yozma,dialogik,monologik

~og’zaki,yozma,signifikatsiya,imo ishora

~imo-ishora,mimika,jest,exologik

~tashqi-ichki, lakonik,epik

}

// question: 3317852 name: 18. Muloqotning kommunikativ tomoni bu- ……::18. Muloqotning kommunikativ tomoni bu- ……::18. Muloqotning kommunikativ tomoni bu- ……{

=muloqotga kirishuvchilar ortasidagi ma’lumot almashinuvi jarayoni

~muloqotga kirishuvchilarning xulq atvoriga ta’siri

~muloqotga kirishuvchilarning bir birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog’liq

~munosabatga kirishgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etilishini anglash

}

// question: 744294 name: 18. Uzoq muddatgacha bir narsaning o`ziga qaratilib tura oladigan diqqat ...::18. Uzoq muddatgacha bir narsaning o`ziga qaratilib tura oladigan diqqat ...::18. Uzoq muddatgacha bir narsaning o`ziga qaratilib tura oladigan diqqat turini aniqlang{

=barqaror diqqat

~barqaror diqqat

~tor diqqat

~keng diqqat

}

// question: 3317853 name: 19. ….xulq atvor shakllarini tavsiflash va ularni hozirgacha ma’lum va ...::19. ….xulq atvor shakllarini tavsiflash va ularni hozirgacha ma’lum va ...::19. ….xulq atvor shakllarini tavsiflash va ularni hozirgacha ma’lum va mashhur deb sanalgan ya’ni ijtimoiy qolipga mos keladigan hodisalar jumlasiga kiritish yo’li bilan ularning sabablarini uzoqlashdan iboratdir. Nuqta o’rniga kerakli so’zni qo’ying.{

=stereotiplashtirish

~refleksiya

~identifikatsiyalash

~kauzal atributsiya

}

// question: 744295 name: 19. Beqaror diqqatga xos bo`lgan xususiyatlarni ko`rsating::19. Beqaror diqqatga xos bo`lgan xususiyatlarni ko`rsating::19. Beqaror diqqatga xos bo`lgan xususiyatlarni ko`rsating{

=passiv, tez chalg`iydigan, so`nib qoladigan bo`ladi.

~aktiv, uzoq muddatli bo`ladi

~kuchli va barqaror bo`ladi

~kamayadi

}

// question: 3317836 name: 2. Passiv hayol turlarini belgilang.::2. Passiv hayol turlarini belgilang.::2. Passiv hayol turlarini belgilang.{

=Ixtiyorsiz hayol, shirin hayol, tush ko’rish, galyutsinatsiya

~Ixtiyoriy, qayta tiklovchi, tush ko’rish, ijodiy hayol

~Shirin hayol, qayta tiklovchi, tush ko’rish, ijodiy hayol

~Ixtiyoriy, ixtiyorsiz hayol, shirin, ijodiy hayol

}

// question: 744278 name: 2. Ko`zg`otuvchilar ta’siri o`zgarishiga qarab sezgirlikning o`zgarib borishi...::2. Ko`zg`otuvchilar ta’siri o`zgarishiga qarab sezgirlikning o`zgarib borishi...::2. Ko`zg`otuvchilar ta’siri o`zgarishiga qarab sezgirlikning o`zgarib borishi nima?{

=Sezgirlik

~adaptatsiya

~Sinesteziya

~sensibilizatsiya

}

// question: 744296 name: 20. Diqqatning bir narsadan ikkinchi bosh?a bir narsaga o`tish nima deb ataladi?::20. Diqqatning bir narsadan ikkinchi bosh?a bir narsaga o`tish nima deb ataladi?::20. Diqqatning bir narsadan ikkinchi bosh?a bir narsaga o`tish nima deb ataladi?{

=diqqatning ko`chuvchanligi

~diqqatning bo`linishi

~diqqatning kuchi

~diqqatning ko`lami

}

// question: 3317854 name: 20. Kim tomonidan o’tkazilgan so’rov kishining tashqi ko’rinishi bilan uning ...::20. Kim tomonidan o’tkazilgan so’rov kishining tashqi ko’rinishi bilan uning ...::20. Kim tomonidan o’tkazilgan so’rov kishining tashqi ko’rinishi bilan uning xarakteriga mos belgilari bir xilligi haqidagi juda ham noto’g’ri stereotip tasavvurlarning keng tarqalganligini ko’rsatadi?{

=Badalev

~Marshak

~Rubinshteyn

~Stanislovskiy

}

// question: 3317855 name: 21. …belgining tevarak voqelikni bilishni ifoda etadigan qism sifatidagi ...::21. …belgining tevarak voqelikni bilishni ifoda etadigan qism sifatidagi ...::21. …belgining tevarak voqelikni bilishni ifoda etadigan qism sifatidagi mazmunga ega bo`lgan jihati. Nuqta o’rniga kerakli so’zni qo’ying.{

=Mohiyat

~Kommunikatsiya

~Muloqot

~mehnat

}

// question: 744297 name: 21. Faqat birgina narsaga qaratilgan diqqat-bu:::21. Faqat birgina narsaga qaratilgan diqqat-bu\:::21. Faqat birgina narsaga qaratilgan diqqat-bu\:{

=kontsentratsiyalashgan diqqatdir

~ichki diqqatdir

~tashqi diqqatdir

~sezgi

}

// question: 3317856 name: 22. Afaziya-bu… Nuqtalar o’rniga kerakli jumlani qo’ying.::22. Afaziya-bu… Nuqtalar o’rniga kerakli jumlani qo’ying.::22. Afaziya-bu… Nuqtalar o’rniga kerakli jumlani qo’ying.{

=Bosh miya organic zararlanish kasalliklari jarohatlari ,kalla chanoq suyaklari shikastlanishida arteriyalarda nutqning buzilishi kuzatilishi

~turli miya jarohatlarida bazi tovushlarni talaffuz qila olmaslik

~bosh miyaning turli strukturalarida ayrim buzilishlarda eshitish qobiliyatining yomonlashuvi

~miyaning tug`ma buzilishlari natijasida nutqning buzilishi

}

// question: 744298 name: 22. Ma'lum faoliyat jarayonida diqqatning faqat birgina narsaga emas, balki ...::22. Ma'lum faoliyat jarayonida diqqatning faqat birgina narsaga emas, balki ...::22. Ma'lum faoliyat jarayonida diqqatning faqat birgina narsaga emas, balki ikki va uch narsaga ham qaratilishiga ... deyiladi{

=diqqatning bo`linishi

~diqqatning ko`chuvchanligi

~diqqatning kuchi

~diqqatning barqarorligi

}

// question: 3317857 name: 23. …insonning qo`l harakatlari bo`lib u orqali insonning ichki holati biror...::23. …insonning qo`l harakatlari bo`lib u orqali insonning ichki holati biror...::23. …insonning qo`l harakatlari bo`lib u orqali insonning ichki holati biror bir ob`ektga munosabati va tashqi olamga yo`nalganligi ifodalanadi.{

=jestlar

~pontamimika

~mimika


~Signifikat

}

// question: 744299 name: 23. Ixtiyorsiz diqqatni yuzaga keltiruvchi faktor (omil)lar qaysi javobda ...::23. Ixtiyorsiz diqqatni yuzaga keltiruvchi faktor (omil)lar qaysi javobda ...::23. Ixtiyorsiz diqqatni yuzaga keltiruvchi faktor (omil)lar qaysi javobda to`g`ri keltilgan.{

=kuzg`atuvchining yarqiroqligi, yangiligi

~qo`zg`atuvchi

~kuch


~idrok

}

// question: 3317858 name: 24. Kishining ayni paytda maqul yokiz arur deb topgan ish harakatini tasavvur...::24. Kishining ayni paytda maqul yokiz arur deb topgan ish harakatini tasavvur...::24. Kishining ayni paytda maqul yokiz arur deb topgan ish harakatini tasavvur etishi bu-…{

=Maqsad


~Tilak

~Motiv


~Qaror

}

// question: 744300 name: 24. Ongimizni ob'ektga uzimiz xoxlamagan holdayarim-yorti yoki passiv ...::24. Ongimizni ob'ektga uzimiz xoxlamagan holdayarim-yorti yoki passiv ...::24. Ongimizni ob'ektga uzimiz xoxlamagan holdayarim-yorti yoki passiv qaratishimizda namoyon bo`ladigan diqqat turini aniqlang{

=passiv diqqat

~ixtiyoriy diqqat

~ixtiyorsiz diqqat

~aktiv diqqat

}

// question: 744301 name: 25 Oldindan belgilangan qat'iy bir maqsadasosida va ongli ravishda diqqatni ...::25 Oldindan belgilangan qat'iy bir maqsadasosida va ongli ravishda diqqatni ...::25 Oldindan belgilangan qat'iy bir maqsadasosida va ongli ravishda diqqatni ma'lum narsa va qodisalarga qaratishdan iborat diqqat turi qaysi javobda to`g`ri keltirilgan.{

=ixtiyoriy diqqat

~ixtiyoriydan keyingi diqqat

~aktiv diqqat

~ichki diqqat

}

// question: 3317859 name: 25. Kimning fikricha, irodaviy harakatlar boshqa ruhiy jarayonlarga ...::25. Kimning fikricha, irodaviy harakatlar boshqa ruhiy jarayonlarga ...::25. Kimning fikricha, irodaviy harakatlar boshqa ruhiy jarayonlarga qorishtirib bo`lmaydigan birlamchi xususiyatga egadirlar?{

=U.Jeyms

~P.M.Yaqobson

~Chebaqsarov

~A.I.Berg

}

// question: 744302 name: 26. Ixtiyoriydan keyingi diqqat-bu:::26. Ixtiyoriydan keyingi diqqat-bu\:::26. Ixtiyoriydan keyingi diqqat-bu\:{

=avtomatlashgan diqqatdir

~passiv diqqatdir

~aktiv diqqat

~ichki diqqatdir

}

// question: 3317860 name: 26. P.M.Yakobson irodaning muhim sifatlariga quyidagilardan qaysilarini ...::26. P.M.Yakobson irodaning muhim sifatlariga quyidagilardan qaysilarini ...::26. P.M.Yakobson irodaning muhim sifatlariga quyidagilardan qaysilarini ajratgan?{

=Mustaqillik, qat`iylik, tirishqoqlik, o`zini uddalash

~tashkillashganlik, intizomlilik, chidamlilik, qatiyatlilik

~urinchoqlik, botirlik, mustaqillik, tirishqoqlik

~Sobitqadamlik,qat`iylik, tirishqoqlik

}

// question: 3317861 name: 27. … - bu miya hastaligi, shikastlanishidan vujudga keladigan,faoliyatning...::27. … - bu miya hastaligi, shikastlanishidan vujudga keladigan,faoliyatning...::27. … - bu miya hastaligi, shikastlanishidan vujudga keladigan,faoliyatning yo`qligidir.Vrachning aytganini bajarishini zarurligini bilsa ham uning uchun biron narsa qilishga o`zini majbur qila olmaydi.{

=abuliya

~apraksiya

~yalqovlik

~e`tiborsizlik

}

// question: 744303 name: 27. Analizator sezuvchanligining bosh?a sezgi a'zolarining qo`zg`alish ...::27. Analizator sezuvchanligining bosh?a sezgi a'zolarining qo`zg`alish ...::27. Analizator sezuvchanligining bosh?a sezgi a'zolarining qo`zg`alish ta'siri ostida o`zgarishi bu\:{

=sezgilarning o`zaro munosabati;

~sensibilizatsiya;

~sinesteziya;

~reflektor yoyi

}

// question: 744304 name: 28. Analizatorlar o`zaro munosabati va mashq qilish natijasida ...::28. Analizatorlar o`zaro munosabati va mashq qilish natijasida ...::28. Analizatorlar o`zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezuvchanlikning ortishi bu\:{

=sensibilizatsiya;

~retseptor;

~reflektor yoyi;

~sinesteziya

}

// question: 3317862 name: 28. Motiv nima?::28. Motiv nima?::28. Motiv nima?{

=ma`lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog`liq faoliyatga undovchi sabab.

~insonning o`z rejalarini amalga oshirishiga urinishi

~murakkab tuzilma, faoliyatni harakatlantiruvchi kuchlar majmuasi bo`lib, u o`zini mayllar, maqsadlar, ko`rinishida namoyon qiladi va inson faoliyatini bevosita aniqlab boshqarib turadi

~o`xshash maqsadlarning yig`indisi

}

// question: 744305 name: 29. Bir analizatorning ta'siri natijasida boshqa bir analizatorga xos bo`lgan...::29. Bir analizatorning ta'siri natijasida boshqa bir analizatorga xos bo`lgan...::29. Bir analizatorning ta'siri natijasida boshqa bir analizatorga xos bo`lgan sezgining paydo bo`lishi bu\:{

=sinesteziya;

~sensibilizatsiya;

~reflektor yoyi;

~sezgilarning o`zaro munosabati

}

// question: 3317863 name: 29. Kimning fikricha, insonni harakatga undovchi asosiy kuchining faoliyati ...::29. Kimning fikricha, insonni harakatga undovchi asosiy kuchining faoliyati ...::29. Kimning fikricha, insonni harakatga undovchi asosiy kuchining faoliyati maqsadini aniqlovchi ularga erishish yo`llari manbayi hisoblanadi.{

=A.Adler

~A.Maslou

~A.Nleontev

~S.L.Rubinshteyn

}

// question: 3317837 name: 3. Tasavvur hayol bu….::3. Tasavvur hayol bu….::3. Tasavvur hayol bu….{

=hozir yoki o’tmishda bo’lgan bo’lsada lekin hali bizning tajribamizda uchramagan va biz idrok qilmagan narsa va hodisalar to’g’risida tasavvur va obrazlar yaratishdan iborat hayol turi

~bizning tajribamizda bo’lmaga va voqelikning o’zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur va obrazlar yaratishdan iborat bo’lgan hayoldir

~odam o’zining oldiga maqsad qo’ymasdan, irodani ishga solmasdan qandaydir o’z o’ziga obraz va tasavvurlarni yaratishga aytiladi

~oldindan belgilangan maqsad asosida iroda kuchini ishga solib muayyan obraz va tasavvurlarni yaratishga aytiladi

}

// question: 744279 name: 3.Bizning ongimizda aks ettirilgan va xotiramizda mustaxkamlanib qolgan narsa...::3.Bizning ongimizda aks ettirilgan va xotiramizda mustaxkamlanib qolgan narsa...::3.Bizning ongimizda aks ettirilgan va xotiramizda mustaxkamlanib qolgan narsa va xodisalar o`rtasidagi bog`lanishlar nima?{

=Assotsatsiya

~Illyuziya

~Xotira


~o`xshashlik

}

// question: 3317864 name: 30. “Motivatsiya – bu psixika orqali amalga oshuvchi determinasiyadir” ushbu ...::30. “Motivatsiya – bu psixika orqali amalga oshuvchi determinasiyadir” ushbu ...::30. “Motivatsiya – bu psixika orqali amalga oshuvchi determinasiyadir” ushbu ta`rif muallifi kim?{

=S.L.Rubinshteyn

~Leontev

~A.Adler

~E.Fromm

}

// question: 744306 name: 30. Gavda harakatlarini uyg’unlashtirishda, muvofiqlashtirishda, organizmning...::30. Gavda harakatlarini uyg’unlashtirishda, muvofiqlashtirishda, organizmning...::30. Gavda harakatlarini uyg’unlashtirishda, muvofiqlashtirishda, organizmning fazodagi holatini, ayniqsa, muvozanatni sa?lashda aktiv ishtirok etadigan sezgi qanday sezgi?{

=propriotseptiv sezgi;

~ekstrotseptiv sezgi;

~ko`rish sezgisi;

~introtseptiv sezgi

}

// question: 744307 name: 31. Ichki organlarning ?olatini og’riq, chanqash, och qolish kabilarni aks ...::31. Ichki organlarning ?olatini og’riq, chanqash, och qolish kabilarni aks ...::31. Ichki organlarning ?olatini og’riq, chanqash, och qolish kabilarni aks ettiradigan sezgi qanday sezgi?{

=introtseptiv sezgi;

~ekstrotseptiv sezgi;

~propriotseptiv sezgi;

~muvozanat sezgisi

}

// question: 3317865 name: 31.Umuman, har qanday shaxsdagi mavjud ehtiyojlar necha guruhga bo`linadi?::31.Umuman, har qanday shaxsdagi mavjud ehtiyojlar necha guruhga bo`linadi?::31.Umuman, har qanday shaxsdagi mavjud ehtiyojlar necha guruhga bo`linadi?{

=2


~3

~4


~5

}

// question: 3317866 name: 32. …shaxsning voqelikka o`z munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, ...::32. …shaxsning voqelikka o`z munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, ...::32. …shaxsning voqelikka o`z munosabatini his qilishidan kelib chiqadigan, uning ehtiyoj va qiziqishlari bilan bog`liq bo`lgan yoqimli va yoqimsiz kechinmalaridir. Nuqta o’rniga kerakli so’zni qo’ying.{

=Emotsiya

~Hissiyot

~his -tuyg`ular

~Kayfiyat

}

// question: 744308 name: 32. Qo`zg’olishning ustun va xukmronlik qiluvchi markazi dominant printsipi ...::32. Qo`zg’olishning ustun va xukmronlik qiluvchi markazi dominant printsipi ...::32. Qo`zg’olishning ustun va xukmronlik qiluvchi markazi dominant printsipi kim tomonidan yaratilgan?{

=Uxtomskiy

~Pavlov

~Lomov


~Leontev

}

// question: 3317867 name: 33. Affekt nima?::33. Affekt nima?::33. Affekt nima?{

=kishini tez chulg`ab va shiddat bilan o`tib ketadigan jarayon

~ancha vaqt davomida kishining butun kayfiyatiga tus berib turadigan umumiy hissiy holatini ifoda etadi

~shaxsning u yoki bu voqeaga bildirgani jobiy munosabati

~His-tuyg`ularning turg`un holati

}

// question: 744309 name: 33. Ko`z soqqasining butun ichki yuzasini qoplaydigan pardaning nomi javobda ...::33. Ko`z soqqasining butun ichki yuzasini qoplaydigan pardaning nomi javobda ...::33. Ko`z soqqasining butun ichki yuzasini qoplaydigan pardaning nomi javobda to`g`ri ko`rsatilgan{

=to`r parda

~tashqi parda

~tiniq parda

~rangdor parda

}

// question: 744310 name: 34. Ko`z gavharining vazifasi qaysi javobda to`g`ri keltirilgan.::34. Ko`z gavharining vazifasi qaysi javobda to`g`ri keltirilgan.::34. Ko`z gavharining vazifasi qaysi javobda to`g`ri keltirilgan.{

=yorug’lik nurlari unda to`planib sinadi va natijada to`r pardaga narsaning surati tushadi

~undan ko`z ichiga yoru?lik nuri o`tadi

~ranglarni sezadi

~axromatik ranglarni sezadi

}

// question: 3317868 name: 34. Tashqi qaytarilish natijasida hosil qilingan shartli reflekslar nerv ...::34. Tashqi qaytarilish natijasida hosil qilingan shartli reflekslar nerv ...::34. Tashqi qaytarilish natijasida hosil qilingan shartli reflekslar nerv bog`lanishlarining barqaror tizimi -bu …{


Download 31.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling