R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet17/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   49

 
Tur  xili  nutans.  Kuzgi  nav.  Boshog'i  ikki  qatorli.  1000 
don  massasi  40—45  g.  Tezpishar,  sovuqqa,  kasalliklarga  bardoshli.  Hosil­
dorligi  60—70  s/ga.
А ф а ш ^   Ayqor,  Bolg'ali,  Karshinskiy,  Qizilqo'rg'on,  Mavlono, 
Lalmikor,  Nutans  7999,  Savmg',  Xonaqox  navlari  Davlat  reyestriga  ki­
ritilgan.
125
www.ziyouz.com kutubxonasi

Kuzgi  arpa  uchun  eng  yaxshi  o'tmishdoshlar  —  g'o'za,  dukkakli 
don  ekinlari,  beda,  sabzavot  ekinlari.  Lalmikorlikda  kuzgi  arpa  toza 
shudgorga  ekilganda  eng  yuqori  hosil  olinadi.
O'g'itlashda bir gektar  maydonga  sug'oriladigan  yerlarda  N 120_]50,  Р80_100 
Kjo—
бо kg  ma’danli  o'g'it  solish  tavsiya  etiladi.  Ekish  bilan  gektariga  10  kg 
fosforli  o'g'it  berish  yaxshi  natija  beradi.  Lalmikorlikda  kuzgi  arpaning  bir 
gektariga  N^, 
K30kg  solish  don  hosilini  30—40%  ga  oshiradi.
Sug'oriladigan  yerlarda  kuzda  kuzgi  arpa  ekiladigan  maydonlar  chim- 
qirqarli  pluglar  bilan  25—27  sm,  lalmikorlikda  20—22  sm  chuqurlikda 
haydaladi  va  bir  yo'la  boronalash  o'tkaziladi.  Haydash  chuqurligi 
o'tmishdosh  ekin  va  o'tmishdosh  ekinni  ekishdan  oldingi  haydash  chu­
qurligi  hisobga  olinib  o'tkaziladi.
Urug'lar  1-  va  2-sinf  talablariga  javob  berishi  hamda  fungitsidlar 
bilan  ishlanishi  talab  qilinadi.
Sug'oriladigan  yerlarda  kuzgi  arpa  Samarqand,  Jizzax,  Toshkent  vi­
loyatlarida  oktabming  ikkinchi  o'n  kunligi,  Qoraqalpog'iston  Respubli­
kasi,  Xorazm  viloyatlarida  oktabming  birinchi  o'n  kunligida,  janubiy 
viloyatlarda  oktabming  oxirgi  o'n kunligida  ekiladi.  Kuzgi  arpani maqbul 
ekish  muddatidan  erta  yoki  kech  ekish  o'simliklami  qishda  sovuq  urishi- 
ga,  siyraklashishiga,  hosilning  pasayishiga  olib  keladi.
Lalmikorlikda  oktabr  oyining  oxirgi  o'n  kunligida  ekish  eng  maqbul 
muddat  hisoblanadi.
Ekish  usuli  — tor  qatorlab  (7—8sm  ),  qatorlab,  qatorlarni  kesishtirib 
ekish.  Ochiq  maydonlarda  qatorlarni  kesishtirib  ekish  usuli  yaxshi  nat­
ija  beradi.  Ekish  chuqurligi  4—6  sm.
Ekish  me’yori  4—4,5  mln  urug'/ga.  Ekish  eng  maqbul  muddatdan 
kechiksa,  ekish  me’yori  10—15  %  oshiriladi.  Lalmikorlikda  kuzgi  arpa 
gektariga  2—2,5  mln  unuvchan  urug'  ekiladi.
Kuzgi  arpa  erta  bahorda  ikki  marta  azotli  o'g'itlar  bilan  oziqlantiri- 
ladi.  Birinchisi  erta  bahorda  60—70  kg/ga,  ikkinchisi  naychalash  faza- 
sining  boshlanishida  50—60  kg/ga.  Azotli  o'g'itlar  bilan  oziqlantirish 
yog'ingarchiliklar  yoki  sug'orish  bilan  uyg'unlashtiriladi.  Begona  o'tlarga 
qarshi  Granstar  mart  oyida  gektariga  15—20  g  me’yorda  qo'llaniladi.
Hosil  donlar  to'la  pishganda  yig'ishtirib  olinadi.
2.6.  KUZGI  JAVDAR
Kuzgi  javdar  O'zbekistonda  oraliq  ekin  sifatida  va  doni  uchun  eki­
ladi.  U juda  ko'p  mamlakatlarda  bug'doydan  keyin,  ikkinchi  non  ekini. 
Javdar  noni  yuqori  kaloriyaga  ega,  to'yimli,  mazalik.  Donida  to'la  qim­
matli,  almashtirilmaydigan  aminokislotalar,  ayniqsa,  lizinga  boy  oqsil 
namda  А,  С,  E  va  В  guruhidagi  vitaminlar  mavjud.  Shuning  uchun 
qoramollarga  omixta  yem  tayyorlashda  javdar  donidan  lizinga  boy 
qo'shimcha  sifatida  foydalaniladi.
126
www.ziyouz.com kutubxonasi

Kuzgi javdar  Rossiyada,  Markaziy  Osiyo  va  Kavkazortida  doni  uchun 
hamda  dukkakli  ekinlar,  bahori  arpa,  bug'doy  va  boshqa  ekinlar  bilan 
qo'shib  oziqa  uchun  ekiladi.
Javdar  donida  o'rtacha  8,0—18,7  %  oqsil,  51,8—69  %  kraxmal, 
1,6—2,6  %  yog'  mavjud.  Oqsil  tarkibida  lizin  ko'pligi  tufayli  kuzgi  javdar 
donining  biologik  qimmati  yuqori.
O'zbekistonda  kuzgi  javdar  oziqa  ekini  sifatida  yashil  massasi,  pi­
chan  uni  va  ertagi  silos  tayyorlash  uchun  ko'p  ekiladi.  Somoni  dag'al 
oziqa  sifatida  ishlatiladi  hamda  undan  qog'oz,  furfurol,  uksus  kislotasi, 
lignin  tayyorlashda  foydalaniladi.
N.I.  Vavilov  tadqiqotlarida  madaniy  javdar  yovvoyi  turlardan  kelib 
chiqqan  va  baland  tog'li  hamda  shimoliy  mintaqalarda  tarqala  bosh- 
laganligi  aniqlangan.  Bug'doy  va  arpaga  nisbatan  yosh  ekin.
Markaziy  Osiyoda,  shu  jumladan,  O'zbekistonda  javdar  qadimdan 
«qora  bug'doy»  nomi  bilan  tanilgan  va  keng  ekilgan  (Kobilyanskiy,1982). 
V.N.Xvoyka  (1907)  ma’lumotlariga  ko'ra  javdar  eramizdan  oldingi 
III—II  ming  yilliklarda  Kiyev  guberniyasi  hududida  ekilgan,  Markaziy 
Osiyo,  Kichik  Osiyo,  Kavkazorti  javdar  kelib  chiqqan  gen  markazlar 
hisoblanadi.
Jahon  dehqonchiligida  kuzgi  javdar  7,4  mln  gektar  maydonga  eki­
ladi  va  yalpi  hosili  10,5  mln  t,  hosildorlik  14,6  s/ga  ni  tashkil  qiladi.
Sug'oriladigan  yerlarda  ilg'or  xo'jaliklar javdarning  gektaridan  60—70  s 
don  hosili  olishmoqda.  Yangi  yaratilgan  kalta  poyali,  intensiv  tipdagi 
javdar  serhosil,  sug'orishga,  azotli  o'g'itlarga  ta’sirchanligi  bilan  ajralib 
turadi.  Yashil  massa  hosili  erta  bahorda  (aprel)  250—300  s/ga  yetadi.
Botanik  va  biologik  tavsifi.
 
Javdar  (Secale  cereale)ning  ko'p  yillik 
va  bir  yillik,  yovvoyi  hamda  madaniy  turlari  mavjud.
Ildiz  tizimi 

  popuk,  murtak  hamda  bo'g'in  ildizlaridan  iborat.  Mur­
tak  ildizlari  soni  ko'pincha  3—4  ta.  Unib  chiqishdan  tuplanishgacha 
murtak  ildizlar  o'rtacha  sutkasiga  2,5  sm,  boshoqlashdan  gullashgacha 
1  sm  o'sadi.  Bitta  o'simlikda  ildizlarning  umumiy  uzunligi  600  km 
yetadi  hamda  2—3  m  chuqurlikka  kirib  boradi.  Ildizlarining  90  %  i 
tuproqning  haydalma  qatlamida  joylashgan.
Poyasi
 
— poxolpoya,  5—7  bo'g'indan  iborat.  O'simlikning  bo'yi  80— 
180  sm.
Barglari 

  oddiy,  eni  3—20  mm,  uzunligi  60—300  mm.
To‘pguli 

  boshoq,  uzunligi  7—14  sm,  ayrimlarida  23  sm  ga  yetadi.
Haroratga  talabi 

  yetarli  kislorod,  issiqlik  va  namlik  bo'lsa,  kuzgi 
javdar  urug'lari  una  boshlaydi.  Urug'lari  1—2  °C  da  una  boshlaydi, 
ammo  unib  chiqishi  uchun  eng  maqbul  harorat  20—25  °C.  Harorat  30 
°G  dan  oshganda  unib  chiqish  to'xtaydi.  Urug'lari  unib  chiqishi  uchun 
o'zining  quruq  massasiga  nisbatan  50—70  %  suv  yutadi.  Unib  chiqishi 
uchun  samarali  harorat  yig'indisi  50  °C.  Harorat  yetarli  bo'lganda  urug'lar 
ekilgandan  keyin  5—8  kunda  unib  chiqadi.
127
www.ziyouz.com kutubxonasi

3-rasm.  Javdar. 
1,  2  —  o'simlikning  unib  chiqish  va  boshoqlash  fazalari;
3 }—  boshoq, 
4  —  boshoqcha; 
5  —  doncha;  6  —  bargning  poxolpoya 
bilan  qo'shilishi;  7,  8, 
9,  10  -   maysa,  boshoq,  boshoqcha. va  don.
Kuzgi  javdar  unib  chiqishdan  tuplanishgacha  67  °С  samarali  haro­
rat  yig'indisini  talab  qiladi.  Harorat  10—12  °C  da  tuplanish  jadal  da­
vom  etadi,  4 - 5   °C  da  to'xtaydi.
Kuzgi  g'alla  ekinlari  orasida  kuzgi javdar  qishga  eng  chidamliligi  bilan 
ajralib  turadi  va  —25—30  °C  sovuqqa  bardosh  beradi.  Tuplanish  tugunida
128
www.ziyouz.com kutubxonasi

harorat  —18—20  °C  sovuq  bo'lganda  ham  o'simlik  hayotchanligini  saqlay- 
di.  Boshoqlash  va  gullash  fazalarini  o'tishi  uchun  14—16  °C  eng  qulay.
Kuzgi  javdar  urug'larining  unib  chiqishdan  donning  yetilishigacha 
1800  °C,  erta  bahordan  pishib  yetilishigacha  1200—1566  °C  harorat 
talab  etiladi.
Namlikka  talabi.
  Kuzgi  javdar  transpiratsiya  koeffitsienti  340—420. 
Namga  eng  talabchan  davri  naychalash  boshoqlash.  Bu  davrda  namlik- 
ning  yetishmasligi  hosildorlikning  pasayishiga,  boshoqlarning  va  doni- 
ning  mayda  bo'lishiga  olib  keladi.  Nisbatan  qurg'oqchilikka  chidamli.
Tuproqqa  talabi.
  Boshqa  g'alla  ekinlariga  nisbatan  kuzgi javdar  tup­
roqqa  unchalik  talabchan  emas.  Uni  mexanik  tarkibi  yengil  qumloq, 
qumoq,  qumli  tuproqlarda,  shuningdek,  tuproq  muhiti  kislotali 
(rN—5,3)  bo'lgan  dalalarda  o'stirish  mumkin.  O'zbekistonda  bo'z,  o'tloq- 
bo'z  tuproqlarda  yaxshi  o'sadi.  Uning  ildizlari  erishi  qiyin  fosfor  birik- 
malarini  ham "yaxshi  o'zlashtiradi.  Og'ir  loy,  botqoqlashgan,  sho'r  tup­
roqlar  kuzgi  javdar  uchun  yaroqsiz.
Rivojlanish fazalari.
  Kuzgi  javdarning  tuplanishi  kuzda  uchinchi  va 
to'rtinchi  barglarning  hosil  bo'lishi  bilan  boshlanadi  Tuplanish  tuguni 
nisbatan  yuza  0,5—2  sm  chuqurlikda joylashadi.  Tuproq  ostidagi  bo'g'in 
(mezokotil)  qancha  qisqa  bo'lsa,  tuplanish  tuguni  shuncha  chuqur joy­
lashadi.  Juda  sovuqqa  chidamli  navlarda  mezokotil  qisqa  bo'ladi.
Kuzgi  javdar  asosan  kuzda  tuplanadi,  ayrim  hollarda  (kech  ekil­
ganda)  bahorda  ham  tuplanishini  davom  ettirishi  mumkin.  Bahorda juda 
tez  o'sadi  va  begona  o'tlami  soyalaydi.  Tuplanish  va  naychalash  kuzgi 
bug'doyga  nisbatan  tez  o'tadi,  ammo  boshoqlash  va  gullash  cho'ziladi.
Tuplanish  kuzgi javdarda  35—40  kun  davom  etadi.  Bu  davrda  kuzgi 
javdar  yarovizatsiya  stadiyasini  o'tadi  va  u  0—2  °C  da  20—70  kun  da­
vom  etadi.  Havo  harorati  10  °C  bo'lsa,  yarovizatsiya  stadiyasining  da- 
vomiyligi  oshadi.
Kuzgi javdarda  boshoqlash  boshqa  g'alla  ekinlariga  nisbatan  davomli 
10—12  kun.  Gullash  boshoqlashdan  7—12  kundan  keyin  boshlanadi.  Bitta 
gul  12—30  minut,  boshoq  4—5  kun,  o'simlik  7—8  kun,  dala  8—12  kun­
da  gullab  bo'ladi.  Kuzgi javdar  chetdan  changlanadigan  o'simlik.  Gullar 
ochilganda  shamol  yordamida  changlanadi.  O'simliklar  yotib  qolganda, 
yomg'irli,  kuchli  shamol  va  noqulay  ob-havoda  kuzgi javdar gullari  yaxshi 
changlanmaydi,  boshoqlarda  donlar  siyrak  hosil  bo'lishi  mumkin.  Bo­
shoqlash  oldidan  o'simlik  juda  tez,  sutkasiga  5  sm  o'sadi.
Sug'oriladigan  yerlarda  ma’danli  o'g'itlarni  yuqori  me’yorlarda 
qo'llash,  sug'orish,  ekish  me’yorlarining  yuqori  bo'lishi,  erta  ekish 
o'simlikning  yotib  qolishiga  sabab  bo'ladi.
Kuzgi  javdar  kuzgi  bug'doyga  nisbatan  8—10  kun  erta  yetiladi.  Bo­
shoqlashdan  pishishgacha  50—60  kun  o'tadi.
O'suv  davri  navga,  qo'llanilgan  agrotexnikaga  bog'liq  holda  179— 
240  kunni  tashkil  etadi.
129
www.ziyouz.com kutubxonasi

Navlari.
  0 ‘zbekistonda  javdarning  Vaxshskaya—116  navi  Davlat 
reyestriga  kiritilgan.  Sug‘oriladigan  yerlarda  oraliq  ekin  sifatida  ekiladi.
Tur xili  vulgare,  tuplanishi  24  taga  yetadi,  bo‘yi  76,3—116,3  sm,  yotib 
qolishga  chidamli.  Boshog‘i  oq,  prizmasimon,  uzunligi  14—20  sm,  10  sm 
boshoqda  16  boshoqcha joylashgan.  1000  dona  don  massasi  18—20  g.  Nav 
sinashda  67,9—27,3  s/ga  don  hosili  olingan.  Tezpishar.  0 ‘suv  davri  don 
uchun  ekilganda  179  kun,  yashil  massa  uchun  o‘stirilganda  163  kunni 
tashkil  qilgan.  Qo‘ng‘ir  zang  va  un-shudring  bilan  o‘rtacha  zararlanadi.
Kuzgi  javdarning  Vyatka—2,  Belta,  Vyatka,  Saratovskaya—4  navlari 
keng  tarqalgan.
Kuzgi  javdar  yetishtirish. 
0 ‘zbekistonda  kuzgi javdar  sug‘oriladigan 
va  lalmikor  yerlarda  ekiladi.  Kuzgi  javdar  0 ‘zbekistonda  oraliq  ekin, 
yashil  massasi  va  doni  uchun  yetishtiriladi.  Sug'oriladigan  yerlarda 
kuzgi  javdar  oraliq  ekin  sifatida  yetishtirilganda  yashil  massa  hosili 
300—350  s/ga  ga  yetadi.  Doni  uchun  kam  ekiladi.
Sug'oriladigan  yerlarda,  almashlab  ekishlarda,  g‘o‘zadan  keyin  ora­
liq  ekin  sifatida  yetishtiriladi.  Sholichilikka,  paxtachilikka,  ixtisoslash- 
gan  xo'jaliklarda  kuzgi  javdar  sideratsiyada  qo‘llaniladi.
Lalmikorlikda  toza  yoki  band  shudgorga joylashtirilganda  yuqori  hosil 
beradi.  Kuzgi javdarning  kuzgi  bug‘doyga  nisbatan  o‘tmishdoshlarga  ta- 
labchanligi  kam.
Kuzgi javdar  yashil  o‘g‘it  sifatida  qo‘llanilib,  g‘o‘za  ekilganda,  pax­
ta  hosildorligi  gektaridan  3—4  s  ga  oshgan  (Oripov).  Kuzgi  javdardan 
keyin  joylashtirilgan  g‘o‘zaning  vilt  bilan  kasallanishi  keskin  kamayadi.
Sug'oriladigan  yerlarda  kuzgi javdar  uchun  eng  yaxshi  o‘tmishdoshlar: 
g‘o‘za,  kartoshka,  sabzavot,  poliz,  dukkakli  don,  qand  lavlagi.
Kuzgi javdami  o‘zi  ham juda  ko‘p  qishloq xo'jalik  ekinlari  (kartoshka, 
ildizmevalar,  makkajo'xori)  uchun  yaxshi  o‘tmishdosh.  Bir  yillik  ikki  pal- 
lali begona  o'tlaiga  agrotexnik  usulda  qarshi  kurashishda  keng  qo‘llaniladi.
Kuzgi  javdar  bir  maydonga  don  uchun  surunkasiga  ikki  yil  ekil­
ganda  ham  yaxshi  hosil  beradi.
Sug'oriladigan  yerlarda  o‘stirish  texnologiyalariga  rioya  qilinganda 
har  gektardan  50—60  s  don  hosili  yetishtiriladi.
0 ‘zbekistonda  kuzgi javdarning  bug‘doy  bilan  duragayi  tritikale  doni 
va  yashil  massasi  uchun  ko‘plab  ekilmoqda.
0 ‘g‘itlash. 
Kuzgi  javdar  uchun  o‘g‘itlash  tizimini  ishlab  chiqishda 
kimyoviy  agroxaritalardan foydalanib,  azot,  fosfor,  kaliy  bilan  tuproqning 
ta’minlanganligi  hisobga  olinadi.
Kuzgi  javdar  1  s  don  va  shunga  muvofiq  somon  hosil  qilish  uchun 
3,1  kg  azot,  1,37  kg  fosfor va  2,6  kg  kaliy  o‘zlashtiradi  (Qayumov,  1989). 
Ma’danli  o‘g‘itlar  solingan  yili,  solingan  azotli  o‘g‘itlaming  65  %  i,  fos­
forning  32 
%
  i,  kaliyni  70  %  ini  kuzgi  javdar  o‘zlashtirdi.
Kuzgi  javdar  donga  nisbatan  ikki  baravar  ko‘p  somon  hosil  qiladi. 
Shuning  uchun  kuzgi  bug‘doyga  nisbatan  ma’lum  miqdordagi  biomassa
130
www.ziyouz.com kutubxonasi

hosil  qilganda  15—20  %  kam  don  hosili  olinadi.  Kuzgi  javdarda  N,  P, 
К  nisbati  —1:0,44:0,84  ni  tashkil  qiladi.
Gektaridan  45—50  s  dan  hosil  olish  uchun  o'rtacha  110—112  kg 
azot,  105—110  kg  fosfor,  82—92  kg  kaliy  solinadi.  Bunda  albatta 
agrokimyoviy  xarita  ko‘rsatkichlari  hisobga  olinadi.
0 ‘zbekiston  sharoitida  gektariga  15—20  t  go'ng  solish  (sug'oriladigan 
yerlarda)  8—10  s  ga  qo‘shimcha  don  hosili  olishni  ta’minlaydi.  Dukkakli 
o'tlardan  shabdar,  bersim,  qizil  sebargani  yashil  o‘g‘it  sifatida  tuproqqa 
haydab  tashlash  ham  kuzgi javdar  don  hosilini  sezilarli  darajada  oshiradi.
Ekish  paytida  gektariga  10—15  kg  granulalangan  superfosfat  yoki 
ammofos  shaklida  fosfor  solish  hosildorlikni  3—4  s/ga  ga  oshiradi.
Fosforli  o'g'itlarning  80—85  %  i,  kaliyli  o'g'itlarning  yHlik  me’yori, 
organik  o'g'itlar  yerni  haydash  oldidan  solinadi.  Azotli  o'g'itlar  erta 
bahor  va  naychalash  fazalarida  oziqlantirishlar  sifatida  beriladi.
Erta  bahorda  azotli  oziqlantirish  40—50  kg/ga  me’yorda  vegetatsiya- 
ning  boshlanishi  bilan  SZ—3,6  yoki  NRU—05  o'g'it  sepgich  mashina- 
larda  o'tkaziladi.  Ikkinchi  oziqlantirish  NRU—0,5  mashinalarida  5—10 
aprellarda  o'tkaziladi.
Tuproqni  ishlash. 
Sug‘oriladigan  yerlarda  kuzgi  javdar  uchun  tup­
roqni  ishlash  kuzgi  bug'doynikidan  farq  qilmaydi.  Birinchi  ekin  hosffidan 
bo'shagan  dala  darhol  25—27  sm  chuqurlikda  haydaladi  va  bir  yo‘la  bo­
ronalanadi.  Ekish  oldidan  chizellanadi  yoki  1—2  kultivatsiya  qilinadi.
Ekish. 
Kuzgi  javdami  ekishda  tozaligi  97  %,  unuvchanligi  90  % 
dan  kam  bo'lmagan,  sifatli,  dorilangan,  yirik  urug'lardan  foydalaniladi. 
Ekish  oldidan  urug'lar  raksil  (2  %)  preparati  bilan  1,5  kg/t  hisobida 
«Mobitoks»  yoki  PS—10  mashinalarida  bir  tonna  urug*  8—10  1  suv  bi­
lan  ishlanadi.
Kuzgi  javdarda  hosilni  yig'ishtirgandan  keyin  urug'larning  yetilishi 
1  oy  atroflda  bo‘ladi.  Yangi  yig'ishtirilgan  urug'larning  unuvchanligi 
past bo'ladi.  Urug'larni  oftobda  quritish,  vaqti-vaqti  bilan  har  2—3  soatda 
ag'darib  turish  ular  unuvchanligini  oshiradi.
Ekish  muddatlari. 
Kuzgi  javdar  urug'lari  sovuq  tushishiga  45—60 
kun  qolganda  ekilishi  va  qish  tushguncha  3—5  poyalar  hosil  qilishi  lo­
zim.  Juda  erta  ekilganda  me’yoridan  ortiq  o'sib  ketadi,  qishga,  kasal­
liklarga  chidamliligi  pasayadi.
O'zbekistonda  Samarqand  viloyatida,  sug'oriladigan  yerlarda  oktabr- 
ning  birinchi,  ikkinchi  o'n  kunligi, janubiy  viloyatlarda  oktabming  uchin­
chi,  noyabming birinchi  o'n  kunligida,  Xorazm  viloyati,  Qoraqalpog'iston 
Respublikasida  oktabming  birinchi  o'n  kunligida  ekish  eng  maqbul 
ekish  muddatlaridir.
Lalmikorlikda  kuzgi  bug'doy  ekish  muddatlari  bilan  bir  xil.
Ekish  usuli. 
Kuzgi  javdar  qator  oralari  15;7—8  sm  va  qatorlami 
kesishtirib  ekiladi.  Sug'oriladigan  yerlarda  qatorlab  (15  sm)  ekish  yax­
shi  natija  beradi.
131
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ekish  me’yori. 
Sug'oriladigan  yerlarda  gektariga  3—4  mln  unuvchan 
urug'  (100—120  kg/ga)  ekiladi.  Ekish  optimal  muddatdan  kechikkanda, 
ekish  me’yori  10—15  kg/ga  ga  oshiriladi.
Ekish  chuqurligi. 
Urug'lar  og'ir,  loy  tuproqlarda  3—4  sm  chuqurlik­
ka,  yengil,  qumoq  tuproqlarda  5—6  sm  chuqurlikka  ekiladi.  Urug'lami 
ekish  chuqurligi  belgilanayotganda  tuproqdagi  namlik,  urug'laming  yirik- 
ligi  ham  e’tiborga  olinadi.
Sug‘orish. 
Kuzgi  javdarni  sug'orish  rejimi  nam  to'playdigan 
sug'orishlar  va  o'suv  davridagi  sug'orishlardan  iborat.  Nam  to'playdigan 
sug'orishlar  fonida  3—4  o'suv  davridagi  sug'orishlami  500—600  m3  /ga 
me’yorda  o'tkazish  yuqori  hosil  olishni  ta’minlaydi.
Ekin  parvarishi 
begona  o'tlar,  kasalliklar va  zararkunandalarga  qarshi 
uyg'unlashgan  usullarda  kurashdan,  yotib  qolishning  oldini  oluvchi  re- 
terdantlarni  qo'llashdan  iborat.
Hosil  bir  va  ikki  fazali  usullarda  yig'ishtiriladi.
2.7.  TRITIKALE
Tritikale  O'zbekistonda  keng  tarqalgan  yangi  oziq-ovqat,  yem-xashak 
ekini.  U  serhosil,  kasalliklarga,  yotib  qolishga  va  boshqa  noqulay  sha- 
roitlarga  chidamli  o'simlik.
Doni  oqsil  va  lizin,  triptofan  singari  almashtirilmaydigan  ami- 
nokislotalarga  boy.  Bug'doy  va  javdarga  nisbatan  donida  oqsil  1—4  % 
ko'p.  Kleykovinaning  miqdori  bug'doynikiga  teng  yoki  3—4  %  ko'p, 
ammo  sifati  past.  Shuning  uchun  tritikale  donining  non  yopish  hamda 
tegirmonboplik  sifatlari  bug'doynikidan  past.  Bug'doy  uniga  tritikale  uni 
20—30  %  qo'shilib  non  yopilsa,  non  sifati  yaxshilanadi.
Tritikale  doni  konditer  sanoatida,  pivo  pishirishda,  omixta  yem  tay­
yorlashda  foydalaniladi.  O'zbekistonda  tritikale  oraliq  ekin  sifatida,  yashil 
massasi  uchun  ham  o'stiriladi.  Erta  bahorda  yetishtirilgan  yashil  massa­
si  bevosita  oziqa  sifatida  hamda,  ertagi  silos,  o't  uni,  briket,  granula 
tayyorlashda  ishlatiladi.  Uning  silosi  va  yashil  massasi  tarkibida  hazm­
lanadigan  oqsil  bug'doy va javdamikiga  nisbatan  1  %  ko'p,  yaxshi  hazm- 
lanadi,  xushxo'r.
O'zbekistonda  tritikale,  asosan,  kuzda  sug'oriladigan  va  lalmikor yer­
larda  yetishtiriladi.  Sug'oriladigan  yerlarda,  Surxandaryo  viloyati  sha­
roitida  gektaridan  350—600  s  yashil  massa  hosili  olingan.  Don  hosili 
suvlikda  50—60  s/ga  ga  yetadi.  Lalmikorlikda  doni  uchun  yetishtiriladi.
Dunyoda  ekin  maydoni  2004-yilda  3,04  mln  ga  ekinlar  yalpi  hosili 
13,7  mln  tonna,  hosildorlik  11,1  s/ga  ni  tashkil  etgan.
Tarixi.
  Tritikale  yangi  va  yosh  o'simlik.  U  bug'doy  va javdar  avlod- 
larini  chatishtirish  natijasida  olingan  yangi  o'simlik  avlodi.  Tritikale 
o'simligida  bug'doy  donining  sifati  va javdar  o'simligining  noqulay  shar-
132
www.ziyouz.com kutubxonasi

oitga  chidamlilik  xususiyatlari  mujassamlashgan.  Tritikale  nomi  Triticum
(bug‘doy)  va  Secale  (javdar 
hosil  bo‘lgan.  Tritikale  bug' 
Dastlab  bug‘doy-javdar  dur 
,  Rossiyada  G.M.  Meyst
so‘zlarming  birinchi  qismlarini  qo‘shilishidan 
‘doy-javdar  duragayi  amfidiploidlarga  mansub. 
ragayi  Germaniyada  yaratilgan. 
ter,  V.N.  Lebedov,  V.Ye.  Pisarov,  A.I.  Der- 
javinlar  (1939)  tritikalening  hosil  bo‘lishini  o‘rganishgan  va  duragay- 
larini  yaratishgan.  Hozirda  tritikalening  yangi  serhosil,  kasalliklarga,  yotib 
qolishga  chidamli  navlarini  yaratish  va  ularni  yetishtirish  texnologiya- 
sini  takomillashtirish  bo‘yicha  dunyoning  turli  mamlakatlarida  ilmiy- 
tadqiqot  ishlari  olib  borilmoqda.
Biologik  xususiyatlari.  Haroratga  talabi.
 
Tritikale  urug‘lari  3—5  °C 
da  una  boshlaydi.  Haroratning  ko'tarilishi  bilan  urug‘  unib  chiqish  davri 
tezlashadi.  Unib  chiqishi  uchun  o‘rtacha  optimal  havo  harorati  20—22 
°C.  Urug‘lar  ekilgandan  keyin  6—8  kunda  unib  chiqadi.  Harorat  35  °C 
oshsa,  urug'lar  unib  chiqishi  to‘xtaydi.  Kuzgi  tritikale  18—20  °C  sovuqqa 
bardosh  beradi.  Sovuqqa  chidamliligi  kuzgi  bug'doynikidan  yuqori, 
0 ‘zbekiston  sharoitida  bahori  shakllari  ham  yaxshi  qishlab  chiqadi.
0 ‘zbekistonda  tritikale  asosan  kuzda  tuplanadi  va  bir tup  o‘simlikda  2—6 
ta  poyalar  hosil  qiladi.  Tup  qalinligi  kam  bo‘lganda  tuplanish  kuchayadi.
Tritikale  asosan  o'zidan  changlanadi,  ammo  havo  issiq,  quruq 
bo'lganda  chetdan  changlanishi  ham  kuzatiladi.  0 ‘zbekistonda  navlar, 
ekish  muddatlari,  qo‘llanilgan  agrotexnikaga  bog'liq  holda  o‘sish  davri 
220—250  kunni  tashkil  qiladi.  Kuzgi  tritikale,  kuzgi  bug‘doyga  nisbatan 
5—10  kun  kech  yetiladi.
Namlikka  talabi.
 
Namlikka  talabchan.  Yetarli  issiqlik,  havo  bo'lganda 
urug‘lari  o‘z  og'irligiga  nisbatan  55—60  %  namlikni  yutib  una  boshlay­
di.  0 ‘simlikning  namlikka  eng  talabchan  davri  naychalashdan  donning 
to‘lishigacha.  O'suv  davrida  tuproqda  namlik  tuproq  cheklangan  dala 
nam  sig‘imining  70—75  %  dan  kam  bo‘lmasligi  kerak.
Tuproqqa  talabi.
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling