Question: 0 name: Switch category to $course$/top/191-192 ped va psixologiya uchun ilk tanlangan holat


Download 31.67 Kb.
bet2/3
Sana07.10.2020
Hajmi31.67 Kb.
1   2   3

=Dinamik stereotip

~Ambivalentlik

~Hissiy ton

~Praksik hislar

}

// question: 744311 name: 35. Eshitish markazi joylashgan markaz qaysi javobda tu?ri keltirilgan::35. Eshitish markazi joylashgan markaz qaysi javobda tu?ri keltirilgan::35. Eshitish markazi joylashgan markaz qaysi javobda tu?ri keltirilgan{

=bosh miya katta yarim sharlarining chakka qismida

~orqa miyada

~miyachada

~voroley ko`prigida

}

// question: 3317869 name: 35. Stress necha turga bo`linadi::35. Stress necha turga bo`linadi::35. Stress necha turga bo`linadi{

=2


~3

~4


~5

}

// question: 3317870 name: 36. Stressning ko`pchilik orasidagi kechadigan turi qaysi?::36. Stressning ko`pchilik orasidagi kechadigan turi qaysi?::36. Stressning ko`pchilik orasidagi kechadigan turi qaysi?{

=Konstruktiv

~Destruktiv

~Ijtimoiy stress

~Psixologik stress

}

// question: 744312 name: 36. Tilning ta'mni sezmaydigan qismini aniqlang::36. Tilning ta'mni sezmaydigan qismini aniqlang::36. Tilning ta'mni sezmaydigan qismini aniqlang{

=o`rtasi

~uchi

~orqali


~Cheti

}

// question: 744313 name: 37. Bir vaqtning o`zida aniq ravshan idrok etiladigan ob'ektlar bilan ...::37. Bir vaqtning o`zida aniq ravshan idrok etiladigan ob'ektlar bilan ...::37. Bir vaqtning o`zida aniq ravshan idrok etiladigan ob'ektlar bilan diqqatning qanday xususiyati belgilanadi?{

=diqqatning ko`lami ;

~diqqatning ko`chishi;

~diqqatning barqarorligi;

~diqqatning taqsimlanishi

}

// question: 3317871 name: 37. Inson amaliy hayotining istalgan sohasi maqsadga muvofiq aqliy ...::37. Inson amaliy hayotining istalgan sohasi maqsadga muvofiq aqliy ...::37. Inson amaliy hayotining istalgan sohasi maqsadga muvofiq aqliy faoliyatiga shaxsning ularga nisbatan muayyan munosabatda bo`lish sohasi-bu …{

=Praksik hislar

~Yuksak hislar

~Estetik hislar

~qoniqish hissi

}

// question: 744314 name: 38. Birgina kishi ongining muayyan ob'ektga qarata yo`naltirilishi va ...::38. Birgina kishi ongining muayyan ob'ektga qarata yo`naltirilishi va ...::38. Birgina kishi ongining muayyan ob'ektga qarata yo`naltirilishi va to`planishi bu-{

=individual diqqat

~ixtiyoriy diqqat;

~ichki diqqat;

~ixtiyorsiz diqqat

}

// question: 3317872 name: 38. Insonga hos eng muhim barqaror his -tuyg`ular qaysilar?::38. Insonga hos eng muhim barqaror his -tuyg`ular qaysilar?::38. Insonga hos eng muhim barqaror his -tuyg`ular qaysilar?{

=Muhabbat

~Yaxshilik

~Saxiylik

~Mehribonlik

}

// question: 744315 name: 39. Diqqat depressiyasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::39. Diqqat depressiyasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::39. Diqqat depressiyasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=turli tashqi va ichki omillarga ko`ra ob'ektda to`planish va mustahkamlanishning kuchsizlanishi va buzilishi

~kuchli qo`zg’ovchilar kuchli, kuchsizlar esa kuchsiz reaktsiya berish ?olati

~diqqatni yangi ob'ektlarga tez to`plab olishlik holati

~diqqat ko‘lami

}

// question: 3317873 name: 39.Qaysi olimlarning tadqiqotlari mushaklarning ishi bevosita sa`i-harakat ...::39.Qaysi olimlarning tadqiqotlari mushaklarning ishi bevosita sa`i-harakat ...::39.Qaysi olimlarning tadqiqotlari mushaklarning ishi bevosita sa`i-harakat vazifalari bilangina emas balki hamisha ushbu sa`I harakat ro`y berayotgan shart-sharoitlar bilan boshqarilishini ko`rsatadi?{

=Anoxin, Bernshteyn, Astranyan

~Ananev, Shtern, Anoxin

~Bernshteyn, Lazurskiy, Petrovskiy

~Leontev, Ananev, Ax Nartsis

}

// question: 3317838 name: 4. Tasavvur hayolning yana bir nomi?::4. Tasavvur hayolning yana bir nomi?::4. Tasavvur hayolning yana bir nomi?{

=Tiklovchi hayol

~Obrazli hayol

~Orzu


~Yaratuvchi hayol

}

// question: 744280 name: 4. Nutq qanday vazifani bajarishiga va sintatik tuzilishining xususiyatlariga...::4. Nutq qanday vazifani bajarishiga va sintatik tuzilishining xususiyatlariga...::4. Nutq qanday vazifani bajarishiga va sintatik tuzilishining xususiyatlariga qarab ham bir-biridan farq qiladi. Nutqning qaysi turi haqida gap ketyapti?{

=ichki va tashqi

~og’zaki va yozma

~verbal va noverbal

~monologik va dialogik

}

// question: 744316 name: 40. Ikki va undan ko`proq faoliyat turlarining bir vaqtning o`zidla ...::40. Ikki va undan ko`proq faoliyat turlarining bir vaqtning o`zidla ...::40. Ikki va undan ko`proq faoliyat turlarining bir vaqtning o`zidla muvaffaqiyatli bajarilishi bu-{

=diqqatning ko`lami ;

~diqqatning ko`chishi;

~diqqatning barqarorligi;

~diqqatning taqsimlanishi

}

// question: 3317874 name: 40. Sa`i-harakatlarni boshqarish teskari aloqa prinsipiga binoan amalga ...::40. Sa`i-harakatlarni boshqarish teskari aloqa prinsipiga binoan amalga ...::40. Sa`i-harakatlarni boshqarish teskari aloqa prinsipiga binoan amalga oshiriladi.Teskari aloqaning bunday shaklini P.K.Anoxin nima deb atagan?{

=teskari afferentatsya

~teskari aloqa

~axborot almashinuvi

~teskari harakat

}

// question: 3317875 name: 41 Xekxauzen bo’yicha odam turli ishlarni bajarishni ta`minlovchi ...::41 Xekxauzen bo’yicha odam turli ishlarni bajarishni ta`minlovchi ...::41 Xekxauzen bo’yicha odam turli ishlarni bajarishni ta`minlovchi turtkilariga asosan 2 turga bo`linadi, bular qaysilar?{

=muvafaqqiyatga erishish motivi, muvafaqqiyatsizlikdan qochish motivi

~tashqi va ichki motiv

~Ijtimoiy va shaxsiy motiv

~ob`ektiv va sub`ektiv

}

// question: 744317 name: 41. Atrofimizdagi narsa va qodisalarning sezgi a'zolariga bevosita ta'sir ...::41. Atrofimizdagi narsa va qodisalarning sezgi a'zolariga bevosita ta'sir ...::41. Atrofimizdagi narsa va qodisalarning sezgi a'zolariga bevosita ta'sir etishi natijasida ularning ayrim belgi va xususiyatlarini miyamizda aks ettirilishi .... deyiladi{

=sezgi


~idrok

~xotira


~xayol

}

// question: 3317876 name: 42. “Muvafaqqiyatsizlikdan qochuvchi shaxslarda ko`pincha raqobatdan qo`rqish...::42. “Muvafaqqiyatsizlikdan qochuvchi shaxslarda ko`pincha raqobatdan qo`rqish...::42. “Muvafaqqiyatsizlikdan qochuvchi shaxslarda ko`pincha raqobatdan qo`rqish hissi ustun turadi” ushbu fikr muallifi kim?{

=K.Virdjiniya

~K. Anoxin

~Bernshteyn

~Leontev

}

// question: 744318 name: 42. Sezgilarning nerv-fiziologik asosi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::42. Sezgilarning nerv-fiziologik asosi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::42. Sezgilarning nerv-fiziologik asosi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=analizatorlar ishidan iborat bo`lgan organizmning reflektor faoliyati yotadi

~ikkinchi signallar sistemasi faoliyatidan iborat

~orientirovka refleksi yotadi

~birinchi signallar sistemasi faoliyati bilan bog`langan optimal qo`zg`alish o`choh’iga bog’liq

}

// question: 744319 name: 43. Sezgilarning nerv-fiziologik asoslarini analizatorlar faoliyati bilan bog...::43. Sezgilarning nerv-fiziologik asoslarini analizatorlar faoliyati bilan bog...::43. Sezgilarning nerv-fiziologik asoslarini analizatorlar faoliyati bilan bog’lab tushuntirgan olimning nomini aniqlang{

=I.P.Pavlov

~P.K. Anoxin

~S.V.Krakov

~A.M.Jabborov

}

// question: 3317877 name: 43.Qaysi olim ijtimoiy ustanovkaning 3 komponentli tizimini ishlab chiqqan?::43.Qaysi olim ijtimoiy ustanovkaning 3 komponentli tizimini ishlab chiqqan?::43.Qaysi olim ijtimoiy ustanovkaning 3 komponentli tizimini ishlab chiqqan?{

=G.Olport

~Galperin

~D.Yung


~Stanislovskiy

}

// question: 3317878 name: 44. A.Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasining 5-ustunida qaysi ehtiyoj aks etgan?::44. A.Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasining 5-ustunida qaysi ehtiyoj aks etgan?::44. A.Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasining 5-ustunida qaysi ehtiyoj aks etgan?{

=bilish ehtiyoji

~estetik ehtiyoj

~havsizlikka bo`lgan ehtiyoj

~hurmatga bo`lgan ehtiyoj

}

// question: 744320 name: 44. Ta'sirotni retseptordan olib markazga eltuvchi nerv tolasi qaysi javobda ...::44. Ta'sirotni retseptordan olib markazga eltuvchi nerv tolasi qaysi javobda ...::44. Ta'sirotni retseptordan olib markazga eltuvchi nerv tolasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=efferent

~afferent

~refleks

~to`g`ri javob yo`q

}

// question: 3317879 name: 45. Maxsus qiziqishlar-bu …::45. Maxsus qiziqishlar-bu …::45. Maxsus qiziqishlar-bu …{

=inson faoliyatining qandaydir soxta mazmuniga bo`lgan qiziqishlari bo`lib, bu qiziqishlar ana shu turdagi faoliyat bilan kasb tariqasida shug`ullanish moyilligiga o`sib ko`tariladi

~insonning biror ehtiyojini qondirishda hosil bo`ladigan qiziqishlar

~Insonga jamiyat tomonidan yuklatilgan qiziqishlar

~bir necha faoliyatga xos qiziqishlar

}

// question: 744321 name: 45. Retseptor bu-::45. Retseptor bu-::45. Retseptor bu-{

=narsa va qodisalarning organizmga bo`lgan ta'sirotlarini bevosita qabul qilib oluvchi periferik nerv uchidir

~markazdan tegishli javob reaktsiyasini olib ?aytuvchi nerv tolasi

~ta'sirotni retseptordan olib markazga eltuvchi nerv tolasi

~markaziy apparat

}

// question: 3317880 name: 46. Qanday shaxslar garmonik rivojlangan shaxslar bo`lib, ijtimoiy hayot ...::46. Qanday shaxslar garmonik rivojlangan shaxslar bo`lib, ijtimoiy hayot ...::46. Qanday shaxslar garmonik rivojlangan shaxslar bo`lib, ijtimoiy hayot voqealarini va ilm fanni chuqur o`zlashtirgan bo`ladilar?{

=Geniy shaxslar

~Talantli shaxslar

~Qobiliyatli shaxslar

~Istedodli shaxslar

}

// question: 744322 name: 46. Ta'sirotning salgina sezila boshlagan darajasi qaysi javobda to`g`ri ...::46. Ta'sirotning salgina sezila boshlagan darajasi qaysi javobda to`g`ri ...::46. Ta'sirotning salgina sezila boshlagan darajasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=sezgirlikning absolyut chegarasi

~Sezgirlikning fark kilish chegarasi

~adaptatsiya

~idrok

}

// question: 3317881 name: 47. 14 yoshida o`rta maktabni tamomlab, D.I.Mendelev nomli Moskva –ximiya ...::47. 14 yoshida o`rta maktabni tamomlab, D.I.Mendelev nomli Moskva –ximiya ...::47. 14 yoshida o`rta maktabni tamomlab, D.I.Mendelev nomli Moskva –ximiya texnologiya institutining talabasi bo`lgan geniy shaxs kim?{

=Seryoja Xalyapin

~Mayk Grost

~Maybelle

~D.Arutyunyan

}

// question: 744323 name: 47. Narsalarning ta'siri o`rtasidagi salgina farqni seza olish darajasi qaysi...::47. Narsalarning ta'siri o`rtasidagi salgina farqni seza olish darajasi qaysi...::47. Narsalarning ta'siri o`rtasidagi salgina farqni seza olish darajasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=sezgirlikning farq qilish chegarasi

~sinestiziya

~sensibilizatsiya

~sezgirlikning absolyut chegarasi

}

// question: 744324 name: 48. Qo`zg`atuvchilar ta'sirining o`zgarishiga ?arab sezgirlikning o`zgarib ...::48. Qo`zg`atuvchilar ta'sirining o`zgarishiga ?arab sezgirlikning o`zgarib ...::48. Qo`zg`atuvchilar ta'sirining o`zgarishiga ?arab sezgirlikning o`zgarib borishi .... deyiladi.{

=adaptatsiya

~sinestiziya

~sensibilizatsiya

~appertseptsiya

}

// question: 3317882 name: 48. Temperament ilk bor kim tomonidan o’rganilgan?::48. Temperament ilk bor kim tomonidan o’rganilgan?::48. Temperament ilk bor kim tomonidan o’rganilgan?{

=Gippokrat

~Arastu

~Aflotun

~I.Kant

}

// question: 3317883 name: 49. Gippokrat fikricha inson organizmida 4 xil suyuqlik bor .Ular qaysilar?::49. Gippokrat fikricha inson organizmida 4 xil suyuqlik bor .Ular qaysilar?::49. Gippokrat fikricha inson organizmida 4 xil suyuqlik bor .Ular qaysilar?{

=Safro, qon, qora o`t, shilimshiq

~Safro, sariq shilimshiq, Sariq o`t, qora o`t

~Qora o`t, Sariq o`t,Yashil o`t, shilimshiq

~Sariq qon, shilimshiq,qora o`t, safro

}

// question: 744325 name: 49. Sezgining doimiyligi bu:::49. Sezgining doimiyligi bu\:::49. Sezgining doimiyligi bu\:{

=qo`zg`atuvchining ta'sir qilish va?ti va bu ta'sirning jadalligidir;

~axbortlarni qabul qilish, saralash va miyaga etkazishdir;

~sezgining uzoq davom etishidir;

~ta'sir qilayotgan qo`zg`atuvchining kuchi va retseptorning funktsional holatidir

}

// question: 3317839 name: 5. Hayol jarayonida hayol tasavvurlaridan xotira tasavvurining farqi nimada?::5. Hayol jarayonida hayol tasavvurlaridan xotira tasavvurining farqi nimada?::5. Hayol jarayonida hayol tasavvurlaridan xotira tasavvurining farqi nimada?{

=Xotira tasavvuridagi narsa doimo tanish narsadek his qilinadi, hayol tasavvurida esa yangilikni his qilish tuyg’ularini beradi

~Xotira tasavvuri tiniq va yorqin holda ko’riladi. Hayol tasavvuri esa xira va noaniq bo’ladi

~Hayol tasavvuridagi hodisalar tajriba orqali bo’ladi.

~Xotira tasavvurlari esa yangilikdan iborat

}

// question: 744281 name: 5. Nutq o`zining tashqi ifodalanish uslubiga qarab qanday turlarga bo`linadi?::5. Nutq o`zining tashqi ifodalanish uslubiga qarab qanday turlarga bo`linadi?::5. Nutq o`zining tashqi ifodalanish uslubiga qarab qanday turlarga bo`linadi?{

=og’zaki va yozma

~ichki va tashqi

~verbal va noverbal

~monologik va dialogic

}

// question: 744326 name: 50. Sezgining jadalligi bu:::50. Sezgining jadalligi bu\:::50. Sezgining jadalligi bu\:{

=ta'sir qilayotgan qo`zg`atuvchining kuchi va retseptorning funktsional holatidir

~qo`zg`atuvchining ta'sir qilish vaqti va bu ta'sirning jadalligidir;

~qo`zg`atuvchilarning muayyan joylarda yuz berishidir;

~sezgining uzoq davom etishidir

}

// question: 3317884 name: 50. Suyuqliklar munosabati yunon terminalogiyasida nima deb ataladi?::50. Suyuqliklar munosabati yunon terminalogiyasida nima deb ataladi?::50. Suyuqliklar munosabati yunon terminalogiyasida nima deb ataladi?{

=“krasis”

~“chole”

~“sanginius”

~“phlegma”

}

// question: 744327 name: 51. Sezgining sifati bu:::51. Sezgining sifati bu\:::51. Sezgining sifati bu\:{

=sezgining boshqa sezgi turlaridan farqlaydi;

~sezgining vaqtinchalik xususiyati;

~sezgining miqdorini ifodalaydi;

~sezgi a'zosining funktsional holatini ifodaylaydi

}

// question: 3317885 name: 51. Galen birinchi bo`lib temperamentning kengaytirilgan tasnifini berib ...::51. Galen birinchi bo`lib temperamentning kengaytirilgan tasnifini berib ...::51. Galen birinchi bo`lib temperamentning kengaytirilgan tasnifini berib uning necha turini sanab o`tgan?{

=13


~12

~11


~10

}

// question: 3317886 name: 52. “Melane chole “ya`ni qora o`tga qaysi temperament to`g`ri keladi?::52. “Melane chole “ya`ni qora o`tga qaysi temperament to`g`ri keladi?::52. “Melane chole “ya`ni qora o`tga qaysi temperament to`g`ri keladi?{

=melanxolik

~flegmatik

~sangvinik

~xolerik

}

// question: 744328 name: 52. Organizmning yuza qismida joylashgan a'zolarda xosil bo`lib, narsalarning...::52. Organizmning yuza qismida joylashgan a'zolarda xosil bo`lib, narsalarning...::52. Organizmning yuza qismida joylashgan a'zolarda xosil bo`lib, narsalarning sifati va xususiyatlarini aks ettiradigan sezgi qanday sezgi\:{

=ekstrotseptiv sezgi;

~introtseptiv szgi;

~propriotseptiv sezgi;

~ko`rish sezgisi

}

// question: 744329 name: 53. Idrokka berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::53. Idrokka berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.::53. Idrokka berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=sezgi a'zolarimizga ta'sir etayotgan narsalarning ongda yaxlit ?olicha aks ettirish jarayonidir

~sezgi a'zolarimizga ta'sir etadigan narsalarning ayrim xossalarini miyamizda bevosita aks etishidir.

~organizmning takrorlanib turadigan bir xil tashqi ta'sirlariga moslashishidir

~ongimizdan tash?arida mavjud bo`lgan moddiy olamni sezgilar orqali bilishdir

}

// question: 3317887 name: 53. Kimning konsepsiyasiga ko`ra temperament 3 somatik konstitutsiyaga ...::53. Kimning konsepsiyasiga ko`ra temperament 3 somatik konstitutsiyaga ...::53. Kimning konsepsiyasiga ko`ra temperament 3 somatik konstitutsiyaga ajralgan va ular qaysilar?{

=U.Sheldon-endomorf, mezomorf,ektomorf

~K.Krechmer-interaktiv,expressiv, Impressiv

~I.Kant –endomorf, mezomorf, ektomorf

~I.F.Lesgaft-interaktiv, expressiv, impressive

}

// question: 744330 name: 54. Kishining tizimi (sistemali), davomli va rejali idrok qilish qobiliyati ....::54. Kishining tizimi (sistemali), davomli va rejali idrok qilish qobiliyati ....::54. Kishining tizimi (sistemali), davomli va rejali idrok qilish qobiliyati ...... deyiladi.{

=kuzatuvchanlik

~his qilish

~sezish


~appersepatsiya

}

// question: 3317888 name: 54. Serharakat tez ta`sirlanuvchan, biror faoliyatga g`ayrat bilan kirishib, ...::54. Serharakat tez ta`sirlanuvchan, biror faoliyatga g`ayrat bilan kirishib, ...::54. Serharakat tez ta`sirlanuvchan, biror faoliyatga g`ayrat bilan kirishib, tez sovib ketadigan tip qaysi?{

=Sangvinik

~Melanxolik

~Xolerik

~Flegmatik

}

// question: 744331 name: 55. Apperseptsiya-bu:::55. Apperseptsiya-bu\:::55. Apperseptsiya-bu\:{

=obrazning kishi shaxsiy tajribasi va hissiyotlariga bog’liqligi;

~so`z vositasida tashqi olamni bilish;

~vaziyatni bashorat qilish;

~manti?sizlik

}

// question: 3317889 name: 55. I.P.Pavlov ikki signal sistemasining o`zaro nisbatiga qarab oily nerv ...::55. I.P.Pavlov ikki signal sistemasining o`zaro nisbatiga qarab oily nerv ...::55. I.P.Pavlov ikki signal sistemasining o`zaro nisbatiga qarab oily nerv faoliyatining maxsus insonlarga xos turlarini aniqlagan bular qaysilar?{

=fikrlovchi tip, badiiy tip

~ijodkor tip, aqlli tip

~fikrlovchi tip, aqlli tip

~badiiy tip, ijodkor tip

}

// question: 744332 name: 56. Illyuziya turlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan::56. Illyuziya turlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan::56. Illyuziya turlari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan{

=ob'ektiv, sub'ektiv

~ixtiyoriy, ixtiyorsiz

~binokulyar, monokulyar

~interaktiv, pertsiptiv

}

// question: 3317890 name: 56. Rigidlik bu-….::56. Rigidlik bu-….::56. Rigidlik bu-….{

=inertlik, xulq-atvor ikkilanuvchanligi

~egiluvchanlik, beriluchanlik

~emotsional jarayonning kechishi

~tashqi olamga ta`sir etish faolligi

}

// question: 3317891 name: 57. …- inson reaksiyasini ichki obrazlar, fikrlar, o`tmish va kelajakka ...::57. …- inson reaksiyasini ichki obrazlar, fikrlar, o`tmish va kelajakka ...::57. …- inson reaksiyasini ichki obrazlar, fikrlar, o`tmish va kelajakka bog`liqligi. Bu nima?{

=ekstravertlik

~plastiklik

~rigidlik

~senzitivlik

}

// question: 744333 name: 57. Idrokning konstantligi-bu:::57. Idrokning konstantligi-bu\:::57. Idrokning konstantligi-bu\:{

=predmet va narsaning fizik sharoitini o`zgarsada, uning obrazini avvalgidek uz holicha idrok etish uning obrazini avvalgidek uz holicha idrok etish

~predmetni yaxlit idrok etish

~predmetni va ?odisani yanglish idrok etish

~narsa va hodisalarni kichaytirib idrok etish

}

// question: 744334 name: 58. Fazoni necha o`lchovda idrok etamiz.::58. Fazoni necha o`lchovda idrok etamiz.::58. Fazoni necha o`lchovda idrok etamiz.{

=3 o`lchovda

~2 o`lchovda

~4 o`lchovda

~6 o`lchovda

}

// question: 3317892 name: 58. Xarakter so`zining ma`nosi nima?::58. Xarakter so`zining ma`nosi nima?::58. Xarakter so`zining ma`nosi nima?{

=“zarb qilish”, ”belgi qo`yish”

~“fe`l- atvor”, ”ko`rinish’’

~“teran bilish”, ”o`zini tutish”

~“barqarorlik”, “turg`unlik”

}

// question: 744335 name: 59. Murakkab idrokning tarkibiy qismlarini ko`rsating::59. Murakkab idrokning tarkibiy qismlarini ko`rsating::59. Murakkab idrokning tarkibiy qismlarini ko`rsating{

=fazoni, vaqtni, harakatni idrok qilish

~rasmni, rangni idrok qilish

~ovozni, xidni, ta’mni idrok qilish

~kinestetik

}

// question: 3317893 name: 59. Xarakter xislatlari ichida eng ustun ko`zga tashlanadigan xususiyatlar ...::59. Xarakter xislatlari ichida eng ustun ko`zga tashlanadigan xususiyatlar ...::59. Xarakter xislatlari ichida eng ustun ko`zga tashlanadigan xususiyatlar majmui bu- ….{

=xarakter aksentuaysiyasi

~ekstravertlik

~introvertlik

~xarakter kompleksi

}

// question: 3317840 name: 6. Tafakkur-atrof muhitdagi voqelikni nutq yordami bilan bevosita umumlashgan...::6. Tafakkur-atrof muhitdagi voqelikni nutq yordami bilan bevosita umumlashgan...::6. Tafakkur-atrof muhitdagi voqelikni nutq yordami bilan bevosita umumlashgan holda aks ettiruvch psixik protsess, sotsial sababiy bog’lanishlarni anglashga ochishga va prognoz qilishga yo’naltirilgan aqliy faoliyat. Ushbu ta’rif muallifi kim?{

=G’oziyev

~Davletshin

~Pavlov


~Roshax

}

// question: 744282 name: 6. Nutq tembri nima?::6. Nutq tembri nima?::6. Nutq tembri nima?{

=nutqning ifodali emotsional bo`yoqli bo`lishi

~fikrni rang-barangligi

~so`z intonatsiyasi

~urg’u

}

// question: 3317894 name: 60. Qaysi olim xarakter tiplarini aniqlashda so`rovnomadan foydalanib ...::60. Qaysi olim xarakter tiplarini aniqlashda so`rovnomadan foydalanib ...::60. Qaysi olim xarakter tiplarini aniqlashda so`rovnomadan foydalanib ekstravert, introvert, oraliq tiplariga ajratgan?{

=E.I.Rogov

~Gerbart

~Olport


~I.P.Pavlov

}

// question: 744336 name: 60. Voqelik hodislarining ob'ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va ...::60. Voqelik hodislarining ob'ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va ...::60. Voqelik hodislarining ob'ektiv ravishda davomiyligini, tezligini va izchiligini aks ettirish bu\:{

=vaqtni idrok qilish;

~fazoni idrok qilish;

~harakatni idrok qilish;

~insonni inson tomonidan idrok etish

}

// question: 744337 name: 61. Gallyutsinatsiya - bu-::61. Gallyutsinatsiya - bu-::61. Gallyutsinatsiya - bu-{


Download 31.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling