Quyidagi javoblardan talantga berilgan to’g’ri javobni toping


Download 0.77 Mb.
bet1/3
Sana08.07.2020
Hajmi0.77 Mb.
#123304
  1   2   3
Bog'liq
pedagogika test
avtomatika asoslari va mikroprotsessor texnikasi(1), 4-Mavzu. Tasodifiy miqdorlar. Tasodifiy miqdorning sonli xarakteristikalari. (1), Doc1, SAN'AT ESTETIK TALABLARNI QONDIRISH SIRI. XALQ QUDRATI MUJASAM, Aflotuning falsafiy qarashlari, 11-B sinf, 1-mustaqil ish, masha kasha, 2 5204267629828642014, 3402113926, 3402113926, 1, 1651840846, 2kB0FVmV5Ng8ivvQYYwuMfFEgY8nj8k72TcxolQw

Quyidagi javoblardan talantga berilgan to’g’ri javobni toping

Birini tanlang:

a. Odamning ma’lum bir ish yoki harakatlarni boshqa odamlarga nisbatan osonlik va chaqqonlik bilan bajara olish layoqatiga aytiladi.

b. Odamda rivoj topib, ularning qobiliyatlarida namoyon bo’ladigan xususiyatlar

c. Odamning qandaydir murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olish qobiliyatiga aytiladi 

d. Odamning murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olishga yordam beradigan qobiliyatlari yig‘indisiga aytiladi

Feedback

Toʻgʻri javob: Odamning murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olishga yordam beradigan qobiliyatlari yig‘indisiga aytiladi

Question 2

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Idrok qilingan narsa va hodisalarning ularning bog’lanish munosabatlarini favqulodda tez hamda aniq esda qoldirish va esga tushirishga qaratilgan nodir qobiliyat

Birini tanlang:

a. Retrograd xotira

b. Eydetik xotira

c. mexanik xotira

d. fenomenal xotira 

Feedback


Toʻgʻri javob: fenomenal xotira

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Ma’lumotlarning tiklanishi davomiyligiga ko’ra xotira quyidagi turlarga bo’linadi

Birini tanlang:

a. Fiziologk, genetik, situativk.

b. Mantiqiy, fotografik, arxaik.

c. Eydetik, musikiy, mexanik va mantiqiy

d. Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ. 

Feedback

Toʻgʻri javob: Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ.

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Atrofimizdagi narsa va hodisalarning sezgi a’zolariga bevosita ta’sir etishi natijasida ularning ayrim belgi va xususiyatlarini miyamizda aks ettirilishi .... deyiladi

Birini tanlang:

a. sezgi.

b. xayol.

c. idrok. 

d. xotira.

Feedback


Toʻgʻri javob: sezgi.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Qobiliyat, psixologik hodisalarning qaysi guruhi (turkumi)ga kiradi?

Birini tanlang:

a. Psixik xususiyatlarga 

b. Parapsixologik hodisalarga

c. Psixik holatlarga

d. Psixik jarayonlarga

Feedback

Toʻgʻri javob: Psixik xususiyatlarga

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Unchalik kuchli bo’lmagan lekin juda uzoq vaqt davom etadigan hissiy holat bu...............

Birini tanlang:

a. ehtiros

b. affekt

c. kayfiyat

d. stress 

Feedback


Toʻgʻri javob: kayfiyat

Question 7

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Narsa va hodisalarning belgi va xususiyatlari haqida tasdiqlab yoki inkor qilib aytilgan fikr......... deyildi

Birini tanlang:

a. Tushuncha.

b. xukm 


c. Xulosa chiqarish

d. Tasavvur qilish

Feedback

Toʻgʻri javob: Xulosa chiqarish

Question 8

Not answered

Marked out of 1.00

Flag question

Question text

Xotira faoliyat maqsadi xarakteriga ko’ra

Birini tanlang:

a. Ixtiyoriy , ixtiyorsiz

b. Ixtiyoriy, obrazli

c. Obrazli, ixtiyorsiz

d. Xarakat va so’z mantiq

Feedback


Toʻgʻri javob: Ixtiyoriy , ixtiyorsiz

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Diqqat ko’chishi bu-

Birini tanlang:

a. Faoliyatning maxsus dinamik xarakteristikasini ko’rsatuvchi ixtiyoriy yoki faol diqqat

b. Diqqat intensivligini ixtiyorsiz o’zgarishi 

c. Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga ixtiyorsiz o’tishi

d. Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga osonlik bilan o’tishi

Feedback

Toʻgʻri javob: Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga osonlik bilan o’tishi

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

To’g’ri fikrlash qoidalarini buzish mantiqiy xatoga yo’l qo’yish natijasida noto’g’ri xulosa chiqarish

Birini tanlang:

a. Parapsixologiya

b. Patogen

c. Paramneziya

d. Paralogizm 

Feedback


Toʻgʻri javob: Paralogizm

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Faqat irodaviy sifatlar keltirilgan javobni toping

Birini tanlang:

a. Dadillik, mustaqillik, qat’iylik, indektivlik.

b. Dadillik, mustaqillik, qat’iylik, deduktivlik.

c. Dadillik, mustaqillik, qat’iylik, o’zini tuta bilish. 

d. Dadillik, mustaqillik, qat’iylik, xolerik.

Feedback

Toʻgʻri javob: Dadillik, mustaqillik, qat’iylik, o’zini tuta bilish.

Question 12

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Inson faolligini oshiruvchi uni umumiy energiyasiga asos soluvchi hislar bu................

Birini tanlang:

a. astenik

b. stenik 

c. mimika

d. apatiya

Feedback


Toʻgʻri javob: stenik

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

tajribamizda bo’lmagan va voqelikning o’zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur hamda obrazlar yaratishdan iborat bo’lgan xayol turiga aytiladi.

Birini tanlang:

a. ixtiyorsiz xayol

b. ijodiy xayol

c. ixtiyoriy xayol

d. fantastik xayol 

Feedback

Toʻgʻri javob: ijodiy xayol

Question 14

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Temperament tiplarining psixologik tavsifi keltirilgan javobni toping

Birini tanlang:

a. Sensiblizatsiya, sinistiziy.

b. Ekstraventrovanlik, introventrovanlik 

c. Sensiblizatsiya, introventrovanlik

d. Senzitivlik, reaktivlik, rigidlik,

Feedback


Toʻgʻri javob: Ekstraventrovanlik, introventrovanlik

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

............. ikki yoki undan ortiq hukmlardan yangi hukm hosil qilishdan iborat tafakkur shakli.

Birini tanlang:

a. xulosa chiqarish 

b. tushuncha

c. deduktiv xulosa chiqarish

d. induktiv xulosa chiqarish

Feedback

Toʻgʻri javob: xulosa chiqarish

Question 16

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi javoblardan qobiliyatga berilgan to’g’ri ta’rifni toping

Birini tanlang:

a. Shaxsning faoliyatini muvaffaqiyatli amalgam oshirish sharti hisoblangan psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi.

b. *Shaxsning faoliyat, bilim, kunikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi. 

c. Biror ishni tevarak atrofdagilarga nisbatan tez, oson bajara olish qobiliyat deb ataladi.

d. Bilim, kunikma va malakalarda aks etadigan individual psixologik xususiyatlar qobiliyat deyiladi.

Feedback


Toʻgʻri javob: *Shaxsning faoliyat, bilim, kunikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi.

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

…………….oldindan belgilangan maqsad asosida iroda kuchini ishga solib muayyan obraz va tasavvurlarni yaratishga aytiladi.

Birini tanlang:

a. ixtiyoriy xayol

b. fantastik xayol

c. ixtiyorsiz xayol

d. ijodiy xayol 

Feedback

Toʻgʻri javob: ixtiyoriy xayol

Question 18

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Insonga to’g’ma beriladigan nisbatan o’zgarmaydigan individual xususiyat

Birini tanlang:

a. Xarakter.

b. Temperament. 

c. xissiy holatlar

d. Qobiliyat

Feedback


Toʻgʻri javob: Temperament.

Question 19

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Shaxsning eng muhim belgilari

Birini tanlang:

a. Ijtimoiyligi, ongliligi, bekarorligi

b. Aktivligi ongliligi, barkarorligi

c. Ijtimoiyligi, faolligi o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi

d. Ijtimoiyligi, ongliligi, o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi 

Feedback

Toʻgʻri javob: Ijtimoiyligi, ongliligi, o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nisbatan zaif, lekin odatda ancha davom etadigan, odamning psixik jarayonlarida va uning butun xulk-atvorida aks etadigan umumiy emosional holat nima deb ataladi?

Birini tanlang:

a. Estetik hissiyot

b. Kayfiyat

c. Ma’naviy hissiyot 

d. Intelektual hissiyot

Feedback


Toʻgʻri javob: Kayfiyat

afakkur shakllari keltirilgan to’g’ri qatorni aniqlang

Birini tanlang:

a. Hukum, iroda, analiz .

b. Tushuncha, hukum, xulosa chiqarish

c. Analiz, sintez, xulosa chiqarish 

d. Hukum, tushuncha, sintez

Feedback


Toʻgʻri javob: Tushuncha, hukum, xulosa chiqarish

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sezgilarning xususiyatlari

Birini tanlang:

a. Sifati,jadalligi, davomiyligi fazoviy lokalizatsiyasi 

b. Fazoviy lokalizatsiyasi, turg’unligi, ijtimoiyligi

c. Davomiyligi, xakarakatga bog’liqligi

d. Sifati,jadalligi moslanuvchanligi

Feedback

Toʻgʻri javob: Sifati,jadalligi moslanuvchanligi

Question 3

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Muloqotning turlari qaysi javobda to`g`ri keltirilgan

Birini tanlang:

a. Monolog, diolog, interaktiv

b. Kommunikativ, interaktiv, perseptiv

c. Og`zaki, yozma, dialog, monolog

d. Verbal va noverbal 

Feedback


Toʻgʻri javob: Verbal va noverbal

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Xotiraga berilgan to’g’ri ta’rifni ko’rsating

Birini tanlang:

a. esda olib qolingan materialni unitish.

b. Ongimiz aks ettirilgan narsalarni esda olib qolish, saqlash va qayta esga tushurishdan iborat bo’lgan aqliy faoliyat 

c. ilgari idrok qilingan narsalarning esimizga tushishi

d. Materialni ma’nosiga tushinib esda olib qolishi

Feedback

Toʻgʻri javob: Ongimiz aks ettirilgan narsalarni esda olib qolish, saqlash va qayta esga tushurishdan iborat bo’lgan aqliy faoliyat

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sezgi turlari qaysi javobda to’gri ko’rsatilgan

Birini tanlang:

a. Ekstroretseptor, introreseptor, proprioretseptorlar

b. Muskul-harakati

c. Ko’rish, eshitish,hid bilish, maza (ta’m), teri 

d. Obe`ktiv va sube`ktiv

Feedback


Toʻgʻri javob: Ekstroretseptor, introreseptor, proprioretseptorlar

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Narsa va hodisalarning belgi va xususiyatlari haqida tasdiqlab yoki inkor qilib aytilgan fikr......... deyildi

Birini tanlang:

a. Tasavvur qilish

b. Xulosa chiqarish 

c. xukm

d. Tushuncha.Feedback

Toʻgʻri javob: Xulosa chiqarish

Question 7

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

To’g’ri fikrlash qoidalarini buzish mantiqiy xatoga yo’l qo’yish natijasida noto’g’ri xulosa chiqarish

Birini tanlang:

a. Paramneziya

b. Patogen

c. Paralogizm 

d. Parapsixologiya

Feedback


Toʻgʻri javob: Paralogizm

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Xotira faoliyat maqsadi xarakteriga ko’ra

Birini tanlang:

a. Ixtiyoriy, obrazli

b. Obrazli, ixtiyorsiz

c. Ixtiyoriy , ixtiyorsiz 

d. Xarakat va so’z mantiq

Feedback

Toʻgʻri javob: Ixtiyoriy , ixtiyorsiz

Question 9

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

............. ikki yoki undan ortiq hukmlardan yangi hukm hosil qilishdan iborat tafakkur shakli.

Birini tanlang:

a. deduktiv xulosa chiqarish

b. xulosa chiqarish 

c. tushuncha

d. induktiv xulosa chiqarish

Feedback


Toʻgʻri javob: xulosa chiqarish

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Temperament tiplarining psixologik tavsifi keltirilgan javobni toping

Birini tanlang:

a. Ekstraventrovanlik, introventrovanlik 

b. Sensiblizatsiya, introventrovanlik

c. Senzitivlik, reaktivlik, rigidlik,

d. Sensiblizatsiya, sinistiziy.

Feedback

Toʻgʻri javob: Ekstraventrovanlik, introventrovanlik

Question 11

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Insonga to’g’ma beriladigan nisbatan o’zgarmaydigan individual xususiyat

Birini tanlang:

a. xissiy holatlar

b. Xarakter.

c. Temperament. 

d. Qobiliyat

Feedback


Toʻgʻri javob: Temperament.

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Idrok qilingan narsa va hodisalarning ularning bog’lanish munosabatlarini favqulodda tez hamda aniq esda qoldirish va esga tushirishga qaratilgan nodir qobiliyat

Birini tanlang:

a. fenomenal xotira 

b. Retrograd xotira

c. Eydetik xotira

d. mexanik xotira

Feedback

Toʻgʻri javob: fenomenal xotira

Question 13

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi javoblardan qobiliyatga berilgan to’g’ri ta’rifni toping

Birini tanlang:

a. Shaxsning faoliyatini muvaffaqiyatli amalgam oshirish sharti hisoblangan psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi.

b. Bilim, kunikma va malakalarda aks etadigan individual psixologik xususiyatlar qobiliyat deyiladi.

c. Biror ishni tevarak atrofdagilarga nisbatan tez, oson bajara olish qobiliyat deb ataladi.

d. *Shaxsning faoliyat, bilim, kunikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi. 

Feedback


Toʻgʻri javob: *Shaxsning faoliyat, bilim, kunikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyati qobiliyat deyiladi.

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Inson faolligini oshiruvchi uni umumiy energiyasiga asos soluvchi hislar bu................

Birini tanlang:

a. astenik

b. apatiya

c. mimika

d. stenik 

Feedback

Toʻgʻri javob: stenik

Question 15

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi javoblardan talantga berilgan to’g’ri javobni toping

Birini tanlang:

a. Odamda rivoj topib, ularning qobiliyatlarida namoyon bo’ladigan xususiyatlar

b. Odamning ma’lum bir ish yoki harakatlarni boshqa odamlarga nisbatan osonlik va chaqqonlik bilan bajara olish layoqatiga aytiladi.

c. Odamning murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olishga yordam beradigan qobiliyatlari yig‘indisiga aytiladi 

d. Odamning qandaydir murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olish qobiliyatiga aytiladi

Feedback


Toʻgʻri javob: Odamning murakkab mehnat faoliyatini, mustaqil va original tarzda bajara olishga yordam beradigan qobiliyatlari yig‘indisiga aytiladi

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Unchalik kuchli bo’lmagan lekin juda uzoq vaqt davom etadigan hissiy holat bu...............

Birini tanlang:

a. kayfiyat 

b. ehtiros

c. stress

d. affekt

Feedback

Toʻgʻri javob: kayfiyat

Question 17

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ma’lumotlarning tiklanishi davomiyligiga ko’ra xotira quyidagi turlarga bo’linadi

Birini tanlang:

a. Eydetik, musikiy, mexanik va mantiqiy

b. Mantiqiy, fotografik, arxaik.

c. Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ. 

d. Fiziologk, genetik, situativk.

Feedback


Toʻgʻri javob: Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ.

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

…………….oldindan belgilangan maqsad asosida iroda kuchini ishga solib muayyan obraz va tasavvurlarni yaratishga aytiladi.

Birini tanlang:

a. ijodiy xayol

b. ixtiyorsiz xayol

c. ixtiyoriy xayol 

d. fantastik xayol

Feedback

Toʻgʻri javob: ixtiyoriy xayol

Question 19

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Shaxsning eng muhim belgilari

Birini tanlang:

a. Aktivligi ongliligi, barkarorligi

b. Ijtimoiyligi, ongliligi, bekarorligi

c. Ijtimoiyligi, faolligi o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi

d. Ijtimoiyligi, ongliligi, o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi 

Feedback


Toʻgʻri javob: Ijtimoiyligi, ongliligi, o‘z-o‘zini anglashni tahlil qilishi

Question 20

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Diqqat ko’chishi bu-

Birini tanlang:

a. Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga ixtiyorsiz o’tishi

b. Faoliyatning maxsus dinamik xarakteristikasini ko’rsatuvchi ixtiyoriy yoki faol diqqat

c. Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga osonlik bilan o’tishi 

d. Diqqat intensivligini ixtiyorsiz o’zgarishi

Feedback

Toʻgʻri javob: Faoliyatning bir turidan ikkinchi turiga osonlik bilan o’tishi

Muloqotning shaxslararo munosabatlarda xulq-atvorga ta’sir etuvchi tomoni?

Birini tanlang:

a. Refleksiv

b. Kommunikativ

c. Pertseptiv

d. Interaktiv 

Feedback

Toʻgʻri javob: Interaktiv

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ijodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida ongda berilmagan narsa xususiyatlarini anglash va xayolda tiklash faoliyati?

Birini tanlang:

a. Imajitiv

b. Pertseptiv 

c. Mnemik

d. Fikrlash faoliyati

Feedback


Toʻgʻri javob: Imajitiv

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Inson xulq-atvori, yo’nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmui?

Birini tanlang:

a. extiyoj

b. shaxsiy dispozitsiyalar 

c. motivatsiya

d. motiv


Feedback

Toʻgʻri javob: motivatsiya

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Inson faolligining necha turi mavjud?

Birini tanlang:

a. faqat bir xil

b. ikki xil

c. uch xil

d. to’rt xil 

Feedback


Toʻgʻri javob: ikki xil

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Akmeologiya nima? ?

Birini tanlang:

a. Insonni o’zini yangilik yaratishga baxshida qilishligi tushuniladi 

b. Grekcha o’tkir, gullagan, yetuk ma’nolarini bildiradi

c. Grekcha yangiliklar, g’oyalar ma’nosini bildiradi

d. YUnoncha oliy nuqta, o’tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi degan ma’noni anglatadi

Feedback

Toʻgʻri javob: YUnoncha oliy nuqta, o’tkir, gullagan, yetuk, eng yaxshi degan ma’noni anglatadi

Question 6

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Seminar mashg’uloti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

Birini tanlang:

a. O’quv ishlarining asosiy shakli va metodi

b. Bevosita o’qituvchining rahbarligida muayyan talabalar guruhi bilan olib boriladigan ta’lim mashg’uloti

c. O’quv ishlarining asosiy yuklamasi bajariluvchi markaziy qismi

d. Talabalarning mavzudagi muhim masalalarni chuqur o’rganish yuzasidan mustaqil ishlashini, keyinchalik ularni jamoa bo’lib muhokama qilishni tashkil etish 

Feedback


Toʻgʻri javob: Talabalarning mavzudagi muhim masalalarni chuqur o’rganish yuzasidan mustaqil ishlashini, keyinchalik ularni jamoa bo’lib muhokama qilishni tashkil etish

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00Flag question

Question text

Shaxsning xarakatlari va xayoti davomida xosil bo’ladigan fikrlariga asoslangan tafakkuri?

Birini tanlang:

a. amaliy tafakkur 

b. nazariy tafakkur

c. ijodiy tafakkur

d. mantiqiy tafakkur

Feedback

Toʻgʻri javob: amaliy tafakkur

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O’qituvchi va o’quvchi muloqotini bog’lovchi asosiy vosita? ?

Birini tanlang:

a. So’z


b. Polilog

c. Deklamatsiya

d. Dialog 

Feedback


Toʻgʻri javob: So’z

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Shaxsning aynan o’ziga o’xshash odamlar obrazi orqali o’zi to’g’risidagi obrazni shakllantirish, jonlantirish nimadir?

Birini tanlang:

a. apatiya 

b. emotsiya

c. pertseptsiya

d. refleksiya

Feedback

Toʻgʻri javob: pertseptsiya

Question 10

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi xarakatlarda yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi?

Birini tanlang:

a. Refleksiya

b. Interiorizatsiya

c. Pertseptsiya

d. Eksteriorizatsiya 

Feedback


Toʻgʻri javob: Eksteriorizatsiya

Question 11

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Shaxs ongining narsa va xodisalarga yo’nalganligini aks ettiradigan psixik jarayon?

Birini tanlang:

a. Tafakkur

b. Xotira

c. Dikkat

d. Idrok 

Feedback

Toʻgʻri javob: Tafakkur

Question 


Download 0.77 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling