Qurʹon va namozni anglamoq


Download 6.02 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/14
Sana09.02.2017
Hajmi6.02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 

 
 
25 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
GRAMMATIKA: Oʹtgan darsda baʹzi bir olmoshlarni (men, sen, u, biz, siz, 
ular)koʹrib chiqdik.Bu darsda oʹsha olmoshlarni qaratqich kelishigida ifoda etishni 
oʹrganamiz: uning, ularning, sening, sizlarning, mening, bizning.Oʹzbek tilidagiga 
oʹxshab ular qoʹshimcha orqali ifoda etiladi.Shu qoʹshimchalarni  ّب
َر (Rabb) soʹzi 
misolida koʹrib chiqamiz. 
Bu  qoʹshimchalar  Qurʹonda  taxminan  10.000  marta  uchraydi!  Shuning  uchun  ular 
nihoyatda  muhim.Bu  qoʹshimchalar  ustida  astoydil  mashq  qilsangiz,  maqsadga 
muvofiq boʹladi. ّب
َر soʹzi Qurʹonda 970 martda keladi.   
 
 ّبَر
 
 +
...
 
Qaratkich/egalik 
qoʹshimchalari 
Son  
Shaxs 
Uning Rabbi 
ُّبَر
  ه بَر     ه
 
Uning 
  هـ    هـ
 
Birl. 

Ularning Rabbi 
 ْمِه بَر  ْمُهُّبَر
 
Ularnin

مِهـ  ْمُهـ
 
Koʹpl. 
SeningRabbing 
ُّبَر
ك
 
Sening 
ــ
 َك
 
Birl. 

Sizning 
Rabbingiz 
ُّبَر
 ْمُك
 
Sizlarni
ng 
 ْمُكـ
 
Koʹpl. 
Mening 
Rabbim 
  بَر
ي
 
Mening 
يِــ
 
Birl. 

Bizning 
Rabbimiz 
ُّبَر
اَن
 
Bizning 
اَنــ
 
Ikkilik. 
Koʹpl. 
 
Diqqat:  Grammatika  darslarimiz  oʹrganayotgan  suralarimizga  doim  ham  toʹgʹridan- 
toʹgʹri  bogʹliq  emas.  Chunki  grammatika  asoslarisiz  suraning  grammatik  tahlilini 
qilish  murakkab.  Shuning  uchun  dastlabki  darslarda  suralarndan  olingan  soʹzlar  va 
grammatika  asoslariga  ahamiyat  beramiz.  Vaqti  kelganda,ushbu  qoidalarni  arabcha 
matnda qoʹllanilishini koʹrasiz. 
 
 

 
 
26 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
3-dars: Fotiha surasi (4-5-oyatlar)  
1-savol: Quyidagilarni tarjima qiling 
 ِكِل  م 
 ِمْوَي 
﴿٪ ِنْي دلا
4
ؕ﴾٪
 
 
 
 
 َكاَّيِا 
 ُدُبْعَن 
 َكاَّيِاَو 
 
﴿٪  ُنْيِعَتْسَن
5
ؕ﴾٪
 
 
 
 
 
 
2-savol: Qiyomat kuniga qanday tayyorlanishimiz kerak? 
Javob: 
 
3-savol: “Din” soʹzining maʹnosi nima? 
Javob: 
 
4-savol: Hayotdan maqsad nima? 
Javob: 
 
5-savol: Allohning yordami nimaga kerak? 
Javob: 
 

 
 
27 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
3-dars doʹyicha grammatikaga oid savollar 
1-savol: Yuqoridagi  ّب
َر soʹzi kabi quyidagi uchta soʹz uchun boʹsh kataklarni 
toʹldiring 
تايآ 
نيد 
باتك 
 ّبَر 
ددع
Son 
 
Shaxs 
 ُنَس ْحَأ 
 
 
  هُّبَر ،   هـ 
Birl.دحاو 

بئاغ 
 
 
 
 ْمُهُّبَر ، ْمُهـ 
Koʹpl.عمج 
 
 
 
ــ
 َك
كُّبَر ،  
Birl.دحاو 

رضاح 
 
 
 
 ْمُكُّبَر ،ْمُكـ 
Koʹpl.عمج 
 
 
 
ي بَر ،يِــ 
Birl.دحاو 

مّلكتم 
 
 
 
اَنُّبَر ،اَنــ 
Koʹpl.عمج 
Ikkilik. ىنثم 
 
2-savol: Arabcha soʹzlarni oʹzagidan 
ajratib maʹnosini yozing. 
 
3-savol:  Quyidagilarni  arab  tiliga 
tarjima qiling 
  هُمْسِا 
 
 
Va ularning dinlari 
 
 ْمُكُّبَرَو اَنُّبَر ُالل 
 
 
Va U bizning 
Rabbimiz 
 
 ْمُهُم ْوَي 
 
 
Sen mening 
Rabbim 
 
 َكُّبَرَف 
 
 
Sening Rabbing 
rahmli 
 
 ْمِه بَّر  ْنِم
 
 
 
Biz yordam 
soʹraymiz 
 
 
 
 

 
 
28 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
4.  FOTIHA SURASI (6-7-oyatlar) 

 َنِم ِ  ّللاِبْذْوُعَأ
 
  طْيَّشلا
 ِمْيِجَّرلا ِن

 ِمْيِحَّرلا ِن  محَّرلا ِ  ّالل ِمْسِب

 
 
46
 
37
 
اَنِدْها
 
 َطاَر صلا
 
﴿٪ َمْيِقَتْسُمْلا
6
  ﴾٪
 
Bizni boshlagin
 
yoʹlga (hidoyatga)
 
Toʹgʹri.
 
 ِدْهِا
 
اَن
 
Yoʹl; (yoʹnalish) 
Toʹgʹri
 
Boshla
 
Bizni
 
Tarjimasi: Bizni toʹgʹri yoʹlga (hidoyatga) boshlagin.
 

 
Agar  musulmon  boʹlish  yoʹlni  topishga  tenglashtirilsa,  unda  bu  oyat  no-
musulmonlarga  atalgan  boʹlishi  kerak  edi!    Musulmon  boʹlish  -  hidoyatning 
birinchi qadami. Shuning uchun biz Islomga hayotimiznig har qadamida rioya 
qilish uchun bu oyatni doim takrorlab yurishimiz kerak.  

 
Hidoyatning  manbai  Qurʹon  va  Sunnat  (Paygʹambarimiz  sollallohu  alayhi 
vasallamning oʹrgatganlari,feʹllari). Ularni oʹzlashtirmasak, oʹz namozlarimizda 
samimiy boʹlishmiz mumkinmi? Har bir namoz bizga Qurʹonni anglash nafaqat 
ehtiyoj, balki favqulodda holat ekanini eslatadi! Fotiha surasidan keyin har bir 
rakatda  boshqa  sura  oʹqiladi,  ana  shu  sura  ham  oʹz  oʹrnida  Alloh  tarafidan 
yuborilgan yana bir yoʹl-yoʹriqdir.  

 
Yo Alloh! Namozni mukammal holda ato etishni oʹrgatgin.  

 
Yo Alloh! Shu yil, oy, hafta va kun qilayotgan ishlarimda oʹzing yoʹl-yoʹriq 
koʹrsatgin. 

 
Yo Alloh!Namozdan keyin ado etadigan amallarimda ham yoʹl-yoʹriq bergin. 
 
1080
 
 
 
طاَرِص
 
 َنيِذَّلا
 
 َأ
 َتْمَعْن
 
 ال٪ْمِهْيَلَع
 
Yoʹliga 
(boshlagin) 
Oʹshalarning 
Oʹzing neʹmat berganlarning 
Ularga; 
ميِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا
 
Toʹgʹri yoʹl 
 َنيِذَّلا: Qurʹonda 1080 
martda keladi 
ماَعْنِإ
inʹom 
 
 ىَلَع
 
 ْمِه
 
-ga
 
Ular
 
Tarjimasi:  Oʹzing neʹmat berganlarning yoʹliga (boshlagin). 
 
4-darsni oʹ
zlashtirganingiz
dan 
soʹng 
Qurʹonda 
9118 
marta kelgan 
24 ta 
yangi 
soʹzni oʹrgangan boʹ
la
siz.
 

 
 
29 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  

 
Alloh taolo kimlarga inʹom etdi? Paygʹambarlarga, shahidlarga, taqvodorlarga, 
va hokazo. Nimaga? Chunki ular toʹgʹri yoʹlni tanlagan edilar. 

 
U qaysi yoʹl edi? U yoʹl quyidagilardan iborat edi: 
(1)  Amallar:  Qalb  amallari.  Masalan,  aqida,  samimiylik,  Allohga 
muhabbat  va  Undan  qoʹrqish.  Badan  amallari.  Masalan,  namoz, 
roʹza, sadaqa, zakot va haj; 
(2) Daʹvat yoki Islomga chaqirish;  
(3) Tazkiya, yaʹni, ruhni, badanni, oilani va jamiyatni poklash;  
(4)  Islomni  jamiyatga  tatbiq  etish,  yaxshilikka  chaqirib, 
buzgʹunchilikdan qaytarish. 

 
Yuqorida  bayoni  kelgan  taqvodor  odam  mening  holatimda  boʹlib,  hozirgi 
kunda  oʹzini  qanday  tutayotgan  boʹlsa,  yo  Alloh,  menga  ham  xuddi  shunday 
yoʹl tutishimga tavfiq bergin.  

 
Oʹylab koʹring: Biz qaysi yoʹlni tanlaganmiz? 

 
Rejalashtiring: yuqorida aytilgan yoʹlni tutishni reja qiling. 
 
147 
 
 
1732
 
 
 ِرْيَغ
 
 ِبوُضْغَمْلا
 
 ْمِهْيَلَع
 
 َلَو
 
﴿٪  َنْي لٓاَّضلا
7
  ﴾٪
 
Emas
 
Gʹazab(ingga) 
uchraganlarning
 
Oʹzlari
 
Ham 
emas
 
adashganlarnikiga
 
emas 

م ْوُلْظَم : adashganlar, 
mazlumlar 
ب ْوُضْغَم : gʹazabga 
uchraganlar 
 ىَلَع
 
 ْمِه
 
 َو
 
 َل
 
 ّلاَض : adashgan 
ني لاَض ،نوُّلاَضkoʹplik. 
(نو, ني qoʹshib, koʹplik 
yasaladi) 
Usti
ga
 
ular
 
va
 
Yoq/
emas
 
Tarjimasi: Gʹazabingga duchor boʹlganlarning yoʹliga emas va adashganlarning 
(yoʹliga) ham emas.
 
 
Birinchi guruh (gʹazabga duchor boʹlganlar): 

 
Bilib  itoat  qilmaganlar.Ularning  qiyomat  va  oxiratdagi  holatini  bir  tasavvur 
qiling-a.  

 
Hozirgi  kundagi  yovuz  modellar,  soxta  qahramonlar,  yetakchilarni  tasavvur 
qiling va Allohdan ularga oʹxshamaslikni tilang. 
Ikkinchi guruh (adashganlar): 

 
 
30 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  

 
Hozirgi  kunda  yoʹldan  adashganlarni  bir  tasavvur  qiling  va  yana  Allohdan 
ularga oʹxshamaslikni iltijo qiling.  

 
“Vaqtimiz  yoqligidan”  Qurʹonni  oʹrganishni  keyinga  surib,  adashganlar 
qatoriga tushib qolmaylik! 

 
Qurʹondan  uzoqlashishimiz  faqat  arab  tilini  bilmaganimiz  uchunmi?  Unday 
boʹlsa, qurʹoniy arab tilini oʹrganishni chetga surmaylik.  
Duo  qiling:  Yo  Alloh!  Tutganimiz  toʹgʹri  yoʹl  boʹlsa,  unda  davom  etishga,  notoʹgʹri 
boʹlsa, uni tark qilishga ilm va yordam bergin. 
 
Fotiha  surasini  oʹqiganda  quyidagi  hadisi  qudsiyni  eslashga  harakat  qiling.  Abu 
Hurayra  roziyallohu  anhu  hazratlaridan  rivoyatga  koʹra,  Rasuli  akram  sollallohu 
alayhi  vasallam  hazratimiz  Aziz  va  Jalil  Alloh  taolodan  shu  qudsiy  hadisni  rivoyat 
etganlar: 
Alloh taolo:  "Men  (namoz  surasi  boʹlgan)  Fotihani  oʹzim  bilan  qulim  orasida  ikkiga 
boʹldim.  (Yarmi  Meniki  va  yarmi  bandamnikidir.)  bandamning  istagi  uning  haqidir, 
berilgusidir",— deb buyurdi. (Paygʹambarimiz alayissalotu vasallam hazratimiz buni 
shunday bayon etadilar): 
Bir banda: "
 
نيِمَلاَعْلا  ِّبَر ِ َ ِلل ُدْم َحْلا ",– degan paytida Alloh taolo: 
–  "يِدْبَع يِنَدِم َح" – Bandam Menga hamd aytdi, – deydi.  
Banda:    “ 
ِميِحَّرلا ِن ٰم ْحَّرلا“, deganida Alloh: 
–  " ْيِدْبَع َّيَلَع ىٰنْثَا" Bandam Menga sano aytdi,– deydi.  
Banda: “ 
ِنيِّدلا ِم ْوَي ِكِلاَم”,– deganida, Janobi Haq: 
– “يِدْبَع يِنَدَّجَم”   Bandam Menga taʹzim keltirdi, Meni ulugʹladi,– deydi. 
(Bu  erga  qadar  hammasi  bandaning  Allohga  madhu  sanosi  bilan  kechadi.  Bundan 
keyingilarining barchasi bandaga oiddir). Namoz oʹqiyatgan kishi: 
– “ ُنيِعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْعَن َكاَّيِإ” ,– deganida, Alloh taolo: 
–    Bu ish Men bilan qulim orasidadir. (Ibodat Menga, madad esa qulimga oiddir). 
Qulimning istagani berilgusidir, – deydi. 
Namoz oʹqiyatgan banda: 

 
 
31 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 ِدْها
 َنيِّلاَّضلا  لاَو  ْمِهْيَلَع  ِبوُضْغَمْلا  ِرْيَغ  ْمِهْيَلَع  َتْمَعْنَأ  َنيِذَّلا  َطاَرِص  .  َميِقَتْسُمْلا  َطاَرِّصلا  اَن ,  –  deganida, 
Janobi Haq: 
– Bu tilak bandaga oiddir. Unga istagani berilgusidir", – deya marhamat qiladi. 
(Sahihi Muslimda Abu Hurayradan rivoyat  qilingan). 
 
 
 
 
 

 
 
32 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
GRAMMATIKA: Oldingi ikki darsda oʹrgangan qoidalarimizni quyidagi ikki soʹzga 
qoʹllaylik نيد vaباتك.  
 
 + باَتِك
kitob
 
 …
 
 + نيِد
...
din
 
Egalik 
Son 
Shaxs 
Uning 
kitobi 
  هُباَتِك
 
Uning 
dini 
  هُنيِد
 
Uning 
  هـ   هـ
 
Koʹpl. 

Ularning 
kitobi 
 ْمُهُباَتِك
 
Ularning 
dini 
 ْمُهُنيِد
 
Ularning 
مِهـ  ْمُهـ
 
Birl. 
Sening 
kitobing 
 َكُباَتِك
 
Sening 
dining 
 َكُنيِد
 
Sening 
ــ
 َك
 
Birl. 

Sizlarning
kitobingiz 
 ِك
 
 ْمُكُباَت
 
Sizlarning 
diningiz 
 ْمُكُنيِد
 
Sizlarnin

 ْمُكـ
 
Koʹpl. 
Mening 
kitobim 
يِباَتِك
 
Mening 
dinim 
يِنيِد
 
Mening 
يِــ
 
Birl. 

Bizning 
kitobimiz 
اَنُباَتِك
 
Bizning 
dinimiz 
اَنُنيِد
 
Bizning 
اَنــ
 
Ikkilik. 
Koʹpl. 
 
Ayollarga qaratilgan qoʹshimchalarni koʹrib chiqamiz. 
  (Qurʹonda 66 marta kelgan)  
 َيِه
 :
U (ayollarga)
 
اَهُّبَر
 :
uning (ayolning) Rabbi
  
 ،
اَهُنيِد
 :
uning (ayolning)dini
  
 ،
اَهُباَتِك
 :
uning (ayolning) 
kitobi
 
 
 
Ayollikni  bildiruvchi  shaklini  tuzish  uchun  soʹzlarga  ة  qoʹshimchasi  ishlatiladi. 
Koʹplik shaklini tuzish uchun esa ة oʹrniga تا qoʹshimchasi qoʹllaniladi. Keyinchalik 
oʹrganish kerak boʹlgan qoidalar ham bor.  

 
 
33 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 
Koʹplik. 
Ayollarg

Birlik.Ayollar
ga 
 
Birlik. 
Erkaklar
ga 
 
Koʹplik. 
Ayollarg

Birlik, 
Ayollarg

 
Birlik. 
Erkaklar
ga 
تاَرِفاَك 
ةَرِفاَك 

 
رِفاَك 
 
تاَمِلْسُم 
ةَمِلْسُم 

 
 ْمِلْسُم 
تاَكِرْشُم 
ةَكِرْشُم 

 
كِرْشُم 
 
 َنِم ْؤُم
تا
 
ةَنِم ْؤُم 

 
نِم ْؤُم 
تاَقِفاَنُم 
ةَقِفاَنُم 

 
قِفاَنُم 
 
تا َحِلاَص 
ة َحِلاَص 

 
حِلاَص 
 
 
 

 
 
34 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
 
5. 
VAHIY 
TUSHIRILISHIDAN 
MAQSAD  

  طْيَّشلا  َنِم ِ  ّللاِبْذْوُعَأ
 ِمْيِجَّرلا ِن

 ِمْيِحَّرلا ِن  محَّرلا ِ  ّالل ِمْسِب

 
261*
 
 
 
 
  ب تِك
 
 ُه نْلَزْنَا
 
 َلِا
 َكْي
 
  كَر بُم
 
(bu) Kitob 
Biz tushirdik 
sizga 
(O Muhammad s.a.v. 
!) 
toʹla magʹfirat 
باَتِك  bu so`z 
ko`plikda بُتُك 
bo`ladi. 
اَنْلَزْنَأ
 
 ُه
 
ىَلِإ
 
 َك
 
Biz, كرابمديع (Bu 
Bayram siz uchun 
magʹfirat boʹlsin) 
deymiz 
 
biz tushirdik
 
uni
 
ga
 
siz
 
Tarjimasi:  (Bu) kitob qaysiki biz sizga nozil qildik, toʹla magʹfirat ila. 
 

 
Alloh subhonahu va taolo bu Kitobni muqaddas deb qayd etgan. Ammo vahiy 
sababi keyingi sahifada yoritilgan. Agar biz bu Kitobning rahmatiga erishmoqchi 
boʹlsak, unda nozil bolgan vahiylarga amal qilishimiz darkor.
 
 
 
382*
 
 
43   
ا ْْۤوُرَّبَّدَي ل
 
  هِت ي ا
 
 َرَّكَذَتَيِلَو
 
﴿٭ ِباَبْلَ ْلا اوُلوُا
22
 ﴾٭
(
 ةروس

 
Shunday qilib, 
ular tafakkur 
qiladilar 
uning 
oyatlaridan   
 (ular) oʹgit-nasihat olish 
uchun 
oʹsha tushuncha. 
 ِل
 
اوُرَّبَّدَي
 
تاَيآ
 
  ه
 
 َو
 
 ِل
 
رَّكَذَتَي
 
يِلوُأ،اوُل ْوُأ
 
باَبْلَأ
 
5-darsni oʹzlashtirganingizdan 
soʹng Qurʹonda 16296 marta 
kelgan 32 ta yangi soʹzni  
oʹrgangan boʹlasiz.
 

 
 
35 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
Shunday 
qilib
 
Ular 
tafakkur 
qiladilar
 
oyatlar
 
uning
 
va
 
shuningdek
 
ular 
ogohlantirish 
oladilar
 
oʹsha 
 
tushuncha
 
رُّبَدَت
 :
tafakkur 
qilish
 
ةَيآ: belgi; oyat 
ةَيآkoʹplikda shu 
koʹrinishda 
boʹladi  تا
َيآ. 
 
  بُل : Intellekt                         
birlikda  
 بُل koʹplikda باَبْلَأ
Tarjimasi:  ular oyatlar ustida tafakkur etish va oʹsha tushunchani hosil qilish natijasida 
oʹgit-nasihat oladilar.  

 
Qurʹon: (1) tafakkur qilish; (2) oʹgitlar olish  uchun tushirilgan (nozil etilgan). 

 
Taffakur  –  fikrlamoq  yoki  chuqur  oʹylamoq  demakdir.  Roʹznoma  oʹqilayotganda 
tafakkurga hojat yoq. Bir marta oʹqish bilan xabarni ilgʹab olish mumkin. Ammo 
siz ilmiy kitob, matematika yoki tijorat kitoblarini shu yoʹl bilan oʹqiysizmi? Yoq! 
Albatta, oʹqish jarayonida fikrlashingizga yoki tafakkur qilishizga toʹgʹri keladi.  

 
Qurʹonni tafakkur  qilish yoki fikrlash uchun oldin uni toʹgʹri anglamoq 
(tushunmoq) lozim! 

 
Oʹgit-nasihat olmoq  saboq olmoq deganidir. Siz bunga uning buyruqlariga amal 
qilgan va taqiqlaridan yiroq  boʹlgan holda erishasiz. 

 
Agarda biz yuqorida keltirilganlarga amal qilsak, Qurʹon yordamida Allohning 
xohishi bilan bu dunyodagi barcha rahmatlarga musharraf boʹlamiz. Avvalambor, 
tafakkurdan oldin Qurʹon bilan boʹlgan munosabatimizni (aloqamizni) tushunib 
olsak. U toʹrt koʹrinishdan iboratdir. 
1. Bevosita 
2. Shaxsiy 
3. Rejalashtirilgan  4. Aloqador 
Qurʹon Allohning 
soʹzidir. Siz uni 
eshitganda yoki 
qiroat qilganda, 
Alloh sizga 
murojaat 
etayotganini sezing. 
U mening Uning 
soʹzlaridan qanday 
taʹsirlanayotganimni 
koʹrib turadi.
 
Qurʹonning har 
bir oyati men 
uchun. Bu oyat 
kofir, mushrikka 
yoki munofiqqa 
deya koʹrma. 
Men unda men 
uchun nima 
borligini 
koʹrishim kerak! 
Nima uchun 
Alloh buni 
menga yolladi? 
Har bir don kimdir 
(nimadir) eyishiga 
moʹljallangan! Shu 
qatorda, har bir 
banda eshitishi 
yoki qiroat qilishi 
uchun 
moʹljallangan. 
Buning hammasi 
taqdirning bir 
boʹlagi. Hech 
narsa tasodifiy 
emas. 
Qurʹon  eslatmadir. 
Allohning eslatmasi 
ahamiyatsiz boʹlishi 
mumkinmi? Men 
soʹrashim darkor: 
“Yo Alloh! Nega sen 
meni bu kabi 
oyatlarni eshitishga 
yoki qiroat qilishga 
undading 
(majburlading)?” 
Tafakkur qilish uchun ayrim shartlar quyida keltrilgan. Buning uchun siz: 

 
 
36 
 
Ko’paytirish    So’rash 
Rejalash             Baholash 
Rejalash          
T a s a v v u r  
H i s  
1. Diqqat va 
eʹtiboringizni bir 
joyga qaratasiz 
2. Anglab 
yetasiz 
3. Tasavvur qilasiz  4. His etasiz 
Siz oyatni toʹliq 
tushunmasangiz 
ham, diqqatingizni 
toʹliq bir joyga 
jamlang. 
Soʹzlarning hech 
birini qoldirmay, 
tushunishga harakat 
qiling.  
Agar sizda 
tushunish 
imkoni 
boʹlmasa, 
Allohdan afv 
etishini soʹrang. 
Eʹtiqodingizni 
(ishonch) 
Qurʹon oʹrganish 
tomon 
mustahkamlab 
boring. 
Ayniqsa, Alloh, 
yaralish, jannat, 
doʹzax va hokazo 
tushunchalari bilan 
boq´liq kalimalarni 
eshitayotgan 
paytingizda oʹz 
tasavvuringizni 
imkon qadar ishga 
soling. 
Oʹzingizning sevgi, 
qoʹrquv, hurmat, 
minnatdorlik va boshqa 
shunga  oxshash 
munosabatlarga oid 
lavhalarni 
eshitganingizda 
hislaringizga erk bering. 
Masalan, jannat haqida 
eshitganda, xursand va 
umidvor boʹling, 
aksincha, doʹzax haqida 
eshitganda, qoʹrquv 
tuying.  
Pand-nasihat olish uchun yoki Qurʹonni hayotimizga tatbiq qilish uchun siz: 
1. Soʹrang 
2. Baholay biling 
3. 
Rejalashtiring 
4. Targʹibot ishini olib 
boring 
Qurʹonning har 
bir bandi bizdan 
biror bir narsani 
talab qiladi. Uni 
ado etish uchun 
Allohdan madad 
soʹrang 
Nima soʹragan 
boʹlgangizga qarab, 
oxirgi kuningiz yoki 
haftangizdagi 
faoliyatingizni 
baholang. Agar siz 
ularni allaqachon qilib 
borayotgan boʹlsangiz, 
Allohga shukr eting; 
Agarda qilmayotgan 
boʹlsangiz, Undan 
magʹfirat soʹrang   
Keyingi kun 
yoki haftada 
shularni 
qilaman deb 
reja tuzing.  
Paygʹambarimiz s.a.v. 
dedilar: “Mendan bitta 
oyatni bolsa ham 
yoying!” 
Oʹzingiz eng yaxshi yoʹl 
bilan oʹrganayotgan 
uslubingiz boʹyicha 
targʹibot  qiling. 

Download 6.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling