Qurʹon va namozni anglamoq


Download 6.02 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/14
Sana09.02.2017
Hajmi6.02 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

َلاَق  va   َماَق  feʹllarining  turli  vaznlarini  oʹrganamiz.   َلاَق  feʹlinig  oʹzak 
harflari (ل و ق) dir,  
َماَق feʹliniki esa (م و ق). Ikki feʹlda ham ikkinchi oʹzak harf و zaif 
harfdir 
 
 

 
 
www.understandquran.com 
159 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 َلاَق
 
  )ن(
Bu feʹlning turli koʹrinishlari Qurʹonda 1719 marta kelgan 
 
 َق
 َلا
،
وُقَي
 ُل
،
 ُق
 ْل
 
عِراَضُملعف
 
ف
ع
يِضامل
 
U aytadi. 
 ْوُقَي
 ُل
 
U aytdi. 
اَق
 َل
 
يْهَن
 
رْمأ
 
Ular 
aytadilar. 
وُقَي
 ُل
 ْو
 َن
 
Ular 
aytdilar. 
اَق
 ُل
 ْو
ا
 
Aytma! 
 َلا
 َت
 ُق
 ْل
 
Ayt! 
 ُق
 ْل
 
Sen 
aytasan. 
 ْوُقَت
 ُل
 
Sen aytding. 
ق ْل
 َت
 
Aytmanglar! 
 
 َلا
 ْوُقَت
 ُل
 ْو
ا
 
Aytinglar! 
 
وُق
 ُل
 ْو
ا
 
Sizlar 
aytasizlar 
وُقَت
 ُل
 ْو
 َن
 
Sizlar 
aytdingizlar. 
ق ْل
 ُت
 ْم
 
لِئاَق
:
Gapiruvchi
 
 ْوُقَم
ل
aytilgan narsa : 
 
ل ْوَق
 
 :
aytmoq, gap
 
Men 
aytaman. 
 ْوُقَأ
 ُل
 
Men 
aytdim. 
ق ْل
 ُت
 
Biz 
aytamiz. 
 ْوُقَن
 ُل
 
Biz aytdik. 
ق
 َنْل
ا
 
U (ayol) 
aytadi. 
 ْوُقَت
 ُل
 
U (ayol) 
aytdi. 
اَق
 َل
 ْت
 
 
 َماَق
 
  )ن(
Bu feʹlning turli koʹrinishlari Qurʹonda 55 marta kelgan 
 
 َق
 َما
،
وُقَي
،ُم
 ُق
 ْم
 
عِراَضُملعف
 
ف
ع
يِضامل
 
U turadi. 
 ْوُقَي
 ُم
 
U turdi. 
اَق
 َم
 
يْهَن
 
رْمأ
 
Ular 
turadilar. 
وُقَي
 ُم
 ْو
 َن
 
Ular 
turdilar. 
اَق
 ُم
او
 
Turma! 
 َلا
 ُقت
 ْم
 
Tur! 
 ُق
 ْم
 
Sen 
turasan. 
 ْوُقَت
 ُم
 
Sen turding. 
 ُق
 ْم
 َت
 
Turmanglar! 
 َلا
وُقَت
 ُم
 ْو
ا
 
Turinglar! 
وُق
 ُم
 ْو
ا
 
Sizlar 
turasizlar. 
وُقَت
 ُم
 ْو
 َن
 
Sizlar 
turdingizlar. 
ق
 ْم
 ْمُت
 

 
 
www.understandquran.com 
160 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 ِئاَق
م
Turuvchi :
 
---
 
ماَيِق
:
turmoq, turish
 
Men 
turaman. 
وُقَأ
 ُم
 
Men 
turdim. 
ق
 ْم
 ُت
 
Biz 
turamiz. 
 ْوُقَن
 ُم
 
Biz turdik. 
ق
 َنْم
ا
 
U (ayol) 
turadi. 
 ْوُقَت
 ُم
 
U (ayol) 
turdi. 
اَق
 َم
 ْت
 
 
 
 
Boshqaga taʹsiri yoʹq feʹlning majhul siygʹasi)لوعفم( 
boʹlmaydi. 
 

 
 
www.understandquran.com 
161 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
18-dars:  Xotima duosi  
1-savol: Quyidagini tarjima qiling. 
  ّللَا
 َّمُه  
ي نِإ 
 َلَظ
 ُتْم  
يِسْفَن 
اًريِثَكاًمْلُظ 
 
 
 
 
 
 ُرِفْغَي َلَّو 
 َب ْوُنُّذلا 
 َّلِإ 
 َتْنَأ 
 
 
 
 
يِل ْرِفْغاَف 
 َكِدْنِعْن مًةَرِفْغَم 
يِنْمَح ْراَو 
 
 
 
 َتْنَأَكَّنِإ 
 ُروُفَغْلا 
 ُميِحَّرلا 
 
 
 
 
2-savol: Bu duoni kim va kimga oʹrgatgan? 
Javob: 
 
3-savol:  
 َم
 ْغ
 ِف
 َر
ة
 kalimasining maʹnosi nima? 
Javob: 
 
4-savol: “Oʹz nafsimga zulm qildim” jumlasining maʹnosi nima?  
Javob: 
 
5-savol: Bu duodagi ikki munojot va Alloh subhonahu va taoloning ikki sifatini 
koʹrsating. 
Javob:

 
 
www.understandquran.com 
162 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
18-dars boʹyicha grammatikaga oid savollar  
1-savol: Quyidagi feʹllarning turli koʹrinishlarini yozing.  
اَق
 َل
1719
(
ن
)  
اَق
 َل : U dedi 
Buyruq mayli 
 َق
 َلا
 ،
 ْوُقَي
،ُل
 ُق
 ْل
 
 
   
 
Tarjima 
يْهَن 
Tarjima 
رْمأ   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 َماَق
55
(
ن
)
 
 
:َماَق
 U turdi
 
Buyruq mayli 
 َق
 َما
 ،
 ْوُقَي
 ُم
،
 ُق
 ْم
 
 
   
 
Tarjima 
يْهَن 
Tarjima 
رْمأ   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
2-savol: Soʹzlarni ajratib olib, 
maʹnolarini yozing.  
 
3-savol: 
Quyidagilarni 
tarjima 
qiling. 
 ُهَل َلاَقَف 
 
 
Bas, men senga 
aytaman 
 

 
 
www.understandquran.com 
163 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 ْيِل ْمُتْلُقَو 
 
 
Va sen menga 
aytasan 
 
 َيَف
 ْمُكَل  َن ْوُلْوُق  
 
 
Va sizlar ularga 
aytasizlar 
 
 ْهَل  َتْلُق 
 
 
Barchangiz turib 
ayting 
 
 َكَل  ُتْلُق 
 
 
Ular turib aytdilar 
 

 
 
www.understandquran.com 
164 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
19.  Namozdan soʹnggi duolar 
 
Koʹp duolar ”Robbana” (yo Rabbimiz!) kalimasi bilan boshlanadi. Rabb deb, bizni 
tarbiyat qiluvchi, vujudimizdagi barcha jarayonlarni isloh qilib turuvchi, har on 
ehtiyojlarimizni qondiruvchi va bizni oʹstiruvchi Zotni bilamiz. 
 
 
115          
 
31
 
 ْۤاَنَّبَر
 
  ا
اَنِت
 
اَيْنُّدلايِف
 
 ًةَنَسَح
 
Yo Rabbimiz! 
Bizga bergin
 
Bu dunyoda
 
Yaxshilik(ni)
 
 
 ِت ا
 
اَن
 
 
 َح
نَس  : yaxshilik (zakar 
ism) 
 : yaxshilik (ayol ism)
ةَنَسَح
 
Ber 
 
bizga
 
Maʹnosi: Yo Rabbimiz! Bizga bu dunyoda yahshilikni bergin. 
 
Bu dunyodagi “yaxshilik” quyidagilardan iborat: 

 
Salomatlik, oilaviy tinchlik va baraka, farzandlar, doʹstlar, hurmat, obroʹ, 
boylik, kasb, tijorat va hokazo, yaʹni har kunlik ehtiyojlar. 

 
Alloh  subhonahu  va  taologa  ibodat  qila  olishimiz  uchun  tinchlik,  omonlik  va 
halovat.  

 
Oxiratda bizga manfaʹat beradigan ilm, sahih imon, solih amallar,  Ixlos, goʹzal 
fazilatlar, tarbiya va hokazo.  

 
Agar oxiratimizni vayron qilsa, avvalda sanab oʹtilganlarning (salomatlik, oila, 
farzandlar, boylik va hokazo) hech biri “yaxshilik” emasdir.  
Oʹylab koʹring: Men bu dunyoda ketidan quvib yurgan narsalar ةَن
َسَح 
hisoblanadimi oʹzi? Agar men bir dunyo matohini soʹrasam-u u menga 
berilmasa, men Alloh taoloning bunday taqdiridan rozi boʹlamanmi?   
Yetkazing: Ushbu oyatning magʹzini boshqalarga yetkazing. ةَن
َسَح kalimasinging 
maʹnosini ularga tushuntiring.  
 
19 darsni oʹzlashtirganingizdan soʹ
ng
 
Qurʹonda 40347 marta kelgan 125 ta 
yangi soʹz ni oʹrgangan boʹ
lasiz
.
 

 
 
www.understandquran.com 
165 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 
115
 
31
 
يِفَّو
 
  ْلا
 ِةَرِخ
 
 ًةَنَسَح
 
Va  (…da)
 
oxirat
 
yaxshilik
 
يِف + َو
 
 : oxiri (zakar ism); 
  ،رِخٰا
: oxiri (ayol 
ism)
 ِةَرِخٰا
 
 
Maʹnosi:  va oxiratda ham yaxshilikni (bergin). 
 
Oxiratdagi “yaxshilik” quyidagilarni oʹz ichiga oladi:  

 
Alloh rizoligi;  

 
Jannat;  

 
Habimimiz Muhammad s.a.v. davrasida boʹlish.  

 
Paygʹambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar davrasida boʹlish.  

 
Alloh subhonahu va taoloni koʹrish bu oxiratdagi eng katta “hasanah” dir.  
 
 

 
 
www.understandquran.com 
166 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 
 
332
 
145
 
اَنِقَّو
 
 َباَذَع
 
 ِراَّنلا
 
Bizni asragin
 
Azob (idan)
 
Olov (ning) 
 َو
 
 ِق
 
اَن
 
 
راَن : olov 
راَّنلا : Olov (jahannam) 
Va
 
saqla
 
bizni
 
Maʹnosi:  Va bizni jahannam azobidan saqlagin. 
 

 
Jannatga  kirish  doim  ham  jahannamdan  omonlikni  kafolatlayvermaydi. 
Ulamolar  aytadilarki,  agar  bandaning  gunohlari  uning  solih  amallaridan 
ogʹirroq kelib qolsa, u banda to poklangunga qadar jahannamga tashlanadi.   

 
Gunohlarni oʹchirishning eng oson yoli imkon qadar koʹp istigʹfor aytishdir. 
Ogʹriq, musibat va qiyinchilik ham moʹminning gunohlariga kafforat boʹladi.   

 
Alloh subhonahu va taolo gunohlarimizni kechirsin, bizni solih amallar 
qilishga qodir va shijoatli qilsin va bizni jahannam azobidan asrasin.  
 
Namozdan soʹng qilinadigan juda ham muhim duo 
Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qiladi: Rasululloh s.a.v. qoʹlimdan 
tutganlaricha dedilar: “Yo Muoz, Allohga qasamki, men seni yaxshi koʹraman va 
nasihat qilamanki, har bir namozdan keyin  
 َا
  ّلل
 َّمُه
 
 َع ي نِعَأ
  ل
 َو  َكِرْكُشَو َكِرْكِذ ى
 ْسُح
 كِتداَبِع ِن
 
deb duo qilishni unutma” [Imom Abu Dovud va Nasoiy]. 
 
 
 
63
 
 
  ّللَا
 َّمُه
 
ي نِعَأ
 
  لَع
ى
 
 َكِرْكِذ
 
 ُشَو
 َكِرْك
 
 َكِتَداَبِع ِنْسُحَو
 
Yo 
Alloh
 
Menga 
madad ber
 
Seni zikr qilishga
 
Senga shukur 
qilishga
 
Va senga chiroyli 
ibodat qilishga
 
 
يِن +  ْنِعَأ
 
 
 
 
Manosi:  YO Allo! Menga Seni zikr etishga, (neʹmatlaring uchun) shukurda 
boʹlishga va Senga chiroyli ibodat qilishga madad ber. 

 
 
www.understandquran.com 
167 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 
Bu duoning ahamiyatini qarang. Rasululloh s.a.v.ning bu duoni alohida taʹkid bilan 
uqtirganlariga  eʹtibor  bering.  U  zot  avval  Muoz  roziyallohu  anhuning  qoʹlidan 
tutib,  men  seni  yaxshi  koʹraman,  dedilar-da,  soʹngra  senga  nasihat  qilaman,  deb 
aytdilar. Bu duoni quyidagi mulohazalar bilan qilish mumkin:  

 
Yo  Alloh!  Namozimni  ado  qilarkanman,  uni  Sen  munosib  koʹradigan 
darajada  ado  etolmadim.  Keyingi  namozlarimni  yanada  yaxshiroq  ado 
etishimga yordam ber.  

 
Yo  Alloh!  Oʹzingga  ibodat  qilishdek  ulugʹ  neʹmating  uchun  shukur 
qilishimga koʹmaklash. 

 
Yo  Alloh!  Namozlarim  soʹngida,  hamda  dunyo  ishlariga  gʹarq  boʹlganimda 
ham  zikrinda  boʹlishliginga  yordam  ber.  Dunyoviy  kasbimda  biror  manfaat 
yetganida Senga shukrona aytuvchilardan boʹlishimga yordamlash.  

 
Hayotimni  shunday  yashayki,  ibodating  bilan  toʹla  boʹlsin.  Shunday  hayot 
kechirishimga yordam qil. 
 
 


Download 6.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling