R. O. Oripov, n X. Xalilov


Download 216 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/49
Sana16.02.2017
Hajmi216 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49

157
www.ziyouz.com kutubxonasi

barglar  chetida  kuyganga  o'xshash  dog'lar  hosil  bo'ladi,  so'talar  mayda, 
donlari  siyrak  bo'ladi.  Kaliyli  oziqlanishning  me’yorida  o'tishi  o'simlikni 
qurg'oqchilikka,  yotib  qolishga,  zamburug'  kasalliklariga  chidamliligini 
oshiradi,  donlar  to'la  bo'lishini  ta’minlaydi.  Bu  element  ro'vakning 
gullashi  davrida  eng  ko'p  o'zlashtiriladi.  Sut  pishish  davridan  boshlab 
o'simlikda  kaliy  miqdori  kamayib  boshlaydi.
P.G.  Naydin  ma’lumoti  bo'yicha  5—7  t/ga  hosil  bilan  makkajo'xori 
150—180  kg  azot,  50—70  kg  fosfor  va  150  kg  kaliyni  olib  chiqadi.
Makkajo'xori  vegetatsiya  davrining  birinchi  yarmida  vegetatsiya  davo­
mida  o'zlashtiriladigan  40  %  azotni,  30  %  fosforni,  70  %  kaliyni 
o'zlashtiradi.
Rivojlanish  fazalari
 
—  unib  chiqish,  ro'vaklash,  so'talarning  gul­
lashi,  sut,  sut-mum,  mum,  to'la  donni  pishishi.  Ertapishar  duragaylar 
va  navlar  80—90  kunda,  o'rta  erta  pisharlar  90—100,  o'rtapisharlar  100— 
110,  o'rta  kechpisharlar  115—130  kunda  va  undan  ortiq  muddatda  pis­
hib  yetiladi.
O'zbekistonda  ekiladigan  asosiy  navlar  va  duragaylar
.
UzROS-kremnistaya
 
—  O'SHITIda  mahalliy  popluyatsiyalardan  tan- 
lash  yo'li  Ы1ап  yaratilgan.  Don  va  silos  uchun  Samarqand,  Jizzax, 
Navoiy,  Sirdaryo,  Toshkent,  Xorazm  viloyatlarida  ekish  uchun  Davlat 
reyestriga  kiritilgan.  Kremniysimon.  Doni  oq.  Don  hosili  68,3—69,7  s/ 
ga.  1000  donning  vazni  259,4—273,5  g.  Kechpishar.  O'suv  davri  135— 
137  kun.  Oqsil  8,8—9,8  %,  kraxmal  76,3—74,7  %.  Qorakuya  kasalligi 
bilan  o'rtacha  zararlanadi.
Moldavskiy—425-MV
 
—  Moldaviya  jo'xori  va  makkajo'xori  ITIda 
yaratilgan.  Respublika  bo'yicha  ekish  uchun  Davlat  reyestriga  kiritilgan. 
Tishsimon.  Doni  sariq.  Don  hosili  108,7  s/ga.  Don  chiqishi  81,6—86,0 
%,  1000  don  vazni  340—352 
g. 
O'suv  davri  104—137  kun.  Pufakli 
qorakuya  va  so'ta  bakteriozi  bilan  o'rtacha  zararlanadi.
O'zbekiston  tishsimoni
 
— kechpishar.  Vegetatsiya  davri  112—123  kun, 
silos  hosili  662,7—988,3  s/ga.
O'zbekiston—306  MV
 
—  O'zSHITI  da  yaratilgan.  Takroriy  ekish 
rnchun  o'rtapishar.  Davlat  reyestriga  kiritilgan.  1000  don  vazni  340—420 
g,  o'rtapishar.  O'suv  davri  86—103  kun.  Pufakli  qorakuya  bilan  zararla­
nadi,  ko'sak  qurti  va  tunlam  bilan  kam  zararlanadi.
Hozirda  Vatan,  Avizo,  Brilliant,  Domingo,  Mondo,  Nart,  Simbat, 
Tema  Figaro,  Universal,  В ето  181  SV,  В ето  182  SY,  Qorasuv  350 
AMB,  O'zbekiston  601  YeSV,  Ilka  duragaylari  va  navlari  Davlat  reyestri­
ga  kiritilgan.
Almashlab  ekishdagi  o‘rni. 
Makkajo'xori  surunkasiga  bir  maydonga 
qayta-qayta  ekilishga  chidamli.  O'zbekistonda  makkajo'xori  asosan 
sug'oriladigan  yerlarda  ekiladi.  Uni  beda,  g'o'za,  kartoshka,  poliz  ekin­
lari,  kuzgi  don  ekinlaridan  keyin joylashtirish  yaxshi  natija  beradi.  Lav- 
lagidan  keyin  makkajo'xori  joylashtirilsa,  fosfatlarning  o'zlashtirilishi,
158
www.ziyouz.com kutubxonasi

oziqlanish  sharoiti  yomonlashadi.  Dukkakli  don  ekinlaridan  keyin 
makkajo'xorini joylashtirish  ham  hosildorlikni  oshiradi,  don  sifatini  yax­
shilaydi.
O'zPITI ma’lumotlarida  makkajo'xorini  beda  bilan  qo'shib  ekishda 
tuproq  unumdorligi,  keyin  ekilgan  g'o'za  hosildorligi  oshib  tola  sifati 
yaxshilangan.  Monokulturaga  nisbatan  makkajo'xoridan  keyin  g'o'za  hosili
3—4  s  oshgan.
Almashlab  ekishlarda  makkajo'xorini joylashtirish  bir gektardan  ozi­
qa  birligi  chiqishini  ko'paytiradi,  sug'oriladigan  yerlar  samaradorligini 
oshiradi.
Makkajo'xori  kuzgi  bug'doy,  kuzgi  arpa,  kartoshka,  poliz  ekinlari 
uchun  yaxshi  o'tmishdosh.  Uni  surunkasiga  bir  dalada  4—5  yil,  qorakuya 
bo'lmaydigan  maydonlarda  10-15  yil  o'stirish  mumkin.  Bu  ekinni  fer- 
ma  oldi  almashlab  ekishlarda,  fermaga  yaqin  maydonlarga  ekish,  or­
ganik  o'g'itlarni  ko'proq  solishga,  hosilni  yig'ishtirish,  saqlash,  tashish 
ishlarini,  xarajatlarini  kamaytirishga  imkon  beradi.
Makkajo'xorini  surunkasiga  bir  maydonga  ekish,  pufaksimon  qorakuya 
kasalligining  ko'payishiga,  hosildorlikning  pasayishiga  olib  keladi.  Dala­
da  makkajo'xori  hosili  yig'ishtirilgandan  keyin  har  gektaridan  70—80  s 
ildiz  va  ang'iz  qoldiqlari  qoladi  va  kelgusi  yozgacha  chirib  tuproqqa 
o'simlik  o'zlashtira  oladigan  50—55  kg  azot,  20—25  kg  fosfor  qo'shiladi.
Tuproqni  ishlash. 
Notekis  dalalar  tuproqni  ishlashdan  oldin  te­
kislanadi.  Tuproqni  asosiy  ishlash  usuli  va  chuqurligi  o'tmishdosh  ekin- 
ning  xususiyatiga,  tuproq  madaniy  qatlamining  qalinligiga,  dalani  o't 
bosganlik  darajasiga,  tuproq  turiga,  o'tgan  yil  haydalish  chuqurligiga 
bog'liq  holda  belgilanadi.
G'o'zadan  bo'shagan  maydonlaming  haydash  qatlami  qalin  bo'lsa 
25—28  sm,  ayrim  yillari  40—45  sm  chuqurlikda  kuzgi  shudgor  qilinadi. 
Tuproq  bir  yil  chimqirqarli  ikki  yarusli  pluglar  bilan  40—45  sm  chu­
qurlikda  haydalsa,  ikkinchi  yili  25—28  sm  chuqurlikda,  uchinchi  yili 
yana  40—45  sm  chuqurlikda  haydaladi.  Shunday  haydalish  tizimi 
qo'llanilsa  ang'iz  qoldiqlari,  begona  o't  urug'lari,  zararkunandalar 
g'umbaklari,  kasallik  manbalari  ikki  yil  davomida  tuproq  tagida  to'la 
chiriydi,  zararsizlantiriladi,  tuproq  unumdorligi  oshib  boradi.  Kuzgi 
shudgor  respublikamizning  shimoliy  mintaqasida  20—30  oktabrdan  30 
noyabrgacha,  janubiy  mintaqalarda  15  dekabrgacha  tugallanadi.
Yangi  o'zlashtirilgan  yerlar  birinchi  yili  20—22  sm  chuqurlikda,  ke­
yingi  yillari  har  yili  2—3  sm  chuqurlashtirilib  haydaladi.
Mexanik  tarkibi  og'ir,  zich jipslashgan  qatlami  40—50  sm  chuqurlik­
da joylashgan  tuproqlar,  haydash  oldidan  40—50  sm  chuqurlikda  maxsus 
asboblar  bilan  yumshatiladi,  keyin  25—30  sm  chuqurlikda  haydaladi.
Kuchli  o't  bosgan  dalalami  ikki  yarusli  pluglar  bilan  35—40  sm 
chuqurlikda  haydash,  begona  o'tlarni  kamaytiradi,  27  sm  chuqurlikda 
haydashga  nisbatan  don  hosildorligini  10  s/ga  oshiradi.
159
www.ziyouz.com kutubxonasi

Shudgorlashdan  oldin  tuproq  quruq  boisa,  haydash  oldidan  dala 
sug‘oriladi.  Bedapoyalar  haydashdan  oldin  lushchilnik  yoki  otvalsiz  pluglar 
bilan  5—8  sm  chuqurlikda  haydalib  beda  to‘plarining  boshchalari  qirqi- 
ladi.  Bir  haftadan  keyin.  30—40  sm  chuqurlikda  haydaladi.  Haydash 
chuqurligi  ikkinchi  yili  20—22  sm,  uchinchi  yili  30—40  sm  boiadi.
Don  ekinlaridan bo'shagan  dalalar  6—8  sm  lushchilniklar bilan  yum­
shatiladi,  keyin  25—27  sm  chuqurlikda  haydaladi.
Erta  bahorda  tuproq  yetilishi  bilan  boronalash  o'tkaziladi.  Sho‘ri 
yuvilgan,  nam  to'playdigan  sug‘orishlar  o‘tkazilgan  dalalar  tuprogi  ba­
horda  juda  zichlashib  ketsa,  bunday  dalalar  chizellanadi  yoki  otvalsiz 
pluglar  bilan  haydalib,  boronalanadi.
Shudgor  qilinmagan,  dala  tuprogi  zichlashmagan,  o‘t  bosmagan 
boisa,  dala  ekishdan  bir-ikki  kun  oldin  ikki  izda  boronalanadi,  urug‘ 
ekiladigan  kun  molalanadi.  Mola  tuproq  mexanik  tarkibiga  bog'liq  hol­
da  1  - 3   yurgaziladi.
Ildizpoyali  begona  o‘tlar  bilan  ifloslangan  dalalar  bahorda  yaxshilab 
taroqlanadi,  ildizpoyalar  yigib  yoqib  yuboriladi.
Shudgor  qilingan  dala  tuprogi  zichlashib,  o‘t  bosgan  boisa,  ekish­
dan  6—8  kun  oldin  10—12  sm  chuqurlikda  kultivatsiya  yoki  chizel  qili­
nadi,  ikki  izda  borona  qilinib,  mola  bosiladi,  zarur  boisa  kuzgi  tun- 
lamga  qarshi  zaharli  kimyoviy  moddalar  ham  solinadi.
0 ‘g‘itlash. 
Makkajo'xori  o‘g‘itlarga  talabchan.  Don  hosili  60—70, 
yashil  massa  hosili  500—700  s  boiganda,  tuproqdan  150—180  kg  azot, 
60—70  kg  fosfor,  160—190  kg  kaliy  o'zlashtiriladi.
Sug‘oriladigan  yerlarda  makkajo‘xori  juda  yuqori  hosil  beradi.  So- 
linadigan  organik  va  ma’danli  o'gitlar  me’yori  rejalashtirilgan  hosilga, 
tuproq  agrokimyoviy  kartogrammasiga  bogiiq  holda  belgilanadi.  Kuzgi 
shudgordan  oldin  40—60  t  chirigan  go‘ng  yoki  kompos  solish juda  yax­
shi  natija  beradi  va  don  hosilini  15—20  s/ga  oshiradi.
Ma’danli  o'gitlar  samaradorligi  sug'oriladigan  yerlarda juda  yuqori, 
1  kg  NRK  hisobiga  18—20  kg  don  hosili  olinishi  mumkin.
0 ‘g‘it  me’yorlarini  belgilashda  balans  usulini  qoilash  ma’qul.  Mak- 
kajo‘xori  1  s  don hosil  qilishi  uchun  2,2—3,4  kg  azot  o'zlashtiradi.  0 ‘rtacha 
3  kg  deb  olinsa,  60  s  don  hosili  olish  uchun  180  kg  azot  talab  qilinadi. 
Gektariga  40  t  chirigan  go'ng  solinsa  (0,6  %)  240  kg  azotni  tashkil 
qiladi,  unung  20  %  o‘zlashtirilsa  48  kg  azotni  o‘simlik  o'zlashtiradi. 
0 ‘simlik  mavsum  davomida  60  s  x  30  kg  =  180  kg  azotni  o'zlashtiradi.
X =   180 —4 8 :0 ,7 =  183  kg  azot  solinadi.
Xo‘jaliklarda  go‘ng  boimasa  ma’danli  azot,  fosfor,  kaliy  o‘g‘iti 
me’yorlari  oshiriladi.
Makkajo‘xori  60  s  don  hosil  qilishi  uchun  o'rtacha  50—60  kg  fosfor 
o‘zlashtiradi.  Ma’danli  fosforli  o‘g‘itning  o‘zlashtirilish  koeffitsienti  15—20  %.
Sug'oriladigan  yerlarda  asosiy  o‘g‘itlashda  yerni  shudgorlashdan  ol­
din  gektariga  80—100  kg  fosfor,  60—85  kg  kaliy  va  organik  o‘g‘itlar 
solinadi.  Ekishdan  oldin  gektariga  20  kg  azot,  20  kg  fosfor,  15  kg  kaliy
ifin
www.ziyouz.com kutubxonasi

kultivatsiya  bilan  beriladi.  Azotli  o'g'itlarning  90  kg  birinchi  oziqlanti- 
rishda  beriladi.  Birinchi  oziqlantirish  uchinchi-to'rtinchi  barglarni  hosil 
bo'lishi  bilan  beriladi.  Ikkinchi  oziqlantirish  110  kg/ga  o'simlikda  7—8 
ta  barg  hosil  bo'lganda  o'tkazadi.
Birinchi  oziqlantirishda  o'g'itlar  o'simlik  qatoriga  yaqin,  ikkinchisi 
egat  o'rtasiga  solinadi.  Shunday  qilib,  o'g'itlarning  umumiy  me’yori  azot 
180—220,  fosfor  —  110—120  kg,  kaliy  75—100  kg  ni  tashkil  qiladi.
Oziqlantirish  o'tkazilgandan  keyin  sug'oriladi.  Mikroelementlardan 
bor  makkajo'xoriga  samarali  ta’sir  ko'rsatadi.
Ekish.  Urug‘ni  ekishga  tayyorlash. 
Makkajo'xori  urug'lari  ekishdan 
oldin  tozalanib,  kalibrovka  qilinadi,  dorilanadi.  Makkajo'xorining  1-sinf 
urug'larining  unuvchanligi  96  %,  ikkinchi  sinfniki  92  %  dan  kam 
bo'lmasligi  lozim.
Urug'lar  Raksil  1,5  kg/t,  Ponaktin  2  kg/t,  Vitovaks  2—3  kg/t 
m e’yorda  dorilanadi.  U rug'lar  ekish  oldidan  bor  kislotasining 
0,01—0,03  %  marganes  sulfatning  0,03—0,05 
%
  eritmasi  bilan  ishlanib 
ekilganda  hosildorlik  14,4—15,4  s/ga  oshgan.
Urug'lar  8—10  %  ammiakli  selitra  eritmasiga  solinsa,  puch  urug'lar 
eritmaning  yuzasiga  qalqib  chiqadi,  yirik,  to'la  urug'lar  cho'kadi. 
Cho'kkan  urug'lar  eritmadan  olinib  4—5  kun  yoyib  quritilsa,  ularning 
unuvchanligi  oshadi.
Urug'larni  gidrofobizatsiya,  inkrustlashda,  ular  polimer  suyuqliklar- 
ga  solib  olinadi.  Bunda  urug'lar  yuzasini  noqulay  ob-havo  sharoitida,. 
past  haroratdan  himoya  qiladigan  parda  qoplaydi.  Bu  ish  urug'larni 
dorilash  bilan  bir  paytda  o'tkazilishi  qulay.
Gidrofob  parda  hosil  qilish  uchun  I  t  urug'ga  11  1  texnik  xloro- 
form,  0,5  kg  polistrol,  2  kg  Ponaktin  sarflanadi.  Xloroformda  polistirol 
eritib  olinadi.
Ekish  muddatlari. 
Bahorda  ekish  tuproq  urug'  ko'miladigan  chu­
qurlikda  10—12  °C  qiziganda  boshlanadi.  Juda  erta  ekilganda  urug'lar 
chirib  ketadi,  kech  ekilganda  begona  o'tlar  bosishi  mumkin.  Ekishni 
optimal  kalendar  muddatlari  aniqlangan  bo'lishi  kerak.
O'zbekistonda  Xorazm  viloyati,  Qoraqalpog'iston  Respublikasida 
aprelning  ikkinchi  yarmi,  janubiy  Surxandaryo,  Qashqadaryo  viloyatla- 
rida  mart  oyining  ikkinchi  yarmi,  Buxoro,  Jizzax,  Navoiy  va  Samar­
qand  viloyatlarida  martning  oxirgi  o'n  kunligi,  Toshkent,  Sirdaryo 
viloyatlarida  aprelning  birinchi  o'n  kunligi,  Farg'ona  vodiysida  mart­
ning  oxirgi  o'n  kunligi,  aprelning boshlanishi  makkajo'xorini  donga  ekish­
ning  optimal  muddatlari  hisoblanadi.  Makkajo'xorini  chigitni  ekishni 
tugatgandan  keyin  eksa  ham  bo'ladi.
Ekish  usuli. 
Makkajo'xoridan  yuqori  va  barqaror  hosil  olishda  ekish 
usullari  katta  ahamiyatga  ega.  Ekish  sxemasini  to'g'ri  belgilash  har  bir 
o'simlik  uchun  optimal  oziqlanish  maydonini  yaratish  va  quyosh  yorug'ligi 
bilan  ta’minlashga  yordam  beradi.  Eng  yaxshi  ekish  usuli  qatorlab  (punktir- 
lab)  ekishdir,  SUPN—8,  SPCH—6  M  seyalkalarida  qatorlab  ekish
161
www.ziyouz.com kutubxonasi

o'tkaziladi.  Bu  usul  tuprog'i  ekishga yaxshi  tayyorlangan,  begona  o'tlardan 
toza,  unumdor  tuproqlarda  qo'llanilsa,  yaxshi  natija  beradi.
Makkajo'xorini  egat  ichiga,  egat  yonbag'riga,  pushtaga  ekish  mumkin.
Uyalab  ekish. 
Bitta  uyaga  3—5  urug‘  ekiladi.  Ortiqcha  maysalar  ya- 
gana  qilinadi.  Kvadrat  uyalab  ekishda  60x60,  70x70,  90x90  sm  sxema- 
lar  qo'llaniladi.  Bu  usul  hozirda  0 ‘zbekistonda  qo'llanilmaydi.
Egat  ichiga  ekish 
—  sho'rlangan  tuproq  yuzasi  tez  qurib  ketadigan 
yerlarda  qo'llaniladi.  Farg'onada  bu  usul  «tepma  usul»  deyiladi.  Bu 
usulda  qator  oralig'i  kamida  90  sm  bo'lishi  lozim.  Egat  chuqurligi  15— 
16  sm  bo'ladi.  Tekis  yerga  ekishga  nisbatan  bu  usul  8—28%  don  ho­
silini  oshiradi.  Egat  ichiga  ekishda  SCHX—CHAZ  chigit  ekish  seyal- 
kasidan  foydalanish  mumkin.
Pushtaga  ekish 
—  yog'ingarchilik  ko'p,  sizot  suvlar  yaqin,  harorat 
past  bo'ladigan  mintaqalarda  tuproqni  tez  qizdirish,  yetishtirish  uchun 
qo'llaniladi.  Pushtalar  orasi  60—90  sm  qilib  olinadi.
Sochma  usul 
—  ko'k  massa  uchun  ekilganda  qo'llaniladi.  Bu  usul 
makkajo'xori  takroriy  yoki  ang'izda  ekilganda  keng  qo'llaniladi.  Tup 
qalinligi  gektariga  400—500  mingtaga  yetadi.  Ekish  SZ—3,6,  SZU—3,6, 
SZT—3,6  seyalkalarida  o'tkaziladi.  Bunda  qator  orasi  15  sm,  o'simlik 
oralig'i  3—5  sm  bo'ladi.
Makkajo'xori  qator  oralig'i  60,  70,  80,  90,  100,  120,  140  sm  qilib 
ekilishi  mumkin.  O'zbekistonda  makkajo'xorini  qator  oralig'i  60,  70, 
90  sm  qilib  ekish  keng  qo'llaniladi.  Qatorlardagi  o'simliklar  orasidagi 
masofa  7—15  sm  bo'lishi  mumkin.
Tup  qalinligi  nav  yoki  duragayning  o'suv  davriga,  ekilish  muddatla- 
riga  va  boshqa  omillarga  bog'liq  holda  o'zgaradi.
Zarafshon  vodiysining  tipik  bo'z  tuproqlarida  Uzbekskaya—100  navi 
bahorda  don  uchun  ekilganda  optimal  tup  qalinligi  60  ming/ga,  silos 
uchun  ekilganda  Dneprovskiy—70TV  —  150  ming/ga,  Uzbekskiy—100  — 
120  ming/ga,  ang'izda  Uzbekskaya  skorospelka  navi  —  150  ming/ga, 
Krasnodarskiy—303TV  —  200  ming/ga  qalinlikda  o'stirilganda  olingan.
Makkajo'xori  don  uchun  ekilganda  qatorlab,  yashil  massaga  yetishti- 
’rilganda  pushtaga  ekish  eng  yaxshi  natija  bergan.
Dneprovskiy—70  TV  duragayi  gektarida  tup  qalinligi  75  ming 
bo'lganda  don  hosili  113  s/ga,  120  ming  tupda  92,7  s/ga  bo'lgan, 
Uzbekskiy—100  navida  tup  qalinligi  60  ming/ga  bo'lganda  don  hosili
71,3  s/ga,  120  ming  bo'lganda  28,6  s/ga  tashkil  qilgan.
Ekish  chuqurligi, 
odatda,  erta  muddatlarda  5—6  sm  bo'ladi.  Ekish 
muddati  kechikishi  bilan  harorat  ortadi,  urug'lami  10—12  sm  chuqur­
likka  ekish  mumkin.  Mexanik  tarkibi  og'ir  loy  tuproqlarda  4  sm  chu­
qurlikda  ekiladi.  Yirik  urug'lami  mayda  urug'larga  nisbatan  1—2  sm 
chuqurroq  ekish  mumkin.  Ekish  chuqurligining  ortib  borishi  bilan 
ekish,  unib  chiqish  davri  cho'ziladi.
Ko'plab  tajribalar  makkajo'xori  urug'lari  8—12  sm  chuqurlikka  ekil-
162
www.ziyouz.com kutubxonasi

ganda  yaxshi  natija  olinishini  ko'rsatadi.  Ekish  chuqurligi  8—12  sm 
boiganda  urugiar  18—22  sm  chuqurlikka  ekilgandagina  nisbatan  don 
hosili  2,5—13,6,  yashil  massa  hosil  27—132  s/ga  oshgan.
Ekish  SKNK-6,  SKPN-8,  SPCH -6,  SU PN -8  hamda  SCH K - 
4A—1,  SCHX—4A  —1,  SCHX—4A—4  chigit  seyalkalarida  bajariladi.
Ekish  me’yori. 
Don  uchun  1  gektarga  20—25,  yashil  massa  uchun 
30—180  kg  urug‘  sarflanadi.  Optimal  tup  qalinligini  hosil  qilish  uchun 
urugiaming  dala  unuvchanligi,  o‘sish  davrida  siyraklashishi  hisobga  oli­
nadi.
Ekin  parvarishi. 
Sug‘oriladigan  yerlarda  qatqaloqni  yo‘qotish,  be­
gona  o'tlarga,  kasallik  va  zararkunandalarga  qarshi  kurashish,  qator  ora- 
larini  ishlash,  oziqlantirish,  sug‘orish  —  makkajo'xorini  parvarishlashni 
tashkil  qiladi.
Urugiar unib  chiqqunga  qadar  qatqaloq  hosil  boisa,  rotatsion  motiga 
yoki  kalta  tishli  borona  bilan  ekishga  ko'ndalang  qilib  tuproq  yumshati­
ladi.  Bunda  qatqaloq  yumshatilib  begona  o‘tlar  yo‘q  qilinadi,  tuproqning 
havo  va  issiqlik  rejimi  yaxshilanadi,  maysalar  tez  unib  chiqadi.
Makkajo'xori  maysalari  unib  chiqqandan  keyin  qatqaloq  hosil  boisa, 
o'simlik  3—4  barg  hosil  qilguncha  egatlarga  ko‘ndalangiga  kalta  tishli 
borona  solinganda  qatqaloq  yo‘qotiladi,  begona  oilarning  80  %  i,  mak- 
kajo‘xorining  atigi  3—4  %  i  yo'qotiladi.
Birinchi  kultivatsiya  makkajo'xori  3—4  barg  hosil  qilganda,  chetki 
organlari  6—8,  10—12  sm,  o'rtasidagi  (g‘ozpanja)  16—18  sm  chuqurlik­
ka  o‘rnatiladi.
Kultivatsiya  har  bir  sug'orishdan  keyin  tuproq  yetilganda  o'tkaziladi. 
Kultivatsiya  paytida  yoki  egat  olishda  oziqlantirishlar  o‘tkaziladi.  Kech 
o‘tkazilgan  kultivatsiyada  kesaklar,  erta,  tuproq  loy  boiganda  oikazilsa, 
palaxsalar  hosil  boiadi,  o‘simlik  ildizlari  shikastlanadi,  o‘sishi,  rivojlanishi 
sustlashadi.
Makkajo'xori  qator  oralarini  ishlashni  o'simlik  bo‘yi  120—130  sm 
boiguncha  o‘tkazish  mumkin.  0 ‘suv  davrida  3—4  kultivatsiya  oikaziladi.
Sug‘orish  rejimi. 
Tuproqda  yetarli  nam  bo‘lishi  uchun  kuz,  qish  va 
erta  bahorda,  gektariga  1500—2000  m3  me’yorda  yaxob  suvi  beriladi. 
Yaxob  suvlarini  berish  hosilni  10—15%  oshiradi.  Ekish  oldidan  nam 
to‘playdigan  sug'orishlar  gektariga  800—1200  m3  me’yorda  oikaziladi.
Makkajo'xorining  о‘suv  davrida  tuproqdagi  namlik  CHDNS  ning 
70—80%  kam  boimasligi  lozim.  Ayniqsa,  ro‘vak  chiqarishdan  10  kun 
oldin,  ro‘vak  chiqargandan  keyin  20  kun  davomida  makkajo‘xori  suvga 
juda  talabchan  boiadi.  Harorat  30  °C  dan  oshganda havo  quruq  boisa, 
makkajo‘xori  changlari  bir  soatdan  keyin  nobud  boiadi.  So'tada  donlar 
siyralc  hosil  boiadi.
0 ‘suv  davridagi  sug‘orishlar  soni  va  me’yorlari  sizot  suvlarining joy- 
lashishiga,  tuproq  mexanik  tarkibiga  va  boshqa  omillarga  bogiiq  holda 
o'zgaradi.  Sug‘orishlar  me’yori  o‘rtacha  900—1000  m3/ga.  Birinchi
°  
163
www.ziyouz.com kutubxonasi

sug'orish  maysalar  unib  chiqqandan  keyin  20—25  kun  o'tgach  o'tkaziladi. 
Keyingi  sug'orishlar  har  10—15  kunda  o'tkaziladi.  Sug'orishlar  soni
4—7  marta  bo'lishi  mumkin.  Og'ir,  sizot  suvlar  yaqin joylashgan  tuproq­
larda  sug'orish  me’yorlari  katta,  ammo  soni  kam,  sizot  suvlar  uzoq 
yengil  tuproqlarda  esa  aksincha bo'ladi.  Sug'orishlar  egatlab,  yomg'irlatib 
o'tkazilishi  mumkin.
Makkajo'xori  sizot  suvlaridan  yaxshi  foydalanadi.  Ya.A.  Mansurov 
va  D.I.  Maxmudov  tajribalarida  sizot  suvlar  bir  metr  chuqurlikda joy- 
lashganda  VIR—338TV  duragayidan,  o'g'itlar  qo'llab,  umuman  sug'ormay 
70—80  don,  800—900  s/ga  silos  massasi  hosili  olingan.
Begona  o'tlarga  qarshi  kurash. 
Makkajo'xorichilikda  begona  o'tlar 
hosildorligini  oshirishdagi  asosiy  to'siqlardan  bin.  Keyingi  yillarda 
urug'larni  ekishgacha  penitron  gerbitsidini  gektariga  1—2  1,  stomp  3—6 
kg/ga  me’yorida  qo'llash  bir  yillik  g'alladosh  o'tlar  va  ikki  pallali  be­
gona  o'tlarga  qarshi  kurashda  yuqori  samara  bermoqda.  Eradikan  bir 
gektarga  4—8  1  me’yorida  300  1  suvga  aralashtirilib  ekish  oldidan  pur­
kaladi  va  darhol  tuproqqa  aralashtiriladi.  Bu  gerbitsidni  keyin  ekila­
digan  ikki  pallali  madaniy  o'simliklarga  zararli  ta’siri  yo'q.
Agelon,  Mayazin,  Simazin,  Sutan  plyus,  Prim-ekstra  gerbitsidlari 
ham  ekish  oldidan  tuproqqa  beriladi.  Ammo  ularning  keyingi  ikki  pal­
lali  ekinlarga  ta’siri  kuchli.
O'suv  davrida  gektariga  bazagron  2—4  1/ga,  benvil  0,6—0,8  1/ga,  pard- 
ner  (22,5%)  1,5  1/ga,  titus  (25%)  —  40—50  g/ga  qo'llanilishi  mumkin.
Kasalliklarga  qarshi  kurash. 
Makkajo'xorida  gelmintosporioz,  pufakli 
qorakuya,  chang  qorakuyasi,  so'talar  bakteriozi,  nigrosporagenez,  so'talar 
fuzariozi,  urug'lar  va  maysalarning  mog'orlashi  kasalliklari  kuzatiladi.
Urug'da  kasallik  chaqiruvchi,  qo'zg'ovchi  manbalar  bo'lsa,  ular 
urug'larni  zaharli  dorilash  yo'li  bilan  yo'q  qilinadi.  Urug'lik  maysalarda 
pufakli  qorakuya  bilan  kasallangan  barglar,  so'talar,  poyalar  sindirib, 
daladan  chiqarib  yo'q  qilinadi.  Chang  qorakuyasi  bilan  zararlangan 
o'simliklar  olib  tashlanadi  va  yo'q  qilinadi.
Zararkunandalari. 
O'zbekistonda  makkajo'xorining  60  dan  ortiq  za- 
rarkunandasi  ma’lum.  Erig  ko'p  uchraydiganlariga  kuzgi  tunlam,  qora- 
dirina,  o'rgamchakkana,  chigirtkalar,  simqurtlar,  may  qo'ng'izi  va 
boshqalar  kiradi.  Ularga  qarshi  agrotexnik,  biologik,  kimyoviy  usullarda 
uyg'unlashgan  kurash  chora-tadbirlari  qo'llaniladi.  Ayniqsa,  yuksak  agro- 
texnika  juda  samarali.  Hozirda  ularga  qarshi  samarali  insektisidlar 
qo'llanilmoqda.
Makkajo'xorini  boshqa  ekinlarga  qo'shib  ekish. 
Makkajo'xorini 
dukkakli  don  ekinlaridan  loviya,  soya,  g'alladosh  ekinlardan  sudan  o'ti, 
oq  jo'xori  bilan  qo'shib  silos  yoki  yashil  massasi  uchun  yetishtirish 
oziqa  sifatini  yaxshilaydi,  hazmlanadigan  protein  miqdorini  oshiradi.
Ayniqsa,  makkajo'xori  soyaning  baland  bo'yli  navlari  bilan  qo'shib 
ekilganda  yashil  massasining  bir  oziq  birligida  100—120  g  hazmlanadi-
Katalog: books -> kollej va otm darsliklari -> biologiya
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
biologiya -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova
kollej va otm darsliklari -> N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasi oliy va o rta mahsus ta’lim vazirligi c. M. Mustafayev, 0 ‘. A. Ahmedov
biologiya -> Ovqat hazm qilish va ovqatlanish fiziologiyasi
biologiya -> N. X. Shomirzayev tibbiyot fanlari doktori, professor
biologiya -> 0 ‘z b e k ist 0n respublikasl oliy va 0 ‘rta m ax sus ta’lim vazirligi a. T. G‘ofurov, S. S. Fayzullayev

Download 216 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling