Qurilish-montaj ishlari tåxnologiyasi va tashkil etish


Kimyoga chidamli polimår matåriallardan mahsulot va


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/19
Sana20.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Kimyoga chidamli polimår matåriallardan mahsulot va 
qurilma tayyorlash 
 
Kimyoga chidamli mahsulot va qurilmalar polimårbåton asosida 
olinadi. Polimårbåton bu sun'iy qurilish dispårsiyali sintåtik polimår 
bog`lovchini turli tabiatli va katta-kichiklik minåral 
to`ldirgichdagilarni birga qo`shib olinganligi. Bog`lovchilarni tabiiy 
kålib chiqishi bo`yicha furanovli, poliefirli, karbamidli, epoksidli, 
atsåtonoformaldågidli va boshqa polimår båtonlar. Bog`lovchilar, bu 
sintåtik qatron, qotirgichlar va to`ldirgichlar aralashmasidir. 
Polimårbåton mahsulotlarini tayyorlash tåxnologiyasi quyidagi 
asosiy jarayonlardan iborat: tashkil etuvchilarni tayyorlash, 
polimårbåton qorishmasini tayyorlash, qoliplash va tåbratib zichlash, 
ularga issiqda ishlov bårish. Sintåtik qatron tayyorlashda ularni bir 
jinsliligini, yumshoqliligini va bålgilangan haroratni ta'minlash va shu 
bilan birga qotiradigan katalizatorni tayyorlashni o`z ichiga oladi. 
To`ldirgichlarni tayyorlashga ularni talab qilingan namgacha 
quritish va talab qilingan maydalikkacha maydalash va yig`iladigan 
xampaga uzatish. 
To`ldirgichlarni tayyorlash o`z ichiga ularni mayda va yirikka 
ajratish, yuvish, quritish va yig`iladigan xampaga uzatish. 
Polimårbåton qorishmasini tayyorlash. 
Tåxnologiyani o`ziga xosligi-polimår bog`lovchilarni va 
polimår qorishmalarni alohida va bir  
vaqtni o`zida tayyorlash. 
Birinchi bosqichda tåz harakat qiluvchi qorishtirgichda qatron 
to`ldirgich, plastifikator va  
qotirgichlarni aralashtirib bog`lovchi tayyorlanadi. 
Ikkinchi bosqichda-majburlab qoradigan qorishgichda tayyor 
bog`lovchini yirik va mayda  
to`ldirgichlar bilan aralashtiriladi. Bu usulda to`ldirgichlarni aniq 
tortilishiga va  
aralashtirish kåtma-kåtligiga alohida ahamiyat bårish kårak. 
Polimårbåton qorishmasini qoliplash va zichlash. Polimårbåton 
qorishmasini qolipga joylash va  
tåkislash so`riladigan xampa bilan va silliqlaydigan moslama 
bilan bajariladi. 

 
95
Polimårbåton qorishmasi gorizontal yo`nalishda bo`lgan 
tåbratgich maydonchasida zichlanadi.  
Tåbratib zichlash muddati –2 min. 
Polimårbåton mahsulotlarini issiqlik bilan ishlov bårish. 
Mahsulotlarni issiqlik bilan ishlov  
bårish haroratni butun hajm bo`yicha bir xil tarqatadigan 
aerodinamik isitadigan påchkada  
bajariladi. 
Issiqlik bilan ishlov bårilgandan so`ng tayyor mahsulotlar 
konvåårda tåxnologik oraliqqa  
o`tkaziladi qolipdan ko`chirib olinadi va tayyor mahsulotlar 
zahirasiga yuboriladi. Kåyinchalik  
tayyor mahsulotlar va qurilmalar loyiha holatiga båton va tåmir 
båton elåmåntlarini o`rnatish  
kabi o`rnatiladi. 
 
 
Nazorat savollari. 
 
1. Qurilish qurilmalarini zanglashdan himoyalash usullari; 
 
a) atrof-muhitga chidamli, suv va kimyoga chidamli; 
b) namdan muhofazalaydigan, ishqorga chidamli, yorilishga chidamli; 
v) lak-bo`yoq va yupqa pardali qoplama, donali matårial va 
mahsulotlar, polimår matåriallarni shimdirish; 
g) suvga chidamli, yog`ga chidamli, yuqori yopishqoqlik; 
d) pollar, asoslar, tom va oraliq yopmalar.  
 
2. Zanglashga qarshi qoplamalar barpo etishdagi jarayonlar 
tarkibi. 
 
a)yuzani bo`yashga tayyorlash, lak-bo`yoq matåriallarini surtish, 
qoplamani quritish; 
b)yuzani bo`yashga tayyorlash, lak-bo`yoq ishchi matårialni tarkibini 
tayyorlash, lak-bo`yoq matåriallarini surtish, qoplamani quritish; 
v)yuzani bo`yashga tayyorlash, lak-bo`yoq matårial ishchi tarkibini 
tayyorlash, lak-bo`yoq matåriallarini surtish, qoplamani quritish; 
g)yuzani bo`yashga tayyorlash, lak-bo`yoq matårial ishchi tarkibini 
tayyorlash, lak-bo`yoq matårialini surtish. 
d)lak-bo`yoq matårial ishchi tarkibini tayyorlash, lak-bo`yoq 
matårialni surtish, qoplamani quritish; 
 
 
 

 
96
3.Lak-bo`yoq matåriallarni surtishni qanday usullari bor? 
 
a)siquv havo va havosiz sochish valik bilan chyotka, elåktr 
maydonida bo`yash; 
b)siquv havo va havosiz sochish, chyotka, elåktr maydonida bo`yash; 
v)siquv havo bilan sochish, valik bilan, chyotka bilan, elåktr 
maydonida bo`yash; 
g)siquv havo va havosiz sochish, valik bilan, chyotka bilan; 
d) siquv havo va havosiz sochish, valik bilan, chyotka bilan; 
 
4.Tayyor mahsulot nima bilan shimdiriladi? 
 
a)parafin, oltingugurt kompozitlar, sintåtik qatronlar, qotirgichlar 
yoki katalizator bilan; 
b)saqich, parafin, sintåtik qatronlar, qotirgich yoki katalizator bilan; 
v)saqich, parafin, sintåtik qatronlar, qotirgich yoki katalizator bilan; 
g)saqich, parafin, oltingugurt kompozitlar bilan, sintåtik qatronlar, 
qotirgich yoki katalizator bilan; 
d)saqich, parafin, oltingugurt kompozit bilan. 
 
5.Polimår båton nima? 
 
a)bu sun'iy qurilish kompoziti, sintåtik bog`lovchilarni birga qo`shib 
olinadigan, minåral turli xil tabiatli va maydalikdagi minåral 
to`ldirgichlar; 
b)bu sun'iy qurilish kompoziti, sintåtik bog`lovchilarni birga qo`shib 
olinadigan, turli tabiatli va maydalikdagi minåral to`ldirgichlar; 
v) bu sun'iy qurilish kompoziti, sintåtik bog`lovchilarni birga qo`shib 
olinadigan, turli xil maydalikdagi minåral to`ldirgichlar; 
g) bu sun'iy qurilish kompoziti, sintåtik bog`lovchilarni birga qo`shib 
olinadigan, turli xil tabiatli minåral to`ldirgichlar; 
d) bu sun'iy qurilish kompoziti, sintåtik bog`lovchilarni birga qo`shib 
olinadigan, turli tabiatli va maydalikdagi minåral to`ldirgichlar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97
8.Namdan muhofazalash tåxnologiyasi. 
8.1. Namdan muhofazalash qoplama tåxnologiyasi, namdan 
muhofazalash qoplamasini vazifasi va turi. Namdan muhofazalash 
qo`llaniladigan matåriallar. Ishlarni bajarish vositalari, usullari va 
jarayonlar tarkibi. Tåxnika xavfsizligi va sifatni nazoratlash. 
 
Namdan muhofazalash uchun qo`llaniladigan matåriallar. 
 
Namdan muhofazalash uchun, suvni o`zidan itarib tashlaydigan 
va suvni o`tkazmaydigan xususiyatlarga ega matåriallar qo`llanadi. 
Ularga saqich, polimår bog`lovchi,måtall asosli suyuq o`rama va 
taxtali matåriallar kiradi. 
Jarayonlar tarkibi: tayyorgarlik, ishchi tarkiblarni tayyorlash, 
ularni tashib kåltirish, surtish, ålimlash va Namdan muhofazalash 
qatlamini barpo etish. 
Himoyalanadigan yuzasini tayyorlash. Namdan 
muhofazalanadigan qoplamani asos bilan ishonchli jipslashishi, 
yaxlitligi va bir xil qalinligini ta'minlash uchun tåkislash, tozalash va 
quritish agarda kårak bo`lsa muhofazalanadigan yuzani gruntlash 
kårak va  shu bilan birga uchrashgan choklarni namdan 
muhofazalaydigan qoplama barpo etilguncha tutash joylarni puxta 
tayyorlash kårak. 
Inshootlarni båtonli va g`ishtli elåmånt yuzalarini notåkis 
joylarini chopib, armatura uchlarini kåsib, chuqurchalarni esa 
namdan muhofazalash turiga qarab såmånt yoki polimår qorishma 
ishlatib tåkislanadi. Båton yuzasini undan såmånt qobig`ini va iflosni 
kåtkazish båtonni sindirish uchun, qum oqimli apparati yoki 
silliqlaydigan mashina, ba'zida siquv havoli bolg`alar bilan 
tåkislanadi. Silliqlaydigan mashinada epoksid bilan namdan 
himoyalash båton yuzasini tayyorlashga yo`l qo`yilmaydi. 
Ba'zi holatlarda tårilgan g`ishtli dåvor sifati yomon bo`lganda 
yuzalarini såmånt-qum qoplasi yoki suvab namdan muhofazalashga 
tåkislanadi. Tåkislangandan so`ng uchastka yuzalaridan siquv havo 
yordamida (kompråssordan) chang va iflosdan tozalanadi. 
Tayyorlangan  yuzaga moy tushishini oldini olish uchun, siquv 
havoda tozalanadi va kompråssor esa yog` suv ajratmaydigan asbob 
uskuna bilan ta'minlangan. 
Qatronli, asfaltli va polimår namdan muhofazalash 
matåriallariga qo`llaniladigan himoya yuzasi quruq bo`lishi shart. 
Yuzalar tabiiy sharoitda quritiladi. Agarda quritishni tåzlatish 
zarur bo`lsa, yuzalar sovuq yoki issiq havo elåktr havo puflagich yoki 
boshqa quritadigan asboblarda sun'iy quritib olinadi, lampa –
moslamalarda va boshqa usullar bilan, himoya yuzasi quritilganda 
yuza ifloslanmaydi. 

 
98
Namdan muhofazalash yuzalarida tutam, kålib qo`shilgan va 
choklar odatda asosiy namdan muhofazalash qatlami barpo 
qilinguncha bajariladi, shundan so`ng hamma tutash kålib qo`shilgan 
va choklar yangidan yopiladi. 
Bunda qurilmalarni namdan muhofazalash tugunchalar 
 
inshootni ishchi loyihasida kåltirilgan chisma asosida quyidagi asosiy 
qoidalarga rioya qilib  bajariladi.  
a) namdan muhofazalash qatlamini quyma dåtallar (zulfin quvur 
to`siq) bilan hamma tutash joylarini mato, tur, måtall ulagich 
(rozåtka) va to`siqlar bilan kuchaytiriladi, ularni , yana issiq asfaltli 
yoki qatron polimår saqichi bilan kuchaytiriladi. Quyma dåtalni 
suvdan saqlash qoplamasi bilan uzunligi 100 mm kam bo`lmagan 
uchustkada yaratiladi. 
b)turli xil namdan muhofazalash qoplamalarini kålib qo`shilishi, 
ularni inshoot burchaklari bilan tutashish joylari po`lat taxta yotqazib 
(kuchaytiriladi) armaturalangan mato uzunligi kamida 100 mm 
bo`lgan uchastkada saqich qo`yib zichlanadi. 
v)båtonlangandagi ishchi zonalar va inshootni yig`ma tG`b 
elåmåntlarni tutashgan joylari armaturalangan mato yoki eni 200 mm 
kam bo`lmagan qayishqoq klåbåmass ålimlab kuchaytiriladi, namdan 
muhofazalashda hosil bo`lgan dåformatsion choklar gårmåtikalar 
bilan zichlanadi. 
Homaki tarkiblarni himoyalanadigan yuzaga surtishda 
bo`yashdan himoyalash qoidalari bo`yicha surtiladi, homaki uchun 
matåriallar suvdan himoyalash qoplamalariga qarab tanlanadi. 
Namdan muhofazalashga tayyorlangan inshshot yuzasini 
alohida qabul qilish kårak uni holati va sifati bårkitiladigan ishlar 
dalolatnomada qayd qilinadi. 
 
Namdan muhofazalaydigan matåriallarini tayyorlash. 
 
Saqich va qorishma tayyorlash uchun BND 40/60, BND 60/90  
BNIV, BN-V  yoki BN-III-V {19,15,16,20} qatron markalaridan 
foydalaniladi. 
Minåral to`ldirgich sifatida: 
a)ohakli, dolomitli, g`ishtli, TES qumi va boshqa asfaltbåton 
qorishmasi uchun minåral kukunlar. 
b)ishqorga chidamli kukunlar: diabazovali, andåzitli, ishqorga 
chidamli tsåmånt, maydalangan kvarts oq qurum. 
v)kaltatolali asbåst, talik kukun ko`rinishidagi bo`r, såmånt va 
boshqa sanoat chiqindilari ishlatiladi. 
Issiq saqich va qorishma tayyorlash jarayonlari tåxnologiyasi 
qatronni yoki qatron polimår qotishmasini tayyorlashdan va minåral 

 
99
matåriallarni tortishdan, aralashtirish, issiq tayyor qorishmani tashish 
uni shu zahoti qo`llash zarur. 
Saqich va qorishma tayyorlashda dastlabki matåriallar ishchi 
haroratgacha isitiladi: qatronli bog`lovchilar 150-190 
0

(ishlatilayotgan qatron markasiga qarab) minåral to`ldirgichlar va 
qum 180-200  
0
S agarda, qum minåral kukun va asbåst qurilish 
maydoniga VSN-023-63 talablaridan og`gan bo`lsa, unda 
ashyolarni tayyorlash opåratsiyasini ularni tåbratgich elak orqali 
elash kiradi To`mtoq bo`lib qolgan voloknistli to`ldirgichlar 
qurigandan so`ng tåbratgich elakdan o`tkazish yo`li bilan yumshatish 
zarur. 
Saqichli va saqich-polimårli emallar, gårmåtiklar va 
klåbamassalar qurilish maydonini o`zida saqich nasoslarga isitiladigan 
saqich o`tkazgichlarda uzoq masofalarga esa tårmos qozonlarda va 
maxsus asfaltlanadigan, saqich tashiydiganlarda tashiladi. Transport 
vositalari matårialni yopishqoqligiga, yumshoqligiga qarab tanlanadi. 
Issiq asfaltli saqichni va qorishmani tashish issiqdan saqlashni 
ta'minlaydi, bårk qozon tårmosda, ba'zida isitib va aralashtirigich 
moslama bilan bajariladi, tashish vaqtida uni qatlamlarga ajralib 
kåtmasligi va matåriallarni sovib qolishini oldini olish uchun. 
Tashiydigan vosita qurilmalari shunday bo`lishi kårakki, ular 
oson to`ldirishi, to`qima va tozalash qulay bo`lsin, shu bilan birga 
ishlash xavfsiz bo`lsin. 
 
Bo`yoq bilan himoyalash tåxnologiyasi 
 
Bo`yab namdan muhofazalash bir nåcha qatlam qobiq hosil 
qiluvchi suyuqlik yoki plastikli namdan muhofazalaydigan ashyolarni 
inshootni muhofazalanadigan yuzaga pnåvmatik purkab, yuqori 
bosimda sochib, unga katta bo`lmagan ish hajmida –valik, cho`tka 
bilan surkab hosil qilinadi.  
Bo`yoqli suvdan muhofazalash uchun saqichli, saqich polimårli 
va polimår bo`yoqlar qo`llanadi; surtiladigan bo`yoq qatlamini 
qalinligi 0,05 dan 1.0 ml bo`lishi mumkin. Umumiy holatda namdan 
muhofazalanadigan bo`yoqli qatlam xomaki qatlam, ikki-olti qavat 
bo`yoqli qatlamdan iborat.  
Namdan muhofazalaydigan qoplamani umumiy qalinligi 4 mm 
gacha bo`lish kårak. 
Xomaki uchun ishlatiladigan ashyo asosiy bo`yoqqa monand, 
låkin yopishqoqligi kam bo`lishi kårak. Iloji boricha shunga harakat 
qilish kårak, xomaki va har qaysi kåyingi bo`yoq qatlami har xil 
rangda bo`lsin.  
Qatlamlarni surtishdagi tanaffus ishlatilayotgan bo`yoqqa qarab 
1 dan 16 soatgacha bo`lishi mumkin.  

 
100
Polimår bo`yoqlarni xomaki surtishda ishlarni bajarish chog`dagi 
tanaffusda småna oxirida va har 1,5 soatda hamda asbob-uskunalar 
va shlangalarni tågishli erituvchilar: epoksidli va furanovo`y bo`yoq 
uchun –atsåton yoki atsåton qum aralashmasi bilan, etilinovli bo`yoq 
uchun –ksilolom bilan shu zahoti yuvib tashlash zarur. 
Suyultirilgan saqichdan tayyorlangan bo`yoq va xomakilar, 
epoksidli va furanovli emallar, etilovli bo`yoqlar,saqichli laklar 
himoya qatlamiga siquvhavo changich bosim ostida sachratib cho`tka  
bilan surtiladi. 
 
Suvab namdan muhofazalaydigan qoplama  barpo etish 
 
Suvoqli, namdan muhofazalash bu inshoot yuzasini 
himoyalaydigan 8-25 mm qalinlikdagi suv o`tkazmaydigan saqich va 
qorishmalarni bir nåcha qatlam surib yoki xomaki suvash usuli bilan 
barpo etiladi. 
Qo`llaniladigan  matåriallar turiga qarab sovuq va issiq asfaltli 
va asfalpolimårli va såmåntlilarga bo`linadi. Oxirgisi o`z navbatida 
suvoqli namdan muhofazalash kolloidli såmånt qorishmasi va 
aktivlashgan torkråtga bo`linadi. 
Suvoqli namdan muhofazalashni barpo qilishdagi tåxnologik 
jarayonlar, himoyalanadigan inshoot yuzasini tayyorlash, suvoq 
qatlamini surtish va yangi surtilgan qatlamni parvarishlash kiradi. Suv 
osti inshoot yuzasini namdan muhofazalashga tayyorlash loyihaga 
muvofiq, namdan muhofazalash qoplamasi uchun bo`lgan umumiy 
qoida bo`yicha bajariladi. 
Sovuq asfaltli namdan muhofazalash sovuq asfalt, qatronli 
saqich, emulsion pastalar xili , Xamast, Emulbit boshqalar asosida 
bajariladi. 
Saqich suvda shunday konsiståptsiyaga eritiladiki, bunda uni 
harakatchanligi måxanik sochishda –10 sm kam bo`lmasligi, tik 
yuzaga qo`lda surtilganda 6 sm katta, yotiq yuzaga qo`yilganda 14 sm 
katta bo`lmasligi kårak. 
Inshootni yotiq yuzasiga sovuq asfalt qo`yib yoki purkab 
tåkislab surtiladi .U ångil namlangan yuzaga odatda har qaysisi 7-8 
mm ikki qatlam, ikkinchi qatlam faqat avvalgi qatlam qurigandan 
so`ng surtiladi. 
Tik yuzalarga asfalt saqichi suyultirilgan qatron pastasi bilan 
xomaki suvalgan yuzalarga har birini qalinligi 5 mm kompråssorli 
yoki kompråssorsiz forsunkali nasoslar yordamida surtiladi. Ba'zida 
tayyorlash yoki sovuq asfaltli saqichni surtish uchun ko`chib yuruvchi 
TsNIL-3 moslamasi qo`llaniladi, boshqa moslamalar qatori, qorishma 
nasos, shlanga va forsunka bilan ta'minlangan. 

 
101
Saqichni surtish uchun ba'zida suvash stantsiyasi va qorishma 
nasosi agrågatlar qo`llaniladi, yarimmåxanizatsiyalashgan 
tåxnologiyada, sovuq asfaltli saqich-VNIIG asfaltomåti va qorishma 
usulida surtiladi, idishga saqich qo`lda 6-8 kg uzatiladi. 
 
Ålimlab va yig`ib namdan muhofazalanadigan qoplama barpo 
etish 
 
Ålimlab namdan muhofazalash inshootni himoyalanadigan 
yuzasiga o`rama ashyolarni, sintåtik polimår qobiqlarni saqichda bir 
nåcha qavat ålimlab va list choklarini payvandlab bajariladi. 
Yig`ib namdan muhofazalash, sintåtik polimår va måtall listlarni 
inshootni himoyalanadigan yuzasiga bog`lab bajariladi. Qattiq listli 
polimår matåriallar inshootni namdan muhofazalash hozirda kång 
ishlatilyapti. 
Ålimlab namdan muhofazalashni barpo etish jarayonlar 
tåxnologiyasi quyidagilardan tashkil topgan: inshootni 
himoyalanadigan yuzasini tayyorlash, tayyorlash va ashyolarni 
ålimlash va himoya qatlamini barpo etish va qayta to`ldirish. 
Hamma bosqichlarda bajarilgan ishlarni sifati nazoratlanadi va 
bajarilgan ishlar qabul qilinadi. Inshootni yuzasini himoyalashga 
tayyorlash uni tåkislash, tozalash va homakilar surtish kiradi. 
Yuzaga xomakini surtishdan oldin, quritish bo`lish kårak, agar 
yuzani tabiiy quritish imkoni bo`lmasa, uni olovli forsunka, infraqizil 
nur tarqatgich yoki issiq havo bilan quritish bo`yicha yordamchi 
opåratsiya kårak bo`ladi. 
Ålimlab namdan muhofazalashda himoyalanadigan yuzani 
tåkisligiga va inshootni va qurilmalarni ichki, tashqi burchaklarini va 
chuqurchalarini ravon yumaloq bo`lishligiga katta talab qo`yiladi. 
Yuza bilan kåsishgan ichki burchaklar 1:2-1:3 tarkibdagi såm 
qum qorishmasi bilan to`ldiriladi  va  andoza  bo`yicha  10  sm 
kattalikdagi  radiusda ravon yumaloqlanadi yoki taraflari 5-10 sm 
450 burchak ostida tig` bilan kåsib tashlanadi. 
Chiqib turgan burchaklari ham såm qum qorishmasi bilan ravon 
yumaloqlantiriladi va tåkislanadi. 
Himoyalanadigan yuzani sifati yomon bo`lsa unda såmånt-qum 
qorishmasi barpo etiladi yoki suvaladi, ålimlab namdan 
muhofazalashda tåkislash uchun suyultirilgan qatronni xomaki surtish 
faqat tik yuzalarda bajariladi. 
Ålimlab himoyalash uchun quyidagi o`rama matåriallar 
qo`llanadi: brizol, izol, gidroizol rubåroid, oyna rubåroid, folgoizol, 
saqich sifatida BN-IV qurilish qatron, MPK qatronli saqich MBR 
bitum råzinali saqich qatronpolimår qorishmasi va 10-15% asbåst 
qo`shilgan qatron saqichi va boshqalar qo`llanadi. 

 
102
Uzoq muddat xizmat qiladigan inshootlarda katron asosidagi 
o`rama matåriallar chirishga chidamsiz bo`lganlari uchun 
qo`llanilmaydi, o`rama matåriallarni ålimlash uchun sovuq klåbåmassa 
ishlatilmaydi, sababi uzoq muddat namdan muhofazalash 
 
qoplamasini olish imkoni yo`qligi. 
O`rama matåriallarni ålimlashdan oldin tayyorlangan yuzani 
tåkislash va unga såpilgan qumdan såpmasdan tozalash kiradi. Bu 
opåratsiyalar o`ramani yoyib va uni yuzasini kårosin yoki bånzin 
bilan qayta ishlash yoki bo`lmasa o`rama matåriallarni qayta 
o`raydigan va tozalaydigan mashinada bajariladi. Buning uchun yo`l 
qurilishda ishlab chiqarilgan SO-98 mashina tomni barpo qilish va 
namdan muhofazalash o`rama matåriallarni ålimlash to`plamiga 
kiradi. Mashina o`rama matårialni qayta o`raydi va ikki tarafdan 
tozalaydi va yopiq xonada ishlayotganda changni so`rib oladi. 
Saqich qo`lda taqsimlanganda 1,2-2.0 l /m
2
 kam bo`lmasligi, 
mashinada taqsimlanganda 1 l/m
2
 sarflanadi. Har qaysi qoplama 
saqich ålimlanadi.  
Forsunkali qatron nasosi issiq qatron matåriallarni taqsimlash 
uchun forsunkali qatron nasosi qo`llaniladi. 
Brizols va izolanni ålimlashda 120-130
0
S haroratdagi saqich, 
qolgan holatlar esa 150-160 
0
S ålimlangan o`rama qoplama matårial 
yaxshilab ångil bostirgich dumalatib silab tåkislanadi va yotiq 
yuzalarga o`rama matåriallar ålimlash måxanizatsiyalashgan. 
Namdan muhofazalashni barpo etishda: kirish, opåratsiya 
bo`yicha va qabul sifat nazoratlari bajariladi. 
Ishlarni bajarishda må'yoriy instruktiv xujjatlari bilan måhnatni 
muhofazalash råglamåntlanganligi va tåxnika xavfsizligiga rioya 
qilish kårak. 
 
Nazorat savollari. 
 
1) Namdan muhofazalash usullari. 
 
a)qatronli, asfaltli, yig`ma; 
b)o`rama, yupqa parda, taxtali; 
v)bo`yoqli, ålimlab, suvab, yig`ma-listli; 
g)qo`lda, måxanizmlashgan, avtomatlashgan; 
d)cho`tkada surtish, valikda purkab surtish. 
 
2) Issiq qatron mastikasini tayyorlash tåxnologiyasi. 
 
a)qatron va minåral matårialni tayyorlash, qorish, tayyor issiq 
saqichni transportga ortish; 

 
103
b)qatron-polimårli qotishma tayyorlash, o`lchab taqsimlash, qorish 
va tayyor issiq saqichni transportga ortish; 
v)qatron yoki qatron polimårli qotishmani va minåral matårialni  
tayyorlash, tashish; 
g)qatron yoki qatron polimårli qotishmani va minåral matårialni  
tayyorlash va o`lchab taqsimlash, qorish va tayyor issiq saqichni 
transportga ortish; 
d)qatron yoki qatron polimår qotishma tayyorlash, saqichni yuzaga 
surtish;  
 
3) Qurilma yuzasini namdan muhofazalashga tayyorlash qanday  
bosqichlardan iborat? 
 
a)tåkislash, tozalash, quritish, himoyalanadigan yuzaga xomaki 
surtish,namdan muhofazalaydigan qoplama barpo etilguncha, 
tutamlarni, birlashuvlarni va choklarni bajarish va puxta tayyorlash; 
b) tåkislash, tozalash, quritish, namdan muhofazalaydigan qoplama 
barpo etilguncha, tutamlarni, birlashuvlarni va choklarni bajarish va 
puxta tayyorlash; 
v) tåkislash, himoyalanadigan yuzani xomaki surtish, namdan 
muhofazalaydigan qoplama barpo etilguncha, tutamlarni, 
birlashuvlarni va choklarni bajarish va puxta tayyorlash; 
g) tåkislash, tozalash, quritish, himoyalanadigan yuzani xomaki 
surtish, tutamlarni bajarish va puxta tayyorlash; 
d) tozalash,himoyalanadigan yuzani xomaki surtish, namdan 
muhofazalaydigan qoplama barpo etilguncha, tutamlarni, 
birlashuvlarni va choklarni bajarish; 
 
4)Bo`yoqli, namdan muhofazalaydigan qoplama nimalardan tashkil  
topgan. 
 
a)homaki bo`yoq qatlamdan, 2-4 qatlamli bo`yoqli qoplama va 
himoya qatlam; 
b) homaki bo`yoq qatlamdan, 2-6 qatlamli bo`yoqli qoplama va 
himoya qatlami; 
v) homaki bo`yoq qatlamdan, 2-6 qatlam bo`yoqli qoplama; 
g) homaki bo`yoq qatlamdan, himoya qatlam; 
d) 2-6 qatlam homaki bo`yoq, 2-4 qatlam bo`yoqli qoplama va 
himoya qatlam; 
 
Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling